A C H T E R    H E T    N I E U W S 


16 mei 2022

ingezonden:

Reactie op het artikel over de bestuurscultuur op Goeree-Overflakkee


Geachte redactie,

De door u beschreven handelswijze van het college van Burgemeester en Wethouders is inderdaad schokkend. Echter, in werkelijkheid is de situatie nog schrijnender dan door u beschreven.

B&W hebben bewust de gemeenteraad, omwonenden en andere belanghebbenden niet betrokken bij het ontwikkelen van de bouwplannen op het Spuiplein in Middelharnis, achterkamertjespolitiek dus. Nu blijkt ook nog dat volgens het bestemmingsplan er op deze locatie geen woningbouw is toegestaan. De gemeenteraad moet eerst nog een bestemmingsplan wijziging goedkeuren alvorens er überhaupt gebouwd mag worden. De gemeenteraad wordt dus binnenkort voor het blok gezet omdat er gestemd moet worden over een tot in detail uitgewerkt bouwplan.

Waarom al die geheimzinnigheid? Waarom wordt de gemeenteraad niet van te voren geïnformeerd? Waarom worden omwonenden en andere belanghebbenden niet in een vroeg stadium van de planvorming meegenomen? Schandalig!
En nu weer dezelfde ‘truc’ in Oude Tonge…….

 


PS: B&W willen snel aan de slag met hun bouwplannen op het Spuiplein in Middelharnis; gas, water en licht van het historische pand op het Spuiplein zijn enkele weken geleden afgesloten (zie foto), het pand staat op het punt om gesloopt te worden.


Een verontruste burger,
naam en adres bij de redactie bekend


13 mei 2022

Bestuurscultuur hapert nog steeds aan alle kanten 

COLUMN -  De voorbereidingen voor de bouw van een aantal woningen en appartementen op het Spuiplein in Middelharnis zijn inmiddels in volle gang. Omwonenden en gemeenteraad waren niet geïnformeerd over de bouwplannen. Nu doet de gemeente hetzelfde in Oude-Tonge nog eens dunnetjes over.
 


Voor de bouwplannen moet dit pandje wijken

Om de nieuwbouwwijk te realiseren moet zo’n 1200 vierkante meter groen verdwijnen (dat in een gemeente die zich onlangs presenteerde als deelnemer aan de landelijke actie ‘tegeltje wipje’, een actie waarbij aan inwoners gevraagd wordt om tegels in de tuin te vervangen door groen). De afgelopen maanden zijn ook nog tientallen bomen en struiken omgezaagd op een terrein waar een nieuwe parkeerplaats wordt aangelegd. Een eeuwenoud karakteristiek pand op het Spuiplein staat op het punt gesloopt te worden en de ernaast gelegen bomen en struiken zullen worden omgezaagd.


Een jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten om alvast 100.000 euro te reserveren voor het aanleggen van een nieuw parkeerterrein aan de Sommelsdijkse Havendijk, net buiten de bebouwde kom in de Westplaat. Met de hand op het hart beloofde wethouder Markwat (SGP) destijds dat de aanleg van deze nieuwe parkeerplaats niets te maken zou hebben met de bouw van een nieuwe woonwijk op de locatie van het huidige parkeerterrein op het Spuiplein in Middelharnis. Het Spuiplein is gelegen achter de winkels van winkelcentrum d’n Diek. Het realiseren van de nieuwbouwwijk gaat de gemeente een slordige 4 miljoen euro kosten.

Tijdens een dialoogavond eind 2021 maakten een omwonende van het Spuiplein en de eigenaar van een bakkerij op d’n Diek gebruik van het spreekrecht. Beide insprekers waren verbaasd dat zowel omwonenden als de gemeenteraad niet waren geïnformeerd over de bouwplannen en vonden het bizar dat de wethouder het op een akkoordje had gegooid met een projectontwikkelaar en dat de toekomstige bouwplannen al tot in detail waren uitgewerkt. Via sociale media moesten omwonenden vernemen wat hun te wachten stond. Iedereen sprak er schande van, maar heeft het college van Burgemeester en Wethouders er iets van geleerd? NEE! Zo bleek donderdagavond 12 mei, tijdens de dialoogavond.

Bestuurscultuur
In Oude-Tonge past het college van Burgemeester en Wethouders 'gewoon' weer dezelfde werkwijze toe; zonder de omwonenden te informeren zijn plannen gesmeed om een appartementencomplex van 6 (!) verdiepingen hoog te gaan bouwen aan de haven van Oude-Tonge. Twee inwoners van Oude- Tonge maakten gebruik van het spreekrecht, maar werden zoals gewoonlijk met een kluitje in het riet gestuurd. Een typisch gevalletje van bestuurscultuur op Goeree-Overflakkee!

 

Van de politieke redactie
11 mei 2022


Niet VKGO (Vitale Kernen) bepaalt het beleid maar de zwarte brigade

9 mei 2022

De boeren versus de Rabobank

De dieven van het land

Door talloze overstromingen vluchten Peruaanse boeren naar veiligere landbouwgrond. Maar grote industriële bedrijven hebben het ook op die grond voorzien – gefinancierd door de Rabobank. ‘Ze proberen van ons boeren slaven te maken.’

lees het artikel via: https://tinyurl.com/324sf9ms

5 mei 2022

Onderzoek Greenpeace:
vleestaks voordelig voor zowel het klimaat als portemonnee Nederlander


Het schrappen van BTW op groente en fruit in combinatie met het verhogen van het BTW tarief op vlees en melk bespaart de gemiddelde Nederlander op jaarbasis 50 euro. Daarmee is de invoering van de vleestaks zowel voordelig voor het klimaat, als voor de portemonnee van de consument. Dat blijkt uit Europees onderzoek door het Öko-Institut in opdracht van Greenpeace. 

lees verder op: 
https://tinyurl.com/2p8tn5ay3 mei 2022

Mag satire in Nederland?

Zo goed als heel Nederland viel over Johan Derksen. Een berufsverbot was het gevolg. Derksen vroeg de kijken in de spiegel te kijken. Dit was de bedoeling van de ‘kaars-anekdote’ beweerde hij.Terugkijkend op de satire die ik samen met mijn collega Hans Wassink uit Rotterdam bedreef, waren de immer prikkelende uitspraken van Derksen, daarbij vergeleken, klein brood.

Ik moet dus met de billen bloot. Ik was 41 jaar toen ik samen met Hans literair Nederland in beroering bracht. Vrijwel alle dagbladen besteedden aandacht aan onze nietsontziende satire. Met de zaak dokter B. begon onze kruistocht. Ben nu 75 jaar en voor het te laat is, deze biecht.

En publiciteit rond de uitspraak


3 mei 2022

(reactie op onze column Vrij spel voor.....)

Enkele feiten, enkele fietsen

Ooggetuigen meldden dat er onder andere gestolen fietsen, -campingartikelen en jerrycans gevuld met vloeistoffen opgeslagen waren. Mogelijk dat uw fiets ertussen staat.2 mei 2022

aflevering 1

Vrij spel voor Oost-Europese criminelen op Goeree-Overflakkee   
 

COLUMN -  Al geruime tijd was bij de politie bekend dat een aantal Oost-Europese krakers vanuit een boerderij aan de Groeneweg 2, tussen Den Bommel en Achthuizen, zich schuldig maakte aan strafbare feiten. Tot 4 april jongstleden weigerden zowel de politie als burgemeester Grootenboer (portefeuillehouder Openbare Orde, Veiligheidsbeleid en Handhaving) in te grijpen.
 Ruim een jaar geleden werd voor het eerst melding gemaakt van de aanwezigheid van krakers in boerderij ‘Zeldenrust’. De boerderij was destijds in particulier bezit en verkeerde in dusdanig slechte staat, dat bewoning niet mogelijk was. Ondanks de onbewoonbare status werd de boerderij gekraakt door een groep mensen uit Oost-Europa. Al snel bleek dat er in de omgeving van de boerderij allerlei soorten goederen werden ontvreemd. Zowel burgers als ondernemers en sportverenigingen waren slachtoffer van de dievenbende. De politie en de burgemeester waren al geruime tijd op de hoogte van de diefstallen, maar er werd besloten om niet in te grijpen. Een aantal keren is een groep gedupeerden naar de boerderij gegaan om de gestolen spullen terug te halen.


Op zaterdag 2 april ging er weer een groep gedupeerden naar het gekraakte pand om gestolen spullen terug te halen. Ooggetuigen meldden dat er onder andere gestolen fietsen, -campingartikelen en jerrycans gevuld met vloeistoffen opgeslagen waren. Ook gingen volgens deze ooggetuigen twee gemeenteraadsleden het gekraakte pand binnen, onder begeleiding van de gealarmeerde politie. Kennelijk was de aanwezigheid van de gemeenteraadsleden voor de burgemeester een ‘wake-up call’ en kon ze daardoor deze bizarre situatie niet langer ‘onder de pet houden’. Enkele dagen later werd er eindelijk actie ondernomen. Op maandag 4 april en op woensdag 6 april werden door de politie invallen gedaan.


Waarom heeft de burgemeester zo lang toegestaan dat er van uit een gekraakt pand criminele activiteiten werden gepleegd, terwijl ze volgens politieambtenaren op de hoogte was van de situatie?


Wordt vervolgd.

 

Van de politieke redactie
22 april 2022


‘Zusters wordt opnieuw gevraagd geduld te hebben.’ 

Vrouw en het ambt

 

Eindelijk spraken de christelijk-gereformeerden inhoudelijk over het verdeelde rapport ‘vrouw en ambt’. De standpunten liggen ver uiteen, maar op een kerkscheuring zit niemand te wachten. Maar langs elkaar heen leven kan ook niet. Vandaag valt de beslissing.

 

Mogen vrouwen ouderling, diaken en dominee worden in de Christelijke Gereformeerde Kerken? Het ontwarren van die knoop blijkt een enorme opgave: vragen over de positie van vrouwen, over het ambt, over hoe je welke besluiten in het kerkverband precies neemt en al dan niet handhaaft, lopen kriskras door elkaar.

Volgens rapporteur Cees-Jan Smits, die de voorstanders vertegenwoordigt, is de impasse in de kerken mede ontstaan doordat de vraag ontlopen wordt hoe de Bijbel in deze tijd gelezen moet worden. Het gesprek moet worden gevoerd in hoeverre voorschriften uit de Bijbel nog in deze tijd gelden, vindt Smits. In de CGK wordt volgens Smits allang op die manier met de Bijbel omgegaan. ‘Het is niet zo dat we ons nu allemaal houden aan de letter van de tekst. We geven elkaar geen heilige kus, we houden ons niet aan het dragen van hoofdbedekking voor onze zusters. Dat is geen ongehoorzaamheid aan de Schrift, maar onderscheiden waar het op aankomt.’ 

Lees het hele artikel. Na aanmelding bij het ND ontvangt u de link. 
https://www.nd.nl/geloof/protestant/1121162/geen-cgk-er-wil-een-kerkscheuring-maar-langs-elkaar-heen-leven-   


18 april 2022

Jan Rot was here

Jan Rot zijn laatste optreden was hier: "Het Diekhuus in Middelharnis is sinds corona al vier keer verzet, dus ze zijn oprecht blij dat ik er ben. Hoe vaak heb ik hier niet gespeeld, elk jaar zo’n beetje."

https://www.ad.nl/mezza/de-mond-van-de-arts-valt-bijna-open-optreden-moet-ik-ten-strengste-afraden~a1be30d5/
7 april 2022

Er staan nog veel vragen open over waterstof


Woensdag 8 april, werd in ’t Trefpunt in Stad aan het Haringvliet een informatieavond gehouden over de voor- en nadelen van waterstof als vervanger van aardgas voor het verwarmen van woningen. Op initiatief van een lokale politieke partij kwamen diverse deskundigen aan het woord en werd de film ‘Tegengas’ vertoond. Zeer interessant om ook ‘de andere kant van het verhaal’ eens te horen.

De conclusie van deze bijeenkomst is dat er nog steeds weinig concrete zekerheden kunnen worden gegeven over de ‘beloften’ die de projectleiding van Stad aardgasvrij heeft gedaan. Het betreft hier acht beloften die ingevuld moeten worden vóór de inwoners van Stad, komende zomer gaan stemmen of de overstap naar waterstof definitief door kan/mag gaan.

Hoe veilig is waterstof en kan ik mijn woning nog verzekeren tegen brand en ontploffingsgevaar als ik waterstof gebruik? En zo ja, veranderen dan de voorwaarden en gaat mijn premie dan omhoog?

Hoe hard is de garantie dat er altijd voldoende waterstof op voorraad is? En wat te doen als er op een gegeven moment geen waterstof leverbaar is?

Zijn de waterstoftarieven al bekend? En wie gaat de inwoners van Stad compenseren als op termijn blijkt dat de energierekening door het gebruik van waterstof hoger uit blijkt te vallen dan nu afgesproken is?

“We stappen alleen over als we zeker weten dat de overstapkosten voor u minimaal zijn”, wat verstaat de projectgroep onder minimale overstapkosten? Hoeveel mag het overstappen maximaal kosten? Hebben de inwoners van Stad hier inspraak in?

Voldoet de productie, transport en gebruik van waterstof in Stad volledig aan de geldende wet- en regelgeving?
Kunnen we helemaal vertrouwen op de techniek die voldoet aan de gestelde eisen voor de komende 15 jaar?
Hoe gaat de stemming in zijn werk? Klopt het dat alleen bewoners van huizen die nu aangesloten zijn op aardgas mogen stemmen? En telt elk adres voor 1 stem? Wordt er bij de stemming gerekend met het totale aantal uitgebrachte stemmen?

Wat als de overstap naar waterstof niet doorgaat? Blijft er dan gewoon aardgas geleverd worden aan de inwoners van Stad? Of worden de inwoners van Stad dan gedwongen een andere energiebron dan aardgas te kiezen?
Klopt het dat Eneco zich recent heeft teruggetrokken uit het project Stad aardgasvrij? En zo ja, wat zijn de gevolgen hiervan?

Pas als bovenstaande vragen beantwoord zijn door de projectgroep en/of de gemeente Goeree-Overflakkee en als er door de gemeente keiharde garanties gegeven worden, kunnen de inwoners van Stad een verantwoorde keuze maken.

Het beantwoorden van de vragen zou het best kunnen geschieden door publicatie via de lokale nieuwskanalen/-kranten. Op deze manier weten niet alleen de inwoners van Stad maar ook de inwoners van de overige dorpskernen op Goeree-Overflakkee waar de overstap van aardgas naar waterstof wordt voorbereid en wat hun te wachten staat bij een eventuele overstap.

In afwachting van de antwoorden op de gestelde vragen,

 

Een verontruste inwoner van Goeree-Overflakkee
Naam en tel. nr. zijn bij de redactie bekend
6 april 2022


denk aan snoep, frisdrank, chips, kant-en-klaarmaaltijden en fastfood

Ultrabewerkt voedsel verwoest onze gezondheid en de planeet

Zwaar bewerkte voeding – denk aan snoep, chips, snacks en frisdrank – levert een steeds groter aandeel van ons dieet. Dat is niet alleen schadelijk voor onze gezondheid, maar ook voor de planeet, schrijven vier Australische voedingswetenschappers. Tijd om rigoureus te minderen met ultrabewerkt voedsel. 

https://www.duurzaamnieuws.nl/ultrabewerkt-voedsel-verwoest-onze-gezondheid-en-de-planeet/5 april 2022

Column Frank/Janine: Functie Elbers

Eigenlijk een verschrijving. Ik wil geen woorden vuil maken aan het zoveelste stuivertje wisselen binnen onze ondernemende elite. Na het politieke lawaai dat ons in maart overdonderde is het stil. De verkiezingen zijn geweest, het stof is neder gedaald en nieuws gaat over tot de orde van de dag; de tulpen staan in bloei en we zijn aardig tegen vluchtelingen. 
 

Geen fotografen bij het Flakkees bestuurspaleis wachtend op, heet van de naald, formatienieuws. Is het minachting van volksvertegenwoordigers of eigen desinteresse dat we niet weten waar onze stembusgang toe leidt? Ik houd het op onvermogen van de lokale media. 
 

Tijdens formaties houden politici de kaken stijf op elkaar (tenzij er iets te spinnen valt). Aanleiding tot speculaties genoeg; de VKGO is ultrachristelijk voorbij en heeft het voortouw in de onderhandelingen. 


Geprofiteerd van de trend lokaal te kiezen? Met de prestaties van de afgelopen vier jaar kunnen ze het niet verdiend hebben. Je eigen wethouder zachtjes roosteren bij het zwembad en gekrakeel binnen de eigen fractie, leert dat je overal mee weg kan komen. De kiezer heeft immers altijd gelijk. 


De truuk van Jan Zwerus mislukte. De proteststem heeft hij wel gekregen maar waar de boerenburgerbeweging elders het CDA leeg eet, lijken die beloond voor onopvallend meedoen. 


Voorheen middenpartijen zijn kleintjes geworden. De rode loper die liberale dames legden voor de vrije ondernemer kan opgerold. Het medemenselijk geluid van christen-unie en sociaal-democraten vond geen weerklank. 


Zoveel is zeker; de bovenbuurman gaat weer mee regeren (maar dat is ook al geen nieuws). Gedrieën zouden de grote partijen de oppositie weg kunnen vagen. Of dat voor de VKGO verstandig is? Er zijn hier op het eiland velen die er meer verstand van hebben. Maar die hoor je niet. Daarom geef ik mijn bek maar een douw. Reactie uiterst welkom.
3 april 2022
 

VKGO schatplichtig aan SGP
 

Vorige gemeenteraadsverkiezingen was de SGP zo vriendelijk om samen met Vitale Kernen een coalitie te vormen. Wat er dan gebeurt, willen we dat dan met zijn allen nog eens meemaken?
 Lees de column uit 2018: 
 

Met de SGP en Vitale Kernen terug naar de middeleeuwen!
 

Circus Freewald dat het eiland Goeree-Overflakkee aan deed voor meerdere voorstellingen kreeg geen toestemming van de gemeente om voorstellingen te geven op zondag in Middelharnis.
 

We zitten hier op dit eiland kennelijk nog steeds in de middeleeuwen. We zijn een eiland met een nota zondagsrust die alle activiteiten domweg verbiedt. Of dat nu een NK wielrennen of een circus op zondag is.
 

De PvdA betreurt het dat een aanvraag afgewezen werd zonder goede argumentatie. Reden voor Petra ’t Hoen om schriftelijke vragen aan de collegeleden te stellen. “Dit is niet goed voor de eilandmarketing en voor burgers die juist prijs stellen op evenementen op zondag. Het kan negatieve PR opleveren en daarnaast worden economische belangen van de ondernemer geschaad.”
 

Concludeer zelf hoe achterlijk onze christelijke coalitie inclusief Vitale Kernen inzake de zondag opereert.
 

Frans Evers  

31 maart 2022

De politieke barometer van G-O
 

COLUMN - Tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuw gekozen gemeenteraad meldde fractievoorzitter van Vitale Kernen G-O Johan de Vos dat de eerste gespreksronde met alle fracties is afgerond. “We zijn nog niet zover dat er een nieuwe coalitie gevormd kan worden, vervolggesprekken zijn nodig” aldus de Vos.


Een deel van de zwarte brigade tijdens de inzwering.Wat zijn eigenlijk de coalitiemogelijkheden voor VKGO nu deze partij als grootste uit de verkiezingen is gekomen? Eigenlijk zijn er maar twee opties:

Optie 1: net als de afgelopen vier jaar in de kont van de SGP en CDA kruipen en op alles wat de Christenbroeders voorstellen netjes ‘ja’ zeggen

Optie 2: eindelijk eens ballen tonen en de combinatie van SGP en CDA buiten de coalitie houden en in zee gaan met VVD, PvdA, CU en Groep Jan Zwerus

Op sociale media werd eerder deze week een smeekbede van een Nieuwe Tongse oud-voetballer en tevens VKGO-stemmer gedeeld met de veelzeggende tekst: Beste Johan, doe het niet!
Ga niet in zee met de SGP. Een homofobe en seksistische partij.
Zonder SGP kan eindelijk het zwembad het Zuiderdiep op zondag open.
Zonder SGP kunnen opa’s en oma’s met hun kleinkinderen weer op zondag naar het circus.
Zonder SGP kunnen de bakkers op G-O op zondag gewoon hun oliebollen bakken en verkopen.
Zonder SGP kunnen sportwedstrijden gewoon op zondag gespeeld worden.
Zonder SGP kan het NK wielrennen op zondag gehouden worden.
Ga niet in zee met de SGP. Een smeekbede.
Beste Johan doe het niet! Jij hebt de toekomst van ons mooie eiland in handen!

 

De mensen hebben VKGO gestemd om van de SGP af te zijn. Anderen reageren in de trend van: “Inderdaad op hem gestemd om de SGP er uit te krijgen. Als ze echt met SGP in zee gaan is het de laatste keer geweest dat ik op VKGO gestemd heb” en “Het zou echt schandalig zijn als VKGO dit gaat doen. Dan zijn ze echt niet meer geloofwaardig. Dan is het over 4 jaar over en stemt de VKGO-stemmer op Groep Jan Zwerus”.

Benieuwd of Johan durft te kiezen….

 

Van de politieke redactie
 

28 maart 2022

 

Open brief aan de VKGO:

 

Beste Johan doe het niet!

Ga niet in zee met de SGP

Een homofobe en seksistische partij.

 

Zonder SGP kan eindelijk het zwembad Zuiderdiep open

 

Zonder SGP kunnen opa’s en oma’s met hun kleinkinderen weer op zondag naar het circus

 

Zonder SGP kunnen de bakkers van Goeree-Overflakkee op zondag gewoon hun oliebollen bakken en verkopen

Zonder SGP kunnen sportwedstrijden gewoon op zondag gespeeld worden

Zonder SGP kan het NK wielrennen op zondag gehouden worden  


 

Ga niet in zee met de SGP. Een smeekbede

 

Beste Johan doe het niet! Jij hebt de toekomst van ons mooie eiland in handen

 

Frans Evers van Schrijfbedrijf Evers van der Waart

25 maart 2022


O P I N I E

Om de tuin geleid door Oost West Wonen


In een persbericht van Oost West Wonen zegt de woningbouwvereniging: “Uiteraard willen we dit (onkruidbestrijding) op een milieuvriendelijke manier laten gebeuren.” De nieuwe huurders krijgen daarvoor een onkruidbezem. Even verderop in het artikel introduceert Oost West Wonen een tuinabonnement bij Rozima voor de huurders die het zelf niet (kunnen) doen.
 


Niets ten nadele van Rozima, die houdt zich uiteraard aan de wettelijke regels. Maar als je als huurder erachter wil komen waarmee het ‘onkruid’ gespoten wordt, houdt de verantwoordelijkheid voor het milieu ineens op bij de woningbouwvereniging. Zij verwijzen door naar Rozima, als in: zoek het zelf maar uit! Uiteindelijk van Ben, van Rozima, een antwoord gekregen. “Ja, er zit inderdaad glyfosaat (het werkzame bestanddeel in RoundUp) in. Maar een paar procenten. Veel minder dan vroeger toegestaan. Daardoor moeten we nu twee a drie keer per jaar spuiten.” Maar wat er nog meer in zit? Hij verwijst naar internet, als in: zoek het zelf maar uit.
 

Dat wilde ik gewoon even weten, want je hebt het wel over mijn tuintje spuiten. Ik ga gewoon genieten van het onkruid en als het me niet zint, ga ik een uurtje met een aardappelschilmesje op een krukje zittend aan de slag. Geen enkel percentage glyfosaat bij mij in de tuin! Al meent de overheid duizendmaal dat het veilig is, je hebt ook nog te maken met een stapeling van stoffen.
 

Hoogleraar Bas Bloem (RUMC) verdenkt glyfosaat van schadelijke effecten op het zenuwstelsel en dat het mede aan de basis kan staan van de ziekte van Parkinson. Hij ziet boeren en tuinders als de eerste slachtoffers: “Zij houden zich aan de wettelijke normen, maar de wetgeving klopt niet.”
 

Conclusie
Ik voel me om de tuin geleid door Oost West Wonen die met zijn ‘milieuvriendelijke manier’ goede sier probeert te maken.

 

Maria Evers
Nieuwe-Tonge


21 maart 2022

Hertelling stemmen verkiezingen G-O onder politietoezicht

COLUMN – Alle 26293 ingevulde stembiljetten zullen opnieuw worden geteld. Deze keer niet op verzoek van de SGP maar op verzoek van de VVD. "Er is geen vermoeden van onregelmatigheden of fouten”, aldus de VVD fractie. Burgemeester Grootenboer voegt nog toe dat het belangrijk is dat de uitslag en de verdeling van de zetels boven elke twijfel verheven is.
 


Burgemeester Grootenboer, die toen nog dacht dat alles koek en ei was

De hertelling vindt dinsdag 22 maart 2022 plaats in het Prieel van De Staver in Sommelsdijk, vanaf 8 uur ’s ochtends. De hertelling is openbaar te volgen, maar de tellers werken geconcentreerd en kunnen bij het tellen niet gestoord worden. De nummer 2 van de kandidatenlijst van de VVD, Ronald Weydema, zal hier persoonlijk op toezien. Weydema heeft naar eigen zeggen ruime ervaring als commissaris van politie en eindverantwoordelijke op het gebied van veiligheid en crisisbeheersing. In afwachting van de volgende aflevering van deze verkiezingssoap mogen we er volgens de VVD fractie van uit gaan dat de hertelling volgens de regels zal verlopen.

Wordt vervolgd!

Van de politieke redactie20 maart 2022


Nog meer hertelling in de regio ;)

Hertelling van de stemmen in Capelle aan den IJssel:
CDA komt 5 stemmen tekort voor tweede zetel

 

Er komt een hertelling van alle stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Capelle aan den IJssel. D66 en CDA hebben bij het Centraal Stembureau verzocht om alle 23.119 stemmen opnieuw onder de loep te nemen. Het CDA zit het meest op hete kolen, want die partij komt 5 stemmen tekort voor het veroveren van de laatste restzetel. Dat zou dan betekenen dat Leefbaar Capelle er eentje moet inleveren.
 

https://tinyurl.com/mujjhdw3
18 maart 2022
 

SGP eist hertelling stemmen

COLUMN - De leiding van de Staatskundig Gereformeerde Partij op Goeree-Overflakkee  meent dat er bij het stemmentellen iets mis is gegaan. Voorzitter Hendrik Herwijer spreekt van de ‘fraude van de eeuw’. Een kleine tweehonderd stemmen zijn in het verwerkingsproces  in rook opgegaan.
De SGP wil een algehele hertelling van de stemmen. Onder druk van deze partij stuurt de gemeente binnenkort aan de betaalde vrijwilligers van alle stembureaus een oproep voor een wedertelling. Deze zal op RTV/Slogo live worden uitgezonden. De gemeente roept burgers op om via het beeldscherm de telling nauwkeurig te volgen en ongeregeldheden te melden.

 

De politieke redactie

 


18 maart 2022
 

Dit is het nieuws uit Rommeldam

 

COLUMN - Heer Bommel zat te genieten van de lentezon op zijn terras toen zijn jonge vriend Tom Poes langs kwam. “Goede morgen jonge vriend, goed dat je even langs komt. Ik wil iets met je doornemen. Gisteravond gekeken naar de uitslag van de verkiezingen van onze gemeente. De uitslag doet mij enigszins versteld staan.”

 Heer Bommel op zijn praatstoel gezeten: “De partij van Gerrit Geniep verliest een zetel, dit zal pijn doen om niet meer de grootste te zijn. Misschien iets met de zondagsrust verkeerd gegaan of zijn hier mensen wakker geworden? Als je begrijpt wat ik bedoel".

 

Gegroeid
“De partij van de groene wethouder is zelfs gegroeid tegen alle verwachtingen in. Misschien komt dat omdat ze geen wethouder meer wil zijn? Dan kijk ik naar de partij van tante Bea Bouwlust, ook een zetel verloren. Niet zo gek als je verkiest om de kop van ons mooie eiland verder te verkwanselen.  Ach, hoe vreselijk is dit alles. Verzin toch eens een list, jonge vriend!"

 

Tom Poes lijkt overrompeld, maar Heer Bommel is niet te stuiten: “De hoofdpiet van de zwoegpartij komt er ook niet ongeschonden van af, maakt misschien te veel misbruik van andermans kennis. Hij gaat wel vaak met andermans zeik naar de dokter. En dan die man van de koekjesnaam. Die levert ook in. Samen met Bea Bouwlust ondersteunde hij het verzieken van de kop van ons eiland. Weg droom van het ontwikkelen van een mega B&B.”

 

Troubleshooter
Onze heer van stand vervolgt: “Die jongeling uit Nieuwe Tonge gaat zich zeker bewijzen. Hier ligt een mooie taak. Als een van de laatsten kijken we naar de club van de trouble shooter. Over hem werd hemelhoog opgegeven, helaas. Ik geef hem de raad nog eens goed te kijken naar de samenstelling van zijn team zoals hij zich straks gaat presenteren in de raad.”


Bommel sluit af: “En dan de verrassing van de avond. De partij van commissaris Bullebas komt als grootste uit de bus. Een afgeschreven partij die nu over iedereen heen kijkt. Jonge vriend, kunnen we dit zien als een soort protest uitslag?” Intussen komt Joost langs met geurige koffie.

 

 

OBB
14 maart 2022

Exitpoll gemeenteraadsverkiezingen maandag 14 maart 2022

COLUMN - Onderzoeksbureau PPGO heeft tijdens de eerste dag van de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee onderzoek gedaan naar het stemgedrag van de inwoners bij de vier stemlocaties die vandaag geopend waren.
 

Na de eerste dag van de verkiezingen lijkt het er op dat de coalitie partijenworden afgerekend op hun ‘prestaties’ van de afgelopen vier jaar. VKGO valt terug van 8 zetels (6 VKGO zetels en 2 EVV zetels in 2018) naar slechts 2 zetels nu. CDA (3 zetels), VVD (3 zetels) en SGP (6 zetels) leveren allen 1 zetel in.
 

Nieuwkomer Partij van de Jongeren komt, zoals vorige week ook al in het AD werd voorspeld, uit op 2 zetels, evenals D66. CU lijkt door de kiezer te worden afgerekend vanwege de steun aan de bouw van een biomassacentrale in Oude Tonge en Bad Oost in Ouddorp; CU terug van 3 naar 2 zetels. PvdA ziet een degelijke campagne beloond met 1 zetel winst: van 3 zetels in 2018 naar 4 zetels nu.
 

Grootste partij wordt ook in dit onderzoek Groep Jan Zwerus met 7 zetels. Een flitsende campagne, met name op sociale media, lijkt Goeree-Overflakkee wakker geschud te hebben.
 

 

Van de politieke redactie


14 maart 2022


Maak kennis met de nummer 9 van de PVDJ lijst
Vincent Troosthttps://www.youtube.com/watch?v=lqsj4rPlyjI&t=2s13 maart 2022


Verkiezingen

Wat gaat u stemmen?

https://www.youtube.com/watch?v=bidG6ySEglk11 maart 2022


Over framing gesproken!

Vandaag staat in het Algemeen Dagblad Voorne Putten een  artikel over de zogenaamde bedreiger van de burgemeester Florian van der Weide. Zijn tekst op Facebook uit wanhoop was: Of er alleen geluisterd wordt als hij een bom naar de raadszaal zou nemen.

We hebben het opgezocht bij Onze Taal: 

Toelichting: 

Zullen drukt in zinnen als Het zal je maar gebeuren een verzuchting uit. De betekenis van zo’n uitroep of verzuchting is: ‘je moet er niet aan denken dat …’, of ‘het is te hopen dat het (je) nooit gebeurt’

Duidelijk is dat het hier om een verzuchting gaat, uit wanhoop geboren. 
Moet je dit eens vergelijken met de mevrouw van de VVD, Soumaya Sahla
die eerder als terroriste is veroordeeld en daarna met open armen door de VVD werd binnengehaald. Ze was op weg met doorgeladen wapens om Wilders om te leggen.  https://reactionair.nl/artikelen/de-weg-van-terroriste-naar-vvd-adviseur/
9 maart 2022Nieuwe EU-richtlijn pesticiden vol loze beloften


De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om het pesticidengebruik aan banden te leggen en zo onze gezondheid en de biodiversiteit te vrijwaren. Een groep ngo’s vindt dit niet verregaand genoeg. “Zoals het er nu ligt, is het een loze belofte.”

“Niet in lijn met de Green Deal.” “Dit voorstel komt tekort.” “De term duurzaamheid onwaardig.” Ruim zeventig ngo’s zijn zeer kritisch over een voorstel van de Europese Commissie om pesticiden aan banden te leggen.https://www.duurzaamnieuws.nl/nieuwe-eu-richtlijn-pesticiden-vol-loze-beloften/2 maart 2022

Gerard vraagt zich af waarom we jaarlijks miljarden uitgeven aan de werkloosheidindustrie

Verdienmodel achter werkloosheidindustie 


In de loop der jaren heb ik vaak de vraag gesteld: waarom? We geven jaarlijks miljarden uit aan de werkloosheidindustrie, de schuldenindustrie, cursussen/trainingen, seminars, wetenschappelijk verantwoorde onderzoeksrapporten, subsidies, enzovoort. Terwijl we weten, al jaren bewezen, het is geld storten is in een bodemloze put. Miljarden. Waarom?

lees verder op: https://basisinkomen.nl/te-gek-voor-woorden-16a-verdienmodellen-deel-1/
28 februari 2022

Politieke peilingen 28 februari 2022
 

COLUMN – Over twee weken is het zover; de Gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag zijn voor de laatste keer voor deze verkiezingen de politieke peilingen uitgevoerd door PPGO. Deze peiling geeft een helder beeld van de te verwachten uitslag van de verkiezingen.
 

Zowel SGP als Groep Jan Zwerus halen net als twee weken geleden weer 7 zetels. Zij hebben, als de verkiezingsuitslag er ook echt zo uit komt te zien, nog slechts een andere coalitiepartij nodig om een meerderheid te vormen. En de keuze is reuze;
 

PvdA, VVD, CU, CDA en VKGO allen hebben 3 zetels in de peiling en kunnen dus mee gaan dingen naar een plaats in de nieuwe coalitie. Ook een coalitie met vier partijen is weer mogelijk. Ziet u het al voor u; SGP (met als wethouder Markwat), CU (met als wethouder Tuk), PvdA (met als wethouder Eijkenduijn) en Groep Jan Zwerus (met als wethouder Jan Zwerus). Dat zal het nodige vuurwerk opleveren!
 

De zetelverdeling in de peiling van 28 februari 2022 ziet er als volgt uit:
 

Groep Jan Zwerus   7

SGP                         7

PvdA                        3

CDA                         3

CU                           3

VVD                         3

VKGO                      3

D66                          1

PvdJ                         1

 

Van de politieke redactie
28 februari 2022

Ingezonden: 

Verkiezingsdebatten zonder Groep Jan Zwerus

 

Groep Jan Zwerus doet niet mee aan het Rijnmond/SLOGO verkiezingsdebat van 3 maart. Tijdens verkiezingsdebatten worden door de deelnemende politieke partijen verkiezingsbeloften gedaan die in de praktijk vaak niet worden waargemaakt, zo is gebleken. Groep Jan Zwerus is van mening dat politieke partijen moeten worden afgerekend op wat ze de afgelopen raadsperiode hebben gepresteerd zoals: zondag openstelling zwembad Zuiderdiep, Bad Oost Ouddorp, inzamelen huisvuil, Biomassacentrale Oude Tonge, Oostelijke randweg, bouwen op Spuiplein Middelharnis, openbaar maken subsidie register en verplaatsing markt Sommelsdijk.


Ook zal Groep Jan Zwerus niet meedoen aan het lijsttrekkersdebat van 7 maart. Tijdens dit debat mag Groep Jan Zwerus niet mee debatteren over het gevoerde beleid over de energietransitie, en dat terwijl Groep Jan Zwerus de enige partij is die in de afgelopen raadsperiode twijfels heeft geuit over dit belangrijke onderwerp. Drie andere politieke partijen mogen wel over dit onderwerp debatteren maar zijn het op voorhand al met elkaar eens. Dit wordt dus een saai debat.

Meerdere malen heeft Groep Jan Zwerus feitelijk aangetoond dat de energietransitie niet op wetenschappelijke gronden is gebaseerd, maar op politieke ideeën. Uitgerekend Groep Jan Zwerus mag tijdens dit debat niet meepraten over dit onderwerp. Aan dit soort politieke spelletjes doet Groep Jan Zwerus niet mee.


Voor Groep Jan Zwerus geen vooraf geregisseerde verkiezingsdebatten en valse verkiezingsbeloften. Lijsttrekker Jan Zwerus geeft aan dat door de werkwijze van de afgelopen 4 jaar de kiezer weet waar deze lokale partij voor staat: zeggen wat je doet, en doen wat je zegt.

 

Groep Jan Zwerus

26 februari 2022


Vrij Nederland: 
Dit verhaal is alleen vandaag gratis te lezen.

Je boodschappen zijn eigenlijk veel duurder

In biologische supermarkt De Aanzet in Amsterdam betalen klanten de eerlijke prijs voor zoveel mogelijk boodschappen. De organisatie True Price ontwikkelde een methode om die eerlijke prijs te berekenen, waarin de ecologische schade wordt meegenomen. ‘In de reguliere supermarkt verkopen ze leugens.’

Met de True Price-methode worden verborgen kosten in de prijs verwerkt, of in economische termen: de externaliteiten worden geïnternaliseerd.

Door de verborgen kosten bij de reguliere prijs op te tellen, krijg je de eerlijke prijs. De boerderij waar de appel is geplukt ontvangt vervolgens het geld van de verborgen kosten om zijn productieproces te verduurzamen. De boer zou bijvoorbeeld zijn CO2-uitstoot kunnen terugdringen door energie-efficiëntere koelingen aan te schaffen of stroom op te wekken met zonnepanelen. De verborgen kosten voor het landgebruik zouden kunnen worden verholpen door natuur meer de ruimte te geven, zodat de biodiversiteit in de boomgaard toeneemt.

 

https://tinyurl.com/4hnzpz35


22 februari 2022

Als geboren en getogen eilandbewoner voel ik mij heel erg verbonden met wat ons eiland aangaat. Dit geldt ook voor alle leden van de Groep Jan Zwerus.

Groep Jan Zwerus: Standpunt Ouddorp Bad Oost

 

Al jaren lang ben ik lid van diverse groeperingen die zich inzetten voor de waarden van het landschap en de inrichting van de gemeenschap op Goeree-Overflakkee zoals de vereniging Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee, de archeologische vereniging De Motte.
 

Zo’n vijf jaar geleden ben ik al op gesprek geweest met de toen al bestaande groep Ouddorp Kust Ruimte Rust (OKRR) uit Ouddorp die nu samenwerkt met NLGO.
 

In dit gesprek werd duidelijk verwoord hoe ongerust zij waren over de verdichting/bebouwing van de Kop van Goeree en de ontwikkelingen nabij het duingebied. Vooral de wijzigingen van het open landschap met als doel financieel gewin van enkelen eisten veel aandacht.
 

Ook de vereniging Natuurlijk Ouddorp is zeer actief en zet zich in om verdere afkalving van ons waardevolle eilandgebied te voorkomen.

Natuurlijk waarderen wij de inzet van deze verenigingen zeer, wij staan achter hun standpunten.

Ook hebben wij aandacht voor de ontevredenheid van de burgers van Ouddorp over de schaarse mogelijkheden tot inspraak bij plannen voor woningbouw en voor het verkrijgen van woonruimte.

Het kapitalisme krijgt wel alle medewerking van onze overheid.

Waar blijven de woningen voor starters en senioren?

 

Ik wil u er op wijzen 

aanwezig te zijn geweest bij de kustwandeling

in 2016 voor behoud van natuur,

en tevens bij de bijeenkomst

actie Brouwerseiland.


Menselijke keten tegen de bouw van woningen in duingebied (foto: Maria Evers)

 

Bij deze willen wij duidelijk aangeven dat er voor uw problemen al jaren en jaren aandacht is.

Al zal dit voorstel ( heel strategisch ) pas na de komende gemeenteraadsverkiezingen behandeld worden, kunnen wij nu al mededelen dat Groep Jan Zwerus

TEGEN het voorstel Ouddorp Bad Oost zal stemmen.

 

 

Rita van den Nieuwendijk                                      

Fractie Groep Jan Zwerus
22 februari 2022

Basisinkomen als machtsinstrument van elites en overheden

Basisinkomen is een heel simpel systeem waar weinig data voor hoeft te worden verzameld. Er is slechts een relatief klein overheidsapparaat nodig is. Er zijn geen voorwaarden , controle en sancties zijn niet aan de orde.

https://basisinkomen.nl/basisinkomen-als-machtsinstrument-van-elites-en-overheden/
20 februari 2022

Reactie Groep Jan Zwerus op ingezonden brief
 

Geachte heer/mevrouw,

Dank voor uw reactie op onze column op sociale media over de woningbouw op Hernesseroord.
In uw schrijven stelt u dat de bomenkap in het nieuwe bestemmingsplan, waarover op 3 februari in de gemeenteraad werd gestemd, beter geregeld zou zijn. De verantwoordelijk wethouder zei tijdens de raadsvergadering dat het gaat over de kap van ongeveer 362 bomen en een her-plant van 262 bomen, per saldo zou het gaan over 100 bomen minder.


Als de wethouder de moeite genomen had ter plaatse te gaan kijken had hij met eigen ogen kunnen zien dat de werkelijke situatie totaal anders is. Op de beoogde 4 bouwlocaties op het terrein van Hernesseroord zullen in totaal meer dan 3.000 bomen worden gekapt. Met een her-plant van 262 bomen verdwijnen er per saldo dus ruim 2.700 bomen.


Voorts stelt u dat het niet is aan ‘leken’ om te bepalen of reguliere woningbouw op Hernesseroord op de een of andere wijze schadelijk zou kunnen zijn voor cliënten. U doet de aanname dat de specialisten van de instelling geen bezwaar zagen. Wat u wellicht niet weet is dat in de jaren nadat eerste ideeën over de bouwplannen werden gemaakt de samenstelling van de cliënten op basis van beperkingen is veranderd. Wij hebben recent met een aantal werknemers van Hernesseroord gesproken, zij vinden het niet verantwoord om een woonwijk te realiseren naast woningen van cliënten met een bijzondere indicatie. Het zou met name voor kinderen gevaarlijke situaties op kunnen leveren, aldus de werknemers. Deze werknemers zijn specialisten, zij werken immers dagelijks met deze cliënten en zijn dus heel goed op de hoogte van de te verwachten problemen.


Met vriendelijke groet,
Groep Jan Zwerus


ingezonden: 

Ik las zoëven het bericht van Groep Zwerus over Hernesseroord. De feiten: jaren geleden verkeerde Hernesseroord (of Zuid-Wester) is zwaar financieel weer. De directie besloot daarom een deel van de oppervlakte aan AM Wonen te verkopen.

De gemeente Middelharnis verleende medewerking en stelde daarvoor in 2011 een bestemmingsplan vast. Of dat op de een of andere wijze schadelijk zou zijn voor cliënten is dus niet aan leken om dat te bepalen maar aan de directie en deskundigen van de instelling. Ik mag aannemen dat de specialisten van de instelling geen bezwaar zagen. De nieuwe gemeente heeft dus simpelweg te maken met een instelling en een ontwikkelaar die al in 2011 hun rechten hebben verkregen. In het nieuw bestemmingsplan is de bomenkap wel beter geregeld. De bomen die gekapt worden, worden deels herplant. Per saldo gaat het om 100 bomen minder.


Naam en adres bij de redactie bekend18 februari 2022


John Albrechts stelt zich voor

De nummer 7 van Groep Jan Zwerus 

https://mega.nz/file/WZgEyJJR#Ny44415OZYl5wyBPYHCS5Y0c5G31s3eqs5KFHGiRADY18 februari 2022

Jaren geleden al ingesproken bij de raad over het gebruik van glyfosaat (Round Up) Bij onze gemeente wordt het gelukkig niet meer gebruikt bij de Groenvoorziening, zoals spuiten van schoolpleinen! 

Er is een link tussen pesticiden en de ziekte van Parkinson

Onderzoek Pesticiden en Parkinson

‘De norm deugt niet’

Er is een link tussen pesticiden en de ziekte van Parkinson. En nu blijkt er ook al lange tijd te zijn gewaarschuwd voor de ineffectiviteit van persoonlijke beschermingsmiddelen tegen pesticiden. ‘Het hele toelatingsbeleid is gebaseerd op makkelijk stoffen goedgekeurd krijgen en niet op veiligheid.’


lees verder op: https://tinyurl.com/2pan9trj


18 februari 2022ingezonden: 

Ik las zoëven het bericht van Groep Zwerus over Hernesseroord. De feiten: jaren geleden verkeerde Hernesseroord (of Zuid-Wester) is zwaar financieel weer. De directie besloot daarom een deel van de oppervlakte aan AM Wonen te verkopen.

De gemeente Middelharnis verleende medewerking en stelde daarvoor in 2011 een bestemmingsplan vast. Of dat op de een of andere wijze schadelijk zou zijn voor cliënten is dus niet aan leken om dat te bepalen maar aan de directie en deskundigen van de instelling. Ik mag aannemen dat de specialisten van de instelling geen bezwaar zagen. De nieuwe gemeente heeft dus simpelweg te maken met een instelling en een ontwikkelaar die al in 2011 hun rechten hebben verkregen. In het nieuw bestemmingsplan is de bomenkap wel beter geregeld. De bomen die gekapt worden, worden deels herplant. Per saldo gaat het om 100 bomen minder.


Naam en adres bij de redactie bekend


Wij hebben Groep Jan Zwerus om een reactie gevraagd. Volgt zo spoedig mogelijk.


Vanaf Facebook: 

Hans Maliepaard, leidinggevende bij Zuidwester

Beetje laat Jan om daar nu stennis over te maken. Dan had je de afgelopen jaren actie moeten voeren en niet nu het al vastgesteld is. Jammer.

John Albrechts, Groep Jan Zwerus
Hans Maliepaard, 
er werd op 3 februari door de gemeenteraad gestemd over het bestemmingplan, dit was dé kans om het bouwplan tegen te houden. Alleen Groep Jan Zwerus en ABB stemden tegen en de rest van de gemeenteraad stemde vóór. Jammer, een gemiste kans!
16 februari 2022

Groep Jan Zwerus:

Hernesseroord, bomen belangrijker dan bewoners?

Tijdens de raadsvergadering van 3 februari is het bestemmingsplan Hernesseroord door de gemeenteraad vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de bouw van 333 woningen op het terrein van Hernesseroord mogelijk. Meerdere politieke fracties maakten zich zorgen over het lot van de bomen die door de woningbouw zullen verdwijnen.Voor de gevolgen voor de bewoners en verzorgenden van Hernesseroord was echter weinig aandacht; alleen Rita van den Nieuwendijk (ABB) en Jan Zwerus (Groep Jan Zwerus) toonden compassie. Alle andere fracties repten met geen woord over de desastreuze gevolgen voor bewoners en verzorgenden.

Ongeveer de helft van het bestaande terrein zal de komende jaren veranderen in een woonwijk waardoor de bewegingsruimte en de privacy van de cliënten van Hernesseroord ernstig wordt beperkt. Daarnaast achten diverse verzorgenden het niet verantwoord om een woonwijk te realiseren vlak naast woningen van cliënten met een bijzondere indicatie. Het zou met name voor kinderen gevaarlijke situaties op kunnen leveren.

Een zorgmedewerker van Hernesseroord verwoordde de situatie als volgt: “het is natuurlijk absoluut absurd dat men huizen wil gaan bouwen op het terrein van Zuidwester. Dat is vragen om moeilijkheden. De combinatie van mensen met een beperking en mensen zonder beperking op één terrein is met onze kennis van de cliënten ronduit soms gevaarlijk. Jammer dat men niet naar onze mening heeft gevraagd”.

Nooit overleg met de werknemers
Jan Zwerus informeerde tijdens de raadsvergadering nog bij wethouder Markwat of hij met de werknemers van Hernesseroord gesproken had, helaas kreeg hij een vaag, politiek antwoord. De regiomanager van Zuidwester was desgevraagd duidelijker en stelde dat er nooit een integraal overleg met de werknemers van Hernesseroord is geweest over de bouwplannen. Ook hier een gebrek aan compassie en dat terwijl de missie van Zuidwester is; ‘Zuidwester is er voor kwetsbare mensen. Wij ondersteunen hen in het hebben van regie op het eigen leven, op het gebied van wonen, dagbesteding, werk, individuele begeleiding en behandeling’. Ja, u leest het goed de missie van Zuidwester is er te zijn voor kwetsbare mensen.

Discussies door een deel van de lokale politiek over de herplanting van bomen en het financieel gewin voor Zuidwester blijken in de praktijk dus belangrijker te zijn dan het welzijn van de gehandicapte medemens en de mensen die hen verzorgen. Dat is dan ook de reden waarom Groep Jan Zwerus en ABB tegen de aanpassing van het bestemmingsplan en tegen de woningbouw op Hernesseroord hebben gestemd. 
16 februari 2022

Veel Ouddorpers niet blij met deze ontwikkelingen

OUDDORP - “Vakantie vieren in een natuurlijk duinlandschap. Dat doet men op het recreatiepark Ouddorp Duin. Met de realisatie van kleine clusters hotelappartementen, geïntegreerd in nieuw aangelegde duinen kan het project, dat voldoet aan alle regels van het in 2016 vastgestelde bestemmingsplan, nu worden afgerond.” 


https://tinyurl.com/2p8eh3yx15 februari 2022

Politieke peilingen 15 februari 2022

COLUMN – Precies een maand voor de Gemeenteraadsverkiezingen zijn vandaag weer de politieke peilingen uitgevoerd door PPGO. De verschillen met de peiling van twee weken geleden zijn klein en het wordt steeds duidelijker hoe de definitieve uitslag van de verkiezingen er uit gaat zien.


Er lijkt een peloton ‘kleinere’ partijen met elk 2 zetels te ontstaan; CDA, CU, VVD, D66 en VKGO. Voor D66 een prima start, maar voor de 4 andere partijen een fikse tegenvaller, vergeleken met de verkiezingsuitslagen van maart 2018.
 

De middenmoot
Zowel nieuwkomer Partij van de Jongeren (PvdJ) als PvdA ‘scoren’ 3 zetels, evenveel als bij de peiling van twee weken geleden. 

 

De grote jongens
Groep Jan Zwerus levert vergeleken met de vorige peiling 1 zetel in en is nu even groot als de SGP; beiden behalen 7 zetels.

 

Zwevende kiezers
Het aantal zwevende kiezers (1 zetel) neemt verder af. Deze groep stemgerechtigden kan over vier  weken wel eens de doorslag gaan geven welke partij de grootste wordt. De volgende peiling van PPGO is op 2 maart. Op die dag zal ook Kieshulp-GO online komen. Dit is een digitale tool die de kiezer kan helpen bij het maken van de juiste keuze tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee van 14 t/m 16 maart aanstaande.

 

De zetelverdeling in de peiling van 15 februari 2022 ziet er als volgt uit:

Groep Jan Zwerus 7

SGP                          7

PvdA                        3

PvdJ                         3

CDA                          2

CU                            2

VVD                         2

VKGO                      2

D66                          2

Zwevende kiezers 1

 

Van de politieke redactie

9 februari 2022

De onzichtbare vrouwen in de wetenschap en hun revolutionaire ontdekkingen


In een serie artikelen onderzoekt wetenschapsantropoloog Amade M’charek hoe genetica de wereld verandert. In deze aflevering: de enorme bijdrages van vrouwen aan de genetica, waar mannen telkens alle lof voor kregen.


https://tinyurl.com/2p8c84d85 februari 2022

Biologische, duurzame, regeneratieve of circulaire landbouw?

Biologisch boeren betekent meer rekening houden met de natuur, maar ook met onze gezondheid en dierenwelzijn. Maar hoe precies? Je kunt boeren op een biologische of biologisch-dynamische manier. En dan zijn er ook nog boeren die regeneratief of natuurinclusief boeren. We verklappen vast dat het allemaal een positieve impact heeft op de bodem en onze gezondheid, maar wat zijn de verschillen?

Lees verder op: 
https://tinyurl.com/2p8bmrsm


3 februari  2022

Duurste toilet van Nederland


COLUMN - De gemeente Goeree-Overflakkee is weer in de prijzen gevallen. Deze keer niet in de categorie de meeste Blauwe vlaggen per inwoner, het schoonste strand van Zuid Holland of de meest ecologische vakantiebestemming ter wereld. Nee, deze keer heeft de gemeente de eerste prijs in de categorie ‘het duurste toilet van Nederland’ in de wacht gesleept.


Een aantal maanden geleden heeft het gemeentebestuur besloten om een lang gekoesterde wens van winkeliersvereniging d’n Diek in vervulling te laten gaan; er komt een openbaar toilet dat 24/7 open is, in het Diekhuus in Middelharnis.


Om een dergelijk toilet te realiseren moest er door wethouder Bruggeman nog wel één en ander ‘geregeld’ worden. Zo moet er een verbouwing van het Diekhuus plaatsvinden met een kostenplaatje van ruim 600.000 euro. De voorgevel van de voormalige Openbare Lagere School zal voor een deel worden afgebroken waardoor het aangezicht van het pand blijvend zal veranderen. Omdat het hier gaat over een historisch en gezichtsbepalend gebouw is de stichting Beschermd Dorpsgezicht in alle staten.


Na de verbouwing zal de bibliotheek verhuizen naar het Diekhuus. Het bestaande pand van de Bieb aan het Kerkepad zal worden gesloopt. Niet bepaald ‘duurzaam’, om een stenen gebouw dat in een prima staat van onderhoud verkeert en pas 35 jaar oud is, te slopen. Door de verhuizing van de Bieb  is er geen plaats meer voor de muziekvereniging in het Diekhuus. Deze club moet dus uitwijken naar een ander onderkomen.

Een openbaar toilet in het Diekhuus; het kost wat, maar dan heb je ook wat!

Nu maar hopen dat het nieuwe toilet een genderneutraal toilet wordt, anders komt daar weer gezeik over..

 

Van de politieke redactie
2 februari 2022


Land van Ons maakt een statement


Bestuursvoorzitter Franke Remerie legt uit hoe er gestemd is en tot welk vervolg dat nu leidt.
Dat vervolg heeft vandaag z'n beslag gekregen:


• Brief naar de CEO's (Chief executive officer) van Meta, Alphabet (Google), Microsoft, Amazon en Apple met het verzoek af te zien van het bouwen van hyperscaledatacenters in Nederland.
• Een afschrift van de brief naar verschillende ministeries en de Tweede Kamer.
• Het plaatsen van zowel de Nederlandse als Engelse versie van de brieven op onze website en het delen ervan op social media.
• Het openstellen van het mailadres bi[email protected], zodat we een beeld kunnen krijgen van de opinie van andere organisaties over dit onderwerp.

https://www.youtube.com/watch?v=UdaoYebwdn8

 


Te gek voor woorden. 14. Pilot: bijstand-werkt-samen

Gerard kwam met een plan om mensen in de bijstand elkaar te laten helpen en daarbij ondersteuning te bieden. Plan werd door de gemeenteraad in een motie omarmd. Daarna zorgden de het gemeentelijke apparaat en de omringende ondersteunende instanties dat het project vastliep en werd beëindigd.

lees verder op: https://basisinkomen.nl/te-gek-voor-woorden-14-pilot-bijstand-werkt-samen/1 februari 2022
 

Wat ik nou eens zou willen
 

COLUMN - Wat ik nou eens zou willen, is dat het gemeentebestuur, maar ook de (beleids)ambtenaren de straat op gaan. Lopen door de dorpen, fietsen over de fietspaden, spreken met de bewoners. Kom eens met eigen ogen zien hoe hard de auto’s rijden in een dorp, hoe gevaarlijk fietsen in de polder is, in wat voor slechte staat sommige fietsgedeelten zijn.


Kom zelf eens luisteren naar bewoners die elke keer weer geconfronteerd worden met vuil en hondenpoep op hun stoep. Kom eens uit die ivoren toren, zodat de bevolking weet met wie ze te maken heeft, in plaats van een foto van een opening of jubileum in de krant.


Verkiezingen
Er zijn straks weer verkiezingen en ja dan gaan de politieke partijen de straat op om met de bewoners te spreken, maar dat moet anders, vaker en eerder.


De bevolking wil ik oproepen om eens te kijken wie er eigenlijk in de gemeente zitten, behalve die burgemeester en wethouders die regelmatig op de foto in de krant staan. Weet u dat u de gemeenteraadsvergaderingen kan volgen? En dat u de stukken kunt lezen, die behandeld worden? Dat u uw mening kunt inspreken bij een raadsvergadering? Momenteel kan dit allemaal alleen via internet. Maar het kan.


Problemen?
En heeft u een probleem waar u graag aandacht voor wil, bel of mail eens met een lid van een politieke partij. Hun gegevens zijn te vinden op de gemeentelijke site. Deze mensen zitten daar voor u en u en jou. En ga in godsnaam stemmen, want anders geeft de uitslag geen goed beeld van de samenstelling van de bevolking en wordt de SGP zoals vanouds weer de grootste op het eiland.

Maria Evers

1 februari 2022
 

Guido Weijers

https://fb.watch/aTYG2VRUGY/

Onderstaande vragen gelden ook voor Ernst Kuipers en Mark Rutte

VRAAG 1
Bij een griep hadden we nooit maatregelen.
Omikron is inmiddels (qua ic-opnamen) milder dan een zware griep.
Waarom zijn er nog maatregelen?
VRAAG 2
Is de QR-code een middel om corona-besmettingen terug te dringen of is de QR-code een doel op zich?
Morgen bij de personferentie weten we of het de regering gaat om volksgezondheid of om een verplichte app op je telefoon. ????
De volledige 20 minuten kijk je hier terug!1 februari 2022

Dierenleed

Bij Parmezaanse kaas denken we aan een Italiaans kwaliteitsproduct dat met zorg en aandacht is gemaakt. Maar achter deze populaire kaas schuilt een leven vol lijden voor honderdduizenden Italiaanse koeien.Bijna alle koeien achter Parmezaanse kaas zijn opgesloten in stallen en komen nooit buiten in de wei. Sommige staan mogelijk zelf vastgebonden aan een paal en kunnen geen kant op.
Wij deden undercoveronderzoek en zijn nu al enkele jaren met de Parmezaanse kaasproducenten in gesprek. Maar nog steeds is er veel te weinig verbeterd voor de koeien en is het dierenleed heel ernstig.
Help daarom mee en roep de Parmezaanse kaasproducenten op om het leven de koeien sterk te verbeteren.

30 januari 2022


Onversneden Liefde laat zien waarom jongeren op 'Het Witte Eiland' Flakkee de leegte vullen met drugs

Lees het artikel ophttps://tinyurl.com/4vfjruru

Kijk naar de docu op: https://www.youtube.com/watch?v=P7ePDfjn56M26 januari 2022

Politieke peilingen 26 januari 2022

COLUMN – Precies zeven weken voor de gemeenteraadsverkiezingen zijn vandaag weer de politieke peilingen uitgevoerd door PPGO. Net als bij de peilingen van drie weken geleden zijn het met name de regeringspartijen die klappen krijgen en zetels verliezen.


CDA en CU verliezen vergeleken met de peilingen van drie weken geleden, beiden een zetel en komen in de peilingen van vandaag, net als de VVD, uit op 2 zetels. Nadat VKGO heeft aangegeven voorstander te zijn van de bouw van een luxe villawijk en een hotel aan de rand van de duinen in Ouddorp lijkt ook ‘op de kop van Goeree’ het vertrouwen in deze club steeds verder te krimpen. VKGO staat momenteel op slechts 1 zetel.


Gelijk gebleven
Zowel de PvdA als D66 krijgen, als er vandaag verkiezingen zouden zijn, net zoveel zetels als drie weken geleden; PvdA 3 zetels en D66 1 zetel.


De verrassing
De grote verrassing van deze peiling is de Partij van de Jongeren. Partijleider Florian van der Weide is samen met z’n team bezig aan een prima verkiezingscampagne en dat betaalt zich uit. PvdJ gaat van 1 naar 3 zetels


Welke partij wordt de grootste?
SGP lijkt voordeel te hebben van het zetelverlies van de andere twee Christelijke partijen en staat nu op 7 zetels, 1 meer dan drie weken geleden. De grootste partij op dit moment is Groep Jan Zwerus met 8 zetels. De kritiek op het nieuwe afval inzamel systeem, het samengaan met ABB van Rita van den Nieuwendijk en het bondgenootschap met de landelijke BBB lijken geen windeieren te leggen.


Zwevende kiezers
Het aantal zwevende kiezers (2 zetels) neemt verder af waardoor er een duidelijker beeld ontstaat over de definitieve verkiezingsuitslag. De volgende peiling is op 16 februari aanstaande.

 

De zetelverdeling op Goeree-Overflakkee in de peiling van 26 januari 2022 ziet er als volgt uit:

Groep Jan Zwerus 8

SGP                         7

PvdA                        3

PvdJ                         3

CDA                          2

CU                            2

VVD                          2

VKGO                       1

D66                           1

Zwevende kiezers     2

 

Van de politieke redactie
21 januari 2022


Obvliegers zijn mijn observaties op en rond de Vliegers
 

Obvliegers 3

Op maandag 10 januari, aan het eind van de ochtend vertrek ik van huis. Vanuit de verte zie ik een grote helikopter hangen boven de Vliegers. Aan de zijde van de B-weg een witte auto. Wat zou er aan de hand zijn? Verderop op het fietspad, bijna bij Middelharnis, moet ik drie auto’s passeren, die achter elkaar staan. Het zijn politiemensen. Zouden ze iemand zoeken? Is het een actie tegen drugsdealers?
 

Later, weer thuis, bedenk ik dat het misschien een zoekactie was naar mijn 79-jarige naamgenoot die al dagenlang wordt vermist. Beklemmend om te bedenken dat iemand, misschien in de war, gaat zwerven. Het gebeurt vaker. Mijn moeder stopte in al mijn vaders jaszakken briefjes met zijn naam en adres. Ik ken de achtergronden niet maar hoop voor iedereen dat deze vrouw gevonden wordt.
Inmiddels zijn we al ruim tien dagen verder. Ze is nog steeds niet gevonden. Vandaag waren mensen van de politie met een bootje en een hond aan het zoeken. Het blijft de gemoederen bezighouden.

 

Maria Evers


14 januari 2022

Schip wordt thuisverwacht op 27 februari 2020

Kees van Rixoort in gesprek met Han van den Nieuwendijk

 

‘Het was zwaar werk, maar ik vond het geweldig op de MD3’

Bij Han van den Nieuwendijk vloeit het zeewater door zijn aderen. In zijn winkel, de Flakkeesche Bazar, zijn tussen de potten en pannen, koppen en schotels en tal van andere huishoudelijke waren bewijsstukken te zien: oude foto’s van een vissersschip. Het is de MD3, waarmee hij meer dan een halve eeuw geleden het Haringvliet op ging om aal en spiering te vangen. Hij kan er, puttend uit een rijke bron van herinnering, boeiend over vertellen.

lees verder op de site: https://svhm.nl/interview-met-han-van-den-nieuwenhuis-door-kees-rixoort/

13 januari 2022

Ingezonden:

Reactie van zwembaddeskundige John Albrechts op het interview van wethouder Bruggeman over SRGO
 

Stomverbaasd! Ja echt stomverbaasd was ik na het horen van het interview en het lezen van de reacties op sociale media over het interview met de wethouder over SRGO. Wethouder Bruggeman meldde dat er gewerkt wordt aan een verbetertraject voor het beheer van de SRGO-locaties door met een club beleidsmedewerkers te bespreken wat er allemaal is misgegaan de afgelopen jaren. Dat kost tijd. Veel tijd, “Want anders trappen we in dezelfde valkuil als de vorige keer” aldus de wethouder.

 

Uit een rapport dat in 2021 is opgesteld door een extern onderzoeksbureau blijkt dat de ellende die SRGO veroorzaakt komt door het slecht functioneren van de directeur van SRGO en het bestuur van SRGO, het slecht functioneren van enkele locatiemanagers van SRGO, het slecht functioneren van de betrokken gemeenteambtenaren en het slecht functioneren van de wethouder. De wethouder denkt nu dat de oplossing van het SRGO-probleem ligt in het eindeloos praten met zijn eigen falende ambtenaren, het falende bestuur en de falende directeur van SRGO. Wat een sprookje.

 

Hoe heeft het zover kunnen komen, vraagt u zich wellicht af. De feiten op een rij:
Omdat het in 2014 niet goed ging met de exploitatie van de Staver, besloot toenmalig VVD wethouder Trouwborst een helpende hand toe te steken. Trouwborst verzon een reden om zeven accommodaties onder te brengen in een nieuw te vormen beheerstichting. Dit om zo het falen van de gemeentelijke stichting Olympia, de beheerder van de Staver, te verbloemen. Om politieke steun te krijgen voor dit plan werd er diverse keren gerommeld met cijfers in de vier bekende Synarchis-rapporten. En de wethouder sprak in aanloop naar de oprichting van SRGO, niet de waarheid over het al dan niet bestaan van notulen van vergaderingen. 

Op januari 2017, drie weken na de oprichting van SRGO, moest Trouwborst vertrekken. Wethouder de Jong (CU) nam het dossier SRGO over, met alle gevolgen van dien; diverse incidenten, calamiteiten, onderzoeken en zelfs een mediationtraject zorgden er voor dat SRGO in 2018 ook voor De Jong het einde van zijn politieke carrière betekende.

Meer dan 100.000 euro is er de afgelopen vijf jaar uitgegeven aan diverse onderzoeksrapporten met als eindconclusie dat zowel SRGO als het betrokken ambtenarenapparaat (inclusief wethouder) NIET FUNCTIONEREN! En nu gaat de wethouder met deze mensen bespreken hoe het beter kan ……..

Na het openbaar maken van het onderzoeksrapport van Bureau 10 een jaar geleden, heeft de wethouder dus weer een jaar lang op zijn handen gezeten en zijn we weer helemaal niets opgeschoten. Sterker nog, SRGO is als organisatie nog verder uitgehold, veel personeelsleden zijn vertrokken en werken nu voor andere werkgevers. Een gebed zonder einde.

Hoe moet het dan wel?
Per direct het lopende contract met SRGO beëindigen en afscheid nemen van de falende werknemers. Daarna zo spoedig mogelijk een locatie aanwijzen voor de bouw van een nieuw zwembad en starten met de bouw. Twee jaar geleden al heeft de gemeenteraad besloten dat zwembad de Gooye en zwembad de Staver vervangen moeten worden door een nieuw zwembad (in het locatieonderzoek ook de locaties Dirksland Watertoren en Oude-Tonge meenemen).

De ’kleinere’ accommodaties (Oostdam, Haegsehuus, Dorpstienden en Grutterswei) kunnen teruggegeven worden aan de lokale gebruikers. Elke locatie een eigen beheerder, net als nu al het geval is in onder andere de Melishof in Melissant, het buurthuis in Achthuizen en ’t Centrum in Ooltgensplaat.

 

De Gooye en ‘t Zuiderdiep terug naar gemeentelijkbeheer en de Staver een eigen professionele beheerder met korte lijntjes naar de gemeente. Het zwembad van de Staver kan omgebouwd worden naar een indoor speeltuin. Zo simpel is het!


Als afsluiter nog een tip voor wethouder Bruggeman: doe in ieder geval nog iets voor de verkiezingen in maart, anders kan het zomaar zo zijn dat u de derde wethouder op rij bent die zijn politieke carrière ziet stranden door het dossier SRGO. Veel succes!


Met sportieve groet,
John Albrechts


11 januari 2022

Vandaag in TROUW:

Het World Economic Forum, de ‘Great Reset’: het bestaat echt,
maar wat is het precies?

 

Het World Economic Forum en directeur Klaus Schwab zijn het mikpunt van complotdenkers. Maar wat behelzen de ideeën van Schwab eigenlijk precies? 

https://tinyurl.com/5bm4f4k7
10 januari 2022

Matthijs van Nieuwkerk en Robbert Dijkgraaf staan stil bij de wetenschappelijke overwinningen
 

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2021
 

Kan het mRNA-vaccin ons niet alleen helpen in de strijd tegen corona, maar ook tegen malaria, HIV, huidkanker en andere ziektes? Hoe werkt het quantumkompas waarmee een roodborstje nooit verdwaalt? Is de wetenschapper al voorbijgestreefd door het algoritme, en wie van hen wint de toekomstige Nobelprijzen? In dit jaaroverzicht staan Matthijs van Nieuwkerk en Robbert Dijkgraaf stil bij de strijd tegen de pandemie, wetenschappelijke ontwikkelingen die het leven op aarde kunnen beschermen en interessante doorbraken die ons helpen de wereld beter te begrijpen.

 

https://www.npostart.nl/het-wetenschappelijk-jaaroverzicht/23-12-2021/BV_101407500

 


9 januari 2022


One World analyse:

HOE EEN KLEINE ANTIVAXMINDERHEID EEN GROOT PUBLIEK VOND

 

Van bezorgde ouders tot anarchisten en complotdenkers: de Europese antivaccinatiebeweging is divers. Maar achter de bonte verzameling activisten schuilt een netwerk van artsen, juristen en ondernemers die alles op alles zetten om hun boodschap te verspreiden.


Andrew Wakefield – de auteur van het vervalste (autisme) onderzoek in The Lancet – was inmiddels een cultfiguur. Hij verzamelde een aanzienlijk fortuin en werkte samen met de libertijnse Health Freedom-beweging, die politieke en financiële banden gemeen had met Donald Trump, op wiens inhuldigingsfeest hij aanwezig was.

lees het hele artikel op: https://tinyurl.com/2v4c82y9


7 januari 2021

Het is vandaag Fat Cat Day

Vandaag is het Fat Cat Day. De dag waarop 14 meest invloedrijke CEO’s in Nederland gemiddeld al een beloning op zak hebben waar iemand met een minimumloon het hele jaar voor moet werken.
Vandaag om 12:08 heeft Jacques van den Broek, CEO van Randstad, al een beloning op zak waar iemand met het minimumloon een heel jaar (!!) voor werkt. Verdient Jacques onze award voor grootste Coronaprofiteur? Stem nu via bit.ly/3ePBzC4 
Als je stemt doe je mee met het aankaarten van de ongelijkheid. Het is tijd dat deze bedrijven de winsten eerlijker verdelen! 
6 januari 2022

Wethouder geeft toe: we zijn in SRGO valkuil getrapt!
 

COLUMN -  Wethouder Bruggeman heeft afgelopen week tijdens een TV interview bij RTV Slogo (https://fb.watch/alAH2Eiqtk/ ) toegegeven dat de gemeente in de valkuil van SRGO is getrapt.


Slogo verslaggever Jan van Gurp sprak over een hete aardappel die al jaren in de keel zit, en maar niet wordt doorgeslikt. “Onlangs heeft een zwembaddeskundige gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens een dialoogavond. Doet het gemeentebestuur wel iets met deze informatie”?


Volgens Bruggeman maakt een inspreker zijn punt en neemt de gemeenteraad dit mee in het achterhoofd. Omdat het spreekrecht altijd samenvalt met een dialoogavond wordt er nooit over de inhoud gediscussieerd. De inspreker staat dus eigenlijk voor joker. Voor de rest wordt er niets mee gedaan omdat een dialoogavond daar niet voor in het leven geroepen is.


Bestuurscultuur
Dit is een typisch voorbeeld van de bestuurscultuur van de gemeente Goeree-Overflakkee; belangrijke zaken worden besproken in besloten vergaderingen en de burger mag eens per maand tijdens een openbare vergadering in maximaal 5 minuten een verhaaltje voorlezen over een onderwerp dat meestal niet eens op de agenda van die avond staat.

 

Kritisch rapport
Terug naar het SRGO-drama. Een jaar geleden werd een extern onderzoeksrapport naar het functioneren van SRGO, de betrokken gemeenteambtenaren en de bestuurders gepresenteerd: nog zelden zo’n kritisch rapport gezien! Bestuur SRGO functioneert niet, directeur SRGO functioneert niet, enkele locatiemanagers functioneren niet, de betrokken gemeenteambtenaren functioneren niet en ook de wethouder functioneert niet op dit dossier. In de ‘grote mensen wereld’ zou dit directe gevolgen hebben. Van mensen die niet functioneren zou per direct afscheid genomen worden en de wél goed functionerende werknemers zouden de organisatie runnen tot er nieuwe collega’s zijn gevonden die wel geschikt zijn voor hun functie.


Op Goeree Overflakkee is alles echter anders; het bestuur van SRGO heeft een jaar geleden aangegeven haar taken neer te leggen zodra er een nieuw bestuur is geïnstalleerd. Maar ja, als er niet actief gezocht wordt naar nieuwe bestuursleden blijft het oude bestuur dus gewoon zitten. Ondanks de aangetoonde wanprestaties. Ook de directeur is ‘gewoon’ blijven zitten en ook de ambtenaren die medeschuldig zijn aan alle SRGO-ellende zitten nog steeds lekker achter hun knusse bureautje in het gemeentehuis en krijgen nog elke maand hun vorstelijke salaris, net als de wethouder zelf.


Wethouder Bruggeman vergadert nu al een jaar met de falende beleidsambtenaren, de directeur en bestuur van SRGO om te voorkomen dat ze weer in dezelfde valkuil als de vorige keer vallen….
De domme ezels!


Van de politieke redactie
4 januari 2022


Combinatie Groep Jan Zwerus en ABB lijkt succesvol


Politieke peilingen 4 januari 2022

COLUMN – Op de kop af tien weken voor de Gemeenteraadsverkiezingen zijn vandaag weer de maandelijkse politieke peilingen uitgevoerd door PPGO.

Het afbraakbeleid van de landelijke coalitiepartijen lijkt ook op Goeree-Overflakkee gevolgen te krijgen.

 

VVD de grote verliezer
De VVD is deze maand ook in de peilingen op Goeree-Overflakkee de grote verliezer. De Pinokkio club verliest 2 van de huidige 4 zetels en verspeelt hiermee de laatste kans op nog een periode in een coalitie.


Christelijk blok
De 3 Christelijke partijen vormen traditiegetrouw een sterk blok in de eilandelijke politiek. Omdat CU en CDA deel uitmaken van de landelijke coalitie die Nederland de afgelopen jaren in een ravijn van ellende gestort heeft, is de populariteit van deze partijen op Goeree-Overflakkee teruggelopen. Zowel CDA als CU komen uit op 3 zetels. SGP staat momenteel op 6 zetels.


Lokale partijen
Na het succes van VKGO bij de verkiezingen van vier jaar geleden is de partij totaal ingestort. Ook de samenwerking met EVV lijkt het tij niet te kunnen keren. In de peilingen staat VKGO op 1 zetel. Nieuwkomer PvdJ (Partij van de Jongeren) van partijleider Florian van der Weide staat in de peilingen eveneens op 1 zetel. De grootste verrassing is de combinatie van ABB en Groep Jan Zwerus. Deze partij staat net als de SGP op 6 zetels en gaat de verkiezingen in onder de naam Groep Jan Zwerus.


Zwevende kiezers
PvdA (3 zetels) en D66 (1 zetel) hebben evenveel zetels als bij de vorige peilingen. Over blijven nog de zwevende kiezers (5 zetels).


De zetelverdeling op Goeree-Overflakkee in de peiling van 4 januari 2022 ziet er als volgt uit:

SGP                            6

Groep Jan Zwerus   6

PvdA                          3

CDA                            3

CU                              3

VVD                           2

VKGO                         1

PvdJ                           1

D66                            1

 

Van de politieke redactie