A C H T E R    H E T    N I E U W S 27 juli 2021
 

Partij voor de Dieren wil meer maatregelen
tegen giflozingen glastuinbouw in oppervlaktewater

 

Den Haag, 26 juli 2021 – Een flinke hoeveelheid schadelijk landbouwgif is onlangs in een sloot in Delfgauw aangetroffen. Het landbouwgif, Imidacloprid, is afkomstig van een glastuinbouwbedrijf. Het middel is zeer schadelijk voor het ecosysteem en de biodiversiteit. De Partij voor de Dieren heeft vragen gesteld over de lozingen.

 Imadacloprid de meeste gebruikte insecticide ter wereld (Advantage, Seresto, Bayer tuin enz) 


Uit onderzoek van het hoogheemraadschap Delfland is gebleken dat het landbouwgif Imidacloprid afkomstig was van een glastuinbouwbedrijf uit Delfgauw, gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het is in een grote hoeveelheid in het oppervlaktewater terecht gekomen. De lozing werd veroorzaakt door een scheur in de afvoerleiding van het bedrijf. De norm was ruimschoots overtreden, aldus het hoogheemraadschap.

 

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. De partij wil weten wat de gevolgen zijn van de lozing voor de natuur en biodiversiteit in de omgeving en welke maatregelen zijn getroffen om de schade te beperken. Ook wil de partij weten welke maatregelen worden getroffen om dergelijke lozingen in de toekomst te voorkomen. Daarnaast heeft de partij gevraagd wat de gevolgen zijn voor weidedieren in de omgeving, die slootwater drinken en hoe de eigenaren van deze dieren worden geïnformeerd over het gif in het oppervlaktewater. Ten slotte wil de partij dat de diverse overheden (gemeente, waterschap, provincie en Rijk) met elkaar in gesprek gaan om te komen tot een algeheel verbod op het gebruik van landbouwgif.

 

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland, Carla van Viegen: “Het gaat nog steeds heel slecht met de waterkwaliteit in de kassengebieden in onze provincie. De overheid moet dit middel zo snel mogelijk verbieden en ook geen ontheffingen verlenen voor het gebruik ervan. Het is zeer schadelijk voor de biodiversiteit, zoals insecten en bijen. En het gaat al zo slecht met de bijenstand. We vinden dat tuinders moeten omschakelen naar een duurzame tuinbouw zonder gifgebruik. De biologische glastuinbouw heeft nog een wereld te winnen en daar moet op worden ingezet.”

26 juli 2021
 

Bruinviskalfjes krijgen giftige PCB’s via moeders overgedragen

 

Universiteit UtrechtWageningen Marine Research

26-JUL-2021 - De helft van de gestrande bruinviskalfjes langs de Nederlandse kust kampt met een te hoog gehalte aan Polychloorbifenylen (PCB’s). PCB’s worden van moeder naar kalf overgedragen via de placenta en de moedermelk. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Marine Research, Universiteit Utrecht en het Galway-Mayo Institute of Technology naar op de Nederlandse kust aangespoelde bruinvissen in 2006-2019.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=27977#

24 juli 2021


Zondag 25 juli is Roxanne van Yperen de 2e zomergast van dit seizoen. Er zijn enkele belangwekkende stukken geschreven door haar, waaronder De genocidefax en: 

Een pleidooi tegen consumentenactivisme

Nee, een duurzame wereld begint niet bij jezelf 

Een duurzamere wereld begint bij je eigen keuzes, toch? Roxane van Iperen maakt korte metten met dat idee. Consumentenactivisme is een zijweg die niet alleen weinig bijdraagt, maar de aanpak van klimaatverandering zelfs in de weg staat.

https://www.vn.nl/pleidooi-tegen-consumentenactivisme/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Weekbrief+20210724

20 juli 2021
 

Tijdens de zomervakantie publiceert Achter het Nieuws vijf afleveringen over de bestuurscultuur op Goeree-Overflakkee, de gevolgen voor de inwoners en als afsluiting een tip van de redactie.Aflevering 1

Besloten vergaderingen

COLUMN - “Het overleg tussen wethouder Both en de fractievoorzitters over hoe het beste met de motie rond het verplaatsen van de weekmarkt naar Middelharnis om te gaan, was niet geheim.” Dat heeft de wethouder aan Eilanden-Nieuws laten weten. Ze betreurt de “communicatief niet zo zorgvuldige actie”, maar het overleg was ‘gewoon’ online te volgen. Met deze woorden opende dinsdag het Christelijk nieuwsblad op gereformeerde grondslag.


Maar wat is er in werkelijkheid gebeurd? De wethouder had de gemeenteraad in mei voor de gek gehouden. Door de raadsleden toe te zeggen dat er tijdens een raadsvergadering in juni gesproken zou worden over het al dan niet definitief verplaatsen van de Sommelsdijkse markt. Daardoor gingen de raadsleden er van uit dat er een stemming in de gemeenteraad zou komen over waar de weekmarkt voortaan zou gaan plaatsvinden. Echter, ruim twee weken voor de bewuste raadsvergadering bleek dat het college van burgemeester en wethouders het besluit al had genomen om de markt permanent te verplaatsen naar Middelharnis. Uiteraard was een aantal fracties niet tevreden over de werkwijze van wethouder Both. Ze stelden in een gezamenlijke motie aan de wethouder voor, het besluit terug te draaien en in gesprek te gaan met belanghebbenden zoals de dorpsraad van Sommelsdijk, medewerkers van het streekmuseum en omwonenden.


Historische achtergrond

Sinds mensenheugenis is er op woensdag een weekmarkt op de Voorstraat en het Marktveld in Sommelsdijk. Inwoners van Sommelsdijk zijn gehecht aan deze traditie en willen dat de markt blijft waar deze al jaren is. De wortels van de markt zitten heel diep. Zo diep dat één van de lokale politieke partijen, Vitale Kernen, er een punt van maakte in de verkiezingscampagne in 2018. Door middel van een flyeractie beloofde ze aan de inwoners van Sommelsdijk dat de markt voor Sommelsdijk behouden zou blijven. Zelfs in het coalitieakkoord staat dat de markt in Sommelsdijk hoort.


Om de uitstraling van het winkelcentrum van Middelharnis te versterken, hebben middenstanders rond d’n Diek zich verenigd in een BIZ (bedrijven investeringszone). Sinds een aantal jaren doet deze BIZ-club verwoede pogingen om de Sommelsdijkse markt te verplaatsen naar Middelharnis.

 

Anderhalvemeter-regel
Ruim een jaar geleden is de markt vanwege de Coronapandemie door de wethouder tijdelijk verplaatst naar Middelharnis. Dit omdat op de locatie Kerkepad gemakkelijker aan de anderhalve-meter maatregel voldaan kon worden. Als de Coronamaatregelen het weer zouden toelaten, zou de markt weer teruggaan naar de oorspronkelijke locatie in Sommelsdijk. Door het collegebesluit heeft de wethouder nu op eigen houtje, zonder enig overleg. de verplaatsing definitief gemaakt.

 

Woordspelletjes
Om de ingediende motie te bespreken had de wethouder de raadsfracties uitgenodigd voor een besloten overleg, voorafgaand aan de openbare raadsvergadering van 15 juli. Ja, u leest het goed; een besloten vergadering. Alles wat tijdens een dergelijke vergadering wordt besproken is vertrouwelijk, dus geheim! Zowel Rita van den Nieuwendijk (ABB) als Jan Zwerus (Groep Jan Zwerus) weigerden in het geheim over dit onderwerp te vergaderen en meldden zich voor deze geheime vergadering af. Via sociale media meldde Zwerus dat hij niet wenste deel te nemen aan een geheime vergadering over de markt. “Iedereen moet weten hoe de politiek over de markt in Sommelsdijk denkt”, aldus Zwerus.

 

Hoe een besloten vergadering toch openbaar werd

Binnen korte tijd was het bericht van Zwerus duizenden keren gelezen en discussieerden zelfs (oud)raadsleden via facebook over de gang van zaken. Er ontstond zoveel onrust dat het college van burgemeester en wethouders in paniek raakten en besloten vlak voor aanvang van de geheime vergadering toch beelden uit te zenden via de gemeentelijke website. Helaas waren de raadsleden en de inwoners van Goeree-Overflakkee hiervan niet op de hoogte gebracht.
 

De ware aard van het beestje
Tijdens het veel besproken overleg toonde wethouder Both haar ware aard. Op geen voorwaarde is ze bereid het besluit in te trekken. Wel wil de wethouder belanghebbenden te woord staan, echter alleen met de bedoeling om de samenleving het gevoel te geven dat inbreng altijd mogelijk is, alleen niet op dit besluit. Of wel; een dikke middelvinger naar alle inwoners en raadsleden! De wethouder heeft Corona gebruikt (lees: misbruikt) om de markt te verplaatsen en de gemeenteraad en de inwoners van Goeree-Overflakkee op een schandalige manier buitenspel te zetten. En excuses? Vergeet het maar! “Achteraf gezien, als we geweten hadden welke emoties de verplaatsing teweeg zou brengen, hadden we het wellicht anders aangepakt” was het enige wat de wethouder er nog over kwijt wilde. Zo gaat het college van burgemeester en wethouders dus met haar inwoners, en met de door de inwoners gekozen gemeenteraad om. Wat een klucht! Noem het bestuurscultuur.

 

Tip
Tenslotte nog een tip voor wethouder Both: lees vanavond eens in Efeziërs 5:11-12 De tekst luidt: Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist, want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden.


Van de politieke redactie

16 juli 2021

Bewoners blijven strijden voor behoud van eeuwenoud kerkenpad: ‘Dit is kroonjuwelengebied’

Hans Klein strijdt door

Het Klarenbeeksepad, een van de ooit twintig kerkenpaden die Ouddorp rijk was, gaat dicht als het aan de gemeente Goeree-Overflakkee ligt. Tot groot verdriet van Ouddorper Hans Klijn en Vereniging van Wandelaars TeVoet. Ze leggen zich niet neer bij het besluit en besloten een beroepschrift in te dienen bij de rechter.https://www.ad.nl/voorne-putten/bewoners-blijven-strijden-voor-behoud-van-eeuwenoud-kerkenpad-dit-is-kroonjuwelengebied~a0c1c815/14 juli 2021


ingezonden: 

Ha Ha Haalbaarheidsonderzoek

 

Ja hoor, het komt er: een haalbaarheidsonderzoek naar een oostelijke randweg in Middelharnis. Met 15 stemmen voor en 14 stemmen tegen heeft de gemeenteraad van Goeree Overflakkee besloten een ton gemeenschapsgeld te spenderen aan – opnieuw – een onderzoek naar deze optie voor ‘ontlasting van het centrum en de Langeweg van Middelharnis’.
 

Wat ik in alle discussies binnen de gemeenteraad heb gemist is die ene simpele vraag aan de vóórstanders van dit derde onderzoek: wat was er mis met de twee eerdere onderzoeken uit 2017 en 2018? Wat klopte er niet? Was de probleemstelling niet goed? Was de manier waarop er is onderzocht niet goed? Zijn er zaken over het hoofd gezien? Kortom: wat deugde er niet aan die eerdere twee onderzoeken? Ik heb het antwoord daarop niet gehoord.


Of is er wellicht wat anders aan de hand? Kan het zo zijn dat de uitkomst van die twee eerdere onderzoeken – zie af van een oostelijke randweg - sommige mensen niet welgevallig was? Dat - zoals een eerdere briefschrijver het in deze krant treffend omschreef - een bruggen- en tunnelbouwer, een projectontwikkelaar, een grootgrondbezitter en enkele lokale ondernemers liever een andere uitkomst hadden gezien? En het op miraculeuze wijze opnieuw op de politieke agenda hebben gekregen. Waarom heeft de politiek niet gezegd: er liggen twee onderzoeken waarin duidelijk wordt gesteld af te zien van een oostelijke randweg; we gaan niet opnieuw een ton besteden aan een derde onderzoek.


Ik ga niet op de zaken vooruit lopen, en hoop vooral dat ik ongelijk heb, maar volgens mij is dit derde onderzoek helemaal niet nodig. De uitkomst lijkt al vast te staan toch? We onderzoeken gewoon net zo lang tot de uitkomst van het onderzoek in ons straatje past. Hoe kan het dat de politiek zich hierin laat meeslepen? Of spelen er zaken die het daglicht niet verdragen? Want dat vraag je je toch af als je deze schijnvertoning aanziet.


En hoe nu verder? Wie gaat dit onderzoek doen? Wordt diegene wellicht vooraf ook wat ingefluisterd? Krijgt diegene wellicht ook wat toegestopt? Want het woord ‘corrupt’ lijkt hier toch op z’n plaats.


Net als mijn vorige ingezonden brief wil ik deze afsluiten met de woorden van raadslid Nijsse van de VVD in de raadsvergadering van 17 juni jongstleden. ‘Laten we hopen dat we geschiedenis gaan schrijven’, zei ze. Pardon?? Sinds wanneer is instemmen met een onderzoek ‘geschiedenis schrijven’? Of neemt deze mevrouw alvast een voorschotje op de gewenste uitkomst van dit ‘onderzoek’? En waar baseert ze dat dan op?


Dit alles lijkt op een toneelstuk waarvan het script al is geschreven. Op dat andere eiland, Sicilië, kunnen ze er nog wat van leren.

 

Jan Briek, Middelharnis

10 juli 2021

uit: De Groene Amsterdammer

Bestrijding en preventie van overgewicht

Buikvet is niet een laagje blubber alleen

Preventie is hét toverwoord in de zorg, vooral nu de coronacrisis duidelijk heeft gemaakt dat overgewicht een extra risico is op ernstige ziekten. Obesitas manifesteert zich al in de vroege jeugd, de aanpak ervan begint thuis, op school en in de supermarkt. ‘De hele maatschappij moet afvallen.’


https://tinyurl.com/k4r6nw3y8 juli 2021

Te gek voor woorden. Voorwoord boek Gerard Sangers

Dit verhalenboek van Gerard Sangers, Met dank, door MijnOverheid bij de voedselbank, bevestigt de vele, vele theoretische rapporten geschreven door gerenommeerde onderzoeksbureaus. Vernietigende rapporten …… vette onvoldoende…….
Hoe dat heeft kunnen gebeuren lees je vanuit de leefwereld van een ervaringsdeskundige… te gek voor woorden.https://basisinkomen.nl/te-gek-voor-woorden-voorwoord-boek-gerard-sangers/
8 juli 2021

Lees- en leerboek over seksueel misbruik: ‘Met zwijgen los je de ellende niet op’

NOORDGOUWE - Cora Hout uit Noordgouwe heeft het lees- en leerboekje ‘Lise’ geschreven. Het gaat over een jong meisje dat te maken krijgt met seksueel misbruik zonder te beseffen wat haar overkomt. De schrijfster streeft naar openheid vooral ook in de christelijke leefwereld waartoe ze zelf met overtuiging behoort.

https://tinyurl.com/x8cn6xw8 juli 2021

Vanavond zijn de algemene beschouwingen in de raadsvergadering op https://goeree-overflakkee.notubiz.nl/Algemene beschouwingen EVV
 

Als ik eens koning was  (de verbeelding aan de macht)

 

Geacht college, collega’s,
 

Onze bijdrage aan de discussie rond de kadernota is, zoals gebruikelijk, van puur beschouwende aard. In een van de vorige beschouwingen heb ik Goeree-Overflakkee in relatie gebracht met een boek van de Italiaanse schrijver Umberto Eco: een roman over imaginaire plekken. Eilanden en plekken dus die niet bestaan.
 

Over Atlantis, het Paradijs, het eiland van Sint Brandaan, El Dorado en ga zo maar door. Het boek bevat een groot aantal ware verhalen en staat vol leugens. Maar het leest als een roman : het maakt deel uit van de werkelijkheid van onze verbeelding.
 

Ik heb die vergelijking gemaakt omdat wij (de gemeente dus) in de beginjaren beschikten over een groot aantal visies, waarin GO werd opgevoerd als een soort “eerst Napels zien, dan sterven”.  Visies zonder ook maar één uitvoeringsprogramma. Eén groot boek met wensdenken.

 

Nu, zoveel jaren verder, ga ik weer een vergelijking maken. Nu niet met een beroemdheid maar met mijn vader. Mijn vader was molenaar. En hij had een hobby: hij speelde trompet. En goed ook. Tijdens zijn dienstplicht speelde hij in de militaire kapel. En natuurlijk in de fanfare Apollo uit Nieuwe-Tonge. Het is allemaal lang geleden, maar een aantal dingen staat mij nog voor de geest. Mijn moeder - een uitzonderlijk tolerante vrouw - kon op een gegeven moment geen trompet meer zien of horen. Een tweede herinnering: het favoriete nummer van mijn vader. Een ouverture: Si j’etais roi. Het betekent: als ik eens koning was. En of het nu de titel was van dat muziekstuk of de inhoud wat hem zo inspireerde weet ik niet. Maar koning is hij nooit geworden. Hij is altijd molenaar gebleven. 

 

De gelijkenis met de gemeente is treffend. Bij de aftrap van de nieuwe gemeente is gezegd dat wij best iets trotser op onze gemeente zouden mogen zijn. Dat was tegen geen dovemansoren gezegd. Folders over de grootsheid van Goeree-Overflakkee waren niet van de lucht. Als je niet in deze gemeente woonde, had het bestaan nog nauwelijks enige zin. We struikelen inmiddels over de uitgereikte prijzen en schijnen zelfs mondiaal tot een duurzame koploper te behoren. En qua identiteit bleven we ook lekker dicht bij huis: Energy Island, Smart Water en als klap op de vuurpijl zijn we ook nog proefgebied voor duurzame ontwikkelingen. Niet dat iemand daarin gelooft, maar als je het maar lang genoeg herhaalt lijkt het nog wat.

De voormalige CdK Jan Franssen laat van zich horen in het VNG nummer van juni jongstleden. 
Gemeenten zijn veel te begerig geweest in het naar zich toe halen van taken. En hebben dat over zichzelf afgeroepen, zonder de vraag te stellen of dat allemaal wel behapbaar en betaalbaar zou zijn. En niet in de laatste plaats: of het kennisniveau op orde was. Want gemeenten propageren integraal te willen werken. De vraag is of wij daartoe wel in staat zijn. Het vereist een hoog kennisniveau.

Kortom voorzitter: laten we ons bij onze kerntaken houden en proberen deze op een excellente wijze uitgevoerd te krijgen. 
En laat die koning maar gewoon koning zijn in Den Haag. In de kern van de zaak zijn wij gewoon molenaar. En die is nog steeds in staat grondstoffen te leveren waar je de mooiste producten van maakt.   
25 juni 2021
 

Gemeenteraad vangt Bot(h)
 

VKGO trekt keutel in
 

COLUMN – De verplaatsing van de Sommelsdijkse markt naar Middelharnis is definitief, dat verzekerde wethouder Both (CDA) afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering.De zogenaamde tijdelijke markt in Middelharnis


Als de dictator van een Oostblokland verdedigde wethouder Both, door insiders inmiddels Theachenko genoemd, haar manier van besluiten om de Sommelsdijkse markt te verplaatsen. Zonder enige vorm van overleg met buurtbewoners, de dorpsraad van Sommelsdijk en zelfs de gemeenteraad; gewoon BOEM, weg die markt! Burgerparticipatie? Ammehoela!

 

Trouwborstje
Eijkenduijn (PvdA) verwoordde de gang van zaken perfect: ”Dit was weer een ouderwets Trouwborstje”. Hij doelde hiermee op de dominante werkwijze van voormalig VVD-wethouder Trouwborst. Ook die wethouder ramde allerlei duivelse plannen zonder enige vorm van overleg en inspraak door de gemeenteraad, zoals bij de dossiers NK wielrennen, de kunstgrasvelden en de oprichting van SRGO. We weten allemaal welke desastreuze gevolgen deze dossiers voor de inwoners van Goeree-Overflakkee hebben.

 

Nep-motie
Om de positie van wethouder Both te redden kwamen de 4 coalitiepartijen op de valreep met een nep-motie op de proppen. In de motie werd voorgesteld om alsnog met betrokken partijen in gesprek te gaan. Zinloos! Theachenko herhaalde haar standpunt: praten kan, maar ik blijf bij mijn besluit.


Ja-knikkers zonder ruggengraat
Tot ieders verbazing toonde VKGO voor de zoveelste keer aan, haar kiezers niet serieus te nemen. Wethouder Bruggeman weigerde uit de coalitie te stappen na het bedrog over de markt. Wethouder Both heeft vorig jaar toegezegd dat de markt weer terug zou gaan naar Sommelsdijk als de Coronamaatregelen dat zouden toelaten en in het coalitieakkoord staat zelfs dat de markt in Sommelsdijk zou blijven. VKGO heeft tijdens haar verkiezingscampagne in 2018 plechtig beloofd hoe dan ook de markt voor Sommelsdijk te behouden. Blijkbaar zit het pluche nu erg lekker en zijn beloften niets waard.


van onze politieke verslaggever24 juni 2021


Inzicht van Marc Siepman
 


Tijdens een wandelingetje langs de IJssel zag ik tientallen flessen en bierblikjes liggen. Samen met zoonlief liep ik met armen vol naar de prullenbakken. Onderweg werden we aangesproken door een mevrouw die donders goed wist wat er allemaal misgaat in de wereld, maar alleen maar heel kwaad kon zijn op andere mensen. Ook op de jongeren die de rotzooi hebben achtergelaten.


Ik merkte bij mezelf dat ik helemaal niet boos was op de jongeren, maar dat ik met ze meevoelde. Om zo'n ongelofelijke bende te maken van de enige bewoonbare planeet die we kennen, moet je ongelofelijk somber zijn over de toekomst ervan. Zo somber, dat je alleen nog maar kunt feesten en niet eens meer de moeite neemt om het op te ruimen.

We kunnen heel erg boos op ze worden, maar wat als hun gedrag alleen maar een symptoom is van het feit dat ze zich volkomen verloren voelen? Pas als we ze toekomstperspectief geven, gaan ze over de lange termijn nadenken. Pas als we ze de mogelijkheden bieden om bij te dragen aan een mooiere wereld, zullen ze zich ermee verbonden voelen.

We kunnen de jeugd niets kwalijk nemen, niet zonder ook naar ons eigen gedrag te kijken. Laten we ze de liefde geven die ze verdienen. Laten we samen met hen aan die mooiere wereld gaan bouwen. Aan hun toekomst. Aan hun leven. Ze verdienen het.

23 juni 2021De Groene Amsterdammer: 

De tweede agrarische revolutie

We staan aan de vooravond van de tweede agrarische revolutie. Deze revolutie kan onze voedselvoorziening loskoppelen van land en zonlicht. Niet de zon, maar duurzame elektriciteit wordt hierbij de primaire energiebron. Door de teelt van planten te stapelen in verdiepingen is veel minder land nodig en kunnen verse groente en fruit geproduceerd worden daar waar ze gegeten worden.

lees het hele artikel op: 

https://tinyurl.com/2cwmzwk9

22 juni 2021

AD RD: 


Als je als burger niet oppast!  
(En daar komen ook de slakken van Oude-Tonge weer even langs)


REGIO - Pas na het doorlezen van een vergunningaanvraag bleek dat het doel is dat de foodtruck binnen enkele jaren wijkt voor een restaurant langs de N57 met daarbij een landmark, in de vorm van een berg met een mountainbiketerrein daarop en een uitkijktoren als herkenningspunt. 

https://tinyurl.com/rfuzksfc

20 juni 2021

Nog meer windmolens op Goeree-Overflakkee
 

SGP bedriegt kiezers
 

COLUMN - De SGP- fractie heeft haar kiezers bedrogen. Dit bleek afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering. Toen beweerde SGP-woordvoerder Grinwis zonder blikken of blozen, tegen de bouw van biomassacentrales te zijn. Enkele weken geleden stemde de voltallige fractie juist vóór de bouw van een biomassacentrale in Oude-Tonge. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.

 

VVD wil meer windmolens
VVD-fractievoorzitter Reijerkerk joeg met name de inwoners van Oude-Tonge de stuipen op het lijf door te melden dat de VVD positief staat tegenover de plannen van een aantal ondernemers die aan de rand van Oude Tonge nog meer windmolens willen bouwen. Dit nog boven op de ruim 70 extra windmolens die gepland staan voor 2023.

 

Raadslid misbruikt 
Binic Vreugde, het raadslid dat ruim een jaar geleden uit de VKGO-fractie stapte en een eigen politieke partij begon, is enkele weken geleden overgestapt naar de VVD. Hij werd door de liberalen direct ‘misbruikt’ bij de stemming over het onderzoek naar de noodzaak van een oostelijke randweg. Vorige vergadering staakten de stemmen bij afwezigheid van Vreugde op 14 vóór en 14 tegen, nu met de stem van Vreugde er bij werd het 15 stemmen vóór en 14 stemmen tegen. Het onderzoek, en daarmee de oostelijke randweg, komt er dus wel degelijk.

 

Oranje boven
Omdat het gemeentebestuur meer interesse bleek te hebben in het kijken naar de 2e helft van een wedstrijd van het Nederlands voetbal elftal dan snelle gedegen besluitvorming, werd de vergadering nog vóór de discussie over de verplaatsing van de Sommelsdijkse markt naar Middelharnis, geschorst tot dinsdag. Vitale Kernen blijft hierdoor nog 5 dagen langer deel uitmaken van de coalitie. Tijdens het vervolg van de raadsvergadering aanstaande dinsdag, stapt Vitale Kernen alsnog uit de coalitie als wethouder Both haar omstreden plan om de markt te verplaatsen definitief zal maken. Of gaat Vitale Kernen voor de zoveelste keer buigen voor deze duivelse coalitie?

 

Van de politieke redactie

16 juni 2021

Sensationeel Nieuws: 

Vitale Kernen stapt uit coalitie
 

COLUMN - Het moest er een keer van komen, maar nu is de kogel toch echt door de kerk; na drie jaar als een trouw hondje achter de christelijke coalitiepartners aangelopen te hebben, stapt Vitale Kernen morgen uit de coalitie en legt wethouder Bruggeman per direct zijn taken neer. Het ‘stelen’ van de Sommelsdijkse markt was uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen.Ondertekening coalitieakkoord 17 mei 2018. Tea Both (CDA), Addy Reijerkerk (VVD), Kees van Dam (SGP)
en Johan de Vos (VKGO)Manipulatie
Toen de christelijke partijen samen met de VVD door middel van een gemanipuleerde stemming groen licht hadden gegeven voor de bouw van een biomassacentrale nabij Oude Tonge was Vitale Kernen partijleider Heijntjes woest: “hoe durven ze, in ‘mijn’ Oostflakkee”!? Er is lang nagepraat over de ommezwaai van de Christen Unie en de technische storing bij het CDA. De stemming bleek een geraffineerd achterkamertjescomplot waarbij coalitiepartij Vitale Kernen buitenspel werd gezet.

 

Bedrog
De misselijke streek die bij de verplaatsing van de markt door een deel van het college van burgemeester en wethouders wordt uitgehaald is echter nog veel gemener. Wethouder Both (CDA) heeft de gemeenteraadsleden in mei beloofd dat er in de gemeenteraadsvergadering van 17 juni aanstaande over een eventuele verplaatsing van de Sommelsdijkse markt gesproken zou worden. In werkelijkheid krijgt de gemeenteraad helemaal geen kans om over het voorstel van verplaatsing van de markt te praten; het college van B&W heeft twee weken vóór de vergadering van 17 juni de beslissing namelijk zelf al genomen. Wethouder Bruggeman was overdonderd door deze gang van zaken en heeft tegen het voorstel van verplaatsing van de markt gestemd, maar de rest van het college was het, net als bij de stemming over de biomassacentrale in Oude Tonge, roerend met elkaar eens. Ondanks alle beloftes moet en zal de Sommelsdijkse weekmarkt verhuizen naar het winkelcentrum in Middelharnis.

 

Belofte maakt schuld
Vitale Kernen was tijdens de verkiezingscampagne in 2018 de enige partij die zich nadrukkelijk uitsprak over de markt in Sommelsdijk. De lokale partij was toen al fel tegen verplaatsing van de markt naar Middelharnis en beloofde haar kiezers de markt te behouden voor Sommelsdijk. Met deze coalitie kan Vitale Kernen niet langer door één deur dus was het uit de coalitie stappen de enig overgebleven optie. Een man een man, een woord een woord!

 

Koekje van eigen deeg
Om de coalitie een koekje van eigen deeg te geven zal de volledige fractie van Vitale Kernen morgen tegen het voorstel voor het onderzoek naar een Oostelijke randweg stemmen zodat er een definitief einde komt aan dit dossier. Het onderzoek komt er niet, de natuur wordt gered, de omwonenden kunnen weer rustig slapen en de 500 te bouwen huizen zullen worden verdeeld over de andere woonkernen op Goeree-Overflakkee.
Eind goed, al goed!


Van de politieke redactie


 

 

 
16 juni 2021


U mag meedenken over Sommelsdijk/Middelharnis?

Na het lezen van een pagina vol met ingezonden brieven van boze burers over het beleid van de bestuurders van Goeree-Overflakkee in Eilanden Nieuws, sla ik de pagina om en kijk! U mening wordt gevraagd! Sorry dat ik daar even een teiltje bij nodig heb.
12 juni 2021

Stemming over onderzoek randweg

MIDDELHARNIS/GOEREE-OVERFLAKKEE - De komende raadsvergadering valt de beslissing over het onderzoek van circa 100.000 euro naar de Oostelijke Randweg in Middelharnis. Worden de  twee eerdere onderzoeken die hierover negatief oordeelden, in de prullenbak gegooid?
 

De NLGO vraagt zich af of we inderdaad 2200 bomen gaan kappen voor 1,5 ha asfalt. En: "Gaan we een brug bouwen over een historisch erfgoed van 30 miljoen en misschien wel meer? Worden de milieugevolgen wel goed overwogen voor de bewoners?”
 

In maart 2019 stelde het college vast dat een Oostelijke Randweg er alleen kan komen bij de bouw van 3000 tot 4000 woningen EXTRA aan de noordkant van Middelharnis. Toen vond het college dat niet acceptabel naar de rest van het eiland want daar zou niet meer gebouwd kunnen worden. "Het college  zegt in 2019; “Oftewel, een consequentie van verdere uitbouw van de Westplaat is dat elders in de gemeente minder woningen gebouwd kunnen worden. Het is daarom niet aannemelijk dat we over kunnen gaan tot een forse woningbouwopgave als drager voor een nieuwe randweg".  Wat is er verandert tussen maart 2019 en nu?
 

Ook de milieu aspecten zijn tijdens de twee Raadsvergaderingen niet of nauwelijks aan de orde gekomen. De NLGO schreef in haar brief aan de Raad: “Ter indicatie voor de kap van één boom van 40 jaar zullen er 512 bomen van 5 jaar oud gecompenseerd moeten worden, om dezelfde CO2-vastlegging te kunnen behouden. Dus voor de compensatie voor dit bos: houtvolume, CO2 -opslag en fijnstof zou zijn 2.200 x 512 dit zijn ruim 1 miljoen bomen moeten worden geplant! Dat wordt lastig op Goeree Overflakkee, maar 10.000 bomen minimaal is zeker mogelijk. Verder is een bos meer als alleen maar CO2-opslag!
 

Om op al deze vragen antwoord te krijgen heeft de NLGO een WOB-aanvraag  (Wet  Openbaar Bestuur) lopen bij de gemeente. Zij wil weten wat er in de periode van 2019 tot nu is gewijzigd ten opzicht van de financiering en waarom er een derde onderzoek moet komen en waarom onder andere de Westelijke variant niet meer wordt genoemd?
11 juni 2021

Het verlies van de Nederlandse natuur

Decennia aan stikstofvervuiling, droogteproblemen en versnippering van natuurgebieden hebben geleid tot een crisissituatie in de Nederlandse natuur. Ondertussen is het beleid van de overheid er vooral op gericht om de winsten van de vervuiler te beschermen.

Het is duidelijk dat er voor een herstel van de Nederlandse natuur meer nodig is dan wat duwtjes in de goede richting. Alleen drastische maatregelen kunnen een weg vooruit bieden.


  https://socialisme.nu/het-verlies-van-de-nederlandse-natuur/11 juni 2021

Ombudsman uit felle kritiek op gemeente Nissewaard: ‘Betrouwbaarheid in het geding’


Hadden we hier op GO maar een ombudsmens!

De ombudsman van Nissewaard uit stevige kritiek op de gemeente. Er is sprake van een ‘trage en vaak weinig welwillende behandeling’ van klachten. 
 

https://tinyurl.com/uhc2cu5f11 juni 2021

Samen landbouwgrond kopen

Met het geld van haar coöperatieleden koopt Land van Ons landbouwgronden op die worden verpacht aan initiatieven die op een biodiversiteitsvriendelijke wijze willen gaan boeren. Aan boeren die geen landbouwgif gebruiken, geen monoculturen zaaien en zich inzetten voor het herstel van de hagen en houtwallen.


https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/artikelen/2020/biodiversiteit-burgerinitiatief-onderop.html
9 juni 2021
 

Verplaatsen Sommelsdijkse markt; een smerig politiek spelletje

Gemeenteraad voor de zoveelste keer buitenspel gezet

 

COLUMN – Met de hand op het hart beloofde het college van Burgemeester en Wethouders van Goeree-Overflakkee vorig jaar mei dat de Sommelsdijkse weekmarkt vanwege de Corona pandemie tijdelijk naar Middelharnis zou verhuizen.

 Zodra de Coronaregels het weer toe zouden laten zou de markt teruggaan naar de oorspronkelijke locatie in Sommelsdijk. Maar wat blijkt deze belofte in de praktijk waard? Helemaal niets, als het aan verantwoordelijk wethouder Thea Both (CDA) ligt. Zij heeft de gemeenteraad buitenspel gezet en het college laten besluiten om de markt per direct definitief naar Middelharnis te verplaatsen.

 

Surrogaat democratie en bestuurscultuur
Zonder enige vorm van overleg heeft verantwoordelijk wethouder Both ongeveer 3 weken geleden de fractievoorzitters van de politieke partijen gebeld met de boodschap dat het voorstel tot het verplaatsen van de weekmarkt in de gemeenteraadsvergadering van 17 juni op de agenda zou komen te staan. Ook meldde ze dat er tijdens de dialoogavond van 27 mei een inspreker (de heer Van Limbeek, voorzitter van de marktcommissie) over dit onderwerp zich zou melden.

 

Voorbedachte rade
Blijkbaar had wethouder Both dus vooraf contact gehad met de vertegenwoordiger van een aantal marktkooplieden over de verplaatsing. De omwonenden van de markt in Sommelsdijk en ook de Dorpsraad van Sommelsdijk werden vanwege de gevoeligheid van dit onderwerp bewust niet geïnformeerd door de wethouder. In de aankondiging van de dialoogavond in de lokale kranten werd het onderwerp ‘verplaatsing markt’ ook niet geplaatst.

 

Op deze manier creëerde de wethouder een situatie waarbij de voorzitter van de marktcommissie een eenzijdig verhaal over de voordelen van de verplaatsing naar Middelharnis mocht houden tijdens de dialoogavond en kwamen de voorstanders van de markt in Sommelsdijk niet aan het woord.


Om haar duivelse plan door te drukken heeft wethouder Both de gemeenteraad bedrogen. Door de fractievoorzitters 3 weken geleden voor te houden dat de verplaatsing in de gemeenteraadsvergadering van 17 juni besproken zou worden, werd het beeld geschetst dat er nog inspraak en overleg mogelijk zou zijn en dat er gestemd zou gaan worden over de verplaatsing. In werkelijkheid heeft de wethouder het besluit tot verplaatsing al laten nemen tijdens de collegevergadering van vorige week.

 

Buitenspel
Hierdoor is de gemeenteraad voor de zoveelste keer buitenspel gezet en is inspraak niet meer mogelijk. De enige randvoorwaarde van de verplaatsing die nog besproken wordt tijdens de raadsvergadering van 17 juni zijn de extra kosten van de huur van het aggregaat voor de benodigde elektriciteit op de markt in Middelharnis.

 

Dorpsraad Sommelsdijk
Naast de volledige gemeenteraad is ook de onlangs opgerichte Dorpsraad Sommelsdijk buitenspel gezet en maakt hierdoor een ‘valse start’. Welkom in de bestuurscultuur van Goeree-Overflakkee!

 

Van de politieke redactie

 


9 juni 2021

Vandaag in het AD ingezonden:

8 juni 2021

FTM Pitch aangevraagd door inwoner over het bouwen in Oude-Tonge van een biofabriek
 

Wat houdt FTM Pitch precies in?

Bij Follow the Money hebben leden een stem in wat we onderzoeken. Met FTM Pitch hebben we een manier gevonden om onze leden te betrekken bij journalistieke research. Door een onderzoeksvoorstel in te dienen, je diensten aan te bieden, je kennis te delen en door te stemmen op een ingediende pitch. 

In de BouwputPitch kun je een voorstel aandragen voor een journalistiek Follow the Money-onderzoek


 

Bio Fabriek bouwen in Oude-Tonge zonder kans op bezwaar omgeving

DOOR

Daphne 2

Ik woon in de omgeving van Oude-Tonge en vind het slecht voor ons mooie rustige eiland.

Wat moet worden onderzocht?

De gemeente en een lokale ondernemer zetten alle procedures overboord om toch een fabriek met milieu categorie 5.1 te plaatsen in het pittoreske dorp Oude-Tonge, gelegen op het eiland Goeree Overflakkee het eiland van rust , ruimte en natuur...??? De toegestane milieu categorie is maximaal 3.1. De stemming door de gemeente raad en het bezwaar maken middels de vergunningsaanvraag is niet conform procedure uitgevoerd.

Voor wie heeft dit gevolgen?

Alle inwoners rondom Oude-Tonge krijgen last van een aanzienlijke hoeveelheid vrachtverkeer, stankoverlast en lucht en omgevingsvervuiling.

Waarom moet dit verhaal worden onderzocht?

De stemming in de gemeenteraad is niet verlopen conform procedure. De vergunningsaanvraag is ook niet verlopen conform de geldende procedure
7 juni 2021

ingezonden: 


Een man een man, een woord een woord, geldt niet meer

Bij het opruimen van een lade van mijn bureau vond ik een folder van de CVP de Conservatieve  Volks Partij. Daarin stond in dat de  CVP aan de gemeenteraadsverkiezingen van 31 mei 1979 wilde  deelnemen. Op de voorkant van de folder stond een pentekening van het toenmalige raadshuis met als ondertiteling: ‘Wat er in dit raadhuis geschiedt, bezorgt ons veel verdriet. Nee uien worden er niet schoongemaakt in het raadhuis, maar toch krijgt U de tranen in de ogen als U daar een raadsvergadering bijwoont.' Voor zakelijke politiek is nauwelijks plaats en de meeste problemen schuift men steeds maar weer vooruit.    

               

Nu 43 jaar later, is er niet veel veranderd, het is zelfs erger geworden, met meer raadsleden en wethouders. Het is toch triest dat je tot die conclusie moet komen. Dat ‘een man een man en een  woord een woord’ niet meer geldt is even eens triest. Het merendeel van de raadsleden blijkt niet gehinderd te worden door enige kennis. Zo lijkt het althans, gezien de uitslagen van sommige  stemmingen. Ook het verdeeld stemmen van raadsfracties is funest voor een goed beleid en verschaft de kiezer geen duidelijkheid.
 

Je zal maar op de VVD of op de  VKGO  gestemd hebben omdat je vindt dat die partij het beste je  politieke  mening verwoordt. Dan komt er een stemming over een bepaalde zaak die je interesse heeft en dan wordt er door de leden  van die fracties niet eensluidend gestemd. Wie verwoordt dan je mening, de voor of de tegen stemmers?  Ben je het niet eens met het standpunt van je fractie stap dan op, maar stel wel je zetel beschikbaar. Een huis dat of een fractie die verdeeld is, is geen lang leven beschoren.  Kijk maar naar de VKGO daar is de afbraak al zichtbaar.

 

Met dank voor de plaatsing

 

Jan Nijssen


4 juni 2021
 

‘Moordsnelheid’ als succes-criterium biologische bestrijding


Een nieuwe methode maakt dat veelbelovende biologische bestrijders sneller op te sporen zijn. De dagelijkse ‘moordsnelheid’ (kill rate) van roofinsecten en parasitoïden blijkt een bruikbaar criterium om te bepalen welke natuurlijke vijanden het effectiefst optreden tegen plaagsoorten. Dit concludeert een wereldwijd onderzoeksteam onder leiding van hoogleraar entomologie Joop van Lenteren van Wageningen University & Research. De onderzoekers keken naar ‘moordsnelheden’ van zes soorten roofinsecten en zeven soorten parasitoïden, bij de tomatenmineermot Tuta absoluta.

https://www.gfactueel.nl/Glas/Nieuws/2021/6/Moordsnelheid-als-succes-criterium-biologische-bestrijding-754204E/

2 juni 2021

Groene Amsterdammer

 

Onderzoek De grootste vervuilers van Europa

Hoe groen kan beton zijn?

Driekwart van de broeikasgassen van de industrie in Europa wordt uitgestoten door slechts honderd bedrijven. En die vervuilende giganten – staal en cement voorop – verdienden royaal aan emissierechten. Ondertussen krijgen bedrijven die wél duurzame oplossingen aanbieden geen poot aan de grond.


Het groene beton is namelijk acht procent duurder dan de conventionele variant. En dat, klaagt Koremans, is het gevolg van ‘oneerlijke concurrentie’.

https://tinyurl.com/4asy2mnc
2 juni 2021


EOS: 

Corona-afval eist groeiend aantal slachtoffers bij dieren

Zo raakte in april een mondkapje verstrengeld om de vleugel van een roodborstlijster uit Canada. Een dode Braziliaanse pinguïn had er eentje in zijn maag. Engelse meeuwen liepen simpelweg rond met mondkapjes in hun snavel. Een knobbelzwaan uit Italië speelde er zelfs mee en een octopus verschuilde zich erachter. In oktober werd er nog een egel binnengebracht bij een Nederlands opvangcentrum. Hij was in het lusje van een mondkapje gekropen, dat vast was komen te zitten tussen de stekels. Een gevonden vleermuis had er zelfs twee om zich heen. Het is zomaar een greep uit de vondsten. 


https://tinyurl.com/wf3mrb62
28 mei 2021

Vrouwenpartij neemt man op in haar gelederen

 

Binic Vreugde sluit zich aan bij VVD fractie

 

COLUMN - Raadslid Binic Vreugde sluit zich per 1 juni aan bij de fractie van de VVD Goeree-Overflakkee. Dat is de uitkomst van een overleg tussen de partijleider van Vol Vreugde en de fractie van de VVD. De fractie van de lokale VVD wilde af van het imago 'vrouwenpartij'. Ze hebben Binic Vreugde bereid gevonden zich daarvoor te lenen. Het Schrijfbedrijf feliciteert de VVD met deze toch wel genderneutrale stap.

 

Vorig jaar juni besloot Binic Vreugde zich af te splitsen van de partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee. Hij ging als zelfstandig raadslid verder en richtte de partij Vol Vreugde op; een moderne en liberale lokale partij. In de afgelopen periode heeft Binic Vreugde nagedacht over zijn positie binnen de gemeenteraad.

 

Binic Vreugde: “Ik heb in de afgelopen periode gemerkt dat mijn politieke visie erg goed overeenkomt met die van de VVD. Het liberale gedachtengoed van onder andere vrijheid, verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid delen de VVD en Vol Vreugde met elkaar. Het leek me dan ook een goed idee om onze krachten te bundelen en mezelf aan te sluiten bij de VVD fractie. Op deze manier kunnen we het liberale gedachtengoed nog duidelijker naar voren brengen.”

 

Na overleg tussen Vol Vreugde en de VVD Goeree-Overflakkee is besloten dat Binic Vreugde zich per 1 juni zal aansluiten bij de VVD fractie in de gemeenteraad. De partij Vol Vreugde zal worden opgeheven. De VVD telt daarmee voortaan vier zetels in de gemeenteraad. 


Frans Evers
 
De politiek reageert als door een adder gebeten op overstap Binic Vreugde

ingezonden: 

Een gemeenteraadslid van de gemeente Goeree Overflakkee verandert in zeer korte tijd
een aantal keren van kleur, ik noem dit een toverbal.

Progressief en gemeenteraadslid. Zelfstandig maar neemt enige tijd rust,
zegt wel dat hij tegen bioboard gestemd zou hebben.

Sluit zich aan bij de VVD. Lijkt de JUMBO reclame wel, van links naar rechts, van rechts naar links.

Ben benieuwd of hij de komende vergadering zijn cape draagt.

 

naam en adres bij de redactie bekend

 


Overstap Binic naar VVD

Ik ben van mening dat in een democratie iedereen kan en mag bepalen bij welke politieke beweging hij of zij zich wil aansluiten. Dit is een groot goed. Dit dienen we te respecteren. Ik wens Binic veel succes en hoop dat hij een goede plek heeft gevonden waar hij zijn politieke ambities waar kan maken.

 

Met vriendelijke groet,

Jaap Willem Eijkenduijn (PvdA)

 
27 mei 2021

Sommelsdijkse markt definitief naar Middelharnis

COLUMN -  Toen de Sommelsdijkse weekmarkt ruim een jaar geleden verplaatst werd naar een locatie in Middelharnis beloofde de verantwoordelijk wethouder met de hand op het hart dat deze ‘verhuizing’ slechts van tijdelijke aard zou zijn. Zodra de Corona maatregelen het zouden toelaten zou de markt weer als vanouds terugkeren naar de Voorstraat en het Marktveld in Sommelsdijk.Een uitgestorven historisch Marktveld in Sommelsdijk

Als het aan wethouder Both (CDA) ligt is deze belofte echter niets waard. Afgelopen week heeft de wethouder aan de fractievoorzitters namelijk laten weten dat er een college/raadsvoorstel wordt voorbereid waarin wordt voorgesteld de markt definitief in Middelharnis te laten plaatsvinden. Tijdens de raadsvergadering van 17 juni zal dit raadsvoorstel op de agenda staan.

Inspreekrecht

Om de definitieve verhuizing kracht bij te zetten zal vanavond, tijdens de dialoogavond, één van de marktkooplui gebruik maken van het inspreekrecht en namens een aantal collega’s het duivelse plan van wethouder Both de hemel in prijzen. Hoezo burgerparticipatie? Wat nou cultuur historische waarde? “Gewoon’ in een achterkamertje een plan voorbereiden zonder ruggenspraak en/of overleg met de burgers en hopla via een raadsvoorstel je zin doordrijven, zo werkt dat blijkbaar in de politiek op Goeree-Overflakkee. De inwoners van Sommelsdijk zullen zich terecht voorgelogen en bestolen voelen.


Groene kabouter
Maar er speelt nog meer. Toen de markt nog in Sommelsdijk werd gehouden hadden de marktkooplui afspraken met de bewoners van de Voorstraat en het Marktveld over het afnemen van elektriciteit. In de meeste gevallen werd er via een snoer door de brievenbus in de voordeur de benodigde ‘stroom’ aangevoerd. Groene stroom wel te verstaan, van de windmolens en zonnevelden op Goeree-Overflakkee.


Vervuilend aggregaat

Op de nieuwe locatie in Middelharnis staat nu elke woensdag een gigantisch aggregaat van ’s morgens 7.00 uur tot ’s middags 15.00 uur stikstof, fijnstof, CO2 en andere vervuiling de lucht in te blazen om de benodigde elektriciteit op te wekken. Het toeval wil dat wethouder Both niet alleen de weekmarkten in haar portefeuille heeft maar ook innovatie, duurzaamheid en energiebeleid. Ze is zeg maar ‘de groene kabouter’ van het college. Heel Goeree-Overflakkee gaat gebukt onder haar drang (en dwang) naar innovatie en energie transitie met proeftuinen, zonnevelden en windturbines en de markt in Middelharnis wordt van elektriciteit voorzien door een luidruchtig en fossiele energie slurpend aggregaat…

Goeree-Overflakkee: een eiland waar je energie van krijgt!

 

Van de politieke redactie
 

27 mei 2021

Complotdenken of kritiek? Doe de wappietest

Toen waren er nog maar twee smaken in het coronadebat: je volgde de lijn van RIVM, WHO en regering (met hooguit kritiek op details zoals de snelheid van versoepelingen), of je was een gekkie. Serieuze critici durfden hun mond nauwelijks nog te openen.


https://www.nrc.nl/nieuws/2021/05/27/complotdenken-of-kritiek-doe-de-wappietest-a4045039
26 mei 2021


Het blijft vreemd en verwarrend dat artsen worden beboet, terwijl het artikel in The Lancet is teruggetrokken, wegens verkeerde data

Boete voor artsen die hydroxychloroquine of ivermectine voorschrijven tegen corona

Nieuwsbericht | 25-03-2021 | 10:30

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt nog steeds meldingen dat artsen medicijnen voorschrijven die in strijd zijn met de behandeladviezen voor corona.  Het gaat daarbij onder meer om  (hydroxy)chloroquine en ivermectine. De inspectie vindt het voorschrijven en afleveren van deze geneesmiddelen buiten de richtlijnen een risico voor de kwaliteit van zorg en gaat daarom artsen bestuurlijk beboeten wanneer ze deze medicijnen ten onrechte voorschrijven.

Bron: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/03/25/boete-voor-artsen-die-hydroxychloroquine-of-ivermectine-voorschrijven-tegen-corona


Auteurs Lancet-artikel tegen hydroxychloroquine trekken hun publicatie in

Drie van de vier auteurs van het onderzoeksverslag dat op 22 mei in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet werd gepubliceerd over het gebruik van de stof hydroxychloroquine als geneesmiddel tegen Covid-19, distantiëren zich van hun conclusies.

bron: https://www.foodlog.nl/artikel/auteurs-lancet-artikel-tegen-hydroxychloroquine-trekken-hun-publicatie-in/


25 mei 2021


Bron: Facebook

 

Het afvalputje Oostflakkee

 

OUDE-TONGE

Een pittoresk dorp in het oosten van de gemeente Goeree-Overflakkee in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het dorp ligt op het eiland Goeree-Overflakkee en telt zo’n 5100 inwoners. Per 1 januari 2013 ging Oude-Tonge op in de gemeente Goeree-Overflakkee, daarvoor was het onderdeel van de gemeente Oostflakkee. De goede oude tijd zullen veel inwoners vast wel eens denken.

 

Onrust

Er is de laatste tijd veel onrust ontstaan bij de inwoners van Oude-Tonge en omstreken.  Twee jaar geleden zijn tienduizenden kilo’s staalslakken gestort op het bedrijventerrein van Oude-Tonge, met alle (milieu)gevolgen van dien. Deze staalslakken lagen eerst in omgeving Hellevoetsluis / Rockanje, veroorzaakten daar gezondheidsklachten bij omwonenden, dieren werden ziek en de staalslakken werden daar om deze reden weggehaald, vervolgens zijn ze in Oude-Tonge gedumpt en volgens zeggen hier niet voldoende toegedekt.


De gemeente Oostflakkee heeft hier echter een ‘mooie’ oplossing voor, ze willen toestemming geven om een composteer- en bioboardfabriek op dit perceel te bouwen. Logisch vanuit hun oogpunt, want dan ben je meteen van de ziekmakende, milieuverontreinigende staalslakken af. Dat het niet binnen het bestemmingsplan past, maakt schijnbaar niet uit. 

 

Het composteringsbedrijf Comgoed, wat nu gevestigd is op het bedrijventerrein in Bergschenhoek en daar eind 2021 weggaat i.v.m. de enorme overlast die zij geven, is door het ‘grootste’ gedeelte van de gemeenteraad Goeree-Overflakkee welkom geheten.

In Oude-Tonge mag van de gemeente nl. een fabriek komen die ruim 4 keer groter is dan volgens de regels is toegestaan en ook een veel zwaardere milieucategorie heeft dan de toegestane 3. Biomassacentrales stoten meer Co2, fijnstof en stikstof uit dan een kolencentrale.

 

Het besluit

Het besluit is er doorheen met een minimale meerderheid van de stemmen, de paar stemmen die voor een andere uitslag moeten zorgen, zijn helaas door ‘omstandigheden’ (te laat aanwezig tijdens de vergadering en een stroomstoring tijdens het stemmen) niet meegeteld. De leden van de VVD, ChristenUnie en de SGP stemmen allemaal voor, de CDA is verdeeld. 

Zijn er een paar weken geleden nog een aantal leden fel tegen de bouw van de fabriek, nu stemmen ze alsnog voor. Waarom? Dat is (nog) niet duidelijk.

Volgens sommige inwoners is het een kwestie van vriendjespolitiek, de wethouder en fabriekseigenaar zijn immers ‘schoolkameraden van vroeger’, volgens anderen is het een geldkwestie.

Wat de reden ook is, we hopen hier nog uitleg over te krijgen.

 

De Westkant

Het oosten van Goeree-Overflakkee wordt globaal gezien als het minst christelijke deel van het eiland, hier valt Oude-Tonge dus ook onder. 

Het zal u dus niets verbazen dat de fabriek in Oude-Tonge wordt gevestigd, maar de raadsleden van de partijen die ‘voor’ stemmen, de wethouder én de fabriekseigenaar niet aan de Oostkant van het eiland wonen. Zij verblijven met veel plezier aan de kant van het eiland waar de SGP en ChristenUnie goed vertegenwoordigd zijn, de Westkant.

De Westkant moet mooi zijn, een trekpleister voor het toerisme. 

 

 

Waarom geen fabriek bij de bebouwde kom?

De luchtkwaliteit wordt blijvend verziekt;

Toename van fijnstof;

Stankoverlast;

Problemen infrastructuur door forse toename van verkeer;

Onveiligheid schoolgaande kinderen door het verkeer;

Milieubelastend;

Uitstoot van grote hoeveelheden schadelijke stoffen;

Te grote omvang;

Horizonvervuiling;

Ontploffingsgevaar, zie Indaver Antwerpen.

 

Zwaar teleurgesteld

De inwoners en dorpsraad zijn zwaar teleurgesteld in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

De gemeenteraad heeft nl. op donderdag 20 mei een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Het bezwaarschrift en een petitie van handtekeningen was blijkbaar niet genoeg om het verzoek tegen te houden. Al hadden we dit ook wel kunnen voorspellen, het is niet de eerste keer dat de inwoners genegeerd worden.

 

Onbegrijpelijk

De gemeente Goeree-Overflakkee die streeft naar een schoon eiland, die enerzijds hun bewoners stimuleren om te investeren in verbetering van het klimaat en anderzijds de bouw van een megafabriek toestaan waardoor de luchtkwaliteit in Oostflakkee blijvend wordt verziekt. 

De gemeente Goeree-Overflakkee die haar eigen beleid, om een milieucategorie van maximaal 2.1 te hanteren, zo makkelijk overboord gooit. Begrijpt u het nog?

 

Er kan nog meer bij

Vorige zomer zaten de inwoners hele dagen in de stank, omdat er een proef met hennep werd gedaan door, jawel, dezelfde eigenaar als van de fabriek.

Zover de horizon reikt, wordt het zicht ‘verblijd’ door te veel en onnodige windmolens tussen Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. Die hebben de inwoners de afgelopen jaren nl. ook door hun strot geduwd gekregen.

De vele kassen die inmiddels zijn geplaatst en wat een letterlijk lichtpunt aan de horizon betekent. 

En als kers op de taart, wordt er nu een grote fabriek in de achtertuin van Oude-Tonge geplaatst.

 

 

Afvoerputje

Oostflakkee, het afvoerputje van de Gemeente Goeree-Overflakkee volgens veel inwoners.

Wij als inwoners zeggen NEE!!! 

Gemeente Goeree-Overflakkee, jullie moeten je schamen!!! 

Delen mag!


Mariska vd Made

25 mei 2021
 

Ingezonden:

Oostelijke Randweg

 

Vol spanning en voor velen, na slapeloze nachten, stond dan eindelijk weer de Oostelijke Randweg op de agenda in de oordeelsvormende fase van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Wij, als werkgroep Nieuwe Waterweg die, gesteund door 1400 handtekeningen, zestien punten aangedragen heeft om dat 100.000 euro kostende onderzoek te voorkomen vanwege allerlei bezwarende omstandigheden, waren hoopvol gestemd.

 

Als burger denk je dat je inbreng vast wel enige uitwerking zal hebben op het debat dat je verwacht na alle commotie en draagvlak onder de bevolking. Helaas bleek er van debat weinig te merken. Van de VVD, Vitale kernen en SGP stonden de ingenomen standpunten al zo vast, dat er niet meer naar de tegenstanders van het voorstel geluisterd werd. Van een debat was dus eigenlijk geen sprake.

 

Participatie slechts een woord
De punten die wij als werkgroep aangedragen hebben en die alle raadsleden hebben kunnen inzien, hebben wij bijna niet  voorbij horen komen en zeker niet bij bovengenoemde partijen. Dat draagvlak en burgerparticipatie mooie woorden zijn maar weinig inhoud hebben mag duidelijk zijn.

 

Belangenverstrengeling
Dat onze werkgroep van bewoners en natuurbeschermers minder invloed heeft dan een werkgroep (lobbyclub) van projectontwikkelaars, middenstanders, bouwbedrijf en adviesbureau met directe belangen, doet denken aan, zoals de heer Grinwis van de PvdA het noemde, belangenverstrengeling.

 

Vreemd vinden wij het, dat een groot deel van de raad wil instemmen met een haalbaarheidsonderzoek, zonder dat men eerst de criteria vaststelt waaraan het plan moet voldoen om tot aanleg over te gaan. Ook de wil om het af te wegen tegen een andere variant (CDA) was niet aanwezig.

 

Eerdere onderzoeken
Vreemd vinden wij het ook dat de recente onderzoeken van Decisio (2018) en Goudappel Coffeng (2017) door de voorstanders van het voorstel, volkomen genegeerd en niet genoemd worden. Twijfelachtig is het bovendien, dat de onderzoeken, die wel positief concluderen over een oostelijke randweg, niet in de publiciteit komen, ondanks de toezegging van de burgemeester.

 

Bij een oordeelsvormend debat zou je denken aan een uitwisseling van meningen en ideeën. Helaas was hiervan weinig te merken ondanks enkele verwoede pogingen. Een vergelijking met de landelijke regerings- en bestuurscrisis dringt zich zodoende al gauw op.

 

Achteruitgang
Toch zijn wij trots op die raadsleden, die wel inzien dat er met de aanleg van een oostelijke randweg veel moois verloren gaat, veel overlast voor inwoners gaat ontstaan, de natuur (bomen, vogels, vlinders en andere beestjes) aangetast wordt, veel ongezonde gassen en andere kwalijke stoffen bij een woonwijk uitgestoten gaan worden, er een ideaal wandelgebied verloren gaat, de historische waarde van ons centrum nog verder wordt aangetast, de watersporters onze haven zullen gaan mijden en er financieel behoorlijk veel vaste lasten bijkomen. 

 

Laten wij hopen dat er partijen zijn, die toch nog willen luisteren naar onze motivatie en redenen om een oostelijke randweg zonder een duur en overbodig onderzoek af te wijzen, want er komen nog steeds redenen bij. Wij zijn graag bereid hen te woord te staan.

Als afsluiting een toepasselijke quote van Gandhi: 'Alles wat je voor mij doet, zonder mij, doe je tegen mij'

 

Werkgroep De Nieuwe Waterweg


24 mei 2021

Mondkapjes voor stankoverlast

 

COLUMN - Het college van burgemeester en wethouders overweegt om bij het nieuwe bedrijf Comgoed te Oude-Tonge100000 mondkapjes te bestellen ten behoeve van de bevolking van Oude-Tonge en omstreken. Niet voor het virus maar voor de stankoverlast.

Het zijn 100% duurzame mondkapjes want ze zijn gemaakt van afvalstromen, onder meer van de mest van koeien. Gedacht wordt aan een drietal uitvoeringen. Het meest luxueuze is het Conny Pipping-model. Op verzoek van de fractie van de VVD gaat het duurzame bedrijf ook oogkleppen vervaardigen. Voor de aanschaf van een kapje wordt een kleine bijdrage gevraagd. Tegen afname van 25 of meer exemplaren worden enkele oogkleppen gratis bijgeleverd.


van onze medische redactie


 

23 mei 2021


ingezonden: 

VKGO noemt motie toeslagenaffaire populistisch

 

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen 20 mei dienden GJZ en ABB de motie van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)  in.  Deze motie van de VNG over kwijtschelding van gemeentelijke vorderingen van gedupeerde ouders kindertopvang toeslagaffaire  werd met grote meerderheid weggestemd. Alleen de PvdA, ABB en GJZ stemden voor.
 

Een week of vier geleden stuurde VNG een aanbevelingsbrief naar alle gemeenten met een voorbeeld motie om gemeentelijke belastingschulden van de gedupeerden van de toeslagenaffaire  kwijt te schelden. Alkmaar was de eerste gemeente die deze motie aannam en andere gemeenten volgden zoals Rotterdam en Arnhem. Dus GJZ en ABB dienden ook deze motie van de VNG in. Goed voorbeeld doet volgen.
 

Twee dagen voor de raadsvergadering kreeg ik een mail van wethouder Bruggeman dat de VNG van gedachten veranderd was. VNG stuurde weer een brief naar alle gemeenten om deze motie niet in te dienen, omdat eerst alle formele procedures moeten zijn afgewerkt. De wethouder vroeg zich af of het nu nog zin had om de motie in te dienen. Ik was verbijsterd.
 

Dit schaadt het vertrouwen van de burger in de politiek omdat deze handelswijze doet denken aan een politiek spelletje achter de schermen.
 

Weer een voorbeeld van hoe de overheid niet krachtdadig optreedt. De wethouder zei tijdens het debat dat SVHW aan het inventariseren was hoeveel huishoudens op Goeree-Overflakkee schulden hadden door het niet betalen van de gemeentelijke vorderingen. Maar eventuele gedupeerden worden nu niet benaderd omdat de wethouder en de meerderheid van de raad de nieuwe richtlijnen van VNG gehoorzamen.  De meerderheid vindt  formele procedures belangrijker dan het opkomen voor de gedupeerden.
 

Dit zegt veel over de politiek. Triest maar waar.
 

Tijdens het debat heb ik veel onzinnige opmerkingen gehoord maar het toppunt was dat mevrouw Krouwel  van VKGO deze VNG-motie populistisch noemde. Met verbijstering heb ik deze stupide aantijging aangehoord en haar geadviseerd een mail te sturen naar alle gemeenteraden die deze VNG- motie al hebben aangenomen en hun motie te betichten van populisme.
 

Deze opmerking van mevrouw Krouwel getuigt van minachting voor de gedupeerden van de toeslagenaffaire.
 

Dit siert de VKGO niet.

 

Jan Zwerus (Groep Jan Zwerus)

23 mei 2021

Christenbroeders laten Oost-Flakkee stikken
 

COLUMN - Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag hebben de Christelijke partijen  vóór de bouw van een mega-fabriek met daarbij een enorme, en milieubelastende biomassacentrale in Oude-Tonge gestemd.


Samen met de hondstrouwe volgers van de VVD hadden de Christenbroeders zich al op voorhand verzekerd van een raadsmeerderheid. De fractie van Vitale Kernen mocht hierdoor, uitsluitend voor de bühne, voor één keer tegen een voorstel van wethouder Markwat (SGP) stemmen.
 

Wethouder CU
Ook de volledige fractie van de Christen Unie stemde voor het duivelse plan. Dat lijkt verrassend, omdat woordvoerder Pipping een aantal weken geleden tijdens een raadsvergadering nog fel tegen de plannen ageerde. De ommezwaai blijkt in werkelijkheid een open sollicitatie naar een CU wethouderspost in de volgende coalitieperiode. Nu de fractie van Vitale Kernen uit elkaar is gevallen lijkt Bert Tuk (CU) af te stevenen op zijn felbegeerde wethouderspost in een nieuwe coalitie 2022-2026.


Vrouw met ballen
Het enige raadslid van een Christelijke partij dat wél tegen de komst van de megafabriek durfde te stemmen was mevrouw van Oorschot (CDA). Een vrouw met ballen dus. Alhoewel, zij woont op een afstand van 4 kilometer van de te bouwen megafabriek en gaat daar dus dagelijks veel hinder van ondervinden. Gewoon een tegenstem voor eigen belang dus.

 

Rentmeesterschap
Met de bouw van de megafabriek wordt de luchtkwaliteit in Oost Flakkee blijvend verziekt. De Christenbroeders in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee laten hiermee zien geen goede rentmeesters te zijn.  Rentmeesterschap hoort zich namelijk te uiten in een verantwoorde omgang met de schepping en de schepselen. Genesis 2:15 zegt hierover: „Wie een akker bezit, moet de jaarlijkse vrucht ervan trekken en erop toezien dat hij de grond niet door zorgeloosheid laat uitputten. Hij moet zich erop toeleggen om die akker aan de nakomelingen over te dragen zoals hij hem heeft gekregen, of nóg beter bebouwd.” Ieder mens mag dus genieten van de schoonheid van de schepping, en de vruchten ervan. Maar ieder mens heeft ook de verantwoordelijkheid om de aarde in goede staat door te geven aan onze kinderen.

Gezegende Pinksterdagen!

 

Van de politieke redactie22 mei 2021

 

Koopman en Dominee

 

COLUMN - Heeft u ook wel eens moeite met de gemeente vanwege een iets verkeerd geplaatste dakkapel of tuinschutting? Welnu dan is er hoop. In Oude-Tonge mag van de gemeente een fabriek komen die ruim vier keer groter is dan volgens de regels is toegestaan en ook een veel zwaardere milieucategorie heeft  dan de toegestane 3.

 

Hoe kan dat? Dat komt door ons huidige politieke klimaat van Koopman en Dominee. Koopman is de VVD. De partij die altijd een waas voor ogen krijgt als er een ondernemer bij betrokken is. Ditmaal was het mevrouw Nijssen die tijdens de raadsvergadering vertelde dat ze een heuse worsteling had doorgemaakt. Een duivels dilemma. Of kiezen voor de bevolking die wordt bedreigd door stankoverlast óf kiezen voor de ondernemer die zoveel moeite had gedaan voor het verkrijgen van een vergunning. Met gepijnigde blik koos zij uiteraard voor de kant van de ondernemer. Opgelost het duivels dilemma.

 

Maar nog was niets verloren, want de Christen Unie had in een eerder stadium blijk gegeven van twijfels over de komst van de fabriek. In het voordeel van de bevolking. Maar tijdens de raadsvergadering bleek dat toch anders te liggen. Men had elkaar (de CU en de ondernemer) diep in de ogen gekeken en jawel, het zal allemaal wel meevallen met die overlast. Mannenbroeders onder elkaar. Want ook de ondernemer behoort tot deze dominante soort. Hier openbaart zich dus de Dominee.En zo vinden wederom Koopman en Dominee elkaar in deze klucht.

 

En nog een tip voor mensen die een bouwvergunning willen aanvragen: meldt u dan eerst aan bij een kerkgemeenschap. Bij voorkeur een zware, en dien dan de vergunning in. Komt allemaal goed.

 

Van de politieke redactie

21 mei 2021

Hierbij de reactie van de gemeente Goeree-Overflakkee
inzake vragen van het Schrijfbedrijf

 

Beste mevrouw Evers,

 

Hierbij de antwoorden op uw vragen:

 

Pas nadat de voorzitter de vergadering schorste, is korte tijd gestopt met het uitzenden van het beeld van de Teams-vergadering, en is een stilstaand beeld van de raadszaal uitgezonden. Nadat de vergadering werd hervat omdat de heer Van der Meer na overleg aangaf wel te kunnen besluiten, is de uitzending iets te laat ingeschakeld. Hierdoor mist de eerste minuut. In het systeem is te zien dat de heer Van der Meer zijn stem wel heeft uitgebracht.

 

De stemmingen blijven in beeld staan totdat alle raadsleden hebben gestemd, en totdat de uitslag bekend is  en dat kan soms lang duren. We zijn niet in staat om de stemming en het beeld van de raadsleden tegelijk uit te zenden.

 

Bij het wegvallen van de verbinding zoals bij de heer Pijl het geval was, kan dat raadslid geen stem meer uitbrengen, omdat zijn identiteit niet meer openbaar kan worden vastgesteld. Op dat moment heeft dat raadslid de vergadering dus verlaten en kan hij niet meestemmen.

 

De stemmingsuitslagen zijn te vinden op het raadsinformatiesysteem van de gemeente. Als u maar het agendapunt gaat en u klikt op het pijltje naar beneden, vindt u daar de uitslag van de online stemming. Door de muis stil te houden op de naam van de partij, verschijnen de namen van de raadsleden en hun stem. Een enkele keer lukt het een raadslid om technische redenen niet om online te stemmen. Dat raadslid stemt dan mondeling, hetgeen in het videoverslag te horen is.
 

 

Met vriendelijke groet,

Bert Brand
Raadsgriffier


21 mei 2021

De uitslag was 12 tegen en 14 voor

Groen licht voor bioboardfabriek in Oude-Tonge
 

COLUMN - Als betrokken burgers zaten wij donderdagavond aan de buis van de computer gekluisterd. Belangrijke items stonden op de agenda. Bij de discussie om het afgeven van een verklaring van geen bezwaar voor een bioboardfabriek in Oude-Tonge ging het scherm op zwart. Het volgende moment was er gestemd.
 

Digitaal vergaderen is in onze gemeente een ramp. Zeker gezien de vele technische storingen, keer op keer. Donderdagavond weigerde gemeenteraadslid Henk van der Meer akkoord te gaan met een stemming. De burgemeester was het niet eens met zijn argumentatie, waarop Henk een schorsing aanvroeg. Daarna ging het beeld op zwart. Even later bleek ineens een stemming gaande. Wat is er in die vijf minuten gebeurd?
 

Tegenstemmen
Het werd een verwarrend gebeuren. Want even later bleek Bram Pijl (CDA) niet te kunnen stemmen, vanwege de internetstoring. Blijkbaar was er geen mogelijkheid hem enkele minuten te gunnen om weer in te loggen in de digitale vergaderruimte. Hij zou tegenstemmen.

Door gezinsomstandigheden was partijgenoot Keizer niet bij machte aanwezig te zijn op het moment van de stemming. Ook zij zou tegenstemmen.

Wie ook ontbrak was Binic Vreugde van fractie Vol Vreugde. Hij liet de redactie weten zeker tegen te hebben gestemd. “In mijn opinie heeft de woonkern Oude-Tonge al genoeg zaken, die het woongenot aantasten.”

 

Conclusie
Dus in geval van een voltallige, fysieke gemeenteraadsvergadering had er geen verklaring van geen bezwaar afgegeven, want dan was de uitslag 15 tegen en 14 voor geweest.

 

Maria Evers
20 mei 2021
 

Onderzoek naar inkoop biologisch voor scholen


Om de vraag naar biologische producten te verhogen, onderzoekt het kabinet de inkoop van biologische producten voor scholen en overheden.

Het kabinet gaat een nationale strategie voor biologische productie en consumptie opstellen en zal hier direct mee aan de slag gaan. Aanleiding zijn de Europese plannen voor groei van de biologische producten en consumptie in 2030. Als concrete stappen noemt Nederland het onderzoek naar biologische inkoop. Dat blijkt een Kamerbrief van Stef Blok, demissionair minister van Buitenlandse Zaken.


https://tinyurl.com/c7svk2rv
18 mei 2021
 

Basisinkomen geeft meer ruimte voor innovaties en experimenten

Er ontstaat door basisinkomen meer ruimte voor innovaties en bedrijfsmatige experimenten,
Meer mensen zullen dan iets experimenteels aandurven, als gevolg waarvan meer innovaties tot stand zullen komen.


lees verder op: https://basisinkomen.nl/basisinkomen-geeft-meer-ruimte-voor-innovaties-en-experimenten/
17 mei 2021

Verstoring broedvogels gestopt

De grootschalige snoei van bomen bij Sommelsdijk is gestopt. Het is broedtijd en vogels hebben rust nodig om voor nageslacht te zorgen. Na schriftelijke vragen van de fracties Natuur en Water Natuurlijk ziet het waterschap Hollandse Delta dat ook in. Het werk is vorige week stilgelegd tot na de broedtijd.

Foto buizerd: Gert Huijzers
Foto buizerd: Gert Huijzers

Werken in broedtijd

Het snoeien van bomen aan de buitendijk bij Sommelsdijk ging in de broedtijd gewoon door.  In een hoogwerker zaagde een man met een kettingzaag zware takken af. Die kwamen onder de boom in de slootkant en de sloot terecht. Met een kraan zette men de takken op een hoop voor de snippermachine.  Het gevolg was verstoring van nesten in de bomen en nesten, op de grond, waar de takken vielen waren zeker kansloos.

Werken in de broedtijd – na 15 maart – kan wel, maar dan moeten er geen broedende vogels in het terrein zijn. Dat moet voorafgaand aan de werkzaamheden zijn onderzocht. Dat is niet gebeurd. De man in de hoogwerker keek of er nesten waren. Volstrekt ontoereikend. Daarbij kwam dat de Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee het bewijs leverde dat er wel degelijk broedende vogels waren. Overtreding van de Wet Natuurbescherming was onze conclusie.


Dringend beroep

Het antwoord op de schriftelijke vragen maakten duidelijk dat de gedragscode voor dit soort werkzaamheden niet voldoende is nageleefd. Een dringend beroep op het dagelijks bestuur om het werk uit te stellen tot na de broedtijd had effect. Afgelopen vrijdag besloot het college om het werk onmiddellijk stil te leggen.


Na de broedtijd gaat het werk verder. Nu kunnen de vogels – waaronder de buizerd – hun gebied in alle rust gebruiken voor de zorg voor nageslacht. We zijn blij met deze uitkomst. Ook is duidelijk geworden dat het waterschap volgend jaar niet meer in de broedtijd gaat snoeien.
14 mei 2021
 

‘Nergens ben ik beschermd tegen vuile lucht

Elk jaar sterven bijna een half miljoen Europeanen door luchtvervuiling. Met 36 steden in de top 50 van meest vervuilde steden spant Polen de kroon.

“Een totaalverbod heeft een onmiddellijk gezondheidseffect. De stad Dublin verbood steenkool bij huisverwarming in 1990. In één jaar tijd zakte de hoeveelheid fijnstof in de lucht naar 30 microgram per kubieke meter. Terwijl het in de vijftien voorgaande jaren steevast rond 100 microgram lag. Hart- en vaatziekten daalden prompt met 20 procent.”

Lees het hele artikel op: 
https://tinyurl.com/ud88s47s


12 mei 2021

Advies aan de (in)formateur (4): Reinier van Zutphen, Nationale Ombudsman


‘Het vertrouwen is niet één-twee-drie terug’

De Nationale Ombudsman denkt dat de vernieuwingsgeest van de jaren zestig en zeventig in deze tijd van pas kan komen. De overheid moet leren haar burgers tegemoet te treden zonder achterdocht. ‘De overheid ziet burgers nu als potentiële fraudeurs.’


https://tinyurl.com/2u33a559
12 mei 2021


EOS Wetenschap

‘Het onrecht gaat niet alleen over het verleden’

België en Nederland, twee kleine landen met een enorme overzeese schaduw. Met Congo en Revolusi schreef David Van Reybrouck hun koloniale geschiedenissen neer. Uit een verlangen om pijn erkenbaar te maken, en ook om te waarschuwen voor een nieuwe vorm van kolonisatie.

Lees het hele artikel via: 
https://tinyurl.com/73wds58s

Epiloog

‘De aardopwarming kan een zorg worden van iedereen, maar dan moeten we wel de rangen sluiten. Zolang we onderling verdeeld blijven over het koloniale verleden kunnen we niet eensgezind strijden tegen de kolonisatie van de toekomst. We zijn heel erg bezig met het geweld dat de mens zijn medemens heeft aangedaan, en zeer weinig met het geweld dat de mens de wereld aandoet. Dat is nu aan het gebeuren, en het dreigt morgen ook te gebeuren. Als archeoloog ben ik het gewend om ver achteruit te kijken. Ik ben dat beu. Het is tijd om ver vooruit te kijken.’ 

10 mei 2021

Open brief aan de raadsleden van de gemeente Goeree-Overflakkee
 

Geachte raadslid,
 

In de raadsvergadering van 20 mei as. wordt u gevraagd al dan niet in te stemmen met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een composteerinrichting en bioboardfabriek in Oude-Tonge.
 

Tijdens de informatiebijeenkomst op 28 april jl. over de plannen voor de bouw van deze composteerinrichting en bioboardfabriek in Oude-Tonge bleek dat de initiatiefnemer het vergunningentraject met de provincie reeds heeft doorlopen. Onze gemeenteraad gaat op 20 mei beslissen of de bouw definitief door mag/kan gaan. Voordat u een definitieve beslissing neemt, wil ik uw aandacht vragen voor een onderdeel van de fabriek dat tijdens de informatiebijeenkomst onderbelicht is gebleven; de inpandige biomassacentrale.
 

Als de gemeenteraad instemt met de bouw van de fabriek wordt er vanaf de opening dagelijks de inhoud van 8 vrachtwagens (meer dan 50.000 kg per dag!) hout opgestookt in de biomassacentrale.
In veel gemeenten in Nederland wordt reeds een aantal jaren actie gevoerd tegen biomassacentrales vanwege de uitstoot van grote hoeveelheden schadelijke stoffen.

Het kabinet heeft in het verleden veel te ruime emissiegrenswaarden gesteld die niet voldoen aan de wettelijke eis van toepassing van ‘Best Beschikbare Technieken’. Dit ter wille van een gemakkelijke en snelle uitrol van biomassa-stook in Nederland. Hier overtreedt het kabinet/de minister de wet door normen voor biomassacentrales uit te vaardigen die niet voldoen aan de wettelijke eis tot ‘toepassing van ‘Best beschikbare Technieken’ conform de Wet milieubeheer.

 

Wetenschappers en milieuorganisaties zijn het eens; de bouw van nog meer biomassacentrales is niet gewenst. Onderstaand een aantal standpunten van instanties en organisaties.
 

Greenpeace:
Bij het gebruik van biomassa als energiebron komt CO2 vrij, soms zelfs meer dan bij aardolie of steenkool. Overheden en bedrijven stellen vaak dat die CO2 wordt gecompenseerd door de aanleg van nieuwe bomen en planten, die de CO2 weer opnemen. Daarom tellen biomassa en biobrandstoffen als ‘CO2 neutraal’ en daarmee als groene energiebronnen en wordt de productie ervan flink gesubsidieerd. Helaas is de realiteit anders. Bomen worden sneller gekapt dan dat nieuwe bomen weer CO2 kunnen opnemen.


Milieudefensie:
Biomassa is te waardevol om achteloos te verbranden voor energie. Ons uitgangspunt is dat je ervoor zorgt dat de koolstof die in biomassa opgeslagen zit, daar ook blijft zitten en dus niet voor extra klimaatverandering zorgt. Als je een houten woning bouwt, zit het grootste deel van de koolstof opgeslagen in het hout. Wanneer je hout verbrandt, komt de koolstof vrij in de vorm van het broeikasgas CO2. Het verbranden van hout, versnelt klimaatverandering. Op dit moment heeft Nederland al meer houtige biomassa nodig dan er in ons eigen land is. Daarom is Milieudefensie tegen de bouw van nieuwe biomassacentrales


GGD: 
De Nederlandse GGD's maken zich zorgen over de effecten van biomassacentrales op de luchtkwaliteit. ,,Nu blijkt dat biomassa tot meer uitstoot leidt, moet het kabinet zich achter de oren krabben. In het belang van de volksgezondheid moet die uitstoot worden beperkt’’, zegt woordvoerder Arthur van Iersel van de overkoepelende GGD.


RIVM: 
Het klonk als een oerdegelijk alternatief: de stook van biomassa als schone energiebron. Helaas, als ideale klimaatoplossing kunnen we dit wegstrepen. Het RIVM waarschuwt dat de stook van hout en groenafval zorgt voor een serieuze toename van fijnstof.


Met de bouw van deze mega-fabriek zal het bedrijventerrein Oude-Tonge veranderen in een industrieterrein en zal de luchtkwaliteit in de omgeving van de fabriek (lees: Oost-Flakkee) blijvend sterk achteruitgaan. Kunt u leven met de ecologische voetafdruk die het gevolg is van het in bedrijf zijn van deze fabriek en is hier sprake van goed rentmeesterschap? Het is aan u als gemeenteraadslid om te beslissen of de fabriek in deze omvang gebouwd mag gaan worden.

Laat Oost-Flakkee niet stikken!


naam en adres bij de redactie bekend
8 mei 2021
 

“Dat de LTO Noord provincies oproept predatoren (roofdieren) actief te bestrijden, leidt af van het werkelijke probleem: het leven is weg uit het Nederlandse boerenland”
 

Boeren en natuurbeschermers tegenover elkaar

door: Maria Evers

“Boeren willen dat het aantal weidevogels in Nederland behouden blijft. Helaas neemt het aantal weidevogels de laatste jaren af. Dit komt onder andere door roofdieren.” Deze bewering en de oproep om predatoren actief te bestrijden, schoot natuurliefhebbers in het verkeerde keelgat en heftige reacties volgen.Blauwe Kiekendief. ( foto: Peter Ganzeboom)


In een persbericht op 7 april van LTO Noord wijzen boeren naar roofdieren als het gaat om de achteruitgang van weide- en boerenlandvogels. “Wij geven om de weidevogels en ons land. Daarom zorgen wij er ook goed voor. Wij hebben hierin een verantwoordelijkheid en doen ook zoveel mogelijk om de weidevogels te beschermen”, aldus Jan Teade Kooistra regiobestuurder LTO Noord regio Noord, in het persbericht. “De laatste decennia zorgen roofdieren voor een grote vermindering van eieren en vogels. Deze waarneming wordt ondertussen door onderzoek ondersteund. LTO Noord roept provincies daarom ook op om beleid te maken zodat predatoren actief bestreden kunnen worden.”


Vogelaar Peter Ganzeboom reageert gedreven: “Uiteraard staan weidevogels op de menukaart. Echter, in een natuurlijke setting is er evenwicht. Prooivogels die zich niet goed verstoppen, vallen ten prooi. De slimmere overleven het. Er is geen enkele rechtvaardiging om predatoren te vervolgen. Zij houden mede de populaties gezond, door de dommeriken, de zieke exemplaren of de zwakke op te ruimen. Alleen de goede genen gaan door. In jaren dat er veel predatoren zijn, zullen er meer andere vogels ten prooi vallen. Maar als daarvan de stand terugloopt, loopt de stand van de predator ook weer terug. Zo golft het op en neer. Dat is  echter in een natuurlijke situatie en in Nederland hebben wij die niet. Wat overigens niet betekent dat het predatoren zoals roofvogels voor de wind gaat.”


Hij stelt dat onze weilanden en akkers niet voldoen aan de voor weidevogels belangrijke vereisten. “Ze zijn bijvoorbeeld te kaal en bieden geen plekken om zich voor predatoren te kunnen verbergen, ze zijn niet kruidenrijk genoeg en ontberen insecten om op de kunnen foerageren, weide bestaat meestal uit een van de vele varianten Engels raaigras, waar niets anders tussen kan groeien dan dat gras.”


Daarnaast gaat het beheerstechnisch mis voor de broedende weidevogels. “Uit onze omgeving (Zuidwest Nederland) zijn er voorbeelden van beheerders die in het broedseizoen de waterstand verhogen, met als gevolg het wegspoelen van vogelnesten. Ook het maaibeleid is funest, omdat steeds vaker erg  vroeg gemaaid wordt en meerdere malen per jaar. Nesten worden mee-gemaaid. soms passen boeren hun maaibeleid aan door in etappes te maaien. Dan laten zij strookjes gewas of gras staan waar vogels in kunnen vluchten. Anderen markeren de weidevogelnesten en maaien er omheen. In beide gevallen speelt men predatoren in de kaart. Die hoeven alleen de gespaarde postzegels gewas maar af te speuren of in geval van markeringen: die markeringen op te zoeken. Bijvoorbeeld vossen zijn dit trucje goed meester.”


Ook de NLGO (Vereniging voor Natuur- en Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee) reageert met een stevig artikel in Eilanden Nieuws op de beschuldiging van de achteruitgang van de vogelstand aan het adres van de predatoren. “Dat LTO Noord beweert dat boeren goed voor weidevogels zorgen en dat de achteruitgang van eieren en vogels te wijten is aan roofdieren, is van een kwaadaardige domheid. Moeten nu werkelijk alle roofvogels, vossen, kraaien en marters worden doodgeschoten volgens LTO Noord om zogenaamd de weidevogels in Nederland te redden? Terwijl die weidevogels het loodje leggen omdat hun kuikens geen eten hebben, zonder insecten, op die keiharde, gortdroge grond?”


Het bestuur van de NLGO legt de verantwoordelijkheid bij onze manier van boeren. “We hebben met z’n allen, boeren, consumenten (ja wij ook!), Rabobank, politiek en de LTO de afgelopen vijftig jaar voor een systeem gekozen dat onvermijdelijk leidt tot de ineenstorting van complete ecosystemen. Minister Carola Schouten, zelf toch een boerendochter, weet het, de Europese Unie weet het, heel wetenschappelijk Nederland weet het.”


Auteur wijst op alle denkbare technieken die boeren gebruiken om het maximale uit het land te halen. “Boeren ploegen, injecteren mest, hanteren de gifspuit, laten de waterschappen het grondwaterpeil verlagen zodat ze in maart met de trekker snel het land op kunnen, maaien tot vijf keer per jaar het Engels raaigras dat als kuilgras aan de koeien wordt gevoerd, zetten grote stukken vol met mais, verwijderen drie tot vier per jaar de begroeiing  langs de sloten en hangen drones boven het land om de kwaliteit van de grond te meten: de industrialisatie van de landbouw heeft in Nederland een hoge vlucht genomen. En als we het in het buitenland goedkoper kunnen halen (soja uit het Amazonegebied), zullen we het niet laten.”
 

Boeren beheren een kerkhof
Hat artikel vervolgt: “Het netto resultaat is dat het overgrote deel van het Nederlandse boerenland sinds 1970 veranderd is een groene woestijn. Er zijn geen bloemen, geen kruiden, geen insecten, geen vogels, vrijwel geen zoogdieren, de overrandjes zijn wegverkaveld, de heggen verdwenen, de bomen gekapt. De grond is droog, de structuur kapot, het bodemwater vermest, de sloten vol resten landbouwgif. Het Nederlandse oppervlaktewater is het vuilste van Europa, 0,3 procent is nog schoon. Nederlandse boeren zijn de beste ter wereld maar ze beheren een kerkhof.”

In de krant van 23 april toont LTO voorman Frank van Oorschot zich zeer teleurgesteld in de reactie van NLGO en eist hij openbare excuses voordat er verder gepraat kan worden. Op 7 mei krijgt de LTO een publieke reactie in voornoemde krant: “Als zaken verdraaid worden, melden we ons en vertellen we, met cijfers onderbouwd, het werkelijke verhaal.”

Openbare excusus
De ergernis bij de NLGO zit hem in het mooi weer spelen van LTO Noord (‘we zorgen goed voor de weidevogels’), het selectief putten uit rapporten (‘De laatste decennia zorgen roofdieren voor een grote vermindering van eieren en vogels. Deze waarneming wordt ondertussen door onderzoek ondersteund.’) , terwijl dat helemaal niet blijkt uit dat onderzoek (Boerenlandvogelbalans 2020, SOVON)). “En dan nu weer het niet willen horen van de feiten en op hoge toon eisen van openbare excuses van een vereniging die slechts constateert wat er werkelijk aan de gang is op Goeree-Overflakkee.”
 


Grutto (foto: Peter Ganzeboom)


Tot begin 2000 was de grutto een hele normale broedvogel op het eiland. “De vogels zijn gevlogen. Valt er te leven zonder de grutto? Tuurlijk, we doen het elke dag. Maar de grutto is als de bekende kanarie in de kolenmijn: grutto’s weg, alles weg. Geen insecten, verstoord bodemleven, geen kruiden, geen bloemen, geen kikkers, nauwelijks zoogdieren. En zo ligt het boerenland van Goeree-Overflakkee er momenteel bij. Akkerranden, patrijzenveldjes, het zijn doekjes voor het bloeden, letterlijk.”


De publicatie besluit: “Valt het de agrariërs te verwijten dat ze boeren zoals ze boeren? Nauwelijks. De marges zijn smal, de grondprijzen hoog, de druk vanuit de politiek steeds ongemakkelijker, de publieke opinie vijandig. Wij snappen ook wel, dat agrariërs dit niet doet om de natuur te vernielen, natuurlijk niet, wij menen dat hun handelen en bedrijfsvoering een voortvloeisel is van falend landbouwbeleid. Wij als NLGO zijn te allen tijde bereid om mee te praten over de uitdagingen waar agrariërs voor staan: over bodem en beheer, en over veranderingen, die goed zijn voor de boer en voor de natuur.”

5 mei 2021

Mestvergister al in bedrijf!

Reactie Dorpsraad Oude-Tonge. Blijkt dat de mestvergister (niet van Comgoed, maar wel milieucategorie 5.1) reeds lange tijd al operationeel te zijn op het Bedrijventerrein.

Update Bioboardfabriek

De dorpsraad heeft na het inleveren van een bezwaarschrift en petitie tegen de Bioboardfabriek met vergistingsinstallatie op 20 April een gesprek gehad met de initiatiefnemer van de fabriek.

In dit gesprek hebben we alle vragen gesteld die we hadden met betrekking tot vestiging van genoemde fabriek. Hierdoor zijn een aantal zaken opgehelderd en zijn er nieuwe feiten boven tafel gekomen. Kort na deze bijeenkomst werd de gemeenteraadsvergadering belegd. Het leek de DR op dat moment niet zinvol de vragen opnieuw te gaan stellen die reeds gesteld waren.

De grootste zorg van de DR ging met name uit naar de mestvergister die zou worden geplaatst.
Tot onze grote verbazing bleek deze mestvergister geen onderdeel te zijn van de nieuwe fabriek, maar reeds lange tijd al operationeel te zijn op het Bedrijventerrein. Deze is geplaatst door een Israëlische investeerder en valt in milieu categorie 5.1!

Tevens hebben we begrepen dat het gehele vergunningentraject tot dan was doorgelopen, volgens landelijk beleid, met de provincie. De provincie heeft zijn akkoord gegeven en pas daarna kwam het bij de lokale politiek ter tafel. Dit al lang lopende traject ligt helaas geheel buiten onze invloedsfeer. De gemeenteraad zal dan ook binnenkort een besluit moeten nemen over het wel al dan niet geven van een verklaring van geen bedenkingen.
De DR maakt zich zorgen over een toename van stankoverlast. Daarnaast zien wij bij uitbreiding van het bedrijven terrein in Oude-Tonge grote problemen ontstaan in de infrastructuur door forse toename van verkeer.5 mei 2021

Bezuinigen op de Staver en op de ambtelijke organisatie

COLUMN - De raadsfracties hebben zich afgelopen donderdag tijdens een klankbordbijeenkomst uitgesproken over de te realiseren bezuinigingen. Voor dit jaar, maar ook structureel, moet er jaarlijks 2,5 miljoen euro bezuinigd worden om te voorkomen dat de gemeente Goeree-Overflakkee onder financieel toezicht van de Provincie komt te staan.
 

Voorgesteld werd om als eerste te kijken naar de mogelijkheden van grote bezuinigingen die de inwoners zo weinig mogelijk gaan treffen. Zo zullen de bouw van een nieuw gemeentehuis en de bouw van een nieuw zwembad voorlopig in de wachtstand worden gezet. Daarnaast lijkt het doek voor zwembad de Staver definitief te vallen. Een aantal fracties stelde voor het veelbesproken zwembad per direct te sluiten en de subsidie van de Staver nog eens goed te screenen.

Ook de ambtelijke organisatie bleek een mogelijk grote bezuinigingspost te zijn; jaarlijks wordt voor meer dan 3 miljoen euro aan externe krachten ingehuurd, en dat kan best wat minder. Het ziekteverzuim van de gemeenteambtenaren is erg hoog, ook daar is een forse ‘winst’ te behalen.

 

Ambitieuze projecten als Smart Water en Eilandmarketing werden genoemd als bezuinigingsmogelijkheid en ook het verhogen van de OZB en de toeristenbelasting zouden opties kunnen zijn. Eensgezindheid was er over de stelling ‘handen af van de bibliotheken’ en niet bezuinigen op dienstverlening. Voorgesteld werd om de ambities bij te stellen naar een gewone schaal. De algehele conclusie was dat onze portemonnee te klein is voor onze ambitie.
 

De komende weken zal een concept document worden opgesteld dat eind mei, tijdens de tweede klankbordbijeenkomst, besproken zal worden.
 

Van de politieke redactie

4 mei 2021Vandaag staan we stil bij de oorlogsslachtoffers

Onvergetelijke toespraak van Conny Flohil - Verolme over het offer dat haar vader als verzetsstrijder bracht en het gemis van een pappa.


https://youtu.be/P3ZV7VzXHRQ
4 mei 2021

Gescheiden gremia 

Nu we dit weten, wat let de heren Heintjes en Van der Meer om nu een weerwoord te geven?

3 mei 2021

Buurtbewoners boos om plannen voor nieuwe randweg Middelharnis

ruim 2000 bomen lopen gevaar


Bewoners protesteren tegen mogelijke komst randweg door groenstrook Middelharnis | Foto: Rijnmond

Bewoners protesteren tegen mogelijke komst randweg door groenstrook Middelharnis | Foto: Rijnmond


In Middelharnis wordt een randweg gepland om de drukte over de enige toegangsweg te verminderen. Bewoners zijn niet blij met de voorkeur van de gemeente voor een nieuwe weg aan de oostkant. Ze zijn bang voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Een groenstrook met tweeduizend bomen zouden ervoor moeten verdwijnen.

Lees verder op: 

https://www.rijnmond.nl/nieuws/1206110/Buurtbewoners-boos-om-plannen-voor-nieuwe-randweg-Middelharnis-ruim-2000-bomen-lopen-gevaar3 mei 2021

persbericht Stichting Duinbehoud

Orchideeën in de duinen

 

Een bijzondere groep planten langs de kust in beeld

Wist u dat ons land ruim 40 soorten wilde orchideeën telt en een groot deel ook in de duinen groeit? Van medio april tot eind augustus zijn ze in hun volle glorie te bewonderen. In vele soorten en maten. De hoogste tijd voor een nadere kennismaking met deze natuurlijke schoonheid.

 

Zuidelijk temperament

Het gaat gelukkig goed met de wilde orchidee in de duinen. Door de klimaatverandering zoeken zelfs mediterrane soorten ons land op. Het fijne zaad wordt door de hoge luchtstromen vanuit het zuiden meegevoerd. Zo hebben zich al drie nieuwe soorten in de duinen gevestigd. Een daarvan is de uiterst zeldzame hyacintorchis (orchis is een soortnaam) die vorig jaar voor het eerst in de buurt van Noordwijk is gespot. Zo’n stukje zuidelijk temperament in de duinen voelt bijna on-Nederlands.

 

Meer soorten door beter beheer

De meeste orchideeën houden van vochtige, kalkrijke grond. In veel duinvalleien is de drinkwaterwinning de afgelopen decennia teruggebracht en de grondwaterstand gestegen. Het beheer is daarop aangepast. Soorten die waren verdwenen komen daardoor terug. De bijenorchis en de bokkenorchis  zijn bezig met een opmars. Ook de groenknolorchis– een Europese habitatsoort – weer op meerdere plaatsen te zien. Deze orchidee komt in alle regio’s langs de kust voor met de hoogste aantallen op Texel, het Kennemerstrand bij IJmuiden en de Veermansplaat in de Grevelingen. Alleen al het voorkomen van deze soort is een reden om deze gebieden de streng beschermde status van Natura 2000-gebied te geven.

 


Lange steel met tros paarse bloemen van bloeiend hondskruid (Anacamptis pyramidalis) in het Noordhollands Duinreservaat bij Wijk aan Zee. Ronald van Wijk 

 

Lokaal massaal

De duinen langs de Nederlandse kust herbergen nog veel meer zeldzame soorten, die lokaal massaal kunnen voorkomen, zoals de dennenorchis bij Schoorl en op Terschelling. De herfstschroeforchis groeit graag op vochtige en vrij voedselarme grond en zie je vrijwel alleen op het onbewoonde eiland Hompelvoet in de Grevelingen en in de Westduinen op Goeree. Daar groeit ook de harlekijn die zich ook in grote getalen bij Schouwen bij de Zoeten- en Zouten Haard, Westhoofdvallei op Goeree en in het Waddengebied laat zien.


De duinen van Noord-Holland zijn de enige groeiplaatsen van de uiterst zeldzame vogelnestorchis en de honingorchis. Wijk aan Zee herbergt de grootste populatie hondskruid van ons land, een soort die alleen voorkomt in de omgeving van zeedorpen.

 

Niet voor in de tuin

Wilde orchideeën zijn erg kieskeurig als het op voeding aankomt. Ze hebben bodemschimmels nodig om te groeien. Als een zaadje op een geschikte plek is geland, groeit de schimmel in het zaadje. Het zaadje haalt zijn bouwstoffen uit de schimmel, zodat het kiemplantje kan uitgroeien. Dit proces duurt soms jaren. Bij een aantal aanverwante soorten ontstaan door kruising ook steeds weer nieuwe hybriden. Deze kunnen ook weer terug kruisen met de oudersoorten, hierdoor zijn ze vaak moeilijk op naam te brengen.
 

Om te voorkomen dat de orchidee wordt geplukt of gerooid voor de handel en eigen tuin wordt de exacte vindplaats van zeldzame soorten vaak niet openbaar gemaakt. Zo kunnen we hopelijk nog generaties lang genieten van deze bijzondere plantengroep.

 

Leer ze (her)kennen
Meer weten? Download dan hier de speciale zoekkaart van Floron. Zo leert u de orchideeën herkennen. En misschien ontdekt u tijdens een wandeling wel een onbekende soort? Geef dit dan door op waarneming.nl
Behaarde stengels en kleine witte bloemen van herfstschroeforchis (Spiranthes spiralis) op het eiland Hompelvoet in Grevelingen. Ronald van Wijk (002)30 april 2021

Biomassacentrale in Oude-Tonge
 

COLUMN  – Een landelijk ochtendblad meldde enkele weken geleden dat er op Goeree-Overflakkee plannen zijn voor het bouwen van twee biomassacentrales. Eén biomassacentrale komt op het bedrijventerrein van Oude-Tonge.


Tijdens een ingelaste informatiebijeenkomst over de bouw van een composteer- en bioboardfabriek is de gemeenteraad afgelopen dinsdag geïnformeerd over de bouwplannen van Comgoed BV op het bedrijventerrein in Oude-Tonge. Ook de lokale bevolking kon de digitale bijeenkomst volgen en er was gelegenheid om vragen te stellen aan de initiatiefnemer en de vergunningverleners van DCMR en de gemeente Goeree-Overflakkee.


Staalslakken
Omdat er weinig informatie over de bouwplannen werd vrijgegeven is er de afgelopen maanden veel onrust ontstaan onder de inwoners van Oude-Tonge. Twee jaar geleden zijn tienduizenden kilo’s staalslakken gestort op het bedrijventerrein, met alle (milieu)gevolgen van dien. Nu blijkt dat er plannen zijn om op datzelfde perceel een enorm grote composteer- en bioboardfabriek te gaan bouwen.


Groen sprookje
In de presentatie van de plannen van Comgoed werd de schijn gewekt dat het zou gaan om een fabriek die mee gaat helpen het klimaat te verbeteren en gaat zorgen voor een betere toekomst voor ons allemaal. De werkelijkheid is echter anders…

 

Luchtvervuiling
Het gaat hier over een 16 meter hoge fabriek met een oppervlakte van 80.000 vierkante meter (bijna 2 voetbalvelden) en schoorstenen van 22 meter hoog. In de fabriek zal afval omgezet gaan worden in circulair bouwmateriaal. Naast GFT-afval zal ook mest als grondstof gaan dienen. Per dag zullen gemiddeld 163 vrachtwagens het bedrijf bezoeken. Over stankoverlast kunnen geen garanties worden gegeven omdat het hier gaat over een nieuw soort fabriek die nog niet eerder is gebouwd.


Biomassacentrale
Om deze mega-fabriek te laten draaien is enorm veel energie nodig; jaarlijks moet 5 miljoen ton grondstof verhit worden tijdens het productieproces. Voor de aanvoer van deze warmte wordt gebruik gemaakt van een inpandige biomassacentrale. 
De omvang van deze biomassacentrale is dusdanig groot dat ook het nabijgelegen kassencomplex van warmte kan worden voorzien.

 

Van proeftuin naar afvoerputje
Biomassacentrales stoten meer CO2, fijnstof en stikstof uit dan een kolencentrale. Dat komt door het lagere rendement en de minder strenge uitstootnormen. Dit blijkt uit onderzoek van adviesbureau DNV GL in opdracht van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het bedrijventerrein van Oude-Tonge wordt met de komst van deze biomassacentrale omgetoverd in een industrieterrein, en de gemeente Goeree-Overflakkee wordt hierdoor gedegradeerd van proeftuin tot afvoerputje.

 

Van de politieke redactie

 

 

25 april 2021

Client Hernesseroord verwoordt problemen met kanaalkruising 

Marco Van Der Zweep
Ik ben toevallig een Cliënt van de Zuidwester en ik woon ook op Hernesseroord. Het is volop groen hierop het Hernesseroord. Ik doe graag wandelen en daarvoor maak ik ook gebruik van het bos, naar gezellig gefluit van de vogels genieten en s'avonds hoor je ook de vleermuizen.

Als er een weg aangelegd gaat worden, dan hebben wij vreselijk overlast van het (vracht)verkeer.
Hernesseroord is niet zomaar een vakantiepark, waar je een gezellig een vakantie viert.

Het is een instelling voor mensen met een beperking en die hebben voornaamste rust nodig, geen last hebben van de vieze lucht van (vracht)verkeer, want er zijn mensen die geen goede gezondheid hebben.
Denk maar aan bronchitis, astma of COPD of geen goede weerstand.

Bomen zijn belangrijk om zuurstof te geven, CO2 te verminderen, want die nemen bomen op.
Wij willen veilig de straat opgaan, wandeling door het bos en de bikers gebruik kunnen maken van de mountainbikeroute.

Dus dat houdt in geen aanleg van een randweg voorbij het Hernesseroord, dat er geen honderden bomen verwijderd worden, die ons een gezond leven geven en de vogels meer vrijheid kunnen krijgen om hun nesten te blijven bouwen en nestelen en dat we s'avonds naar de geluiden van de vleermuizen kunnen luisteren.
Mountenbikers kunnen blijven genieten van het mountainbikeroute en we willen geen overlast van het (vracht)verkeer dat voorbij rijdt en onze gezondheid verslechtert.
22 april 2021


Bewoners willen geen bomen offeren voor een nieuwe randweg

Een strook van 2200 bomen zouden moeten wijken voor een randweg met kanaalkruising in Middelharnis, bij Hernesseroord.

Teken de petitie!
https://www.petitie24.nl/petitie/3692/nee-tegen-oostelijke-randweg-middelharnis- 
22 april 2021

Afgrijzen om uitspraken lokale voorzitter SGP-jongeren:
'De man is het hoofd van de vrouw’

 

Tweede Kamerleden en diverse bekende Nederlanders reageren afkeurend op een video waarin een SGP’er zijn twijfels uitspreekt over de positie van vrouwen in de politiek. De voorzitter van SGP-jongeren Vallei & Rijn stelt dat mannen biologisch sterker zijn dan vrouwen en om die reden beter geknipt zijn voor een functie in de politiek. ,,Zoals Jezus ook het hoofd is van alle christenen, dezelfde manier is ook de man het hoofd van de vrouw”

https://tinyurl.com/y3tnp49p17 april 2021

Tekst van de inspreker tijdens de Dialoogavond,
betreffende de kanaalkruising van het Verkeerscirculatieplan

Alles van waarde is weerloos, aldus de dichter Lucebert. Voor je het weet, is de schoonheid verkwanseld.

 

Mijn naam is KvH , trotse bewoner van het prachtige eiland Goeree-Overflakkee. Ik ga het hebben over het plan Kanaalkruising/ Oostelijke Randweg afkomstig uit de koker van de zelfbenoemde werkgroep Middelharnis Kanaalkruising. Initiatiefnemer is de heer Bram Roos van Roos Vastgoed & Ontwikkeling. Deze werkgroep pretendeert de oplossing te hebben voor het inmiddels al jarenlange dilemma verkeersdruk Middelharnis/ Sommelsdijk.

 

Ik ga even terug in de tijd: In 2018 verschijnt het onderzoeksrapport Mobiliteit van het onafhankelijke onderzoeks- en adviesbureau DECISIO. Daarnaast is door drie experts van het Ontwikkelteam van het Ministerie BZK gekeken naar het vraagstuk Leefbaarheid en het meer aantrekkelijk maken van Middelharnis/ Sommelsdijk voor inwoners en bezoekers.

 

Het onderzoek Decisio maakt duidelijk dat een randweg GEEN oplossing biedt voor de verkeersdruk op de Langeweg. Decisio geeft aan dat kleinere aanpassingen hiervoor voldoende toereikend zijn.

De eindconclusie Decisio luidt: De keuze voor woningbouw is leidend in de NOODZAAK van randwegen. Met andere woorden: Als in Middelharnis/ Sommelsdijk bijgebouwd blijft worden, dan ontstaat vanzelf het probleem dat de noodzaak van een randweg rechtvaardigt. Het Onderzoeksteam komt tot vrijwel dezelfde constatering.

 

2020: De werkgroep Middelharnis Kanaalkruising presenteert zich aan de wethouders met het plan Kanaalkruising/ Oostelijke randweg. Naast een vertegenwoordiger van Roos Vastgoed & Ontwikkeling zitten in de werkgroep ook vertegenwoordigers van Strukton en de Anthea Group. Aanleiding voor de werkgroep is, ik citeer: ‘Meedenken met het opstellen van het VCP-Macro en een oplossing bieden voor de verkeersdruk Langeweg.’ De oplossing is een kanaalkruising over het Havenkanaal middels een beweegbare brug.

 

De werkgroep stelt dat de kanaalkruising deels gefinancierd kan worden met de bouw van nog eens 400-500 woningen in de Westplaat, aangevuld door de bouw van meer dan 300 woningen in Hernesseroord. Voorts geeft de werkgroep aan betrokken te willen worden bij de nadere uitwerking van deze voorkeursvariant ( scenario 4). Ik citeer: ‘Als de gemeente nader onderzoek wil naar de haalbaarheid, wil de Anteagroep dit graag oppakken. Zij kunnen dit vanaf planvorming, ontwerpfase tot contractfase verzorgen, inclusief de onderzoeken.’

 

De slogan: Goeree-Overflakkee, ontdek je eigen horizon kan wat mij betreft gewijzigd worden in:

Goeree-Overflakkee, ontdek je eigen verdienmodel.

 

Inmiddels draait de VVD-lobby voor dit plan op volle toeren. In de raadsvergadering van 8 april jongstleden gaat mevrouw Nijssen er meteen met een gestrekt been in, zowel in toon als in woordkeuze. Ik beluister woorden als teleurstelling, besluiteloosheid en ‘ not in my own backyard’.

En dan het zinnetje: ‘ Wij hebben echt geen hekel aan bomen’…..

 

Het gaat hier om een plan dat:

-de kap van een paar duizend bomen vergt;

-de direct omwonenden van Hernesseroord, Oosthavendijk/ Havendijk, camperaars en watersporters opsluit achter een geluidsscherm;

-fietsers door lugubere tunneltjes stuurt;

-wandelaars, spelende kinderen en sporters de pas afsnijdt;

-dieren verjaagt.

 

Ik wil de bestuurders van GO vragen om van zichzelf geen karikatuur van de homo economicus te maken. Ik vraag u om van dit prachtige, groene en karakteristieke stukje Middelharnis af te blijven.

 

Ja, ik woon zelf aan de Oosthavendijk. Maar mocht u mij willen verwijten dat het louter een kwestie is van ‘ not in my own backyard’, dan kan ik u melden dat die inmiddels volgebouwd staat met een 5 verdiepingen tellend appartementengebouw.
17 april 2021

Techniek gemeente staat voor niets

Het vergt wat moed en inzet om de gemeenteraad toe te spreken. In deze tijd waarin alles digitaal moet, zijn we afhankelijk van de techniek. Als zo'n vergadering niet te volgen is, dan knaagt dat aan de democratie. Griffier B. Brand: "Er is sprake van een technisch probleem. Onze excuses hiervoor. Ik heb de uitzending even teruggeluisterd, en hoewel de geluidskwaliteit inderdaad erg slecht is, is het met wat moeite wel te verstaan. We zijn druk bezig met het oplossen van het probleem met de wisselende kwaliteit, en dat gaat mogelijk dit jaar al leiden tot het vervangen van apparatuur."

Oordeelt u zelf:  https://goeree-overflakkee.notubiz.nl/bijeenkomst/786490/Dialoogavond%2015-04-2021
16 april 2021

"Zo’n bedrijf hoort op de Maasvlakte thuis"
 

Raad stelt beslissing van ‘geen bezwaar’ Comgoed uit
 

Door: Maria Evers


“Dit voelt als een overval”. Aan de gemeenteraad rest slechts een ‘verklaring van geen bezwaar’ voor de oprichting van de bioboardfabriek en compostering van organisch materiaal/verwerking dierlijke mest van de firma Comgoed op het bedrijventerrein van Oude-Tonge. Maar dat lijkt onmogelijk voor een aantal fracties in de raad. Te groot, te hoge milieucategorie, toename omgevingsveiligheid, toename bedrijvigheid.


Niet alleen de gemeenteraad voelde zich overvallen door het raadsvoorstel, ook de dorpsraad van Oude-Tonge. “De impact op het dorp is groot, wat betreft de horizonvervuiling (er komen silo's en twee schoorstenen van 22 meter hoog) de stank/geuroverlast en ook de toename van vrachtverkeer. De compostering valt onder milieucategorie 5 in plaats van de huidige toegestane 3. (Ter vergelijking: raffinaderijen vallen in categorie 6). Ons bezwaar is dan ook vooral gericht op dit onderdeel.” De dorpsraad stuurde een bezwaarschrift in en een petitie met ruim duizend handtekening. Op onze aanvullende vragen was de reactie, dat er is besloten momenteel niet in gesprek te gaan met de pers, maar wel binnenkort met de grondeigenaar.  


Reacties op Facebook
 

Overlast en fijnstof
Er wordt gewezen op de stank die zo’n fabriek veroorzaakt, de horizonvervuiling en een enorme toename van vrachtverkeer. “En toch wil men dit laten gebeuren. Volgens wethouder Markwat een snelle manier om de staalslakken toe te dekken.” Ook wordt er gewaarschuwd voor gezondheidsschade: “Het RIVM waarschuwde in 2018 al voor gevaarlijk fijnstof dat deze centrales uitstoten. De waarden liggen hoger dan die van een kolencentrale.” Tijdens de gemeenteraadsvergadering hoorden we al bij verschillende partijen dat zo’n enorme installatie niet op ons eiland thuishoort, maar eerder op de Maasvlakte  of Pernis. Ook bewoners wijzen daarop: “Een installatie zoals deze past meer in de Europoort en niet bij een dorp.”


Hypocriet
Een kritisch volger: “Dus, Gemeente Goeree-Overflakkee, eerst dumpen jullie die staalslakken zo ongeveer in de achtertuin van Oude-Tonge. Vervolgens gaan jullie een campagne op touw zetten,  want onze gemeente moet vooraan staan met vergroenen, verduurzamen en klimaat. En dan gaan jullie om te verbergen dat die ziekmakende, milieuverontreinigende staalslakken hier liggen - die recht tegenover diezelfde doelen staan -  er een fabriek op zetten! Schandalig, als dit doorgaat moeten jullie je kapot schamen!”


Politiek
De bewoners begrijpen dat wanneer de gemeenteraad de verklaring van geen bezwaar afgeeft, er geen wijziging van het bestemmingsplan hoeft plaats te vinden. Oproep aan de politiek: “Vitale Kernen dit is het moment dat jullie je kunnen bewijzen en waarmaken wat jullie hebben beloofd. Dit moet gestopt worden!” Of wat algemener: “We hopen dat er genoeg partijen en raadsleden zijn, die niet meestemmen met dit belachelijke plan dat eerder thuishoort in Pernis dan in landelijk gebied. Dat er eens de kant van de bevolking wordt gekozen (waar men voor aangesteld is).” En: “Is Oude-Tonge nog niet hard genoeg gestraft met windmolens en vervuiling uit andere gemeentes? Nog maar wat troep hierheen. Op welke partij zullen we de volgende keer stemmen?”


Oostflakkee afvalputje
“Wordt met zijn alle toch eens wakker.”, roept een inwoner van de Langstraat. “Hier gebeurt hetzelfde als met al die windmolens die gebouwd zijn. Ze gaan gewoon hun eigen zin zonder te luisteren naar de omgeving. En als het maar ver genoeg is van Dirksland en Ouddorp dan maakt het niet uit. Als er maar geld aan verdiend wordt. Onze wethouder Marktwat heeft heel veel boter op zijn hoofd en vindt alles oké als het maar niet in de buurt van zijn eigen woonomgeving is. Een gladdere aal is er niet en ik weet dit uit eigen ervaring. Zolang de SGP het hier bepaalt zal het altijd zo blijven dat Oost Flakkee het afvalputje blijft en West Flakkee waar de SGP-ers wonen wordt beschermd.”


Oostflakkee siddert onder juk SGP
“De dorpsraad zit er achteraan, of dat gaat helpen is een 2e. Deze gemeente staat er om bekend dat ze niet heel goed luistert naar de bewoners.” Maar volgens burgemeester Grootenboer gaat er veel wel goed in de nieuwe gemeente. Er zijn bewoners die daar duidelijk een andere mening over hebben. “Wat een gemeentebestuurders en burgemeester hebben we overgehouden aan de samenvoeging van Goeree-Overflakkee, om te huilen dit.” En “Als de SGP geen bezwaar heeft tegen het plan, kunnen wij in Oostflakkee het schudden, terwijl we hier nauwelijks gereformeerd zijn!”  Een oproep: “Gemeente en Gemeenteraad luister naar de inwoners. Dat is uw taak!”


Voor de verdere strategie wordt voorgesteld: “Nu de druk opvoeren met nog meer handtekeningen en Oostflakkee wakker schudden want anders wordt het stilletjes toch nog op een akkoordje gegooid.” De dorpsraad wordt opgeroepen: “Beste dorpsraad, je kunt je hier toch niet bij neer leggen? Jullie weten de gevolgen ook wel als dit hier komt. Eerst die hennep en nu dit, op een terrein met staalslakken van dezelfde ondernemer.”

 
16 april 2021


Waarom krijgt iedereen straks Parkinson?
We vergiftigen onszelf. De Parkinson Pandemie

https://www.youtube.com/watch?v=3JKECIJDFXU15 april 2021

Schrijfbedrijf Evers van der Waart heeft uitleg gevraagd aan raadslid Aat van Alphen over de Verklaring van geen bezwaar, die de gemeenteraad moet uitspreken over de bouw van een bioboardfabriek en compostinrichting in Oude-Tonge.

 

Aspecten rond vergunningverlening Comgoed

Voor een bedrijfsterrein geldt, net als voor andere locaties, een bestemmingsplan. Daarin staat onder andere vermeld de toegestane oppervlakte per bedrijf en regels over de bebouwing zoals maximale goothoogte. Daarnaast bevat het (spel)regels over wegen, watergangen en groen.
 

De vestiging van een nieuw bedrijf op zo’n terrein gaat meestal geruisloos. Het college van burgemeester en wethouders bekijkt de aanvraag van de ondernemer en als zich geen noemenswaardige zaken (afwijkingen) voordoen wordt de vergunning verstrekt. De gemeenteraad komt daar verder niet aan te pas. Anders wordt het als een ondernemer zich meldt met een aanvraag die sterk afwijkt van de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt.
 

De aanvraag van Comgoed Beheer voor de vestiging van een bioboard fabriek op een bedrijfsterrein in Oude-Tonge wijkt op belangrijke onderdelen af van de spelregels. Het gaat dan in hoofdzaak (details daargelaten) om een overschrijding van de oppervlakte die nodig is voor de vestiging van de fabriek en een overschrijding van de milieucategorie. Dit laatste behoeft enige toelichting.
 

Voorbeeld. Op een bedrijfsterrein is een groothandel in mondkapjes gevestigd. Zo’n bedrijf veroorzaakt geen stankoverlast, produceert geen lawaai en trekt ook geen of weinig extra verkeersbewegingen aan. Er is sprake van een lage milieucategorie. Maar neem nu een olieraffinaderij. Stank, lawaai, luchtverontreiniging en ga zo maar door. Zo’n bedrijf valt in de hoogste milieucategorie. In ons land geldt de categorie 1 tot en met 6. Comgoed valt in een hogere milieucategorie dan is toegestaan. In Oude-Tonge is dat maximaal 3.2 . Comgoed scoort 5.1. Te hoog dus.
 

Maar dan komt het (voor velen vreemde) aan de zaak: vanwege de hogere milieucategorie is het niet de gemeente Goeree-Overflakkee maar de provincie Zuid-Holland die daarover gaat. En de provincie keurt de aanvraag goed. Dat deel van de aanvraag gaat onder andere.a. over stank, lawaai, stikstof en verkeer. Kortom de milieubelasting.
 

En dan is het de beurt aan de gemeente. Die moet een uitspraak doen over de overschrijding van de oppervlakte. Toegestaan is 20.000 m2. Zeg maar twee voetbalvelden. Maar Comgoed heeft zo’n beetje 9 voetbalvelden nodig. En daarover moet de gemeenteraad zich uitspreken. In deftige termen uitgedrukt: de gemeenteraad wordt gevraagd een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ af te geven. Officieel wordt van de gemeenteraad verwacht dat een uitspraak gedaan wordt over “een goede ruimtelijke ordening” In gewone mensentaal: heeft de vesting van de fabriek invloed op het woon- en leefklimaat van Oude-Tonge?
 

De gemeenteraad moet in mei aanstande een uitspraak doen. Wordt de verklaring niet afgegeven, dan gaat het feest niet door. De beslissing wordt overigens bemoeilijkt omdat de raad weinig tijd tot overdenking is gegeven. Toen de aanvraag in augustus 2020 werd ingediend had deze door het college van burgemeester en wethouders direct doorgezonden moeten worden naar de gemeenteraad. Dat is nagelaten. Een extra complicatie.

Wordt vervolgd.

 

Aat van Alphen
Fractie Eiland van Vrijheid


 

Waar kalkoenen klokken zwijgen de hijskranen

Sommige veebedrijven vergiftigen natuurgebieden in hun eentje met meer stikstof dan we gezamenlijk in een jaar besparen door slechts honderd kilometer per uur te rijden. Dit onderzoek is genomineerd voor twee Tegels, de belangrijkste journalistieke prijzen in Nederland.

https://tinyurl.com/4d3ntkfb
13 april 2021

Wie wil er nou eigenlijk een randweg met kanaalkruising?

Schrijfbedrijf Evers van der Waart heeft enkele conclusies uit twee rapporten opgezocht en vraagt zich af wat deze waard zijn. 

 

Belangrijkste conclusies twee onderzoeksbureaus met betrekking tot (scenario 4) een eventuele randweg met  kanaalkruising ten behoeve van de ontwikkelingen Middelharnis/Sommelsdijk

 

Goudappel/Coffeng

(Nederlands adviesbureau op het gebied van mobiliteit en ruimte)

 

Een van de drie aanbevelingen in het rapport  (maart 2017)

2. Zet niet in op een nieuwe kanaalkruising

 investeer beperkte middelen vooral in kwaliteit van het centrum i.p.v. asfalt

 betekent wel kritisch kijken naar ruimtelijke ontwikkeling op de Westplaat

 stimuleren van Middelharnis als langzaam verkeersgemeente

 

Decisio

Economisch onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in ruimtelijke en economische vraagstukken


Conclusies en aanbevelingen (januari 2018)
 

Er is geen noodzaak om grote ingrijpende veranderingen in de infrastructuur van Middelharnis-Sommelsdijk te doen. De huidige structuur kan het verkeer aan, zij het dat daarbij geaccepteerd zal moeten worden dat het niet mogelijk is overal een weg te ontwerpen die aan alle huidige verkeerskundige normen/richtlijnen voldoet, of het verkeer terug te brengen tot de normcapaciteit zoals deze vandaag de dag geldt die hoort bij het wegontwerp.

 

Een randweg hangt alleen samen met de keuze (en mogelijkheden) voor grootschalige woningbouw op de Westplaat. Voor de huidige problematiek is de randweg niet nodig. Bovendien wordt de Randweg alleen gebruik als de Westplaat wordt losgekoppeld van de rest van Middelharnis-Sommelsdijk. De nadelige gevolgen daarvan voor bewoners en bedrijven op het Westplaat, maar ook het centrum, zijn groter dan het positieve effect van minder verkeer op de Langeweg.

13 april 2021

Scheuring binnen SGP een feit


13 april 2021


 klachten van patiënten wereldwijd over koorts, hoofdpijn, hoesten, pijn in de botten, verlies van smaak- en reukvermogen en  longontsteking
 

Mogelijk allereerste coronavirus op Nederlandse bodem in Hellevoetsluis


ONVOLTOOID VERLEDEN - Was het wellicht het allereerste coronavirus dat de wereld teisterde? Het zou zomaar kunnen. Feit is dat in 1889 in Hellevoetsluis voor het eerst ook in Nederland een wereldwijd rondwarend mysterieus longvirus opdook, dat alles weg had van het huidige Covid-19.

lees verder op: AD

 https://tinyurl.com/23mjyzcr
12 april 2021


persbericht PvdA Goeree-Overflakkee - De rode draad: geen enkel scenario verbetert de verkeerscirculatie.
 

PvdA inzet ‘mensen centraal’: oud papier & VCP

 

De Partij van de Arbeid Goeree-Overflakkee heeft bij de aankondiging door het college van B&W dat er bezuinigd moet gaan worden, duidelijk gemaakt ‘dat er niet op mensen bezuinigd mag gaan worden’. Tijdens de raadsvergadering van 8 april 2021 heeft de PvdA de daad bij het woord gevoegd: de motie over ophalen oud-papier actief ondersteund en kritiek op voorstel Oostelijke Randweg Middelharnis. Hieronder meer.

 

Het college van B&W heeft voorgesteld om het ophalen van oud-papier door verenigingen te beeindigen. Dit met grote impact voor de financien van de verenigingen en in het verlengde daarvan voor de activiteiten voor hun leden en de samenleving. Voor de PvdA geen goed plan, ondanks de voorgestelde compensatie-regeling. Alle reden dus om de motie van CDA te ondersteunen. De motie is door de gemeenteraad aangenomen. Het college wordt gevraagd om met een ander plan te komen.

 

Het verkeerscirculatieplan (VCP) voor de kernen Middelharnis-Sommelsdijk kent een lange historie met heel veel scenario’s. De rode draad: geen enkel scenario verbetert de verkeerscirculatie. Het collegevoorstel om het scenario met een randwegstructuur te omarmen en nogmaals onderzoek te doen (kosten 100.000 euro) naar een Oostelijke Randweg met brug, of tunnel bij het havenkanaal is voor de PvdA niet de weg die ingeslagen moet worden. PvdA raadslid Cees Grinwis had kritiek op de realiteitszin van het college. Er liggen twee recente rapporten die aangeven dat een Oostelijke Randweg niets bijdraagt. Ook slaat het college onvoldoende acht op de impact voor natuur en bewoners. Verder is eerst een woonvisie nodig, waar gaan we woningen bouwen om alle kernen vitaal te houden. Nu lijkt het erop of er nog eens ruim 500 woningen ten noorden van Middelharnis moeten komen. Terwijl dit plan eerder vanwege de verkeerscirculatie in de ijskast is gezet.

 

Wil je de PvdA laten weten hoe je denkt over het verkeerscirculatie plan, of andere onderwerpen die in de gemeente spelen dan horen wij dat graag. Dat kan op onze facebookpagina PVDA GOEREE OVERFLAKKEE.

 
8 april 2021INGEZONDEN:

 

 

Oostelijke Randweg?

 

Vanavond (donderdag 8 april) wil B&W dat onze gemeenteraad zich uitspreekt over een haalbaarheidsonderzoek naar scenario 4 (beperkt pakket + een oostelijke randweg met een kanaalkruising) en dat “daarmede in principe” de voorkeur uitgesproken wordt voor een infrastructurele voorziening met een randwegenstructuur.

 

Met andere woorden: B&W wil dat de gemeenteraad instemt met de Oostelijke Randweg. Waarom concludeer ik dat? Wel, er liggen volgens B&W vier scenario’s op tafel, twee scenario’s waarbij er wel maatregelen getroffen worden aan de wegen in de kernen (Middelharnis en Sommelsdijk) maar met niet al te grote fysieke en financiële gevolgen en twee scenario’s waarbij sprake is van een randweg om de kernen heen.

 

De Oostelijke Randweg heeft als nadeel dat het havenkanaal dat naar het Haringvliet gaat in de weg ligt en de Westelijke Randweg is volgens B&W te duur omdat er nogal grond van verschillende partijen aangekocht moet worden.

 

Nu is er, voor zover het uit de stukken te herleiden is, uit eigen belang een werkgroep Kanaalkruising Middelharnis opgericht (zonder verkeersdeskundigen) en deze werkgroep concludeert (niet erg verwonderlijk) dat er een Oostelijke Randweg moet komen om het centrum van Middelharnis goed toegankelijk te maken/houden voor het autoverkeer.  Daarbij is volgens deze zelfbenoemde werkgroep de nieuwe brug “essentieel voor het voortbestaan van Middelharnis Centrum”.

 

Tevens is dan de verkeersdruk op de Langeweg oplosbaar door deze kanaalkruising en zo niet, dan zal in deze coalitieperiode vooralsnog de grote verkeersdruk op de Langeweg niet worden opgelost.

 

Uit het raadsvoorstel van het college aan de raad kunnen we concluderen dat B&W de oren goed heeft laten hangen naar het advies van deze werkgroep, met als gevolg het bovengenoemde voorstel; een haalbaarheidsonderzoek van naar schatting zo’n 100.000 euro en akkoordverklaring met een randwegstructuur.

Een beetje vreemd is het natuurlijk wel. Een werkgroep, niet gehinderd door enige deskundigheid, die tegen het advies ingaat van twee (deskundige) organisaties. Die twee organisaties ((Decisio en het O-team) zeggen dat een randweg bijna geen invloed zal hebben op de verkeersdrukte op de Langeweg en dat er zeker geen randweg moet komen over of onder het havenkanaal.

 

Vreemd is het natuurlijk ook dat men denkt dat een westelijke randweg moeilijk is, omdat men van meerdere partijen grond moet verwerven, met de nadruk op denkt. Zou men dat niet beter eerst eens kunnen onderzoeken? Verbazingwekkend is het ook dat de planschade via de westzijde zo veel hoger zou zijn dan bij een oostelijk tracé.

 

Daarbij ben ik als niet verkeersdeskundige benieuwd wie als bewoner van de Westplaat bij binnenkomst van Middelharnis eerst de Zuidelijke Randweg (oostwaarts) zal nemen om vervolgens noordwaarts en westwaarts over het havenkanaal te gaan om daarna zijn huis en thuis te vinden? De Langeweg of Dorpsweg is veel korter en directer. Of willen we soms dat het verkeer via Stad a/h Haringvliet bij Middelharnis binnen gaat komen?

 

Is er nagedacht over de (nieuwe) bewoners aan de Oosthavendijk of de geplande woningen bij Hernesseroord of aan al de bomen die dan op de nominatie staan gekapt te worden en aan de teloorgang van planten en dieren en de authenticiteit van het havenkanaal? Heeft men gedacht aan de herrie die gepaard gaat met het passeren van een ophaalbrug, zodat het gebonk de bewoners van het Vingerling en Oosthavendijk zal storen en met hen alle passanten in hun boten of campers?

 

Al met al komen er bij mij heel wat vragen op over het doel en intentie van het voorstel. Hierbij, en dat terzijde, dient aangetekend te worden, dat vanaf het begin van de bebouwing in de Westplaat er al veel stemmen waren die dat ter plaatse ten sterkste ontraadden en dat vanwege de voorziene problemen met de bereikbaarheid. Helaas, als men toen had willen luisteren …….

 

D.J. Visser

Middelharnis

 

7 april 2021

Bewoners laten hun stem en standpunt horen 
en sturen al tientallen handtekeningen mee

 

 

aan:    de leden van de Gemeenteraad van de
            Gemeente Goeree Overflakkee

Postbus 1 /     3240 AA Middelharnis

Betreft: Aanleg Randweg Oost
                                 


Geachte Raadsleden,


Donderdag 8 april a.s. staat op de Gemeenteraadsvergadering, bij  agenda punt 8, het “Verkeerscirculatieplan Middelharnis” op de agenda. Wij de bewoners van de havenkade en oost havendijk en omliggende woningen hebben ernstige bedenkingen tegen de realisatie van Scenario 4, Oostelijke randweg (langs Hernesseroord): “het realiseren van een Oostelijke randweg, parallel aan de Oudelandsedijk /Waterweg met oeververbinding (brug of tunnel), om het doorgaand verkeer om de kernen heen te leiden.”

 

Wij zijn langsgegaan en hebben van iedereen die thuis was een handtekening gekregen. De mensen van het appartementencomplex wonen er nog niet , maar op onze facebookgroep melden vele dat ze het er ook niet mee eens zijn.

Omdat de tijd erg kort is tussen berichten en de raadsvergadering hebben we niet iedereen kunnen benaderen. Er is ook een digitale petitie gestart.

 

Alle bewoners hebben deze wijk gekozen , omwille de natuur en rust.

Enkele bezwaren vanuit de bewoners zijn onder andere de kap van 2200 bomen, geluidsoverlast, onveilige verkeerssituatie, verdwijnen van een groot stuk van het mountainbikeparcours, afbreuk van de groene omgeving en het verdwijnen van flora en fauna.

 

Naast de direct omwonende maken er ook wekelijks honderden fietsers en wandelaars uit een groot deel van Goeree Overflakkee gebruik van de rustige omgeving om te genieten van de natuur.

 

Door de aanleg van deze randweg aan deze zijde, kan men hier niet meer ontspannen en genieten. Wij stellen u dan ook voor om de randweg te verplaatsen naar de andere kant van het Hernesseroord, naar de Heuvelweg.

 

Want waarom zouden we zoveel natuur weghalen als we een groen eiland willen worden. Waarom zouden we de routes van de beschermende vleermuizen en het leefgebied van verschillende roofvogels, vogels en insecten en andere dieren weghalen. Er zijn genoeg andere mogelijkheden voor een randweg en wij doen dan ook een dringend verzoek om deze plannen op deze locatie niet door te laten gaan.

 

Met vriendelijke groet,

Hopende op een passende oplossing,

 

Johan en Jolanda van Dam

Ook namens bewoners Havenkade/oost Havendijk7 april 2021


De redactie ontving nog een brief gericht aan het gemeentebestuur betreft aanleg weg/kruising Havenkanaal
 

Aan de leden van de Gemeenteraad van de

Gemeente Goeree-Overflakkee

Postbus 1

3240 AA Middelharnis

 

 

Middelharnis, 7 april 2021

 

Betreft: aanleg/onderzoek Oostelijke randweg met kanaalkruising via brug/tunnel

 

 

Geachte Raadsleden,

 

Vorige week via de lokale krant vernomen dat er op 8 april aanstaande in de Gemeenteraadsvergadering bij agenda punt 8 het verkeerscirculatieplan Middelharnis wordt besproken. Inmiddels hebben wij ook de plannen gezien die vermeld zijn in de presentatie werkgroep “Kanaalkruising” Oostelijke randweg Middelharnis-Sommelsdijk.

 

Wij wonen aan de Oosthavendijk in de kleine woningen die met hun achtertuin grenzen aan de slaperdijk waar volgens uw plan het geluidsscherm op geplaatst zou moeten worden.

Hoop dat er wordt beseft dat de wind die nu al grotendeels weg is door de mega hoge huizenblokken van de Havenkade wijk, we straks met een geluidsscherm aan de andere zijde geheel zijn opgesloten! Dit kan toch niet de bedoeling zijn voor de bewoners van Oosthavendijk/Havenkade? Op warmere dagen zal het niet meer te doen zijn om daar te kunnen wonen naast en in een wijk waar geen bomen geplant worden (op een paar na) omdat deze wijk is gebouwd op een voormalige vuilnisbelt met daarover een doekje en een laagje grond. (advies bomen eruit tegels erin)

 

De bomenrij waar wij nu op kijken en waar talloze vogels/ecosystemen huizen, zou over zijn geheel moeten verdwijnen, dit over een lengte van 850 mtr en 25 mtr breed ruim 2 hectare bos met een paar duizend bomen moet dan gaan wijken!

Een voetgangerstunnel van circa 30 meter lang, onder de weg door, zal een gave knalpijp worden voor vuurwerk een maand of 5 lang (zolang duurt hier dit knalfeest!). Ik moet niet denken aan mensen die in de tunnel zijn, tijdens zo’n knal en ik hoop zeker niet dat er bewoners van Hennesseroord door hoeven.

 

De weg zal ook een mega herrie gaan maken met of zonder geluidscherm. De Oosthavendijk, de weg langs het kanaal, is nu al jaren een bron van geluidsoverlast welke niet onder controle is te krijgen bijna iedereen rijd daar te hard en geluidsdempers in uitlaten zijn taboe op dit eiland, controle is nul.

 

Wil hier nog aan toevoegen dat als dit voorstel door de raad wordt aangenomen de volgende actie zal zijn, het vol bouwen van Hennesseroord waar het laatste restantje bomen dan gaat verdwijnen.

 

Als gewone burger snap ik niet dat dit allemaal zo verstopt moet worden in de acties zoals ik die nu op “afstand” zie gebeuren door de raad. Transparantie, openheid en inspraak van de burgers zou ook in uw voordeel kunnen werken. U bent toch ook gekozen door die zelfde burgers?

 

Een alternatief zou zijn het verlengde van de Oostplaatseweg (de weg langs de sportvelden). Deze route lijkt niet alleen veel goedkoper, kost geen natuur en is voor de toekomst een betere plek dan bijna in het centrum.

 

Tussen industrie gebied en Hennesseroord loopt een bijna niet gebruikt fietspad wat misschien ook wel een plek zou zijn als het dan toch moet.

Er kunnen heel veel kale hectares landbouwgrond bebouwd worden met zonnepanelen en windmolens dicht bij het dorp, dit zou toch ook kunnen met huizen en wegen aanleg

 

Als u besluit toch te gaan onderzoeken, wil ik dat u meeneemt de kosten van uitkopen/waardevermindering van onze woning. Onze taxatie was vijf maanden terug > € 310.000, -

 

 

Hoogachtend, een bezorgde bewoner (één van de vele!)

(Naam en adres bij de redactie bekend)

 


5 april 2021

Vele reacties op artikel 'Grote onrust bij bewoners Oosthavendijk/Havenkanaal over plannen gemeente voor kruising Havenkanaal
 

Martin van der Zee
A
ch ja, het zat er wel in. Wil je iets voor elkaar krijgen dan moet je eerst het probleem laten ontstaan. De ijsvereniging is ook opgeheven, is gemeente grond, wat zal dat worden. Einde MTB route, relatieve rust en ruimte, vooral voor de vogels en dan is Hernesseroord wederom het plan uit de kast aan het trekken huizen te bouwen zonder verband met de instelling. En geloof mij, links of rechtsom het gaat door. De Oudelandsedijk zal ook een stuk drukker gaan worden. 1 Positief ding, meer mensen zullen het Rondeel zien, daar gebeurt het!

Rob Maliepaard
Daar gebeurt het....maar de vraag wordt steeds meer: wat, waarom en hoe?

Martin van der Zee
Nou dat antwoord heb ik al jaren panklaar: you scratch my back and I'll scratch yours.

Rob Maliepaard
En dat vinden ze dan nog lekker ook

Rob Maliepaard
Als t je kan troosten: t is hier niet zo veel anders...heb ook hier dag en nachtwerk aan reageren op of tegen de gemeente????????

Simon Bezuijen
Idioterie ten top. Typisch iets voor de gemeente GO. Onderzoek van ruim een ton om te zien of er 400 m van het eindpunt van een vaarweg een miljoenenkostende brug of tunnel moet komen. Alleen het idee al om daar energie en geld in te steken (voor een paar havengangers) is volkomen te zot voor woorden. Zo worden straks de Enecogelden weggesluisd aan idiote projecten. Gemeente let op uw zaak!!

Martin van der Zee
De geplande waterwijk van Estate zal toch ontsloten moeten worden.????

Jaap Willem Eijkenduijn
De PvdA heeft grote bedenkingen bij het voorstel. Hou ons standpunt donderdag (raadsvergadering) in de gaten.

Martin van der Zee
Jaap Willem Eijkenduijn ik hoop dat de PvdA aan het volgende heeft gedacht. Stel dat de Oostplaatseweg als rondweg wordt gezien, wat te doen met het parkeren bij , en ik zeg voetbal????, nu wordt er al met flinke snelheid rakelings langs gereden.

Jaap Willem Eijkenduijn
Zeker aan gedacht. Blijf volgen.

Simon van Maurik
Dit onderwerp is in de raad van destijds Middelharnis ook al ter sprake gekomen.. toen met dezelfde prijzen, en dat was ruim 10 jaar geleden. D
e westelijke randweg was toen ook een veel goedkopere optie maar is toen op voorhand aan de kant geschoven. Het zou nu ook mee moeten worden genomen in een verkenning naar de haalbaarheid van een randweg.

Janine Wegman
Ik zou de brug ruilen voor het bos: tussen de compostfabriek en de hockey door. Aan de overkant bouwen en het bos laten staan

Martin van der Zee
Janine Wegman hier doe je MSV & AV Flakkee echt te kort mee ????. Maar oke, de Volvo hoeft dan minder om te rijden. En het is allang geen compostfabriek (klinkt lekker onschuldig) meer maar een mest verwerkingsbedrijf. Achter de lijn Hernesseroord is alles geoorloofd dus laat maar komen. Lekker een camper gekocht, af en toe eens heerlijk weg hier, is naast verhuizen de enige oplossing. We hebben niet allemaal voldoende geld om in de Voorstraat van Sommelsdijk te wonen. Met of zonder tunnel of brug zal de randweg er wel komen ten kosten van het bos.

Janine Wegman
ik lees niet echt een argument tegen dit tracé, wanneer de eerste bejaarde of kind platgereden gaat worden op de Langeweg is (als er niets gebeurd) wachten

Martin van der Zee
Wil je een tegenargument hebben dan? Ten eerste heb ik moeite met het erbij halen van bejaarden en kinderen. Of het ertussenin niet toe doet. Ten tweede kunnen kinderen er ook wat van als het gaat om het opeisen van de weg. Ten derde zal de door jou voorgestelde rondweg nog wat te weeg brengen. Het zal een soort circuit van Zantvoort worden, wat het nu al deels is. Zeker een tunnel zal machtig mooi worden met het bestaande uitlaatgeweld. Hoe harder hoe beter. Maar dat past goed in deze (woon) omgeving.  

Janine Wegman
Martin van der Zee de drukte op de Langeweg is onaanvaardbaar. Zelf rij ik er (in mijn auto) op fietserssnelheid overheen, goed lettend op fietsgedrag van ouderen en tiener. Bij het Zandpad beland ik in een verkeerssituatie bedacht door een waanzinnige… Meer weergeven

Martin van der Zee
Ik kan het in het geheel niet met jou oneens zijn.

Martin van der Zee
By the way, het bedrijventerrein is dan ook bewust of onbewust buiten de bebouwde kom gehouden. Elders zie dat wel anders.

Van Der Mast-matthijssen Petra:
Hetty De Bruin zat er dik in

Van Der Mast-matthijssen Petra
Woont in die bomen toevallig een vogeltje dat beschermd is  ????

Hetty De Bruin
Jazeker er zitten hier ook ijsvogels

Rob Maliepaard daarom ben ik nou zo blij dat ik in Oostbrabant woon...op GO was en is het de gewoonte om elke boom die iets groter wordt dan 1 meter om te hakken...de reden is niet belangrijk…als die maar om kan... Ik weet nog zo goed op de Magdalenadijk in Oude Tonge in een paar jaar drie doden door botsingen met bomen...alle drie de bestuurders toeterzat achter het stuur...maar de bomen moesten om....waar we nu wonen: plekje open..boom er in...nieuwbouwwijken in t dorp..bomen er in...en geen lullig kleintjes, maar meteen bomen van drie, vier meter

Hans De Boed
Wij ook

Robert Campfens 

Er zal iets moeten gebeuren om het verkeer in het dorp te ontlasten, de plannen voor het doortrekken van de rondweg zijn al van jaren geleden, dus zo verbaast hoeven mensen niet te zijn dat dit plan weer eens uit de kast gehaald wordt. Het ontlasten van de verkeersdrukte in het (oude) centrum en een andere oplossingen voor de route die de bussen nu rijden komt de verkeersveiligheid alleen maar ten goede. Over de plaats van een nieuwe rondweg valt natuurlijk te twisten, wellicht is ( vanuit het centrum gezien) achter hernesseroord om, langs de nieuwe “blokkendozen” een betere optie, al wordt de aansluiting op de Westplaat dan wat lastiger...

2 april 2021

Grote onrust bij bewoners Oosthavendijk/Havenkanaal over plannen gemeente
 

Door: Maria Evers
 

MIDDELHARNIS - De gemeente zal komende raadsvergadering, donderdag 8 april, de raad de vraag voorleggen of ze instemt met het haalbaarheidsonderzoek ad 100.000 euro naar de mogelijkheden voor een Oostelijke Randweg met een brug over of tunnel onder het Havenkanaal. Bewoners vrezen de sloop van het ecosysteem rond Hernesseroord, waar op het terrein ook al woningbouw gaat komen. Verderop de Havendijk zijn vele bomen verdwenen voor de bouw van een blokkendoos op het industrieterrein.

 

Voor de woningbouw Havenkanaal zijn al zo'n driehonderd bomen verdwenen. De aanwezige vogels, uilen, sperwers, buizerd, ijsvogeltjes hebben zich uit nood verkast, naar de volgende strook naast de nieuwbouw. Maar deze strook die loopt van Havenkanaal tot aan de Industrieweg, moet er ook aan, als de plannen van de gemeente werkelijkheid worden. We praten volgens sommige mensen over bijna 1000 bomen. En behalve zeldzame vogels zijn er uiteraard ook kleinere dieren en insecten, die hun biotoop hierdoor verliezen.

 

Geluidswal
Op het leuke schapendijkje tussen de Oosthavendijk en Hernesseroord of ernaast is een grote geluidswal gepland om de bewoners de geluidsoverlast,  van de aan te leggen randweg, te besparen. Maar daarbij mag toch wel opgemerkt dat deze mensen niet meer kunnen genieten van de prachtige natuur rond hun woningen. Zij worden 'opgesloten' tussen de geluidswal en de nieuwbouw van het Havenkanaal. 

 

Veel bewoners van de nieuwe huizen aan het Havenkanaal, maar ook aan de overkant in het prestigieuze Havenzicht/Parel aan de Delta, zijn zich niet bewust van de grote verandering van omgeving. Heb je net een appartement gekocht van meer dan een miljoen, krijg je straks een drukke randweg op enkele tientallen meters van je woning. Gefeliciteerd!

 

Enkele bewoners die hebben opgelet, werden gealarmeerd door het artikel in Eilanden Nieuws van 30 maart en klommen in de pen om u te waarschuwen. Hieronder de ingezonden brieven. Wilt u ook reageren? Mail dan naar [email protected] of [email protected]    

 

Ingezonden:

Reactie op publicatie in Eilanden Nieuws: Onderzoek naar Oostelijke randweg met kanaalkruising via brug of tunnel

Te lezen valt dat op 8 april in de gemeenteraad gestemd wordt over de goedkeuring voor een haalbaarheidsonderzoek met een prijskaartje van € 100.000. De belasting die wij als inwoners aan de gemeente GO betalen wordt hiervoor gebruikt. Kennelijk menen de lokale bestuurders gerechtigd te zijn om de een graai uit de belasting pot te doen. Ja natuurlijk zal hun antwoord zijn; juridisch wel, maar is dit in moreel opzicht ook zo?  Hoe legitimeert de gemeente zich te aanzien van de consequenties van een plan op deze locatie? Het gaat onder meer over:

 • De benodigde kap van duizend bomen
 • De aanslag op het ecosysteem van dit gebied
 • De aanslag op de leefbaarheid van dit gebied.
 • De aanslag op de recreatieve functie van dit gebied: wandelen, fietsen, kinderboerderij, camperplekken, ligplaatsen voor boten.
 • De aanslag op de (verkeers)veiligheid van dit gebied
 • De aanslag op “het aanzicht van dit gebied”.

 

Wij, de bewoners van uw gemeente, doen een appèl op uw gezonde verstand. Een plek in de gemeenteraad betekent immers visie en verantwoordelijkheidsgevoel. Beschaam uw positie niet door lukraak uw handtekening te zetten voor een ja voor dit onderzoek. Tevens vragen wij u om voor de hand liggende alternatieven, namelijk de locatie die minder dicht bij de woonkern liggen te bespreken om zo te komen tot een andere keuze voor wat betreft de locatie. 

 

Inwoners omgeving Havenkanaal

(naam en adres bij redactie bekend)

 

 

Ingezonden:

 

Afgelopen dinsdag in het Eilanden-Nieuws gelezen van het ‘Onderzoek naar oostelijke randweg met kanaalkruising via brug of tunnel’.

 

Wij, bewoners die al veel overlast hebben gehad van de bouw van Project Havenkade, zijn geheel dichtgeslagen en weten eigenlijk niet wat we moeten. Als dit plan doorgang zou gaat vinden, dan verdwijnen er vele duizenden bomen die op dit hele tracé staan. De gehele buitenste 30 meter bos over de lengte van de Oosthavendijk tot aan de industrieweg over een lengte van om en nabij duizend meter. In deze bomen strook huizen ijsvogels, roofvogels, uilen en vele andere soorten dieren. Heel veel mensen per dag lopen hier met hun kleine kinderen en voor heel veel hondenbezitters is dit een plek om heerlijk met de hond te wandelen.

 

Het laatste appartement van de ‘hoogbouw’ is verkocht en dan direct deze actie? Mensen die ik aansprak hierover zeggen direct: “Vreselijk …….. en als nodig helpen we wel.” Maar zijn deze mensen er wel mee echt bezig? Ze hebben net een nieuwe woning en zijn daar geheel op gefocust……….

Als ik het krantenbericht goed lees dan wordt er op 8 april, bij geen tegengeluid ingestemd met een heel duur onderzoek van 100.000,-- en gaat er dus sowieso komen.

 

Is er ooit een alternatieve, en voor de toekomst veel betere optie bekeken van het doortrekken van de Oostplaatseweg (de weg die langs de sportvelden loopt) met een brug over het kanaal, dan hoeft er geen boom te verdwijnen en is de weg geen hinder de komende 25 jaar!

 

Joke Kuipers, Oosthavendijk

 

 

 

31 maart 2021

Wilt u dit artikel ontvangen, stuur dan een mail naar [email protected]  via [email protected] of via onze faceboekpagina
30 maart 2021


De Volkskrant Ramsey Nasr: ‘Ik denk dat er niemand is die op zijn sterfbed zegt: wat ben ik blij dat ik veel geld heb verdiend’

Het gaat deze keer over het lot van de wereld

‘Het maakt me kwaad’, zegt hij. ‘Wat er gebeurt, is onomkeerbaar en we moeten echt nú handelen. Is dat nieuws? Nee, vele anderen zeggen hetzelfde. Maar er gebeurt weinig en dat maakt me zo kwaad dat ik erover ben gaan schrijven, meer in een poging de toestand te ontleden, en een blik vooruit te werpen. Ik weet dat wat ik nu zeg op papier potsierlijk kan overkomen, maar wees reëel: we moeten het er over hebben, toch?’

https://tinyurl.com/36bznukn

28 maart 2021

NRC: 


Nee, Rutte moet een ‘functie elders’ krijgen


Nederland had er anders voor gestaan als Rutte zich wél had ingezet om deze vaccins voor Nederland of desnoods voor de EU te reserveren. Middenin een pandemie je essentiële infrastructuur weggeven aan een buitenlandse investeerder is een blunder van jewelste.

lees verder :  
https://www.nrc.nl/nieuws/2021/03/27/nee-rutte-moet-een-functie-elders-krijgen-a4037463
28 maart 2021


Buitenhof: 

De fundamenten Ramsey Nasr

We moeten een radicale omslag maken', waarschuwt Ramsey Nasr in #Buitenhof. 'In plaats van anderen te zien als "daders", moeten we zien dat we zelf de aarde vernietigen met een neoliberaal systeem dat altijd ten koste gaat van anderen.'


https://twitter.com/i/status/1376130803084750851
27 maart 2021

Ook bij de buren slaat de gekte toe


Een van de corona-adviezen was toch zo min mogelijk reisbewegingen?

Priklocatie om de hoek, maar inwoners moeten twee keer 124 km reizen voor een vaccinatie: politiek slaat alarm

Inwoners van Nissewaard moeten soms 124 kilometer rijden voor een vaccinatie tegen corona. En dat tweemaal. Nissewaard Lokaal wil dat het gemeentebestuur ingrijpt, zodat alle ouderen uit Nissewaard in sporthal Den Oert in Spijkenisse een prik kunnen krijgen.

https://www.ad.nl/voorne-putten/priklocatie-om-de-hoek-maar-inwoners-moeten-twee-keer-124-km-reizen-voor-een-vaccinatie-politiek-slaat-alarm~a1d2bfdf/
22 maart 2021

We staan weer op de kaart:
Goeree-Overflakkee is het afvoerputje van Nederland

 

COLUMN - Tijdens de uitzending van het televisieprogramma ‘De vuilnisman’ op zondag 21 maart bleek dat Goeree-Overflakkee zich nog steeds gewillig laat gebruiken als het afvoerputje van Nederland.Wir schaffen das. Danke fur die scheune schlakken

Kun je als ondernemer of overheid in Nederland je rotzooi nergens kwijt dan kun je altijd nog bij de gemeente Goeree-Overflakkee aankloppen. Gaat het over tienduizenden varkens die nergens welkom zijn, of om vele tientallen gigantische windturbines die geen enkele gemeente in haar achtertuin wil hebben; het maakt voor de gemeente Goeree-Overflakkee niet uit, Wir schaffen das! is de leus van het gemeentebestuur van Goeree-Overflakkee. Zelfs het storten van miljoenen kilo’s verontreinigde staalslakken blijkt geen probleem voor ‘ons mooie eiland’.

 

Gerommel in de polder   
Enkele jaren geleden werden miljoenen kilo’s staalslakken gestort in een polder bij Hellevoetsluis. Staalslakken is een afvalproduct dat vrij komt bij het productieproces om staal te vervaardigen. Het is een steenachtig materiaal vol verontreiniging dat gezondheidsklachten gaf bij omwonenden zoals bloedneuzen, hoesten en brandwonden. Ook dieren werden ziek van de staalslakken. Onder druk van de gemeente Hellevoetsluis zijn de staalslakken vorig jaar weer opgegraven en een ondernemer uit Goeree-Overflakkee heeft de slakken vervolgens getransporteerd naar een industrieterrein in Oude-Tonge. Op de filmbeelden was te zien dat de staalslakken niet goed zijn afgedekt en er regenwater tussen de staalslakken is gelopen. Als er vocht bij staalslakken komt ontstaat er een chemische reactie waarbij een zeer agressieve stof vrijkomt.

De lokale politiek
Raadslid Johan de Vos, fractievoorzitter van Vitale Kernen, liet in het TV programma De vuilnisman weten de slakken liever kwijt dan rijk te zijn. “De staalslakken bevatten ongebluste kalk en als er vocht bijkomt zet dat zich om in gebluste kalk en dan krijg je een chemische reactie. Het regenwater dat nu op de afdekzeilen ligt is een loog met een zuurgraad van 12, en dat is bijna net zo gevaarlijk als gootsteenontstopper”, aldus De Vos. Wat De Vos de kijkers niet vertelde is dat zijn partij, Vitale Kernen, in de coalitie zit en dus medeverantwoordelijk is voor de ontstane situatie.

Bestuurskracht
Hoe is het mogelijk dat het bestuur van de gemeente Hellevoetsluis het wél voor elkaar krijgt dat de slakken worden opgeruimd en dat het bestuur van de gemeente Goeree-Overflakkee net doet of zijn neus bloed en de ziekmakende slakken gewoon laat liggen?

 

Eén van de belangrijkste redenen voor de gemeentelijke herindeling in 2013 was toch het vergroten van de bestuurskracht? Het vergroten van de bestuurskracht is helaas niet gelukt, maar we staan wel weer op de kaart!
 

Van de politieke redactie
21 maart 2021

bericht Groep Jan Zwerus:

 

Kilo’s kwijtraken of portemonnee trekken: 
Flakkeeënaar gaat betalen voor restafval

 

Afgelopen week hebben alle huishoudens van onze gemeente een brief over het nieuwe afvalbeleid ontvangen met een prachtige titel: goed scheiden loont. Groep Jan Zwerus heeft samen met EVV al eerder in de gemeenteraad zakelijke kritiek geleverd op dit afvalbeleid van de gemeente. 

Beleidsstukken van de overheid op papier vertellen een prachtig duurzaam verhaal. Mensen moeten extra gaan betalen voor restafval om restafval te verminderen en ook moeten de mensen recyclebaar plastic gaan scheiden dat opnieuw gebruikt kan worden.

Afgelopen 10 december zond de NPO een programma uit over afval en dit programma liet een heel ander verhaal zien. En wat blijkt? Er is een groot verschil tussen mooie beleidstukken op papier en wat er in de praktijk gebeurt.
In het plan van de gemeente staat dat vanaf 2022 de afvalstoffenheffing bestaat uit een vast bedrag en uit een variabel deel. Dit variabel deel is gekoppeld aan het aantal keren dat u restafval aanbiedt. Dus veel mensen gaan meer betalen voor restafval vooral huishoudens met kinderen.

Uit het programma van de NPO blijkt dat in gemeenten waar mensen meer moesten gaan betalen voor restafval, veel mensen hun restafval gingen dumpen in de polder. Dus een averechtse werking. Veel gemeenten zijn dan ook afgestapt of overwegen om af te stappen van het extra betalen voor restafval.

Ook in het plan van de gemeente staat dat u vanaf april uw PMD (plastic, metaal drankkartons) afval in gratis op te halen zakken kunt scheiden. Wat er niet wordt verteld, is dat bijna alle afvalbedrijven geïnvesteerd hebben in machines die PMD-afval kunnen scheiden van restafval. Ook de AVR waar het afval van ons eiland naar toe gaat, kan PMD scheiden van restafval. Dus nascheiding van PMD-afval in de afvalbedrijven maakt bronscheiding van PMD door u overbodig en zinloos. Meerdere gemeenten zijn afgestapt van bronscheiding van PMD of overwegen af te stappen.

En wat ook te zien was in dit NOP-programma waren droevige beelden van grote rollen opgeslagen gerecycled plastic die niet in aanmerking kwamen voor hergebruik vanwege de slechte kwaliteit en de hoge kosten.
Zoals altijd vertellen de overheden mooie, duurzame verhalen op papier over afval, over waterstofhuizen en over elektrisch rijden maar die in de werkelijkheid totaal anders zijn.
18 maart 2021

Ongeloof over verkiezingsuitslag: ‘Blijkbaar vindt de rest van Nederland de toeslagenaffaire niet zo belangrijk’

 

De verkiezingsuitslag is een klap in het gezicht voor gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Verbijsterd en vol ongeloof zagen zij hoe kiezers de partijen die verantwoordelijk waren voor het schandaal niet afstraften. ,,Blijkbaar vindt de rest van Nederland deze hele affaire niet zo belangrijk.‘’

https://www.ad.nl/binnenland/ongeloof-over-verkiezingsuitslag-blijkbaar-vindt-de-rest-van-nederland-de-toeslagenaffaire-niet-zo-belangrijk~a4bed57d/
18 maart 2021
 

De datahebzucht van de overheid lokt nieuwe toeslagenaffaires uit

SEBASTIAAN BROMMERSMA
 

De overheid maakt steeds vaker gebruik van complexe data die ze over burgers verzamelt. Maar de koppeling van al die data is ondoorzichtig en de algoritmes die overheidsdiensten gebruiken om de data te verwerken, zijn moeilijk te controleren. Dat is een recept voor hardnekkige systeemfouten, die grote gevolgen kunnen hebben: zie de toeslagenaffaire. De Tweede Kamer heeft inmiddels een nieuwe wet aangenomen die inzet op nog verdergaande datakoppelingen.

https://www.ftm.nl/artikelen/datahebzucht-algoritmes-overheid-toeslagenaffaire?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=DatahebzuchtOverheid
16 maart 2021

Volkskrant
Hoeveel levens heeft een jaar lockdown eigenlijk gered?

Even rekenen. 134 duizend mensen zouden zijn overleden.

https://tinyurl.com/wwudymj515 maart 2021

Politieke beslommeringen en -peilingen

 

COLUMN - De afgelopen weken stonden de vergaderingen van de gemeenteraad in het teken van onderzoeken naar het functioneren van gemeentelijke organisaties. “Er gaat al veel goed…”Burgemeester Grootenboer staat boven de partijen

Volgens burgemeester Grootenboer gaat er al veel goed bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Maar is dat in werkelijkheid wel zo? Of klopt de gemeente zich steeds onterecht op de borst? We weten het niet. Wat we wél weten is dat er een patroon zichtbaar is in de manier van onderzoeken door de gemeente Goeree-Overflakkee. Telkens blijkt namelijk dat de organisatie die onderzocht wordt, zelf bepaalt welke personen bij het onderzoek betrokken worden.


Zagen we onlangs bij het onderzoek naar het functioneren van SRGO dat het bestuur van SRGO bepaalde wie wél en wie niet bij het onderzoek betrokken werden, afgelopen donderdag bleek uit het Rekenkameronderzoek over het thema Dienstverlening dat de ondervraagden niet door de Rekenkamer waren geselecteerd maar door de gemeente zelf. De slager die zijn eigen vlees keurt. Misschien gaat er op Goeree-Overflakkee al veel goed, maar de manier van onderzoeken gaat in ieder geval nog niet goed!

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Precies een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen lijken de verhoudingen in de gemeenteraad steeds duidelijker te worden. 


Het pluche wordt duur betaald door Vitale Kernen. Door haar wethouder, ondanks alle misstappen, de handen boven het hoofd te blijven houden heeft Vitale Kernen niet alleen de geloofwaardigheid bij de overige (coalitie)partijen verspeeld, ook de kiezers hebben geen vertrouwen meer in deze lokale partij. Intern is er ook van alles aan de hand. Zo heeft vorige week wéér een raadslid de fractie verlaten en heeft een aanzienlijk deel van de steunfractie de partij de rug toegekeerd. Het is volgens insiders nog maar de vraag of Vitale Kernen volgend jaar nog meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen.
 

De overige coalitiepartijen doen het gewoon goed. In de peilingen van het lokale opinie bureau PPGO staan SGP, CDA en VVD op een zetel winst vergeleken met de uitslag van de verkiezingen in 2018. De Groep Jan Zwerus profiteert optimaal van de malaise bij Vitale Kernen (plus drie zetels). De Partij van de Jongeren maakt nog steeds een goede kans op een zetel, evenals het heropgerichte ABB.  De overige oppositiepartijen behouden hun huidige aantal zetels.
 

Zetelverdeling
De peilingen van maandag 15 maart 2021 zien er als volgt uit:

SGP  8
CDA  5
VVD  4
GJZ   4
CU    3
PvdA 3
EVV   2
ABB   1
PvdJ  1

 

Van de politieke redactie

 

 


13 maart 2021


Een kunstenaar wordt zelden in eigen land gewaardeerd


12 maart 2021


Even kijken waar je ongeveer staat?

https://www.ongemakkelijkekieswijzer.nl/
7 maart 2021
 

Bestuur SRGO stapt op … maar niet heus
 

COLUMN - Afgelopen donderdag werd tijdens de raadsvergadering het rapport van Tien Organisatie Advies besproken. Een rapport over de werkwijze van SRGO en de relatie gemeente/SRGO. Alle fracties waren kritisch, niet alleen over het wanbeleid van SRGO maar ook over de slechte samenwerking met de wethouder en ambtenaren.
 


Bedankt wethouder Bruggeman

Alle fracties reageerden geschokt op de uitkomst van het onderzoek. Jaap Willem Eijkenduijn, fractievoorzitter van de PvdA, noemde SRGO zelfs een mislukt project. “Zelden heb ik een extern rapport gezien dat zulke harde conclusies trok. Wethouder Bruggeman moet zich afvragen waar het is misgegaan. Nooit heeft de wethouder bij de raad aan de bel getrokken dat er iets mis was. De raad is niet betrokken geweest, alleen om geld bij te storten. De burger is meer gaan betalen voor steeds minder dienstverlening. De wethouder zou in een hoek moeten gaan staan en zich schamen. Om een vinger aan de pols te houden bij de keuze van een nieuwe organisatie zou er een begeleidingsgroep vanuit de raad moeten komen”, aldus Eijkenduijn.
 

Opmerkelijk was de reactie van Johan de Vos, fractievoorzitter van Vitale Kernen: “Het rammelt aan alle kanten, tussen het college, het bestuur van SRGO en intern bij SRGO. Hadden we maar naar de inspreker geluisterd. Dan had het zover niet hoeven komen”. Met deze inspreker doelde de Vos op zwembaddeskundige John Albrechts die in 2017, 2018 en 2019 drie keer gebruik maakte van het spreekrecht tijdens raadsvergaderingen. Albrechts informeerde het gemeentebestuur over de wantoestanden bij SRGO en smeekte de raadleden tevergeefs om aandacht en steun.
 


Tijdens een voorlichtingsmiddag over calamiteiten in de Staver in januari 2019 werd Albrechts door een werknemer van SRGO mishandeld. Deze werknemer moest zich enkele weken later verantwoorden voor zijn gedrag bij de officier van Justitie en werd schuldig bevonden aan mishandeling. Het bestuur van SRGO besloot de werknemer niet te ontslaan. Sterker nog hij werd bevorderd tot beheerder van één van de SRGO locaties. Dit bestuur, dat mishandeling beloont, had destijds door de verantwoordelijk wethouder per direct ontslagen moeten worden.
 


Nu, ruim 2 jaar later, stelt ditzelfde bestuur haar positie ter beschikking en is voornemens om terug te treden als bestuur zodra er een nieuwe personeelsinvulling aan het bestuur is gegeven. Wat een dooddoener! Je hoeft geen professor te zijn om te snappen dat er niemand spontaan zal solliciteren naar een bestuursfunctie bij SRGO. Het huidige bestuur krijgt dus, als het aan wethouder Berend Jan Bruggeman ligt, de ruimte om nog een kleine 2 jaar te blijven zitten en mag gewoon doorgaan met het wanbeleid van de afgelopen jaren. En de wethouder? Die is blij dat het huidige bestuur voorlopig blijft zitten. “Anders hadden we echt een probleem gehad”, aldus Bruggeman.

 

Van de politieke redactie

6 maart 2021

Rita van den Nieuwendijk: “Het harmonieerde niet meer.”

Nieuwe partij oftewel wederopstanding ABB?

door: Maria Evers

Donderdagavond 4 maart, tijdens de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Goeree-Overflakkee bij het bespreken van het kritische rapport over de SRGO en de gemeente bleek ineens dat Algemeen Burgerbelang (ABB) was teruggekeerd in de raad in de persoon van Rita van den Nieuwendijk

 Het was een grote verrassing voor de oplettende toeschouwer dat Van den Nieuwendijk niet langer deel uitmaakte van de fractie van Vitale Kernen (VKGO). Maar blijkbaar was dit de gewoonste zaak van de wereld, want niemand besteedde er aandacht aan. Van den Nieuwendijk zelf, achteraf gevraagd zegt daarover: “Ja het liep niet zo lekker. Geen ruzie hoor, maar ik kon het niet meer met mezelf verenigen. Ik ben niet van de politieke spelletjes. Ik zit hier niet voor mezelf.”

 

Dinsdagavond tijdens de fractievergadering van VKGO, gaf Van den Nieuwendijk aan niet meer door te willen in de fractie. Het punt van SRGO en met name de perikelen rond de Staver gaan Van den Nieuwendijk erg aan het hart. Zij heeft als raadslid van de voormalige gemeente Middelharnis al veel meegemaakt rond dit dossier. In 2003 en later weer in 2009 bleken er zaken niet in orde.
 

“Bij onvoldoende regels en controle, zijn tot tweemaal toe onrechtmatige en strafbare praktijken geconstateerd bij stichting Olympia. Deze zijn bij gemeente Middelharnis veroorzaakt door te vrijblijvendheid, geen kaders en geen inzichtelijk - met name - financieel beleid. Uit een quick scan in 2013 bleek dat de gemeente weer tot tweemaal toe in gebreke was gebleven en dat gemeente, stichting bestuur en directie grote nalatigheid heeft getoond.”
 

Zij ziet veel in de variant van groep Jan Zwerus die heeft voorgesteld om in gezamenlijkheid als gehele raad de opzet en inventarisatie buurthuizen te overdenken. “Ik denk dat zelfstandigheid van de dorpshuizen/buurthuizen een groot goed is.”  Wat betreft het beheer van zwembaden denkt Van den Nieuwendijk dat het zeer verstandig zou zijn om deze onder te brengen bij de Gemeente zelf. “Dirksland en Stellendam zijn, zo is gebleken, zwembaden die volwaardige functioneren op verantwoordelijk niveau.”
 

In haar nieuwe hoedanigheid, kan zij beter voor de eilandelijke belangen opkomen. Niet gehinderd door fractiediscipline of erger nog, politieke spelletjes. “Ik ben mezelf gebleven. Je moet gewoon je verstand gebruiken. Ik doe mijn best en handel naar eer en geweten.”

4 maart 2021


Wat is er toch aan de hand bij Vitale Kernen?

Weer raadslid weg bij Vitale Kernen

COLUMN -  Onrust binnen de fractie van Vitale Kernen heeft er toe geleid dat er eerder deze week een raadslid is opgestapt. Was de lokale partij drie jaar geleden nog de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen met zes zetels, nu bestaat de fractie nog uit slechts vier leden. Vorig jaar werd Binic Vreugde uit de fractie gezet na een interne rel en deze week heeft Rita van den Nieuwendijk Vitale Kernen de rug toegekeerd.
 

Binic Vreugde werd vorig jaar uit de fractie van Vitale Kernen gezet vanwege een vertrouwensbreuk. Vreugde was 14 jaar raadslid en vond het niet terecht dat hij uit de fractie werd gezet. “Ik heb op geen enkele manier de partij geschaad, dit had ook op een andere manier opgelost kunnen worden”, aldus Vreugde. Hij koos ervoor door te gaan als eenmanspartij.
 

Rita van den Nieuwendijk was met ruim 40 jaar politieke ervaring het meest ervaren raadslid van Vitale Kernen en tevens één van de oprichtsters van Vitale Kernen. In een brief aan de collega raadsleden laat van den Nieuwendijk weten dat ze zich niet langer kan conformeren met de werkwijze en de manier van communiceren van de fractieleden van Vitale Kernen. Ze heeft ervoor gekozen haar zetel te behouden en door te gaan als eenvrouwsfractie.

 

Van de politieke redactie
2 maart 2021
 

De enige echte voedselstemwijzer


In de bonusaflevering van Het Voedselkabinet, die op 2 maart uitkomt, pluizen Samuel en Helen samen met Teun van der Keuken de partijprogramma’s voor je uit en gaan ze op zoek naar de politieke ideeën over eten. 

26 februari 2021
 

Wethouder Bruggeman gaat kopje onder in SRGO-soap

Column – Net als zijn illustere voorgangers wethouder Trouwborst (VVD) en wethouder de Jong (CU) dreigt nu ook wethouder Bruggeman (Vitale Kernen) kopje onder te gaan in de SRGO-soap. Trouwborst moest in 2017 het veld ruimen nadat hij de gemeenteraad niet juist had geïnformeerd in de aanloop naar de oprichting van SRGO. Voor zijn opvolger de Jong betekende de ellende rondom SRGO het einde van zijn politieke loopbaan toen hij vlak na de verkiezingen in 2018 uit de CU fractie werd gezet.


Donderdag 4 maart aanstaande bespreekt de gemeenteraad het onderzoeksrapport van 10 Organisatieadvies, een rapport over het functioneren van SRGO in combinatie met de relatie tot de gemeente. Een vernietigend rapport waaruit blijkt dat zowel SRGO als de betrokken gemeenteambtenaren en verantwoordelijk wethouder op heel veel punten gefaald hebben de afgelopen vier jaar. Met name het ontbreken van betrokkenheid, afstemming, vertrouwen, vakkennis, communicatie en controles zal de verantwoordelijk wethouder zwaar aangerekend worden. 

Ook de inhoud van het persbericht van de gemeente over het rapport is slecht gevallen bij een aantal politieke partijen; “veel gaat gewoon goed” schrijft de wethouder in het persbericht. Maar wat dan, wat gaat er wél goed?


Het wordt so wie so een lastige avond voor wethouder Bruggeman. Zijn eigen partij, Vitale Kernen, heeft in september 2016 namelijk een motie van treurnis ingediend tegen toenmalig wethouder Trouwborst omdat de wethouder niet alle gevraagde informatie over het dossier SRGO wilde verstrekken.

Nu, anno 2021, is het de wethouder van Vitale Kernen die zich schuldig maakt aan dezelfde feiten; diverse Wob-verzoeken en mondelinge- en schriftelijke vragen vanuit de gemeenteraad worden niet of nauwelijks beantwoord en belangrijke documenten worden achtergehouden. Hoe zal de fractie van Vitale Kernen reageren als er donderdag een motie van treurnis wordt ingediend? Of erger nog, een motie van wantrouwen?

 

Van de politieke redactie

25 februari 2021

reactie op het artikel (Nieuws) over de plastic korrels

Vervuiling door plastic korrels in de natuur

Deze korrels zijn een halffabrikaat, er worden  verschillende producten van gemaakt. Het probleem is de verpakking. In de productiehal worden de korrels opgeslagen in plastic zakken. Deze worden getransporteerd en opgestapeld op pallets. Hier ontstaat de eerste morsing door het beschadigen van de zakken.
 

Door hun geringe gewicht waaien de korrels overal heen om tenslotte in het water terecht te komen. Dit kan zijn een rivier, liggend aan de fabriek, het riool een sloot, wat dan ook. De pallets worden vervoerd naar de klant. Tijdens het lossen komen weer korrels vrij omdat bij het verhandelen weer zakken beschadigd raken. Dit is de reden waarom er zoveel van deze troep in onze natuur terecht komt. Je vindt ze waar ook ter wereld.
 

We kunnen controleren wat we willen, commissies benoemen, terreinen aanpassen, maar dan lopen we steeds achter de feiten aan. Zie als voorbeeld de overboord geslagen containers boven de Wadden. Ook als dit spul weer aan land terecht komt, is het bijna niet op te ruimen.
 

Er is een afdoende oplossing mogelijk. Verpak dit spul in metalen drums. Je werkt dan het probleem de wereld uit. Bij onhandig werken veroorzaak je hooguit een deuk.Van de technische redactie

22 februari 2021

 

“Betaal de keizer wat de keizer toekomt”

Algehele heffing voor afvalverwijdering stimuleert niet
 

Het was best schrikken voor veel mensen toen de aanslag van de lokale belastingen op de mat viel of de digitale brievenbus binnenstraalde. Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling neemt al jaren de afdracht voor de gemeentelijke belastingen op zich als SVHW. Uiteraard is een kwijtschelding mogelijk, maar dan moet je wel met alle billen bloot en zelfs je moeizaam opgebouwde spaargeld aangeven.
 

De rekening is dus een optelsom van meerdere belastingen. Waaronder ook de zeer omstreden hondenbelasting. Een relikwie uit een  ver verleden, 15e eeuw, transportbelasting voor de  hondenkarren. Een belasting die al in veel gemeenten is afgeschaft.
 

Daarnaast staat op de nota een afvalstoffenheffing. Voor een echtpaar of gezin net geen driehonderd euro. Een demotiverend bedrag, dat iedereen krijgt te betalen, ongeacht zijn gedrag. Het principe de vervuiler betaalt, is hier ver te zoeken. Terwijl in sommige gemeenten, een systeem wordt gehanteerd van betalen naar rato ingeleverd afval, krijgen de bewoners hier rücksichtslos hetzelfde bedrag voor hun kiezen.
 

Dus of je nu eenmaal per twee, vier of zes weken, of zelfs nog minder vaak, je container ter lediging aan de weg zet, je betaalt hetzelfde als al je buren. Afval scheiden loont, klopt hier niet. Je kunt scheiden wat je wilt, je kunt zelfs rekening houden met de verpakking bij aankoop van artikelen, het haalt in je portemonnee niets uit. Ondanks alle mogelijkheden tot differentiatie, zoals bijvoorbeeld het zogenaamde DifTar-systeem,  betalen we allemaal hetzelfde. Nogmaals jammer gemeente en wat minder motiverend om zo min mogelijk afval te genereren.


Maria Evers

 


21 februari 2021

De Natuur Is Complexer dan Wij Telkens Denken!

door  

En dat respect voor leven in de tuin breidt zich dan uit naar je voeding, manier van leven, omgaan met afval, bestrijdingsmiddelen, vliegenplakkers, wasmiddelen 

Lees de hele column op: https://yggdra.be/de-natuur-is-complexer-dan-wij-telkens-denken/19 februari 2021


Gemeente vraagt mening burger met enquête op KlimaatkrachtigGO.nl 

 

reactie: 

 

Zaakjes niet op orde en toename tussen arm en rijk. Maar wie weet….

 

Moeilijk boodschap in een luxe verpakking
 

De berichtgeving die onder de bevolking wordt verspreid, lijkt een gemeentelijke missie. In werkelijkheid ligt de zaak eenvoudiger. Het is een opdracht van de rijksoverheid. Nederland moet in 2050 volledig van het gas af en in 2030 tenminste 20% van alle aansluitingen. Dat zijn 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen. En de gemeenten krijgen dat op hun bord. Daar helpt geen moedertje lief aan. Al dit jaar moet de gemeente een plan hebben over de wijze waarop een aantal wijken in 2030 van het gas worden gekoppeld. Vijf dorpen zijn hiervoor geselecteerd. Maar hoe breng je dat verhaal aan de man/vrouw?
 

In een van de filmpjes die u treft op de website klimaatkrachtiggo.nl valt de term ‘betaalbaar’ en daarnaast wordt verwezen naar de mooie voorbeelden die er al zijn. Die zag ik vorige week op TV.  In het programma Radar. In veel gemeenten in ons land zijn al wijken die nieuw gebouwd zijn zonder gasaansluiting. De meeste worden verwarmd met een systeem van aardwarmte. Wat bleek? Vaak kreeg men het simpelweg niet warm gestookt. En dat is toch eigenlijk de bedoeling van een verwarmingssysteem. Maar dat was nog niet alles. Het was ook duurder dan beloofd.

Geen nood: het verschil zou gecompenseerd worden. Het verschil  in kosten van een systeem met en zonder gas. Niet dus. En de ellende bleef maar doorgaan. Klachten waren er ook volop over storingen. Daar had de aanbieder, in dit geval Vattenfall, iets leuks op gevonden. Bij een storing van meer dan 8 uur per dag werd er een bepaald bedrag uitgekeerd. Nu waren er woningen die per dag soms 5 of 6 uur per dag met zo’n storing te kampen hadden. Sommigen opgeteld 25 uur per week. Geen vergoeding, want het moet gaan over 8 uur onafgebroken. Dus niet opgeteld. En er wachtte nog een verrassing: de mensen waren een contract aangegaan voor een periode van 30 jaar!!!!!. Niks meer in de melk te brokkelen. Ik kreeg, en ik bleek niet de enige te zijn, last van plaatsvervangende schaamte.

 

kloof

En dan nog iets. In ons land zijn er 700.000 huishoudens met schulden. Zo’n beetje de helft daarvan met ernstige schulden. In ons land zijn er 600.000 mensen die in langdurige armoede leven. En gelukkig zijn er ook veel mensen die geen schulden hebben en niet in armoede leven, maar die wel moeten sappelen om rond te komen. Voor velen is het plaatsen van zonnepanelen op dak geen (echt) probleem. Of een warmtepomp. Of voeren een isolatieprogramma uit. Desnoods maak je gebruik van een lening onder gunstige condities. Voor anderen is dat onbereikbaar.
 

 

Maar wie weet

De regering zadelt de gemeente op met een lastige klus. Een ambtenaar belt aan, de bewoner doet open en de ambtenaar doet zijn verhaal. U moet over een poosje van het gas af. Geen enkel probleem zegt de bewoner. Maar wie gaat dat betalen?

Maar misschien is er uitkomst. Misschien zijn er tegen die tijd nieuwe technieken en is de overstap een fluitje van een cent. Warme voeten tegen een betaalbare prijs. En als dat niet kan, zijn er altijd nog de fondsen. Zoals de boer bijvoorbeeld die met zijn machtige tractor de deur inreed van het Gronings provinciehuis vanwege zijn boosheid op het stikstofbeleid. Hij ontving in 2018 € 122.000,00 Europese subsidie. Zonder voorwaarden. En de boer die met zijn voertuig levensgevaarlijke capriolen uithaalde met dranghekken. Die arme sloeber ontving over het boekjaar 2018 € 160.000,00 subsidie. Zonder een enkele voorwaarde.
Wie weet. 

 

Aat van Alphen

Raadslid EVV

19 februari 2021


Hoe staat dit in verhouding tot biodiversiteit?

De ecologische effecten van vlaktekap in het Nederlandse bos

Wageningen University & Research
18-FEB-2021 - In de nieuwe Bossenstrategie wordt vlaktekap, de kap van bomen op een aaneengesloten oppervlak, genoemd als één van de mogelijke ingrepen bij het beheer van bos. Maar er zijn ook nog vragen: kan vlaktekap samengaan met de ambities voor klimaat en biodiversiteit? Het antwoord is ja, maar er moet zorgvuldig worden gekeken naar de schaal en context waarin vlaktekap plaatsvindt.

https://tinyurl.com/yqksu6wk

17 februari 2021


Ingezonden reactie op onze post over de reclame voor Goeree-Overflakkee op de marketingsite visitgo.nl 


Ontdek je horizon op Goeree-Overflakkee
 

Dan stel ik me voor je komt via Ooltgensplaat Goeree-Overflakkee op rijden en rijdt dan het hele eiland af met de ‘schitterende foto’s’ die op Schrijfbedrijf Evers staan met de horizonvervuilende ‘vogelklappers’ op de achtergrond.Nou doet het volgende op. Als je inderdaad de mooie horizon wilt ontdekken zoals in de promotiefilm op visitgo.nl als ‘slogan’ naar voren komt dan kom je in Scharendijke uit!

Bij de 3 suppers is de meetpaal Brouwershavensegat 8 van Rijkswaterstaat op de achtergrond te zien en dat ligt toch in de provincie Zeeland, wel gek eigenlijk dat je zo’n mooie horizon pas in Zeeland kan zien, of eigenlijk niet!

Zoals de foto’s met al die ‘vogelklappers’ op de achtergrond kan ik me wel voorstellen dat het marketingbureau is geëindigd in Zeeland.

Toch wel heel erg om te denken dat er €300,000,- per jaar naar dit marketingbureau gaat dat gedeeltelijk reclame maakt voor Zeeland.

De gemeente heeft blijkbaar meer met wind dan met een ondergaande zon, want die vind je alleen in Zeeland en ‘vogelklappers’ op Goeree-Overflakkee, erg jammer dat daar je gemeentebelasting naar toe gaat.

 

Kern van het verhaal;

 

"Stoppen met ‘vogelklappers’ op het eiland te plaatsen en opschieten met de waterkrachtcentrale in de Brouwersdam, want dan kan je schone en onzichtbare energie opwekken onder een prachtige horizon van Scharendijke”

 

Theo Meijer

16 februari 2021

Ontdek je eigen horizon op Goeree-Overflakkee
 

De  nieuwe promotiefilm op  https://www.visitgo.nl/nl  laat de kijker zien hoe aantrekkelijk  ons eiland is, in de hoop dat de kijkers ons eiland zullen gaan bezoeken. Wat gloort er voor jou aan de horizon?

Goeree-Overflakkee is een eiland met grootse ambities. Ambities op het gebied van recreëren, wonen en werken, en met duurzaamheid als verbindende groene draad. Het schoonste strand van Nederland? Derde duinpan linksaf. Windsurfen bij windkracht 4? Achter de Brouwersdam. En als je de dijk over gaat, kun je zelfs zeehonden en flamingo’s spotten in het wild.De mogelijkheden zijn oneindig. Uitgestrekte polders, eindeloze stranden en kilometers kustlijn. Ga op zoek naar onze ongerepte natuur.16 februari 2021

Op weg naar een betere, mooiere en gezondere wereld

Land van Ons richt zich op het terugbrengen van biodiversiteit in landbouwgebieden. “Tot 60 jaar terug was er enorm veel biodiversiteit in ons landbouwgebied. Niet alleen doordat het om heel veel grond ging – en nog steeds gaat, zo’n twee derde van Nederland is landbouwgrond – maar ook doordat de toen kleinschalige landbouw, met een mix van akkerbouw en veeteelt, zorgde voor een grote rijkdom aan divers leven.” (De sleutel voor herstel van onze biodiversiteit ligt dus in onze landbouwgrond. Daar kan Land van Ons de grootste meerwaarde bereiken. En natuurlijk gaan ook natuurgebieden daarvan profiteren.)

Kijk naar de video:

https://vimeo.com/502651989/aa8a93577b15 februari 2021


Boekbespreking door Maria Evers

Over nut en nadeel van de humanisering van de natuur

Auteur: Jozef Keulartz

Bomen en planten zijn levende wezens en onderdeel van alles wat leeft op deze planeet. Maar hebben planten ook rechten? Recht op bescherming, op voeding, op wasdom? Is de volgende stap in de emancipatie van levende wezens de erkenning van de rechten van het plantenrijk?

Image

Het beeld dat de mens heerschappij heeft over de schepping en alles naar eigen believen mag gebruiken, is al langere tijd aan het kantelen. Er is erkenning voor de waardigheid van dieren, die via wetgeving beschermd dienen te worden. De oprichting van de Partij van de Dieren is daar een voorbeeld van. Planten worden vaak gezien als een achtergrond van het leven. Ze worden op een lagere trede geplaats dan dieren en dat terwijl ze juist van vitaal belang zijn voor ons bestaan en voortbestaan. Maar weinig mensen weten dat er ook een Partij van de Planten bestaat. Een partij die duurzaamheid en lange-termijn-denken hoog op de agenda wil krijgen. Inmiddels gaan er steeds meer stemmen op om de waardigheid van bomen en planten te respecteren.
 

Door onderzoek is vast komen te staan dat planten en bomen communiceren met elkaar zowel bovengronds als via hun enorme vatenstelsel. Ze kunnen elkaar waarschuwen voor gevaar. Ze kunnen zelfs tactieken toe passen om vijanden om de tuin te leiden. Ze beschikken over een bepaalde vorm van intelligentie. Maar hebben ze gevoel? Ze hebben in elk geval geen centraal zenuwstelsel zoals mensen en dieren. Toch zijn er onderzoekers die beweren dat bomen en planten pijn kunnen ervaren en zelfs over geheugen beschikken.
 

In ons land zijn geen oorspronkelijke bossen meer. Al het bos is aangelegd, zonder oog voor de samenhang van bomen met elkaar. In opkomst is het plenterbos. Een plenterbos is voor de bosbouw wat het voedselbos is voor de landbouw. Een soortrijke gemeenschap waarin alle leeftijden en gewichtsklassen door elkaar staan. Op beperkte schaal worden stammen geoogst, maar verder ingrijpen door de mens is taboe.
 

In het boek Boom Mensen probeert Jozef Keulartz (1947 – emeritus hoogleraar milieufilosofie) zowel de lichtpunten als de schaduwzijden van de vermenselijking van de natuur, en in het bijzonder van planten, in kaart te brengen. Een recent geschreven, leesbaar overzicht van de verschillende filosofische inzichten op gebied van natuurontwikkeling en bosbouw.

ISBN 978 90 5615 660 2, www.noordboek.nl

 

 
10 februari 2021


Fractie EVV laat zich niet afbluffen door het college 
 

Schriftelijke vraag college

Energieneutraal 2020 reactie

 

Onderwerp: opbrengst energieneutraal in 2020

 

Toelichting

Onlangs heeft onze fractie u een tweetal vragen voorgelegd betreffende de energieagenda.
Uw reactie over het kostenaspect is correct. Dan kan niet gezegd worden van uw brief over de opbrengst van de energieneutraliteit in 2020. Op de inhoud op zich valt al genoeg af te dingen, maar dat laten wij verder buiten beschouwing. De kwestie is, dat uw college met een sierlijke boog voorbijgaat aan de kruks.  

 

Ter verduidelijking
Onze vraag handelt niet over energieneutraliteit in het algemeen, maar over de opbrengst van energieneutraliteit in 2020. De gemeente Dordrecht bijvoorbeeld neemt royaal de tijd om het principe van energieneutraliteit te bereiken. Ruim 30 jaar. De gemeenten Hoeksche Waard en Schouwen-Duiveland hebben iets meer haast. Daar wordt in 2040 de vlag gehesen.

 

Goeree-Overflakkee koos voor 2020. Het hoofdmotief was, geen twijfel mogelijk, om eerste te zijn. Dat ging niet zonder slag of stoot hebben wij  in onze brief uitgelegd. Met de opbrengst van de windmolens was al een meer dan goede basis verkregen, maar om het gewenste resultaat te bereiken moest nog ‘iets’ gevonden worden. Dat ‘Tom Poes verzin een list’ werden zonnevelden. En bepaald niet op fraaie wijze tot stand gekomen. Een ernstige ingreep in landschap, natuur en biodiversiteit.
 

Onze hamvraag: wat is dan de meerwaarde of de opbrengst van energieneutraliteit in 2020? In plaats van bijvoorbeeld in 2025 of 2030 of 2040. Was er sprake van een geldprijs? Wij dachten van niet. Is de bevolking er iets mee opgeschoten, bijvoorbeeld in de vorm van een korting op de energierekening. Wij dachten van niet. Zijn wij soms overlopen door de vestiging van nieuwe bedrijven die in onze gemeente het nieuwe Silicon Valley herkenden? Het is ons niet opgevallen. Of was het simpelweg een visioen dat een of meerdere bestuurders ontvingen om voor eens en voor altijd verlost te worden van die akelige status van boerenland en de gemeente een plaats wilden geven op de Olympus? Wij tasten in het duister.

Vraag

Wat heeft het streven naar energieneutraliteit in 2020 onze samenleving concreet gebracht?

 

Fractie EVV

Aat van Alphen
Henk van der Meer


8 februari 2021

ingezonden reactie: 

Aan allen, 

Ik heb het rapport gelezen. 

Een directeur van zo'n organisatie, daarvan verwacht je meer.  We spreken over echt geld en het hebben van een visie, dit ontbreekt hier. Wat ontbreek in het rapport, zowel bij de gemeente als bij SRGO,  is een TBVC.

- Taak, - Bevoegdheid, - Verantwoording, - Competentie. Dit kun je voor elke organisatievorm zo van de plank halen.

 

Jammer voor de huidige directeur maar hij moet toch uitzien naar een nieuwe baan lijkt mij. Een organisatie als SRGO kan, ik zeg het nogmaals kan, een veel betere plaats zijn waar de burgers kunnen vertoeven. Sorry voor het harde oordeel.

naam en adres bij de redactie bekend
7 februari 2021
 

Vernietigend rapport SRGO
 

COLUMN – Donderdag 4 februari werd tijdens een besloten raadsvergadering het onderzoeksrapport naar de werkwijze van SRGO en de relatie gemeente/SRGO gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het is een vernietigend rapport waaruit blijkt dat niet alleen de werkwijze van SRGO vanaf de oprichting in 2017 bizar slecht is, maar dat ook de gemeente onder aanvoering en verantwoording van wethouder Bruggeman ernstig tekortschiet.
 


De onderzoekers van bureau 10 organisatieadvies constateerden onder andere dat:
 

 • Er van alles mis is in de relatie tussen de directeur en het bestuur van SRGO en tussen de locatiemanagers en de directeur.
 • De directeur van SRGO niet planmatig werkt en dat dit het meest zichtbaar is op locatie De Staver.
 • Er binnen SRGO geen uitgewerkte werkprocessen zijn aangetroffen.
 • Het bestuur van SRGO uit drie leden bestaat, volgens het governancestatuut zouden dat minimaal vijf leden moeten zijn.
 • De medewerkers van SRGO het bestuur op afstand zien en zij onvoldoende directe betrokkenheid ervaren; zij hebben geen beeld van de meerwaarde van het bestuur voor het functioneren van hun organisatie;  de directe verbintenis van de SRGO-bestuurders met verenigingen die gebruikmaken van de SRGO-locaties, wordt soms als zeer onwenselijk bestempeld. 
 • Het bestuur van SRGO niet tevreden is over het functioneren van haar eigen directeur.
 • Het bestuur van SRGO onderling niet altijd op een lijn zit.
 • SRGO de afgelopen jaren geen klanttevredenheidsonderzoek heeft uitgevoerd.
 • Er in de achterliggende jaren klachten en incidenten zijn geweest die op bestuurlijk niveau de vraag opwerpen of SRGO daar voldoende voor is toegerust.
 • De veiligheid van zwembad De Staver een aandachtspunt is, aangaande water/luchtkwaliteit zijn die zorgen ook nu nog steeds niet helemaal weggenomen.
 • Afstemming van de programmering van de accommodaties onderling ontbreekt.
 • De verhoudingen tussen het bestuur SRGO, de directeur, de locatiemanagers en de medewerkers op de verschillende locaties niet goed zijn en daarmee belemmerend zijn voor het bereiken van de gestelde doelen en het hierbij noodzakelijke onderlinge vertrouwen. Bij een groot deel van de medewerkers ontbreekt het draagvlak voor het bestuur.
 • Het doel van de stichting niet aansluit bij de invulling van het gemeentelijk sportbeleid.
 • SRGO geen nieuwe activiteiten heeft opgezet.
 • SRGO en gemeente onvoldoende in staat zijn gebleken om overschrijdingen op de post dagelijks onderhoud samen adequaat te blijven monitoren.
 • SRGO te maken heeft met een hardnekkig negatief publiek imago en politiek al sinds de oprichting in 2017 onder een vergrootglas ligt. Dit is een belemmerend element in het functioneren en presteren van de organisatie.


Olympia XXL
Niet alleen bij SRGO gaat er weinig of niets goed zo blijkt uit het onderzoeksrapport, ook de gemeente krijgt er van langs! In de prestatieafspraken die de basis vormen van de samenwerking tussen gemeente en SRGO, staan geen concrete indicatoren ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening. En de gemeente koppelt geen prestatienormen aan haar opdracht. Daarnaast is er weinig of geen controle vanuit de gemeente en worden posten overschreden. Hoe is dit mogelijk bij een stichting die een verleden heeft van geheimzinnigheid en fraude? Sommige raadsleden noemen SRGO niet voor niets spottend Olympia XXL.

 

Aanbevelingen
Het onderzoek sluit af met aanbevelingen voor de toekomst. In twee verschillende scenario’s worden verbeterpunten voorgesteld. Scenario 1 is een optimalisering van de huidige SRGO organisatie onder andere door toevoeging van nog een extra exploitatie-manager. En scenario 2 is de omvorming naar een sportbedrijf waarbij de organisatie weer opnieuw opgebouwd moet worden.


Beide scenario’s zijn enorm kostbaar en totaal onnodig. De imagoschade van de Staver heeft invloed op alle accommodaties. Alleen daarom al is het noodzakelijk om te kiezen voor een totaal andere opzet. De andere zes accommodaties draaiden tot de oprichting van SRGO gewoon goed. Daarna is de ellende begonnen. Hoe simpel kan het zijn? Isoleer de ellende en geef de beheerders van de overige accommodaties de kans om te laten zien hoe je een accommodatie succesvol kunt exploiteren. Onder andere ’t Centrum in Ooltgensplaat en de Melishof in Melissant zijn hiervan pakkende voorbeelden.


Van de politieke redactie

 2 februari 2021
 

Geheimzinnigheid rond onderzoek SRGO
 

COLUMN - Donderdag 4 februari wordt in een besloten gemeenteraadsvergadering het onderzoeksrapport naar de werkwijze van SRGO gepresenteerd. Dat is opmerkelijk, want juist voor dit soort presentaties is enkele jaren geleden de zogenaamde dialoogavond in het leven geroepen.
 

Een dialoogavond is een bijeenkomst van de gemeenteraad waarbij inwoners kunnen meedenken en meepraten over onderwerpen die op de agenda staan. Een dialoogavond wordt live uitgezonden via de website van de gemeente.
 

Door te kiezen voor een presentatie tijdens een besloten raadsvergadering wordt de inwoners van Goeree-Overflakkee de kans ontnomen om mee te denken en mee te praten over dit onderwerp. Waarom? Het gaat hier om een onderzoek naar het functioneren van een stichting die door de gemeente gesubsidieerd wordt. Niks bijzonders toch? Of zijn er, net als in het verleden bij stichting Olympia, de toenmalig beheerder van de Staver, zaken voorgevallen die het daglicht niet kunnen verdragen?
 

Klokkenluider John Albrechts zegt verbanden te zien met het verleden. “In 2006 werd door accountantskantoor DRV ontdekt dat er bij stichting Olympia fraude was gepleegd, die door de gemeente Middelharnis drie jaar geheim gehouden was. Gemeenteraadslid Haffert (ABB) heeft hiervan zelfs aangifte gedaan”. Het dagelijks bestuur van stichting Olympia bestond destijds uit de burgemeester als voorzitter en de gemeentesecretaris als secretaris.


In 2009 bleek uit onderzoek dat er wederom fraude was gepleegd in de Staver. “Ook toen werden de onderzoeksrapporten in besloten vergaderingen besproken”, aldus Albrechts. Het dossier ‘Fraude de Staver 2003 -2010’ staat in de gemeentelijke Hotspotlijst 1986 -2012 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-109698.html ) en wordt niet vernietigd omdat het betrekking heeft op bijzondere gebeurtenissen. De basis van alle ellende was dat er weinig of geen controle vanuit de gemeente plaatsvond en er daardoor, vaak langdurig, fraude kon worden gepleegd.

 

In de aanloop naar de oprichting van SRGO werden door de toenmalig wethouder weer allerlei zaken aan de openbaarheid onttrokken en werd de gemeenteraad onjuist geïnformeerd. Met de oprichting van SRGO op 1 januari 2017 werden de ‘oude’ statuten van stichting Olympia aangepast en mogen gemeenteraadsleden geen deel meer uitmaken van het bestuur van SRGO. Hiermee is de mogelijkheid op controle vanuit de gemeente nog verder beperkt. Met alle gevolgen van dien; peperdure lease-auto’s, diverse ernstige calamiteiten, extra subsidies enzovoort.
 

Op 1 januari 2022 loopt het contract tussen de gemeente en SRGO af. Aan de hand van de prestaties van SRGO in de periode 1 januari 2017 tot 1 april 2020 (de periode met Covid-maatregelen laten we buiten beschouwing) kunnen we vaststellen dat een stichtingsvorm met het huidige bestuur en de huidige directeur niet de juiste keuze is geweest. Teruglopende bezoekersaantallen, teruglopende sportparticipatie, teruglopende ledenaantallen bij verenigingen, ontevreden gasten, oplopende exploitatietekorten, hoge ziekteverzuimcijfers en een groot personeelsverloop zijn een teken aan de wand. Een verkeerde keuze dat kan, maar dan nog blijft de vraag: waarom is de presentatie over de werkwijze van SRGO niet openbaar?
 

 

Van de politieke redactie

 
1 februari 2021

Follow the money:

Jan-Hein Strop


Oud-directeur van de Belastingdienst goochelde met de waarheid


Hij wist niet precies wat zich afspeelde bij de fraudejacht op ouders. Wel had hij gewaarschuwd voor de gevolgen van het beleid. Dat verklaarde de oud-directeur van de Belastingdienst, Hans Blokpoel, eind vorig jaar bij de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Over de waarachtigheid van zijn verklaring bestaan flinke twijfels. Want die staat op gespannen voet met de verhoren van andere hoofdrolspelers en strookt niet met ambtelijke stukken, zo blijkt uit onderzoek. ‘We zijn pislink.’

lees het hele artikel of luister de audio in onderstaande link

https://tinyurl.com/1pkso8i6
1 februari 2021

HERINNERT U ZICH DEZE NOG? (2014)

Conclusie VROM: “De gemeente werkte onvoldoende mee met het onderzoek van het Ministerie van VROM naar aanleiding van een klacht van Swaneveld. Tevens werd het bestaan van minstens één relevant document ontkend dat reeds in bezit van het ministerie was.

 

Was de voormalige gemeente Oostflakkee een criminele organisatie?

 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 13 november 2014 noemde de VVD-fractievoorzitter, raadslid Rob Maliepaard leider van een criminele organisatie. Over deze demonisering van een democratisch gekozen raadslid daar zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn. Nu we het toch hebben over criminele organisaties  binnen de gemeente Goeree-Overflakkee kan de vraag gesteld worden of de voormalige gemeente Oostflakkee niet eerder aantoonbaar een criminele organisatie was. Neem de zaak van de Valse Brief.

 

Het college beweerde dat een brief van de ondernemersvereniging van Oude-Tonge vals was. Maar later bleek die brief echt te zijn. Wethouder Gert-Jan van der Valk werd tijdig voorafgaand aan een rechtszaak tegen Swaneveld hiervan op de hoogte gebracht. Ondanks dat werd door het college toch voor de rechter verklaard dat de brief nep was. Wethouder Gert-Jan van der Valk verzuimde vooraf in te grijpen om dit te voorkomen en heeft volgens het onderzoeksrapport van de PvdA-leden Wim Noordzij, Dick van Puffelen en Rudie Heintjes verzuimd de valse verklaring achteraf recht te zetten. Deze valse verklaring was relevant en heeft een rol gespeeld bij de behandeling door de rechter. Hierover zijn stukken in het dossier waaruit de onjuistheid van de gemeentelijke verklaring blijkt. Door de ondernemersvereniging is verklaard dat de wethouder daarvan vooraf telefonisch op de hoogte is gesteld.

 

De inspecteurs van het ministerie van VROM die onderzoek deden, waren hooglijk verbaasd dat er stukken niet zouden bestaan terwijl de inspecteur deze al wel in zijn bezit had! Op z’n minst was hier sprake van onzorgvuldig handelen. De conclusie van VROM liet aan duidelijkheid niet te wensen over: “De gemeente werkte onvoldoende mee met het onderzoek van het Ministerie van VROM naar aanleiding van een klacht van Swaneveld. Tevens werd het bestaan van minstens één relevant document ontkend dat reeds in bezit van het ministerie was.

 

Zeggen de drie PvdA-leden in hun onderzoeksrapport: “In het feitenmateriaal dat in de zaak Swaneveld beschikbaar is, bestaan zeer sterke aanwijzingen die het beeld van de uitzending van Zembla bevestigen. Het gaat om enkele ernstige zaken. Niet voorkomen of achteraf rechtzetten van een feitelijk onjuiste verklaring voor de rechter door de wethouder, terwijl hij vooraf kennis had, respectievelijk had kunnen hebben, van de onjuistheid, is zo’n ernstige zaak.” Over het door het college onder druk zetten van raadsleden die kritische vragen daarover stellen, zeggen de drie PvdA-leden in hun rapport:  “Het dermate onder druk zetten van gemeenteraadsleden dat zij afzien van bemoeienis met de zaak en zich belemmerd voelen in de uitoefening van hun functie als volksvertegenwoordiger, raakt aan de wortels van het democratisch functioneren van onze overheid.”

 

Wethouder Marnix Trouwborst beweert dat er in de zaak Swaneveld geen harde feiten boven water komen. Als bovenstaande voor de wethouder nog niet voldoende is, volgt hieronder een interne mail van de juridische afdeling de voormalige gemeente Oostflakkee. Van Theo B. aan Hans B. met cc aan Johan van der L., Frenk ten B., Ton van Pelt, Gert-Jan van der Valk en Anne R.: “…Nadrukkelijk NIET om nog weer een mailwisseling op gang te brengen, maar uitdrukkelijk alleen om iedereen te informeren die in de KSG-groep - hetgeen betekent in dit verband: Krijg Swaneveld Gek - zit, stuur ik deze mail van Arie Swaneveld door naar je…”  Deze mail werd gestuurd op maandag 5 maart 2007. Vanaf dat moment wist B&W dus van het bestaan van een Krijg Swaneveld Gek-groep. Een groep ambtenaren die met medeweten van B&W een ondernemer aan het kapot maken waren. Over criminele organisaties gesproken!   

 

Frans Evers

29 januari 2021

Links deed net zo hard mee

Rechtse partijen zoals de VVD en PVV waren de drijvende krachten achter deze terreur, maar linkse partijen waren onderdeel van het probleem.Foto: De Socialist januari 2021

Lees op: https://socialisme.nu/neoliberale-en-racistische-staatsterreur-kost-rutte-iii-de-kop/


28 januari 2021

Rabobank: 'Wij zijn medeverantwoordelijk voor de problemen in de landbouw'

Het boerenland is er slecht aan toe. Decennia van intensieve landbouw hebben de bodemvruchtbaarheid en biodiversiteit sterk gereduceerd. In Zembla erkent Rabobank voor het eerst dat de bank hieraan schuld heeft. “Als je alleen focust op de crisis in de landbouw, dan zijn wij natuurlijk de financier van de landbouw zoals die nu is”, zegt Bas Rüter, directeur duurzaamheid. “En dat betekent ook dat de problemen die daarmee samenhangen door ons gefinancierd worden. Wij dragen als bank medeverantwoordelijkheid voor hoe het systeem nu is.”https://tinyurl.com/y2tvmcbp26 januari 2021

ingezonden:

Weer een verhaal om groen bij het volk te promoten


 

Deze locatie in Finland genereert 300 gigawatt aan stroom, deze stroom zou 40000 huishoudens van groene stroom kunnen voorzien. Zou, zeg ik weer. Deze promotie is te vergelijken met de presentatie van Sweep, ja die van Deltawind. Een prognose om steun voor je plan te krijgen, in werkelijkheid sluit je een contract met een  multinational voor afname van de gegenereerde stroom.
 

Nu naar de multinationals, die hebben te maken met het reduceren van CO2 uitstoot. Tom Poes, verzin een list zei Ollie B. Je koopt energie, groen geproduceerd. Groen geproduceerd betekent geen CO2 uitstoot, dus je kunt gewoon doorgaan met je eigen productieproces. Dit noemen we CO2 handel. Met Dank aan Frans Timmermans en zijn secondant Diederik.


naam en adres bij de redactie bekend
25 januari 2021

TROUW
Column Stevo Akkerman

 

Wie het geweld in Eindhoven ziet als ‘oorlog tegen de politiestaat’, moet behoorlijk in de war zijn


Geen enkel gevoel voor proporties, geen flauw benul wat totalitair betekent of wat een dictatuur is. Maar onze populisten zijn wel consequent in hun ‘Umwertung aller Werte’, dat moet ik toegeven: zo veel dictatuur ze hier ontwaren, zo weinig zien ze het in Rusland. Twee jaar geleden liep Wilders nog met een Russisch-Nederlands vriendschapsspeldje door de Doema, en hij was daar trots op.

https://www.trouw.nl/opinie/wie-het-geweld-in-eindhoven-ziet-als-oorlog-tegen-de-politiestaat-moet-behoorlijk-in-de-war-zijn~b9ba1831/

21 januari 2021

Zembla

Toch maar goed dat die plannen van wethouder Trouwborst niet door zijn gegaan!

Nieuwe kankerverwekkende stoffen aangetroffen in rubbergranulaat

Er blijken nog meer schadelijke en kankerverwekkende stoffen in de rubberkorrels van kunstgrasvelden te zitten, dan tot nu toe werd aangenomen. Bovendien lekt een aantal van die stoffen makkelijker weg dan de al bekende schadelijke stoffen in rubbergranulaat.


lees het artikel op:  https://tinyurl.com/yxj3x7cr


ingezonden:

Ten tijde van "bloeddorst zwanenburg" wist het RIVM waar we dagelijks op vertrouwen na 2 dagen, ja 2 dagen te melden dat er geen enkel gevaar van een kunstgrasveld te vrezen was.

(naam en adres bij de redactie bekend)20 januari 2021

Waarom worden zoveel burgers kapot gemaakt door de overheid?

De landelijke overheid en paralellen met lokale overheid

Veel van wat ik hoor en lees tijdens de evaluatie van de kindertoeslagenaffaire, komt me erg bekend voor. Volksvertegenwoordigers die worden tegengewerkt. Die de gevraagde stukken niet of heel moeizaam krijgen. En dan nog voor een groot gedeelte zwartgelakt. Hoe kunnen zij op deze manier hun primaire taak uitvoeren: controleren van de regering?

Burgers die aan stukken willen komen, worden verwezen naar WOB-verzoeken. De termijnen die daar voor staan, worden geregeld overtreden of opgerekt waar mogelijk. Ook daarin worden vaak hele gedeelten zwartgelakt. Om de ambtenaren te beschermen? De burgers zouden beschermd moeten worden! Daarvoor zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en die worden met de voeten getreden door onze eigen overheid. Burgers worden kapot gemaakt. En dan die rechtszaken tegen burgers. Met ons geld! Waar is de menselijke maat gebleven?
 

Zelfs rechters in ons land, worden op het verkeerde been gezet, wanneer ambtenaren onder ede, niet de waarheid vertellen. Rechters baseren hun uitspraak op basis van de aangeleverde stukken en niet op ontbrekende stukken. Zij gaan er, foutief dus, in hun oordeel vanuit dat de overheid per definitie goed handelt en alles juist aanlevert.
 

Maar wanneer raadsleden stukken boven water willen krijgen, lopen ze ook tegen problemen aan. Ze krijgen te horen dat de gevraagde stukken niet bestaan. En wanneer een raadslid dan zelf de stukken uit de kast wil halen, waarvan hij weet dat ze daar liggen, lukt dat niet. Dan wordt hij gearresteerd door de politie op voorspraak van een zelfbenoemde loco-burgemeester en in een cel gegooid. U weet vast wel over wie dit gaat: raadslid Rob Maliepaard, die de waarheid boven tafel wilde krijgen in de zaak Swaneveld en door toedoen van wethouder Trouwborst in de boeien werd geslagen.
 

Niet alleen is het om te huilen, maar het druist ook tegen alle principes van onze democratie in. Zo kan zelfs een raadslid niet zijn primaire taak uitvoeren: controleren van de macht.


Maria Evers
20 januari 2021


VPRP Tegenlicht

Waarom pandemiebestrijding en natuurbehoud hand in hand gaan

Natuurvernietiging, zoals ontbossing, verandert de wereld in een knaagdierenparadijs. Precies het recept voor een nieuwe pandemie. Hoe kunnen we dat voorkomen?


https://tinyurl.com/y5pl539x
18 januari 2021

De Correspondent
door: Jesse Frederik

De tragedie achter de toeslagenaffaire

Zo hadden we het niet bedoeld

"Ik wil best geloven dat deze medewerker achter een belastingbalie niet veel kon doen. Ik wil best geloven dat een journalist nu eenmaal nieuws maakt. Ik wil best geloven dat Belastingdienstmedewerkers slechts de wet uitvoeren. Ik wil best geloven dat beleidsambtenaren gewoon hun taak verrichten, rechters rechtspreken en Kamerleden politiek bedrijven. Maar wat kunnen we dan nog wél doen? Beelden we ons niet te makkelijk allerlei beperkingen in, omdat we bang zijn voor het ongemak?"


https://decorrespondent.nl/11959/de-tragedie-achter-de-toeslagenaffaire/719468974741-fc85ca00


17 januari 2021

Kamer schrikt van opkopen zonneparken door buitenlandse bedrijven: ‘Bijzonder onwenselijk’

Het kabinet moet strengere eisen stellen aan de bouw van zonneparken, zodat subsidies niet meer massaal naar het buitenland verdwijnen en inwoners financieel meer gaan profiteren. Dat stellen Kamerleden na onderzoek van deze krant, waaruit zaterdag bleek dat veel zonneparken worden opgekocht door buitenlandse investeerders waardoor omwonenden buitenspel staan.


https://www.ad.nl/politiek/kamer-schrikt-van-opkopen-zonneparken-door-buitenlandse-bedrijven-bijzonder-onwenselijk~a17501ea9/ingezonden:

 

Iedereen schrikt de afgelopen week over het feit dat de stroom, opgewekt door windtubines(milieu minaretten) onder contract verkocht is aan grote concerns. Recent is gebleken dat de energie opgewekt via "zonneweides" naar Chinese concerns gaat. Deze concerns zijn vaak ook al de eigenaar van deze weides.


Toen recent aan de staatssecretaris(Wiebes) hierover kamer vragen werden gesteld moest deze het antwoord schuldig blijven. Er werd gevraagd hoeveel procent van deze weides in Chinese handen zijn, hier dus geen antwoord op. Verder zoeken bracht aan het licht dat een groot deel van de Europese energiemarkt in handen is van aan China gelieerde bedrijven.


naam en adres bij de redactie bekend

17 januari 2021

 

Experts vrezen overal windmolens: ‘Ons land gaat in de uitverkoop’

Nederland krijgt er de komende jaren honderden windmolens en tienduizenden voetbalvelden aan zonneparken bij. Broodnodig om de klimaatdoelen te halen. Maar de weerstand groeit, want niemand wil windturbines van 250 meter hoog in zijn achtertuin.

Miljarden subsidie (die veelal naar het buitenland verdwijnt)
De overheid subsidieert deze projecten volop via de stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE). Tussen 2016 en 2024 is er zo’n 50 tot 60 miljard euro aan subsidies beschikbaar.

https://www.ad.nl/binnenland/experts-vrezen-overal-windmolens-ons-land-gaat-in-de-uitverkoop~a8590fbc/

 

ingezonden:

Onze eigen Sweep, je weet wel die van Deltawind heeft hier precies hetzelfde gedaan. In haar aanvraag voor windmolens gaf ze aan dat de gegenereerde stroom voor x duizend huishoudens gebruikt kon worden. Ja, kon worden. Ze had al een leveringscontract met enkele multinationals afgesloten om haar stroom af te nemen. Philips, DSM, Google en Akso Nobel.

En maar weer aan de subsidieknop draaien.

naam en adres bij de redactie bekend

 

16 januari 2021
 

De Speld: Rutte: ‘Kabinet treedt af vanwege grote fouten Asscher’

Premier Rutte heeft bekendgemaakt dat het kabinet de ultieme verantwoordelijkheid neemt voor de grote fouten van PvdA-leider Lodewijk Asscher in de toeslagenaffaire. Rutte: ‘Het aftreden is van symbolische waarde voor het falen van Asscher.’


https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/de-speld-rutte-kabinet-treedt-af-vanwege-grote-fouten-asscher~b128e62f/
14 januari 2021

 

We hebben alleen maar interesse in Afrika als er wat te halen of te dumpen valt

Milieuracisme is een misdaad

door: Maria Evers

Afrika is prachtig en heel groot. Wij, Europeanen hebben er veel rijkdommen gevonden en gestolen. Wij hebben zelfs hele bevolkingsgroepen ontvoerd en verhandeld. Arbeidskrachten zonder rechten. Niet herkend of erkend als mensen met dezelfde gevoelens als wij. Wij hebben er goud, mineralen, hout, vruchten en medicijnen ontvreemd. Maar nu de bevolking het Covid-vaccin nodig heeft, blijven wij in gebreke. Eigen land eerst?

 

We hebben niet alleen veel gehaald in Afrika, tegenwoordig brengen we ook veel terug. Als dank voor het vergaren van rijkdommen, lozen we er nu vele vaten gif. De verwerking van giftig afval en e-waste is duur. Daardoor is er een markt ontstaan waarbij bedrijven onze wetgeving omzeilen en al die troep vervolgens exporteren naar landen in West- en Centraal-Afrika, waar het op misdadige wijze wordt gedumpt. Of denk eens aan de grootschalige olievervuiling van de Nigerdelta waar een dochteronderneming van Shell aan het werk was. De meerderheid van de bevolking in de Delta leeft te midden van olievervuiling en in grote armoede. En dan de watervervuiling door (illegale) lozingen door mijnbouwbedrijven. De slechte waterkwaliteit in Zuid-Afrika zorgt voor sterfte onder met name kleine kinderen en dieren.
 

Zuid-Afrika is een testland voor coronavaccins
Zuid-Afrika speelt een grote rol in de laatste klinische fase van verschillende coronavaccins. Drie coronavaccins die nog in ontwikkeling zijn, worden daar getest op proefpersonen. Zuid-Afrikanen spelen dus een cruciale rol in het gevecht tegen Covid-19. Maar wanneer je kijkt naar wie toegang heeft tot de goedgekeurde vaccins, dan lijkt Afrika vergeten.

 

Voor zover bekend, zorgt  Covax (initiatief WHO) voor de levering van twee miljard doses coronavaccins in 2022 voor Zuid-Afrika. Dit aantal zal slechts genoeg zijn voor 10% van de bevolking. Dat zal eerst vooral voor artsen, verpleegsters en medische personeel zijn. Maar hoe zit het met de rest van de bevolking?
13 januari 2021

Ingezonden:

Nederland, ouwehoerland

Zit net naar het nieuws te kijken en daaropvolgend de actualiteit.

Jawel een discussie of we vijf, zes of ja u raadt het al, zeven keer de dosis uit een ampul kunnen halen. Injectiespuit met loze ruimte of een 100% lediging.
Zo gaan we maar door, ben je niet depressief dan moet je een sterke gedachte hebben om het niet te worden.Mensen, er is al zoveel ellende, een alleenstaande man stapt uit het leven door van zijn balcon te stappen.

Zie een verslag van weer een ..."T, gevolgd door intelligente vragen van Tweede kamerleden. Voorzitter bedankt, ik bedank de beantwoording maar ik heb de volgende vraag.

Media, stop hier eens een keer mee.
En ook de ..."T leden doe je werk en stop met jullie optredens in alle actualiteiten programma's

https://www.ad.nl/binnenland/cees-87-sprong-van-negen-hoog-liever-dood-dan-weer-de-eenzaamheid-van-een-lockdown~a35d358d/


naam en adres bij de redactie bekend11 januari 2021

Ook jij bent schuldig aan de aftakeling van onze democratie
 

Door: Xena Maria Evers - documentairemaker/filosoof


foto: Wouter van der Wolk

 

De gebeurtenis van 6 januari in Washington is ongelooflijk en weerzinwekkend, maar allesbehalve verrassend. Het wrange is dat de aanhangers van Donald Trump die het Capitool bestormden er echt van overtuigd zijn dat ze het goede deden, ter bescherming van de democratie, want in hun ogen zijn de verkiezingen gestolen. Dat is namelijk wat hun leider Trump herhaaldelijk zegt en blijft zeggen en het stelen van verkiezingen zou natuurlijk nooit mogen gebeuren in een democratie; de rest is geschiedenis.

 

De democraten veroordelen deze coup (natuurlijk) hard en deze wordt  gezien als een aanslag op de democratie. En precies dit zie ik steeds vaker om me heen gebeuren: mensen die – qua opvattingen – tegenover elkaar (lijken te) staan, kapen dezelfde begrippen (in hun eigen voordeel). Mijn studie filosofie leerde mij dat, voordat je verder kan gaan met je eigen betoog, eerst een begrip uiteengezet en afgebakend moet worden. Op dit soort momenten ontstaat kortsluiting in mijn hoofd: hoe kan het dat de ene partij geweld gebruikt uit naam der democratie en de andere partij dezelfde actie afkeurt uit naam der democratie?

 

De meest voor de hand liggende verklaring is dat we in een post-truth tijdperk leven waarin empirische feiten minder invloed hebben dan persoonlijke overtuigingen. Social media versterkt deze tendens doordat mensen alleen maar in hun eigen filterbubbels zitten waarin ze voornamelijk hun eigen wereldbeeld bevestigd zien. Dit zorgt voor groeiende polarisatie in de samenleving. En dit gebeurt niet alleen in Amerika, ons land polariseert ook. En van extreem rechts of de radicale islam is het overduidelijk dat deze groepen een gevaar vormen voor de democratie, maar volgens mij wijzen we te veel naar anderen en vergeten we daardoor naar onszelf te kijken. Onze democratie ligt vanuit verschillende kanten onder vuur.

 

Dit vuur wordt gevoed door het grote gebrek aan vertrouwen. In onze instituties, in politici en in elkaar. En zo gek is dat niet, kijk alleen al naar ons land en de schandalige toeslagen-affaire (die levens heeft verwoest). Waarom zou je dan blind vertrouwen hebben in de politiek, of in de belastingdienst? Het gaat mis en het gaat te vaak mis. Tussen de bestormers van het Capitool zat een aantal complotdenkers. Ook hier in Nederland is er een groeiende groep mensen die kritisch is op het gevoerde beleid rondom de coronacrisis. Deze mensen worden weggezet als wappies, maar geheime deals tussen de overheid en vaccin-producenten gooien alleen maar olie op het vuur. En waarom kan er überhaupt gesproken worden over verkiezingsfraude, of het stelen van de verkiezingen? Als een grote groep mensen dit kan geloven doordat één man dit blijft roepen, dan kun je wel die ene man demoniseren, of je kan jezelf achter de oren krabben en denken: wat is er mis met het systeem?

 

De eerste en belangrijkste stap om het vertrouwen terug te winnen is processen transparanter maken. Als het stemmen eerlijk verloopt en één stem ook daadwerkelijk één stem is - de basis van een democratie - zou dit dan niet transparant kunnen gebeuren? Dat dit op de één of andere manier ook door journalisten en burgers te controleren valt? Waarom zijn de deals die de overheid sluit met vaccinfabrikanten geheim? Wiens belang wordt hier gediend? Waarom kan dit niet openbaar gebeuren? Waarom worden tijdens deze crisis WOB-verzoeken tijdelijk stilgelegd? De journalistiek kan daardoor haar controlerende taak niet goed meer uitvoeren terwijl ook dit een essentieel onderdeel is van een goed functionerende democratie. Deze controlerende macht is essentieel, ook in een crisis, want blind vertrouwen op de overheid kunnen we niet.

 

Maar niet alleen moet het vertrouwen terugkomen in onze instituties, we moeten ook ons best blijven doen elkaar als gelijken te zien. Zelfs de meest linkse en anarchistische vrienden die ik heb, geven af op de al eerder genoemde viruswappies. Groepen mensen worden gediskwalificeerd vanwege hun afwijkende mening en dat is niet goed voor het functioneren van onze democratie. Vrijheid van meningsuiting is een grondrecht.

 

Om meer geweld te voorkomen is Trump verwijderd van Twitter. Maar Twitter kan ook gewoon de tweets verwijderen die tot geweld oproepen in plaats van een politieke stem uit het publieke debat te verwijderen. En welk doel wordt hier gediend? Trump-aanhangers denken echt niet nu opeens dat hun leider een leugenaar is. Het omgekeerde is eerder waar: het voedt alleen nog maar meer het idee dat de democratie aangevallen wordt. Want dit raakt aan censuur en dat hoort zeker niet thuis in een democratie.

 

Ook dit is een trend die gaande is. Gerenommeerde wetenschappers die een andere mening erop nahouden dan het RIVM worden gewoon van Linkedin verwijderd. Maar wie gaat nu bepalen wat wel en niet gezegd mag worden? Social media? De machthebbers? De meerderheid? We moeten niet vergeten dat grondrechten juist het individu beschermen tegen de overheid, maar ook tegen de tirannie van de meerderheid.

 

Eén van mijn favoriete filosofische teksten is On Liberty van John Stuart Mill. Hij beargumenteert naadloos waarom vrijheid van gedachtegoed, en in het verlengde hiervan: vrijheid van meningsuiting, een grondrecht is. Hij doet dit uit naam van de waarheid. Ten eerste stelt hij dat je nooit helemaal zeker kan weten of jouw mening de ware is; niemand is onfeilbaar. Dit is eigenlijk al de belangrijkste reden waarom je een mening niet zou moeten onderdrukken, want stel dat jij ernaast zit en de ander waarheid spreekt?

 

Maar meer nog komt het voor dat een mening een deel van de waarheid behelst. Stel dat iemand een andere mening is toegedaan dan de jouwe en deze mening bezit 10% waarheid. Als je deze mening verbiedt dan doe je alsnog de waarheid geweld aan. En zelfs in het hypothetische geval dat de andere mening 0% van de waarheid bezit, dan nog moet je deze mening niet verbieden. De waarheid moet bevraagd en getest blijven worden om te voorkomen dat het een dood dogma wordt. De waarheid moet in leven blijven. Dit is voor mij het filosofisch argument en tevens de noodzaak voor een vrij en open debat. Wees nieuwsgierig, nederig en respectvol. Waarom vindt de ander dat? Kan er iets van waarheid in zitten? En het allerbelangrijkste: kan ik ernaast zitten?

 

En natuurlijk zijn er regels en grenzen nodig. In een democratie dienen alle vormen van geweld, vandalisme, terrorisme, racisme en alle andere nare vormen van -ismes geen plaats te hebben. Dus dit is geen pleidooi om goed te praten wat er in het Capitool is gebeurd, want dat valt niet goed te praten. Maar elkaar niet meer als gelijkwaardig zien, iemand afkeuren vanwege een andere mening, het diskwalificeren, of zelfs het categoriseren van mensen is een vorm van dehumaniseren. En het dehumaniseren van groepen om welke reden dan ook, is een vorm van geweld, die je niet alleen de ander aandoet, maar de samenleving als geheel.

 

Enkele zomers geleden las mijn geliefde een citaat voor uit De Overgave, een roman van Arthur Japin. Het ging over de bloederige oorlog tussen de witte kolonisten en de Comanches-indianen. In het boek kwam naar voren dat het een gruwelijke oorlog was, maar dat beide partijen niet ’s morgens opstaan met het idee dat ze zich even heel slecht gaan gedragen die dag. Nee, ze staan op met het idee om het goede te gaan doen. Dit is een essentieel inzicht om te allen tijde in je achterhoofd te houden, in relatie tot anderen; we moeten de ander als mens blijven zien.

 

Stop met geheime deals, maak processen transparanter, neem je taak als volksvertegenwoordiger serieuzer, verschuil je niet achter het systeem. Journalisten, doe je werk en controleer de macht, stop met het demoniseren van groepen mensen en win het vertrouwen terug. Door mensen te demoniseren en diskwalificeren doe je zelf mee aan de teloorgang van onze democratie. Er wordt weleens gezegd dat het hard werken is om een goede liefdesrelatie te hebben, maar reken maar dat we ook hard moeten werken om een goed functionerende democratie te hebben. Iedereen moet het beter gaan doen. Ook jij.

10 januari 2021
 

Geen anderhalve meter afstand in de bio-industrie

 

COLUMN Irene van den Berg is journalist en columnist, gespecialiseerd in financiële psychologie. In haar verhalen probeert zij ons economisch gedrag te verklaren


Onze gigantische veestapel, zou juist in deze coronacrisis, een van de grote verkiezingsonderwerpen moeten zijn. De coronapandemie startte als zoönose, een ziekte die begint bij een dier en overspringt op de mens. De meeste nieuwe infectieziekten ontstaan op die manier: denk aan HIV, de vogelgriep en Sars. Dat onze intensieve veehouderij ook een broedplaats voor virussen kan zijn, bewees de Q-koorts die tot zo’n 100.000 besmettingen bij mensen leidde. Niet voor niets waarschuwde viroloog Marion Koopmans onlangs dat het nieuwe coronavirus net zo goed bij ons kan ontstaan.

https://www.ad.nl/dossier-irene-van-den-berg/geen-anderhalve-meter-afstand-in-de-bio-industrie~ac00bc02/
6 januari 2021

Ab Osterhaus: ‘virusverdiener’ of viroloog die verdediging verdient?

EELKE VAN ARK
 

Al maanden zwellen – wederom – geruchten aan over Ab Osterhaus, de huisviroloog van Op1. Had Osterhaus niet zo hard gewaarschuwd voor de Mexicaanse griep, terwijl hij zelf allerlei belangen had in de bestrijding ervan? Hoe zit het eigenlijk met belangen rond mogelijke vaccins tegen Covid-19? En waarom verscheen er ineens 5,6 miljoen euro op de balans van zijn eigen BV? ‘Je kunt alles wel verkeerd uitleggen.’

https://www.ftm.nl/artikelen/de-vermeende-belangen-van-ab-osterhaus?share=SJACar6Z62NBmoZD%2Fb4DtlivDoiEeebShgkqS%2BoTsC%2Frx7BKwccbOiSFsdCArQ%3D%3D
3 januari 2021

De media als waakhond: controleer de overheid, niet de burger

COLUMN - Irene van den Berg is journalist en columnist, gespecialiseerd in financiële psychologie. In haar verhalen probeert zij ons economisch gedrag te verklaren.

https://www.ad.nl/dossier-irene-van-den-berg/de-media-als-waakhond-controleer-de-overheid-niet-de-burger~ae9cefa2/2 januari 2021

Politiek Jaaroverzicht 2020 Goeree-Overflakkee
 

COLUMN -  Vanwege de Covid-maatregelen was het voor de gemeenteraad op Goeree-Overflakkee  vanaf het voorjaar alleen nog mogelijk digitaal te vergaderen. Helaas waren deze vergaderingen voor ‘de kijkers thuis’ bijna niet te volgen vanwege de aanhoudende technische storingen. Ondanks dat, deden de lokale politieke partijen in 2020 hun uiterste best om zich profileren.


Onderstaand een overzicht.
 

SGP: bouwen tot in de hemel
Wethouder Markwat heeft het afgelopen jaar de woede van de inwoners van Oude-Tonge op zijn hals gehaald door eerst bewoners in de Dabbestraat op te zadelen met een 14 meter hoog appartementencomplex in hun achtertuin en vervolgens met bouwplannen te komen voor een torenflat van 20 meter hoog, een stukje verderop in het dorp. Ook in Ouddorp zijn de burgers het beleid van de SGP meer dan zat; de ongebreidelde bouw van vakantiewoningen, tweede woningen en hotels gaat maar door. Daar bovenop zijn in 2020 nog een aantal traditionele kerkenpaden afgesloten. Als klap op de vuurpijl gaf Markwat ook nog eens € 500.000,- extra uit aan een, uit de hand gelopen opknapbeurtje van Het Fort in Ooltgensplaat, zonder dat de gemeenteraad hiervan af wist.

CDA: zwaan kleef aan
Om ook in de volgende coalitieperiode verzekerd te zijn van ‘het pluche’ stemde de CDA-fractie als een blinde vink in, met alle voorstellen van de SGP. Zelfs tegen beter weten in. Zoals onlangs tijdens het debat over de afvalverwerking. De CDA-fractie liet weten meer vertrouwen in ‘haar’ SGP wethouder te hebben dan in de kennis van de specialisten van afvalverwerkingsbedrijf AVR.


VVD: blablabla
De dames van de VVD-fractie hebben het afgelopen jaar werkelijk alleen maar ‘mee zitten praten’. Hun blablabla voegde niets toe, het zal voorlopig dan ook de laatste keer zijn dat de VVD in de coalitie mocht plaatsnemen.


VKGO: als een kaartenhuis in elkaar gestort
Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd VKGO uitgeroepen tot de grote winnaar met een groei van 3 naar maar liefst 6 zetels. In 2020 stortte de lokale partij als een kaartenhuis in elkaar. Spanningen binnen de fractie, een raadslid dat uit de partij werd gezet en een raadslid dat vervangen werd, toonde de onmacht van VKGO. Van het verkiezingsprogramma is helemaal niets terecht gekomen. Zelfs de markt is verhuisd van Sommelsdijk naar Middelharnis. Er is totaal niets bereikt. Nou niets bereikt, dat is niet helemaal waar! VKGO kreeg het de afgelopen zomer voor elkaar dat er een openbaar toilet beschikbaar kwam voor het winkelend publiek op d’n Diek in Middelharnis. Enkele weken later werd het toilet echter weer gesloten vanwege de Covid-maatregelen. VKGO zal net als de VVD na de verkiezingen in 2022 uit de coalitie gekegeld worden.

 


Een mogelijke comeback voor voormalig topwethouder De Jong (r)

CU: investering in de toekomst
Door op alle dossiers de SGP te ‘pleasen’ hoopt de CU na de verkiezingen van 2022 weer een plaats in de coalitie te krijgen bij de baasjes van de SGP. In de wandelgangen wordt de naam van Gerrit de Jong reeds genoemd voor een wethouderspost.

 

PvdA: veel geschreeuw en weinig wol
De PvdA-fractie heeft ook in 2020 weer veel van zich laten horen; het regende moties en er werden felle discussies gevoerd, maar ook dit jaar heeft de PvdA weer bijzonder weinig bereikt. Smartwater is ook in 2020 letterlijk en figuurlijk in het water gevallen en het stokpaardje; ‘de zondagopenstelling van zwembad Zuiderdiep’ is voor het achtste jaar op rij kopje onder gegaan. Zou de PvdA-fractie serieus denken dat zwembad Zuiderdiep in de zomer van 2021 op zondag geopend zal zijn?

 

EVV en Groep Jan Zwerus: samen sterk
Aat van Alphen en Henk van der Meer lieten in 2020 niet vaak van zich horen, maar als ze aan het woord kwamen, sloegen ze wel de spijker op z’n kop. In de laatste maanden van het afgelopen jaar trokken de mannen samen op met Jan Zwerus. Zij toonden door grondig onderzoek aan dat het afvalverwerkingsplan zoals dat er nu ligt achterhaald, onnodig kostbaar en niet efficiënt is. Jan Zwerus scoorde in de laatste week van 2020 ook nog punten door het op te nemen voor ‘de hutbouwers’ van Goeree-Overflakkee. Totaal onnodig werden tientallen hutten door de gemeente afgebroken. De combinatie van EVV en Groep Jan Zwerus kan bij de verkiezingen van 2022 wel eens voor een grote verrassing gaan zorgen.

 

Vol Vreugde: stilte
Afgelopen jaar werd Binic Vreugde uit de fractie van VKGO geschopt. Hij begon een eigen partij; Vol Vreugde. Sinds de oprichting van deze nieuwe partij is het vooral erg stil.

 

PvdJ: nieuwe partij met een goed programma
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 heeft zich een nieuwe partij aangemeld: de Partij van de Jongeren. Deze partij heeft enkele weken geleden een sterk verkiezingsprogramma gepresenteerd met onder andere aandacht voor daklozen, de voedselbank en de opening van een coffeeshop op Goeree-Overflakkee. In de peilingen scoort PvdJ opvallend goed. Met een fractie van de PvdJ in de gemeenteraad zullen de raadsvergaderingen er in 2022 zeker niet saaier op worden.

 

Van de politieke redactie


binnengekomen reactie: "Als ik kijk naar VKGO dan mis ik de vermelding van de door Akkie Krouwel ingediende en aangenomen motie betreffende meer aandacht en het geven van voorlichting door de gemeente over het onderwerp straling. Daarnaast vind ik het onterecht dat Eijkenduijn (PvdA) credits krijgt voor de strijd voor zondagopenstelling van het zwembad in Stellendam. Als er een club is geweest die geknokt heeft voor het op zondag opengaan van het Zuiderdiep dan is dit wel VKGO."


30 december 2020


Nederlands Dagblad:

Omstreden pastoor uit Druten houdt anti-vaccinatiepreek: ‘Gezonde mensen hebben geen vaccin nodig’

 

De rooms-katholieke pastoor Jos Hermans uit het Gelderse Druten is in opspraak geraakt nadat hij tijdens een preek tegen vaccinatie tegen het coronavirus pleitte.

https://www.nd.nl/nieuws/nederland/1010781/omstreden-pastoor-uit-druten-houdt-anti-vaccinatiepreek-gezonde#27 december 2020

 

Bodem verslechtert door menselijke invloed

 

Wageningen University
27-DEC-2020 - Nog nooit veranderden bodems zo snel als in de afgelopen vijfduizend jaar. Daar is vooral de mens en zijn landbouw verantwoordelijk voor. Dat ontdekte Marijn van der Meij tijdens zijn promotieonderzoek dat hij op 19 november 2020 verdedigde.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=27120
27 december 2020

Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s
 

Bestuursrechter erkent verhoogde gezondheidsrisico’s draadloze technologie ruim onder de blootstellingslimietenhttps://www.stralingbewust-go.nl/index.php/nieuws

reactie: Andries Middelbos
Verkeerde "kop" boven dit bericht. De rechter heeft alleen de dame in kwestie aangemerkt als belanghebbende bij bouwvergunning voor een antenne. De rechter doet geen uitspraak of er gezondheidsrisico's zijn. Tekst in de uitspraak van de rechtbank: "Of het gezondheidsrisico zodanig is dat verweerder de door eiseres gewenste omgevingsvergunning niet had kunnen verlenen is een inhoudelijke toets waaraan in het kader van de beantwoording van de vraag naar belanghebbendheid niet wordt toegekomen."


reactie: Jan Mastenbroek

 

Jammer dat dhr. Middelbos de alinea boven de door hem aangehaalde zin weglaat.

 

Naar het oordeel van de rechtbank is het, alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, overziend, niet uitgesloten dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1 V/m, en dus ook in het geval van eiseres, sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s. Voor die conclusie acht de rechtbank mede van belang dat voortschrijdend wetenschappelijk inzicht over de gezondheidseffecten van EMV’s maken dat niet langer kan worden uitgegaan van de conclusies uit het deskundigenbericht van de StAB dat centraal stond in de uitspraak van de Afdeling van 14 januari 2009. Ook is van belang dat een instantie als de Gezondheidsraad, van wie de adviezen een belangrijke rol spelen in de oordeelsvorming in zaken als deze, in haar laatste rapport in wezen bevestigt dat bij 5G nog niet duidelijk is welke gezondheidseffecten optreden en ook dat, hoe onwaarschijnlijk mogelijk ook, er verbanden bestaan tussen EMV’s en bepaalde ziektes. De Gezondheidsraad wijst ook op de samenhang tussen blootstelling aan EMV’s en bepaalde biologische processen. Daarom moet eiseres naar het oordeel van de rechtbank worden aangemerkt als belanghebbende.

 

En ook de inhoudsindicatie van de uitspraak voor het gemak maar weglaat, die overeenkomt met de eerste zin van bovenstaande alinea.
 

 

Het klopt inderdaad dat het ging over de vraag of eiseres belanghebbende was. Dat blijkt volgens deze uitspraak inderdaad het geval. Maar vooral de redenen waarom zij belanghebbende is zijn zeker een doorbraak, nl. dat de rechtbank van oordeel is dat, alle argumenten, onder verwijzing naar wetenschappelijke literatuur, overziend, niet uitgesloten is dat ook bij een veldsterkte die lager is dan 1V/m (!) er sprake is van verhoogde gezondheidsrisico's.

Kortom 'de kop' is volkomen terecht.

 

 24 december 2020

Waarom de kerken wel?!

 

De kerken mogen wel open blijven tijdens de coronacrisis, terwijl bijna alles in NL op slot moet. In Barneveld trekken ze helemaal van niks en niemand iets aan. Er zijn honderden mensen bij elkaar gekomen in de gereformeerde kerk. Harry kijkt er vol onbegrip naar.


https://www.youtube.com/watch?v=BRhGy45uRys
24 december 2020


persbericht GJZ

Goeree-Overflakkee, even niet de gemeente waar je trots op hoeft te zijn!


Het is spijtig  maar helaas geeft bovenstaande kop het gevoel weer dat bij ons maar zeker ook bij veel jongeren en bij veel ouders leeft. Eerder werd een bericht geplaatst op de Facebookpagina van de Groep Jan Zwerus op 10 december dat de gemeente bezig was met het weghalen van hutten die de jongeren vol trots met elkaar gebouwd hadden.


De jongeren  kregen van de gemeente te horen dat hun hutten tijdelijk afgebroken moesten worden omdat deze met oud en nieuw door vuurwerk  in brand konden vliegen. Als Groep Jan Zwerus vonden wij dit vreemd omdat in alle voorafgaande jaren deze hutten niet afgebroken hoefden te worden met Oud en Nieuw. Dus heeft GJZ schriftelijke vragen bij de wethouder ingediend voor een nadere verklaring. Op 23 december is in Den Bommel een hut weggehaald. Deze hut stond er al 6 jaren en is door jongeren op een creatieve en positieve manier opgebouwd.

Deze donderdag werd ik  gebeld door diverse ouders en jongeren die betrokken zijn bij deze hutten en zij uitten behoorlijk hun ongenoegen over het gedrag van de Boa’s. . Mij is meegedeeld dat de medewerkers van de buitendienst van onze gemeente vervelende en arrogante  opmerkingen maakten tegen de jongeren van de hutten en tegen hun ouders.

Ik beloofde actie te ondernemen en belde het telefonische voorportaal van de gemeente op en kreeg de boodschap van de Buitendienst dat zij de opdracht uitvoerden die zij hadden gekregen van handhaving om de hutten af te breken. Handhaving wenste niet aan de telefoon te komen maar een uiterst vriendelijke telefoniste vertelde dat de hut was weggehaald omdat de hutten het bos verloederde. Maar toen ik aangaf dat de hutten al 6 jaar getolereerd werden werd mij, Jan Zwerus, meegedeeld dat deze hutten na Oud en Nieuw  wel weer opgebouwd mochten worden.

Arrogant gedrag gemeente
Aangezien er nu een vuurwerkverbod is, is de angst van de gemeente een slechte raadgever. Een ambtenaar van de gemeente kwam met het idee dat deze hutten in de brand konden vliegen door vuurwerk. Zonder te overleggen met de jongens en hun ouders werden deze hutten weggehaald. Als de gemeente wel met de jongens had gesproken dan hadden de jongeren de ambtenaar kunnen vertellen dat zij hun hutten hadden beschermd tegen vuurwerk. Als de gemeente vooraf de jongeren had geïnformeerd wanneer de hutten weggehaald zouden worden dan waren de ouders bereid geweest om de vele materialen zoals het hout en pallets op te slaan. Nu is al het zuurverdiende geld van deze jongeren weg door het arrogante gedrag van de gemeente.


De dorpsraad heeft aangegeven om achteraf met de partijen om de tafel te willen gaan zitten. Te laat en overbodig omdat het kwaad is al geschied.


Ondanks het arrogante gedrag van de gemeente wens ik iedereen een fijne Kerst toe, in het bijzonder de benadeelde jongeren en hun familie. De gemeente wens ik veel wijsheid toe en dat zij in 2021 eerder met de jongeren en burgers in dialoog gaan met een luisterend oor.

Hopelijk kan ik dan weer trots zijn op onze gemeente.


Is getekend door Jos de Jonge  en Jan Zwerus
Groep Jan Zwerus

www.groepjanzwerus.nl
20 december 2020

ingezondenDe redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is.

 

Onrust en onbegrip veel bewoners Nieuw Rijsenburgh

 

Vorige week (16 december) kregen bewoners en contactpersonen een brief van het bestuur van Nieuw Rijsenburgh, met de mededeling dat hun kerst er heel anders zou uitzien dan voor alle andere Nederlanders. Voor alle Nederlanders is het mogelijk kerst te vieren bij elkaar mits drie bezoekers, maar helaas niet als je bewoner bent van Nieuw Rijsenburgh. 
 

Wel mogen er drie bezoekers komen op hun kamer die graag bij hun ouder willen zijn, omdat dit misschien de laatste kerst kan zijn. Dus in Coronatijd gaan er per kamer drie bezoekers de gang op, de lift in en op bezoek bij hun ouder. Geen kerstmaaltijd, geen gezelligheid, geen mogelijkheid om de ouder eens lekker te verwennen met kerst, omdat ze wel heel weinig hebben gehad het afgelopen jaar.
 

Dus moeten wij als gezin (3 personen) op bezoek in Nieuw Rijsenburgh. Maar de ouder mag niet thuis bij het gezin op bezoek komen, terwijl dat eerste kerstdag juist gereserveerd was voor alleen de ouder. Dus kerst zou met totaal vier personen worden gevierd.  Want je gaat toch niet je ouder in gevaar brengen?
 

Quarantaine
Gelukkig hadden wij dit verstand, al vindt het bestuur van niet. Want wat gaat er gebeuren als de ouder toch kerst gaat vieren bij de kinderen? Dan is het bij terugkomst vijf dagen in quarantaine en word je behandeld als een zieke, terwijl dat de rest van Nederland gezellig kerst en Oud en Nieuw kan vieren ook al was het met een beperkte groep. Na vijf dagen word je getest en mag je tien dagen na kerst geen bezoek ontvangen (ja, een iemand voor een uur per dag in beschermde kleding).

 

Je zal toch maar bewoner zijn van CuraMare? Want dan wordt er gedacht dat je niet meer tot drie personen kan tellen. Ik hoop dat het bestuur tijdens zijn gezellige kerstdiner (met evtuele ouders) en de Nieuwjaarsviering eens terugdenken aan wat ze hun bewoners aandoen. Fijne Feestdagen (die de bewoners van Nieuw Rijsenburgh ook heel graag hadden gewild).

 

Naam en adres bij de redactie bekend
19 december 2020

Vrij Nederland:

Er is maar een conclusie mogelijk na het rapport over de toeslagenaffaire

Misschien wel. Maar in elk geval toch wel de topmensen die hun ogen hebben gesloten onder het mom van “we voeren de wet uit”. Dat lijkt wel weg op: Befehl ist Befehl. Misschien ze via een boete/terugvordering straffen. Dat zij eens voelen hoe het is, om de rekeningen niet meer te kunnen betalen.

Er is maar één conclusie mogelijk na het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire

 https://tinyurl.com/y8ya9fkp18december 2020

Deze Kerstgroet is aan de raad en B&W gestuurd namens de heer Zwerus (GJZ) en de heren van het Eiland van Vrijheid 
 


Beste collegae en collegeleden,
 

Wij naderen Kerst en dit is voor velen een tijd van bezinning en het begin van het nieuwe jaar gaat gepaard met goede voornemens.
 

Eind november verscheen een onderzoek in opdracht van het Afvalfonds en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin staat dat sturen op restafval averechts werkt. Ook in veel andere rapporten kwam dit de afgelopen jaren al naar voren. Veel afvalverwerkers zijn eveneens kritisch op het beleid. Op internet zijn veel artikelen over dit falende beleid te vinden.
 

Het item over afval in het NOS-journaal van afgelopen zaterdag vertelt hetzelfde verhaal. Plastic scheiden aan de bron is zinloos en achterhaald geworden en zorgt tevens voor ernstige vervuiling van het plastic afval. Het dumpen van restafval neemt ook toe door dit beleid. Dit is in tegenspraak met hetgeen de wethouder beweerde tijdens de laatste raadsvergadering; namelijk dat plastic scheiden aan de bron efficiënter is dan eindafscheiding. Ook zetten we vraagtekens bij de bewering van een raadslid dat de AVR capaciteitsproblemen heeft.
 

Onze motie was gebaseerd op een gedegen research en dit wordt bevestigd door het Journaal, het onderzoek van VNG en door legio internetartikelen. Helaas moeten wij constateren dat IPR-Normag ernstig in gebreke is gebleken om niet de laatste ontwikkelingen van het scheiden van afval mee te nemen in haar rapport als tweede optie.
 

Bezin met Kerst en vraag u af of jullie wel de goede keus hebben gemaakt om tegen onze motie te stemmen. En als tweede zouden wij als voornemen voor 2021 willen voorstellen om eerst goed research te plegen en dan een keuze te maken gebaseerd op feiten.
 

Wij wensen jullie een fijne Kerst en ook een goed, gelukkig en vooral gezond 2021!

 

Met vriendelijke groet,

 

Aat, Henk en Jan

17 december 2020

ingezonden: De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van een ingezonden brief. Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat. Een brief wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is.

 

Fort Prins Frederik, de soap van een attractie

 

Op 10 december 2020 is het Fort Prins Frederik weer eens agendapunt geweest van de raadsvergadering. Deze keer om een budgettaire overschrijding van de restauratie van de Donjon met meer dan een half miljoen Euro. Dit werd als voldongen feit aan de raad gepresenteerd. De benodigde toestemming van de Raad vóór besteding ontbrak. Overmacht liet de wethouder weten. We konden niet eerder zien dat het zo’n bouwval was.

 

In de kosten zijn nog niet opgenomen de bezoldiging van externe ondersteuning zoals een projectleider, een juridische adviseur, externe adviezen, juridische kosten, opstellen van een (concept)voorontwerpbestemmingsplan, enzovoort, enzovoort. Het fort heeft al jaren de eer in de gemeentelijke begroting als het meest risicovolle project van Goeree-Overflakkee benoemd te worden.

 

Grote publiekstrekker

Het kost wat maar dan heb je ook wat is de redenering van het college. “Conform de doelstelling van dit plan is de oostkant van het eiland een grote publiekstrekker rijker” zo vermeldt de raadsbrief. Het college laat ook nog weten dat met de restauratie het dorp Ooltgensplaat een belangrijke attractie rijker is.

 

De metamorfose van de Donjon is niet alleen een financiële aderlating geweest maar is ook ten kostte gegaan van mensen. Eigenaren van een kavel met een chaletje op het fort die van het terrein zijn afgeschopt. Mensen die plannen hadden voor hun oude dag. Mensen die er, gezien de gedragingen en beloftes van de voormalige gemeente Oostflakkee, op mochten rekenen ongestoord oud te kunnen worden op het fort. Kortom mensen die hun droom niet hebben kunnen waarmaken. Mensen die pillen hebben moeten slikken om te kunnen slapen. Het heeft wat ellende gekost maar dan heb je ook wat.

 

Retro-fort

Wie het fort recentelijk heeft bezocht zal versteld staan van het resultaat. Daadwerkelijk een attractie. Aan de buitenkant is niet of nauwelijks nog een steen te vinden die stamt uit het jaar van oprichting 1883. Het is nieuwbouw uit 2020. Een replica. Een retro-fort dat totaal in dissonantie is met de overige onderdelen van het fort. Met het cultuurhistorisch besef lijkt bij de restauratie een loopje te zijn genomen. Gelukkig hebben we de foto’s nog. En niet getreurd, de overgebleven gebouwen zoals de kazernes worden ook nog aangepakt zo beloofde de wethouder.

 

 

Toekomstige debacles
Dit kon ook alvast worden beschouwd als een vooraankondiging van toekomstige financiële debacles. Maar als je de gemeente mag geloven, zullen busladingen vrijgevige toeristen in aantocht zijn om de aanzienlijke gemeentelijke investering per inwoner, voor deze culturele wanprestatie enigszins te compenseren.

 

Ferry Simonis

 

 


17 december 2020


persbericht: Partij van de Jongeren

 

"Er zijn op het eiland zelfs dakloze jongeren die zwerven op straat!"
 

Wij van de PVDJ lazen het bericht in de media over de starters lening vol verbazing

 

Het is een tegenstrijdig idee meer jongeren naar het eiland proberen te krijgen terwijl er al te weinig woningen zijn voor de op het eiland woonachtige jongeren. Dit is wat betreft de PVDJ onbegrijpelijk & onacceptabel!

 

Het leven te moeten beginnen met een schuld is al niet gezond. Geeft extra druk op de schouders & neemt vele risico's met zich mee van het ene in het andere probleem terecht te kunnen komen. En zoals medisch ook bewezen is, is stress ervaren geen gezonde levensstijl. Er zal tijd en ruimte moeten komen dat mensen weer zelf kunnen gaan sparen voor het aanschaffen van een eigen woning.

 

Voor nu is de PVDJ nog geen actieve beweging in de gemeenteraad dus heeft de PVDJ geen inzage in alles wat er precies binnen het gemeentebestuur afspeelt. Wel hopen wij dat op een dag te hebben, zodat er vanuit de PVDJ over al de onderwerpen beter meegepraat & meegedacht mag worden.

Tot dan zullen wij het moeten doen met welke informatie op straat, het internet, de media en de huidige raadsleden aan ons meegeven.  

 

Bestaande partijen vinden het bedrag dat in 2013 is vastgesteld op 30.000 als starterslening voor een woning te laag; op zich is dat goed met zicht op al de heersende problemen. Daarom is het zeker spijtig dat er twee stemmen in de gemeenteraad te kort waren (met de wet- en regelgevingen waarin wij onszelf nu nog bevinden) om het idee van de starterslening te verhogen. Maar wat er later in het stuk naar voren kwam, is dat dit ook bedoeld zou moeten zijn om jongeren van buiten het eiland hierheen te verhuizen.

Hiervoor kan de PVDJ helaas maar weinig begrip opbrengen. Er zijn op het eiland zelfs dakloze jongeren die zwerven op straat. Genoeg mensen dus die graag een woning en een baan zouden willen hebben op Goeree Overflakkee. Besteed liever uw aandacht, tijd & geld aan deze doelgroep zodat zij omgeschoold kunnen worden tot de posities waar mensen nodig zijn.


Nu is het wat de PVDJ betreft een te makkelijk excuus een oplossing af te wimpelen doordat geld uit verschillende 'potjes' komt. Aangezien al het geld uit dezelfde bron van de samenleving afkomstig is, namelijk ons gezamenlijke belastinggeld. Wie weet is het dan noodzakelijker te kijken welke van deze twee doelgroepen eerder prioriteit krijgt voor steun uit het algemene belastinggeld. Mensen zonder enkele onderdak in onze eigen gemeente of mensen uit een andere plaats die in hun huidige gemeente al onderdak hebben?
 

Ook zijn wij als lokale partij van mening dat een baan eerder aan de eilandelijke inwoner aangeboden zou moeten worden, dan aan iemand van buitenaf die hier bijvoorbeeld zelf geen historie kent of hier zelfs geen familie heeft wonen. Dit is wat betreft de PVDJ toch wel een factor die zwaar meeweegt wanneer iemand graag contact behoudt met zijn naasten.

 

Namens een aantal partijen zijn er meer inwoners nodig om in alle voorzieningen te kunnen voorzien zoals (kinderopvang, scholen, winkels, zorginstellingen, buurthuizen e.d.) de PVDJ deelt deze mening niet vanwege het feit dat er mensen op het eiland leven zonder eten, zonder onderdak & zonder baan. Wanneer de politiek bereid is in deze doelgroep te investeren qua steun, stabiliteit, omscholing enzovoort zal er automatisch meer veerkracht ontstaan voor de lokale arbeidsmarkt.  

 

Voedselbanknorm verhogen
Ook met de coronacrisis zien wij dat er ineens geld vrij mag komen om allerlei maatregelen in onze gemeente te kunnen treffen. Waarom dan niet voor de dakloze of de hongerlijdende mensen onder ons? Zoals de kosten van het eten blijven stijgen maar de voedselbanknorm niet verhoogd wordt? Deze verhoudingen kloppen niet daarom is de PVDJ van mening dat er prioriteiten gesteld moeten worden aan de problemen die als eerste voorrang krijgen om de mensen in bij te staan.

 

De belangrijkste vraag hierbij luidt, waar willen wij als gemeentebestuur de bevolking het eerst in steunen? waarschijnlijk is deze algemene vraag het beste te beantwoorden door middel van eerlijke referenda onder al de inwoners binnen onze gemeente.  

16 december 2020


Rampjaar 2020 door de ogen van Marcel van Roosmalen

2020 is nu al het ergste jaar ooit volgens Marcel van Roosmalen. Maar er staat een ding vast: 'Schiphol blijft open. Ook als we bijwerkingen krijgen van het vaccin en we allemaal onder de bulten zitten en er hoorns uit onze hoofden groeien blijft Schiphol open.'

kijk naar de uitzending: 
https://www.youtube.com/watch?v=mjrSfDSxhGU

15 december 2020

5 miljoen weggooien?

Het grote gelijk van Zwerus, Van Alphen en Van der Meer
 

COLUMN - De kruitdampen van de felle discussies tijdens de raadsvergadering over het inzamelen van huisvuil afgelopen donderdag, waren nog niet opgetrokken toen op zaterdagavond in het NOS journaal van 8 uur bekend werd gemaakt, dat het gescheiden inzamelen van huisvuil een achterhaald en slecht idee is.
 

Jan Zwerus (GJZ) werd donderdag, met name door de christelijke partijen, keihard aangevallen toen hij een motie wilde indienen voor een nader onderzoek naar de voor- en nadelen van het bij de bron scheiden van huisafval. Dit voordat er door de gemeente 5 miljoen euro wordt uitgegeven aan ondergrondse containers en dergelijke. Zwerus had zich nader geinformeerd en kwam tot de conclusie dat de door wethouder Markwat (SGP) voorgestelde nieuwe manier van huisvuil inzamelen achterhaald is en hoge kosten voor de inwoners gaat betekenen.

Vervuiling PMD
Ook Van Alphen en Van der Meer, beiden raadslid voor EVV, hadden zich in het onderwerp ingelezen en kwamen net als Zwerus tot de conclusie dat na-scheiding van huisafval de toekomst heeft. Maar liefst 44 andere gemeenten zijn de afgelopen jaren overgestapt op na-scheiding.

De doelstelling om de hoeveelheid restafval te beperken werk averechts omdat het juist leidt tot vervuiling van PMD (plastic verpakkingen, metalen blikjes en drinkpakken). “Soms zit er voor de helft restafval in de PMD” aldus directeur Hester Klein Lankhorst van het Afvalfonds.

Eind november verscheen een onderzoek in opdracht van het Afvalfonds en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) waarin staat dat sturen op restafval averechts werkt. Ook in veel andere rapporten kwam dit in de afgelopen jaren al naar voren.

 

Boete op goed gedrag
De gemeente Bunschoten ging in 2017 'om'. Burgers moeten hun restafval wegbrengen én er voor betalen, 1,62 per grijze zak. "Het doel was om de hoeveelheid restafval naar beneden te brengen", zegt wethouder van Financiën Rick Beukers. Eén op de vijf huishoudens brengt sinds die nieuwe regel geen enkele zak restafval weg. "Dat betekent dat mensen er helemaal geen zin in hebben op deze manier", concludeert Beukers. En dat is logisch, vindt hij. "Eigenlijk is er sprake van een boete op goed gedrag. Want juist de mensen die goed hun afval scheiden en het restafval keurig wegbrengen, worden belast."

Huiswerk
Als de 25 raadsleden die afgelopen donderdag tegen de motie van GJZ en EVV stemden hun huiswerk hadden gedaan was het idiote plan voor afvalscheiding bij de bron en een onzinnige investering van 5 miljoen euro nu van de baan geweest.


Van de politieke redactie
12 december 2020

Wethouders zwaar onder vuur

COLUMN - Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag kwamen de wethouders Markwat (SGP) en Bruggeman (VKGO) zwaar onder vuur te liggen. Markwat had veel uit te leggen over het financiële drama van het Fort in Ooltgensplaat en ook over de veel besproken afvalstoffenheffing. Bruggeman sprak niet helemaal de waarheid omdat er voor de zoveelste keer gedonder is over SRGO.


Nadat de bewoners van het Fort één voor één van het terrein zijn afgeschopt door de gemeente blijkt nu dat zich een nieuw drama afspeelt in Ooltgensplaat; de verbouwing van het Fort kost 550.000 euro meer dan gepland. De wethouder heeft dit geld uitgegeven zonder dat de gemeenteraad hier groen licht voor had gegeven. De oppositie was woedend en stelde kritische vragen. Daarnaast bleek dat de restauratie nog lang niet klaar is en er dus nog wel eens een financiële tegenvaller kan volgen.

 

Afvalstoffenheffing
De veel besproken afvalstoffenheffing leidde tot heftige discussies. Zowel de fractie van EVV als van de groep Jan Zwerus verweten wethouder Markwat dat de raad niet volledig was geïnformeerd en er slechts keuze was uit één voorstel.

 

Dit voorstel bleek ook nog eens een slecht voorstel omdat het aan de bron scheiden van afval al een aantal jaren een achterhaalde manier van afval scheiden is. Onder andere de AVR beschikt over machines die achteraf scheiden veel effectiever maken, zo bleek uit nader onderzoek. Conclusie: ruim 5 miljoen euro weggegooid en een berg ellende voor alle inwoners van Goeree-Overflakkee in de komende jaren.

 

Weer gedonder over SRGO
Wethouder Bruggeman lijkt de derde wethouder op rij te worden die het veld moet ruimen vanwege het dossier SRGO. In januari 2017, slechts enkele weken na de oprichting van SRGO, moest toenmalig VVD wethouder Trouwborst opstappen toen bleek dat hij de gemeenteraad bewust onjuist had geïnformeerd over het oprichtingstraject van de veel besproken stichting SRGO.

 

Wethouder de Jong (CU) werd na het vertrek van Trouwborst de nieuwe portefeuillehouder accommodaties. Onder andere door het achterhouden van belastende rapporten en de gebrekkige communicatie over de gezondheidsproblemen bij klanten van zwembad de Staver was er binnen de CU geen steun meer voor de Jong waardoor hij na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 van het politieke toneel verdween.


Kritische mondelinge vragen
Raadslid Jan Zwerus (GJZ) stelde afgelopen donderdag kritische mondelinge vragen over het onderzoek door een extern bureau naar het functioneren van SRGO. Bruggeman had in juni 2019 de gemeenteraad toegezegd nog voor de zomervakantie van 2020 een evaluatie van 3 ½ jaar SRGO te presenteren. Deze toezegging had Bruggeman niet waargemaakt waarna hij de raad in juli 2020 beloofde voor het eind van 2020 de evaluatie te presenteren.

 

Zwerus vroeg aan de wethouder waarom er nu wéér vertraging was opgetreden en of de vertraging gevolgen heeft voor een eventuele verlenging van het contract met SRGO en waarom hij het onderzoeksrapport nog steeds niet had ontvangen. Bruggeman suggereerde dat het onderzoek vertraging zou hebben opgelopen vanwege de Covid crisis.

 

Aan de groeiende neus van Bruggeman was te zien dat hij niet de waarheid sprak. Op 4 februari wordt het onderzoeksrapport naar de functioneren van SRGO besproken tijdens een dialoogavond. Dat zou zomaar eens het einde van de politieke loopbaan van Bruggeman kunnen betekenen.

 

Van de politieke redactie


11 december 2020
 

Schande! Een vrouw als SGP-wethouder

 

COLUMN - De SGP van Schouwen-Duiveland maakte op 9 oktober wereldkundig dat door haar mevrouw P. Leenstra-Schot, voorgedragen was om namens de SGP, wethouder te worden in de gemeente Schouwen-Duiveland.

 

In de raadsvergadering van 29 oktober 2020 werd zij als zodanig geïnstalleerd. Daarmee was de eerste vrouwelijke SGP-wethouder een feit. Een droevig feit! Want dit betekent dat hiermee binnen de SGP een forse stap op het hellend vlak van de vrouwenemancipatie is gezet. Dat is geen kleine zaak! Maar velen binnen de partij – waaronder ook de SGP-ers van de gemeente Goeree-Overflakkee schijnen dit niet te beseffen.

 

Het feit dat SGP-partijleider van de gemeente Goeree-Overflakkee Herweijer mevrouw Leenstra-Schot feliciteerde met haar benoeming tot wethouder was uitermate teleurstellend en gelet op het beginsel ook zonder meer verwerpelijk.

 

Als SGP-wethoudster Leenstra-Schot zelf de van God gegeven plaats en roeping van de vrouw in de praktijk openlijk miskent, hoe kan zij dan ooit geloofwaardig en krachtig de emancipatie bestrijden? De opvatting van het vrouwenkiesrecht voorkomend uit een revolutionair emancipatiestreven strijdt met de roeping van de vrouw. Dat laatste geldt ook voor het zitting nemen van de vrouw in politieke organen, zowel vertegenwoordigende als bestuurlijke. Herweijer zou beter moeten weten!

 

Frans EversReactie SGP-fractievoorzitter Hendrik Herwijer:

Bovenstaande is onjuist. Ik heb Paula niet gefeliciteerd. Het wereldse, emancipatoire leefpatroon rukt in SGP-kringen steeds verder op. Daarvan is de voordracht van een vrouwelijke wethouder een heel duidelijk voorbeeld en signaal. Steeds verder raakt in de praktijk het leefpatroon van de vrouw verwijderd van hetgeen de apostel schrijft: Doch ik laat de vrouw niet toe dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil dat zij in stilheid zij. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. En Adam is niet verleid geworden, maar de vrouw verleid zijnde, is in overtreding geweest. Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid (1 Tim. 2:12- 15).

Niet een politiek optreden strekt de vrouw tot eer, nee, maar haar versiersel zij een zachtmoedige en stille geest, vergezeld met een onderdanige, kuise wandel in Gods vreze. De deugdelijke huisvrouw uit Spreuken 31 was in de poort niet aanwezig, maar haar man (vers 23)! 

Het is in het bijzonder de taak van het SGP-hoofbestuur om de oprukkende emancipatie binnen de partij openlijk af te wijzen en krachtig tegen te gaan. Het hoofdbestuur dient dan ook van de stap die de SGPSchouwen-Duiveland en mevrouw P. Leenstra-Schot nu gezet hebben, krachtig en ondubbelzinnig afstand te nemen en ook alles in het werk stellen om deze stap weer ongedaan te maken. Maar niet alleen het SGP-hoofdbestuur heeft hier een taak, ook de SGP-leden dienen hun verantwoordelijkheid te verstaan door op grond van Gods Woord en het SGP-beginselprogramma bezwaar aan te tekenen bij de SGP van Schouwen-Duiveland en bij het SGP-hoofdbestuur tegen het voordragen van een vrouw als wethouder.


10 december 2020


Politieke Peilingen Goeree-Overflakkee 


COLUMN – Zo'n 100 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen zijn vandaag weer de maandelijkse politieke peilingen uitgevoerd door PPGO. Het afbraakbeleid in de vorige regeerperiode door toenmalig PvdA minister Asscher (bijna 80.000 banen in de gezondheidszorg weg bezuinigd) lijkt niet alleen in de landelijke politiek, gevolgen te hebben.


PvdA is deze maand ook in de peilingen op Goeree-Overflakkee de grote verliezer, ‘de club van Jaap-Willem’ verliest vergeleken met de peilingen van vorige maand maar liefst 4 zetels en zakt daardoor terug naar 3. Ook Groen Rechts van Jan Zwerus verliest een zetel (5), net als de PvdJ (4).


Christelijk blok herstelt zich
De 3 Christelijke partijen herstellen zich verrassend sterk. Wellicht heeft dat iets met de decembermaand te maken waarin ‘de Goedheiligman’ zijn jaarlijkse bezoek aan Goeree-Overflakkee aflegt. SGP wint 3 zetels en wordt met 6 zetels weer als van ouds de grootste partij op het eiland. CDA en CU winnen beiden 2 zetels en komen op elk 3 zetels


Verrassende coalitie
Met in totaal 12 zetels heeft het Christelijke blok nog 4 zetels nodig om een meerderheid in de gemeenteraad veilig te stellen. De keuze voor een niet-Christelijke coalitiepartner moet daarom vallen op de partij van Jan Zwerus of de PvdJ van partijleider Florian van der Weide. De frontale aanval van Jan Zwerus op SGP wethouder Markwat over de uiterst dubieuze nieuwe manier van afvalstoffeninzameling zal er voor zorgen dat de Partij voor de Jongeren als nieuwkomer ook plaats mag nemen in het lokale ‘pluche’.


De zetelverdeling op Goeree-Overflakkee in de peiling van 8 december 2020 ziet er als volgt uit:

SGP                   6

Groen Rechts  5

PvdJ                  4

PvdA                 3

PVV                   3 

CDA                   3

CU                     3

EVV                   2

VVD                   1

SP                      1

 

Van de politieke redactie
8 december 2020

Landbouw en Biodiversiteit bij elkaar brengen

De VlinderstichtingWageningen University & Research

Het EU-project bouwt hierop voort en gaat niet alleen breder naar biodiversiteit kijken, maar ook naar de effecten op opbrengst van landbouwgewassen en financiële baten en kosten voor de boer. De inzet is dat deze manier van werken over vijf jaar een voorbeeld wordt van hoe boeren en vrijwilligers, onderzoekers, overheden en andere partijen samen de biodiversiteit op het platteland kunnen verbeteren.

lees meer op: https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=27023#


4 december 2020

Alle mensen zijn wormen, maar ik ben een glimworm (W. Churchill)
 

COLUMN - Als kind las ik veel. Een fijn vermaak voor een kind in de preteeveetijd. Van mijn vader kreeg ik een soort encyclopedie met de titel: Ik weet het. Er zaten ook plaatjes in, wat het een stuk aantrekkelijker maakt voor een kind om doorheen te bladeren en hier en daar wat op te pikken.

 

Nu moest ik daar vandaag aan denken toen ik een bericht las in EOS Wetenschap over de afstamming van de mens. De conclusie is dat we afstammen van wormen (Ikaria). Nu begrijp ik meteen waarom ik zo’n boekenwurm was.


Maar alle gekheid op een stokje. Het is natuurlijk nog al wat. Wat een ontwikkeling hebben we meegemaakt. Maar we zijn nog steeds verbonden met de aarde, al lopen we soms met ons hoofd in de wolken. Uiteindelijk worden we zelfs weer wormenvoer. Lucebert zei het al: Toen de mensen nog niet bestonden waren er al wormen om ze op te vreten.


Dat deze wijsheid al eeuwen eerder bestond blijkt wel uit de bijbeltekst van Job (25: 6) Hoeveel te min de mens, die een made is, en des mensen kind, die een worm is! Een wijze les?


Wat ik wel weet is dat wormen goede compostmakers zijn. Ze eten keuken- en tuinafval en verwerken dat tot goede compost. Daarbij maken ze ook de bodem luchtig door het gangenstelsel. Een heel nuttig dier dus. Beetje respect kan geen kwaad.


De mens is verworden tot een worm die alleen maar vreet, maar wat hij achterlaat is vervuiling, plastic, gifstoffen. Misschien moeten we terugkeren naar onze oorsprong en de wereld een beetje beter achterlaten?

 

Maria Evers
2 december 2012

Nog steeds heidens karwei om de oversteek te nemen

Al in 1995 en '96 bezig om een veiliger oversteek bij Nieuwe-Tonge te krijgen, de kruising Molendijk met de N215. Begonnen met een handtekeningenactie. Die later aangeboden bij de gemeente. Toen de camera's werden geplaatst door de provincie waren ze me niet vergeten. Ik kreeg een uitnodiging en kwam zelf(s) in de krant!Nog meer gevonden. Al in 1987 vroegen ouders aandacht voor de gevaarlijke kruising voor de schooljeugd die elke dag de oversteek moet maken.

Wat minder is, is dat de oversteek nog steeds gevaarlijk is. En de camera's? Zijn ze er weer, zijn ze er nog, of zouden ze nog terugkomen? Hoe was het ook weer? Je moet zo de vinger aan de pols houden en dit heb ik een beetje laten gaan. Maar dat doet de Dorpsraad nu toch!30 november 2020

 

 

Gemeente Goeree-Overflakkee in grote financiële problemen

 

COLUMN  - Tijdens een ingelaste gemeenteraadsvergadering van donderdag 26 november heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een financieel herstelplan om te ontkomen aan preventief toezicht door de provincie. In de praktijk betekent dit dat een aanzienlijk deel van de ENECO-gelden ingezet zal worden om de gemeente begroting van 2021 sluitend te krijgen

 


Dit moet toch ruim voldoende zijn?

Al sinds de eerste maand van de herindeling in 2013 verkeert de gemeente Goeree-Overflakkee in ernstige financiële problemen. Elk jaar doet het gemeentebestuur een graai uit ‘de pot algemene reserves’ om de begroting sluitend te krijgen. Dit jaar stak de provincie echter een stokje voor deze jaarlijkse ‘truc’ en verplichtte het gemeentebestuur om geld, dat was binnengekomen door de verkoop van de ENECO aandelen, in te zetten voor het begrotingstekort van 2021.

 

Geen nieuw gemeentehuis of nieuw zwembad

Dat is een forse tegenvaller voor het college van burgemeester en wethouders. Zij hadden namelijk een fors deel van de opbrengst, zo’n 50 miljoen euro, al bestemd voor de bouw van een nieuw gemeentehuis, een nieuw zwembad en nog enkele geldverslindende ideeën. Door deze plannen kan nu dus (voorlopig) een streep worden gezet.
 

Om te komen tot een blijvende financieel gezonde gemeente moet er flink bezuinigd worden op de uitgaven om de begroting van de jaren na 2021 sluitend te krijgen. Het gemeentebestuur wil de financiën zover hervormen dat het tekort dat nu gedekt wordt door ENECO-gelden, in een later stadium teruggestort kan worden in de ENECO reserve.
 

Goed voornemen

Een prachtig ‘goed voornemen’, echter voorlopig nog nergens op gebaseerd. Vanaf de herindeling in 2013 was er elk jaar nog een financieel tekort en elk jaar riep het gemeentebestuur met enige trots dat er weer een sluitende begroting gepresenteerd kon worden. Nu is dus pijnlijk duidelijk geworden hoe de gemeente Goeree-Overflakkee er financieel voorstaat.
 

Bezuinigingen

In januari 2021 zullen de eerste bezuinigingsplannen gepresenteerd worden. Best spannend! Zal het college van burgemeester en wethouders het aandurven om afscheid te nemen van een aantal geldverslindende ‘projecten’ zoals: Smartwater, het waterstofsprookje, de afvalstoffenheffing en SRGO? Of komt de rekening van acht jaar financieel wanbeleid gewoon weer bij de burger terecht door ordinaire belastingverhogingen?

We moeten vrezen voor het laatste!

 

De politieke redactie

27 november 2020

54 Organisaties verzoeken sluiting subsidieloket wind op land  per 24 november ter voorkoming van megaclaims tegen de Staat

54 Organisaties hebben minister Wiebes het verzoek gestuurd om het subsidieloket voor wind op land per 24 november aanstaande gesloten te houden. “Uitspraken van het Europees Hof betekenen, dat verleende en te verlenen vergunningen voor windturbines in Nederland niet mogen worden gebruikt. Het openstellen van het loket zal daarom niet leiden tot de bouw en exploitatie van windturbineparken, maar tot schadeclaims van mogelijk honderden miljoenen euro’s tegen de Staat”, zegt ir. Kees Pieters van NederWind, coördinator van dit verzoek.  

lees verder op: https://tinyurl.com/yxwp9t3m

27 november 2020


Volkskrant commentaar

RAOUL DU PRÉ

Omtzigt verdient navolging in strijd tegen bestuurlijke vluchtigheid


In de toeslagenaffaire ging veel mis doordat mensen op alle niveaus onvoldoende werden geïnformeerd door hun voorgangers. Bijna niemand die er in 2013 bij was toen de zaak begon te ontsporen, is er ook nu nog bij betrokken.

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/omtzigt-verdient-navolging-in-strijd-tegen-bestuurlijke-vluchtigheid~b29ad724/

25 november 2020


ingezonden: 

BURGERPARTICIPATIE
 

Als zwembaddeskundige maak ik me al een aantal jaren grote zorgen over het zwemklimaat in zwembad de Staver en over de werkwijze van SRGO. Nadat door verschillende calamiteiten in 2017 honderden bezoekers van zwembad de Staver gezondheidsschade opliepen zijn er, in opdracht van het college van burgemeester en wethouders, twee verschillende onderzoeken uitgevoerd.

In 2017 deed de GGD onderzoek naar de luchtkwaliteit in zwembad de Staver en in 2019 deed Sportfondsen Nederland onderzoek naar de klimaatomstandigheden, de technische installaties van zwembad de Staver en de werkwijze van SRGO.


Achtergehouden documenten
De directeur van SRGO hield in zowel het onderzoek van de GGD als in het onderzoek van Sportfondsen Nederland een aantal belastende rapporten buiten de onderzoeken. Deze feiten kwamen aan het licht toen onder andere na het indienen van een WOB-verzoek (Wet openbaarheid van bestuur) in september 2019 de achtergehouden documenten openbaar werden. Het bestuur van SRGO en het college van burgemeester en wethouders zijn sinds oktober 2019 op de hoogte van deze malversaties, maar hebben tot op heden geen actie ondernomen.

 

Weer fraude in de Staver?
Ondanks forse investeringen in de installaties van de Staver zijn de technische problemen nog steeds niet opgelost, zo blijkt uit de aanhoudende klachten van gebruikers van het zwembad. Om inzicht te krijgen in de ernst en de omvang van de problemen heb ik zowel wethouder Bruggeman als het bestuur van SRGO de afgelopen maanden verschillende keren verzocht mij de meetrapporten van het afgelopen jaar toe te sturen. Beiden weigerden dat te doen.

Op 20 oktober jongstleden heb ik daarom weer een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente. In het WOB-verzoek vraag ik om meetrapporten, prestatieafspraken tussen de gemeente en SRGO, bezoekersaantallen plus inkomsten en investeringen in de installaties. Op 18 november jongstleden ontving ik een brief van de gemeente waarin staat dat de gemeente meer tijd nodig heeft om mijn verzoek te behandelen, het ambtenarenapparaat zou het te druk hebben met andere zaken…

In werkelijkheid zijn de documenten waar het om gaat, in het bezit van SRGO en hoeven dus alleen maar door SRGO verzameld te worden en kunnen vervolgens worden doorgestuurd naar de gemeente. Daarna kan een gemeente-ambtenaar de gegevens naar mij doorsturen. Hooguit een paar minuten werk voor de gemeente dus. Wat is nu de werkelijke reden van het niet leveren van de gegevens? Wordt er weer een legionella-uitbraak onder de pet gehouden? Is de gemeente bang dat er, net als in het verleden van de Staver, weer een grootschalige fraude aan het licht komt? Of is dit het ultieme voorbeeld van burgertje pesten?

Burgerparticipatie
Wat erg dat een betrokken burger die zich al jaren inzet voor de veiligheid en gezondheid van zijn medemens telkens weer door de gemeente wordt tegengewerkt. En dat in een gemeente waar participatie zo’n belangrijke plaats op de politieke agenda inneemt. Vertrouwen en transparantie zouden hiervoor de basis moeten vormen.

 

John Albrechts
Middelharnis

23 november 2020

We praten en praten maar. Wie was er verantwoordelijk? Maar de gedupeerden zijn nog steeds niet geholpen!

Teken voor de Goede Zaak

Bied onmiddellijk hulp aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire!


De gedupeerden uit de toeslagenaffaire zitten al veel te lang in de ellende. Ze verdienen een frisse start. Hoe meer mensen deze campagne ondersteunen, hoe groter de druk op het kabinet wordt. Deel je mee?

https://tinyurl.com/y6gvzlo420 november 2020


Stop met gif glyfosaat EU!

Bayer is de ontwikkelaar van de omstreden onkruidverdelger RoundUp die glyfosaat bevat. De GRG bestaan uit een tiental pesticidenfabrikanten waaronder Syngenta en Bayer (het voormalige Monsanto).Deze steenrijke lobbygroep zet alles op alles om ervoor te zorgen dat het schadelijke glyfosaat (weer) wordt toegelaten op de markt, nu de EU glyfosaat moet herbeoordelen. 

https://tinyurl.com/y5mq9op9

17 november 2020

Scherven van de verzorgingsstaat
 

COLUMN - Vorige week trof ik in deze krant een brief van een klagende burger. Tussen alles wat er, volgens die persoon, mis gaat werd gewezen naar de papieren werkelijkheid van deze gemeente. Ik ben er achter aan gegaan en heb de nieuwe nota beleidsnota participatie doorgespit. Dat viel niet mee.

Het geschrift begint hoopvol met een cartoon ‘de praat en procesplaat’. In 2017 heeft men hier bepaald wat voor een eiland men wil zijn en heeft een landkaart getekend waarmee burgers, organisaties en overheid elkaar kunnen vinden. Omdat het toch enigszins een doolhof bleek, beschrijft  deze nota de wegen waarlangs samenwerking tot stand komt. Participatie is een duur woord voor meedoen en kreeg een vliegende introductie in de troonrede van Willem Alexander van 2013. Voor deze gemeente vormt die een waterscheiding.


Samen doen
Aan de verzorgingsstaat waarvan we toen afscheid namen zou niet veel deugen. Een overheid die zich overal mee bemoeide en alles beter wist, hebben we ingeruild voor de participatiemaatschappij. Die staat, naar zeggen, voor bestuur dat samen naar oplossingen wil zoeken voor maatschappelijke vraagstukken.


Ik kom uit een generatie met koningin Juliana als moeder van het volk en Joop den Uyl als vadertje staat. Haar kleinzoon pleegde, vind ik, daarop verraad. Zijn mooie woorden verhullen een terugtrekkende overheid; ‘zoek het zelf maar uit’. De participatie-wet verving de bijstand. Destijds werd ieder een fatsoenlijk bestaan beloofd. Marga Klompé (Joop’s collega) vond dat een bloemetje op tafel daar ook bij hoorde.


Kom daar nu eens om, uitkeringsgerechtigden ervaren in hun karig bestaan achterdocht en regeldruk. Het beeld, dat de staat vroeger autistisch de eigen zin deed, herken ik niet; ook toen mochten duizend bloemen bloeien.


Doodlopend spoor
Mooie woorden over klantvriendelijkheid en servicegerichtheid ten spijt, het bestuursbolwerk in Middelharnis ervaar ik niet als een open duiventil (op het personeelsverloop na). Ook als je niet laaggeletterd bent, is het een hele toer om te doorgronden waar ze daar mee bezig zijn. En een burger met een goed idee, weet lastig hoe het ter bestemder plekke te brengen, langs de route wijzen er velen je naar een doodlopend spoor.


Bij een overheid die samenwerkt, verwacht ik meer zelfreflectie en nederigheid. Ik ben een ongeregeld kruidje-roer-me-niet en bij tijd en wijle azijnpisser; beslist niet de maatstaf. Maar met de mensen die zich gefrustreerd afgewend hebben is een elftal op te stellen (reservebank erbij).


Zonder wrijven geen glans
Deze gemeente vindt het lastig om kritische burgers binnenboord te houden. Maar zonder wrijving geen glans. Vroeger investeerde een overheid in het maatschappelijk middenveld, de verenigingen en organisaties. Zo bestond een infrastructuur van meningen en plannen. Dat afbreken en daarna tegen de burger roepen dat je wil samenwerken; tot mijn laatste snik.


Frank/Janine
17 november 2020
16 november 2020

 

Participatie is maar een woord
 

COLUMN - De overheid en ook onze gemeente gebruikt veel mooie woorden. Een ervan is ‘participatie’. Een woord dat betekent: meedoen, samendoen, iedereen telt mee. Maar is dat zo?
 

Wat nu naar buiten komt over de belastingdienst, speelt hier ook al jaren. Diezelfde ambtenaren die het burgers al jaren moeilijk maken, zitten er nog steeds. Waarom ze het doen? Is het de macht, omdat het kan? Is het leuk om spelletjes te spelen met mensen? Geeft het een kick? De slachtoffers van dit regiem zijn gewoon mensen. Mensen met een gezin, met een vader en moeder, met kinderen, met een bedrijfje. Mensen met zorgen, pijn en verdriet. Mensen die onrecht wordt aangedaan.
 

Een overheid staat in dienst van de burgers. Waarom is onze gemeente hier niet van doordrongen? Waarom pest en procedeert onze gemeente tegen burgers, in plaats van naar een oplossing te zoeken die voor beiden aanvaardbaar is?
 

Mensen in de knel zoeken vaak ten einde raad een oplossing via de media, via het naar buiten brengen van misstanden. Vaak voel ik me een soort ombudsvrouw. Maar dat ben ik niet. Het enige wat ik kan doen, is zaken naar buiten brengen. En dat doe ik dan ook. Maar deze gemeente heeft een doeltreffende tactiek om daar mee om te gaan: doodzwijgen. Gewoon niet op reageren, dan gaat het vanzelf wel over.


Beste gemeente, wordt het niet eens tijd om iemand aan te stellen, waarbij burgers met klachten en problemen terecht kunnen en die met ze ‘samen’ naar een oplossing zoekt. Ja, participeren geldt ook voor de gemeente. Het werkt twee kanten op. Voor de geloofwaardigheid van de gemeente is het van levensbelang dat er een onafhankelijk ombudsmens komt. Ik zie u vacature met belangstelling tegemoet.


Maria Evers
12 november 2020

Waar staan onze politieke partijen in het klimaat- en energietransitiebeleid

Een bijdrage van Ap Cloosterman

De Tweede Kamer bestaat uit 16 politieke fracties, waarvan 3 eenmansfracties en 6 fracties met vijf zetels of minder. De enorme verscheidenheid in opvattingen en verdeeldheid in het Parlement is de oorzaak van de huidige chaos op het gebied van klimaatverandering en energietransitie.

https://tinyurl.com/y56jhllv


Bestuurlijk ratjetoe
uit Elsevier12 november 2020

Triest! Is dat onze volksvertegenwoordiging?

Zebla: Tientallen politici in de fout met nevenfuncties

https://tinyurl.com/yx9ql4uu8 november 2020

Politieke peilingen Goeree-Overflakkee  8 november 2020

COLUMN – De uitslag van de verkiezingen in de Verenigde Staten blijkt grote invloed te hebben op het stemgedrag van de inwoners van Goeree-Overflakkee. De populistische partijen PVV en Groen Rechts (een samenwerkingsverband tussen de groep Jan Zwerus en het Forum voor Democratie) leveren beiden 2 zetels in en de jongeren partij (PvdJ) levert 1 zetel in.
Pas op de PvdA komt eraan 

PvdA grote winnaar
PvdA is de grote winnaar in de peilingen, met een winst van 3 zetels komt ‘de club van Jaap-Willem’ op 7 zetels en is hiermee de grootste politieke partij van Goeree-Overflakkee.

Nieuw
Voor het eerst in het bestaan van de SP mag deze partij zich ‘eigenaar’ van een zetel in de gemeenteraad noemen.  Ook Groen Links behaalt bij de peilingen van 8 november een zetel.

 

Ommezwaai
Door ‘de ruk naar links’ lijkt er een einde te komen aan het kenmerkende politieke spectrum dat Goeree-Overflakkee al decennia lang in zijn greep heeft. Met in totaal 16 zetels van de in totaal 31 zetels zou een mogelijke coalitie momenteel kunnen bestaan uit: PvdA, PvdJ, EVV, SP en Groen Links. Een ware ommezwaai in het eens zo christelijke, politieke landschap.


 

De zetelverdeling op Goeree-Overflakkee in de peiling van 8 november 2020 ziet er als volgt uit:

PvdA                  7

Groen Rechts    6

PvdJ                  5

PVV                   3 

SGP                   3

EVV                   2

CDA                   1

CU                     1

VVD                   1

SP                      1

GL                      1

 

Van de politieke redactie

5 november 2020

Follow the money: 

De heren achter de complot-media

DENNIS L’AMI

YouTube-kanaal Café Weltschmerz, de Andere Krant en de nieuwe krant Gezond Verstand verspreiden de meest uiteenlopende complottheorieën. De mensen achter deze initiatieven bundelen hun krachten om een ‘media-hub’ te vormen voor geestverwanten. Een van de financiers van Gezond Verstand is Jan van Aken. Deze superlobbyist komt op voor de belangen van energiereuzen. Wat moet Van Aken bij een complotkrant? ‘Hij heeft het mogelijk gemaakt.’
De hoofdredacteur van Gezond Verstand, Van Wolferen staat al langer bekend als iemand die de officiële lezing over de ramp met de MH-17 in twijfel trekt en de aanslag op het Franse satirische tijdschrift Charlie Hebdo ziet als een false flag-operatie. Van Wolferen is emeritus hoogleraar. De UvA betreurt het dat een van haar emeriti bijdraagt aan desinformatie over grote problemen als het coronavirus en klimaatverandering.’

De andere drijvende kracht achter Gezond Verstand is financier Jan van Aken. Hij was lijsttrekker voor de Partij van de Waarheid. Naast Shell, BP, Total, ExxonMobil en Eni is ook Gazprom, het grootste aardgasbedrijf van de wereld, lid van de club van Van Aken, EFET. Tientallen vergelijkbare beursgenoteerde en lokale energiebedrijven en banken als JP Morgan Chase, BNP Paribas, Deutsche Bank en Credit Suisse completeren het gezelschap. 

https://tinyurl.com/y6cmjmpe
2 november 2020

Altenatieven werden van de tafel geveegd

kees van Dam (SGP) speelde dubieuze rol

Het valt niet mee, wanneer je als bewoner of actiegroep tegen plannen van de overheid in wilt gaan. Stichting Mallemolens heeft heel veel uit de kast getrokken om alternatieven aan te geven voor plaatsing windmolens. Een daarvan was een locatie langs de N59

Ies Hartog: "Wij hebben de noordkant van N59 naar Hellegatplein aangedragen. In het onderzoeksrapport werd ineens uitgegaan van de zuidkant vlakbij de hoogspanningsmasten. Begrijpelijk is daar te weinig ruimte. Volgens Tollenaar mocht de noordkant niet omdat de wieken dan over de weg kunnen draaien. Onze verbazing was groot toe later bleek dat de wieken van windpark Krammer over de weg draaien. Helaas waren de vergunningen onder aanvoering van SGP-leider Kees van Dam toen al verleend. We waren wederom in de maling genomen."
 

Het blijkt telkenmale dat je als particulier of kleine organisatie niet opkunt de vele voorschriften, procedures en dergelijke. "Alleen de documenten bij de aanvraag bestonden al uit meer dan 3000 pagina’s."

2 november 2020
 

Inhoud raadsbrief deugt niet

In een onlangs uitgebrachte raadsbrief geeft de gemeente aan dat Goeree-Overflakkee bijna 22 MW meer gaat produceren dan de windopgave die de provincie eist. Uitbreiding van Windpark Battenoert met Blaakweg en Suyderlandt had nooit gebouwd hoeven worden. 

Reeds op 3 april 2018 werd een zienswijze ingediend door mr. De Lange, namens de Stichting Mallemolens. Hierin werd aangegeven dat het mogelijk is zonder de uitbreiding van Battenoert de windopgave vanuit de provincie te behalen. Wethouder Tollenaar stuurde een brief naar de raad waarin hij stelt dat de berekeningen van Mallemolens niet klopte.

 Uit de zienswijze: "Beziet men echter alle reeds geplaatste en nog te plaatsen windturbines binnen de gemeente, dan komt men tot de conclusie dat de plaatsing van windparken Blaakweg en Suyderlandt niet nodig zijn om de opgaaf van circa 225 MW te halen.”

Mallemolens Ies Hartog: “Wij hebben dit gegeven met onderbouwing meerdere keren in persoonlijke gesprekken met Frans Tollenaar en Daan Markwat, via inspreken in 2017 en in onze bezwaarschriften via mr. Peter de Lange ingebracht. In onze berekeningen kwamen we steeds tussen de 224 en 229 MW uit zonder uitbreiding van windpark  Battenoert.”

Zijn reactie op de onlangs naar de raad gestuurde brief door het college: “We hebben dit niet geweten, is dus niet de waarheid. Uit alles blijkt wel dat al jaren geleden besloten is waar de turbines gaan komen, maar men had niet gerekend op zoveel inspraak en weerstand uit Oude- en Nieuwe-Tonge.”
1 november 2020
 

Participatie betekent inbreng, meedoen en dat er naar je wordt geluisterd
 

COLUMN - Het zijn mooie woorden in een gemeentelijke beleidsnota, die tijdens de dialoogvergadering door de gemeenteraad werd besproken. Maar het zijn holle woorden. Het  betekent niets in de praktijk van deze gemeente. Ooit was ik een betrokken burger. Kritisch. Zeker! Maar vol met ideeën en gemeenschapszin.

 

Met veel enthousiasme zetten we de Dodenherdenking op in Nieuwe-Tonge en probeerden daarin iedereen te betrekken. Maar de gemeente wilde een vinger in de pap via de (niet democratisch gekozen) dorpsraad, onder het credo: ”Wie betaalt bepaalt”. We namen deel aan gesprekken van de Groene Verbinders. We gingen naar de dialoogavonden. We bezochten jarenlang gemeenteraadsvergaderingen, dus we wisten ook nog wat er speelde.


Maar bij veel van wat we hebben meegemaakt, liepen we tegen muren op. We zagen een onwillig apparaat, ambtenaren die liegen voor de rechter! (de goede niet ten na gesproken), leugenachtige burgemeesters, gemeenteraadsleden die niet voor de burgers opkomen. Het eigen gelijk halen door de gemeente, die tegen haar eigen inwoners kon procederen van ons geld, in plaats van te zorgen voor een rechtvaardige behandeling van de burgers.
 

Wij hebben genoeg gezien: de zaak Swaneveld waarbij een bedrijf op oneigenlijke gronden kapot is gemaakt; de arrestatie van raadslid Rob Maliepaard, die alleen maar de waarheid boven water wilde krijgen; het rapport Berenschot waarin een overleden wethouder zogenaamd de schuld van alle ellende was; De Staver-ellende met malversaties en later de toestanden over waterkwaliteit. Ingewijden moeten WOB-verzoeken indienen en dan nog komt niet alles boven water. Onwelgevallige uitkomsten worden achtergehouden;  de ellende rond de aanbouw van serres door de bewoners van Suijssenwaerde; de mensen van het Fort, die niet rechtvaardig zijn behandeld; de burgers van Oude- en Nieuwe-Tonge die, onnodig blijkt nu, zijn opgezadeld met een gigantisch windmolenpark in de achtertuin. Met een tactiek van Inloopavonden om de burgers het idee te geven dat ze wat te vertellen hebben. De willekeur en de vriendjespolitiek. Allemaal onderwerpen en onopgeloste zaken waar de gemeente niet graag aan herinnerd wordt.
 

Nee, wij bezoeken geen raadsvergaderingen meer. Deze gemeente heeft na de samenvoeging van de vier gemeenten, de afstand naar de burgers, zoals te verwachten was, veel en veel groter gemaakt. Wij geloven niet meer in die mooie praatjes. Gek he, dat mensen zich van de politiek afwenden? Ik  klink verbitterd. Ja dat ben ik ook. Vind je het gek?

 

Maria Evers


reactie op bovenstaande van oud-wethouder Ooostflakkee en oud-raadslid Goeree-Overflakkee Rob Maliepaard 

Ik kan alleen maar zeggen: Maria...hoe treffend heb je heel in 't kort dingen op een rijtje gezet, waarvoor een gemeentebestuur, b&w zowel als de raad zich kapot zou moeten schamen....leugens en bedrog, onwelgevallige mensen en meningen het liefst compleet kapot gemaakt...

Ik was in 2013 helemaal bereid om me vol enthousiasme en vol vertrouwen in te zetten voor de nieuwe gemeente..maar al voor de start ging het mis...in een informele bijeenkomst werd eind 2012 de net gekozen raad "geinformeerd" over een financieel tekort van een dikke 5 miljoen..een paar maanden later bleek het zo'n 13 miljoen te zijn met als gevolg alle subsidies weg...

Mijn eigen arrestatie, gepaard gaande met leugens en bedrog, waarvoor de politie driftig meedeed...en waarover godbetere het de huidige vkgo fractievoorzitter het lef had om me te zeggen, dat ik "het gezag moest respecteren" (..het "gezag" van een leugenaar en manipulator, Trouwborst, die later volstrekt plotseling en volledig zonder verdere info met stille trom vertrok)....en zo ging het maar door...

Een dorpsraad in OT, die "dwars lag" werd simpeltjes vervangen door het College door een dorpsraad, die wel bereid is te doen wat de gemeente verlangt. 

De zaken die Maria hier boven aanstipt, de schandalige wijze waarop zij opzij geschoven werd door het college als organisator van de dodenherdenking...het windmolendossier vol leugens, manipulatie en bedrog, de rotzooi op het industrieterrein van OT.....ik heb de rit uitgezeten, min of meer eenzaam, want als je niet meedeed met het geheel, dan hoorde je er niet bij....

En ook nu zal er op Maria en op mij wel worden gereageerd met negatieve berichten....het zij zo...ik zeg dit niet om gelijk te krijgen of zo...want dat interesseert me helemaal niets meer...ik ben weg van GO en hoef me dus ook nergens meer druk over te maken...maar ik wil wel kwijt, dat ik blij ben, dat ik deze politiek niet meer hoef mee te maken...ik heb nog contacten met mensen uit de Plaat, uit Ouddorp, uit Oude Tonge...allemaal mensen, die op een of andere manier kapot gemaakt worden door "de gemeente" ... die blijf ik nog helpen...

Maar ik hoop vurig, dat de inwoners van GO volgend jaar een ander bestuur gaan kiezen....en als ze dat niet doen, dan ligt het aan hen zelf, dat ze verder moeten met een bestuur, dat allemaal mooie woorden gebruikt, maar totaal niet is geïnteresseerd in het echte wel en wee van de inwoners....

En ik zeg tot slot: het echte kwade zit in de grootste partij...en die kan alleen maar gestopt worden als de opkomst volgend jaar maximaal is....en het kan echt anders...dat maak ik zelf al een jaartje mee: niet vlekkeloos, niet foutloos...maar wel met en voor burgers

29 oktober 2020

Lees en huiver. Het verhaal over het molenbedrog van de eeuw. Alles voor een wit voetje bij de provincie

 

Windmolens blijken onterecht door de strot geduwd van inwoners Oude- en Nieuwe-Tonge

De jarenlange strijd van bewoners uit Oude- en Nieuwe Tonge tegen plan Battenoerd was vergeefs. Maar nu blijken deze molens gewoon overbodig. Goeree-Overflakkee moest 225 MW leveren en scoort bijna 22 MW meer. De kern van de verdediging: we hebben het niet kunnen voorspellen. Erger nog is de omschrijving van de ‘voordelen’. Meer geld uit windfondsen voor de omwonenden (wip-kip-geld) en de gemeente wordt nu beschouwd als een betrouwbare partner van de provincie.


 

29 oktober 2020

Onderstaand artikel, gekoppeld aan wat onze technische redacteur gisteren schreef, moet een zinnig mens toch wel aan het denken zetten.

Een schriftelijke vraag is hier toch wel op zijn plaats?
28 oktober 2020

‘De maatschappij veranderen is niet het moeilijkste wat er is’, zei Nelson Mandela in zijn laatste jaar als president van Zuid-Afrika. ‘Het moeilijkste is jezelf veranderen.’

Ja, het is allemaal de schuld van Shell, KLM en ‘het systeem’. Maar zullen we het nu eens over jou hebben?

Het grote probleem van deze tijd is niet dat we het niet goed hebben, maar dat we niet weten hoe het beter kan. Rutger Bregman weet daar wel raad mee en maakt utopische ideeën realistisch.


https://tinyurl.com/y4jxl5z527 oktober 2020

Brief van een boze huisarts

"...De huisartsenzorg is al jaren uitgewoond, verwaarloosd door datzelfde ministerie van VWS. Door drie kabinetten Rutte achter elkaar. Samen met de NZa. Samen met ZN, de koepel van zorgverzekeraars. Bij al die instituten werken mensen zonder echte kennis van hoe het echt werkt met zieke, angstige, wanhopige mensen. Ik denk ook; zonder empathie. De hoge heren hebben makkelijk praten met hun ‘werk zoveel mogelijk thuis’. Wat als je geen werk meer hebt door het Covidbeleid? Of geen dak boven je hoofd? Ik ben niet verbaasd over de huidige sociale onrust en vooral: woede. Ik ben zelf ook boos..."

http://www.janbhommel.com/post/brief-van-een-boze-en-verdrietige-huisarts
24 oktober 2020

De Groene Amsterdammer

Onderzoek De Fishrot Files

 

Vissen in troebel water

Het IJslandse visserijconcern Samherji kocht op grote schaal Namibische politici om in ruil voor visrechten. De ‘Fishrot-affaire’ kwam aan het licht dankzij een IJslandse klokkenluider. Ook de Nederlandse visserijgigant Parlevliet & Van der Plas duikt op in het corruptieschandaal.


https://tinyurl.com/y2v79gbs23 oktober 2020

 

Basisinkomen zal het ziekteverzuim flink verlagen
 

Het ziekteverzuim zal een stuk lager worden doordat mensen met een basisinkomen beter in staat zijn om werk te kiezen dat hen goed ligt, met als gevolg een hogere werksatisfactie.
 

https://basisinkomen.nl/basisinkomen-zal-het-ziekteverzuim-flink-verlagen/21 oktober 2020

Volkskrant

Wie en wat zit er achter het blad Gezond Verstand, met ‘de echte waarheid’ over corona en 9/11?

Ruim een miljoen proefexemplaren van een tijdschrift vol complottheorieën over corona en veel meer zaken belandden onlangs ongevraagd in brievenbussen door het hele land. Wie en wat zit er achter Gezond Verstand?

https://tinyurl.com/y5x8tfye21 oktober 2020


De Middeleeuwen komen terug

Martin van Roosmalen

https://www.youtube.com/watch?v=48IhuPKUopc
20 oktober 2020

COLUMNERDAL BALCI

Iedere Europeaan is nu partij in de duizend jaar oude islamitische kwesties

De radicalen floreren in een habitat met de onwetende, ongeïnteresseerde en ontkennende ‘witte Europeanen’.


https://www.volkskrant.nl/cs-bc2b4d22
20 oktober 2020

 

Hoe gevaarlijk zijn virussen (zoals corona) nou echt? | UITGEZOCHT #11

 door  NOS Jeugdjournaalhttps://tinyurl.com/y4av5u2m20 oktober 2020

Het kan wel

Cornelis Mosselman uit Ooltgensplaat, een boer om trots op te zijn

https://www.youtube.com/watch?v=HSnThiOX9L0&feature=youtu.be19 oktober 2020

 

De Staandaard OPINIE: AANSLAG OP LERAAR

Soldaat van de profeet? Toch niet

 

Chams Eddine Zaougui

Schrijver en journalist.


Door een leerkracht de keel over te snijden met een keukenmes, kom je niet dichter bij Mohammed: je maakt de kloof tussen jou en je idool alleen groter


In het Westen heerst godsdienst­vrijheid, een grondrecht waar veel isla­mitische landen een puntje aan kunnen zuigen. Hoe komt het dan dat een jonge moslim zo lichtgeraakt is als er met de islam en de profeet wordt gelachen?

https://tinyurl.com/yxeg5gf619 oktober 2020

Harry Vermeegen: de ernst van het virus wordt nog steeds niet serieus genomen

Twee ergernissen

https://www.youtube.com/watch?v=T-Y2xIWjl9Q

19 oktober 2020

Harry Vermeegen: strafwerk voor de koning

Toespraak voor onze Alex


https://www.youtube.com/results?search_query=Harry+vermeegen+toespraak+voor+onze+Alex

18 oktober 2020

Politieke peilingen G-O 16 oktober 2020
 

COLUMN – Het optreden in het NPO programma ‘Spuiten en Slikken’ over het drugsgebruik op Goeree-Overflakkee heeft Partij van de Jongeren (PvdJ) lijsttrekker Florian van der Weide niet alleen landelijke bekendheid opgeleverd. Uit de laatste peilingen van PPGO blijkt namelijk dat de jeugd van Goeree-Overflakkee massaal naar de stembus zal gaan in maart 2022 en daarmee een grote stem zal krijgen in de lokale politiek. De jongeren partij staat inmiddels op 6 zetels.Jeugddebat in het Diekhuus februari 2018 (foto Maria Evers)

DOF
Naast aandacht voor de drugsproblematiek op Goeree-Overflakkee heeft de jongerenpartij sinds kort ook het vizier gericht op de opvang van daklozen. Het project Daklozen Opvang Flakkee (DOF) zal de komende weken worden gepresenteerd in de lokale media.


Kleine verschuivingen
Uit de peilingen van 16 oktober jl. blijk dat er verder slechts kleine verschuivingen zijn binnen het politieke spectrum. Groen Rechts blijft de grootste partij met 8 zetels, EVV gaat terug naar de huidige 2 zetels en de overige partijen hebben hetzelfde zetelaantal als een maand geleden.

 

De zetelverdeling op Goeree-Overflakkee in de peiling van 16 oktober 2020 ziet er als volgt uit:

Groen Rechts  8

PvdJ                  6

PVV                   5 

PvdA                 4

SGP                   3

EVV                   2

CDA                  1

CU                     1

VVD                  1  
 

Van de politieke redactie

18 oktober 2020


De ingenieur: 

BIOMASSA: BRANDSTOF OF GRONDSTOF?

Stop op termijn met het verstoken van biomassa voor het opwekken van warmte en elektriciteit, adviseerde de SER deze zomer. Maar zijn er wel voldoende alternatieven? En wat moeten we dan met al ons snoeihout?

https://www.deingenieur.nl/artikel/biomassa-brandstof-of-grondstof


18 oktober 2020

Speed gebruiken op Goeree-Overflakkee


•11 okt. 2020Uit onderzoek blijkt dat op het eiland Goeree-Overflakkee de meeste speed van Nederland wordt gebruikt. Maar hoe komt het dat de cijfers daar zo hoog zijn? Dat zoeken we uit in deze aflevering. 


https://www.youtube.com/watch?v=NKXDjaTrj74


16 oktober 2020

 

Ik walg van de kerk in zijn orthodoxe varianten
 

COLUMN - Het is makkelijk schelden op de orthodoxe christenen uit Barendrecht en Staphorst, die midden in coronatijd gewoon met 250 man naar de kerk gaan. Zou ze om hun hoedjes, rokken, zwarte kousen en kostuums hier graag uitgebreid afschilderen als een surrealistische carnavalsstoet op reformatorische grondslag.

https://tinyurl.com/y5mprpn9
15 oktober 2020


Het wordt een gruwelijke winter aldus Marcel van Roosmalen

Geen Sinterklaas, geen kerst, geen sneeuw: 'Voor ons ligt een gruwelijke winter', zegt Marcel van Roosmalen bij De Nieuws BV. 'Dit is nog maar het begin van de val en op de bodem van de put is helemaal niets.'https://www.youtube.com/watch?v=m9lCzW4DGNg12 oktober 2020


Geerten Waling, kleinzoon van Jan Huijsen uit Nieuwe-Tonge (de horlogemaker van de Molendijk)

12 oktober 2020

Besmette ambulancebroeder schrijft frustratie van zich af: ‘Coronamaatregelen zijn geen onzin’

De Rotterdamse ambulancebroeder Rutger Jongejan besloot zaterdagavond zijn frustratie over het niet naleven van de coronamaatregelen van zich af te schrijven en op Twitter te plaatsen. En dat wordt gewaardeerd. De post van Jongejan, die tijdens zijn werk het coronavirus opliep, heeft al bijna 1500 hartjes ontvangen en wordt door honderden mensen gedeeld.https://tinyurl.com/yygw6ytj

11 oktober 2020


10 oktober 2020

TROUW  Duurzaamheid en natuur 

Dankzij zijn Mobilisation for the environment, een klein clubje dat zich vastbijt en strijdt, moet de uitstoot van stikstof nu echt worden aangepakt 

Wat drijft Johan Vollenbroek?


“We hebben een stuurloze regering, een stuurloze sector en ook Europa geeft geen richting. Ja, je hebt nu uitkoopregelingen, maar de vraag moet zijn: waar wil de veehouderij in Nederland over tien jaar staan?


“We moeten trots zijn dat we de tweede voedselleverancier van de wereld zijn, maar wij zitten met de stront en de ammoniak en de boeren zijn afhankelijk van de grillen van de wereldmarkt. Laten we de vee-industrie herstructureren en de boeren beter betalen. Heel Brabant stinkt. We gaan vanwege de corona weer op vakantie in eigen land, maar je gaat toch niet voor je lol in Brabant zitten? Het is een ecologisch rampgebied en die kant gaan delen van Limburg, Twente en de Achterhoek ook op. 

Wat Schiphol ons heeft afgenomen. “Mensen zeggen: door corona merken we pas wat Schiphol ons heeft afgenomen, we horen weer vogels en de lucht is veel schoner."

TROUW: 
https://tinyurl.com/y4nxccwl
8 oktober 2020


Baudet en Van Haga poseren met leden van NIO (Twitter / Hans de Vreij).


Intimidaties, vechtpartijen, pseudowetenschap, extreemrechtse symboliek en complottheorieën, het zijn vaste elementen van de anti-coronademonstraties die sinds april plaatsvinden. Veel van deze protesten zijn mede door Viruswaarheid georganiseerd, dat juist ‘liefde’ en ‘verbinding’ zegt te prediken.

https://socialisme.nu/de-stoottroepen-van-viruswaarheid/7 oktober 2020

Het nieuwe normaal

Luchten, luchten!


filmpje over aerosoles

https://www.youtube.com/watch?v=vPDCreZ0JnQ6 oktober 2020

AD uit NIEUWS  Corona aandacht voor elkaar


6 oktober 2020

AD Uit de column van Frank Poorthuis
5 oktober 2020

Corona houdt kerkgangers Staphorst niet tegen: ‘Angst regeert niet, God regeert’

 

Onder grote belangstelling is vanochtend de eerste van drie drukbezochte en inmiddels veelbesproken kerkdiensten in Staphorst gehouden. Er werd gezongen en het dragen van een mondkapje was niet verplicht. De voorganger: ,,Angst regeert niet. God regeert.”


https://www.ad.nl/binnenland/corona-houdt-kerkgangers-staphorst-niet-tegen-angst-regeert-niet-god-regeert~a00c6025/  
4 oktober 2020
 

Fietsen op Flakkee levensgevaarlijk

U vindt misschien dat ik overdrijf? Nou… na een rondje fietsen door de polder zijn we elke keer blij dat we het er heelhuids hebben afgebracht. Als oudere bewoners, doen we graag aan wat lichaamsbeweging door dagelijks een stukje te fietsen. En genieten van de bossen, akkers en velden rond de dorpen. Maar…

U rijdt met uw auto natuurlijk gewoon 60 km. per uur in de polder. U geeft fietsers van rechts uiteraard voorrang. (wij springen niet meer zo snel van de fiets) U rijdt in het dorp de aangegeven snelheid van 30 km. per uur. U remt wat af wanneer u een wegversmalling doorgaat waar tegelijkertijd ook een fietser rijdt. U geeft altijd goed aan dat u afslaat bij de rotondes.

Dan… is deze brief niet voor u bedoeld.

Met vriendelijke groet,

Maria Evers
1 oktober 2020

Ingezonden:


Milieu

In geval van extreme wateroverlast, dus het niet meer kunnen afvoeren van regenwater, wordt er gekozen om het overtollige water te lozen op het oppervlakte water. Alle verontreinigingen worden niet meer via de waterzuivering afgevoerd, dit fenomeen komt regelmatig in het nieuws.

Wat schetst mijn verbazing?

Het alom geprezen renovatie project van de binnenhaven van Middelharnis, terrassen, verkeersregulatie en alle moois meer, geeft mij toch een bijzonder gevoel. 

Gaande langs al dat moois valt mij op dat er geen waterafvoer via een riolering meer is, het regenwater vermengd met alle afval die je kunt bedenken stroomt zo de haven in. Milieu wethouder Both, misschien iets voor U na het lezen van een waterartikel in EN van 25 september?


naam en adres bij de redactie bekend
1 oktober 2020


 

Drie tips over afval scheiden

https://www.afvalscheidingswijzer.nl/
26 september  2020

Laten we niet naïef zijn over waar de échte macht ligt

COLUMN
Irene van den Berg is journalist en columnist, gespecialiseerd in financiële psychologie. In haar verhalen probeert zij ons economisch gedrag te verklaren.  

‘Ik mis de eigen verantwoordelijkheid van burgers en consumenten”, reageerde een kritische twitteraar op mijn column van afgelopen zaterdag. Daarin verweet ik het kabinet weinig te doen tegen klimaatverandering en zo kostbare tijd te verkwanselen. De twitteraar had een punt: natuurlijk helpt het als we allemaal minder vliegen, vlees eten en prullaria kopen. Maar laten we niet naïef zijn over waar de échte macht ligt als het om klimaatverandering gaat.

Lees verder: 


http://www.ad.nl/economie/laten-we-niet-naief-zijn-over-waar-de-echte-macht-ligt~a5072f02/
21 september 2020

Als dit een feit is, dan...zit er iets heel scheef


Rijkste 1 procent stoot dubbel zoveel CO2 uit als armste helft

De rijkste 1 procent van de wereld is verantwoordelijk voor meer dan dubbel de CO2-uitstoot van de 3,1 miljard armste mensen van de wereldbevolking, blijkt maandag uit een rapport van hulporganisatie Oxfam Novib.
 

In het rapport wordt de CO2-uitstoot van verschillende inkomensgroepen tussen 1990 en 2015 onderzocht. De rijkste 63 miljoen mensen ter wereld blijken verantwoordelijk voor 15 procent van de uitstoot van CO2. De armste helft van de wereld (3,1 miljard mensen) blijkt verantwoordelijk voor 7 procent van de uitstoot.


https://www.nu.nl/klimaat/6078747/rijkste-1-procent-stoot-dubbel-zoveel-co2-uit-als-armste-helft.html?fbclid=IwAR01J5IGCOcp6P2umZexY3R4MciMS08-jcx-S-sfp2stiKj7GQ7elpU1L9o
10 september 2020

 

Watersof windturbines gaan ons redden
 

COLUMN - Heer Ollie B. Bommel,  een transitieondersteuner krijgt een bericht van professor Prlwytsovski. Deze geeft aan dat het elektriciteitsnet niet toereikend gaat worden om de energie, die we opwekken met windmolens en zonneparken aan het gewone volk kunnen gaan aanbieden.
 

Heer Bommel overlegt met Tom Poes, een trouwe raadgever van hem. Een vaak gebruikt gezegde, Tom poes, verzin een list. Ondertussen is een convenant getekend door de markies van Canteclear en de beheerder van het net, ze gaan de minderbedeelden compenseren met enkele ducaten. Tom Poes is weer op bezoek bij Bommel en vertelt zijn list. We gaan de gegenereerde energie niet aan het net leveren maar, we gaan hiervan watersof maken.
 

Bommel had al gelezen dat dit een zogenaamde hype is en is meteen enthousiast, hij vraagt wel, heeft dit enig meer rendement? Nee heer Bommel dat heeft het zeker niet, als ik eerlijk ben kost het meer dan dat het oplevert. 1m3 waterstof kost 5.5 Kw,bij atmosferische druk. Het moet dan voor opslag nog worden gekoeld tot ongeveer min 160 Celsius. Voor transport nog even op een druk brengen van 700 tot 900 bar.
 

Ja, tuurlijk kost wat, maar de niet verder denkende mens is toch weer tevreden.van onze technisch redactie 


 9 september 2020

Klimaatbeleid wanbeleid? 

Bedreiging van (academische) vrijheid van denken

“De anti fascisten van nu worden de fascisten van de toekomst”, zou een gevleugelde uitspraak geweest zijn van Churchill na de oorlog. Mij lijkt dit niet ver bezijden de waarheid, wanneer ik zo de ontwikkelingen niet alleen rond de klimaatdiscussie, maar ook rond andere facetten van onze maatschappij bezie


https://tinyurl.com/y6h7ztw39 september 2020

Politieke peilingen Goeree-Overflakkee 8 september 2020
 

COLUMN – Het wegloopgedrag van de landelijke coalitiepartijen VVD, CDA en CU blijkt nu ook grote invloed op het stemgedrag van de inwoners van Goeree-Overflakkee te hebben. De peilingen van PPGO geven aan dat de populistische partijen van Jan Zwerus/FVD (GVD) en de PVV van Wilders snel terrein winnen omdat deze partijen wél meedoen aan een hoofdelijke stemming bij het indienen en stemmen over moties en niét weglopen voor hun verantwoordelijkheid.
 


"Acht is nog maar het begin". 


Groen Rechts
De Dirkslandse politicus Jan Zwerus had drie jaar geleden niet durven dromen dat hij in de peilingen van september 2020 uit zou komen op acht zetels. Dit enorme succes lijkt onder andere te maken te hebben met Zwerus’ visie op het milieuvraagstuk. “Weg met al die zonnepanelen-, windmolens- en waterstofprojecten” aldus Zwerus. “Vier betrouwbare kerncentrales in Nederland en opgelost is het milieuvraagstuk”. Om te benadrukken dat kernenergie volgens hem de enige echt groene oplossing is heeft Zwerus de naam van zijn politieke beweging per direct veranderd in ‘Groen Rechts’.

 

PVV en PvJ
Ook de PVV doet goede zaken in de laatste peilingen. Het gerucht dat een landelijk bekend politicus  lijsttrekker zou willen worden van de eilandelijke afdeling van de PVV, levert veel potentiële stemmen op. In de meest recente peilingen van PPGO zien we dat de PVV vijf zetels zou halen als er nu verkiezingen gehouden zouden worden. De Partij van de Jongeren groeit gestaag door en stijgt nu naar vier zetels.

 


Ook SGP-ers kunnen hun zakken vullenVrolijke Frans
De SGP verliest in de peilingen nóg een zetel ten opzichte van de peilingen van juni 2020; de reden is het uitgelekte plan voor de bouw van tientallen mega grote windmolens op kunstmatig aan te leggen eilandjes in het Haringvliet. Een voormalig SGP-wethouder, enkele jaren geleden verantwoordelijk voor de komst van de overvloed aan horizonvervuilende windmolens op Flakkee, lijkt ook bij dit project een dikke vinger in de pap te hebben. Ondanks dat de Zeeuwse ondernemer de pensioengerechtigde leeftijd al jaren geleden heeft bereikt, blijkt deze ‘vrolijke Frans' toch nog steeds actief in ‘de windbranche’.

 

Meer verliezers
De ‘drie ‘weglooppartijen’ halen allen nog slechts een zetel en VKGO keert ook in deze peiling niet meer terug in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

 

De zetelverdeling op Goeree-Overflakkee in de peiling van 8 september 2020 ziet er als volgt uit:

Groen Rechts  8

PVV                   5

EVV                   4

PvJ                    4 

PvdA                 4

SGP                   3

CDA                  1

CU                     1

VVD                  1  

 

Van de politieke redactie

7 september 2020


Trouw

Is 60 het nieuwe 40? ‘Onzin. Vroeg met pensioen is goed voor gezondheid’

"Voor de meeste ouderen is het pensioen een verademing zegt hij. “Waak voor een discussie over wat een zwaar beroep is. Iedereen moet de kans hebben op een redelijke leeftijd met pensioen te gaan. Want iedereen wordt anders oud.” Al te veel senioren gaan niet lekker van hun pensioen genieten, want zijn voor die tijd echt op, zegt Deboosere.


https://tinyurl.com/y4sq54b2


4 september 2020


Dolf Jansen pleit voor voortschrijdend inzicht en moreel gevoel | NPO Radio 1

https://www.youtube.com/watch?v=a3gR1aT7wFA
1 september 2020


Volkskrant COLUMN  TEUN VAN DE KEUKEN

Waarom is corona belangrijker dan kanker?

Dat coronavirus is natuurlijk ontzettend rottig, megabesmettelijk en het zou mij een lief ding waard zijn als we het de wereld uit kregen. Geen handen geven, wel handjes wassen en afstand bewaren dus. Als we ons daaraan houden kunnen we misschien ooit weer een normaal gezellig leven leiden. Maar één ding snap ik niet: waarom wordt corona zoveel belangrijker gevonden dan andere ziektes?


https://www.volkskrant.nl/es-b560508224 augustus 2020


Eliza (Lies) Razenberg

De flakkeese schilder Razenberg (1889-1968) is grotendeels een auto-didact. Hij volgde geen opleiding op kunstgebied, maar begon al jong met werken. Als koeiewachtertje, landarbeider, politieagent, werker aan de spoorlijn en rijtuigschilder.

Belangrijke invloed had Pieter J. Palingdood uit Sommelsdijk, die ook als rijtuigschilder bij de RTM werkte, en wiens vrouw uit een Dirkslandse schildersfamilie kwam: Grevenstuk. Door veel met zijn collega over het werk van diens schoonfamilie te praten kwam Razenberg veel te weten over de techniek van het schildersambacht. Razenberg schilderde heel veel naar voorbeeld: ansichtkaarten, andere schilderijen, foto's. Hij schilderde ook diverse onderwerpen, vissersschepen op zee, een zeilende tjalk, schepen in de Rotterdamse haven, landschappen, dorpsgezichten, winter of zomer, het laantje van Meneerse (Meindert Hobbema), bijbelse voorstellingen, oude mensen die in een bijbel lezen, biddende kindertjes, etc. Soms niet echt virtuoos, maar wel altijd "recht uit het hart geschilderd" (volgens een kunstkenner).

Op Goeree-Overflakkee zit er geen winkel voor schilders-benodigdheden, dus in zijn jonge jaren moet Razenberg veel zelf doen: linnen opspannen, en de ondergrond prepareren. Na 1909, als de tram op het eiland gaat rijden, wordt het iets makkelijker om aan materialen te komen; hij bestelt dan bij Carlier in Rotterdam verf en penselen, maar ook geprepareerd linnen.

Dat hij zelf de kennis heeft van het goed voorbereiden van schilderijen kan je nu nog zien als een werk van hem wordt gerestaureerd, dat heeft maar weinig nodig om er weer goed uit te zien. Wat zien we op dit schilderij (uit particulier bezit) van Lies Razenberg? Het Zandpad in Middelharnis. Het logement is tegenwoordig de winkel 2B van de firma Buijsse. Links daarvan het pand van juwelier Keuvelaar. Aan de overkant van de weg staat tegenwoordig het Diekhuus, de oude lagere school, maar dit is allemaal niet goed te zien op dit schilderij. Je ziet nog net een puntje van het dak, dus dit is niet helemaal volgens het goeie perspectief geschilderd. De schuur die hier het zicht ontneemt op de school bestaat nu niet meer. Het schilderij laat de situatie zien van rond 1900 en is geschilderd in 1935.


23 augustus 2020

 
 
Mondkapjes en je gezondheidConclusie
Het gebruik van mondkapjes is volgens de laatste stand van zaken in de medische literatuur zinvol. Chirurgische mondkapjes hebben de voorkeur, omdat deze de ademhaling het minst in de weg zitten. Tijdens heftige fysieke inspanningen zoals sport kun je beter geen mondkapje dragen. Het dragen van mondkapjes is alleen effectief als er ook andere hygiënemaatregelen in acht worden genomen.


https://preview.mailerlite.com/s3f0x9/1493954142291363796/r1j0/19 augustus 2020

 

NRC Reportage
 

Zonder windmolens redt Vlieland het niet alleen


Nieuwe energie Vlieland wil zo snel mogelijk verduurzamen. Maar hoe doe je dat op een eiland dat voor bijna 90 procent uit beschermd natuurgebied bestaat? En misschien wel belangrijker: hoe verduurzaam je het toerisme?

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/08/18/vlieland-wil-zelf-voorzien-in-zijn-energie-maar-hoe-a400904417 augustus 2020Het telkens weer aan de kaak stellen van racisme loont, ook al lijkt een wereld zonder deze verwoestende kwaal op een andere planeet te liggen

uit: De Groene

Essay Het ‘Indische gedoe’

Witte maskers

door: Artien Utrecht

We worden ons steeds meer bewust van de racistische (onder)stromen in de overheersing door Nederland van Indonesië. Hoe lichten we het dikke tapijt op waaronder het koloniale racisme voortwoekert? Want het is nooit ver weg.

https://tinyurl.com/yyqgxmjs

 16 augustus 2020

Wie geloof je in een wereld waarin niemand weet wat waarheid is?


We zijn in gekke omstandigheden beland. Een virus dat ons leven ernstig verstoort, waart over de hele wereld, maar vocale burgers lijken meer prioriteit te geven aan het bestrijden van autoriteiten en elkaar dan aan het bestrijden van de ziekmaker. De discussies over de semi-verplichte quarantaine en de mogelijke effectiviteit van mondkapjes zijn niet van de lucht. Hoe beslis je aan wie je je vertrouwen geeft?


https://www.foodlog.nl/artikel/wie-geloof-je-in-een-wereld-waarin-niemand-weet-wat-waarheid-is/8 augustus 2020


Ingrid laat papegaaien uit in de polders

 

Wilg een natuurlijk medicijn
 

Je kunt ze nu, met dit mooie weer, zo maar tegenkomen in de polders en wegen rond Dirksland. Ingrid op de fiets met haar papegaaien voorop. Twee kooien met elk twee papegaaien. Zelf herken ik wel de grijze roodstaart. De andere lijkt wel een roze kaketoe.Samen met een vriendin kwam ze naar Nieuwe Tonge voor wat wilgentakken, waar de papegaaien zo lekker op kunnen knauwen. De wilg bevat een natuurlijke pijnstiller en ontstekingsremmer: salicine. Het werkt ook tegen koorts en diarree. Het is een natuurlijk aspirine. Er zijn mensen die als natuurlijk middel tegen hoofdpijn op een takje knabbelen.
7 agustus 2020

 

Willem Engel is de moderne sekteleider die onze samenleving in gevaar brengt

 

COLUMN Özcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.


https://www.ad.nl/binnenland/willem-engel-is-de-moderne-sekteleider-die-onze-samenleving-in-gevaar-brengt~a67e6b13/
7 augustus 2020


Luister niet naar Lange Frans

Lange Frans draagt een gouden helm en kan geen corona krijgen.


https://www.youtube.com/watch?v=uJ-yt7etHek