A c t i v i t e i t e n 27 september 2022

Nieuws uit de bibliotheek

 

REGIO – In de 7 vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta worden elke maand tal van interessante workshops, lezingen, spreekuren, films en jeugdactiviteiten georganiseerd. Aanmelden kan via de website van de bibliotheek www.bzhd.nl of bij de balie in één van de 7 vestigingen.

 

Van 5 t/m 16 oktober is het Kinderboekenweek! Dit jaar is het thema Gi-ga-groen. Daarom lezen we op woensdag 5 oktober tijdens de Voorleesclub voor uit het boek de Boomhut en op woensdag 12 oktober uit het boek Anansi de Spin. Kinderen kunnen op beide dagen van 15:00 tot 16:00 uur gratis aanschuiven in Bibliotheek Middelharnis.Themabijeenkomst Digicafé

Het wekelijkse digicafé op vrijdagochtend is bedoeld voor alle digitale vragen. Nieuw dit najaar zijn de themabijeenkomsten. Tijdens de themabijeenkomsten van het digicafé wordt er iedere keer een andere digitale vraag centraal gesteld. Iedere 2e vrijdag van de maand wordt er een ander specifiek thema gekozen om verder op in te gaan. Kom meer te weten over verschillende onderwerpen, wissel gedachten uit met elkaar en leer samen! De themabijeenkomsten zijn van 10:00 tot 11:30 uur in Bibliotheek Middelharnis en zijn gratis.20 september 2022

Week van Lezen en Schrijven

 

Goeree-Overflakkee – Op woensdag 14 september vond in het Diekhuus in Middelharnis een bijeenkomst over laaggeletterdheid plaats. De bijeenkomst werd georganiseerd door het digiTaalhuis Goeree-Overflakkee in het kader van de Week van Lezen & Schrijven.

 

In Nederland hebben zo'n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet. Moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden heeft vaak grote gevolgen. Laaggeletterden begrijpen informatie niet goed. Ze zijn hierdoor minder zelfredzaam en minder sociaal actief dan geletterde mensen. Ook vinden ze minder snel een baan. En hebben ze minder grip op hun geldzaken en gezondheid.

 

Netwerkbijeenkomst

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven bracht het digiTaalhuis dit extra onder de aandacht. Op woensdag 14 september waren zo’n 30 deelnemers vanuit verschillende organisaties aanwezig bij de netwerkbijeenkomst. De deelnemers van de workshop kregen uitleg over het begrip laaggeletterdheid; wat is laaggeletterdheid en hoe kun je het herkennen? En wat kunnen organisaties doen om hun communicatie te verbeteren?

“Je kunt wel wat”
Een belangrijk onderdeel van de workshop was het verhaal van ervaringsdeskundige Koos Vervoort. Hij maakte duidelijk hoe lastig het is als je niet goed kunt lezen en schrijven. Dat je zelfvertrouwen zo klein is, dat je instanties niet meer vertrouwt omdat je informatie niet voldoende kunt begrijpen. Als je niet goed kunt lezen en schrijven word je wereld steeds kleiner, maar er is iets aan te doen: “Ook als je 50, 60 of 70 bent kun je beter leren lezen en schrijven. Je wereld wordt weer groter. Je ontdekt talenten van jezelf; je kunt wél wat!”. Heel belangrijk daarbij is de omgeving. Voor Koos was het zijn vrouw en later zijn taalmaatje die hem hebben aangemoedigd, geholpen en ondersteund. “Iedereen hier in de zaal kan het verschil maken. Geef mensen vertrouwen, wijs ze op scholingsmogelijkheden, neem ze mee naar de bibliotheek voor een taalmaatje.”

 

Veel te ingewikkeld

Trainer Anja Bijl sloot daar op aan door de deelnemers handvatten aan te reiken voor het verbeteren van de eigen communicatie. “Veel brieven die organisaties sturen zijn veel te ingewikkeld voor heel veel mensen, maar ook in gesprekken gaat het vaak mis en blijkt de boodschap niet goed begrepen te zijn”. Na afloop waren de deelnemers enthousiast over de bijeenkomst. “Soms heb ik iemand aan de telefoon en dan voel ik al dat mijn verhaal niet overkomt. Nu weet ik hoe ik dat beter kan doen. Ik ga hier echt mee aan de slag.” En: “De standaardbrieven vanuit onze organisatie ga ik niet meer gebruiken. Ik weet nu hoe het beter kan en ga dat zeker met mijn collega’s bespreken.”

 

Wil je als organisatie meer informatie over laaggeletterdheid, scholingsmogelijkheden of de inzet van ervaringsdeskundigen? Of wil je zelf aan de slag als taalmaatje en het verschil in iemands leven maken? Neem contact op met Kristi Okker, Coördinator Basisvaardigheden, via [email protected] of 06 33 920 600.19 september 2022

Beleef de bijzondere flora óf de stilte van de Kwade Hoek

Natuurmonumenten houdt op zaterdag 24 september en dinsdag 27 september twee bijzondere excursies in het dynamische natuurgebied de Kwade Hoek. Ga mee met een ervaren gids en ontdek het gebied eens van een andere kant.

24 september stiltewandeling. Tijdens deze wandeling combineert een gids van Natuurmonumenten de kennismaking met een ongerept en dynamisch landschap waar zee en wind nog de baas zijn met het in stilte ervaren van de geluiden van de ontwakende natuur. Een bijzondere ervaring! Tijdens deze excursie loop je zoveel mogelijk in stilte. De wandeling start om 7.00 uur.

 

27 september wandeling langs duinen, kwelder en strand. Tijdens deze najaarswandeling geniet je van een uitgestrekt duingebied waar stuifduinen, kwelders, brede stranden en bos elkaar afwisselen. De diversiteit van het landschap zie je terug in de vele plantensoorten die in dit buitendijks land te vinden zijn. Deze wandeling start om 13.30 uur.
 

Aanmelden voor deze excursies kan via www.natuurmonumenten.nl/goeree/agenda. De excursies duren beiden ongeveer 2 uren. Trek goed schoeisel aan en neem wat te eten of te drinken mee. Start is vanaf de parkeerplaats Kwade Hoek, Oostdijkseweg 103 Goedereede. Prijs bedraagt € 10,00 (leden Natuurmonumenten betalen € 7,00)17 september 2022

 

Excursies langs de kust en een inspirerende bijeenkomst in Naturalis

 

De Dag van de Duinen 2022

 

Jaarlijks organiseert Stichting Duinbehoud de Dag van de Duinen, dit jaar op zaterdag 17 september. Langs de kust zijn vele excursies georganiseerd om het verhaal te vertellen over de schitterende natuur in onze duinen. De deelnemers hebben genoten van de bijzondere planten die zij op hun wandeling tegen kwamen en de verhalen die daarover te vertellen zijn. In Naturalis in Leiden werd kort stil gestaan bij het 45-jarig bestaan van Stichting Duinbehoud en er werd een prijs uitgereikt voor de mooiste kustfoto.

 

Marieke Kuipers over toenemende recreatie

Twee sprekers stonden op het programma in Naturalis. Marieke Kuipers, adviseur van het PWN, had een verhaal over de toegenomen recreatiedrukte in de duinen. Afgelopen 20 jaar is de interesse voor de natuur in de duinen geweldig toegenomen. Het bezoekersaantal in de Kennemerduinen groeide van 1,8 naar 2,7 miljoen per jaar. Deze interesse voor de natuur is natuurlijk een positieve ontwikkeling, maar het leidt ook tot schade aan de natuur. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de verstoring van broedvogels in het voorjaar. Met de broedvogels gaat het niet goed. Marieke hield een pleidooi om binnen het duingebied rustgebieden voor dieren in te stellen en buiten de duinen meer ruimte om dagrecreatie te faciliteren. Zij zag voor de toekomst genoeg kansen voor een gezonde natuur maar met ruimte voor recreatie. Een gericht bezoekersmanagement is daarbij behulpzaam om de recreanten beter te verdelen over de verschillende groengebieden. Door samenwerking tussen beheerders van natuurgebieden en recreatiegebieden kan gewerkt worden aan duurzame recreatie.

 

Stéphanie IJff over zeespiegelstijging

Stéphanie IJff van Deltares hield een inspirerend verhaal over de zeespiegelstijging. Een geruststellende boodschap was, dat er voorlopig nog wel genoeg zand in de Noordzee ligt om Nederland veilig te houden. Met behulp van zandsuppleties kan kustveiligheid hand in hand gaan met een goed natuurbeheer. Op termijn is wel de verwachting dat er grootschaliger gesuppleerd zal moeten worden. Bijvoorbeeld door de aanleg van nog een Zandmotor. In het duingebied zelf kan de zeespiegelstijging leiden tot vernatting. Beheerders kunnen daarop inspelen en de natuur laten meebewegen met deze vernatting. Buiten het duingebied kan zoute kwel gaan optreden. Voor de huidige landbouw is dit erg nadelig, maar het biedt wel kansen voor waardevolle brakke natuur.

De presentaties van Marieke Kuipers en Stéphanie IJff bekijk je hier: www.duinbehoud.nl

 
13 september 2022

"80% van de kinderen die in de meest lichte gebieden opgroeien zullen waarschijnlijk nooit de Melkweg zien"

Op alle vlakken ongezond


Nederland is een van de meest lichtvervuilde landen ter wereld, weet theatermaker Marjolijn van Heemstra. Op steeds minder plekken wordt het ’s nachts nog echt donker. Dat heeft gevolgen voor het leefgebied van veel nachtdieren, vogels en insecten. Maar ook voor de mens is het ongezond: licht verstoort het slaapritme en kan op de langere termijn ziektes veroorzaken. Het is tijd om de duisternis weer te omarmen.

zie de docu (9 minuten)


https://tinyurl.com/yc7ckbez


6 september 2022

Bezoek de Grote of St. Michaëlskerk

Welkom op Open Monumentendag 10 september in de Grote of St. Michaëlskerk van Middelharnis, van 10.00 tot 16.00 uur


De Grote of St. Michaëlskerk dankt zijn naam aan de aartsengel Michaël aan wie deze kerk oorspronkelijk is gewijd. De geschiedenis van de kerk begint eigenlijk al op 1 maart 1312 als Graaf Willem II van Holland een paal- of grensscheiding van de heerlijkheid Putten vaststelt, maar pas op 1 januari 1465 besluiten de eigenaren het gebied, o.a. de drie Hernessen, te laten bedijken. In datzelfde jaar wordt begonnen met de bouw van de kerk.
 

Het dorp zou de naam Sint Michiel in Putten krijgen, maar dat werd al snel vervangen door  Middelharnis. De kerk moest gebouwd worden “ ter eere Godes en zijner gebenedijder Moeder Marien in sonderlingen den heiligen Engel Sinte Michiel.” Uit de periode van de bouw zijn nog twee altaarstenen aanwezig die voor de zuidelijke ingang liggen. Twee branden, 1904 en 1948, verwoestten bijna de hele kerk, maar in beide gevallen werd de kerk weer in oorspronkelijke, monumentale staat herbouwd.

 

Programma

 

In de kerk zijn gastheren/gastvrouwen aanwezig om u rond te leiden.

Op de avondmaalstafel liggen doop- en trouwboeken, lidmatenregisters en ander interessant bronmateriaal ter inzage. Powerpoint presentatie van de historie bij de preekstoel en de doorlopende vertoning van een film met historische flitsen uit de geschiedenis van Middelharnis en van Goeree-Overflakkee, gemaakt door Krijn Broere, in de consistorie (rechts van de toren).

 

 

Orgel- en/of pianobespelingen om 11.30 uur Kees Villerius, 13.00 uur Hubèrt Westdorp, 14.30 uur Marieke Visscher, 15.30 uur André v.d. Beek.
 

 

Bij de toren is een terras voor koffie, thee en frisdrank en is er ansichtkaartenverkoop. Vlaggenlijnen vanaf de Voorstraat maken er een feestelijk geheel van.

 

In het koor van de kerk is op deze dag een grote tentoonstelling te zien van schilderijen met Bijbelse taferelen, gemaakt door ds. Sjaak Maliepaard. Het centrale thema is Uit Uw Hand.

 

Het hier afgebeelde schilderij stelt Abraham voor die in opdracht van God de sterren moet tellen. Daarmee krijgt hij te zien hoe groot zijn nageslacht zal worden.

 

Voor de kinderen is er een puzzeltocht langs de schilderijen: Vindt de juiste letters!!!6 september 2022

 

Ontdek en beleef de monumentale schatten op Goeree-Overflakkee
 

Open Monumentendag 2022

 

Goeree-Overflakkee sluit zich op zaterdag 10 september weer aan bij de landelijke Open Monumentendag. Een kans voor inwoners en bezoekers om prachtige monumenten in de gemeente gratis te bezoeken. Er is veel moois te ontdekken. Niet voor niets wordt Goeree-Overflakkee ook wel schateiland genoemd!

 

De vele molens, boerderijen, kerken en andere historische gebouwen houden de geschiedenis van Goeree-Overflakkee actueel. Deze plaatsen vertellen verhalen over waar we vandaan komen, wie wij zijn en hoe we ons ontwikkelen. “Ik vind het daarom belangrijk dat deze verhalen behouden blijven voor toekomstige generaties”, aldus wethouder monumentenbeleid Daan Markwat. “Deze Open Monumentendag is een mooi én belangrijk moment voor jong en oud om het culturele erfgoed in onze gemeente te beleven.”

 

Laat je verrassen

Ook wethouder kunst en cultuur Jaap Willem Eijkenduijn roept inwoners en bezoekers op om zaterdag de monumenten op Goeree-Overflakkee te bezoeken. “Je kunt plaatsen en gebouwen bekijken waar je normaal misschien helemaal niet komt. Dat maakt Open Monumentendag ook zo bijzonder. Daarbij vraag ik in het bijzonder aandacht voor de rijke kunst en cultuur op ons eiland. Er is zoveel te ontdekken, laat je verrassen!”

 

Overzicht deelnemende monumenten Goeree-Overflakkee

Hieronder staan de monumenten vermeld die (voor zover bij de gemeente bekend) komende zaterdag open zijn. Kijk voor de openingstijden en voor meer informatie op de landelijke website www.openmonumentendag.nl. Op deze site staan ook alle deelnemende monumenten in Nederland vermeld.

 

Achthuizen                             De Ouwe Stee, Schaapsweg 25

                                               Rooms-Katholieke kerk, Kerkstraat 1

                                               Molen “Windlust”, Achthuizensedijk 53

 

Den Bommel                          Molen “De Bommelaer”, Molendijk 33

 

Dirksland                                Hervormde kerk, Ring 2

                                               Molen “De Eendracht”, Vroonweg 11

 

Goedereede                           Molen “De Windvang”, Goereeseweg 5

                                               Hervormde kerk, Kerkpad 3

 

Herkingen                               Molen “De Dankbaarheid”, Molendijk 69

 

Melissant                                Hervormde kerk, Julianaweg 2

                                               Rooms-Katholieke Jozefkapel, Provincialeweg 6a

 

Middelharnis                           Hervormde kerk, Ring 15

                                               Menheerse Werf, Spuistraat 1 - 3

 

Nieuwe-Tonge                        Hervormde kerk, Kerkring 29

                                               Molen “D’Oranjeboom”, Molendijk 91

 

Ooltgensplaat                         Hervormde kerk, Voorstraat 52

                                               Oude Raadhuis, Kaai 2

                                               Het Weeghuisje, Kaai 1                                                       

 

Ouddorp                                 Kasteelberg Spreeuwenstein, Steenweg

                                               Hervormde kerk, Weststraat 2

                                               RTM-museum, G.C. Schellingerweg 2

                                               Molen “De Zwaan”, Dorpsweg 35

                                               Doopsgezinde kerk, Dorpstienden 3

 

Oude-Tonge                           Oude begraafplaats Emmastraat

                                               Hervormde kerk, Kerkring 1

                                               Molen “De Korenbloem”, Molendijk 101

 

Sommelsdijk                          Hofstede Lust en Last, Kokseweg 6

                                               Hervormde kerk, Marktveld 13

                                               Molen “De Korenbloem”, Westdijk 1

                                               Streekmuseum, Kerkstraat 4 - 12

 

Stad aan ’t Haringvliet            Molen “De Korenaer”, Molendijk 79

 

Stellendam                             Hervormde kerk, Bosschieterstraat 4

                                               Molen “Korenlust”, Molenkade 3

                                               Haringvlietsluizen, Haringvlietplein 24 september 2022


Cursusaanbod Yggdrasil najaar 2022 

Het aanbod aan cursussen over natuurlijk tuinieren wordt elk jaar uitgebreid. Ondertussen zijn er 4 jaarcursussen, elk met hun eigen doelgroep en insteek. Twee online cursussen en twee fysieke cursussen op Yggdrasil.

https://yggdra.be/cursusaanbod-najaar-2022/

2 september 2022

Blij worden van samen zingen

Gratis en zonder verplichtingen meezingen met Apollo


Gemengde zangvereniging Apollo uit Nieuwe-Tonge start het seizoen met een nieuwe dirigent. Flavio  Pavone (32) staat vanaf donderdag 8 september voor het koor in het Dorpshuis van 20.00 tot 22.00 uur. Om de drempel voor belangstellenden laag te maken, bent u van harte welkom om een maand gratis mee te zingen om te kijken of het wat voor u is. Of u er net zo blij van wordt, als de leden van Apollo.
 

Onder leiding van Flavio is het plezier in het zingen, weer terug bij Apollo. Met zijn Brabantse gezelligheid en Italiaanse wortels in de muziek leert hij de leden, door pianospel en voorzingen van de verschillende partijen, prachtige nummers zingen.  De voordelen van zingen hoeven we  u toch niet uit te leggen? Gezond, want je ontspant door de concentratie, je houding verbetert, je ademhaling gaat bewuster en de gezelligheid is goed voor een mens. Bel voor meer informatie met secretaris Rie Timmer: 0187 651244, kijk op onze facebook  https://www.facebook.com/apollozingt,  of kom gewoon eens luisteren.
29 augustus 2022
 

Cursus 100 jaar beeldhouwkunst - 12, 19 en 26 september

Tijdens deze cursus wordt er op drie avonden gekeken naar beeldhouwkunst uit het begin van de twintigste eeuw, moderne beeldhouwkunst en nieuwe en hedendaagse ontwikkelingen. Als aanvulling op deze cursus wordt op zaterdag 8 oktober een excursie naar Antwerpen georganiseerd, waar een bezoek gebracht zal worden aan Park Middelheim

Tijdens de cursus zal aandacht worden besteed aan de beeldhouwkunst vanaf 1900:
- De beeldhouwkunst uit het begin van de 20e eeuw

We kijken naar de neo-klassieke beelden die de periode rond 1900 domineerden en naar de jugendstil en de art déco tot 1930. Het zijn vooral figuratieve beelden die langzaamaan stilistischer werden. Beroemde kunstenaars zetten de toon: Rodin, Maillol, Kirchner, Degas, Derain en Rik Wouters. Aan hun werk is te zien dat het menselijk beeld overgaat in een vage vorm die nog wel herkenbaar blijft.
- De moderne beeldhouwkunst
Kunstenaars gaan iets anders doen met de vormen, ze gaan experimenteren, gaan abstract denken. Dit volgt de schilderkunst, maar dan wat langzamer, omdat de techniek van het maken van beelden tijdrovender en kostbaarder is dan het werken met verf en doek. Picasso, Brancusi, Boccioni, Giacometti en Marcel Duchamp zijn geweldige voor- beelden van die ontwikkeling. Ook kijkt u naar Miró en Henry Moore: verrassende beelden in een vaak verrassend landschap.
- Nieuwe en hedendaagse ontwikkelingen
Een beeldhouwer wordt een kunstenaar; zijn werk is geen beeld maar een installatie. Wat moet je daar nu van vinden? Soms is het onbegrijpelijk, vaak een enorm goede vondst. We kijken naar het werk van Alexander Calder, Jean Tinguely, Christo en tenslotte Panamarenko.

U kunt zich aanmelden via deze link naar de website van de Bibliotheek. Als u nog geen account heeft, dan moet u eerst een account aanmaken. 

Mocht dit niet lukken dan kunt u zich aanmelden door uw naam, adres en woonplaats te mailen naar: [email protected]
29 augustus 2022

Kunst kijken in Sommelsdijk


Nog één woensdagochtend is de expositie van Cor Lokker te zien. Daarna:

 

Hans Groenendijk exposeert!
 

Schilderen en fotograferen heeft Hans Groenendijk, naast zijn drukke bestaan als ondernemer, altijd gedaan. Vanaf zijn jonge jaren volgde hij de kunst in al haar facetten en heeft hij zich als autodidact ontwikkeld tot een veelzijdig kunstenaar. Voorgaande exposities hadden elk hun eigen thema en dit keer toont hij werk over zijn favoriete onderwerp: de schoonheid van het verval.

 

Verval is de tegenhanger van perfectie. Het wordt voor Hans pas interessant als het schuurt, anders is, een beetje dwars en een beetje fout. Dan gaat een kunstwerk leven!

Juist in deze onzekere tijden van verandering en crisis zal u kunnen zien dat verval niet altijd negatief hoeft te zijn. Het is de keerzijde van pure schoonheid, de een kan niet zonder het ander. Verval is van alle tijden en daarom altijd actueel.

 

Te zien van 7 september t/m 26 oktober 2022 in de Remonstrantse Kerk, Voorstraat 35 te Sommelsdijk.

 

Openingstijden op zondag na een kerkdienst van 11.00 tot 12.00 uur en elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Daarnaast kunt u aanbellen bij de familie Schrier die boven de kerk woont.19 augustus 2022

Help de nomaden van de Sahara 

In het uiterste zuiden van Zuid Marokko en in Mauretanie wonen de Saharaoui nomaden onder nogal moeilijke leefomstandigheden. Een aantal kwetsbare kamelen en jonge kameeltjes moeten worden gevaccineerd tegen de DUBBEN (witte vlieg) een soort TSE TSE vlieg, die blindheid kan veroorzaken met zeer vaak overlijden als gevolg.

Niet alle kamelen kunnen worden gevaccineerd. Er wordt voor gekozen om de kwetsbare beesten en kleintjes te vaccineren. Ieder vaccin is zo ongeveer 18 euro en daarom vragen we aan jou of je een bijdrage kunt sturen op


NL81INGB0757380867
M.Wiercx van Rhijn
0619036855

Ook is Mia op zoek naar (oude) verrekijkers voor de kamelenherders. Neem contact met haar op of met het Schrijfbedrijf. Ze geeft indien gewenst presentaties met dia's over het leven van de nomaden.17 augustus 2022

1672 "het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos"

10 september Monumentendag  op 350 jaar Lust en Last

 

2022 “350 jaar agrarische geschiedenis over- en op Hofstede Lust en Last”1.  11.00 uur:  Aanvang

                Opening monumentendag.

                Vaandeloverdracht van de scheidende Prinsche - aantredende Prinsche Soc. Rethorica.

                Presentatie video 350 jaar geschiedenis Lust en Last.

2.            Doorlopende onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid

2a.Ongeveer vanaf 12.00 uur is het mogelijk een lunch te gebruiken, die uitsluitend uit    

               streekproducten is samengesteld.

3.            Diverse workshops en rondleidingen het historisch erf en huis door de dag heen.

                Vogelwerkgroep met pluizen van uilenballen.

                Wildplukken, leer wat eetbaar is in de natuur.

                Aankondigingen sprekers zie informatiepanelen.

                Fotopuzzeltocht kinderen (aanmelden op locatie).

                Schatzoeken in groepen van 20 personen (aanmelden via website Streekmuseum).

4.            14.30 uur:  “Akkerbouw en boerenarchitectuur op en rond erf Lust en Last vanaf 1672”

Gerbrand Hoek.( korte PowerPoint-presentatie)

5.            15.00 uur: Grensconflict Holland-Zeeland (toneel).

6.            Muziek op wisselende tijden.

7.            17.30 uur: Gesmookte poters met speenvarken.

                 (inschrijven via [email protected] kosten € 17.50 p.p. overmaken op rekening nr.

                NL98RABO0342026305 t.n.v. Sociëteit Retorica).

8.            Tijdens het poterbal muzikale omlijsting artiesten van Flakkeese bodem.

9.            Diverse kramen met uiteenlopende en interessante onderwerpen op het gebied van erfgoed, cultuur, duurzaamheid en niet te vergeten streekproducten.
15 augustus 2022


ZELFOOGSTDAGEN, oogst zelf de lekkerste groenten!

OOLTGENSPLAAT - Uw eigen biologische groentepakket samenstellen op de plek waar deze groenten kort ervoor zijn geoogst. Die mogelijkheid biedt akkerbouwbedrijf BI-JOVIRA uit Ooltgensplaat. ‘Groenten van een bodem die bruist van het leven. Dat proeft u!’ aldus eigenaar Cornelis Mosselman enthousiast.


https://vooruitboeren.com/berichten/zelfoogstdagen-oogst-zelf-de-lekkerste-groenten8 augustus 2022

Holle Bolle Dag Sommelsdijk


Voor wie een compleet dorpsfeest wil meemaken waar verleden en heden op harmonieuze wijze met elkaar zijn vervlochten, moet op vrijdag 19 augustus naar Sommelsdijk komen voor de jaarlijkse Holle Bolle dag. Van 14:00 tot 23:00 uur is er voor jong en oud volop vermaak. Het museum is medeorganisator. Lees hier het programma.


5 augustus 2022

 

“Kom je om een bakje?”

 

Elke dinsdagmiddag kunt u tussen 14.00 en 16.30 uur terecht in Ons Dorphuis in Nieuwe Tonge om een bakje te doen. Iedereen is welkom voor een praatje, een spelletje of een handwerkje.

 

“Kom je om een bakje” is bedoeld voor alle leeftijden en geheel vrijblijvend. Iedere week gewoon even bijkletsen bij een lekker bakje koffie of thee. Stap gezellig een keertje binnen en neem gerust iemand mee. Er zijn verder geen kosten aan verbonden; je rekent alleen na afloop je eigen consumptie af. 

 

Tijdens de zomermaanden wanneer familie en buren misschien op vakantie zijn, kunt u in het Dorpshuis op dinsdagmiddag altijd terecht voor wat gezelligheid.

 

Plaats: Ons Dorpshuis Nieuwe Tonge

Datum: Elke dinsdagmiddag

Tijd: 14.00 uur tot 16.30 uur

Kosten: gratis (consumpties tegen gereduceerd tarief)

Informatie: Monique Vlaar 06 30074895 of Stichting ZIJN 0187 4833664 augustus 2022

 

DE summer fair Brouwersdam


Na 2 jaar wachten is het dan eindelijk weer zover. De GRATIS toegankelijke summer fair bij Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam. Het evenement waar er voor iedereen iets te beleven is. Dinsdag 9 augustus.


Onder het genot van heerlijke live muziek, gespeeld door Amber en Sean kunt u dit jaar shoppen op een gezellige markt met een divers en niet te vergeten HIP aanbod. Van accessoires (sieraden, tassen, haar- pins/banden en scrunchies), kleding en leuke dingen voor honden tot en met woondingetjes, comfort en schoonmaak, poncho´s, en ocean art . De keuze is reuze!


Van al dat shoppen krijg je natuurlijk honger..


Daar is ook aan gedacht… Mocht er geen plaats meer zijn in het restaurant of is het druk bij de snackbar? Dan is er buiten ook nog een food kraam, en zijn er ijsjes te koop van GO ijsco! Ook de kids worden niet vergeten! Wat dacht je van een hele bijzondere suikerspin? Springen op het eenhoorn springkussen of mooi geschminkt worden en een glitter tattoo om het af te maken?


Voor de water/avontuur liefhebbers is er deze avond ook de sunset waterjump! De enige avond in het jaar dat de waterjump geopend is! Hoe vet is het om de zonsondergang tegemoet te springen? --> vooraf aanmelden!

Het wordt prachtig weer! Zorg dat je erbij bent! Dinsdag 9 augustus, 15:30 – 21:30
www.brouwersdam.nl


Bevestigde deelnemers:  Bags en Georgia, Kado Co, Zeilmakerij Herma de Jong, Bunnibow, B´ell handmade, Fashion at sea, Neusje van Geusje, Go with the flow, Van Sil, GC studio Ocean art, Syl´s home & comfort, Shine by sheila, Bij73, @aloha, For you only, Fairkoop, Silver ocean, Bianquita, Go ijsco, Vlindervriendjes, Circus bolo.4 augustus 2022

Je beleeft het in Ooltgensplaat

Culturele Week 2022

Helaas is de Culturele Week in 2020 en ook in 2021 geannuleerd door corona. Gelukkig is de organisatie erin geslaagd het grootste deel van het oorspronkelijke programma te verplaatsen naar 2e helft november 2022. Zonder tegenslag of verrassingen hoopt de organisatie van Events Ooltgensplaat  van vrijdag 18 november t/m zaterdag 26 november een serie spectaculaire shows voor jong en oud te presenteren.
Like de facebookpagina voor de allerlaatste updates

30 juli 2022

Feestelijke afsluiting cursus Veilig Online

 

Begin deze maand was de feestelijke afsluiting van de cursus Veilig Online in de Bibliotheek van Middelharnis. Tijdens de vier bijeenkomsten hebben de cursisten alles geleerd over het veilig gebruik van internet.

 Steeds meer zaken regelen we via het internet; een reisje boeken, winkelen, tickets bestellen en zelfs bankieren. De mogelijkheden lijken eindeloos. Maar hoe doe je dat veilig? Tijdens deze cursus hebben de cursisten de 7 gouden regels van het internet geleerd. Hoe herken je bijvoorbeeld (on)veilige websites? Hoe kies je veilige wachtwoorden en waar moet je op letten als je online betaalt? In een veilige oefenomgeving gingen de deelnemers meteen aan de slag. Zo kon het geleerde direct in de praktijk worden gebracht.

Wijkagent
De derde bijeenkomst stond specifiek in het teken van veilig bankieren. Medewerkers van de Rabobank waren aanwezig om alle vragen van de cursisten hierover te beantwoorden. De wijkagent was zelfs ook nog even present om zich voor te stellen en eventuele vragen te beantwoorden. Tijdens alle bijeenkomsten was er alle ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen aan de vrijwilligers die de cursus begeleidden.

Vertrouwen

Al met al een zeer geslaagde cursus. “Ik heb echt veel opgestoken van deze cursus. Ik durf nu met meer vertrouwen gebruik te maken van de mogelijkheden van het internet”, aldus een van de cursisten. Ook waren de cursisten zeer te spreken over de begeleiding door de vrijwilligers: “Wat fijn dat het zo wordt geregeld door de Bibliotheek. Zulke fijne begeleiding en het is ook nog eens erg gezellig! ”.


In november wordt de cursus nogmaals georganiseerd. Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Kristi Okker; [email protected] of 06 33 920 600. Of loop eens binnen bij een van de bibliotheken op Goeree-Overflakkee.

Naast de cursus Veilig Online organiseert de Bibliotheek ook basis computercursussen voor het beter leren gebruiken van je tablet of laptop en verschillende thema workshops over het gebruik van je telefoon.19 juli 2022

Zomeravondconcert  aan de Grevelingen

Flip Noorman, Vera de Bie en Clementine vullen het programma van het zomeravondconcert op Battenoord. Zaterdag 30 juli, zaal open 19.30 uur, aanvang 20.15 uur. Voor meer informatie en het  bestellen van kaarten https://www.battenoord13.nl/Flip Noorman (Foto: Jitske Schols)


In een zomer waarin er weinig culturele voorstellingen plaatsvinden, is het zowel voor toeristen als voor eigen inwoners prettig dat een particulier zich geroepen voelt om een evenement te organiseren. Leendert Boudesteijn, die samen met partner woont op Steunpunt Battenoord, (voormalig Fiat Topolino museum) trok de stoute schoenen aan. Hij zocht en vond vrijwilligers en partners, zoals bijvoorbeeld de lokale brouwerij Solaes, om samen te werken.

Boudesteijn die vanuit het verleden goede contacten heeft in de muziekwereld, wist Flip Noorman, die optreedt samen met violiste/zangeres Vera van der Bie en zangeres Clementine te boeken. Hij houdt dit concert op eigen terrein, met uitzicht op de Grevelingen. “Onze ligging is heel centraal in toeristisch gebied. We hebben de ruimte en vinden het leuk om te doen.”

Het programma dat om 20.15 uur begint, vangt aan met een optreden van Clementine, uit Goedereede. Zij wordt in Amerika geroemd om haar stem en haar vertolkingen van (Ierse) volksliedjes en Franse chansons. ‘Clementine zingt uit diverse genres met een stem zo zacht als fluweel tot aan zo sterk als staal.’ Noorman is een muzikant die zijn boodschap verpakt in maatschappijkritische Nederlandstalige liedjes. Hij kreeg brede bekendheid door zijn theatertour met songs van Leonard Cohen. Met zijn nieuwe programma  LOVE IT, komt hij 30 juli naar Battenoord.
18 juli 2022

Kunstmarkt 'Creatieve Kunstigeit'


Iets nieuws voor het dorp Melissant: er zijn voldoende aanmeldingen om de kunstmarkt  'Creatieve Kunstigeit', zaterdag 10 september te houden. De Kunstmarkt wordt gehouden van 12.00 tot 17.00 uur nabij verenigingsgebouw 'Melishof', Binnenweg 59-61 in Melissant. De organisatie hoopt op een gezellige creatieve middag!


Kunst is wat ons betreft een breed begrip voor iets wat creatief en/of handgemaakt is. Dit kan schilderkunst zijn maar ook bijv. fotografie, tekenen, beeldhouwen, glaskunst, theater, dans, muziek en zang, film, literatuur en poëzie. Alles waarvan je kunt zeggen dat het een kunstwerk is!

Ook voor kinderen willen we de markt/middag leuk proberen te maken. Er kunnen o.a. lampionnen versierd worden die 's avonds tijdens de lampionnenoptocht gebruikt kunnen worden. Meer info over alle (kinder)activiteiten volgt nog.

Er is nog plaats dus heb je interesse in een plaatsje? Of andere leuke ideeën? Mail ons op [email protected]. Meer info vind je ook op www.facebook.com/feestcommissiemelissant.7 juli 2022

Nieuws uit de bibliotheek

 

REGIO - In de zeven vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta worden elke maand tal van interessante workshops, lezingen, spreekuren, films en jeugdactiviteiten georganiseerd. Aanmelden kan via de website van de bibliotheek www.bzhd.nl of bij de balie in één van de zeven vestigingen.

 

Mad Science show en funstations (7+)
Op donderdag 28 juli worden kinderen meegenomen in de wondere wereld van de wetenschap! Ze kunnen kijken bij de spetterende wetenschap show van Mad Science en zelf aan de slag gaan met de funstations. Tijdens deze dag zetten ze de eerste stappen als wetenschapper met interessante proefjes! Mad Science is van 10:30 tot 12:30 uur in het Diekhuus in Middelharnis. Kosten voor deze activiteit zijn € 5,- voor leden en € 7,50 voor niet-leden.

 

Werken bij de bibliotheek
Werken bij Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is leuk en dynamisch. Naast de vertrouwde functie gericht op leesbevordering en leesplezier wordt er gericht gewerkt aan het verbeteren van zelfredzaamheid, participatie en persoonlijke ontwikkeling. Op dit moment is de bibliotheek op zoek naar nieuwe collega’s. Ga aan de slag als Projectcoördinator Educatie waarbij je werkt aan het uitbreiden van de dienstverlening voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Of zet je in als Projectcoördinator Digitale Inclusie waarbij je het verschil maakt door te zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in de digitale samenleving. Ook kun je aan de slag als Programmamaker Cultuur en Educatie waarbij je organisatietalent goed van past komt. Hierbij bedenk en organiseer je namelijk een passend aanbod voor volwassenen op het gebied van educatieve en culturele ontspanning. Kortom: er is genoeg te doen bij de bibliotheek! Kijk op de website www.bzhd.nl/vacatures voor de volledige vacatures.
29 juni 2022

Nog één woensdagochtend is de expositie van Coby Bakker en Theresia Koelewijn te zien. Daarna:  

Kunst kijken in Sommelsdijk, Cor Lokker exposeert!

 

SOMMELSDIJK - Fotograferen en reizen vormen voor Cor Lokker de ideale combinatie om zijn tijd te besteden. Zijn favoriete onderwerpen zijn mensen in hun omgeving, landschappen en de natuur. Te zien van 6 juli t/m 4 september 2022 in de Remonstrantse Kerk, Voorstraat 35 te Sommelsdijk. Openingstijden op zondag na een kerkdienst van 11.00 tot 12.00 uur en elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Daarnaast kunt u aanbellen bij de familie Schrier die boven de kerk woont.

 

Azië trekt hem het meest. In een fraaie serie foto's presenteert hij een indrukwekkend beeld van de Baliem Vallei in Papua, voormalig Nieuw Guinea. Tijdens een trektocht door deze hooggelegen vallei in het centrale berggebied van Indonesië, heeft hij de dorpjes van de Dani bevolking bezocht. Door zijn aandacht voor detail en compositie krijgt u een interessant beeld van hun leefwijze. Cor heeft een eigen website waar foto's van zijn reizen zijn te bekijken.

Op Holle Bolledag op vrijdag 19 augustus is de kerk open van 14.00 tot 23.00 uur.24 juni 2022

ZOMERAVOND CONCERT  aan de Grevelingen 30 juli 2022 Battenoord

Flip Noorman op Battenoord

Love It, een voorstelling (en album) met eigen werk van Noorman, die ook uitstekend eigen liedjes kan schrijven. Ze weten wie je bent is zo’n nieuw nummer dat je typisch Noorman kunt noemen: een scherpe tekst en verfijnde muziek van zijn band. Flip Noorman verpakt maatschappijkritiek in verfijnde Nederlandstalige liedjes 


Binnenkort live-optreden op Battenoord 13. Zaterdag 30 juli, zaal open 19.30 uur, 
aanvang 20.15 uur. Meer informatie en bestellen kaarten op https://www.battenoord13.nl/


15 juni 2022

Gevarieerde programmering voor Havenconcert Open Podium

 

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juli aanstaande kunnen bezoekers weer genieten van het Havenconcert Weekend in Goedereede. Tegen het decor van de karakteristieke panden van de Goereese haven worden er vanaf een drijvend ponton concerten gegeven. Het weekend gaat van start met het Havenconcert Junior, gevolgd door het Open Podium op vrijdagavond en op zaterdagavond het Havenconcert met Koninklijke Fanfare Apollo en klinkende namen als harpiste Lavinia Meijer en Gerard Alderliefste & Friends!

 Tijdens het Havenconcert Open Podium maken dertien acts van het eiland hun opwachting op het ponton. (Foto: Archief PR)


Ook de vrijdagavond van het Havenconcert Weekend heeft met het Havenconcert Open Podium nu een plek in de programmering. Goeree-Overflakkee barst van het muzikale talent, dat nu de kans wordt geboden om op te treden op een fantastisch podium. Denk hierbij bijvoorbeeld aan talenten van de muziek- en of dansschool, (school)bandjes en amateur zanggezelschappen. Iedereen - geen genre uitgezonderd – is uitgenodigd zich op te geven.

“Eigenlijk hadden ze het er binnen het bestuur al jaren over. Wat zonde dat zo’n mooi podium niet gebruikt wordt op vrijdagavond. Het ligt er en dan gebeurt er niets. We zijn heel blij dat daar nu met het Havenconcert Open Podium verandering in komt,” aldus Hester Tanis van de Stichting Havenconcert Goedereede. “We organiseren nu dit jaar voor het eerst dit Open Podium, als experiment. De aanmeldingen en reacties waren zo overweldigend, dat we er eigenlijk al stiekem vanuit gaan dat het Havenconcert Open Podium wel een blijvertje zal zijn. Het leuke van het Open Podium is, dat alles mag! 

Alles kan
Toch kregen we regelmatig de vraag of ze wel pasten tussen de rest van de acts, of de opmerking dat ze zich wel wilden aanpassen aan de wensen van de organisatie. Dat was nu net niét de bedoeling. Juist die variëteit vinden wij het leukst van het Open Podium. Dat het ook gelukt is het ponton te vullen met verschillende stijlen, vinden we geweldig. Van klassiek tot pop/rock en van Alpen- tot dweilmuziek, het staat er allemaal. Gevolg van deze opzet is natuurlijk, dat iedereen andere favorieten zal hebben en niet iedereen alles even leuk zal vinden. Maar door alle afwisseling er is écht voor elk wat wils.”

 

Acts
Er staan maar liefst 13 acts geprogrammeerd. Hester doet een greep uit het programma: “Er is de 13-jarige Isa Vlietland, die de droom heeft nog eens voor een vol Ahoy te staan en nu het liedje ‘Another Love’ ten gehore zal brengen. Maar ook Laura Paasse van 15, die al meer dan haar halve leven piano speelt en het klassieke ‘Sailing across the celestial sea’ van Greg Marony zal spelen. Pepijn op zang en bas, Jeroen op drums en gitarist Bas vormen samen de band Baneham. Ook zij zijn erbij. Ze voegen muzikale invloeden uit de rock, metal, funk en grunge samen tot een moderne vorm van grunge en lieten weten het vlees van de botten te kunnen spelen.

Danny Yellow, geboren en getogen in Sommelsdijk, trakteert het publiek met zijn gitaar op oude jazz en relaxte popmuziek. En dan is er Hanna Manokina, professioneel componiste, piano- en muzieklerares uit Kiev, die  plaatsneemt op het ponton in de haven. Samen met haar dochter Solomiina op viool, treedt ze voor het eerst op in Nederland na hun vlucht uit Oekraïne. Dat is toch allemaal gevarieerd, of niet?” Hester vervolgt: “Ook de muziek uit de Alpenlanden is vertegenwoordigd op 1 juli met Die Grevelinger Musikanten. “We hebben begrepen, dat een van de trompettisten uit het gezelschap kan jodelen! Dus dat belooft wat!”

 

DJ
Ook Millfist, de pop en rock coverband, bekend van de Flakkeese dagen, maakt zijn opwachting. Hester raakt steeds enthousiaster als ze het over de acts heeft. “We hebben er enorm veel zin in! Het Kriekel Streetdance groepje uit Goedereede heeft zich ook aangemeld. Eloise Grinwis uit Ouddorp heeft een paar popnummers uitgekozen om te zingen. Sara van Papendal uit Middelharnis speelt een Concert nr. 5 in D major van Seitz op viool. Ze wordt hierbij begeleid op piano.

Isa ’t Mannetje is groot fan van Miss Montreal, dus natuurlijk gaat zij een nummer van haar zingen. De avond zal worden afgesloten met de dweilband De Vromme Blaezers met leden uit Goedereede, Ouddorp en Stellendam. Zelf zingen ze niet, maar dat mag het publiek natuurlijk wel doen! Ze hebben al beloofd: ‘Het kleine café aan de haven’ en ‘Jan Klaassen de trompetter’ zullen sowieso over de  haven klinken! De momenten tussen de acts door - waar soms korter, soms langer - een en ander opgebouwd zal moeten worden, zal Jorg Moerkerk, een super enthousiaste 21e jarige DJ uit Ouddorp, voor zijn rekening nemen. Het belooft écht een mooie avond te worden. Met zoveel talent van het eiland en lekker zomerweer kan dit niet stuk!” Het Havenconcert Open Podium start om 17.00 uur. Zie voor meer informatie www. havenconcert.nl .

 

14 juni 2022

Jaarlijkse zwem4daagse


Zwemclub de Schotejil houdt van maandag 4 juli t/m donderdag 7 juli 2022 in samenwerking met Recreatiecentrum de Staver weer de jaarlijkse zwem4daagse. De inschrijving start op maandagavond 4 juli om 17.45 uur in de hal van zwembad de Staver. Van 18.00 uur tot 20.30 uur is het zwembad geopend om de banen te zwemmen. Voorinschrijven kan per email: [email protected].

 

Per dag zwemmen de deelnemers 10 banen (250 meter), 20 banen (500 meter) of 40 banen (1 km). Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per persoon en voor leden van de Schotejil € 2,50 per persoon en dient contant te worden voldaan bij inschrijving op maandagavond 4 juli (pinnen is helaas niet mogelijk). Voor de jongste deelnemers, die minimaal 3 avonden komen zwemmen, ligt een mooie medaille klaar!

Hopelijk tot dan! En mocht je helaas niet kunnen die week, maar je zou wel graag een keer kennismaken met de zwemclub, kom dan zeker een keer proefzwemmen. Kijk voor meer informatie op onze website: www.schotejil.nl13 juni 2022
 

Jubileumreceptie zwemclub De Schotejil 24 juni in Prieel van de Staver


50 jaar zwemsport in Middelharnis


Op 1 maart 1972 werd zwemclub De Schotejil uit Middelharnis opgericht. De naam Schotejil (dialect voor ‘stekelbaarsje’) werd destijds bedacht door één van de zwemmers van het eerste uur, Jan Campfens uit Middelharnis.

 

Vanaf de oprichting in 1972 tot 1988 werd getraind en werden wedstrijden gezwommen in het 3-baans 20m-bad aan de Julianaweg te Middelharnis. In 1973 toen De Schotejil dus nog maar kort bestond, werd de Haringvliet Oversteek voor de eerste keer door de vereniging georganiseerd. Destijds werd gestart vanaf de ‘Hoornse Hoofden’ vlak voor de kust van Voorne-Putten. De finisch was in de buitenhaven van Middelharnis aan het Havenhoofd van Middelharnis. Afstand: ca. 4 kilometer. Ook in 1974 en 1975 organiseerde De Schotejil de Haringvliet Oversteek.

 

In de beginjaren ging het de Schotejil sportief gezien voor de wind. Dit blijkt wel uit het feit, dat in 1978 voor de 5e maal op rij de Eilandbeker werd gewonnen. In februari 1983 kwam De Schotejil voor het eerst officieel uit in één van de KNZB competities. In die beginperiode zwom de Schotejil in één van de regionale districtsafdelingen.

Staver als thuisbasis

Vanaf 1988 kreeg De Schotejil het zwembad van de Staver als thuisbasis. In dit bad wordt sindsdien ‘door de weeks’ getraind. In de jaren daarna ontstond er mede daardoor langzaam maar zeker ook een verdere ontwikkeling van het wedstrijdniveau. De Schotejil beschikt bovendien sinds begin jaren-90 over meerdere gediplomeerde KNZB-zwemtrainers.

Succes bleef niet uit. Er kwamen klinkende resultaten op regionaal en later ook op nationaal niveau. Later werden zelfs Nationale titels behaald en Nederlands records gevestigd. In 2014 bereikte De Schotejil de A-klasse van de Verenigingscompetitie (VC), de op een na hoogste zwemafdeling van de KNZB. Op het hoogtepunt in 2017 eindigde De Schotejil als 11e in deze A-klasse wat een klassering opleverde bij de 30 best geplaatste zwemverenigingen van Nederland.

 

Klinkende successen
De wedstrijdploeg van de Schotejil komt behalve in competities en kampioenschappen ook in verschillende samenstelling in actie tijdens diverse toernooien. Ook hierbij zijn klinkende successen behaald. Zo werd in navolging van de successen van eerdere generaties wedstrijdploegen uit eind jaren-70 door de wedstrijdploeg anno 2019 voor de 19e keer op rij de Eilandbeker gewonnen. Sinds 2016 neemt de Schotejil wedstrijdploeg ook deel aan het ‘Doetse Kom’ toernooi in Giessenburg. Een wedstrijd in de open lucht’. De bijbehorende Doetse Kom Bokaal is eveneens alweer vier maal gewonnen.

 

Sinds 2016 heeft De Schotejil zich samen met De Gooye en De Stelle voor aantal gelegenheden georganiseerd als eilandelijk zwemteam onder de vlag van Start-Gemeenschap Goeree-Overflakkee (SGGO). Regionaal en nationaal wordt bij diverse officiële KNZB-wedstrijden onder deze naam uitgekomen. Als eilandelijk zwemteam eindigde een miniorenploeg (leeftijden tot 12 jaar) onder de naam Start Gemeenschap Goeree-Overflakkee (SGGO) in 2018 zelfs als 2e van Nederland in de Nationale Clubmeet Finale.

 

De Schotejil heeft sinds de oprichting in 1972 steeds gefunctioneerd met uitsluitend vrijwilligers. Zo waren in de loop der tijd bestuursleden en overige kaderleden, zoals trainers en officials veelal de ouders van zwemmers. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van zwemclub De Schotejil is er voor alle (oud-) leden, (oud-)bestuursleden, (oud-)trainers, (oud-)officials en (oud-)vrijwilligers een feestelijke receptie en reünie op 24 juni. Er zijn enkele toespraken en er is veel (oud) beeldmateriaal.

 

Jubileumreceptie z.c. De Schotejil

Datum:             24 juni 2022

Tijd:                 19.30 - 22.00 uur

Locatie:            Prieel  de Staver, Sommelsdijk12 juni 2022

Kado Sjato

Nieuw winkeltje op de Westdijk 21 (D'n Diek) Kado Sjato, met cadeau-artikelen, inpakpapier, stickers, kaarten en meer. Ester is in maart geopend. Ook op Facebook en website.
9 juni 2022

Expositie Kunstwereld Zuidwester in het Diekhuus

Cliënten van de dagbesteding Kunstwereld bij Zuidwester hebben de afgelopen weken hard gewerkt om een nieuwe expositie tot stand te brengen. Deze wordt in de maanden juni en juli tentoongesteld in het sociaal cultureel centrum Het Diekhuus in Middelharnis.
Wie in Middelharnis een bezoek brengt aan het Diekhuus zal versteld staan van de kleurrijke schilderijen en het talent dat op Kunstwereld werkzaam is. De kunstwerken zijn zeer divers. Het zijn stuk voor stuk persoonlijke werken die aansluiten bij de belevingswereld en authenticiteit van de kunstenaar.

Kunstwereld richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van het kunstenaarschap. Iedere kunstenaar heeft een eigen stijl en unieke werkwijze. Onder professionele begeleiding wordt creativiteit in al zijn mogelijkheden gestimuleerd. De expositie omvat recent werk van onder andere de kunstenaars: Joyce Becker, Roxanne Scheffer, Felicia Buitendijk, Sonja Beukema, Simon Koote, Henk Scholte, Ronald van Klaveren, Robert Lusse, Kees Bazen, Roel van Rijsbergen, Paulus de Groot, Dick Pegels, Frank Wagemans en Mirjam Fase.

Alle kunstwerken zijn te koop. De prijs is zichtbaar naast het doek en te koop via dagbesteding Kunstwereld op Hernesseroord in Middelharnis. Het Diekhuus is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. Het adres is Beneden Zandpad 7 in Middelharnis. De expositie is te bekijken tot augustus. Neem eens een kijkje!
4 juni 2022

Nieuws uit de bibliotheek

 

Regionaal – In de 7 vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta worden elke maand tal van interessante workshops, lezingen, spreekuren, films en jeugdactiviteiten georganiseerd. Aanmelden kan via de website van de bibliotheek www.bzhd.nl of bij de balie in één van de 7 vestigingen.

 

Om internetfraude te voorkomen is het handig om te weten hoe je veiliger online bent.  Daarom is er een cursus Klik & Tik veilig online. Hier leren deelnemers met de 7 Gouden Regels voor veilig internetten hoe ze (on)veilige websites herkennen, hoe ze sterke wachtwoorden kiezen en waar ze op moeten letten bij het online betalen. Wanneer deze gouden regels bekend zijn, wordt er geoefend met het toepassen van deze regels in herkenbare situaties. De cursus start op donderdag 23 juni van 10:00 tot 12:00 uur Bibliotheek Middelharnis en is gratis (ook voor niet-leden).

Openingstijden Ouddorp
De openingstijden van onze vestiging in Ouddorp zijn gewijzigd. Sinds kort kan de bibliotheek in Ouddorp ook weer op dinsdagmiddag en vrijdagochtend worden bezocht. Bibliotheek Ouddorp is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 12:00 uur.


Vrijwilliger Boek aan huis
Iedereen kan bij ons een boek lenen. Ook mensen die niet meer zelf in staat zijn om naar de Bibliotheek te komen. De service Boek aan Huis is voor iedereen die niet naar de Bibliotheek kan komen, maar wel graag een boek wilt lenen. Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta is daarom opzoek naar vrijwilligers voor Boek aan Huis. Vrijwilligers van Boek aan Huis zijn het vaste gezicht en brengen boeken bij leden thuis. Eén keer in de zes weken worden nieuwe boeken bij de leden thuisgebracht en worden de gelezen boeken weer meegenomen. Aanmelden om vrijwilliger te worden van Boek aan Huis kan door te mailen naar [email protected] of bij de balie in één van onze vestigingen.

Vrijwilliger VoorleesExpress
Ieder jaar verlaat gemiddeld 1 op de 5 kinderen in Nederland de basisschool met een taalachterstand. De VoorleesExpress brengt daar verandering in en daarom zijn we opzoek naar vrijwilligers. Lees bijvoorbeeld voor bij gezinnen thuis of wordt coördinator van de VoorleesExpress. Alles is mogelijk en zo helpen we gezamenlijk aan het stimuleren van de taalontwikkeling bij gezinnen. Kijk voor meer informatie over de vacatures en het aanmelden op de website www.bzhd.nl.3 juni 2022

Schoolkinderen maken kennis met Mozart op Havenconcert Junior

Het Havenconcert Junior wordt op vrijdag 1 juli gehouden. Het ‘gewone’ Havenconcert, voor volwassenen, is al jaren een begrip. Vanaf een speciaal ponton in de haven van Goedereede wordt door verschillende artiesten een gevarieerd muziekprogramma ten gehore gebracht. Voor het derde jaar op rij heeft op de vrijdag voorafgaand aan het Havenconcert nu ook het Havenconcert Junior een vaste plek in de programmering.  


Voor het Havenconcert Junior op vrijdag 1 juli zijn alle basisschoolleerlingen van de groepen 4 en 5 op Goeree-Overflakkee uitgenodigd om klassikaal het evenement te bezoeken. Acteur Ton Meijer vertelt en speelt met veel humor het leven van Wolfgang Amadeus Mozart en vier musici spelen zijn prachtige muziek. Ton Meijer voert de kinderen mee in de wereld van het wonderkind Mozart. Hoe is het om een wonderkind te zijn? Hoe was het om in de tijd van Mozart te leven, wat hadden we toen niet wat we nu wel hebben? Ongemerkt kruipt de muziek van Mozart in je oren, om daar nooit meer weg te gaan. De voorstelling van vorig jaar, Be Bach, die door hetzelfde gezelschap werd opgevoerd, was een zeer groot succes. De muzikanten zijn dan ook van hoog niveau. Sopraan Marijje van Stralen zong voor internationale operahuizen en maakt met haar loepzuivere stemgeluid veel indruk.  Ook violiste Joanna Trzcionkowska, cellist Fred Edelen en Christina Edelen op klavecimbel hebben ruimschoots hun sporen verdiend bij bekende orkesten. Een greep uit de reacties van de leerkrachten van vorig jaar: “Het was een bijzondere ervaring om met zoveel leerlingen in de open lucht naar een voorstelling te kijken.” “Onze leerlingen hebben genoten van de voorstelling!” “Het was dan een concert voor kinderen, maar ook de ouders en de leerkrachten, die meegingen als begeleiders, hebben het erg leuk gevonden.”

Veel scholen hebben hun leerlingen al opgegeven om het concert bij te wonen. Heeft u als leerkracht van een groep 4 of 5 op Goeree-Overflakkee uw groep nog niet aangemeld? Dat is mogelijk via het aanmeldformulier op de website www.havenconcert.nl.

Alle activiteiten van het Havenconcert Weekend zijn kosteloos te bezoeken. De Stichting Havenconcert Goedereede is volledig afhankelijk van giften, donaties en subsidies. Zonder de steun van diverse sponsors en donateurs zou het niet mogelijk zijn de activiteiten te organiseren. Wie ook donateur wil worden van het Havenconcert vindt op www.havenconcert.nl een knop om met iDEAL een donatie te doen. Elke donatie, klein of groot, wordt enorm op prijs gesteld. Op deze site is ook meer informatie te vinden over de andere activiteiten van het Havenconcert Weekend. De Havenconcert Muziekdag 2022 gaat helaas niet door bij gebrek aan deelnemende muziekscholen en muziekverenigingen.

3 juni 2022

Beleef de Midzomernachtwandeling in de Duinen van Goeree

Op zaterdag 18 juni is het de kortste nacht van het jaar. Op deze avond organiseert Natuurmonumenten haar midzomernachtwandeling in de Duinen van Goeree. Wandel op eigen gelegenheid een 6 km lange route en hoor onderweg meer over dit gebied, de nachtbrakers die hier vertoeven en ervaar wat donker doet met je zintuigen. Deze donkertocht is één grote belevingstocht!


Beleef de variatie van het nachtelijke duin. De wandeling voert over paden door duinen, bos en over het strand. Schepen liggen op zee voor anker en hun lichten en die van de imposante Maasvlakte zijn zichtbaar. De zeewind proeft zout, de kamperfoelie ruikt zoet. Vleermuizen fladderen op zoek naar voedsel. De natuur slaapt nooit.
 

Praktische informatie
Aanmelden en meer informatie is te vinden via www.natuurmonumenten.nl/goeree/agenda. De eerste groep start om 21.30 uur, maar er zijn meerdere starttijden. De wandeling is voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Prijs voor volwassenen is € 17,50 (leden € 12,25), kinderen € 8,75 (leden € 6,13). Start en aankomst is bij het Strandtheater Houten Kaap in Ouddorp. Parkeren kan bij het grote parkeerterrein naast de Houten Kaap aan de Vrijheidsweg. Na afloop staat er koffie/thee en wat lekkers klaar.
1 juni 2022

Muziek op het Plein, maar dan in het klein

 

Het is weer tijd voor ‘gezelligeit’ in Melissant. Vrijdagavond 24 juni gaan tussen 18.00 en 00.00 uur Suitz en Groove Piano optreden, tijdens ‘MUZIEK OP HET PLEIN, maar dan in het klein’ op het podium op het parkeerterrein aan de Lariks (achter verenigingsgebouw ‘Melishof’) in Melissant. Eten en drinken is verkrijgbaar (mutjesverkoop: contant en via QR-code mogelijk) en toegang is gratis!


Neem je zonnebril mee, trek je dansschoenen aan en zorg voor een feestelijk humeur! Iedereen is van harte welkom om gezellig mee te komen feesten. De organisatie hoopt op een mooie sfeervolle 1e editie van het Muziekfeest!

 

TIME TO PARTY!
26 mei 2022

Goeree-Overflakkee in de frontlinie!

 

SOMMELSDIJK -  Militair-historicus Johan v Doorn neemt op donderdagavond 9 juni de luisteraars mee naar 1944. Goeree-Overflakkee ligt tijdens de Tweede Wereldoorlog in de frontlinie! Voorafgaand aan de lezing is de algemene ledenvergadering van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. De vergadering is in de Exoduskerk, Dorpsweg 97a Sommelsdijk. Aanvang 19:30 uur. Toegang is gratis.


Hoek St Jaepe Oude-Tonge


Tijdens de vorige ledenvergadering vertelde militair-historicus Van Doorn over de gebeurtenissen op Goeree-Overflakkee tot in november 1944. Hij zal nu zijn verhaal vervolgen met de periode tot kerst 1944. Brabant is inmiddels bevrijd en Goeree-Overflakkee komt zo aan de frontlinie te liggen. Voor de inwoners van het eiland komt de oorlog ineens wel heel dichtbij. Als gevolg daarvan neemt de spanning op het bezette eiland toe. Wat dat precies inhoudt, zal Van Doorn deze avond toelichten. Er zal ook een korte terugblik zijn op het eerste deel van de Tweede Wereldoorlog.

Jaarvergadering
Jaarlijks is de algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. Ditmaal over het jaar 2021. Ondanks en misschien ook wel vanwege Corona zijn er veel activiteiten georganiseerd en heeft het museum nieuwe producten in het assortiment opgenomen: het boek Vrom Kieke, de Flakkeese Avond in de Staver, het kleurboek met prachtige tekeningen van kenmerkende gebouwen en plaatsen van het eiland, het Wereldkampioenschap kruukplaetjes bakken, de Flakkeese Streekrun, de Goereese Streekrun, de Garreltocht en de Kerstrun. Ook heeft het museum 12 verschillende puzzeltochten uitgegeven.

 

Luctor et emergo
Vanwege de coronamaatregelen is het museum in 2021 deels gesloten geweest. De sluiting van het museum heeft uiteraard wel gevolgen gehad voor het aantal bezoekers van het museum, maar door de combinatie van onder meer bezuinigingen en financiële steun van zowel onze leden, donateurs, bedrijfsleven en gemeente/provincie heeft het museum deze lastige periode weten te doorstaan.

 

Lid worden van het museum?
Nog geen lid van het museum? De contributie bedraagt slechts € 20,- voor particulieren en € 50,- voor bedrijven per jaar. Hiermee steunt u het oudste museum van Goeree-Overflakkee en helpt u mee eilandverhalen te vertellen en door te vertellen.
24 mei 2022

Nieuws uit de bibliotheek

 

Goeree-Overflakkee – In de 7 vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta worden elke maand tal van interessante workshops, lezingen, spreekuren, films en jeugdactiviteiten georganiseerd. Aanmelden kan via de website van de bibliotheek www.bzhd.nl of bij de balie in één van de 7 vestigingen.

 

Workshop macramé
In deze workshop laat Elma Pluim deelnemers kennis maken met macramé! Onder het genot van een kop koffie of thee en een lekker stuk taart gaan deelnemers hierna zelf aan de slag met het maken van een mooie plantenhanger. Ervaring is niet nodig. De workshop is op zaterdag 11 juni van 10:30 tot 11:30 uur in Bibliotheek in Middelharnis. Kosten hiervoor zijn
€ 20,- (incl. materialen, koffie en taart).

BoekStartdag
Op zaterdag 11 en zondag 12 juni vieren we BoekStartdag! Deze dagen staan in het teken van voorlezen en taalontwikkeling van kinderen van 0 tot 4 jaar. Het 'Biebteam', bestaande uit voorleesconsulenten van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Bibliotheek de Boekenberg, zal aanwezig zijn op 4 locaties in de regio Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee. Ontdek hoe fijn het is om samen met je kindje met boekjes en taal bezig te zijn. Op zondag 12 juni zijn de leesconsulenten van 11:00 tot 14:00 uur aanwezig bij Kinderboerderij van Hernesseroord in Middelharnis. Kijk voor de andere locaties en tijden op www.bzhd.nl.

Film Un Triomphe
Kijk op woensdag 1 juni naar de film 'Un Triomphe', gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Om toch maar rond te kunnen komen, stemt worstelend acteur Étienne ermee in om een theaterworkshop in een gevangenis te geven. Hij wordt verrast door het daar aanwezige acteertalent. De film draait om 20:00 uur in Strandtheater Houtenkaap in Ouddorp. Kaartjes voor leden kosten € 5,- en voor niet-leden € 7,50. Reserveren kan bij de balie in de bibliotheek of via www.bzhd.nl.20 mei 2022

Parkinson Boxing nu ook in Sommelsdijk

Bij Sport4all Goeree-Overflakkee is het sinds kort mogelijk om aan Parkinson Boxing deel te nemen. Deze actieve groepstraining is gericht op conditie, spierkracht, balans en coördinatie. Meer informatie op www.sport4allgo.com of bellen met 06-21931002 Sabina de Jonge of 6-27003539 Ilvia Witte


Als je de diagnose Parkinson hebt en je graag wil dat je brein je bewegen makkelijker gaat maken. Dit gebeurt doordat complexe en intensieve beweegvormen tijdens het boksen ervoor zorgen dat de hersenen gestimuleerd worden tot het aanmaken van stofjes(neurotransmitters)  met als gevolg dat het brein bewegen makkelijker maakt.

lees meer. O.a. 
https://www.ad.nl/gezond/als-je-lichaam-niet-doet-wat-je-hoofd-wil-gerard-heeft-parkinson-maar-gaat-toch-boksen~a24e92a9/19 mei 2022

OERRR natuurschatten zoeken in de Kwade Hoek

Ben jij een echte schatzoeker en ben je begaan met de natuur? Ga dan woensdagmiddag 8 juni mee met de OERRR natuurschatten zoeken van Natuurmonumenten in de Kwade Hoek. Tijdens de excursie kijken we zo veel mogelijk naar beneden om allerlei schelpen te zoeken. Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl/goeree/agenda. Hier vind je ook meer informatie over de prijs, startlocatie, tijden en praktische tips.

Wie weet vind je tussen al die schelpen wel een rugschild van een inktvis of een ei van een rog. De gids vertelt je er graag meer over. Tijdens de excursie kun je de natuur ook zelf een handje helpen. Je zoekt namelijk langs het water en raapt daarbij ook aangespoeld afval weg. Je blijft wel uit de buurt van de nesten van vogels, het immers de kraamtijd van de natuur. Reken maar dat jij als schatzoeker veel te vertellen hebt na afloop!


 

10 mei 2022

Maai Mei Niet! 

Een goed initiatief om tenminste een maand het gras niet te maaien. Belangrijk omdat de plantjes die tussen het gras groeien, voedsel zijn voor insecten en die zijn weer voedsel voor vogels.

In de link leer je allerlei 'wilde' planten kennen.

https://www.maaimeinietnederland.nl/planten-in-je-gazon/
5 mei 2022

Boek over Flakkees Koeienwachtertje

 

SOMMELSDIJK -  Streekmuseum Goeree-Overflakkee houdt dinsdagavond 17 mei een boekpresentatie ‘Grote avonturen beginnen klein’ van auteur Ton Oomes over een Flakkees koeienwachtertje uit de Gouden Eeuw.  De toegang deze avond is gratis. Aanvang 20:00 uur. Zaal open vanaf 19:30 uur. Locatie: Voorstraat 35 Sommelsdijk.

 Na het schrijven van columns, een kinderboek en enkele romans neemt Ton Oomes de lezer mee met een historische boerenroman: Grote avonturen beginnen klein. Hij beschrijft beeldend en liefdevol hoe het leven in de tijd van 1670-1725 er voor een koeienwachtertje moet hebben uitgezien. Hij gunt de lezer een blik in een onbekende eilandencultuur, die altijd in de schaduw heeft gestaan van de veel bekendere Hollandse en stedelijke cultuur uit de geschiedenisboeken

 

Ontmoeting met Meindert Hobbema

Grote avonturen beginnen klein beschrijft het leven van Brammetje Dingeman die er dagelijks op uit trekt met een tiental koeien. Zijn bezigheden tijdens het waken over de koeien is het tekenen en schilderen van de natuur.

De boeren in de dorpen op Flakkee worden bedreigd met brandbrieven. Brammetje ontmoet Teun Sippel, een landloper. Maar is deze Teun te vertrouwen? Heeft hij iets te maken met de branden? Hij ontmoet kunstschilder Meindert Hobbema. En wat hebben de Schout en Schepenen van Sommelsdijk met zijn verblijf in Amsterdam te maken? Het is een verhaal van een onverwoestbare jongen die ondanks geweld en verlies hoop houdt om zelf een krachtige man te worden.

 

Het eerste exemplaar van het boek “Grote avonturen beginnen klein” wordt deze avond uitgereikt en is vervolgens te koop voor € 20,95 ten bate van het Streekmuseum.

 

Lezing schilderkunst

Eveneens is er die avond een minilezing van de zoon van de auteur Tony Oomes met de titel ‘Gouden Streken’. Over stijlen en stromingen en hoe zich deze ontwikkelde in de schilderkunst van de Gouden Eeuw. Het geheel zal worden afgewisseld met muziek van Wim van Ham.4 mei 2022

Tropilex: 


Uitrusten van activiteiten in hangmat met standaard

https://www.hangmatgigant.nl/hangmat-met-standaard


25 april 2022


Meivakantie in de bieb!

Komende meivakantie is er genoeg leuks te doen tijdens onze 'Klooiweken'! Kinderen kunnen meedoen aan verschillende activiteiten. Ook is er een klooikaart vol met leuke opdrachten waar kinderen mee aan de slag kunnen. Bij iedere uitgevoerde opdracht krijgen ze een stempel. Bij een volle kaart maken ze kans op een leuk boek!


De klooikaart is vanaf maandag 25 april gratis op te halen in Bibliotheek Hellevoetsluis en Bibliotheek Middelharnis. Ook voor volwassen organiseren we komende tijd genoeg activiteiten. Lees snel verder of kijk op de website voor het volledige aanbod.
https://www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl/24 april 2022

Nieuws uit de bibliotheek

 

In de 7 vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta worden elke maand tal van interessante workshops, lezingen, spreekuren, films en jeugdactiviteiten georganiseerd. Aanmelden kan via de website van de bibliotheek www.bzhd.nl of bij de balie in één van de 7 vestigingen.

 

Vakantiecursus Spaans

Op 11 mei start de vakantiecursus Spaans in Bibliotheek Middelharnis. Deze korte cursus bestaande uit 5 lessen en is handig om kennis te maken met een nieuwe taal of om je verstaanbaar te maken op vakantie. Tijdens deze korte vakantiecursus leert Yamille Lara, docent en tevens zelf van Colombiaanse kom af, je de Spaanse taal. De cursus bestaat uit 5 lessen en start op woensdag 11 mei van 19.00 tot 20.30 uur. Kosten voor leden is € 57,- en € 60,- voor niet-leden.

Kruidenwandeling Scheelhoekbos Stellendam
Tijdens deze kruidenwandeling vertelt Thea Boom-Legierse alles over de geneeskrachtige kruiden. Deelnemers van deze activiteit leren de geneeskrachtige kruiden herkennen en komen erachter wanneer deze eetbaar of giftig zijn. Thea is sinds 1998 praktiserend natuurgeneeskundig therapeut in Hellevoetsluis en heeft natuurbeleving als passie. Wandel mee op woensdag 11 mei van 10:00 tot 11:30 uur. Het verzamelpunt van deze kruidenwandeling voor de parkeerplaats bij Meester Snijderweg ten hoogte van de vogel uitkijk hut Tij. Kosten zijn € 15,-

 

Cursus DigiVitaler

In deze cursus maak je in vier lessen kennis met digitale zorg en leer je er mee werken. Het lesprogramma bestaat uit een les over Thuisarts.nl, het videoconsult en de patiënten portals van de huisarts en het ziekenhuis. Deelnemers kunnen gebruik maken van een laptop van de bibliotheek of hun eigen laptop of tablet meenemen. De cursus start op donderdag 12 mei van 15.00 tot 17.00 uur in Bibliotheek Middelharnis. Deelname is gratis, maar meld je wel van te voren aan in de bibliotheek, via [email protected] of telefonisch via 06 25 50 89 91.
 

Boekpresentatie schrijfster Geertje van Rossum

Op vrijdag 6 mei is er een boekpresentatie van schrijfster Geertje van Rossum. Geertje komt zelf uit Middelharnis en schreef het boek ‘En nu wacht het allemaal op mij- verhalen van een therapeut’. Ze is gelukscoach en vertelt deze avond verschillende verhalen van mensen die ze tegenkwam in haar therapieruimte. Ze zet verhalen in tijdens haar sessies en ziet bijzondere resultaten. De boekpresentatie is van 19.30 tot 20.30 uur in Bibliotheek Middelharnis. Deze activiteit is gratis.24 april 2022

Ontdek het vogelwalhalla in de Kwade Hoek

 

De excursie start om 9.00 uur bij de parkeerplaats aan de Oostdijkseweg in Goedereede. Trek goed schoeisel aan en neem je verrekijker mee. Prijs voor volwassenen is € 10,00 (leden € 7,00), kinderen € 5,00 (leden € 3,50). Aanmelden kan via www.natuurmonumenten.nl/goeree/agenda

Wist je dat er meer dan 80 soorten vogels broeden in de Duinen van Goeree? Dit is het gebied waar de Kwade Hoek onder valt. Rond deze tijd van het jaar is het gebied mooi vanwege de aantrekkingskracht van de slikplaten waar vele soorten steltlopers en andere vogels verblijven. Ga op vrijdag 6 mei mee met een echte vogelaar en zie en hoor meer over het vogelwalhalla in de Kwade Hoek.21 april 2022

Informatiebijeenkomst: Word Gastheer van het Haringvliet!

 

IVN Natuureducatie houdt dinsdag 24 mei een digitale informatiebijeenkomst over de cursus Gastheer van het Haringvliet voor alle ondernemers die zich betrokken voelen bij recreatie en toerisme rond het Haringvliet. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur.


Natuur en landschap spelen een steeds belangrijkere rol bij het kiezen van een vakantiebestemming of uitstapje. Als ondernemer rond het Haringvliet is het dan ook belangrijk om deze bijzondere omgeving bij je onderneming te betrekken. Bezoekers komen immers speciaal naar deze plek om te ontspannen, nieuwe ervaringen op te doen en te genieten van het buiten zijn. Weet je nog niet goed hoe je dit kan realiseren? Kom naar de informatiebijeenkomst en krijg een voorproefje over onze cursus Gastheer van het Haringvliet!

Wat gaan we doen?
Tijdens de informatiebijeenkomst maak je kennis met het IVN-programma Gastheer van het Landschap. Laat je daarnaast inspireren door voorbeelden van bestaande gastheren/gastvrouwen en ontmoet collega-ondernemers!

Interesse?
Aanmelden kan tot uiterlijk 22 mei via Anna Laming, [email protected]. Na aanmelding ontvangt u een link naar de digitale bijeenkomst op 24 mei.19 april 2022

Ontdek de natuur tijdens de Meivakantie


De Meivakantie staat voor de deur. Juist nu zie je de natuur snel veranderen: bloemen en planten komen in bloei en vogels zijn druk met de voorbereidingen voor hun kroost. Heb je nog niets gepland voor de vakantie? Ga dan mee met één van de kinderexcursies van Natuurmonumenten?


Op zaterdagochtend 23 april is er een speciale OERRR-natuursafari naar Tij in Stellendam. Je ontdekt niet alleen meer over de vogels die hier verblijven, je komt ook meer te weten wat er in het water leeft. Ga met een schepnet aan de slag en vogel met een zoekkaart uit welke waterdiertjes jij hebt gevonden.

OERRR vogels kijken en knutselen
Woensdagmiddag 4 mei vindt er een ontdekkingstocht plaats in Scheelhoekbos in Stellendam. Samen met een natuurgids ga je op ontdekking in het bos. Met de gevonden natuurschatten knutsel je bij de werkschuur iets moois. Na afloop drinken we nog wat en kun je marshmallows roosteren boven een kampvuur.

 

OERRR schelpen zoeken en vuilrapen Kwade Hoek
Zaterdagmiddag 7 mei kijken we zo veel mogelijk naar beneden .. op zoek naar allerlei schelpen in alle soorten en maten. Maar misschien ligt er ook wel een rugschild van een inktvis of een ei van een rog. Onze gids vertelt je er meer over. Tijdens de excursie kun je ook zelf de natuur een handje helpen. We jutten namelijk langs het water en rapen aangespoeld afval weg. We blijven wel uit de buurt van de nesten van vogels, het is immers de kraamtijd van de natuur.

 

Meer informatie
Aanmelden voor één van de excursies kan via www.natuurmonumenten.nl/goeree/agenda
Hier vind je ook meer informatie over de prijs, startlocatie, tijden en praktische tips.
18 april 2022

Nieuws uit de bibliotheek

 

GOEREE-OVERFLAKKEE – In de 7 vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta worden elke maand tal van interessante workshops, lezingen, spreekuren, films en jeugdactiviteiten georganiseerd. Aanmelden kan via de website van de bibliotheek www.bzhd.nl of bij de balie in één van de 7 vestigingen.De cursus Klik & Tik is er voor iedereen die beter wil omgaan met de computer. Tijdens de cursus leer je aan de hand van een oefenprogramma via filmpjes, stap voor stap hoe de computer en internet werken, hoe je formulieren invult en websites leest. Je werkt in je eigen  tempo en wordt begeleid door een ervaren vrijwilliger. De cursus is te volgen in Bibliotheek Middelharnis, bestaat uit acht lessen en start op vrijdag 29 april van 10.00 tot 12.00 uur. Deelnemers kunnen gebruik maken van een laptop van de bibliotheek of hun eigen laptop meenemen. Deelname is gratis, maar meld je wel van te voren aan in de bibliotheek of via [email protected] of 06 25 50 89 91.

 

Cursus Nederlands voor anderstaligen

Tijdens de cursus Opmaat naar school leer je beter Nederlands spreken en begrijpen. De acht lessen worden gegeven op twee niveaus: A0-A1 en A1-A2. Tijdens de cursus wordt er geoefend met zelf spreken en luisteren, en er worden oefeningen gemaakt op de laptop. Deelname is gratis, maar meld je wel van te voren aan in de bibliotheek of via [email protected] of 06 25 50 89 91.

 

Vakantiecursus Spaans

Ga je binnenkort naar Spanje of wil je je Spaanse talenkennis opfrissen? Tijdens deze korte vakantiecursus leert Yamille Lara, docent en tevens zelf van Colombiaanse kom af, je de Spaanse taal. De cursus bestaat uit vijf lessen en start op woensdag 11 mei van 19.00 tot 20.30 uur in Bibliotheek Middelharnis. Kosten voor leden is € 57,- en € 60,- voor niet-leden.

 

Cursus DigiVitaler

In deze cursus maak je in vier lessen kennis met digitale zorg en leer je er mee werken. Het lesprogramma bestaat uit een les over Thuisarts.nl, het videoconsult en de patiënten portals van de huisarts en het ziekenhuis. Deelnemers kunnen gebruik maken van een laptop van de bibliotheek of hun eigen laptop of tablet meenemen. De cursus bestaat uit vier lessen en start op donderdag 12 mei van 15.00 tot 17.00 uur in Bibliotheek Middelharnis. Deelname is gratis, maar meld je wel van te voren aan in de bibliotheek of via [email protected] of 06 25 50 89 91.

 

Taalcafé
Bij het Taalcafé staat het beter leren spreken in het Nederlands voorop. Iedere week wordt er gepraat over een ander onderwerp. Iedereen die beter Nederlands wil leren spreken is van harte welkom. Het Taalcafé is elke woensdag van 10.00 tot 11.30 uur in Bibliotheek Ouddorp en elke donderdag van 13.15 tot 14.45 uur in Bibliotheek Middelharnis. Deelname is gratis, maar meld je wel van te voren aan in de bibliotheek of via [email protected] of 06 25 50 89 91.15 april 2022

Extra openstelling Streekmuseum Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag

SOMMELSDIJK -  Voorheen was het oudste museum van Goeree-Overflakkee gesloten op Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag. Daar gaat verandering in komen. Enerzijds is er het groeiende aantal toeristen die ons eiland bezoekt. Anderzijds heeft het Streekmuseum Goeree-Overflakkee steeds meer landelijke bekendheid gekregen.

 

De historische Virtual Reality beleving van de watersnood zette het Streekmuseum Goeree-Overflakkee landelijk op de kaart. Er kwam aandacht voor de VR-beleving in de landelijke media en zelfs in het journaal.

De Gouden Kalf nominatie volgde daarna en ondanks dat de prijs zelf niet werd gewonnen, was het voor het museum toch een eer om genomineerd te worden en even onderdeel uit te maken van het Nederlands Filmfestival.

 

Naast de VR-beleving over de watersnood van 1953 kwam ook afgelopen jaren het Streekmuseum in het landelijk nieuws toen bekend werd dat in de gronden van Flakkee de grootste Middeleeuwse muntenschat van Nederland was gevonden. Een zilverschat van maar liefst 3000 munten die voor een klein deel dagelijks te zien is in het Streekmuseum in Sommelsdijk.

 

Al met al heeft daarom het museumbestuur besloten de openingstijden van het museum te verruimen. Beide maandagen is het museum geopend van 14:00-17:00 uur.

Wil je het museum bezoeken buiten openingstijden? Neem dan contact op met het museum.
14 april 2022

Gespreksgroep voor rouwverlies

Hoe verwerk je het verlies als iemand van wie je houdt overlijdt? Hoe ga je om met pijn, verdriet of boosheid? De gespreksgroep vindt plaats in Middelharnis, gebouw de Dillenburg, Juliana van Stolberglaan 19. Gestart wordt met een nieuwe groep op dinsdag  17 mei , 1x per 2 weken in de even weken op de dinsdag avond om 19.30 uur. Er zijn tien bijeenkomsten totaal.De gespreksgroep over rouwverwerking voor volwassenen kan je helpen het verlies een plaats te geven. Hier ontmoet je anderen die hetzelfde hebben meegemaakt. Maatschappelijk werkers van Kwadraad begeleiden de groep. Ze helpen je omgaan met het verlies en je leven weer op te pakken.

 

De maatschappelijk medewerkers benoemen tijdens de bijeenkomsten onderwerpen of thema’s die je kunt bespreken. Natuurlijk kun je ook je eigen vragen of onderwerpen inbrengen. De onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen, zijn:

Reacties op rouw

 • Omgaan met familie en vrienden
 • Omgaan met eenzaamheid
 • Hoe verder zonder je dierbare?
 • Voor wie is deze groep?
 • De gespreksgroep is voor inwoners van Goeree-Overflakkee die iemand in hun naaste omgeving hebben verloren. Bijvoorbeeld hun partner, kind, vader of moeder of dierbare vriend.

Praktische informatie

De gespreksgroep vindt plaats in Middelharnis, gebouw de Dillenburg, Juliana van Stolberglaan 19.

We starten met een nieuwe groep op dinsdag  17 mei a.s. , 1x per 2 weken in de even weken op de dinsdag avond om 19.30 uur

Er zijn tien bijeenkomsten totaal.

Kosten: geen.

De groep wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers.

 

Informatie en aanmelden

Wil je meer informatie over deze gespreksgroep? Neem contact met ons op via 088 900 4000 of via de website

www.kwadraad.nl  

Of met

Hannie Vermeulen; 0640122209; of

Marielle de Looze; 0640663649.14 april 2022

Programma Havenconcertweekend bekend

 

Het weekend van 1 en 2 juli 2022 klinkt misschien nog ver weg, maar voor het bestuur van de Stichting Havenconcert Goedereede is dat het zeker niet. De organisatie voor het Havenconcert Weekend is al maanden in volle gang. De vernieuwde website www.havenconcert.nl is intussen een feit en er staat zoveel moois op het programma dat de organisatie dit gewoon niet langer voor zichzelf kan houden! 

 

Het Havenconcert Weekend start op vrijdagmorgen 1 juli om 11.00 uur  met het Havenconcert Junior. Basisschoolleerlingen in groepen 4 en 5 op Goeree-Overflakkee worden uitgenodigd om in klassikaal verband dit concert bij te wonen. De leerlingen gaan genieten van de interactieve voorstelling ‘Be Mozart’. Acteur Ton Meijer vertelt en speelt, vanaf het ponton in de Goereese haven, het leven van Wolfgang Amadeus Mozart en vier musici spelen zijn prachtige muziek.

Ton Meijer voert de kinderen mee in de wereld van het wonderkind Mozart. Ongemerkt kruipt hierbij de muziek van Mozart in je oren, om daar nooit meer weg te gaan. Na de vele nationale en internationale successen van dit ensemble, ook eerder uitgevoerd tijdens de Havenconcerten, is de Stichting Havenconcert Goedereede blij weer een fantastische voorstelling van dit gezelschap te kunnen brengen!

 

Havenconcert Open Podium

Nieuw in 2022 -als experiment – is het Havenconcert Open Podium op vrijdagavond 1 juli 2022. Goeree-Overflakkee barst van het muzikale talent, dat nu de kans wordt geboden om op te treden op een fantastisch podium. Denk hierbij bijvoorbeeld aan talenten van de muziek- en of dansschool, (school)bandjes en amateur zanggezelschappen. Iedereen – geen genre uitgezonderd – wordt uitgenodigd zich op te geven. De organisatie stelt de programmering samen om het publiek een uitgebalanceerde en gevarieerde avond met optredens te bieden.

 

Havenconcert Muziekdag

Op zaterdag 2 juli tussen 10.00 tot 16.00 uur worden er tijdens Havenconcert Muziekdag door muziekverenigingen op verschillende locaties op het eiland activiteiten georganiseerd, die aansluiten op het Havenconcert Junior en nieuwe aanwas van jeugdleden zou kunnen opleveren, zoals bijvoorbeeld demonstraties van verschillende instrumenten, inloopconcerten en gratis proeflessen.

 

Havenconcert
Zaterdagavond 2 juli 2022 om 20.00 uur – dus een half uurtje later dan voorheen - vindt zoals vanouds het Havenconcert plaats. De Markt rond de haven wordt die avond in samenwerking met de Goereese horeca één groot gezellig terras. Koninklijke Fanfare Apollo uit Goedereede onder leiding van dirigent Alex Thyssen opent deze veertiende editie van het Havenconcert.

Het bestuur van de Stichting Havenconcert is ongelooflijk trots dat niemand minder dan de internationaal vermaarde harpiste Lavinia Meijer als tweede artiest het ponton betreedt. Zij geeft soloconcerten in zalen over de hele wereld van Carnegie Hall NYC tot de Berliner Philharmonie en zal nu ook het Havenconcert Goedereede aan dit rijtje gaan toevoegen. Gerard Alderliefste & Friends zullen tot slot met hun achtmansformatie het publiek van de Markt in Franse sferen brengen met een scala aan overbekende Franse chansons. Met hopelijk schitterend zomerweer zal dit een avond worden om nooit te vergeten!

 

Steun
Alle evenementen van het Haven Concert Weekend zijn gratis toegankelijk, maar dat kan alleen met uw hulp! Om deze schitterende evenementen te kunnen organiseren is de Stichting Havenconcert Goedereede volledig afhankelijk van donaties, giften en subsidies. Wie het Havenconcert een warm hart toedraagt en ook donateur of vriend wil worden, vindt op de vernieuwde website www.havenconcert.nl een knop om veilig, in uw vertrouwde bankomgeving, met iDEAL een donatie te doen. Elke bijdrage, klein of groot, wordt enorm op prijs gesteld. Voor bedrijven is er de mogelijkheid om (hoofd)sponsor te worden. Zie voor meer informatie www. havenconcert.nl.  

 

 
13 april 2022

Hofstede Lust & Last

Brel en Shaffy door David Vos en Nettie Krul

Zaterdag 28 mei is het repertoire van Brel en Shaffy te horen in het poldertheater van Hofstede Lust en Last in Sommelsdijk. Niemand minder dan DAVID VOS vertolkt dit bijzondere repertoire. 

David Vos is uitgegroeid tot een van de beste 'Brel vertolkers'. Het is niet alleen de muziek maar ook de tekst die op indrukwekkende wijze in de schijnwerpers wordt gezet door deze flamboyante zanger en woordkunstenaar. Voor kaarten klik op onderstaande link

https://tinyurl.com/mryu56ce

 

 

KunstKijk locatie Lust en Last

Ook dit jaar zal Lust & Last weer een van de locaties op Goeree Overflakkee zijn waar de Kunstkijk neerstrijkt.

Veel kunst zal zowel binnen als buiten geëxposeerd worden. Komt u rond lunchtijd dan is er de mogelijkheid bij ons een heerlijke lunch te nuttigen gemaakt door 'Van Land Naar Pan'.  Ook een drankje in de tuin is mogelijk. Welkom op 26 tot en met 29 mei12 april 2022

Vogelbescherming Nederland:

Lobby mee om uw gemeente te vergroenen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug en de stemmen zijn geteld. Dit is het moment om de nieuwgekozen gemeenteraden en straks de nieuwe colleges ervan te overtuigen dat ze goed moeten zorgen voor de natuur in hun en uw gemeente. Doe op 19 of 20 april mee met de gratis digitale workshop en ontdek hoe u invloed kunt uitoefenen voor een natuurlijke, veilige en gezonde leefomgeving.
 

Workshop lokale belangenbehartiging

In de komende maanden worden de plannen gemaakt voor de komende vier jaar, dus dit is het juiste moment om in actie te komen. Vogelbescherming hoopt dat in de collegeakkoorden ruim aandacht komt voor vogels en natuur. Steeds meer mensen maken zich zorgen om de biodiversiteit, juist ook die in hun eigen omgeving. Natuur is niet alleen goed voor een fijnere leefomgeving voor bewoners, maar zij biedt ook oplossingen voor maatschappelijke problemen op het gebied van klimaat, waterveiligheid en volksgezondheid. Natuurvriendelijke maatregelen helpen bij de grote uitdagingen van deze tijd, waaronder de gevolgen van klimaatverandering en de daarmee samenhangende droogte en wateroverlast. Bovendien is natuur nodig voor een duurzame economie.

Merel
Merel (Bron: Pixabay)
 

Juist nú!

Laat een groene stem horen in het gemeentelijk beleid, zoals de Gemeentelijke Omgevingsplannen. Vogelbescherming Nederland organiseert op 19 en 20 april – samen met Lobby Lokaal - een gratis digitale workshop over wat u als bewoner, vrijwilliger of belangstellende kunt doen voor een groenere leefomgeving. We gaan onder andere in op de werking van de raad, de mogelijkheden van inspraak en de kansen die deze periode biedt. Er zijn veel nieuwe raadsleden die nog weinig weten over natuur en er zijn nieuwe colleges die opnieuw moeten nadenken over het vormgeven van natuurbeleid. Naast politieke tips en tricks delen we onze kennis over Basiskwaliteit Natuur en bieden we handvatten om dit om te zetten in politieke actie.

Doet u ook mee?

Graag zien we u op één van beide workshops, zodat u goed beslagen ten ijs komt in uw gemeente. Via deze link kunt u zich gratis aanmelden voor de genoemde workshop. Het zijn er twee, maar de informatie is hetzelfde. U kunt aangeven welke datum u het beste uitkomt.


7 april 2022

Vergroen jouw stukje delta en win een Gouden Laars!

Met de straat het regenwater afkoppelen, het schoolplein vergroenen of samen aan de slag voor de wilde bij: veel mensen zetten zich hard in voor meer biodiversiteit en waterveiligheid in het NLDelta-gebied. De Gouden Laars Verkiezing geeft hen een steuntje in de rug: 6 initiatieven ontvangen €1000. Aanmelden kan tot en met 8 mei, de uitreiking vindt plaats op de Laarzendag, 14 mei.

 

Van Slot Loevestein via de Biesbosch tot voorbij de sluizen van het Haringvliet: het NLDeltagebied is groot, mooi én nat. Het water stroomt onze laarzen nog niet in en de natuur is bijzonder en soortenrijk. En die natuur, die begint al als je je voordeur uitstapt. Om ervoor te zorgen dat we droge voeten houden én om de natuur een handje te helpen, organiseert IVN Natuureducatie de Gouden Laars Verkiezing.

Iedereen die in het deltagebied woont en in actie komt voor biodiversiteit en droge voeten kan meedoen. Of je nu het betegelde plein van je school verandert in een natuurrijke leeromgeving, met de straat op regentonnen overgaat, de buurt vriendelijk maakt voor bijen of je bedrijventerrein vergroent. Initiatiefnemers kunnen hun plan tot en met 8 mei aanmelden via www.600jaarelisabethsvloed.nl/gouden-laars
 

Steuntje in de rug

Organisator Wim Ruis van IVN Natuureducatie vertelt waarom de Gouden Laars Verkiezing in het leven is geroepen: ‘Stadsnatuur helpt tegen hittestress, wateroverlast en draagt bij aan biodiversiteit. Veel mensen zijn hier in hun eigen omgeving mee bezig, en die geven we graag een steuntje in de rug. Samen maken we tuinen, pleinen, straten en buurten groener en leefbaarder. Onze versteende steden en dorpen kunnen dat goed gebruiken. Bovendien heeft meer natuur in steden en dorpen ook een positief effect op de natuur in beschermde gebieden.'
 

Verkiezing op Laarzendag

Een deskundige jury kiest uit de deelnemers zes initiatieven die er met een Gouden Laars vandoor gaan. Deze prijs wordt uitgereikt op 14 mei: Laarzendag. Op die dag loopt iedereen op laarzen en zijn er overal in het NLDeltagebied activiteiten waarin laarzen centraal staan. De Laarzendag en de Gouden Laars Verkiezing worden georganiseerd in het kader van de herdenking van 600 jaar Elisabethsvloed. De Gouden Laars Verkiezing wordt georganiseerd door IVN Natuureducatie.


6 april 2022

Paasbrunch of paasdiner op bijzondere locatie

Watersnoodmuseum Activiteiten

In het Watersnoodmuseum is er altijd wat te doen. Naast het bezoeken van de vaste en wisselende exposities, is het mogelijk om deel te nemen aan de activiteiten, een rondleiding aan te vragen, zelfstandig een audiotour of speurtocht te lopen of het spelen van spannende games.


https://watersnoodmuseum.nl/activiteiten/


5 april 2022

22 april Nationale Zaaidag

Voedselbank voor de bij

 

The Pollinators openen weer de voedselbanken voor bijen. Maar liefst 1500 verspreid over Nederland. Iedereen kan daar een zakje bloemzaad ophalen tussen 1 en 22 april. 
 Op 22 april Nationale Zaaidag gaan we dan met tienduizenden mensen tegelijk bloemen zaaien; In tuinen, balkonnetjes, dakterrassen, en boomspiegels. We voeren de bij bij omdat het helaas nog steeds niet goed gaat met bestuivende insecten. En dat terwijl ze zo belangrijk zijn in ecosystemen en voor onze voedselvoorziening.

https://voerdebijbij.nl/4 april 2022

Traditie op Goeree-Overflakkee na twee coronajaren herstelt: op tweede paasdag gaan we weer naar KijkbijdeBoer!

Kijk bij de Boer terug
 

Maak kennis met de agrarische sector op Goeree-Overflakkee op 18 april as. Ontdek hoe aardappelen, uien en bloemen geteeld worden. Aai kalfjes, geitjes, paarden en verwonder je over de grootte van (landbouw)machines. Tap zelf melk. Pluk tulpen in de pluktuin. Kortom beleef het platteland!

Tussen 10:00 uur en 16:00 uur zetten 8 agrarische bedrijven, een korenmolen en een molenmakerij hun deuren open om u te mogen begroeten op hun prachtige bedrijven. Vol passie en met gepaste trots zullen de deelnemende bedrijven en hun vrijwilligers u te woord staan en vragen beantwoorden.

Meer te weten komen over de bedrijven, hun activiteiten, het ontbijt en de grote kleurwedstrijd, kijk op onze FB-pagina of ga naar www.kijkbijdeboer.nl.

Graag tot ziens op tweede paasdag 18 april 2022 van 10:00 uur tot 16:00 uur!
30 maart 202225 maart 2022

Waarom Earth Hour?

 

Tijdens Earth Hour doen we wereldwijd één uur het licht uit om aandacht te vragen voor de kwetsbare natuur op aarde... Inmiddels doen miljoenen mensen in meer dan 190 landen mee! Dit wereldwijde signaal is belangrijk om het probleem én de oplossing van klimaatverandering wereldwijd op de kaart te zetten en samen de handen ineen te slaan voor onze natuur op aarde. Dankzij Earth Hour maken steeds meer consumenten, bedrijven, overheden en landen duurzame keuzes.

Earth Hour is op zaterdag 26 maart 2022 om 20:30!

Earth Hour, kwestie van een knop omzetten

 • Doe zaterdag 26 maart om 20:30 één uur het licht uit voor de natuur op aarde.
 • Zet ook bij jezelf een knop om! Kies wat jij anders gaat doen.

https://tinyurl.com/5bfkdtsx


24 maart 2022

Faunapark Flakkee is begonnen aan het seizoen 2022

 

De eerste jongen zijn alweer geboren en is er een unieke soort aan de collectie toegevoegd.
We zijn erg trots om als enige Nederlandse dierentuin een koppel Lynx Rufus
 'de rode lynx of Bobcat'  te kunnen laten zien.

Dit jaar zal in het teken staan van de inheemse diersoorten.  Zakken vol bloembollen en bloemzaadjes zijn de grond ingegaan om de vlinders en vogels een plek te geven. Vele nestkastjes voor diverse vogels zijn geplaatst en de eerste opvang egels zijn uitgezet op het park.


Door het park heen vind u veel informatie over de inheemse soorten die op het park gespot kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de Bonte specht, IJsvogel, Merels, Buizerds en nog veel meer bijzonders.  Als u de QR code scant krijgt u veel achtergrond informatie.


Ook vind u diverse vleermuizenkasten en een insecten hotel. Op het park kunt u de “Groene hart” wandeling doen, hierbij checkt u uw kennis aan de hand van een vragenlijst, voor de kinderen is er de groene hart bingo kaart.


Attentie
Zolang de voorraad strekt krijgt u in de maand april een attentie waarmee u zelf aan de slag kunt om de inheemse soorten te helpen. Geïnspireerd ? Deel een foto met ons op de facebook pagina Vrienden van Faunapark Flakkee.


We hopen u snel te mogen begroeten op het park
De openingstijden zijn van woensdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur ook zijn wij beide paasdagen geopend. Meer informatie is te vinden op onze website www.faunaparkflakkee.nl of op onze facebookpagina faunapark flakkee.22 maart 2022

 

Expositie ‘600 jaar Sint Elisabethsvloed – De kracht van het water!’ geopend in het Biesbosch MuseumEiland

 

Onderzoek: 11% overweegt verhuizing door overstromingsrisico

 

WERKENDAM  – In het Biesbosch MuseumEiland is de expositie ‘600 jaar Sint Elisabethsvloed- De kracht van het water!’ officieel geopend. 600 jaar geleden, in de nacht van 18 op 19 november, vond de Sint Elisabethsvloed plaats, een van de ergste overstromingen uit de Nederlandse geschiedenis.
De dans van Nederland met het water duurt voort tot de dag van vandaag. Zo overweegt 11% van de Nederlanders te verhuizen naar een plek die niet kan overstromen, dit blijkt uit een peiling over waterveiligheid van Propublic onder 1.364 Nederlanders, in opdracht van Rijkswaterstaat, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en het Waterschap Hollandse Delta.

 

Peiling

Het watermanagement in Nederland oogst overal in de wereld bewondering. Het is zo vanzelfsprekend dat Nederlanders zich nauwelijks bewust zijn van de risico’s in ons land en wat ervoor moet gebeuren om ons land tegen overstromingen te beschermen. Bescherming tegen overstromingen en leren leven met water is voor de Nederlanders van levensbelang. Bijna een kwart (23%) van de Nederlanders denkt dat 40% van Nederland droog zou blijven zonder onze dijken. In werkelijkheid zou zonder onze dijken en duinen 60% van Nederland regelmatig onder water lopen. In het gebied waar men zonder waterkeringen regelmatig natte voeten zou hebben, wonen 9 miljoen mensen en wordt 70% van ons bruto nationaal product verdiend.

 

Een grote meerderheid (86%) van de respondenten gaat uit van een groter overstromingsrisico in de toekomst. Toch weet 53% van de mensen niet of niet zeker of ze nu op een plek wonen die zou kunnen overstromen. Mensen kunnen dat opzoeken op de website www.overstroomik.nl. Nederlanders zijn zich ervan bewust dat het gevaar van water van drie kanten komt: van voren (zeespiegelstijging), van achteren (rivieren die buiten hun oevers treden) en van boven (regen).

 

Yves de Boer, voorzitter van het Biesbosch MuseumEiland: ‘We leven al duizenden jaren met het water. De rituele dans met het water stopt nooit. Zeshonderd jaar geleden heeft deze regio de verwoestende kracht van het water ervaren. Op korte termijn ging dat gepaard met het verlies van levens. Op lange termijn luidde de watersnood de teloorgang in van een bloeiende economische regio. Met deze expositie die bestaat uit tijdlijnen, interactieve belevingskisten, panelen en een zogenaamd dilemmabos, willen we bezoekers leren wat het betekent om te leven met het water. Toen en nu.’’

 

1.500 kilometer dijk

Rijkswaterstaat, de waterschappen en het Hoogwaterbeschermingsprogramma grijpen 600 jaar Sint Elisabethsvloed aan om de gevolgen te tonen van leven in een land dat is doorsneden met grote rivieren en voor de helft onder zeeniveau ligt. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken deze partijen samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1.500 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt.

 

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma, Rijkswaterstaat en Waterschap Hollandse Delta organiseren de expositie ‘De kracht van het water’. Waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland, Hoogheemraadschappen Schieland en Krimpenerwaard en Delfland en het Biesbosch MuseumEiland zijn betrokken bij de herdenking 600 jaar Sint Elisabethsvloed. De expositie is nog te zien tot en met 1 december 2022.

 

21 maart 2022

Goeree-Overflakkee gaat strijd met Hoeksche Waard aan

NK Tegelwippen 2022

 

Vanaf maandag 21 maart, de eerste dag van de lente, komen zo’n 100 Nederlandse gemeenten tegen elkaar uit tijdens het jaarlijkse NK Tegelwippen. Gemeente Goeree-Overflakkee is uitgedaagd door de buurgemeente Hoeksche Waard en gaat de vriendschappelijke strijd graag aan. Wethouders Tea Both en Harry van Waveren gaven afgelopen week samen met kinderen uit de twee gemeenten het startschot. In deze video gingen zij de strijd aan.

 Welke gemeente wipt tot 31 oktober de meeste tegels en maakt plaats voor groen? Het kampioenschap stimuleert gemeenten en inwoners om te vergroenen. Maar het NK Tegelwippen draait zeker niet alleen om rivaliteit, maar heeft een hoger, gemeenschappelijk doel. Als tegels worden vervangen door gras, bloemperken, bomen en geveltuinen, is Nederland beter bestand tegen extreem weer en krijgt biodiversiteit meer kans.

 

Startschot Goeree-Overflakkee

Wethouder Tea Both en leerlingen van OBS De Molenvliet uit Stad aan ‘t Haringvliet, gaven het startschot voor het NK Tegelwippen op Goeree-Overflakkee. Zij haalden samen de eerste tegels uit het schoolplein van OBS De Molenvliet. De school is onderdeel van Eco-Schools, een programma voor scholen die werk maken van duurzaam denken en doen. De tegels maakten plaats voor planten van Stichting Nollestee.

 

Wethouder Tea Both van de gemeente Goeree-Overflakkee: “Door mee te doen met het NK Tegelwippen, zetten we een extra stap naar een klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Samen bereik je meer dan alleen, daarom hopen we met dit kampioenschap meer ruimte te maken voor groen.”

 

Subsidie beschikbaar

De gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta willen inwoners ook met subsidie helpen tegels in hun tuin om te ruilen voor groen. Daarom kunnen inwoners subsidie aanvragen voor het vergroenen en klimaatbestendiger maken van hun tuin. Dit kan via de website van de gemeente (www.goeree-overflakkee.nl) en het waterschap (www.wshd.nl).

 

Wint Goeree-Overflakkee dit jaar de Gouden Schep of de Gouden Tegel?

De gemeente die de meeste tegels per 1000 inwoners wipt, wint de prestigieuze Gouden Schep. Daarnaast wint de gemeente met de meeste gewipte tegels de Gouden Tegel. Inwoners die hun (gevel)tuin transformeren maken kans op de Publiekswipper award en prijzen. 

 

De gewipte tegels kunnen worden aangemeld via: www.nk-tegelwippen.nl. De tussenstand wordt op de website www.klimaatkrachtiggo.nl/nk-tegelwippen-2022 bijgehouden.20 maart 2022

Ontdek Rooms-Katholiek Oude-Tonge

Het Streekmuseum vertelt graag eilandverhalen en organiseert op Tweede Paasdag een rondwandeling door het mooie Oude-Tonge. Door de verhalen die worden verteld, komt de geschiedenis tot leven en hoor je hoe het kan dat er toch zoveel Rooms-Katholieken wonen op een protestant eiland. 

https://streekmuseum.nl/product/rondwandeling-oude-tonge-1000-uur/19 maart 2022

Lessen van de Sint-Elisabethsvloed


Maandag 11 april houden Streekmuseum Goeree-Overflakkee en het waterschap Hollandse Delta een avond over veilige dijken. In de Emmaüskerk in Middelharnis vertelt dijkgraaf Jan Bonjer over de Sint-Elisabethsvloed. Vanuit het verre verleden neemt hij u mee naar het heden en de toekomst van waterveiligheid. Aanvang: 19.30 uur (zaal open 19.00 uur). Locatie: Emmaüskerk, Koningin Julianaweg Middelharnis. De toegang is gratis. Aanmelden is gewenst via de website van het Streekmuseum; categorie nieuws.


 

In de nacht van 18 op 19 november 1421 braken de dijken. Een groot deel van de Zuid-Hollandse eilanden verdronk. Het onlangs verschenen klimaatrapport laat zien dat de lessen van 600 jaar geleden tegenwoordig meer dan ooit gelden. Net als in het verleden moeten we weer leren leven met het water, natuurkrachten benutten in plaats van proberen te beheersen en weer gaan bouwen met de natuur.


Veiligheid
In 1421 vormde slecht dijkonderhoud een van de oorzaken van de Sint-Elisabethsvloed. Nu staat de veiligheid van de dijken hoog in het vaandel bij Hollandse Delta. Beleidsadviseur waterkeringen Henri van der Meijden vertelt hoe het waterschap nieuwe technieken ontwikkelt om de dijken van Goeree-Overflakkee ook in de toekomst veilig te houden.


Kwetsbaar
Piekbuien en grote perioden van droogte doen ons steeds vaker beseffen hoe kwetsbaar onze Delta is. Daar moeten we mee leren leven. Wanneer we water en bodem sturend laten zijn, kunnen we dat ook in de toekomst blijven doen? Meer weten over de Sint-Elisabethsvloed? Bekijk www.wshd.nl en zoek op Sint-Elisabethsvloed.
12 maart 2022

Groep Jan Zwerus houdt een informatieavond over waterstof voor Stad 

Groep Jan Zwerus houdt op 6 april een voorlichtingsavond over waterstof in het Trefpunt. Aanvang is 19.30 uur en deze avond staat onder leiding van Nikita de Witte-Schaap en voor koffie wordt gezorgd. Tijdens deze avond wordt de documentaire Tegengas van Ron Broekhart op een groot scherm getoond. Deze documentaire laat onder andere ook de minder positieve kanten van waterstof zien. Inloop vanaf 19.00 uur.

De inwoners van Stad aan het Haringvliet weten niet meer waar zij aan toe zijn als het over waterstof gaat. De gemeente organiseert verschillende voorlichtingsavonden met een positief verhaal over hoe geweldig waterstof is. Waterstof zou duurzaam zijn, en het zou een goede vervanger van aardgas zijn. Is dit wel zo? Nooit wordt een duidelijk beeld gegeven van de kosten en de eventuele gevaren.


Groep Jan Zwerus is er voorstander van dat alle propaganda van de overheid getoetst wordt aan andere meningen en aan andere feiten. Op deze manier kunnen burgers de juiste keuze kunnen maken bij ‘het van het gas af gaan’. Na het vertonen van de documentaire is er de mogelijkheid om vragen te stellen.
 
12 maart 2022

Eerste Geitenmarkt in Melissant

 

Het wordt steeds mooier weer en we hebben weer zin in ‘gezelligeit’ in Melissant! Daarom houden we als Feestcommissie op zaterdag 26 maart van 12.00 tot 19.00 uur een Geiten(voorjaars)markt. De markt wordt georganiseerd nabij verenigingsgebouw 'Melishof', Binnenweg 59-61 in Melissant, welke ook geopend is deze dag.

Er zijn buiten zo’n 20 kramen aanwezig met food en non-food producten. Van woonaccessoires tot hondenspeeltjes en van zelfgemaakte kaarten tot sieraden. Ook kun je o.a. suikerspinnen, stroopwafels, pizza’s, wildproducten, pulled pork, gerookte knooflookstrengen en rundvleeshamburgers kopen. Iedereen is welkom om gratis een kijkje te komen nemen. Daarnaast is er voor kinderen de mogelijkheid om op een eigen kleedje spulletjes te verkopen (meld je vooraf even aan via [email protected]) en ook genoeg te doen zoals een springkussen, schminken bij ‘Vlindervriendjes’, alpaca’s en een wedstrijdje voetballen in de pannakooi. Meer info via www.facebook.com/feestcommissiemelissant.
7 maart 2022

 

Nieuwe expositie in de Remonstrantse kerk te Sommelsdijk

 

 

Het kan weer


We gaan weer beginnen met een voorlopig programma t/m oktober 2022.
Vanaf woensdag 6 april start een expositie van Niels Snoek en kunnen we elkaar weer ontmoeten in de kerk tussen 10.00 en 12.00 uur.
 

 

 


Het grote en het kleine huis

Het is voor velen een bijzondere tijd om het over huizen te hebben. De woningmarkt bij ons is oververhit en op andere plekken – niet zo ver van hier – worden huizen gebombardeerd. Toen Niels Snoek deze schilderijen maakte werden veel verder weg huizen gebombardeerd. Voor hem zijn de fysieke huizen op de schilderijen maar een vorm, een vorm zoals een jong kind doorgaans een huis tekent. 

Het gaat er bij dit onderwerp om hoe klein of hoe groot je je als mens voelt; sluit je je op in je eigen kleine vertrouwde huisje of leef je in de wereld, het universum, de dimensie die alles omvat. Het grote huis staat daar symbool voor.
Een andere manier van voelen kan zijn, voel je je klein of voel je je groot? Mogelijk wisselt het van het ene naar het andere moment.
Het heeft te maken met vrijheid en opgesloten zijn. Soms durven we ons eigen kleine huisje te verlaten, ons houvast los te laten en vangen we een glimp op van hoe het is om zonder zelf gestelde grenzen te leven. Maar durven we ook in dat grote huis te gaan wonen?

U bent van harte welkom op deze expositie elke woensdagochtend van 10.00-12.00 uur, na de kerkdienst op zondag (vanaf 11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur), of op verzoek (even aanbellen bij de fam. Schrier die boven de kerk woont)

5 maart 2022

Peuterochtend en workshop en cursussen bij de bibliotheek!

 

REGIO - In de 7 vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta worden elke maand tal van interessante workshops, lezingen, spreekuren, films en jeugdactiviteiten georganiseerd. Aanmelden kan via de website van de bibliotheek www.bzhd.nl of bij de balie in één van de 7 vestigingen.

 

Peuterochtend is een gezellige ochtend voor de kleintjes tussen de 2,5 en 4 jaar! Er wordt voorgelezen uit “Vos gaat een stukje rijden” van schrijfster Susanne Strasser. Schuif je gezellig aan? De peuterochtenden worden van 9.30 tot 11.00 uur georganiseerd in Bibliotheek Middelharnis op 14 maart, Bibliotheek Oude-Tonge op 16 maart en Bibliotheek Ouddorp op 17 maart. Dit is een gratis activiteit maar kinderen moeten wel aangemeld worden. Ouders hoeven zich niet aan te melden maar per kind is er maximaal 1 ouder/verzorger toegestaan.
 

Workshop Whatsapp
De workshop is een vervolg op de eerste WhatsApp bijeenkomst. Tijdens deze workshop leer je nóg meer handige functies in WhatsApp te gebruiken. Zo gaan we o.a. aan de slag met contacten toevoegen, je locatie delen, een achtergrondfoto invoegen en het menu te gebruiken. Na deze workshop kent Whatsapp geen geheimen meer voor jou! Tijdens deze workshop ga je direct aan de slag dus het meenemen van je telefoon is verplicht. Maandag 21 maart van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Middelharnis. Deze workshop is gratis maar meld je wel van te voren aan door een e-mail te sturen naar [email protected] of telefonisch via 06 25 50 89 91.

 

Workshop tickets bestellen
Op steeds meer plekken moet je online een plekje reserveren of van te voren een kaartje kopen. Tijdens deze workshop leer je hoe dat moet en wat je ervoor nodig hebt. Maandag 28 maart van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Middelharnis. Deelname aan de cursus is gratis maar meld je wel van te voren aan door een e-mail te sturen naar [email protected] of telefonisch via 06 25 50 89 91.

 

Vervolgcursus Klik & Tik laptop
Deze verdiepingscursus is er voor iedereen die al overweg kan  met de laptop maar meer wil weten over het gebruik ervan. De cursus sluit goed aan op de basiscursus Klik & Tik. Tijdens de cursus leer je beter omgaan met de laptop. Je leert meer over het gebruik van het toetsenbord en gaat aan het werk in het computerprogramma Word. Ook wordt er meer uitgelegd over het overzetten en ordenen van foto’s op de laptop. Je kunt je eigen laptop meenemen, maar er zijn ook laptops in de bibliotheek aanwezig. Cursusdata: donderdag 31 maart en 7, 14 en 21 april van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Middelharnis. Deelname aan de cursus is gratis maar meld je wel van te voren aan door een e-mail te sturen naar [email protected] of telefonisch via 06 25 50 89 91.

 

Cursus Klik & Tik tablet
Tijdens deze beginnerscursus leer je op je eigen tablet, in je eigen tempo, met de tablet werken. Van wifi instellen tot een internetpagina bezoeken en van foto's maken tot een spelletje spelen op de tablet. Cursusdata: vrijdag 1, 8, 15, 22 en 29 april van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Middelharnis. Deelname aan de cursus is gratis maar meld je wel van te voren aan door een e-mail te sturen naar [email protected] of telefonisch via 06 25 50 89 91.

1 maart 2022

NLGO en gemeente vragen aandacht voor unieke zandwallen

 

Gemeente Goeree-Overflakkee en natuurvereniging NLGO hebben de samenwerking gezocht om zichtbaar te maken hoe bijzonder het zandwallenlandschap in en rond Ouddorp is. Er is onder andere een folder ‘Zandwallen. Daar zijn we zuinig op!’ ontwikkeld, een prachtige dronevideo gemaakt en NLGO heeft een kenniscentrum Zandwallen opgericht.
 


Een mienige omringd door zandwallen


In dit traject zien zowel NLGO als de gemeente de meerwaarde van het samen optrekken. “Het zandwallenlandschap van Ouddorp is uniek in de wereld. Het beschermen van dit landschap is al meer dan veertig jaar een van de kerntaken van NLGO”, benadrukt Gjalt Huppes van NLGO. “Inwoners realiseren zich niet altijd hoe bijzonder en uniek het zandwallengebied is. Daardoor wordt er niet altijd goed mee omgegaan en raken zandwallen beschadigd of verdwijnen zelfs”, legt wethouder Daan Markwat uit. “Dat is jammer, want we willen juist dat ook de volgende generaties nog kunnen genieten van dit bijzondere landschap.”

 

De folder en de video (gemaakt door Björn Mierop) worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de Dorpstienden van Ouddorp op maandag 7 maart van 13.30 tot 15.00 uur. Aanmelden kan via [email protected]. De folder wordt in de week van 15 maart huis aan huis bezorgd in en rond Ouddorp en Goedereede.

 

Geschiedenis

Om de waarde te zien, moeten mensen wel verder kijken dan wat een zandwal is: een soort dijkje langs een akker. Zo’n 1000 jaar geleden ontstonden er schurvelingen, beplante wallen van hooguit 1,5 meter hoog. Boeren maakten om hun akkers deze verhogingen om de dieren binnen te houden én het zand buiten te houden. Laten kwam er zandgrond bovenop veel schurvelingen, omdat de boeren dichter bij het grondwater wilden komen. Zo ontstonden de hogere zandwallen. Vanuit de lucht gezien wordt heel mooi duidelijk dat het landschap van Ouddorp door al die zandwallen wordt ingedeeld in kleine stukjes, kamers. Nergens is er een gebied te vinden waar zo veel zandwallen op zo’n relatief kleine oppervlakte zijn te vinden: meer dan 80 kilometer aan zandwallen.

 

Waardevol

De zandwallen vertellen de landschappelijke geschiedenis van de kop van Goeree, hoe de boeren zich staande wisten te houden. Daarnaast waren én zijn de zandwallen nuttig, omdat de beschutting van de wallen zorgde voor goede oogsten. Ook gasten van recreatieparken genieten nu nog van die beschutting, of bewoners met een zandwal in hun achtertuin.  Er is ook een ecologisch belang: op de duingrond is bijzonder groen te vinden. Ook zorgen de zandwallen voor een gevarieerd, spannend en intiem landschap.

 

Het merendeel van de schurvelingen en zandwallen is beschermd. Dat betekent dat er niet zo maar in gegraven of op of bij gebouwd mag worden. Op de website www.goeree-overflakkee.nl/zandwallen staat een interactieve kaart waar alle zandwallen zijn te vinden. Op www.nlgo.nl/zandwallen staat alle informatie over het Kenniscentrum Zandwallen. Dit Kenniscentrum adviseert eigenaren en gemeente over het onderhoud en eventuele restauratie van de zandwallen op de kop van het eiland.


1 maart 2022

Vogelbescherming Nederland: 

Broedende vogels weer live bij Beleef de Lente

Beleef de Lente van Vogelbescherming Nederland is zondagochtend weer van start gegaan! Tijdens het radioprogramma Vroege Vogels op NPO Radio 1 gingen de camera's aan voor de editie van 2022. Er valt direct een hoop te genieten: bij de bosuil is het eerste ei gelegd en ook de zeearend laat zich al regelmatig zien. Nieuw dit jaar is een mobiele camera in een oudhollands weidelandschap.

https://tinyurl.com/ywxrmjwf
25 februari 2022

Verkiezingsdebat en uitslagenavond voor Goeree-Overflakkee

 

De gemeente Goeree-Overflakkee houdt in aanloop naar de verkiezingen op maandagavond 7 maart een debat tussen de verschillende lijsttrekkers. Op woensdag 16 maart maakt de gemeente de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen live bekend tijdens een uitslagenavond. Belangstellenden kunnen beide avonden volgen via een livestream op www.goeree-overflakkee.nl/verkiezingen.

 

De lijsttrekkers van de negen partijen die meedoen met de verkiezingen kruisen op maandagavond 7 maart vanaf 19.30 uur verbaal de degens. Het belooft een debat te worden waar niemand zich hoeft te vervelen. Er wordt geen tijd verspild aan eindeloos discussiëren, maar de stellingen worden met snelheid en humor besproken. De lijsttrekkers gaan met elkaar in discussie over de thema’s die belangrijk zijn voor Goeree-Overflakkee. Het debat staat onder leiding van presentator Martine Boerkamp. 

 

Uitslagenavond 16 maart 21.00 uur

Als de stembureaus om 21.00 uur sluiten, begint de uitslagenavond. Vol spanning wachten we met elkaar op de uitslag: welke keuze maakte de stemmer op Goeree-Overflakkee? Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman presenteert op verschillende momenten tijdens de avond nieuwe ‘tussenstanden’.

 

De avond staat onder leiding van Maikel Coomans, journalist voor onder andere RTV Rijnmond. Hij gaat met lijsttrekkers in gesprek en vraagt hen te reageren op de voorlopige tussentijdse uitslagen. Ook is er een sfeerimpressie: wat gebeurde er allemaal op Goeree-Overflakkee in en buiten de stembureaus? En hoe gaat het in het ‘zenuwcentrum’ van deze verkiezingen: het gemeentehuis?

25 februari 2022


Light versie Tulpentocht

Onlangs ontving de organisatie van de Tulpentocht van de gemeente Goeree-Overflakkee het goede nieuws, dat de 9e editie van de Tulpentocht mag worden georganiseerd op Paaszaterdag 16 april 2022. Het betreft een zogenaamde ‘light’ versie. Na het grote succes van 2019 met ruim 2000 deelnemers uit binnen – en buitenland zal dit even wennen zijn.


Deze editie is anders dan voorgaande jaren. Gelet op de vergunning is gekozen voor twee startlocaties. De 25 km en de 17,5 km starten vanaf 8.00 en 9.00 uur vanaf AV Flakkee. Stempelposten worden (buiten) ingericht bij manege Oostmoer en Modelvliegclub SDGO. Deelnemers aan de 10 km wandelen en 27 km fietsen starten vanaf De Staver. De wandelaars starten vanaf 09.00 en lopen via de Bloembollenbedrijven van Wesdorp en Mastenbroek weer terug naar De Staver. De fietsers starten vanaf 13.00 en stempelen buiten bij camping De Grevelingen en het Streekmuseum GO.


Omdat het dit jaar een ‘doorstroomevenement’ betreft vervallen het busvervoer, de tulpenverkoop, de muzikale ondersteuning en de 40 km. Ook het aantal deelnemers is per afstand bepaald op maximaal 250. Inschrijving kan (waarschijnlijk) vanaf medio maart via inschrijven.nl. Daarbij geldt vol = vol. Nadere info volgt via de website van de Tulpentocht en social media. De inschrijfkosten bedragen € 5 inclusief medaille en wat lekkers voor onderweg.


Als goed doel is gekozen voor Stichting Ambulancewens, een doel dat ieder van ons een warm hart toedraagt. Ondanks het feit dat niet alles mogelijk is hoopt de organisatie dat deelnemers weer kunnen genieten van het sportief bezig zijn in de prachtige Flakkeese natuur.

23 februari 2022
 

Namens OKRR willen wij u graag wijzen op onderstaande uitnodiging

 

Onderwerp: Uitnodiging bijeenkomst over de zandwallen 7 maart 13.30-15.00 in de Dorpstienden van Ouddorp

 

 

Graag nodigen we – NLGO en de gemeente Goeree-Overflakkee  u uit voor een bijeenkomst op maandagmiddag 7 maart over het unieke zandwallenlandschap in en om Ouddorp. De bijeenkomst is van 13.30 tot ongeveer 15.00 uur in de Dorpstienden van Ouddorp.  Aanmelden kan via [email protected].   
21 februari 2022
 

Beter slapen doe je zo

Goed slapen is belangrijk om je overdag fit te voelen. Bovendien is ’s nachts wakker liggen niet prettig. Slapen is nodig om tot rust te komen, lichamelijk en geestelijk te herstellen en weer energie te krijgen voor een nieuwe dag. Maar hoe doe je dat, goed slapen? In deze training wordt hier samen aan gewerkt. 

 

Wat biedt Stichting ZIJN?

Een training die is gericht op het verminderen van bestaande slapeloosheid en op het voorkomen van chronische slaapproblemen. Met deze training krijgt u inzicht in uw eigen slaappatroon, kunt u controle uitoefenen op de factoren die uw slaap negatief beïnvloeden en leert u vaardigheden om uw slaap positief te beïnvloeden.

 

Hoe kan ik hieraan deelnemen?

De training start met een kennismakingsgesprek met de begeleider, waarin u meer informatie krijgt over de training en waar gelegenheid is om vragen te stellen. Daarna volgen 6 bijeenkomsten van 2 uur. Deelname aan de cursus vereist een actieve inzet van de deelnemer. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. Deelname aan de training bedraagt € 25,00 hier zijn de kosten van het cursusmateriaal bij inbegrepen. 

 

Waar moet ik zijn?

De training wordt gegeven in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. De eerste is op dinsdag 15 maart. U kunt zich aanmelden door te bellen met 0187 483366 optie 2 of door een mail te sturen naar [email protected]

.

19 februari 2022

Workshop Whatsapp en tickets bestellen bij de bibliotheek

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Tegenwoordig is de online wereld niet meer weg te denken. Voor iedereen die hulp kan gebruiken bij digitale vaardigheden biedt het DigiTaalhuis in Bibliotheek Middelharnis verschillende workshops aan. Iedereen is welkom, het is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek.

 

WhatsApp is een heel populaire, gratis app voor smartphones. Op maandag 7 maart kun je van 10.00 tot 12.00 uur terecht in Bibliotheek Middelharnis voor de workshop WhatsApp. Je maakt kennis met WhatsApp en leert deze te gebruiken. Je leert onder andere berichten en foto's versturen, videobellen en groepsgesprekken aanmaken en gebruiken. Ook wordt er in deze workshop aandacht besteed aan privacy en veiligheid. Na deze ochtend ken je de basis begrippen van WhatsApp en kun je ze direct toepassen.

 

Voor iedereen die na deze workshop nóg meer wil weten over de uitgebreidere functies van Whatsapp is er een vervolgworkshop op maandag 21 maart van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Middelharnis. Tijdens deze workshop leer je meer over het toevoegen van contacten, het delen van je locatie of het toevoegen van een achtergrondfoto. Als je beide workshops hebt gevolgd kent WhatsApp geen geheimen meer voor jou. In beide workshops gaan we gelijk aan de slag dus neem je smartphone mee.

 

Workshop tickets bestellen

Op steeds meer plekken moet je online een plekje reserveren of van te voren een kaartje kopen. Tijdens de workshop tickets bestellen leer je hoe dat moet en wat je ervoor nodig hebt. Hiervoor kun je op maandag 28 maart van 10.00 tot 12.00 uur terecht in Bibliotheek Middelharnis.

 

Deelname aan de workshops is gratis maar meld je wel van te voren aan door een e-mail te sturen naar [email protected] of telefonisch via 06 33 92 06 00. Het is ook mogelijk om je aan te melden bij de balie in de bibliotheek of online via www.bzhd.nl.
15 februari 2022


Ladiesday op de Brouwersdam

Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam houdt voor de tweede keer een hele gezellige Ladiesday. Dit jaar op zaterdag 26 maart met in de ochtend en middag Ladiesday SPORT en in de middag en avond Ladiesday MRKT.

Ladiesday sport speciaal voor dames, geeft je voor 50 euro de mogelijkheid om samen met je vriendin(nen) in één dag te sporten (o.a. Booty work out, yoga en jumping fitness), lunchen en te genieten van een beauty momentje. Aansluitend is er de Ladiesday MRKT met GRATIS toegang! Een gezellige markt met verschillende kraampjes EN exclusieve kortingen in onze shop onder het genot van een hapje en drankje met natuurlijk live muziek. Het is ook mogelijk om te blijven borrelen en/of te dineren. En mocht je dat nog niet genoeg vinden dan kun je ook nog blijven overnachten in onze unieke beachlodges of in de lake- of basic rooms. Zo ben je er zaterdagochtend uitgerust en na een heerlijk ontbijt lekker op tijd bij en/of hoef je zaterdagavond niet meer naar huis te rijden.

Kijk voor meer informatie en aanmelden voor Ladiesday SPORT op de website. Houd de socials in de gaten voor sneak previews!

8 februari 2022

Voorinschrijvingen strandopruimen

De voorinschrijving van de Boskalis Beach Cleanup Tour 2022 is geopend! Van 1 t/m 15 augustus 2022 ruimen we voor de negende keer de hele Noordzeekust op met de Boskalis Beach Cleanup Tour van Stichting De Noordzee.

Deze zomer vragen we weer samen met jullie aandacht voor een schone zee en pakken we het afvalprobleem aan bij de bron. Je kunt je nu aanmelden voor de voorinschrijving en krijgt dan als eerste bericht wanneer er meer informatie is over alle etappes. Doe jij deze zomer weer mee?

https://www.noordzee.nl/voorinschrijving-boskalis-beach-cleanup-tour-2022-geopend/7 februari 2022

Schateiland Dropping De schat van Piraat Rooie Klaas

Op zaterdag 19 februari wordt er een dropping georganiseerd in het thema “Piraat Rooie Klaas”, een kaperkapitein die een rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Goeree-Overflakkee. Jong en oud puzzelen zich een weg naar de schat van deze befaamde piraat.
 
Serviceclub de Ronde Tafel 118 organiseert, in samenwerking met het Streekmuseum Goeree-Overflakkee, een uitdagende dropping in en om Middelharnis. Tijdens deze dropping gaan deelnemers op zoek naar de schat van Rooie Klaas, waarvan de spannende geschiedenis tot leven komt met puzzels, historische kaarten en uitdagende raadsels.


De teams van maximaal 5 personen gaan op zoek naar de schat. Kinderkapers zijn welkom tussen 16:00 – 18:00 uur. Volwassen kapers zijn welkom tussen 20:00 – 23:00 uur. Vertrek en aankomst bij het Streekmuseum in de Kerkstraat van Sommelsdijk. Uiteraard zal Piraat Rooie Klaas en zijn mannen niet ontbreken en wordt je geblinddoekt wanneer je wordt weggebracht! Het gehele programma is buiten en in overeenstemming met de dan geldende coronamaatregelen.


De kosten zijn voor kleine kapers € 5,- p.p. en voor grote kapers € 10,- per persoon.
Aanmelden kan via www.rt118.nl. Ticketverkoop vindt plaats per groep van 5 personen, waarbij een tijdsslot wordt gereserveerd.


Let op: Aanmelden kan tot donderdag 17 februari. Wees er snel bij, want vol is vol. Met uw aanmelding steunt u het Surfproject Ouddorp. Met dit project krijgen kinderen met het syndroom van Down, autisme of ADHD de kans om mee te doen aan een stoere sport die normaal gesproken onbereikbaar voor ze is.

7 februari 2022


Nieuws uit de bibliotheek

 

REGIO - In de 7 vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta worden elke maand tal van interessante workshops, lezingen, spreekuren, films en jeugdactiviteiten georganiseerd. Aanmelden kan via de website van de bibliotheek www.bzhd.nl of bij de balie in één van de 7 vestigingen.

 

Biebcollege Venetië

Leer meer over de geschiedenis van Venetië en ontdek de inspirerende schilders van vroeger. Naast de geschiedenis over de stad leer je in dit Biebcollege ook meer over de beroemde schilders van de Venetiaanse school zoals Bellini, Tintoretto, Veronese en Titiaan. Het is bijzonder interessant een vergelijking te maken tussen het Venetië van Canaletto en Guardi en het Venetië van vandaag. Dit Biebcollege is te volgen op 16 februari van 10.30 tot 12.00 uur in Bibliotheek Oostvoorne. Toegang voor leden is € 5,- en niet-leden €7,50.

 

Cursus reanimatie (basis)

Door het volgen van deze tweedaagse cursus leer je adequaat handelen bij een hartstilstand. Hierbij krijg je les van een erkend instructeur van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat. Met een basiscursus reanimatie en AED kun je je aanmelden als burgerhulpverlener bij HartslagNu. De cursus start op 17 februari van 19.30 tot 21.30 uur in Bibliotheek Hellevoetsluis (in Cultuurhuis Nieuwe Veste). Kosten zijn € 37,50.

 

Biebcollege versterk je immuunsysteem met voeding & leefstijl

In dit biebcollege leer je alles over welke voedingsstoffen een ondersteunende rol spelen bij herstel van je lichaam en eventuele gezondheidsklachten. Frieda Hartman van gezondheidspraktijk Puurvit geeft je ook tips over de zin en onzin van voedingssupplementen ter ondersteuning van je immuunsysteem. Dit biebcollege is te volgen op 17 februari van 19:30 tot 21:00 in Bibliotheek Hellevoetsluis (in Cultuurhuis Nieuwe Veste). Toegang voor leden is € 7,50 en voor niet-leden € 10,-.

 

Film Supernova

Colin Firth en Stanley Tucci zijn fenomenaal als Sam en Tusker, die in Supernova samen hun weg moeten vinden in een leven dat langzaam uit hun handen glijdt. Regisseur en schrijver Harry Macqueen weet perfect de juiste toon te treffen in dit ingetogen drama waarin liefde en verlies samen komen. De film Supernova draait op 20 februari om 13.00 uur in Bibliotheek Hellevoetsluis (in Cultuurhuis Nieuwe Veste). Een kaartje kost € 5,-. 

 

Film The Way

Tom Avery, een oogarts uit Californië, krijgt op een dag het bericht vanuit Frankrijk dat zijn zoon Daniel bij een storm in de Pyreneeën is overleden. Hoewel de relatie tussen hen nooit echt goed was, besluit Tom toch naar Frankrijk te reizen, waar hij ontdekt dat Daniel was begonnen met de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Tom besluit zelf de route uit te lopen. Deze film The Way draait op 23 februari om 14.00 uur in Bolwerk Prinsenkwartier in Brielle. Een kaartje kost € 5,-.28 januari 2022

Verbeter je digitale vaardigheden met een cursus bij de bibliotheek

 

Regionaal - In het nieuwe jaar investeren in jezelf? Dat kan met een gratis cursus bij het digiTaalhuis in Bibliotheek Middelharnis.

 

Cursus Digisterker

Tijdens de cursus leer je in 4 lessen omgaan met je DigiD. Je leert welke websites van de overheid je kunt raadplegen en gebruiken. Bijvoorbeeld om afspraken te maken, gegevens in te zien of toeslagen aan te vragen. Bij de cursus hoort een werkboek, zodat je ook thuis verder kunt oefenen.

De cursus bestaat in totaal uit 4 lessen en is te volgen op: donderdag 10, 17, 24 februari en 3 maart in Bibliotheek Middelharnis van 15.00 tot 17.00 uur. Deelnemers kunnen een eigen laptop meenemen of er een gebruiken van de bibliotheek.

 

Cursus Klik & Tik laptop

Wil je handiger worden met je laptop? Kom dan naar deze cursus. Klik & Tik is een oefenprogramma dat via filmpjes stap voor stap uitlegt hoe de pc en internet werken, hoe je formulieren invult en websites leest. Je werkt in je eigen tempo en wordt begeleid door een ervaren vrijwilliger. De cursus bestaat uit verschillende onderdelen waarin je o.a. leert typen, mailen, surfen op het internet, omgaan met sociale media, internetbankieren en meer!

De cursus bestaat uit 8 lessen en is te volgen op: vrijdag 4, 11, 18, 25 februari en 4, 11, 18, 25 maart in Bibliotheek Middelharnis van 10.00 tot 12.00 uur. Deelnemers kunnen een eigen laptop meenemen of een laptop van de bibliotheek gebruiken. Het gebruik van eigen oortelefoontjes of een headset is verplicht.

 

Deelname is gratis maar meld je wel van te voren aan. Dit kan door een e-mail te sturen naar [email protected]@bzhd.nl of telefonisch via 06 25 50 89 91. Het is ook mogelijk om je aan te melden bij de balie in de bibliotheek of via de agenda op de website www.bzhd.nl.  
17 januari 2022

Tasty Walk Brouwersdam

Komend weekend is de 2e editie van de Tasty Walk Brouwersdam. Na een super geslaagd weekend op  8 & 9 januari houden de Pioniers Brouwersdam vanuit Visit Brouwersdam nu de 2e editie Tasty Walk Brouwersdam op 22 en 23 janauri. De afgelopen keer was het een mega succes met wel vijfhonderd deelnemers, de sfeer zat er goed in!

 

De deelnemende restaurants zijn Beachclub t'Gorsje, Brasserie7, Brouw, Stranclub Zee en Zeil en Surfcentrum Brouwersdam. Bij al deze restaurants krijg je Bij al deze restaurants krijg je wat heerlijks te eten en/of drinken. Je loopt over de prachtige Brouwersdam met wat heerlijks te eten of drinken.

 

Alle restaurants maken het enorm gezellig buiten. Je kunt ook de speciale Visit Brouwersdam tassen / flessen kopen, kan je gelijk je drinken of spullen in doen voor onderweg.

 

Mocht u meer informatie willen dan hoor ik het graag of bezoek de

website: https://www.tastywalk.com

12 januari 2022

VVD iCafé Wonen met Kamerlid Daniel Koerhuis

 

De VVD netwerken Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee houden gezamenlijk een digitaal iCafé (via Zoom) over wonen op woensdag 2 februari (20.00 uur). Te gast zijn Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis, Statenlid Karima Bouchtaoui en architect Jan-Paul Bron. Zij zullen het onderwerp wonen vanuit hun perspectief toelichten waarna er ruimte is voor vragen en discussie. 

 

Woningbouw is een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt. Voor veel mensen is het moeilijk om een geschikt en betaalbaar huis te vinden. De VVD pleit al jaren voor bouwen, bouwen, bouwen en voor een betere doorstroming. Maar hoe kunnen we hiervoor zorgen en wat kunnen de landelijke politiek, provincie en gemeenten hierin betekenen? En hoe kunnen nieuwe vormen van woningbouw inspelen op eigentijdse behoeften van inwoners? 

 

Daniel Koerhuis pleit in de Tweede Kamer al diverse jaren voor meer woningbouw. Hij zal zijn visie geven op wat het Rijk kan doen om het woningtekort op te lossen. Karima Bouchtaoui zal hier verder op ingaan vanuit het provinciaal perspectief. Tot slot zal Jan-Paul Bron (architect bij Zeelenberg Architectuur) ingaan op succesvolle voorbeelden van nieuwe woonvormen. Uiteraard zijn er deze avond ook weer diverse raadsleden aanwezig om eventuele vragen op gemeentelijk niveau te beantwoorden.

 

Wil je aanwezig zijn, een vraag stellen of gewoon meeluisteren? Meld je dan aan via www.vvdgo.nl/icafe.
9 januari 2022

Nieuws uit de bibliotheek

 

REGIO -  In de 7 vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta worden elke maand tal van interessante workshops, lezingen, spreekuren, films en jeugdactiviteiten georganiseerd. Ontdek het volledige programma op www.bzhd.nl.

 

Online lezing: eerste hulp bij coronastress

Iedereen die frustratie, angst, gebrek aan toekomstperspectief en/of onmacht ervaart als gevolg van de coronamaatregelen is van harte welkom bij deze online lezing. Rachella Sahtoe van Natuurlijk Balans geeft in deze lezing tips en leert je omgaan met deze coronastress. Deze lezing is online te volgen op woensdag 19 januari van 19.30 tot 20:30 uur.

 

Films

 • Zondag 16 januari | Moolaadé | 13.00 uur | gratis | Bibliotheek Hellevoetsluis
 • Woensdag 19 januari | April, May, June | 14.00 uur | Stuifakkers, Rockanje
 • Woensdag 26 januari | Summerland | 13.30 uur | Bolwerk, Brielle

 

Biebcollege over componist Robert Schumann
In een politiek roerig Europa wordt Robert Schumann geboren als zoon van een succesvolle uitgever. In deze lezing door Hans Dammers wordt het leven van Robert Schumann vertelt met muzikale voorbeelden en citaten uit brieven en dagboeken. Dit biebcollege is bij te wonen op 18 januari van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Hellevoetsluis.

Nationaal Voorleesontbijt
Van 29 januari t/m 5 februari viert Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta de Nationale Voorleesdagen. Er zijn weer allerlei activiteiten die in teken staan van het Prentenboek van het Jaar ‘Maar eerst ving ik een monster’ van Tjibbe Veldkamp. Zo worden onze kleintjes later grote lezers!

 • Woensdag 26 januari | Nationaal Voorleesontbijt in Bibliotheek Brielle, Hellevoetsluis en Middelharnis
 • Woensdag 2 februari | Peuterdans in Bibliotheek Hellevoetsluis (in Cultuurhuis Nieuwe Veste)
 • Woensdag 2 februari | Voorlezen en knutselen in Bibliotheek Hellevoetsluis (in Cultuurhuis Nieuwe Veste)

* Alle bovengenoemde fysieke a anmelden kan via de website van de bibliotheek www.bzhd.nl of in één van de vestigingen. ctiviteiten zijn onder voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. 
4 januari 2022


Tasty Walk Brouwersdam

De Pioniers Brouwersdam houden vanuit VisitBrouwersdam de Tasty Walk Brouwersdam, .aankomend weekend (8 & 9 januari) een geweldige wandelroute van maximaal 12km over de Brouwersdam met 5 tussenstops bij restaurants waar je wat heerlijks te eten of drinken krijgt. Voor meer informatie: https://www.tastywalk.com

 

De deelnemende restaurants zijn Beachclub t'Gorsje, Brasserie7, Brouw, Stranclub Zee en Zeil en Surfcentrum Brouwersdam. Bij al deze restaurants krijg je wat heerlijks. Een prachtige route die voor het eerst op de Brouwersdam georganiseerd wordt, en de animo is groot. Een hoop mensen uit de omgeving zijn erg enthousiast over dit initiatief.

 

 

4 januari 2022

Minder stress

Teveel stress is een probleem van deze tijd waar veel mensen last van hebben. In deze groepscursus leert u in drie bijeenkomsten hoe u de stress in uw leven kunt verminderen. Heeft u interesse neemt u dan contact op met Stichting ZIJN telefoon: 0187 483366 optie 2 of stuur een mail naar [email protected]


Deelnemers leren situaties die stress veroorzaken te onderkennen en er anders mee om te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van het boek "Druk, Druk, Druk" van Carry Petri en Jolanda Bouman. In dit boek staan vele voorbeelden, toelichtingen en oefeningen om stress in het dagelijks leven te verminderen. U ontvangt tijdens de cursus die ontwikkeld is door het Trimbos instituut, ook werkbladen met oefeningen voor thuis.

Ervaart u stress en wilt u daar iets aan doen, dan is deze cursus misschien iets voor u. Stichting ZIJN biedt hem aan op dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur in het Wijkcentrum, Doetinchemsestraat 27 in Middelharnis. De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van elk 2 uur en een kennismakingsgesprek. De eerste les is op dinsdag 11 januari. Er zijn nog een enkele plaatsen beschikbaar.

Kosten:

€ 25,00 dit is inclusief cursus materiaal en het boek “Druk, Druk, Druk”.

Optioneel is de aanschaf van de CD met ontspanningsoefeningen ‘Op adem komen’ van Rixt Kuiper van Uitgeverij Thema € 8,50

 

22 december 2021

Pumptrack Ouddorp in aantocht

 

Skateboarden, stuntsteppen, mountainbiken of crossfietsen. Het kan allemaal op de pumptrack die in Ouddorp gaat komen. Op dinsdag 30 november heeft het college besloten om een financiële bijdrage te leveren aan dit initiatief. De bijdrage voor de pumptrack in Ouddorp wordt volledig betaald uit de toeristenbelasting. Het is nog even wachten, maar de inwoners en toeristen in Ouddorp kunnen hopelijk voor de zomer gaan genieten van deze spannende parcours met veel heuvels en bochten.

 De ondernemers van Natural High dienden een aanvraag in voor een bijdrage waarmee een pumptrack gerealiseerd kan worden. Zij deden daarmee een beroep op het zogenaamde convenant toeristische impuls. Dit fonds is in 2016 door de gemeenraad in het leven geroepen. Jaarlijks wordt er een bedrag van € 200.000,- gereserveerd voor projecten die de (toeristische) voorzieningen op het eiland versterken. In overleg met de VEERO wordt dit budget verdeeld. Vanuit dit fonds wordt €150.000,- bijgedragen aan de pumptrack in Ouddorp. Voorwaarde is dat er niet alleen meerwaarde is voor toeristen, maar ook nadrukkelijk voor de inwoners. Ook moet er sprake zijn van cofinanciering: de betrokken ondernemers betalen minimaal 50% van de kosten. Ook de dorpsraad van Ouddorp heeft positief gereageerd op het initiatief en heeft toegezegd een bijdrage van € 5.000,- vanuit het dorpsbudget te doen, als blijk van steun en betrokkenheid.

 

Pumptrack in Oude-Tonge

Samen met de gemeente, dorpsraad Oude-Tonge, Windfonds Krammer en alle inwoners van Oude-Tonge is een initiatief voor een pumptrack tot stand gekomen. Voor de realisatie van de pumptrack in Oude-Tonge is vanuit het fonds toeristische impuls een budget van €5000,- bijgedragen. Het voornemen is om de pumptrack te realiseren aan de Eisenhowerlaan, waar onlangs een halfpipe na 25 jaar is weggehaald. Hiermee wordt een mooi beleefpunt toegevoegd aan de bestaande voorzieningen in Oude-Tonge.

 

Wens

Met de komst van de pumptrack in Ouddorp gaat een wens in vervulling van veel jeugdige inwoners en bezoekers. In Ouddorp werd eerder een petitie gestart om deze wens kenbaar te maken. Dit leverde maar liefst 700 handtekeningen op. Ook de betrokken lokale ondernemers,Stichting Ouddorp Duin, Landal, Klepperstee, BijMarc, Spar, Ridderstee en Natural High, vinden de lokale betrokkenheid en voorzieningen voor de inwoners erg belangrijk.  "Als Pioniers op de Brouwersdam en in Ouddorp-duin is Natural High continue op zoek naar de ultieme (sport)beleving. Lokale betrokkenheid voor jong en oud gecombineerd met het vrije buitengevoel gedreven op de elementen die we dagelijks ontvangen vanuit de natuur, hebben ons geïnspireerd om als initiatiefnemers naar voren te stappen. Wij zijn dan ook enorm enthousiast dat we samen met gemeente Goeree-Overflakkee en met steun van lokale ondernemers voor de inwoners van Ouddorp een pumptrack kunnen gaan realiseren nabij Ouddorp-duin" aldus Jörgen Borsboom (founder).

 

Tot nu toe is er nog geen pumptrack in de regio te vinden, de dichtstbijzijnde liggen in Veere en Den Haag. Wethouder Feller vindt de komst van de pumptrack daarom extra bijzonder. “Bij dit initiatief snijdt het mes aan twee kanten. De pumptrack is van meerwaarde voor de toeristen en bezoekers, maar ook een unieke voorziening voor de jeugd van Ouddorp en omgeving. Het sluit goed aan bij de behoeftes van de lokale jeugd en het mooie is dat de pumptrack erg veelzijdig is, je kunt er meerdere sporten op beoefenen.”

15 december 2021

Expositie Kunstwereld Zuidwester in Diekhuus

Cliënten van de dagbesteding Kunstwereld bij Zuidwester hebben hard gewerkt om een nieuwe expositie tot stand te brengen. Deze wordt sinds 6 december tentoongesteld in het sociaal cultureel centrum Het Diekhuus in Middelharnis.
 Wie in Middelharnis een bezoek brengt aan Diekhuus zal versteld staan van de kleurrijke schilderijen en het talent dat op Kunstwereld werkzaam is. De expositie is in de gangen van Het Diekhuus en daardoor direct zichtbaar bij binnenkomst.


De kunstwerken zijn zeer divers. Het zijn stuk voor stuk persoonlijke werken die aansluiten bij de belevingswereld en authenticiteit van de kunstenaar. De expositie omvat recent werk van onder andere de kunstenaars: Joyce Becker, Roxanne Scheffer, Felicia Buitendijk, Dick Pegels, Henk Scholte, Simon Koote, Paulus de Groot en Ronald van Klaveren.


Alle kunstwerken zijn te koop. De prijs is zichtbaar op het doek en te koop via de dagbesteding Kunstwereld op Hernesseroord. Het Diekhuus is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur. De einddatum van de expositie is nog niet bekend. Neem eens een kijkje!
6 november 2021

Kinder kerstspeurtocht door Middelharnis

 

SOMMELSDIJK - Het is bijna weer zover. Kerst! Na het grote succes van de Sinterklaasspeurtochten organiseert het Streekmuseum Goeree-Overflakkee vanaf woensdag 8 december een kerstspeurtocht voor kinderen. Deze speurtocht duurt ongeveer 1 uur en start in de Kerkstraat van Sommelsdijk en gaat over de winkeldijk van Middelharnis. De puzzeltocht is ideaal te lopen in de kerstvakantie en kan als 'veilig Corona uitje' worden beschouwd.

 

De kinderen worden op pad gestuurd om tekeningen te zoeken. Deze tekeningen laten stukjes zien van het kerstverhaal en de geboorte van het kindje Jezus. Maar om het iets moeilijker te maken, hebben de vrijwilligers van het Streekmuseum daar wel een bepaalde volgorde in aangebracht. Zoek bij elke verhaaltje de bijbehorende tekening. De route loopt langs diverse etalages van de winkeldijk in Middelharnis. Bij elke tekening staat 1 of meer letters. Deze letters moeten de kinderen opschrijven en een zin van maken. 

 

Leuk filmpje

“Wat loopt daar nou over straat?” zegt Antje (Mary van den Nieuwendijk) terwijl ze daar een kameel met een koning door de straat ziet waggelen. Ziet ze het goed? Of heeft ze teveel advocaat op? Bekijk het leuke filmpje op Youtube of via Facebook. Kan ze haar man Aai overtuigen dat ze een Arabische koning heeft gezien die op weg is naar de kerststal???

 

Wat is de prijs?

De puzzeltocht is voor € 2,50 verkrijgbaar bij het Streekmuseum in de Kerkstraat van Sommelsdijk. Kinderen krijgen daarbij een gave pen die licht geeft. Dat maakt het nóg leuker om de antwoorden op te schrijven! De antwoorden moeten vervolgens ingeleverd worden bij het Streekmuseum. Dit kan tot het einde van de kerstvakantie begin januari. Bij het inleveren krijgen de deelnemers als prijsje iets lekkers!

 

Wanneer museum geopend?

Vanaf woensdagmiddag 8 december is de puzzeltocht te lopen. Het museum is elke woensdagmiddag en zaterdagmiddag geopend van 14.00-17.00 uur. In de kerstvakantie is het museum dagelijks geopend met uitzondering van de maandagen en de feestdagen.
26 november 2021
 

Zet je in als vrijwilliger bij de VoorleesExpress

 

De VoorleesExpress op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee zoekt nieuwe vrijwilligers. Lijkt het jou leuk om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren en hun ouders handvatten te geven om voor te lezen aan hun kinderen? Word dan voorleesvrijwilliger!

Je leest 20 weken lang op een vast moment in de week voor bij een gezin thuis. Zo krijgen kinderen met een taalachterstand extra aandacht. Of misschien ben je goed in organiseren, coachen en begeleiden en wil je zo je steentje bijdragen? Dan is de vrijwilligersfunctie voor Voorleescoördinator iets voor jou. Als coördinator begeleid je tijdens een voorleesseizoen maximaal vijf gezinnen en voorlezers. Samen zorg je ervoor dat na 20 weken ouders zelf in staat zijn om kinderen meer te stimuleren in taal. Wil je meer weten of je aanmelden als vrijwilliger? Ga naar www.voorleesexpress.nl of neem contact op met Irene Naaktgeboren via 06-25118302 of [email protected].19 november 2021
 

Leer meer over Parijs of bekijk de film Corpus Cristi in de bibliotheek

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Bij Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta kun je meedoen aan verschillende Biebcollege’s. Dit zijn lezingen over boeiende onderwerpen of actuele thema’s. Ook is er regelmatig een leuke film te zien.

 

Op 30 november word je meegenomen in het leven van Parijs in de jaren ’20. Tijdens deze vernieuwende en inspirerende periode was Parijs het centrum van het artistieke universum. Esther Kranendonk, docent Kunstgeschiedenis, vertelt alles over de diverse nieuwe kunststromingen zoals het fauvisme en kubisme, maar ook Art Nouveau, Art Déco en verschillende modetrends komen aan bod. Deze lezing vindt plaats in Bibliotheek Ouddorp op 30 november van 14.00 tot 16.00 uur. Toegang voor bibliotheekleden is €7,- en anders €7,50. Aanmelden kan bij de balie in de bibliotheek of via de website www.bzhd.nl.

 

Film Corpus Cristi

Dit aangrijpende, Oscargenomineerde drama met ruwe kantjes is gebaseerd op echte en opmerkelijke gebeurtenissen. Een twintigjarige jeugddelinquent droomt van een carrière als priester. Maar met zijn strafblad maakt Daniel geen kans. De samenleving heeft hem, als jonge crimineel, sowieso al gediskwalificeerd. Deze film is op 1 december om 20.00 uur te zien in Strandtheater De Houten Kaap in Ouddorp. Toegang voor bibliotheekleden is €5,- en anders €7,50. Haal je kaartje bij de balie in de bibliotheek of via de website www.bzhd.nl.
19 november 2021

Sinterklaasspeurtocht bij het Streekmuseum

 

Sommelsdijk - Ondanks corona heeft Sinterklaas ook dit jaar een manier gevonden om vanuit Spanje veilig naar Goeree-Overflakkee te komen. Natuurlijk moet de Sint weer ergens kunnen logeren. Ook dit jaar slaapt Sinterklaas in de bedstede van het Streekmuseum  aan de Kerkstraat van Sommelsdijk. Het museum is vanwege deze speciale gelegenheid omgedoopt tot “Het huis van Sinterklaas”!

 

Sinterklaas is wel heel erg geschrokken. Hij wordt in zijn slaap gestoord door zijn Kruukplaetjes Piet!

Grote paniek. Piet is de cadeautjes voor de kinderen kwijt! Domme Kruukplaetjes Piet! Samen gaan ze de cadeautjes zoeken in het museum. Waar zijn ze toch ?  Wil je zien hoe het afloopt ? Bekijk dan het leuke en spannende filmpje op het Youtube kanaal van het Streekmuseum of op Facebook.

 

Maar er is meer! Vanaf vandaag is in het Sinterklaashuis (museumwinkel) een Sinterklaasspeurtocht te koop. Deze speurtocht is voor kinderen en duurt ongeveer 30 minuten en blijft in de directe omgeving van het Streekmuseum.

Ga verkleed als Sint of Piet, maak hier een foto van en stuur deze naar [email protected]. De leukste foto wint een prijs!

Ook onder de goede oplossingen van de puzzeltocht wordt een prijsje verloot.

 

De museumwinkel is open alle woensdagmiddagen en zaterdagmiddagen tot aan het einde van het jar. Ook het museum is dan open.  Uiteraard zijn de richtlijnen van de overheid inzake corona van toepassing.

 

De puzzeltocht kost slechts € 2,50 per kind. Een mooie Sinterklaaspen en snoepgoed krijgen de deelnemertjes er voor terug en natuurlijk is er het plezier van de speurtocht!

De antwoorden op de puzzeltocht zijn tot en met 5 december in te leveren bij het Sinterklaashuis.

 

Woensdagmiddag 1 december zijn Sint en Kruukplaetjes Piet vroeg wakker! Ze lopen dan vanaf 13.00 uur rond en je kunt ze gedag komen zeggen! Ook dan mag je verkleed als Sint of Piet komen.

Daarnaast mag je zelf je eigen kruukplaetjes bakken en versieren!

 

Natuurlijk kan je ook door de ramen van het kamertje met de bedstede gluren. Wie weet, misschien zie je Sinterklaas wel slapen…
16 november 2021

Ga mee op excursie naar het strandwallenlandschap!

Een geoefend oog herkent in Zuid-Holland nog altijd het strandwallenlandschap. Op zondag 21 november houdt Stichting Duinbehoud een excursie naar dit prachtige gebied. Duinconsulent Hein Krantz laat je op excursie door de vogelrijke buitenplaats Zuydwijk in Wassenaar de kenmerken zien.


(buizerdjongen fotograaf Peter Meeuwenoord).

De zandrug van de strandwal wordt hier begrensd door de lager gelegen klei van het vloegbergingsgebied van de oude Rijn. Zuydwijk telt 45 soorten broedvogels en soms tref je reeën op je pad. Je komt tijdens de excursie meer te weten over het beheer, het landschap en de flora en fauna van Zuydwijk. Deelname aan de excursie is gratis. Vooraf opgeven is verplicht via www.duinbehoud.nl

De strandwallen en de duinen staan bekend vanwege de grote biodiversiteit. Kenmerkend is de grote rijkdom aan verschillende planten- en diersoorten, de variatie aan verschillende leefgebieden en het afwisselende landschap. Stichting Duinbehoud zet zich in heel Nederland in om dit bijzondere gebied te beschermen. 

 

Voor meer informatie over Stichting Duinbehoud: www.duinbehoud.nl


4 november 2021
 

Nieuws uit de bibliotheek

 

REGIONAAL – In de 7 vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta worden elke maand tal van interessante workshops, lezingen, spreekuren, films en jeugdactiviteiten georganiseerd.

 

 

Zing mee met het Aanschuifkoor

Voor iedereen die zin heeft in een feestelijke ontmoeting is het Aanschuifkoor dé ideale plek. Elkaar ontmoeten, samen zingen en plezier hebben staat hierbij centraal. Deze maand kun je meezingen in Brielle, Middelharnis en Hellevoetsluis. Het is niet nodig om je aan te melden. Wel is het verplicht om je Coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs te tonen.

10 november | Brielle, Sport- en Cultuurhuis DukdalfBRES | 14.30 uur

11 november | Diekhuus, Middelharnis | 14.00 uur

25 november | Cultuurhuis Nieuwe Veste, Hellevoetsluis | 14.00 uur

 

Bekijk een leuke film

Zin in een leuke film met deze donkere dagen? Bij de bibliotheek kun je deze maand terecht voor verschillende films.

 • 14 november | Moolaadé | 13.30 uur, Cultuurhuis Nieuwe Veste Hellevoetsluis | gratis
 • 17 november | Tulipani | 14.00 uur, Stuifakkers, Rockanje | €5,- bibliotheekleden / anders €7,50
 • 18 november | Les Misérables | 13.00 uur, Cultuurhuis Nieuwe Veste Hellevoetsluis | film inclusief lunch €10,- voor bibliotheekleden en €12,50 voor niet-leden / alleen de film €5,- bibliotheekleden /  anders €7,50
 • 24 november | The Singing Club | 14.00 uur, Het Prinsenkwartier (Bolwerk) in Brielle

Bestel je kaartje op de website van de bibliotheek via www.bzhd.nl.

 

Biebcolleges 400 jaar haven

400 jaar haven verdedigd

De havenwerken van Hellevoetsluis zijn 400 jaar geleden opgeleverd. Benieuwd hoe deze haven beschermd is geweest gedurende de jaren? In dit Biebcollege op 21 november neemt Bram Kap, van stichting Verdedigingswerken Hellevoetsluis, je mee in deze tijd. Het college is gratis en vindt plaats van 13.30 tot 15.00 uur in Cultuurhuis Nieuwe Veste Hellevoetsluis. Meld je van te voren wel aan via de website van de bibliotheek via www.bzhd.nl.

 

Rampjaar 1672

Historicus Bob Benschop van het Streekarchief zal tijdens deze avond vertellen hoe het Rampjaar verliep. Het college is gratis en vindt plaats op 25 november van 20.00 tot 21.00 uur in Cultuurhuis Nieuwe Veste Hellevoetsluis. Meld je van te voren wel aan via de website van de bibliotheek via www.bzhd.nl.

3 november 2021

De andere kant van Bach

Vrijdag 19 november, 10.00 uur Docent Hans van der Wulp Remonstrantse Kerk, Voorstraat 35, Sommelsdijk Kosten €10. Georganiseerd door de stichting Cultuur Educatie Goeree-Overflakkee. Vooraf aanmelden via [email protected] 

We kennen de componist Bach van de Brandenburgse concerten en andere serieuze stukken, maar vooral toch van zijn religieuze muziek met als hoogtepunt de Mattheus Passie. De topplaats in de Radio 4 lijst! 

Bach had echter ook een andere kant. Hij was wekelijks te gast in een koffiehuis in Leipzig en schreef voor die gelegenheid veel zangstukken met een soms wel heel humoristische inslag. Een prachtig voorbeeld is de Kaffeekantate, die je rustig een stukje cabaret zou kunnen noemen. Deze en andere voorbeelden worden in de voordracht uitgebreid besproken en ten gehore gebracht.

Bij de lezing gelden de maatregelen die op dat moment van kracht zijn. 

Als corona-gerelateerde klachten heeft, blijf dan alstublieft thuis.

2 november 2021

Gezocht: vrijwilligers (digitale) Formulierenhulp Stichting ZIJN / Vluchtelingenwerk Zuid-West Nederland

 

Vluchtelingwerk Zuid-West Nederland is samen met de (digitale) Formulierenhulp van Stichting ZIJN op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten voor vluchtelingen.

 

Je maakt een vluchteling wegwijs in de gemeente en directe woonomgeving en geeft voorlichting over de Nederlandse samenleving, instanties en wet- en regelgeving.
- Je biedt praktische ondersteuning bij vragen en problemen omtrent huisvesting, financiën, onderwijs en gezondheidszorg.

Wat wij van jou vragen:
- Je bent betrokken én nuchter en je hebt een respectvolle houding naar je cliënt.
- Je beschikt over analytisch en empathisch vermogen en je bent in staat te stimuleren en motiveren.

Na anderhalf jaar hulp van Vluchtelingenwerk is het de bedoeling dat de vluchteling voldoende wegwijs is in Nederland, maar vaak blijkt dat mensen langer hulp nodig hebben. Vluchtelingenwerk verwijst (indien nodig) mensen via een warme overdracht door naar de (digitale) Formulierenhulp van Stichting ZIJN. Het zou heel fijn zijn als we voor deze situaties een vrijwilliger hebben die vanuit Vluchtelingenwerk met de vluchteling meegaat naar Stichting ZIJN.

Lijkt jou het leuk het vrijwilligersteam van Vluchtelingenwerk/Stichting ZIJN  te versterken en voor deze groep een verschil te maken? Stuur dan een mail naar:

 

Aukje Postma, Teamleider Vluchtelingenwerk locatie Goeree-Overflakkee 
T 0622767073
[email protected]


27 oktober 2021


Schrijfbedrijf Evers van der Waart doet er alles aan om de politiek wat dichter bij de burger te brengen. We zullen morgen de link naar de vergadering delen.
 

Dialoogavond donderdag 28 oktober 2021

Op 28 oktober aanstaande is de volgende dialoogavond van de gemeenteraad gepland. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Het Rondeel, Dwarsweg 40 te Middelharnis. Aan het begin van de dialoogavond is ruimte voor insprekers om aandacht van de raadsleden te vragen voor een onderwerp dat niet op de agenda staat. 

Vanwege de beperkte ruimte in de raadzaal kunnen we helaas nog geen publiek verwelkomen.


Voor de dialoogavond staan de volgende onderwerpen op het programma:

 • Gebiedsvisie Middelharnis/Sommelsdijk
 • Nieuw jongerenwerk op Goeree-Overflakkee
 • Programmabegroting 2022
 • Transitievisie Warmte 

https://https://www.goeree-overflakkee.nl/dialoogavond-donderdag-28-oktober-2021
 


25 oktober 2021

Nog twee dagen om aan te melden

21 oktober 2021

 

Vrom Kieke tijdens Flakkeese Avond

 

SOMMELSDIJK - Tijdens de Flakkeese Avond op 11 november in de Staver te Sommelsdijk staan twee gebeurtenissen centraal: een boekpresentatie over Flakkee én de huldiging van de eerste wereldkampioen kruukplaetjes bakken. De entree is 10 euro per persoon. Koffie en thee en het Flakkeese buffetje na afloop zijn bij de entreeprijs inbegrepen. Zaal open: 19:00 uur en start 19:30 uur. Locatie: het Prieel in de Staver, Olympiaweg 32, Sommelsdijk.Leuke sketches en sterke verhalen zullen de revue passeren. Diverse liedjes worden in het Flakkees gezongen en er is een quiz over oude voorwerpen uit het Streekmuseum. Ook lekkernijen uit grootmoederstijd ontbreken deze avond niet, zoals eigen gemaakte “schoenlapperstaart” en “kaenekoeken”.

 

Boekpresentatie

Het boek “Vrom Kieke” van Joost Drenthe wordt deze Flakkeese avond gepresenteerd en verkocht. “Vrom Kieke” betekent in het dialect ‘terugkijken’. Er wordt uit voorgedragen en we gaan eens kijken hoeveel van de Flakkeese uitdrukkingen en woorden het publiek nog herkent. Tijdens zijn jeugd op het eiland verzamelde schrijver Joost Drenthe veel informatie over Flakkeese ‘eigen aardigheden’ zoals bijnamen van dorpen en mensen, dorpsfiguren en typische Flakkeese woorden. Maar ook tradities en gewoontes, het eten op Flakkee, de spookverhalen die werden verteld of de huismiddeltjes die werden gebruikt. Ook worden in het boek raadsels en liedjes van en over Goeree-Overflakkee beschreven. Het boek kost 19,95 en is te koop bij boekhandels en landwinkels. Wie ‘Vrom Kieke’ bestelt bij de webshop van het streekmuseum, krijgt het op 27 november gratis thuisbezorgd (alleen op Goeree-Overflakkee) en krijgt korting op het museumbezoek.

 

Wereldkampioenschap Kruukplaetjes bakken

Een deskundige jury zal deze avond kenbaar maken wie de “koekenbakker van het jaar van Goeree-Overflakkee” wordt. De jury bestaat uit Meester Boulanger Peter Bienefelt, eigenaar van Atelier du Pain, Jeannette Kastelein, eigenaresse van SOOF catering en Greet Hommes, die als oud-burgemeester en oud-voorzitter van de culturele raad, de cultuur van Goeree-Overflakkee een warm hart toedraagt. Zij zullen zich met smaak buigen over alle ingeleverde baksels en specialiteiten.

 

Deelnemers aan het “Flakkees Wereldkampioenschap Kruukplaetjes bakken” kunnen meedoen met drie verschillende rondes, die gelijktijdig plaatsvinden. Ronde 1: Kruukplaetjes volgens aangeleverd recept (10 stuks), ronde 2: kruukplaetje plus – ‘mit je eige reut’ en ronde 3: Kruukplaetjes – ‘doe mar un end’. Van taart tot nagerecht – alles mag! Als het Kruukplaetje of de unieke Kruukplaetjessmaak maar te herkennen is.

Het inleveren van de Kruukplaetjes kan op dinsdag 9 en woensdag 10 november tussen 10:00 en 17:00 uur in het Streekmuseum, Kerkstraat 4-12, Sommelsdijk. Meedoen aan de wedstrijd kost € 5,- per wedstrijdronde.

 

Aanmelden Avond

Wilt u de Flakkeese Avond bijwonen? Dan graag inschrijven via de website van het Streekmuseum www.streekmuseum.nl. Dit is ook mogelijk aan de balie van de museumwinkel in de Kerkstraat te Sommelsdijk tijdens de openingsuren van het Streekmuseum.

Vergeet u niet uw (QR) corona vaccinatiebewijs en identificatie mee te nemen conform de landelijke richtlijnen van de overheid.

 

Goede doelen

Met een deel van de opbrengst worden twee goede doelen op het eiland gesteund:

Een door het Streekmuseum nog te ontwikkelen lesbrief voor het basisonderwijs over het Flakkeese dialect en de Flakkeese cultuur en een Fonds om kansarme kinderen gratis via 3 speelse projecten kennis te laten maken met het Streekmuseum van ons Goeree-Overflakkee.