N I E U W S


16 juni 2021


 

 

PvdA stelt vragen over collegebesluit Sommelsdijkse Markt

 

27 mei jl. heeft het college besloten dat de Sommelsdijkse Markt, de oudste van Nederland, definitief in Middelharnis blijft. De PvdA heeft begrip voor de argumenten van de marktondernemers dat de huidige plek voor hen voor meer omzet zorgt. Maar bij de tijdelijke verplaatsing i.v.m. corona van Sommelsdijk naar Middelharnis in mei 2020 is collegebreed beloofd ‘tijdelijk is tijdelijk’. Ook ligt in het collegeprogramma (SGP, VKGO, CDA en VVD)vast dat de markt in Sommelsdijk blijft. Kortom alle reden voor kritische vragen door de PvdA in de raadsvergadering van 17 juni 2021.

 

Jaap Willem Eijkenduin, fractievoorzitter PvdA, voelt wethouder Bruggeman (VKGO) aan de tand over zijn standpunt. De PvdA heeft begrepen dat hij tegen het collegestandpunt heeft gestemd. Begrijpelijk gezien de bindende afspraak in het collegeprogramma over de Sommelsdijkse markt. Echter, welke politieke consequenties trekt de wethouder en het VKGO hier uit. SGP, CDA en VVD hebben met het collegeprogramma toch VKGO beloofd dat de markt in Sommelsdijk blijft.

 

Onrust bij bewoners

De PvdA merkt onrust in Sommelsdijk over het collegebesluit. Waarom zijn inwoners en belanghebbenden niet betrokken voordat het besluit is genomen? Het college zegt toch inwonersparticipatie hoog in het vaandel te hebben.


Jaap Willem Eijkenduijn, fractievoorzitter, zal wethouder Tea Both (CDA) vragen waarom inwoners, ondernemers en organisaties, zoals het Streekmuseum en de Remonstrantse Kerk (met tentoonstellingsruimte) niet bij het besluit betrokken zijn.

 

 

De PvdA is nieuwsgierig naar de reactie op haar vragen. De PvdA hecht veel waarde aan inwonerspartcipatie en dat is hier zeer gemist. Wil je met de PvdA hierover dit onderwerp in gesprek en/of heb je ideeën die je met ons wilt delen. Dat kan op onze facebookpagina PVDA GOEREE OVERFLAKKEE. Ook ben je van harte welkom bij onze inloopfracties. De data staan op de facebookpagina.
15 juni 2021


Nieuws van Paulina.nu
 

Update project toekomstbestendig leven ouderen

 

Toekomstbestendig leven voor ouderen op Goeree-Overflakkee. In het eerste halfjaar van 2021 werkt een kernteam van betrokken organisaties vanuit welzijn, wonen en zorg aan een uitvoeringsagenda en plan van aanpak. De projectgroep is in de afgelopen periode meerdere keren digitaal bij elkaar gekomen. Het uitwerken van gezamenlijke doelstellingen en het plotten van lopende initiatieven waren daarbij belangrijke aandachtspunten.

Thema’s waar uitgebreid aandacht wordt besteed, zijn onder andere de arbeidsmarkt (een lokale gezamenlijke aanpak voor voldoende personeel van de toekomst) en de rol van digitalisering.
 
Naast het kernteam zijn er nog meer organisaties en personen betrokken bij dit project. In een expertsessie met bijna 20 mensen uit het werkveld zijn ideeën opgehaald over de toekomstige inrichting van wonen, welzijn en zorg voor ouderen in de regio. Daarnaast wordt er binnenkort input opgehaald bij de inwoners, zowel bij jongeren als ouderen, en bij betrokken organisaties op het gebied van wonen.
 
In de komende twee maanden zullen de uitkomsten worden verwerkt en zal het kernteam met elkaar de uitvoeringsagenda en het plan van aanpak definitief maken. Na de zomer worden de resultaten en vervolgstappen gepresenteerd.
15 juni 2021

Opnieuw reekalfjes doodgemaaid in Rockanje: ‘Dit was te voorkomen’

,,Ik had verwacht dat alle aandacht voor die twee dode reetjes iedereen alert had gemaakt en dat er vooraf gecontroleerd zou worden of er geen dieren in het te maaien perceel zitten”, zegt een boze faunabeheerder Jacqueline van Hoey Smith. ,,Ik snap niet dat je na alle ophef toch zomaar gaat maaien.”


https://www.ad.nl/voorne-putten/opnieuw-reekalfjes-doodgemaaid-in-rockanje-dit-was-te-voorkomen~ac1ab867/14 juni 2021

Boswachter van Natuurmonumenten redt reekalfjes van maaier op particuliere grond
 

Het broedseizoen is volop aan de gang. Natuurgebieden vormen op dit moment de kraamkamer van de natuur. Waar het gras groeit zoemen de insecten, vliegen de vogels en rusten de reekalfjes. Het maaien van dit gras brengt in dit seizoen grote risico’s met zich mee. Eerder verschenen er berichten in de media van reekalfjes die noodlottig slachtoffer werden van maaiers. Boswachter Jan de Roon van Natuurmonumenten komt met luchtondersteuning om slachtoffers te voorkomen. Particulieren en agrariërs kunnen gebruik maken van zijn diensten.

 Wie de achternaam van Boswachter Jan de Roon snel uitspreekt komt al snel uit bij zijn bijnaam “Jan Drone”. Die bijnaam draagt hij niet voor niets. Al langer speurt hij in eigen natuurgebied naar reekalfjes die zich verschuilen in het hoge gras. Hiermee voorkomt hij dat ze slachtoffer worden van de maaiers. Nu ook bij particulieren in de omgeving reekalfjes ten prooi vielen aan maaibalken besloot hij zijn drone met warmtecamera ook buiten de gebiedsgrenzen van Natuurmonumenten in te zetten. Particulieren en agrariërs konden rekenen op zijn steun.

 
Het werk van blijft niet zonder resultaat. Afgelopen zaterdag nog redde Jan samen met vrijwilligers maar liefst vijf reekalfjes van de maaier uit een weiland. “Lopend is het haast geen doen om die hummeltjes te lokaliseren, maar vanuit de lucht zijn ze met geoefend oog goed op te sporen!” vertelt Boswachter Jan. Dankzij de warmtecamera waarmee de drone is uitgerust lichten de reekalfjes op het scherm van de afstandsbediening op. Eenmaal gevonden worden de kalfjes vakkundig verplaatst naar een veilige en rustige plek waar de moedergeit haar jong op geur en geluid terug kan vinden.

 

Toch weet nog niet iedereen de ondersteuning van de boswachter te vinden vertelt de boswachter: “Vandaag vond ik twee doodgemaaide kalfjes op een stuk agrarische grond. Dit is écht onnodig. Ik had graag mijn ondersteuning geboden om ze weg te halen.”. Wie denkt dat er een pittig prijskaartje hangt aan de inzet van de drone heeft het mis. “We doen het uit liefdadigheid voor mens en dier. Maar een donatie aan Natuurmonumenten om dit werk te kunnen blijven doen is van harte welkom!” vult Boswachter Jan de Roon aan.

14 juni 2021

AD: 

Buurt baalt van bouw twee woningen in achtertuin:
‘We vrezen dat de beer los is’


Manja Meijer en Arwin Knöps genieten iedere dag van hun huis aan de Voorstraat in Stellendam. Nu dreigt die rust te worden verstoord met de bouw van twee woningen schuin achter hen. ,,Dit is buiten alle proporties.’’

https://tinyurl.com/ysskaktw
11 juni 2021
 

Vaarweg naar Stellendam gevaarlijk voor schepen: ‘Hier kunnen doden vallen’

Watersportverenigingen slaan alarm over de gevaarlijke vaarweg naar Stellendam. Al maanden vragen zij Rijkswaterstaat om ingrijpen, maar zonder resultaat. Vlak voor het begin van een druk hoogseizoen vrezen zij voor een zomer vol ongelukken.


https://www.ad.nl/rotterdam/vaarweg-naar-stellendam-gevaarlijk-voor-schepen-hier-kunnen-doden-vallen~af4e666e/1 juni 2021
 

Wedstrijdzwemmen bij De Schotejil weer opgestart

 

Zwemclub De Schotejil uit Middelharnis traint sinds medio mei weer dagelijks in zwembad De Staver. Vorm en ritme van de wedstrijdzwemmers komen langzaam weer terug na maanden van stilliggen vanwege alle beperkingen.
Eind juni en begin juli staat er een interne meerdaagse zwemwedstrijd op het programma verdeeld over drie trainingsavonden. Helaas zonder publiek of deelnemers van buitenaf, maar eindelijk kunnen de wedstrijdzwemmers van De Schotejil wel weer officiële zwemtijden laten registreren. En vanaf heden wordt bovendien gezwommen met behulp van de geheel vernieuwde wedstrijdlijnen van zwembad De Staver. De oude wedstrijdlijnen bleken nodig aan vervanging toe.

 

In de lange periode van genoemde beperkingen is de instroom van jonge aspirant zwemmertjes vrijwel  geheel stil komen te liggen. Maar het is nu weer mogelijk dat kinderen die in de tussentijd hun zwemdiploma A en B hebben gehaald of al hadden, zich kunnen aanmelden bij de ledenadministratie ([email protected]) om een aantal ‘probeer’-trainingen mee te zwemmen.

 

Verder wordt er momenteel ook nagedacht over een wat groter opgezette Swim-in, die zoals eerder in mei 2019 ook al werd georganiseerd. Hiervoor hadden zich toen een flink aantal belangstellende zwemmertjes aangemeld. Als meer bekend is, volgt hierover nader bericht.

11 juni 2021


Doe mee aan onderzoek naar de waterkwaliteit

Vang de watermonsters! 

REGIO - schoon water is belangrijk voor een prettige leefomgeving. Daarom zorgt waterschap Hollandse Delta iedere dag voor schoon water in onze sloten, meren en kanalen. Maar als inwoner kun je zelf ook veel doen. Bijvoorbeeld: deze zomer meedoen met het project ‘Vang de watermonsters!’

 ‘Vang de watermonsters’ is een leuke activiteit voor kinderen, maar zeker ook voor volwassenen. Op een plek die jij uitkiest, ga je verschillende onderdelen van het water onderzoeken. Je meet de helderheid en diepte met je zelfgemaakte Secchi-schijf en bekijkt welke waterplanten, insecten, vogels, vissen en waterdiertjes er leven. Je hoeft die heus niet allemaal bij naam te kennen! Ze fotograferen met je mobiele telefoon is voldoende. Schrijf je snel in op de website www.vangdewatermonsters.nl. Dan ontvang je via de mail uitleg en een online meetkit.

 

Resultaten

Na afloop upload je de gegevens via de website en wordt je meting weergegeven op een kaart. Het waterschap krijgt de gegevens ook en vergelijkt deze met hun eigen gegevens. Begin oktober ontvangen alle deelnemers een rapport waarin staat hoe schoon het door hen onderzochte water was. Zo help jij dus mee aan landelijk onderzoek naar de kwaliteit van het water.

 

Landelijk project

Het project ‘Vang de watermonsters’ is landelijk initiatief van de stichting Natuur & Milieu. Waterschap Hollandse Delta doet dit jaar voor het eerst mee. Anne Mollema, heemraad water, hoopt op veel deelnemers: “Dit is een prachtige kans om twee vliegen in één klap te slaan. Inwoners worden zich bewust van het belang van schoon water voor een prettige leefomgeving. En wij krijgen nóg beter zicht op hoe het met de waterkwaliteit in ons gebied gesteld is. Ik hoop dan ook dat veel mensen in ons gebied meedoen aan dit onderzoek en kijk nu al uit naar de resultaten!”
11 juni 2021
 

Sommelsdijkers blijven nuchter onder winnen Kanjerprijs 10 miljoen euro: ‘We hebben al zoveel goeds in ons leven’


Kanjerprijs valt in Sommelsdijk 

Katsjing! Voor een aantal geluksvogels in Sommelsdijk is het groot feest. De Kanjerprijs van de Postcode Loterij, goed voor een bedrag van 10 miljoen euro, is gevallen op hun postcode. Maar verwacht niet dat er binnenkort dure sportwagens en opleggers met speedboten door de straten rijden. De meeste winnaars houden het bescheiden en willen van het geld gaan reizen of het huis een opknapbeurt geven. 


https://tinyurl.com/crvckz4810 juni 2021
 

Proeftuin van Pallandtpolder officieel van start

 

Agrarisch ondernemers Huibert Groeneveld, Remco Wesdorp en Martijn Groenendijk werken sinds begin dit jaar aan de realisatie van een proeftuin in de Van Pallandtpolder in Middelharnis. Deze proeftuin staat volledig in het teken van duurzaamheid en innovatie in de landbouwsector. Op woensdag 9 juni vond de officiële kick-off plaats van dit vernieuwende project, in aanwezigheid van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid.

 


De lancering van de nieuwe website in de Van Pallandtpolder. Op de voorgrond, v.l.n.r. Wethouder Tea Both en projectleider Carolien Kranse. In het midden voor de tractor de initiatiefnemers, v.l.n.r. Remco Wesdorp, Martijn Groenendijk en Huibert Groeneveld. Op de achtergrond van de foto leden van de klankbordgroep.

De start van de proeftuin werd tijdens de kick-off extra kracht bijgezet door een ludieke lancering van de nieuwe website. De initiatiefnemers ‘knipten’ met een tractor het lint door dat werd vastgehouden door wethouder Tea Both en projectleider vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee, Carolien Kranse. Daarbij werd het adres van de website zichtbaar: www.proeftuinpallandt.nl. Een trotse Martijn Groenendijk: “Ik nodig iedereen uit om een kijkje te nemen op onze website. Hier kun je de ontwikkeling van de proeftuin op de voet volgen: wat we doen én hoe we dat doen. Dat is belangrijk, want dit project is bedoeld om kennis te vergaren, maar vooral ook te delen!”

 

Groeneveld, Wesdorp en Groenendijk zijn gedreven om - naast hun normale bedrijfsvoering - met de proeftuin aan de slag te gaan. “De agrarische sector staat voor enorme uitdagingen, ondernemers worden door wet- en regelgeving uitgedaagd en gedwongen om hun bedrijfsvoering aan te passen. Duurzame innovatie is in onze visie de sleutel, daar gaan we met de proeftuin concreet mee aan de slag”, aldus Groenendijk.

 

Proeftuin

De gemeente heeft met dit project de landbouwgrond van de Van Pallandtpolder ter beschikking gesteld voor initiatieven op het gebied van duurzame, innovatieve landbouw. Wethouder Tea Both: “We hechten grote waarde aan een toekomstbestendige landbouwsector. Ik vind het prachtig om te zien met hoeveel passie ondernemers Groeneveld, Wesdorp en Groenendijk in de afgelopen maanden aan de slag gegaan zijn met de proeftuin. Het project dient ook als inspiratie en voorbeeld voor landbouwbedrijven in Nederland die om willen schakelen naar duurzame landbouw. Op deze manier kan er een belangrijke bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van de wereld om ons heen!”

 

Klankbordgroep

Op 9 juni kwam de klankbordgroep Proeftuin van Pallandtpolder voor het eerst bij elkaar. Deze klankbordgroep bestaat uit specialisten op het gebied van duurzame en innovatieve landbouw, een financieel specialist én een vertegenwoordiger van het onderwijs. De groep heeft als doel om met de proeftuin ondernemers te inspireren en vraagbaak te zijn. Ook worden resultaten en leerervaringen die de ondernemers opdoen actief gedeeld, om zo de in de Proeftuin van Pallandtpolder opgedane kennis uit te rollen binnen de agrarische sector. In deze klankbordgroep komt het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid samen. Jacob Struik van TTW in Oude-Tonge en lid van de klankbordgroep: “Dit project geeft de mogelijkheid om een versnelling van de innovatie in de landbouwsector te realiseren. De gemeente biedt met dit project de kans om duurzaam te vernieuwen, die kans pakken ze als ondernemers met beide handen aan!”

 

Maak het mee!

Wie nu langs de Van Pallandtpolder rijdt of loopt, ziet dat de gewassen en de bloemen aan de rand van de akker volop groeien. Martijn Groenendijk: “Nu wordt het écht zichtbaar waar we vanaf de winter hard aan gewerkt hebben. We gebruikten de wintermaanden onder meer om het teeltplan verder uit te werken, de grond te bewerken en (natuurlijk) te bemesten en de contacten met onderwijs en natuur te versterken.” Met het onderwijs zijn concrete afspraken gemaakt, onder meer met de nieuwe Beroepscampus. Vanaf volgend leerjaar wordt de Proeftuin van Pallandtpolder actief ingepast in het lesprogramma van VMBO-Groen, MBO-groen en RGO (Havo/VWO). Op HBO- en WO-niveau wordt de Proeftuin nu al als stage- en afstudeeropdracht gebruikt.

 

U kunt de duurzame innovaties in de Proeftuin van Pallandtpolder van dichtbij meemaken! De ondernemers laten de komende drie jaar graag zien waar zij mee bezig zijn. Dit doen zij door onder meer evenementen te organiseren en informatieborden te plaatsen bij de akkers met gewassen. De nieuwe website is hier ook een mooi hulpmiddel bij.


 

8 juni 2021
 

Locatie voor drijvend zonnepark bij de Krammersluizen van Rijkswaterstaat aan lokale coöperaties gegund


Overeenkomst getekend in kader Hernieuwbare energie  

Voor een drijvend zonnepark bij de Krammersluizen in Zeeland is de voorovereenkomst getekend door Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind. Niet alleen de verwachte grootte van het zonnepark is bijzonder, ook de locatie. Voor haar bijdrage aan de energietransitie kijkt de rijksoverheid naar locaties die meervoudig gebruikt kunnen worden. Voor gronden van Rijkswaterstaat (RWS) gebeurt dit in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksgrond. Hierin hebben de uitvoeringsorganisaties RWS, RVB en RVO de krachten gebundeld. De locatie Krammersluizen is het eerste project van dit pilotprogramma dat naar de markt gaat.

 

Zeeuwind en Deltawind zijn verheugd dat na een openbare procedure ‘Voornemen tot Overeenkomst’ het gebruiksrecht door het RVB aan hen gegund is. Van de bekkens die in totaal rond de 80 hectare beslaan, mogen de energiecoöperaties 20-40 hectare voor het drijvende zonnepark ontwikkelen. De doorstroming en de veiligheid van het scheepvaartverkeer staat daarbij voorop. Ook is er aandacht voor het behoud van de flora en fauna. De mogelijke impact die het zonnepark heeft op onder andere de natuur en waterveiligheid wordt nog nader onderzocht. Pas als dat goed in beeld is, kunnen vervolgstappen worden gezet. Daarbij is acceptatie van de plannen door bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een essentieel onderdeel. Het gaat hier om een burgerinitiatief van twee lokale coöperaties, die veel ervaring hebben met het borgen van maatschappelijk draagvlak.
 

Veel kennis van omgeving

De coöperaties kennen de locatie goed. Eerder ontwikkelden Zeeuwind en Deltawind hier al succesvol het Windpark Krammer; het grootste burgerinitiatief van Nederland. De energiecoöperaties kunnen daardoor optimaal gebruikmaken van de al bestaande infrastructuur.
 

Inzet meervoudig grondgebruik voor de energietransitie

Sten Heijnis, werkzaam bij Rijkswaterstaat en manager van het Pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond is eveneens trots dat de voorovereenkomst getekend is: “Krammersluizencomplex is het eerste van de 10 pilotprojecten op areaal van Rijkswaterstaat dat naar de markt gaat. We hebben in de voorbereiding om Krammersluizen ‘marktgereed’ te maken, veel geleerd over technische mogelijkheden en haalbaarheid van het project. Eén van de uitdagingen is dat het aan te leggen zonnepark gecombineerd moet worden met het primaire gebruik van het water, namelijk de werking van de sluis op het hoog- en laagbekken. Allereerst hebben we het potentieel van de locatie zorgvuldig onderzocht. Verder vinden we het evenals Zeeuwind en Deltawind belangrijk dat er aandacht is voor natuurwaarden. Het opwekken van hernieuwbare energie is enorm belangrijk, maar we kijken tevens naar behoud van biodiversiteit en klimaatadaptatie.
 

Pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond

In het pilotprogramma dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is opgezet, onderzoeken RWS, RVB en RVO de mogelijkheden om maatschappelijke meerwaarde te kunnen realiseren door meervoudig gebruik bij de inzet van rijkgronden. Dit project is daar een voorbeeld van. Ook bij de andere pilotprojecten is het de bedoeling dat de opwerk van duurzame energie gaat plaatsvinden op baggerdepots, in bermen of op knooppunten langs snelwegen. Heijnis zegt daarover: “Waar dat kan en dat gewenst is, moeten we deze plekken zo optimaal mogelijk benutten om samen met gemeenten, provincies, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en bewoners onze bijdrage te leveren aan het klimaatakkoord. In 2030 moet 70% van de elektriciteit uit zonne- en windenergie komen”. 9 juni 2021

Stinkt...als een bos?

Comgoed was maandagavond aan het Havenhoofd Middelharnis compost aan het verladen. Ondanks de mooie avond, was het doodstil op de haven. Tja, als stinken subjectief is, dan hebben de bewoners van Oude-Tonge nog wat te goed. We leven mee met de bewoners van Oude-Tonge. Sterkte allemaal!6 juni 2021


“Mogelijk fouten gemaakt rond financiële steunverlening”


 Sommerdieker doet aangifte tegen Kaag


“Zojuist aangifte gedaan tegen minister Kaag op basis van Artikel 421 Wetboek van Strafecht (financieren van terrorisme) en verzocht om vervolging. Zeer correct geholpen door politie Middelharnis. Nu wachten op reactie OM.” Schreef Lucas Hartong 31 mei op twitter.
 


Deze post bleef niet onopgemerkt. Onze eilandelijke Djoeke de Haan, secretaris van de heropgerichte afdeling van D66 reageerde.  Ze meldt namens de afdeling dat niet het juiste wetsartikel zou zijn gebruikt, hetgeen mogelijk zal leiden tot het sneuvelen van de aangifte of terugverwijzing voor een goede onderbouwing. “Het is in ieder geval al bijzonder dat Hartong zegt dat hij op grond van art 421 Sr aangifte doet. In het hele proces verbaal staat alleen art 46 Sr en art 140a jo art 140 lid 4 Sr. Voor art 421 Sr (financieren van terrorisme) moet voldaan zijn aan opzet, verlenen van geldelijke steun, en de terroristische daden moeten worden aangetoond. Lijkt mij lastig en ver gezocht.”
 

Hartong gevraagd om een reactie: “Ik heb de aangifte tegen minister Kaag gedaan op basis van openbare, bekende feiten. Het is uiteraard primair aan de Tweede Kamer als controlerend orgaan van de regering om te onderzoeken of zaken fout zijn gegaan omtrent de financiële steunverlening aan Palestijnse organisaties en het is prima dat er nu een onderzoek loopt en kamervragen in deze kwestie zijn gesteld door o.a. PVV, CDA en SGP.”


Vermoeden van strafbaar handelen
Hartong vindt dat burgers aangifte mogen of zelfs moeten doen als zij vermoeden dat er sprake is van strafbaar handelen door iemand, of dat nu een collega op het werk is of een minister. Hij weet dat er redenen kunnen zijn voor de rechter om zijn aangifte af te wijzen. “Bij mijn aangifte ben ik niet uitgegaan van wat ‘haalbaar’ of ‘kansrijk’ is, maar wat nodig is, vooral moreel gezien. Het kan niet zo zijn dat een minister belastinggeld, ook namens mij dus, uitgeeft aan zeer dubieuze doelen.”

 

Meerdere keren is de minister gewaarschuwd voor banden tussen de gesubsidieerde Palestijnse NGO en genoemde terreurorganisatie/leden. “Dan moet je verstandig zijn. Iedere politicus of bestuurder kan fouten maken. Je moet er echter lering uit trekken en serieuze excuses aanbieden als zaken fout zijn gelopen. De minister lijkt hiertoe niet bereid. De weg naar justitie stond open op grond van artikel 421 Wetboek van Strafrecht (financiering terreur) en internationale verdragen die steun aan terreur verbieden en strafbaar stellen.
 

Reactie OM
Hartong zegt bij de politie van Middelharnis uiterst correct te woord te zijn gestaan en geholpen bij het doen van zijn aangifte. “Ik ben geen jurist, advocaat of strafrechter. Ik ben slechts een burger die zijn burgerplicht wil doen, weet hebbend van een (mogelijk) strafbaar feit en ik heb dan ook verzocht in mijn aangifte om vervolging in te stellen op basis van gegevens die ik tot mijn beschikking had. Het is nu wachten op reactie van het OM, dat daartoe drie weken de tijd heeft.”

 


4 juni 2021

Fenna Swart strijdt tegen de biomassacentrale van Vattenfall in Diemen


In Nederland loopt er een rechtszaak tegen Vattenfall vanwege de geplande biomassacentrale in Diemen. Vernietiging van de twee afgegeven vergunningen is het doel. Op 7 juni zal duidelijk worden of dat gelukt is. Ook internationaal is de strijd nog lang niet gestreden. De financiële belangen zijn groot. In Brussel zijn het uitgerekend de Nederlanders Diederik Samsom en zijn baas Frans Timmermans die de komende tijd gaan bepalen of het verstoken van bossen mee mag blijven tellen als ‘klimaatneutraal’

 

https://www.climategate.nl/2021/06/het-grootste-ecologische-schandaal-van-de-eeuw-biomassa/1 juni 2021


AD Voorne Putte: 

Grote weerstand tegen komst van composteerfabriek in Oude-Tonge: ‘Die hoort op de Maasvlakte, niet hier’

 

Onder bewoners van Oude-Tonge heerst grote weerstand tegen de komst van een composteerfabriek. Biomassabedrijf Comgoed wil de fabriek neerzetten op zijn bedrijfsterrein in het dorpje, op de grond waar momenteel staalslakken liggen opgeslagen. De gemeenteraad van Goeree-Overflakkee heeft aangegeven ‘geen bedenkingen te hebben’ bij de komst van de fabriek. De dorpsraad van Oude-Tonge is ‘zwaar teleurgesteld’ in het besluit.

https://www.ad.nl/voorne-putten/grote-weerstand-tegen-komst-van-composteerfabriek-in-oude-tonge-die-hoort-op-de-maasvlakte-niet-hier~a6bcbd10/


29 mei 2021

 

Wethouder Bruggeman opent MEE-locatie in Middelharnis

 

 
Wethouder Berend Jan Bruggeman heeft vrijdag 28 mei samen met bestuurder Michiel van der Vlies van MEE Plus de nieuwe locatie van MEE in Middelharnis officieel geopend.

De onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE gaan vanuit deze nieuwe locatie hun zorg en ondersteuning bieden aan inwoners van Goeree-Overflakkee. Dit betekent dat zij geen onderdeel meer zijn van Team Jeugd en Gezin van de gemeente Goeree-Overflakkee. Wel blijven de cliëntondersteuners en Team Jeugd en Gezin nauw met elkaar samenwerken.

 

 

 

Cliëntondersteuners vormen hun eigen team en borgen zo onafhankelijkheid

MEE is de onafhankelijke specialist voor mensen met een (onzichtbare)beperking. De cliëntondersteuners staan naast jou, denken met je mee en zijn pas tevreden als u de passende zorg krijgt die u nodig heeft. Het onafhankelijke karakter van de dienstverlening betekent dat zij niet gebonden zijn aan instanties, wat betekent dat zij u onafhankelijke zorg/ondersteuning kunnen bieden.

 

 

 

Om het onafhankelijke karakter van de cliëntondersteuners te behouden, is ervoor gekozen om hen een eigen team te laten vormen. Zij doen dit vanuit naam van de stichting MEE Plus. Dit betekent dat zij vanaf 1 juli 2021 officieel geen onderdeel meer zijn van Team Jeugd en Gezin. Voorafgaand daaraan zijn zij verhuisd van het gemeentehuis naar de centrale zorglocatie Juliana van Stolberglaan 19 in Middelharnis. In dit centrum is onder andere ook het CJG gevestigd. Bestaande cliënten zijn op de hoogte gesteld van de verandering.

 

 

 

 

 

 

 


28 mei 2021
 

Gezamenlijke actie tegen verhuurdersheffing gemeente Goeree-Overflakkee en Oost West Wonen


REGIO - Woningcorporatie Oost West Wonen betaalt jaarlijks 6 miljoen verhuurderheffing aan de belastingdienst. Geld dat zij veel liever investeren in nieuwe woningen en verduurzamen van bestaande woningen. Wethouder Markwat (wonen) van gemeente Goeree-Overflakkee en directeur-bestuurder Marleen van de Kamp van Oost West Wonen schreven samen een oproep aan de #informateur Mariëtte Hamer om de verhuurdersheffing af te schaffen. Met hun gezamenlijke brief sluiten zij aan bij de landelijke actie #stopdeverhuurdersheffing van alle woningcorporaties in Nederland.

 Op Goeree-Overflakkee is sprake van een grote woningbehoefte. De gemeente en de woningcorporatie doen hun uiterste best om voldoende aanbod te realiseren, passend bij de vraag van de verschillende doelgroepen. Jongeren en ouderen, alleenstaanden en gezinnen, Nederlanders en nieuwkomers, starters en doorstromers, daklozen en spoedzoekers. Iedereen in Nederland in een huis moet kunnen wonen waarin hij of zij zich thuis voelt.

 

Schaf de verhuurdersheffing af

Momenteel draagt Oost West Wonen op jaarbasis ongeveer 6 miljoen euro af aan verhuurdersheffing. Als dit bedrag kan worden besteed aan renovatie, nieuwbouw, verduurzaming, klimaatadaptatie en verbetering van de leefbaarheid, kunnen corporatie en gemeente gezamenlijk op een adequatere wijze voldoende en passend aanbod van woningen realiseren.
 

Daarom roepen wethouder Markwat en bestuurder Van de Kamp de landelijke politieke partijen die een nieuw kabinet gaan vormen op de verhuurderheffing af te schaffen. Dan kunnen de gemeente Goeree Overflakkee en woningcorporatie Oost West Wonen meer doen voor bewoners en woningzoekenden op Goeree-Overflakkee.
 

Nieuwbouw verduurzaming en veiligheid

Woningcorporatie Oost West Wonen heeft plannen klaar liggen om de aankomende jaren bijna 1000 nieuwe woningen te bouwen. En zij werken hard aan het duurzamer maken van bestaande woningen. Bij renovaties verbeteren en verduurzamen ze woningen tegelijkertijd. In totaal zal bijna een derde van het woningbezit verder verduurzaamd worden. Op sommige plekken maken inwoners zich zorgen over de veiligheid en sfeer in hun wijk. Prettig wonen stopt niet bij de voordeur. Samen met de Huurdersorganisaties, dorpsraden en maatschappelijk werk nemen de gemeente en corporatie initiatieven om bewoners met elkaar in contact te brengen en zorgen zij voor begeleiding en toezicht om overlast en onveiligheid tegen te gaan.
28 mei 2021

Inspraakmoment Gemeente Goeree Overflakkee 27 mei 2021

Zorgen over de toekomst door bijna onbeperkte bouwmogelijkheden op percelen met centrumbestemming
 

Er was ooit “de achterweg” (in dit voorbeeld heb ik het over Stellendam), de mensen die hier al langere tijd wonen, spreken nog steeds over “de achterweg”, ik spreek dan over de Mr Iman Caustraat. Ze ligt, zoals velen wel weten, achter de Voorstraat.  
 

Aan de voorkant (de Voorstraat dus) gezellige bedrijvigheid van voorbijlopende dorpsgenoten, bezoekers van het centrum en de nodige toeristen. Aan de achterkant de tuinen. De rust, de ruimte en de stilte waar Goeree-Overflakkee zich zo graag over uitspreekt.  Wat ik al zei, dit is een voorbeeld, want elke kern van Goeree-Overflakkee kent wel een situatie als deze. Een voor- en achterweg. Een plek voor je huis en een plek voor de tuin. Een fijne traditionele manier van wonen op Goeree- Overflakkee. En al is er geen achterweg, dan nog is het fijn wonen in het hart van een dorp op Goeree-Overflakkee. Wel reuring, maar geen stadse drukte.
 

De heer Markwat zei pas geleden nog: en ik citeer:

“Het is hier goed wonen en we willen dat dit ook zo blijft. Dat vraagt bijvoorbeeld ook dat we goed kijken naar de leefbaarheid, maar ook dat we nadenken over ontwikkelingen als de relatief sterke vergrijzing en de toename van éénpersoonshuishoudens. Door hier met elkaar goede afspraken over te maken bouwen we samen aan een aantrekkelijk en toekomstbestendig Goeree-Overflakkee.” (Bron: https://igo.nl/nieuws/actueel/artikel/28425/Prestatieafspraken-woonambitie-2021-Goeree-Overflakkee).
 

Alles in balans toch? Het moet immers, zonder voorbij te gaan aan de noodzaak van ontwikkeling, leefbaar blijven. Kwaliteit van wonen en leven staat hoog in het vaandel. Daar zijn goede afspraken over gemaakt, konden we net lezen. Dat maakt het wonen op Goeree-Overflakkee ook zo fijn.
 

Ik heb mijn geboortestad (Lelystad) achter mij gelaten om te kunnen genieten van de vrijheid die ik hier ervaar. Weg van het stadse en toch ook geen doodse stilte. Ook ik moest inburgeren en mij voegen aan de eilanditeit en dat doe ik met liefde. Ik draag klompen in de tuin, de zondagen zijn dagen van rust, ik sta niet meer 24 uur per dag “aan” en zeg voorbijgangers gedag al ken ik niet iedereen. Ik streek neer op de Voorstraat waar ik rustig kon wonen. Veilig en geborgen.
 

Ik ging weg van stadse hutje mutje zonder te verhuizen naar een huisje op de hei. Tenminste, ik dacht weg te verhuizen van het stadse hutje mutje wonen….
 

MAAR helaas is het hutje mutje wonen weer een dreigende realiteit. Er dreigen stadse praktijken. Veel bewoners op weinig vierkante meters in torenhoge huizen die te dicht op elkaar staan. Weg rust, weg vrijheid, weg goede afspraken.
 

Want waar de gemeente zorgvuldige afwegingen maakt als het gaat over uitbreiding van huisvesting, daar wordt door aannemers oneigenlijk gebruik gemaakt van de wet- en regelgeving rondom percelen met bestemming centrum. Zij kopen perceel voor perceel op om rücksichtslos te bouwen met winst als oogkenmerk. Zij hebben geen oog voor woonkwaliteit en vergeten rekening te houden met omwonenden. Zij weten precies de mazen in de wet te misbruiken. En er wordt voorbij gegaan aan de cultuurhistorische waarde waar zowel de bewoners als de gemeente zo trots op zijn. Als de gemeente niet ingrijpt bouwen zij hele nieuwe straten, zo ook in de traditionele achterwegen, te  dicht op elkaar. En de gemeente lijkt zich vleugellam te voelen, ze lijkt de regie uit handen te geven aan de aannemers. Want op bestemming centrum mag blijkbaar bijna onbeperkt gebouwd worden.
 

De aannemers beslissen nu over de ontwikkeling van de dorpskernen. Zij hebben nu het toekomstbeeld in handen, het toekomstbeeld van de belangrijkste delen van de dorpen. Zij mogen nu bepalen hoe dat centrum er uit gaat zien, hoeveel huizen er gebouwd gaan worden en hoeveel bewoners er op een paar vierkante meter komen te wonen.
 

Dit gebeurt in alle kernen en er is geen bewoner die hier gelukkig van wordt. Er ontstaat veel leed en er zijn grote zorgen om de toekomst.
 

De vraag aan de gemeente is dan ook om na te denken over alle gebieden waar bestemming centrum van toepassing is. Het voorstel is om daar een “onderlegger” aan te verbinden (of hoe dat ook heet). Een onderlegger waarmee onbeperkt bouwen op percelen met bestemming centrum aan banden wordt gelegd. Een onderlegger om de leef- en woonkwaliteit en de cultuurhistorische waarden te beschermen. Een onderlegger die de achterweg een achterweg laat zijn en een dorp een dorp laat zijn.
 

Een onderlegger die dwingt tot zorgvuldigheid.
 

Want de huidige ontwikkelingen staan zo haaks op de zorgvuldigheid die de gemeente aan de dag legt bij uitbreiding van huisvesting. Dit kan toch nooit de bedoeling zijn? De gemeente is toch niet vleugellam?

Beste gemeente, en ik stel deze vraag bijna wanhopig:
 

Willen jullie ons, de dorpen en jezelf alsjeblieft beschermen?

Beperk alsjeblieft de vrijheid van bouwen op percelen met bestemming centrum. Voorkom dat aannemers het nieuwe dorpsbeeld gaan bepalen. 

Bedankt voor jullie aandacht.

Manja Meijer
Aanvullende brief naar de raadsleden
 

Beste raadsleden,

 

Via deze weg kom ik graag nog even terug op de inspraak van gister (27 mei 2021) en de reacties die ik heb ontvangen. Om te beginnen wil ik de mensen die mij steunen enorm bedanken. Ik had nog aan de voorzitter heel kort het woord willen vragen, maar het ging te snel (ook uit mijn onwennigheid) dus vandaar nog even deze mail.
 

 

Er is gesproken over voorbeelden en er is gesproken over de noodzaak van woningbouw. Ook is er iets gezegd over dat het allemaal binnen de wet- en regelgeving past en mensen tegen verpaupering zijn. En dat is allemaal (deels) waar. Maar mijn inbreng en en mijn verzoek aan de gemeente gaan niet over je beter aan de regels houden of over dat er niet gebouwd mag worden. Ook wij zijn tegen verpaupering en voor ontwikkeling (overigens wordt in Stellendam al gewerkt aan de woningnood met het project Thuishaven Stellendam, dat levert ruim 30 woningen op). 
 

 

MIjn inbreng gaat over zorgvuldigheid, over niet klakkeloos bouwen omdat het mag. Ons verzoek is, en echt bijna wanhopig, of er zorgvuldige overwegingen gemaakt kunnen worden bij het bouwen.
 

 

Dus laat een aannemer bouwen op een bestemming centrum, maar blijf in contact met omwonenden en hou alles binnen proporties.Hou alsjeblieft de regie in eigen handen en laat niet de wet-en regelgeving rondom percelen centrum prevaleren boven woonkwaliteit van de huidige bewoners. Zoals ik in de inbreng benoem, is het voorstel om een onderlegger te maken (zoals bv de paraplu bestemming op wonen 1 en wonen 2), niet zodat er niks meer mag, maar wel zodat niet alles meer mag. Omschrijf regels die om zorgvuldigheid vragen.
 

 

Kleine laatste toevoegingen:

- ik spreek namens een groep van 20 Stellendammers (maar ik denk ook zeker namens meerdere bewoners van onze mooie gemeente)

- Alle raadsleden zijn welkom om eens te komen kijken naar het voorbeeld aan de Mr Iman Caustraat 32 en 32 a/Voorstraat 43 in Stellendam omdat ik daarmee goed kan laten zien dat wat mag, niet altijd passend en/of wenselijk is. 

- Ik vraag mij trouwens ook serieus af of "bestemming centrum" van oudsher wel bedoeld is om onbeperkte woonruimte te bouwen of dat het vooral bedoeld was voor bedrijvigheid, Ik denk het laatste, en als dat zo is dan worden we ingehaald door aannemers die oneigenlijk gebruik maken van die wet- en regelgeving. En dat, gemeente, moeten we toch niet willen? 

 

Samenvattend: we zijn niet tegen bouw en ontwikkeling, we maken ons wel enorm zorgen over de rucksichtslosheid (is dat een goed woord?) waarmee dat nu plaats vindt.

 

Hartelijke groet en we hopen tot ziens op mr Iman Caustraat,


27 mei 2021


Rust alle windmolens uit met detectiesystemen

WIERINGERWERF - Een lammergier heeft een botsing met een windmolen bij Wieringerwerf niet overleefd. Het dier, dat met een spanwijdte van zo'n drie meter behoort tot de grootste vogelsoorten van Europa, werd vanmorgen dood gevonden naast een turbine in de polder.


https://https://nos.nl/artikel/2382447-lammergier-dood-na-botsing-met-nederlandse-windmolen
27 mei 2021

PvdA zet mensen centraal en stemt tegen bioboardfabriek

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - De gemeenteraad heeft 20 mei opnieuw gesproken over het verzoek van Comgoed B.V. om op het bedrijventerrein van Oude Tonge een bioboardfabriek te vestigen. Comgoed is vanaf 2016 met het college in gesprek om deze fabriek in Oude Tonge te vestigen. Het geldende bestemmingsplan laat geen ruimte voor de vestiging van een dergelijk industrieel complex. Toch steunden 14 raadsleden (SGP, CDA, CU en VVD)de komst van een dergelijke fabriek. 12 raadsleden waren tegen. Ook de PvdA (3 raadsleden). We leggen uit waarom.

 

Het college (SGP, VKGO, CDA en VVD) heeft de raad voorgesteld om akkoord te gaan met een verklaring van geen bedenkingen voor de vestiging van een bioboardfabriek te Oude Tonge. Dat is de eerste stap in het vergunningenproces naar een dergelijke fabriek. De Provincie heeft een belangrijk aandeel in dit proces. De gemeenteraad zal op termijn een definitief oordeel moeten vellen.

 

De PvdA stelt mens en milieu centraal. Reden voor een stevig standpunt tegen de komst van een bioboardfabriek. Cees Grinwis (raadslid PvdA) stelt dat het in Oude Tonge om een bedrijventerrein gaat en dus geen industrieterrein. Destijds (2013) een duidelijke keuze van de gemeenteraad inclusief de beperkingen voor omvang, aard van de bedrijven en de milieucategorie. Dit om een goede leefomgeving voor mensen, natuurbescherming en bedrijvigheid in balans samen te laten gaan.

 

De recente ‘goednieuwsshow’ van Comgoed schetst dat anders. ‘Last van ongewenste geuren, wel nee het ruikt naar bos’. ‘Veel verkeersbewegingen, wel nee veel materiaal komt van het eiland’ (red.: blijkt 10% te zijn). Zo verwoordde PvdA raadslid Cees Grinwis dat.

Andere fracties (VVD, SGP en CU) kiezen voor vestiging o.a. omdat de ondernemer al zo lang (sinds 2016) met het college in gesprek is. De Christenunie (CU), woordvoerder Conny Pipping, bleek na beantwoording van vragen door het college toch ook voor de komst van de bioboardfabriek te zijn.
 

Niet de keuze van de PvdA. Immers, de fabriek staat er voor 50 jaar zoals Comgoed zelf aan geeft. Dat kun je inwoners en de natuur niet aan doen. Kortom zoals Cees Grinwis (PvdA) het samenvatte ‘genoeg’d’ dan ook genoeg’d’ om maar eens een Ouddorps gezegde te gebruiken’. De PvdA zet mens en omgeving centraal.

 

De PvdA blijft dit dossier met aandacht volgen. Immers, deze fabriek moet er niet komen op die plek. Wil je met de PvdA hierover in gesprek en/of heb je ideeën hoe vestiging van een dergelijk industrieel complex kan worden voorkomen en wil je die met ons delen dan horen wij dat graag. Dat kan op onze facebookpagina PVDA GOEREE OVERFLAKKEE. Ook ben je van harte welkom bij onze inloopfracties. De data staan op de facebookpagina.


27 mei 2021
 

Eerste nieuwe gemeentevlag gehesen door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman

 

Goeree-Overflakkee heeft vanaf nu een gemeentevlag op basis van het in 2013 vastgestelde gemeentewapen. Deze vlag staat symbool voor het hele eiland en is aanvullend op de bekende vlag met het gemeentelogo. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman hees 27 mei het eerste exemplaar bij het gemeentehuis.

 
Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee besloot enkele jaren geleden om van elk dorp op Goeree-Overflakkee de eigen dorpsvlag uit te gaan geven. De verkoop van de vlaggen liep vanaf het begin heel goed. De afgelopen periode kwamen bij het Streekmuseum vragen binnen of er ook een passende vlag bestond voor de hele gemeente in dezelfde stijl als de dorpsvlaggen. Die was er nog niet voor de jonge fusiegemeente die op 1 januari 2013 ontstond uit vier gemeenten.

 


Samenstelling en ontwerp vlag

Het Streekmuseum heeft daarom contact opgenomen met de gemeente met het verzoek een gemeentevlag te ontwikkelen voor gebruik door particulieren. Hierna is – volgens protocol – door de gemeente aan de Hoge Raad van Adel gevraagd om een officieel ontwerp. De afbeelding van de vlag is afgeleid van het gemeentewapen en bestaat uit blauwe en witte golvende banen met een korenschoof.

 


Hijsen eerste exemplaar

De burgemeester hees het eerste exemplaar van de nieuwe vlag.  Namens het Streekmuseum was ook een vertegenwoordiger aanwezig. De vlag werd gehesen naast de gemeentevlag met het logo van de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente gaat gebruik maken van beide vlaggen. Bijvoorbeeld op het gemeentehuis komen de vlaggen naast elkaar te hangen. “We zijn op Goeree-Overflakkee trots op ons eiland, trots op onze mooie gemeente. En terecht. Dat maakt deze vlag ook duidelijk”, aldus burgemeester Grootenboer.

 


Verkrijgbaar bij het Streekmuseum

Het Streekmuseum heeft de nieuwe gemeentevlaggen in beheer en verkoopt de vlaggen in de museumwinkel en via de webshop. Er zijn diverse afmetingen beschikbaar, een gewone vlag, een mastvlag, een caravan-/bootvlaggetje en een wimpel. De nieuwe vlag op basis van het gemeentewapen mag het hele jaar door wapperen bij huis, boot of caravan.

26 mei 2021

Eerste Kamer stemt voor quarantaineplicht en testbewijzen

Nieuwsbericht | 26-05-2021 | 08:00

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de wetsvoorstellen voor de quarantaineplicht en de coronatoegangsbewijzen.Daarmee gaan de wetten begin juni in. Ook de tijdelijke wet coronamaatregelen is met drie maanden verlengd. 


https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/05/26/eerste-kamer-stemt-voor-quarantaineplicht-en-testbewijzen


25 mei 2021


D66 maakt comeback op het eiland


De leden van D66 op het eiland hebben besloten weer actief te worden. Maak kennis met de secretaris Djoeke de Haan.22 mei 2021

 

persbericht Dorpsraad Oude-Tonge: 
 

Inwoners en Dorpsraad Oude-Tonge zwaar teleurgesteld
 

De inwoners en dorpsraad zijn zwaar teleurgesteld in
de gemeenteraad van Goeree Overflakkee


De gemeenteraad heeft op donderdag 20 mei een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Het bezwaarschrift en een petitie van 1100 handtekeningen was blijkbaar niet genoeg voor de raad om de inwoners gerust te stellen en het verzoek tegen te houden. Naast de grote hoeveelheid kassen, windmolens, staalslakken en hennepteelt, krijgt Oude-Tonge nu blijkbaar een industrieterrein.       

De dorpsraad heeft vragen gesteld waarop zij nog geen antwoorden heeft gekregen. Wij vragen ons dus nog steeds af, waarom deze gemeente haar eigen beleid, om een milieucategorie van maximaal 2.1 te hanteren, zo makkelijk overboord gooit.

 

Wat is de reden om van het beleid een Groen Eiland te zijn met een slogan van Rust, Ruimte en Natuur te veranderen in windmolens en industrie? Daar is nog geen opheldering over gegeven.


Door de stemming is duidelijk, dat de gemeenteraad niet luistert naar de inwoners, maar blijkbaar meer waarde hecht aan de plannen van grote bedrijven en investeerders. Oude-Tonge, wordt nu het zwaarst getroffen dorp door gemeentelijk beleid.
 

Wij maken ons dan ook grote zorgen over de enorme toename van stankoverlast en niet te vergeten over de infrastructuur. Dit bedrijf brengt een grote toename van vrachtverkeer met zich mee en daarnaast zijn er ook plannen om op het terrein nog een groot distributiecentrum te realiseren.

 

Wij zouden heel graag van de voorstemmers willen horen, wat de motivatie is geweest om deze keuze te maken, want wij, en de inwoners begrijpen dit niet.

 

Dorpsraad Oude-Tonge zal de komende weken benutten om te kijken wat zij nog kunnen in deze.
21 mei 2021

Bewoners missen de bomen

tekst en foto's Maria Evers

NIEUWE-TONGE - “Het was de mooiste straat van het dorp”, vindt een bewoner. De bomen in het Korteweegje moesten wijken voor een grote renovatie van de straat. “Zonde van de bomen, maar wel een normaal begaanbaar trottoir!” is een van de reacties op Facebook. De gemeente wil graag in overleg met de bewoners van het Korteweegje, bomen terugplanten.


Zicht op de prachtige hoge bomen aan het Korteweegje
 

Er is een prachtige, stenige straat voor teruggekomen, maar de bewoners missen het levende groen. De gemeente vertelt dat de bomen die zijn weggehaald op de erfgrens stonden, voor een deel in de voortuinen en deels op de stoep. Tijdens het traject van rioolvervanging en nieuwe bestrating bleek het niet mogelijk om de bomen op de stoepen terug te laten komen.


Alle bomen moesten wijken voor de werkzaamheden


 “Dat vinden we als gemeente ook jammer, want groen in de straten is belangrijk. Daarom hebben we eind vorig jaar voorgesteld aan de omwonenden of wij een boom (of twee) op onze kosten in hun voortuin kunnen planten, om zo de laanstructuur weer terug te laten keren. We hebben al een aantal positieve reacties. Degenen die nog niet gereageerd hebben benaderen we binnenkort opnieuw om dit voor te leggen. Als in het Korteweegje geen 31 bomen kunnen terugkeren, wordt het ontbrekende aantal elders in Nieuwe-Tonge gecompenseerd”, aldus een woordvoerder.


21 mei 2021

 

Gele hesjes fietsen door Goeree-Overflakkee voor verkeersexamen

 

Dit schooljaar organiseren de basisscholen op Goeree-Overflakkee voor het eerst zelf het praktisch verkeersexamen voor de leerlingen. Wethouder Peter Feller gaf vandaag het startschot in Ouddorp. Hij overhandigde gele hesjes die de leerlingen dragen tijdens het examen aan School met de Bijbel 'Koningin Beatrix' in Ouddorp. Misschien komt u binnenkort de leerlingen van groep 7 en 8 wel tegen in deze hesjes.

 


Wethouder Feller temidden van de jeugd

Tijdens het praktisch verkeersexamen gaan de kinderen op weg met een goedgekeurde fiets en een geel hesje. Enkele scholen hebben een verbeterslag in het examen doorgevoerd. Zo fietsen de meeste scholen nu een route door hun eigen kern. Ook hebben sommige scholen de handen ineengeslagen en gezamenlijk het examen georganiseerd. De basisschoolleerlingen krijgen te maken met verkeerssituaties die ze ook in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Vrijwilligers langs de route letten op bijvoorbeeld het verlenen van voorrang, het kijkgedrag en het aangeven van richting.

 


Voor iedere school verzorgen de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid en gemeente Goeree-Overflakkee een set met genummerde hesjes. Deze worden tijdens het praktisch verkeersexamen gebruikt om de vaardigheden van de leerlingen goed te kunnen beoordelen. Wethouder Peter Feller: “Ik vind het heel belangrijk dat kinderen leren om zelfstandig en veilig deel te nemen aan het verkeer. Ook als ze straks naar de middelbare school fietsen”.

21 mei 2021

 

PMD afval te over


tekst en foto's: Maria Evers

REGIO – We produceren met zijn allen veel afval. Ondanks de tweewekelijkse ophaal van de PMD-zakken aan huis door de RAD, staan en liggen de verzamelplekken/containers vaak nog volop met de bekende groene zakken. Het is veel bewoners een doorn in het oog en het is vragen om zwerfafval en rotzooi op straat en in tuinen.Foto van dinsdag 18 mei in Dirksland


In Nieuwe-Tonge staan elke keer weer zakken rond de volle container. Een bewoner suggereert dat er te weinig containers staan. Ook in de nieuwe woonwijk in Dirksland klagen bewoners over de zakken op straat. Bewoner Jan Nijsse: “Bewoners die bellen worden van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeente verwijst naar de RAD en die verwijst weer naar de gemeente.”

 


Foto van dinsdag 18 mei in Nieuwe-Tonge


De gemeente reageert: “Het aanbod is enorm toegenomen, waardoor de druk op de containers toegenomen. Er wordt gewerkt aan verbetering. Er wordt gewerkt aan verbetering. Zo is de ledigingsfrequentie al fors omhooggegaan. We proberen de containers nu 5x per week te laten legen. Eind dit jaar, begin volgend jaar zullen we het gebruik van de PMD containers evalueren. PMD-afval wordt om de week huis aan huis opgehaald.  We vragen inwoners om PMD-zakken dan aan te bieden. Zo raken de verzamelcontainers minder snel vol en blijven ze beschikbaar voor bewoners die thuis geen zakken kunnen bewaren.”

 

De gemeente is verantwoordelijk voor het afvalbeleid. “Dat gaat bijvoorbeeld over  hoe er wordt ingezameld. De RAD is verantwoordelijk voor de uitvoering van het afvalbeleid. Zij zorgen voor de inzameling, de ledigingen van de verzamelcontainers etc. Voor alle afvalgerelateerde vragen kunnen inwoners bij de RAD terecht. Ook de beantwoording gaat via de RAD. Weten zij het antwoord niet direct, dan schakelen ze met de gemeente. Zo willen we ‘kastje naar de muur’ voorkomen.”

 20 mei 2021
 

Onveilige Haringvlietbrug kan niet open voor hoge scheepvaart


REGIO - Het beweegbare deel van de Haringvlietbrug kan vanaf deze week niet meer worden geopend. Een veilige doorvaart kan volgens Rijkswaterstaat niet gegarandeerd worden. Alleen scheepvaart lager dan 13 meter kan doorgang vinden. Andere schepen moeten omvaren.


https://tinyurl.com/4t3vvjv2

19 mei 2021
 

Waterschap Hollandse Delta:
Verziekte bestuurscultuur, machtsstrijd én 18 miljoen winst

 

Ondanks een ‘verziekte bestuurscultuur’ boekte waterschap Hollandse Delta in 2020 een dikke winst. Maar of het positieve resultaat van 18 miljoen euro genoeg is om de belasting voor inwoners en bedrijven te laten dalen, is nog de vraag.


https://tinyurl.com/yuzrdv3419 mei 2021


Algemeen Dagblad:
 

Bewoners willen na windmolens niet nóg een fabriek in de achtertuin

‘Wat staat ons hierna te wachten?’ De inwoners van Oude-Tonge zijn het zat dat de gemeente Goeree-Overflakkee maar niet naar hen wil luisteren. Na de windmolens vrezen ze nu voor de mogelijke komst van een composteerinrichting en bioboardfabriek in het dorp. ,,Alles wordt in Oude-Tonge gedumpt. Wat staat ons hierna nog meer te wachten?’’


https://tinyurl.com/ywkyv33518 mei 2021
 

Rapportage Waterwerken toont resultaten van 2020

REGIO - Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta heeft de rapportage Waterwerken 2020 vastgesteld. In 2020 zijn er -ondanks corona- weer veel mooie resultaten behaald op het gebied van dijken, schoon en voldoende water, wegen en waterketen. Ook ten aanzien van duurzaamheid, innovatie en klimaatadaptatie hebben we grote sprongen voorwaarts gemaakt.

 

 

Enkele bijzondere projecten in 2020 waren de aanpak van de Rotterdamseweg in Ridderkerk, de aanleg van vispaaiplaatsen in het Brielse Meer en de planstudie voor Springertduinen op Goeree-Overflakkee. Maar ook de subsidieregeling klimaatinitiatieven, de pilot met bokashi en de aanleg van zonneweides zijn zaken om trots op te zijn.

 

Beleidsontwikkelingen

Op het vlak van beleidsontwikkeling hebben we evenmin stil gezeten. In 2020 is het Stroomgebiedbeheerplan 3 vastgesteld. Hierin staan plannen om de waterkwaliteit in ons gebied verder te verbeteren. De groenvisie ‘Buitengewoon groen’ biedt handvatten om het landschap in ons gebied nog beter te beheren. Tot slot is er veel aandacht besteed aan het nieuwe Waterbeheerprogramma. In dit beleidsstuk staan onze doelen voor de periode 2022-2027.

 

Interactieve rapportage

Waterwerken is een interactieve online rapportage, te vinden via https://bit.ly/3yfM4HB. Gegevens worden zoveel mogelijk visueel gepresenteerd, bijvoorbeeld op kaarten die je zelf kunt inzoomen. Zo zie je in één oogopslag waar veel vis voorkomt of hoe de dijken erbij liggen. Nieuw dit jaar is het tabblad innovatie in het hoofdstuk ‘Maat op Klimaat’.  

 

De rapportage Waterwerken toont enkel de stand van zaken. Het laat zien of we op koers liggen om de langetermijn doelen uit beleidsstukken zoals het Waterbeheerprogramma en Maat op klimaat te halen. Het bijsturen of aanpassen van doelen en maatregelen gaat via andere middelen, zoals de Kadernota of Programmabegroting.

18 mei 2021


Streekmuseum brengt legpuzzels met kenmerkende plaatjes uit

Goeree-Overflakkee in 1000 stukjes 
 

Hoe hou je als museum het hoofd boven water in een tijd waarin je maanden dicht moet blijven? De vrijwilligers van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee besloten niet bij de pakken neer te zitten, maar andere manieren te bedenken om tóch inkomsten binnen te krijgen. De museumwinkel en de webshop zijn namelijk wél open. Het museum brengt drie 1000 stukjes tellende legpuzzels op de markt met daarop typisch Flakkeese foto’s en prenten.


https://tinyurl.com/4eawte2h


17 mei 2021

Het einde van die smerige en ziekmakende poepveldjes


Aanlijn- en opruimplicht bij het honden uitlaten (APV)

GOEREE-OVERFLAKKEE - Binnen de bebouwde kom geldt overal een aanlijnplicht. Ook geldt overal binnen de bebouwde kom een opruimplicht. Dit houdt in dat iedereen die met een hond wandelt, dat alleen met een aangelijnde hond mag doen en verplicht een opruimmiddel bij zich moet hebben en zelf direct de hondenpoep moet opruimen.17 mei 2021

Enquête Burgerparticipatie: burgers voelen zich niet serieus genomen

Vernietigend rapport over houding van de gemeente naar burgers

 

Uit de enquête die onder bewoners van Goeree-Overflakkee werd gehouden blijkt dat de meeste inwoners zich niet serieus genomen voelen. Ze voelen niet dat de gemeente openstaat voor hun mening. Ze willen graag meer open communicatie en ruimte voor ideeën van betrokken burgers. Wat gaat B&W met deze uitkomsten doen?

 

De inwoners van Goeree-Overflakkee zijn redelijk bekend met het begrip burgerparticipatie. Ze geven aan geïnteresseerd te zijn om mee te denken met de plannen die de gemeente maakt. Inwoners gaven aan vooral te participeren omdat ze meer invloed willen hebben op de mogelijke veranderingen in de leefomgeving. Een fijne leefomgeving voor de eventuele (klein)kinderen achterlaten speelt ook een grote rol. Meedenken in de beginfase en tijdens het project krijgen dan de voorkeur. De inwoners geven aan dat de gemeente een informerende en samenwerkende rol op zich moet nemen. Redenen om niet te participeren zijn dat het veel tijd kost en dat de inwoners het gevoel krijgen niet serieus genomen te worden.
 

Er werden vervolgens een aantal vragen gesteld rondom de houding tegenover de gemeente. De meeste inwoners hebben niet het gevoel dat de gemeente hun mening serieus neemt en hier iets mee doet. Ook zijn ze er niet van overtuigd dat de gemeente open staat voor hun mening. Wel zou de inwoner graag meer willen betekenen voor de buurt in samenwerking met de gemeente. De inwoners geven aan dat de gemeente meer aandacht moet besteden aan open communicatie en duidelijk moet laten merken dat er zeker ruimte is voor het inbrengen van eigen ideeën.

 

Tot slot werd de inwoners gevraagd naar hun voorkeur wat betreft participatie en communicatie. De inwoners geven aan graag betrokken te willen worden bij de gemeente door middel van online enquêtes, een fysieke inwonersavond en via een speciale participatiewebsite. De inwoners worden het liefst benaderd via een e-mail, een inwonerspanel of via social media.

 

Achtergrond 

Van 25 maart tot 5 april 2021 liep de enquête: Burgerparticipatie bij Gemeente Goeree-Overflakkee. Het doel van de enquête was achterhalen hoe de inwoners van Gemeente Goeree-Overflakkee aankijken tegen burgerparticipatie en welke houding de inwoners tegenover de gemeente hebben.

 

De uitkomsten van deze enquête zijn gebruikt voor het afstudeeronderzoek Burgerparticipatie bij Gemeente Goeree-Overflakkee door Corneline Drooger, stagiaire Communicatie. Uiteindelijk wordt onder andere door deze uitkomsten een passend advies voor de gemeente geschreven. Dit advies wordt gegeven om ervoor te zorgen dat in de toekomst meer inwoners gaan participeren.

 

De enquête is in totaal door 422 inwoners ingevuld. Deze inwoners waren zowel man als vrouw. De inwoners kwamen uit de leeftijdscategorieën tot 20 jaar, 21 tot 30 jaar, 31 tot 50 jaar, 51 tot 70 jaar en 71 jaar en ouder. De meeste respondenten hadden de leeftijd tussen 31 en 70 jaar. Ze kwamen uit verschillende dorpen op Goeree-Overflakkee.
17 mei 2021


Meldpunt maaien geopend

Ondanks aandringen van Water Natuurlijk, gaat het waterschap vrolijk verder met het zogenaamde veiligheidsmaaien. 3.000km berm wordt geklepeld. Alles wordt vermorzeld en achtergelaten, maaisel, zwerfafval en broedende vogels zoals eenden. Wij krijgen veel klachten binnen. We willen het waterschap graag overtuigen dat het beter kan en beter moet. Daarom hebben we een meldpunt geopend voor klachten over maaien in het gebied van Waterschap Hollandse Delta.

Het Meldpunt Maai-misstanden is nu open.  We vragen deze te melden via onze site, liefst met een foto en een omschrijving waar en wanneer er verkeerd wordt gemaaid.   Hiermee hopen we onze argumenten voor een beter bermbeheer meer kracht bij te kunnen zetten.


16 mei 2021


bericht: Water Natuurlijk Hollandse Delta

 


Ondanks aandringen van Water Natuurlijk, gaat het waterschap vrolijk verder met het zogenaamde veiligheidsmaaien. 300 km berm wordt geklepeld. Alles wordt vermorzeld en achtergelaten, maaisel, zwerfafval en op de foto een kapot gemaaid eenden nest. De pootjes van moeder eend zijn achtergebleven. 


15 mei 2021

Waterschap Hollandse Delta realiseert groot

aantal projecten en activiteiten in 2020

 

REGIO - Waterschap Hollandse Delta realiseerde in 2020 meer projecten en activiteiten dan in voorgaande jaren. De Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, complimenteerde het voormalige college en de ambtelijke organisatie met de hogere realisatiegraad. Dat geldt voor zowel de exploitatie als de investeringen.

 

Waterschap Hollandse Delta sloot 2020 af met een positief resultaat van ruim 18 miljoen euro. Dat stelde het algemeen bestuur van het waterschap vast op 12 mei bij de bespreking van de jaarstukken 2020.

 

Relativering

Het positieve resultaat van 18 miljoen euro moet worden gerelativeerd. De helft ervan wordt veroorzaakt door uitgevoerde werkzaamheden die niet ten laste kwamen van de exploitatie, maar door de omvang van deze projecten werden overgeheveld naar het investeringsbudget. Daarnaast liepen veel projecten vertraging op door externe omstandigheden zoals corona. Baggerwerk kon niet worden uitgevoerd omdat het waterschap de bagger niet kwijt kon vanwege de PFAS-problematiek. En op het personeelsbudget is een overschot van 3,5 miljoen euro ontstaan, omdat het aantrekken van technisch personeel nog niet is afgerond. Het algemeen bestuur verzocht om een nadere analyse van het resultaat over 2020.

 

Komende jaren

In juni bespreekt de Verenigde Vergadering de plannen en opgaven voor de komende jaren samen met de genoemde analyse over 2020. Dan zal ook worden besproken of het voordelige resultaat van 2020 kan worden ingezet voor een matiging van de belastingstijging voor inwoners en bedrijven.

14 mei 2021

PZC:

Vervuiling in de Oosterschelde is een probleem wat al veel langer speelt
(en niet makkelijk op te lossen lijkt)


COLIJNSPLAAT - Dit voorjaar loosden bedrijven in korte tijd twee keer materiaal in de Oosterschelde dat daar niet had mogen belanden. Iets dat vaker gebeurt dan we denken, maar vervuiling helemaal voorkomen lijkt lastig.

https://tinyurl.com/u3aupw3j
13 mei 2021
 

Persbericht motie GJZ en ABB

 

Groep Jan Zwerus en Algemeen Burger Belang dienen een motie in over kwijtschelding gemeentelijke vorderingen van gedupeerde ouders kinderopvangtoeslagenaffaire.


De belastingdienst heeft een inventarisatie gemaakt van het aantal gedupeerde gezinnen kinderopvangtoeslagenaffaire per gemeente. Volgens de belastingdienst zijn er 14 gedupeerde gezinnen op Goeree-Overflakkee.  
 

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft een standaard motie gemaakt om de gemeentelijke vorderingen of belastingen kwijt te schelden voor deze gedupeerde gezinnen.  In Alkmaar en in Rotterdam is deze motie al aangenomen door de gemeenteraad.
 

Groep Jan Zwerus en Algemeen Burger Belang hebben deze motie overgenomen en verder uitgebreid. Deze motie wordt tijdens de raadsvergadering van 20 mei ingediend.
 

De regering heeft beloofd dat de gedupeerde huishoudens voor 1 mei 30.000 euro terug gestort zouden krijgen. En zoals gewoonlijk heeft de staatssecretaris Van Huffelen deze belofte niet waar kunnen maken en hebben niet alle gedupeerde huishoudens 30.000 euro ontvangen. Dus nu heeft dezelfde staatssecretaris beloofd dat de resterende gedupeerde huishoudens voor 17 mei nu wel de 30.000 euro zullen ontvangen. Maar gebeurt dit wel?
 

Afgelopen 10 mei heeft een groep ouders hun beklag gedaan in de Tweede Kamer. Er gaat nog steeds veel mis en het vertrouwen in de overheid  van de gedupeerde ouders is ernstig geschaad.
 

Daarom hebben GJZ en ABB de motie uitgebreid met de opdracht aan de gemeente om de gedupeerde huishoudens in onze gemeente te benaderen. En vervolgens na te gaan welke problemen zij hebben met de belastingdienst en welke huishoudens de 30,000 euro wel en niet hebben ontvangen. Aan de  huishoudens die nog niet 30.000 euro ontvangen hebben en hier recht op hebben, dit bedrag voorlopig voor te schieten. Wel moet de privacy van deze huishoudens gerespecteerd worden.
 

Omdat deze gedupeerde ouders door de regering en de belastingdienst schandalig behandeld zijn, vinden GJZ en ABB dat de gemeente actie moet ondernemen om deze mensen te helpen.
 

 Hopelijk denkt de meerderheid van de raad ook zo en dan wordt deze motie aangenomen.


11 mei 2021


Overhandiging van petitie tegen onderzoek Oostelijke randweg


Een afvaardiging betrokken burgers hebben 11 mei het resultaat van de petitie door 1364 mensen ondertekend, aangeboden, aan burgemeester Grootenboer. Ook werden steunbetuigingen overhandigd en een zienswijze met 16 punten en bijlagen


Kees van 't Zelfde overhandigde de petitie en andere bescheiden (foto: JQ)Beste Raadsleden van de gemeente Goeree Overflakkee,

 

Vanmiddag, 11 mei zijn aan de Burgemeester van Goeree Overflakkee de handtekeningen van de petitie en de steunbetuigingen door het burgerinitiatief "Nieuwe Waterweg" overhandigd.

 

Vreemd vinden wij dat het voorstel is voor de Raad, een bedrag van € 100.000! beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar deze oost variant, iets wat een vrijbrief is voor de bouw van 500 woningen in de Westplaat. Daarom heeft de werkgroep 16 punten opgesteld, waarom dit onderzoek er niet moet komen.

 

De werkgroep weet dat een initiatief wordt gewaardeerd en dat alles zorgvuldig zal worden onderzocht.  Maar een gemeente die staat voor Groen, Rust, Ruimte en Duurzaamheid gaat toch geen 1,5 ha bos kappen voor asfalt? Dit druist tegen elke opvatting hierover in!

 

Namens de werkgroep: 

Kees van ‘t Zelfde, NLGO 

Durk Visser, NLGO 

Jan Quak, bewoner Oosthavendijk 

Jolanda van Dam, bewoner Havenkade 

Karen van Huigenvoord, bewoner Oosthavendijk 

10 mei 2021
 

Geslaagde virtuele Schipper Electro Omloop van Menheerse

 

De Omloop van Menheerse is al sinds 1975 voor velen een traditioneel sportief begin van toen nog Koninginnedag op 30 april en tegenwoordig Koningsdag op 27 april. Sinds 2008 is de start/finish onder aan d’n Diek waar altijd veel publiek staat om de lopers aan te moedigen. Vorig jaar kon wegens de huidige situatie de Omloop voor het eerst niet doorgaan en dit jaar organiseerde AV Flakkee een virtuele editie, wat een succes bleek.

 


veel enthousiaste deelnemers liepen de Omloop; snelle tijden voor Sint Nicolaas en Wolfert


Als er geen sprake was geweest van beperkingen had de editie van 2021 zomaar eens een record aantal deelnemers kunnen trekken. De omstandigheden waren perfect, er stond vrijwel geen wind, het was droog en later in de ochtend kwam de zon er heerlijk bij. “Het was voor ons als organisatie natuurlijk heel erg jammer om voor het tweede jaar op rij over te moeten slaan, daarom hebben we gekeken naar de mogelijkheden en zijn we blij dat we dit kunnen doen”, aldus André Melissant die namens de organisatie op het Diekhuusplein de lopers een vaantje uitreikte bij de finish. Vanaf 09.00u kon er gestart worden en al gelijk draaide het lekker, veel groepjes met (loop)vrienden legden het parcours van 6,7km af.

 

Om 10.30u waren het de snelle mannen van AV Flakkee die zich aan de startlijn opstelden, zo zagen we Ricardo Sint Nicolaas, Eric Wolfert, John Arensman, Ruud Maliepaard, Peter Pollemans en Edwin Stolk. Al snel werd duidelijk dat Sint Nicolaas en Wolfert hun zinnen hadden gezet op een snelle tijd, de doorkomst van 9.51min na 3km bevestigde dit. Sint Nicolaas voerde het commando en Wolfert volgde, tot hij op de Rottenburgseweg na 4km een klein gaatje moest laten. Na 5km klokte Sint Nicolaas 16.24min en Wolfert volgde in 16.29min, beide mannen hielden het tempo hoog en op het laatste dijkje werd alles gegeven! Wolfert leek zelfs weer wat in te lopen op Sint Nicolaas maar met de finish in zicht zette de atleet uit Oude-Tonge de eindsprint in en finishte na 21.53min, Wolfert volgde in 21.58min, deze mannen liepen gemiddeld 18,2 km/h! “Ik wilde graag binnen de 22min finishen en in de trainingen merkte ik dat Eric ook heel goed in vorm is, vooraf spraken we af precies dat tempo te starten en dat ging super.” Wolfert was zeer blij: “Het voelde van de eerste tot de laatste meter super, Ricardo heeft geweldig tempowerk verricht en ik verbeter mezelf vandaag met 49sec op dit parcours, laat de echte wedstrijden maar komen!”

 

Op de site van AV Flakkee staan nog diverse fotoreportages en de link naar de uitslag van de virtuele Omloop. De volgende wedstrijd van AV Flakkee is de Strandloop Ouddorp in augustus. Gezien de onzekere tijden is het nu nog niet bekend of, en hoe, dit door kan gaan. Zodra er meer bekend is zal de organisatie hierover berichten, tot die tijd is hun advies: blijf lekker bewegen en sporten!

 

 
10 mei 2021
 

Goeree-Overflakkee ontvangt acht blauwe vlaggen en een Groene Wimpel

 

Goeree-Overflakkee ontvangt acht blauwe vlaggen en een Groene Wimpel voor haar schone en veilige stranden en jachthavens. De gemeente is trots op het resultaat en blij dat mensen weer kunnen genieten van de prachtige stranden en jachthavens die de gemeente rijk is.

 
De internationale jury van Blauwe Vlag kwam virtueel bijeen en zette de nominaties om in de Blauwe Vlag-certificering 2021. Voor Goeree-Overflakkee betekent het vlaggen voor de stranden Westerduinpad en Brouwersdam de Kous. Daarnaast ontvangen de volgende jachthavens een blauwe vlag: Jachthaven van Middelharnis, Marina Herkingen, WSV Herkingen, Marina Port Zélande in Ouddorp, WSV Oude-Tonge en WSV Goeree in Ouddorp.

 

De locaties zijn onder andere getoetst op de kwaliteit van het (zwem)water, milieuaspecten en veiligheid. De blauwe vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor veilig en schoon zwemwater, goede stranden en schone en veilige jachthavens.

 

De Groene Wimpel

In Nederland kunnen Blauwe Vlag gecertificeerde jachthavens in aanmerking komen voor een extra award: de Groene Wimpel. Een jachthaven verdient deze wimpel als zij boven op de internationale criteria extra inspanningen gedaan heeft op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van de jachthaven. De award is twee jaar geldig. De jachthaven van Middelharnis ontving al eerder een Groene Wimpel in 2018 en 2016.

 

Met elkaar

“De stranden en jachthavens van Goeree-Overflakkee zijn van topkwaliteit, dat blijkt wel uit deze internationale waardering van acht Blauwe Vlaggen en een Groene Wimpel! Het is een welverdiende beloning voor alle inspanningen van jachthavenbeheerders, watersportverenigingen, ondernemers en medewerkers van de gemeente. Dankzij de gezamenlijke inzet kunnen we bewoners én bezoekers van Goeree-Overflakkee zulke prachtige stranden en mooie jachthavens bieden,” aldus een trotse wethouder Tea Both-Verhoeven.

 

 

Openingsceremonie gaat niet door

De openingsceremonie vond twee jaar geleden plaats op Goeree-Overflakkee. De ceremonie gaat dit jaar wederom niet door. Wel is het seizoen formeel geopend in gemeente Elburg. In totaal wapperen er in Nederland 183 Blauwe Vlaggen. Dit zijn 56 (recreatie)stranden en 127 jachthavens. Kijk voor meer informatie over de Blauwe Vlag op www.blauwevlag.nl.


9 mei 2021

Peperduur onderzoek naar weg waarvoor 2200 bomen moeten wijken komt er, als het aan de VVD ligt


Als het aan de VVD Goeree-Overflakkee ligt, gaat het 100.000 euro kostende onderzoek naar een oostelijke randweg in Middelharnis er komen. De mogelijke plannen voor de weg liggen onder vuur. Bewoners en de vereniging Natuur- & Landschapsbescherming Goeree-Overflakkee (NLGO) zijn rabiate tegenstanders van de plannen: voor de weg zouden 2200 bomen gekapt moeten worden. 

lees verder op:  https://tinyurl.com/2sskat7p


6 mei 2021

 

Dorpsraad passeert monument verzetsheld
 

Omdat het niet om een persoon moet gaan, maar om alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, hebben de dorpsraad van Nieuwe-Tonge onder leiding van mevrouw Guijt en de Oranjevereniging besloten om voortaan de Dodenherdenking rond het paneel voor alle oorlogsslachtoffers van Nieuwe-Tonge te houden. Navrant detail is dat men dan met de rug staat naar het monument van verzetsheld Jacob Arie Verolme, waar tot voor kort, altijd de 4 mei-herdenking werd gehouden.
 


Het grafmonument waar B&W en de Dorpsraad dit jaar voorbij zijn gelopen

Er zijn meerdere oorlogsslachtoffers onder de bevolking van Nieuwe Tonge. Vermist in actie, omgekomen door een mijn, als gevolg van difterie, gedood tijdens een V1 aanval. Er is echter maar een verzetsheld uit Nieuwe-Tonge. Jacob Arie Verolme, roepnaam Jaap. Nadat hij is opgepakt door verraad fusilleren de Duitsers hem op de Waalsdorpervlakte. Later wordt hij herbegraven in Nieuwe-Tonge en wordt zijn graf een monument, geschonken door de gemeenschap. (Lia Bruggeman, 86 jaar, herinnert zich nog dat haar moeder een gulden hiervoor doneerde). Verolme wordt op 5 mei 1983 postuum geëerd met het Verzetsherdenkingskruis.


De Dodenherdenkingen in Nieuwe-Tonge worden al jaren rond zijn monument gehouden en de familieleden, waaronder twee dochters, komen vanuit alle windstreken naar Nieuwe-Tonge toe. Hoe kan je van deze mensen verwachten dat ze straks met de rug naar het monument gaan staan?


Dochter Marijke overleed vorig jaar en is op de begraafplaats van Nieuwe-Tonge begraven. Haar zus Conny Flohil – Verolme (79) is gebeld met de mededeling over dit besluit van de dorpsraad. Ze is flink aangedaan. “Er is toch altijd bij de herdenkingen gezegd dat het om alle slachtoffers gaat? Ik begrijp het niet. Mijn vader heeft bewust als verzetsstrijder zijn leven op het spel gezet. Daardoor hebben mijn zusje Marijke en ik nooit mijn vader gekend. Maar ik ben wel heel trots op hem dat hij zijn leven heeft gegeven voor de vrijheid. Onbegrijpelijk dit besluit van de dorpsraad.”


Ook kleindochter Jolanda reageert geschokt. “Ik heb op 4 mei wel de kransen zien staan bij het paneel en was verbaasd. Hoe is het zo gekomen? Natuurlijk is mijn opa een verzetsheld. En natuurlijk verdienen andere oorlogsslachtoffers ook aandacht. Maar ik zie mijn opa als symbool voor allen die vielen. Ze moesten eens weten wat een ellende de dood van mijn opa al 5 generaties lang in de familie (heeft) veroorzaakt. Het geslagen gat kent zijn weerga niet. Het voelt allemaal heel zakelijk, koud en afstandelijk. Wie zit hierachter?” Ze gaat teleurgesteld verder: “Ik word trouwens helemaal niet betrokken bij de herdenking, ondanks mijn verzoek.”


Schrijfbedrijf Evers van der Waart heeft de dorpsraad tevergeefs om een reactie gevraagd.

5 mei 2021

 

Schoner water en meer biodiversiteit door beter bodembeheer

 

Regio - Natuurlijk bodembeheer is belangrijk voor een duurzame en prettige leefomgeving. Het zorgt voor schoner water en meer biodiversiteit. Daarom gaan 55 boeren en tuinders in het gebied van waterschap Hollandse Delta (WSHD) aan de slag met het project de Bodem als Basis. Met dit bodemoptimalisatietraject ondersteunen LTO Noord en het waterschap de agrarische ondernemers op een praktische manier. Zo werken we samen aan een gezonde bodem met schoon en voldoende water.

 

De bodem en het watersysteem, ze lijken op het eerste gezicht weinig met elkaar te maken te hebben. Maar niet is minder waar. Een gezonde bodem is van cruciaal belang voor een ecologisch gezond en klimaatbestendig watersysteem. Een goede bodem werkt als een spons: na een regenbui neemt hij het water op en daarna geeft hij dat weer geleidelijk af aan zijn omgeving. Zo verkleint de bodem de kans op nat- en droogteschade.  Een gezonde bodem bevat ook meer organische stoffen waardoor er minder kunstmest nodig is. Tot slot maakt een divers bodemleven dat er minder gewasbestrijdingsmiddelen nodig zijn. Kortom, duurzaam bodembeheer biedt een heel scala aan voordelen voor het watersysteem en de omgeving.  

 

Boeren aan de slag

“In ons gebied zijn veel hectaren in gebruik als landbouwgrond,” vertelt Anne Mollema, waarnemend heemraad bij het waterschap. “Daarom werken we graag samen met de agrarische sector. Dit project is daar een mooi voorbeeld van. Als waterschap hopen we dat dit project veel mooie voorbeelden en inspiratie oplevert voor gezond en duurzaam bodembeheer. Want dat draagt weer bij aan schoon en voldoende water.”

 

Vanuit het afdelingennetwerk van LTO Noord zijn dit jaar veel nieuwe deelnemers betrokken geraakt. Een daarvan is Bas Blok, akkerbouwer en LTO afdelingsvoorzitter Hoeksche Waard: “Ik wil graag meer inzicht hebben hoe wij beter voor de bodem en het bodemleven kunnen zorgen. Zodat de bodem en het bodemleven ook weer beter voor mij zorgt.”

 

Bewustwording

De 55 deelnemende agrariërs zijn zeer divers: akkerbouwers, melkveehouders, fruittelers, de tuinbouw, maar ook een herenboer en een cranberryteler. Hoe divers ook, ze hebben één ding gemeen: ze gaan aan de slag met hun bodem. De focus ligt daarbij in eerste instantie op bewustwording, want een structurele bodemverbetering vergt jaren de tijd. Daarom gaan de boeren hun kennis vergroten en zich verdiepen in zaken als ‘hoe vergroot ik de biodiversiteit in mijn bodem?’ ‘hoe kan ik de machinedruk op de grond verlagen?’ en ‘hoe kan ik de hoeveelheid meststoffen verkleinen?’. Ze volgen cursussen, bedenken praktische oplossingen en stellen bodembehandelplannen op. Ze leren van elkaar, maar er is ook veel ruimte voor een aanpak op maat, zodat de plannen goed aansluiten op elke unieke bedrijfssituatie.
4 mei 2021
 

Apollo brengt serenade aan 90 jarig lid

NIEUWE-TONGE - Geertje Kievit, trouw lid van Gemengde Zangvereniging Apollo verjaarde maandag 3 mei. Zij werd 90 jaar. En dat kon het bestuur toch niet zomaar voorbij gaan. Geertje werd bedolven onder de felicitatiekaarten en in samenwerking met dochter Ineke, brachten leden van het bestuur, in de tuin een serenade aan hun trouwe lid.

Al ruim een jaar niet kunnen zingen doet pijn. De leden van Gemengde Zangvereniging Apollo zijn allemaal trouwe leden, die graag bij elkaar komen en daarbij de meest prachtige liedjes zingen. Door de impasse door Corona, is ook het 100-jarig jubileum op de lange baan geschoven. Maar middels nieuwsbrieven, telefoontjes en berichten op de Facebookpagina, houden de leden toch contact met elkaar.
4 mei 2021

persbericht gemeente Goeree-Overflakkee

Aangepaste vorm van Dodenherdenking 4 mei 2021

 

Ook dit jaar vond Dodenherdenking vanwege coronamaatregelen op een andere manier plaats dan gebruikelijk. Binnen de gemeente Goeree-Overflakkee legden bestuurders een krans bij de oorlogsmonumenten waar normaal gesproken een herdenkingsmoment wordt georganiseerd. Behalve een fotograaf waren daar geen andere personen bij aanwezig.

 
Op 4 mei legden burgemeester, wethouders en een aantal raadsleden kransen bij de oorlogsmonumenten waar normaal gesproken een herdenking plaatsvindt. Stichting WO2GO legde bloemen bij de graven van de omgekomen vliegeniers en bij de Joodse en Armeense monumenten. Ook werden er bloemen gelegd bij de monumenten voor de gevallenen van voormalig Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea. Daarbij waren, behalve de fotograaf, geen andere personen aanwezig.

 

Toespraak burgemeester

Als alternatief voor de toespraken van alle bestuurders, was een toespraak van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman online te zien via diverse media. Deze toespraak is ook nu nog te bekijken via de website en social mediakanalen van de gemeente.

 

Nationale Dodenherdenking

Op 4 mei, de dag van Nationale Dodenherdenking, worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, oorlogssituaties en vredesmissies nadien herdacht. Het gemeentebestuur hecht er veel waarde aan om deze dag stil te staan bij de slachtoffers en hun nabestaanden.


4 mei 2021
4 mei 2021

Deze 2200 bomen maken waarschijnlijk plaats voor asfalt:
 ‘Dit is puur zwichten voor het geld’

 

Nee, er staat geen nulletje te veel: maar liefst 2200 volwassen bomen dreigen te worden gekapt in Middelharnis. Omwonenden kunnen het haast niet geloven. De toekomst van het ‘groene paradijsje’ waarin zij wonen, ligt in handen van het gemeentebestuur.


lees verder op: 

https://www.ad.nl/voorne-putten/deze-2200-bomen-maken-waarschijnlijk-plaats-voor-asfalt-dit-is-puur-zwichten-voor-het-geld~a18529af/
3 mei 2021

 

Duurzame verkeersborden in Nieuwe-Tonge
 

Wethouder Tea Both onthulde maandag 3 mei het eerste duurzame verkeersbord in Nieuwe-Tonge. "We willen in de openbare ruimte meer gebruik maken van zogenaamde biobased producten, gemaakt van groene grondstoffen."

 


naast wethouder Tea Both-Verhoeven en een aantal medewerkers van de Buitendienst, de heer Klaas Rozeboom van Pol Heteren (de leverancier van de verkeersborden) en drie leden van de dorpsraad Nieuwe-Tonge in Bloei!, namelijk: Anne-Karin Guijt-Holleman, Piet de Gans en Nel Kralt.

Om tot een duurzamer en steviger alternatief dan de huidige aluminimum verkeersborden te komen voert gemeente Goeree-Overflakkee een pilot uit in Nieuwe-Tonge met 120 biobased verkeersborden. Ook zijn er 40 borden verwijderd omdat deze tijdens de controle overbodig bleken te zijn.

 

Circulair in 2040

Wethouder Both is blij met deze ontwikkeling: “Deze pilot met duurzamere en stevigere borden past binnen onze ambitie om in 2040 circulair te zijn. Deze verkeersborden worden van restmateriaal gemaakt en kunnen ook hergebruikt worden. Als het een succes blijkt stappen we op termijn helemaal over naar deze borden, die ook nog eens de biodiversiteit kunnen bevorderen.”

 

Zeer lage CO2-voetafdruk

De borden zijn gemaakt van een biocomposiet en zijn sterk, vormvast en hebben een lange levensduur. Door het gebruik van biobased restmaterialen heeft het biocomposiet een zeer lage CO2-voetafdruk. De verkeersborden zijn gemaakt van 100% plantaardig restproduct van riet, kalk en hars. De belangrijkste grondstoffen bestaan uit lokale restmaterialen, onder andere uit natuurgebieden die door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten worden beheerd. Aan het einde van de levensduur van het product kan het materiaal worden hergebruikt.
3 mei 2021
 

Persbericht PvdA

 

PvdA wil investeren in mensen en niet op hen bezuinigen

 

Op 29 april jl. heeft Petra ’t Hoen, gemeenteraadslid voor de PvdA, in de eerste klankbordgroep over bezuinigen gepleit om ‘..niet te bezuinigen op mensen en hun directe leefomgeving. Hieronder rekent de PvdA ook verenigingen die het al moeilijk genoeg hebben na het plan Mooi. Dus niet bezuinigen op zaken die de burgers direct raken.’

 

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft een structureel tekort van 2,5 miljoen. Door een openbare klankbord dialoog over de bezuinigingen heeft de gemeenteraad gesproken over de kaders waarmee het college aan de slag kan gaan om tot concrete voorstellen te komen. Later dit jaar zullen deze voorstellen via een raadsdebat en besluitvorming in het openbaar besproken worden met ruimte tot inspraak voor burgers.

 

De PvdA heeft eerder een open avond georganiseerd over bezuinigen en/of inkomsten verhogen. Bij burgers en ondernemers zijn mogelijkheden en kansen opgehaald. Met de opgehaalde ideeën heeft Petra ’t Hoen, raadslid PvdA,  het college op 29 april jl. de volgende kaders meegegeven:

 • Niet bezuinigen op mensen en hun directe leefomgeving. Verenigingen die het al moeilijk genoeg hebben na het plan Mooi horen daar ook bij. De bibliotheek, verenigingsgebouwen, sport en cultuur zijn geen bezuinigingspost. Pro-actief anders om gaan met de eigen bijdrage in de Wmo, zodat de mensen die het echt nodig hebben worden geholpen. Dus niet bezuinigen op zaken die de burgers direct raken.
 • Géén inzet van Eneco-gelden voor het dichten van het gat. De PvdA wil dat dit geld concreet terugvloeit naar de inwoners.
 • Een stabiele begroting naar de toekomst toe.

 

De PvdA is van mening dat het college moet onderzoeken of de gemeente niet krachtiger in eigen beheer haar taken kan uitvoeren in plaats van dure inhuur. Nieuwbouw van het gemeentehuis staat niet op het PvdA verlanglijstje. De PvdA heeft in haar open avond opgehaald dat er ruimte is om inkomsten te verhogen via de toeristen belasting. De gemeente loopt nl. uit de pas – te laag tarief – met de andere kustgemeenten in Nederland.

 

Tot slot ziet de PvdA graag dat het college kansen pakt in dit traject. De Pvda zou graag in deze bezuinigingsronde niet alleen toe willen werken naar de benodigde 2,5 miljoen. Zij vindt dat onze gemeente behoefte heeft aan ontwikkelruimte. Juist nu, nu de problemen van burgers op veel terreinen groter worden is investeren belangrijk. Investeren in een duurzame toekomst.

 

De PvdA denkt dan aan:

 • een investeringsfonds op gebied van wonen, ruimte om actiever te opereren op gebied van grondbeleid, er dreigt een wooncrisis;
 • investeren in kwaliteit in het sociaal domein. De PvdA ziet dat de kosten almaar stijgen voor jeugdzorg/ouderenzorg/wmo etc.

Het college investeert enorm in personeel, maar waar gaat het niet goed ? Kan het effectiever dan het nu gaat? 

 

De PvdA is nieuwsgierig naar het vervolg en de concrete voorstellen die het college gaat doen. Wil je de PvdA laten weten hoe je denkt over het gemeentelijk ombuigingstraject en/of heb je ideeën waar bezuinigingen kunnen plaats vinden, of inkomsten kunnen worden gevonden en wil je die met ons delen dan horen wij dat graag. Dat kan op onze facebookpagina PVDA GOEREE OVERFLAKKEE.

2 mei 2021


Je vraagt je toch af in hoeverre de provinciebestuurders zich verantwoordelijk voelen voor (de gezondheid van) hun inwoners

Ontheffingen zorgen voor misdadige praktijken


Milieuvervuiling en natuurschade is niet erg als je er maar toestemming, vergunning, vrijstelling of ontheffing voor hebt. Lozen giftige stoffen? Jacht op beschermde vogel? Boom of planten van de rode lijst staan in de weg? Bouwen op de habitat van een beschermd diertje? Vervuilde vis vangen? Krijg je een ontheffing wegens algemeen belang, voor onderzoek of wegens ziekte. En dan nog vaak: per ongeluk, oftewel: onkunde!
Wetten en regels

U mag met uw activiteiten geen dieren of planten beschadigen. Planten en dieren worden beschermd door de Wet natuurbescherming en de CITES-regelgeving. U moet toestemming, ontheffing of een vergunning aanvragen voor activiteiten die gevolgen hebben voor beschermde planten en dieren. Met de berichtenbox kunt u ontheffing en vrijstelling digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of de provincie. 

12 maart 2019

STORTPLAATS TATA STEEL

De omstreden afvalberg van Tata Steel mag van de provincie toch blijven liggen. Bewoners maken zich zorgen

Jarenlang moest Tata Steel van de provincie Noord-Holland een enorme afvalberg met metalen en kalk in de duinen bij Wijk aan Zee opruimen. De staalfabriek deed niks. Nu heeft de provincie haar eis ingeslikt; bewoners vrezen voor hun gezondheid.


 

30 april 2021


Het Paradijs op Aarde begint in Nederland

Film van Roos Koornstra over haar vader Ruud Koornstra die mogelijkheden toont om de wereld te verduurzamen. Een inspirerende film die aantoont dat het anders kan.https://www.youtube.com/watch?v=VBBgYGQxUVMpersbericht Waterschap Zuid Hollandse Delta

Subsidie voor watervriendelijke acties

 

REGIO - Door het vergroenen van onze tuinen en wijken hebben we minder last van ernstige wateroverlast en extreme droogte. Daarom geeft waterschap Hollandse Delta ook dit jaar subsidie voor watervriendelijke initiatieven. Deze initiatieven moeten ervoor zorgen dat regenwater opgevangen wordt en rioleringen minder belast worden. Denk aan meer groen en minder tegels, een groen dak of een vijver om regen op te vangen. Deze veranderen jouw omgeving in een betere 'spons' voor een plotseling teveel aan water.

 

Heemraad Anne Mollema (waterschap Hollandse Delta): “Om onze omgeving zo snel mogelijk klimaatbestendig te maken, moeten we samenwerken. Inwoners, scholen en verenigingen kunnen helpen bij schoon en voldoende water in onze omgeving: niet teveel en niet te weinig. Rond huis, school of buurtcentrum kan één maatregel al veel effect hebben. Denk aan een groener schoolplein of grind in plaats van tegels. Dit is niet alleen watervriendelijk, maar maakt je omgeving ook aantrekkelijker. Ik raad vooral aan om samen met buren of vrienden plannen te maken. Je kunt als wijk veel impact hebben als iedereen een groen dak of regenton neemt.“

 

Subsidie

Subsidie is mogelijk voor maatregelen vanaf 250 euro en bedraagt 20% van de kosten. Aanvragen lopen via www.wshd.nl/subsidie. In 2020 hebben 240 inwoners subsidie gekregen voor een watervriendelijk initiatief. Waterschap Hollandse Delta kreeg vooral aanvragen voor een regenton of een groen dak dat regenwater opvangt. Dit jaar kun je ook subsidie aanvragen voor het aanleggen van een moestuin in jouw buurt of het aanpassen van het schoolplein. Dus niet alleen inwoners maar ook verenigingen en scholen kunnen subsidie aanvragen.

26 april 2021

Persbericht gemeente Goeree-Overflakkee  


Het heeft zijne majesteit de koning behaagd…

Lintjesregen 2021

Maandag 26 april 2021 regende het weer lintjes! Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman verraste zeven inwoners van Goeree-Overflakkee met een telefoontje. Via videobellen deelde zij hen de mooie boodschap mee. Twee inwoners zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en vijf inwoners zijn benoemd tot Lid in de Oranje van Oranje-Nassau.Evenals vorig jaar, werden de Koninklijke onderscheidingen tijdens Lintjesregen vanwege corona niet op de gebruikelijke wijze uitgereikt. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman nam telefonisch op met de gedecoreerden via videobellen. Zij waren blij verrast met de bijzondere mededeling én dat de burgemeester de versierselen later op de dag bij ze thuis kwam brengen met een oranje boeket en oranje tompouces.

De gedecoreerden van de Lintjesregen 2021 zijn:

 

Arie Jan Heij uit Oude-Tonge – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1990 is de heer Heij zeer actief in diverse vrijwillige functies. Door het grote aantal en diversiteit van zijn functies, worden deze hieronder puntsgewijs vermeld:

 • lid Raad van Toezicht Calando;
 • visitator Protestantse Kerk cluster Brielle/Schiedam;
 • diaken, ouderling en kerkrentmeester binnen de kerkenraad Hervormde gemeente Oude-Tonge;
 • voorzitter en penningmeester Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie;
 • voorzitter Stichting Hervormd Diakonale Gezondheidszorg te Sommelsdijk;
 • bestuurslid Stichting Protestants Diakonaal Krediet Nederland;
 • voorzitter Thuisfrontcommissie zendingsechtpaar Visscher (Indonesië);
 • adviseur Kleine Synode Protestantse Kerk in Nederland;
 • voorzitter Identiteitsraad Verzorgingshuis De Goede Ree (huidige Nieuw- Rijssenburgh) te Sommelsdijk;
 • voorzitter Stichting Het Oude Land te Sommelsdijk;
 • bestuurslid Stichting Muziekschool Goeree–Overflakkee;
 • lid werkgroep Uzon (humanitaire hulpverlening in Roemenië in kerkelijk verband);
 • penningmeester Watersportvereniging Oude-Tonge;
 • lid bedrijfsbrandweer Rijksgebouwendienst.

Een aantal van vermelde functies is inmiddels beëindigd. Bij de genoemde taken levert de heer Heij een bijdrage door zijn sociale betrokkenheid en financiële deskundigheid.

 

Rien Bakelaar uit Den Bommel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De 87-jarige heer Bakelaar is sinds 2005 organisator van de herdenkingen Watersnoodramp en Dodenherdenking in Den Bommel. Ook vertelt hij op scholen en andere verenigingen over zijn ervaringen met de Watersnoodramp en Tweede Wereldoorlog. Vanaf 2006 is de heer Bakelaar vrijwilliger bij de Emmaüskerk, waar hij onder andere actief is voor de Sprokkelmarkt en de boekenafdeling. Daarnaast was hij nauw betrokken bij de oprichting van Stichting WO2GO in 2008, waar hij sindsdien vrijwilliger is. Ook vervult de heer Bakelaar de functie van penningmeester bij de Dorpsraad van Den Bommel sinds 2012. Tevens pakte hij vanaf 2014 de functie van vice-voorzitter op bij de Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee. Vóór die tijd was hij, samen met zijn vrouw, jarenlang lid van de ANBO. Hij is actief en betrokken met speciaal aandachtspunt voor dagreizen voor de ouderen. Alle genoemde taken vervult hij tot op de dag van vandaag.

 

Adri Houweling uit Oude-Tonge – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1986 tot 1991 vervulde de heer Houweling de functie van ouderling bij de Hervormde Gemeente Nieuwe-Tonge. Daarnaast startte hij daar in 1980 als leidinggevende bij de Jongensclub, waar hij inmiddels 40 jaar actief is. Ook vervult de heer Houweling sinds 2004 de functie van voorzitter bij SGP-afdeling Oostflakkee. Daarvóór was hij bestuurslid van voormalige kiesvereniging Oude-Tonge. Als voorzitter is hij afgevaardigde binnen de eilandelijk opererende commissie Publiciteit SGP Goeree-Overflakkee en afgevaardigde bij het structuuroverleg SGP Goeree-Overflakkee en de vier eilandelijke SGP-afdelingen.

Van 2006 tot de gemeentelijke herindeling in 2013 was de heer Houweling raadslid SGP bij de gemeente Oostflakkee. Van 2007 tot 2009 was hij notabel bij de Hervormde Gemeente Nieuwe-Tonge, waar hij nu de functie van kerkvoogd-secretaris bekleedt sinds 2010.

 

André Kievit uit Nieuwe-Tonge – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1991 tot 1996 was de heer Kievit voorzitter van B.C. Racket Team Nieuwe-Tonge. Aansluitend vervult hij bij deze badmintonvereniging sinds 1996 tot op heden de functie van penningmeester. Daarnaast was hij vanaf 1996 een periode van negentien jaar betrokken vrijwilliger bij EHBO Nieuwe-Tonge en sinds 2015 is hij vrijwilliger bij EHBO Middelharnis.  Tevens verricht de heer Kievit sinds 2013 de taak van penningmeester bij Veteranen Goeree-Overflakkee.

 

Wim van Moort uit Nieuwe-Tonge – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1995 is de heer Van Moort vrijwilliger bij voetbalvereniging NTVV in Nieuwe-Tonge, waar hij op velerlei gebied ondersteuning biedt aan de selectie-elftallen. Daarnaast is hij actief voor de jeugdleden en vervoert hij ouderen die wedstrijden willen bezoeken. Ook is hij vanaf 2010 betrokken bij de activiteitencommissie en zorgt hij voor muzikaal entertainment. Bovendien zet hij zich sinds 2010 in als mantelzorger.

 

Cees Noteboom uit Nieuwe-Tonge – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Noteboom is vanaf 1985 in meerdere functies betrokken bij voetbalvereniging NTVV in Nieuwe-Tonge, als bestuurslid, leider van elftallen, diverse commissies en vrijwilligersfuncties. Ook was hij van 1999 tot 2019 bestuurslid en voorzitter bij Stichting Ons Dorpshuis in Nieuwe-Tonge. Daarnaast is de heer Noteboom zestien jaar actief bij de organisatie van grote familiebijeenkomsten. En na twee jaar bestuurslid te zijn geweest bij Oranjevereniging Nieuwe-Tonge, is hij hier jaarlijks nog actief bij diverse activiteiten.

 

Erik Zindel uit Middelharnis – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1984 is de heer Zindel betrokken bij Dordt in Stoom, een internationaal event in Dordrecht, waar hij sinds 1990 de functie van secretaris bekleedt. Bij Stichting Sinterklaashuis in Dordrecht is hij vanaf 2002 bestuurslid. Daarnaast was hij in 2013 adviseur bij de oprichting van Stichting TOP Routenetwerken en vervult hij sinds 2019 de functie van voorzitter. Van 1982 tot 2020 was de heer Zindel algemeen directeur bij Stichting VVV Zuid-Holland Zuid, waarin hij groot ambassadeur bleek voor Dordrecht, de Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid. Hij was nauw betrokken bij de Waterdriehoek Dordrecht/Kinderdijk/Biesbosch, met regionale, provinciale en nationale erkenning. Door zijn regionaal bestuurlijke samenwerking betekende hij veel voor het toeristisch beleid. Omdat zijn verdiensten betrekking hebben op activiteiten in zijn voormalige werk- en woonomgeving, kreeg de heer Zindel de onderscheiding uitgereikt door de burgemeester van Dordrecht.

 

In de persoonlijke gesprekken met de gedecoreerden gaf burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman aan dat het gemeentebestuur veel waardering heeft voor zoveel vrijwillige inzet door onze inwoners.

26 april 2021


Informatieavond composteerfabriek Oude-Tonge

https://www.goeree-overflakkee.nl/portal/overzicht-nieuwsberichten_43553/item/online-informatiebijeenkomst-bioboardfabriek-oude-tonge-28-april-2021_267156.html24 april 2021

Informatieavond composteerfabriek Oude-Tonge

De gemeente houdt woensdag van 19.30 tot 21.30 uur een openbare, online informatieavond over een mogelijke composteerinrichting en bioboardfabriek van Comgoed in Oude-Tonge.

Het is voor inwoners mogelijk in te spreken of mee te debateren. Ook de chatfunctie is hiervoor beschikbaar.
U kunt meedoen via de raadsvergaderpagina van de gemeente.


(waarschijnlijk: https://goeree-overflakkee.notubiz.nl/dashboard 
23 april 2021

 

“Onze volksvertegenwoordigers zouden het goede voorbeeld moeten geven”
 

Raadsleden aangesproken op asociale gedrag

door: Maria Evers

GOEREE-OVERFLAKKEE - “Als je een vent bent, dan ga je met me naar buiten. Kom mee, dan laat ik je alle hoeken van de parkeerplaats zien!” Bij raadslid  Jan Zwerus (GJZ) barstte op dinsdagavond 20 april de bom, tijdens een fysieke en tevens besloten (lees geheime) vergadering over SRGO in het Rondeel. Hij kon niet langer aanzien dat er door meerdere raadsleden geen aandacht werd opgebracht voor andermans inbreng.

 


Zwerus verwijt de burgemeester niet op te treden


Het viel de toeschouwers van afgelopen raadsvergaderingen op, dat meerdere raadsleden geen respect opbrachten voor elkaar. De houding van de deelnemers wanneer iemand anders aan het woord is, getuigt van weinig achting voor elkaars inzet. De heer Zwerus werd over dit gedrag door meerdere raadsleden, al door meerdere betrokken burgers aangesproken.

Dinsdagavond 20 april zaten Conny Pipping (CU), Willy Heintjes (VKGO) en Henk van der Meer (EVV) met elkaar te smoezen en ginnegappen, terwijl Rita van den Nieuwendijk (ABB) aan het woord was. Zwerus riep ze tot de orde: “Mannen niet praten”, waarna Pipping inbond, maar de andere twee vrolijk verder gingen.
 


Zwerus kan pittig uit de hoek komen


Losers
Zwerus kon dit niet langer aanzien en sprak ze aan, in niet mis te verstane woorden. “Asociale gasten. Jullie zijn walgelijk en asociaal.” En tegen Van der Meer: “Loser. Je moet niet zo’n grote bek hebben, mislukte ondernemer dat je bent”. Hij daagde Heintjes zelfs uit om met hem mee naar buiten te gaan. Je kon een speld horen vallen in het Rondeel. Hierna verliet Zwerus de vergadering. “Ik wil niet langer vergaderen met dat stelletje asocialen.”

 

Heintjes doet huilie huilie
Burgemeester Grootenboer die bij voornoemde incident niet aanwezig was, werd door raadslid Heintjes op de hoogte gesteld. Tijdens het seniorenconvent donderdagavond, wilde zij Zwerus aanspreken op zijn gedrag, waarna Zwerus de aanval opende op de burgemeester. “U had moeten opletten en eerder moeten ingrijpen op dit gedrag. U heeft dit uit de hand laten lopen.” Uit betrouwbare bron begrepen wij dat de burgemeester wat later in het gesprek moest toegeven dat dit asociale gedrag eigenlijk niet door de beugel kon.

Wereldvreemde kliek
Raadslid Zwerus ergert zich aan de manier waarop een aantal collega-raadsleden functioneert. “Het is een wereldvreemde kliek die het imago van de politiek schaadt.” Hij hekelt de geheime bijeenkomsten die worden gehouden. “Ook dat schaadt het imago van de politiek. Wat mij betreft, moet alles openbaar!”

Wiedergutmachung
Op de planning staat nu een zogenaamd ‘koffiemoment’ waarbij burgemeester Grootenboer, Bert Brand (griffier), Jan Zwerus, Henk van der Meer en Willy Heintjes om de tafel gaan om de lucht te klaren. Zwerus standvastig: “Praten kan altijd, maar mijn woorden terugnemen, dat nooit.”
22 april 2021


Gaan we eindelijk het belang van bomen inzien?

Ontbossing in Nederland kost jaarlijks 1,5 miljoen extra CO2-uitstoot

Ontbossing zorgt in Nederland sinds 2013 voor een jaarlijkse uitstoot van 1,5 miljoen ton CO2, vergelijkbaar met 750 duizend extra auto's op de Nederlandse wegen. "Een auto stoot gemiddeld 2 ton CO2 per jaar uit; de uitstoot door ontbossing staat dus gelijk aan 750.000 auto's per jaar," zegt Mart-Jan Schelhaas, onderzoeker bij Wageningen University & Research (WUR). Schelhaas hoort bij het onderzoeksteam dat de CO2-berekeningen maakt die Nederland jaarlijks moet rapporteren aan de VN in het kader van het Kyoto-klimaatverdrag.


Lees meer over de uitzending en bekijk de eerste beelden van Zembla – ‘Het beloofde bos’  

Donderdag om 20.25 uur op NPO2. 


21 april 2021

Regionale Energiestrategie Goeree-Overflakkee:
Samen zoeken naar nieuwe ruimte

 

Goeree-Overflakkee heeft op 1 april de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 opgeleverd. In dit document staat omschreven hoe Goeree-Overflakkee op duurzame wijze elektriciteit kan opwekken. De RES 1.0 is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende partijen, waaronder de gemeente Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta. 

 

In 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord, de Nederlandse uitwerking van het Klimaatverdrag van Parijs uit 2015. Het hoofddoel is het terugdringen van de uitstoot van CO². Dit heeft impact op ons dagelijks leven. Daarom is goede samenwerking en uitwisseling van kennis en kunde van groot belang, juist op regionaal niveau. In Nederland onderzoeken 30 RES-regio’s hoe de energietransitie in hun regio eruit gaat zien. Goeree-Overflakkee is één van deze regio’s.

 

Samen zoeken naar nieuwe ruimte

Al voordat het Klimaatakkoord was opgesteld, is Goeree-Overflakkee flink aan de slag geweest op het gebied van duurzaamheid. Windparken en zonnevelden zijn gerealiseerd en een deel is nog in aanbouw. Zodra alle plannen zijn afgerond wekt Goeree-Overflakkee als regio meer elektriciteit op dan dat zij gebruikt. In deze RES 1.0 verschuift de focus van grootschalige elektriciteitsopwekking naar kleinschaligere initiatieven zoals zon op dak en innovatieve toepassingen. Uitdagingen voor de komende periode zijn het verduurzamen van transport en vervoer en duurzame verwarming van woningen en bedrijfspanden om zo volledig klimaatneutraal te worden. Ook werken we samen met de netbeheerder om de capaciteit van het elektriciteitnetwerk mee te laten groeien met de uitvoering van de RES-plannen.

 

Het onderdeel warmte wordt verder ingevuld door de Transitievisie warmte. Iedere gemeente in Nederland stelt dit jaar een Transitievisie Warmte op met voorstellen voor een duurzame aardgasvrije leefomgeving. De Transitievisie Warmte beschrijft op kern- en buurtniveau hoe woningen en bedrijfspanden verwarmd kunnen worden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de inwoners van Goeree-Overflakkee. Onder de noemer Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee is in een aantal kernen een start gemaakt met het organiseren van maatregelen om woningen en andere gebouwen op een optimale manier te isoleren en te verduurzamen. Hierbij is ook aandacht voor energieopwekking, energiebesparing en aanpassingen die nodig zijn voor de gevolgen van ons veranderende klimaat, zoals hevige regenval.

 

Samenwerking

De RES 1.0 is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking met Coöperatie Deltawind, FOGO, gemeente Goeree-Overflakkee, LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland, Stedin, Waterschap Hollandse Delta en Wooncorporatie Oost West Wonen.

 

Wethouder Tea Both-Verhoeven, voorzitter van de stuurgroep RES Goeree-Overflakkee: “Met trots presenteren we de RES 1.0 van Goeree-Overflakkee. We hebben de afgelopen jaren veel bereikt en zullen uiteindelijk meer elektriciteit opwekken dan dat we op dit eiland gebruiken. We zijn dus goed op weg, maar we realiseren ons ook dat er nog veel moet gebeuren. We willen die zoektocht samen aangaan, met inwoners en ondernemers, jongeren en ouderen om te verkennen hoe we de omslag naar een volledig klimaatneutraal eiland kunnen bereiken.”

 

Vervolgstappen

De RES 1.0 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan Gemeente Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta. Na vaststelling wordt het document op 1 juli aangeboden aan het Nationaal Programma RES. De RES is een voortdurend proces. In 2023 verschijnt een nieuwe versie, de RES 2.0.

 

Meer informatie

U vindt de RES 1.0 op de website van Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee. Hier is ook meer informatie te vinden over duurzaamheid en de energietransitie op Goeree-Overflakkee. www.klimaatkrachtiggo.nl/programma/regionale-energie-strategie-res/
16 april 2021
 

Proeftuin Van Pallandtpolder brengt onderwijs en ondernemers samen

 

Donderdag 15 april brachten leerlingen en docenten van het RGO Middelharnis (vmbo profiel ´groen´) een bezoek aan de Proeftuin Van Pallandtpolder in Middelharnis. De opleiding deed hier alvast ideeën op voor het agrarisch onderwijs van aankomend leerjaar. Begin dit jaar zijn drie agrarische ondernemers in de proeftuin gestart met duurzame en innovatieve landbouw. De ondernemers hebben niet stilgezeten. Er wordt volop gezaaid en gepoot en er worden diverse plannen uitgewerkt om vernieuwende landbouw, natuur, recreatie en onderwijs samen te laten komen.

 


 

De ontwikkeling van de Van Pallandtpolder is zowel voor de ondernemers als voor de gemeente, die de landbouwgrond ter beschikking stelt, letterlijk een proeftuin. Gemeente Goeree-Overflakkee hecht grote waarde aan het met elkaar werken aan een toekomstbestendige landbouwsector waarbij duurzaamheid een grote rol speelt. Daarom waren wethouder Tea Both-Verhoeven (Duurzaamheid en Innovatie) en wethouder Peter Feller (Onderwijs en Grondbedrijf) vandaag ook aanwezig. “Op deze manier kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de wereld om ons heen. De belangen zijn groot en juist daarom ben ik er een groot voorstander van dat Goeree-Overflakkee een proeftuin is voor duurzaamheid. Laten we in de Van Pallandtpolder landbouwinnovaties testen, er van leren en deze kennis meenemen richting de toekomst”, aldus wethouder Both-Verhoeven.

 

Samenwerking met de Beroepscampus

De Proeftuin Van Pallandtpolder staat voor kennis verkrijgen en delen. Daarom wordt 10 procent van het akkeroppervlak ingericht voor natuurontwikkeling. De samenwerking met de Beroepscampus biedt leerlingen en studenten de kans om mee te denken in het ontwerpen van deze natuurontwikkeling. Wethouder Feller: “Ik ben enorm enthousiast over dit mooie voorbeeld van samenwerking tussen ondernemers en het onderwijs binnen de Beroepscampus. Hierin vindt men elkaar in innovatie en toekomstgericht vakonderwijs”.

 

Wilt u de ontwikkelingen van de Proeftuin Van Pallandtpolder volgen? Kijk dan op www.goeree-overflakkee.nl/vanpallandtpolder of volg @proeftuinpallandt op Facebook, Instagram en Twitter.

15 april 2021
 

Nieuwe gedenksteen voor de sluis bij Battenoord
 

Vandaag hebben wethouder Daan Markwat van Goeree-Overflakkee en dijkgraaf Jan Bonjer een replica onthuld van de gedenksteen in de sluis bij Battenoord. Precies 200 jaar geleden, op 15 april 1821, werd de sluis in gebruik genomen voor het regelen van de waterhuishouding in polder Battenoord.
 


Dijkgraaf Bonjer en wethouder Markwat bekijken de nieuwe gedenksteen. Foto: waterschap Hollandse DeltaTijdens de Watersnoodramp van 1953 zijn de haven van Battenoord en het buurtschap ernstig getroffen. Ook de steen raakte beschadigd. Na het uitvoeren van de herstelwerkzaamheden is de gedenksteen samen met andere gedenkstenen in een monument geplaatst bij ’t Sas van Dirksland.

De originele steen heeft de tand des tijds niet goed doorstaan. De steen is gebroken en de tekst  is slecht leesbaar. Dit maakt het terugplaatsen van het origineel op de oorspronkelijke plaats onmogelijk.


Replica
De dorpsraad ‘Nieuwe-Tonge in Bloei!’ heeft daarom een replica van de gedenksteen laten maken. Deze is teruggeplaatst in het dijktalud naast de sluis. Gemeente Goeree-Overflakkee en waterschap Hollandse Delta hebben hieraan financieel meegewerkt.

De nieuwe steen is gemaakt van Belgisch hardsteen met verheven tekst en heeft een afmeting van ruim één vierkante meter. Onder de originele tekst staat dat de replica op 15 april 2021 is geplaatst. Er was voldoende ruimte voor het toevoegen van deze tekst,  omdat de oude steen een brede onderrand heeft.

Op de oorspronkelijk steen waren enkele namen verkeerd gespeld of letters vergeten, wist Dorpsraadlid Dick Jonker. Deze fouten zijn op de nieuwe steen verbeterd.

Als aandenken gaf wethouder Markwat de originele bouwtekening van de sluis aan dijkgraaf Bonjer. Een deel van de eikenhouten bodem die daarop is ingetekend, is nog steeds intact.

De dorpsraad heeft meerdere projecten rondom het Haventje van Battenoord op zijn naam. Zoals de aanleg van een natuurpad met uitkijktoren en het project 'Ooggetuigen van de Watersnoodramp 1953'. Op dit moment onderzoekt de dorpsraad of het weeghuisje dat vroeger bij de haven stond, kan terugkomen.

14 april 2021

persbericht RAD

PMD-inzameling Goeree-Overflakkee is een succes!


De inwoners van Goeree-Overflakkee zijn erg actief in het scheiden van PMD-afval. Tijdens de eerste week van de huis-aan-huis inzameling is ruim 7.300 kilo PMD-afval ingezameld. Dat is een zeer positief resultaat voor de eerste ronde van de huis-aan-huis inzameling. Het PMD-afval wordt ingezameld via speciale PMD-zakken. Inwoners kunnen deze PMD-zakken gratis ophalen bij diverse afhaalpunten binnen de gemeente.
 

Tot voor kort werd het PMD-afval in Goeree-Overflakkee alleen via de verzamelcontainers ingezameld. Om de inwoners een betere service te bieden en de gescheiden inzameling te stimuleren, hebben de RAD en de gemeente Goeree-Overflakkee het huis-aan-huis ophalen van PMD ingevoerd. Met ingang van 1 april jl. wordt het PMD-afval 1 keer in de 2 weken bij de inwoners thuis opgehaald. In de eerste week heeft de RAD in totaal 7.300 kilo PMD gescheiden opgehaald. Dat is een heel mooi resultaat, waar we trots op mogen zijn!

De speciale PMD-zakken vliegen de winkels uit en er is al een flinke toename geconstateerd op het gescheiden aanbieden van PMD-afval. De problemen met de overlopende verzamelcontainers rond de paasdagen is volledig opgelost en de huis-aan-huis inzameling heeft de druk bij de verzamelcontainers weggenomen. Dit is een goede service gebleken.

Kroonringen
De eerste huis-aan-huis inzameling heeft plaatsgevonden in de week van 5 april tot en met 9 april. Ondanks harde wind en sneeuwbuien was het resultaat positief! De RAD en de gemeente Goeree-Overflakkee hebben het streven om zo snel mogelijk kroonringen op geschikte locaties te plaatsen. In eerste instantie worden alle hoogbouwlocaties voorzien van kroonringen en van daaruit wordt het plaatsingstraject verder uitgerold. Bij slechte weersomstandigheden wil de RAD haar inwoners vooral het advies meegeven om de zakken op de juiste ophaaldag voor 8.00 uur op de aanbiedplaats van de kliko’s neer te leggen. Bij harde wind kunnen de zakken aan elkaar worden gebonden, om het wegwaaien van de zakken te voorkomen.

PMD-zakken
Voor de inzameling van PMD, zowel huis-aan-huis als bij de verzamelcontainers, kunnen inwoners gebruik maken van de speciale PMD-zakken. Deze zakken zijn gratis verkrijgbaar bij diverse afhaalpunten en bij de milieustraten van de RAD. Een actueel overzicht van alle afhaalpunten is terug te vinden op de website van de RAD https://www.radbv.nl/goed-scheiden-loont-go-PMD-scheiden/.

De zakken zijn gratis, zodat de inwoners niet worden opgezadeld met extra kosten voor het gescheiden aanbieden van het PMD-afval. De zakken zijn alleen te gebruiken voor het PMD-afval en kunnen niet gebruikt worden voor de restafvalcontainer, omdat het gesubsidieerde zakken zijn. De medewerkers van de RAD constateerden tijdens de inzameling dat het PMD ook nog in grijze ondoorzichtige zakken wordt aangeboden. Naast dat het voor de inwoners zonde van het geld is om dit soort zakken te gebruiken, is het voor de RAD ook niet mogelijk om die zakken mee te nemen. Dit zorgt voor afgekeurde vrachten bij de verwerker en daarmee riskeren we hoge boetes. Met behulp van de doorzichtige zakken kunnen de medewerkers makkelijk nakijken of daadwerkelijk PMD-afval is aangeboden.

 

Tips voor de PMD-inzameling

-
PMD bestaat uitsluitend uit huishoudelijk verpakkingsafval van plastic, metaal en drinkpakken
- Harde kunststoffen, gebruiksvoorwerpen en piepschuim mogen NIET bij het PMD
- Gebruik voor het aanbieden van PMD-zakken uitsluitend de gratis verkrijgbare PMD-zakken
- Bied de zakken op de juiste ophaaldag voor 8.00 uur aan op de aanbiedplaats van de kliko’s
- Bij slechte weersomstandigheden kunnen de zakken aan elkaar worden gebonden

14 april 2021

persbericht CDA

CDA in Europa op de bres voor Stellendam

 


CDA-Europarlementariër Tom Berendsen roept de Europese Commissie om haast te maken bij het aanpassen van Europese regelgeving zodat Britse vissersschepen definitief terecht kunnen bij de scheepswerven in Stellendam.

 

Sinds de Brexit lopen scheepswerven in Stellendam opdrachten mis omdat Britse vissersschepen volgens Europese Brexit-afspraken geen toegang hebben tot de haven. Scheepswerven in verschillende andere Nederlandse havens kampen met hetzelfde probleem. Sinds 1 januari jl. worden Britse schepen aangemerkt als schepen uit ‘derde landen’ en zijn strengere Europese regels van kracht. Hierdoor hebben Britse vissersschepen geen toegang tot de haven en kunnen zij niet terecht bij scheepswerven voor onderhoud en reparatie van hun vaartuigen.

 

Inmiddels heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een regeling getroffen om ervoor te zorgen dat Britse vissersschepen weer terecht kunnen bij deze scheepswerven. Door het aanmerken van Stellendam en enkele andere Nederlandse havens als onderhoudshaven zijn de vissersschepen uit het Verenigd Koninkrijk voor onderhoud en reparatie weer welkom in deze havens. De Europese regelgeving moet echter wel nog officieel aangepast worden.

 

CDA-Europarlementariër Tom Berendsen vindt dat daar vaart achter gezet moet worden en stelt vragen aan de Europese Commissie: “Het is belangrijk dat de Europese Commissie deze regelgeving zo snel mogelijk aanpast. Dat is nog niet gebeurd en veroorzaakt onduidelijkheid bij de scheepswerven. Ook vraag ik de Europese Commissie om het Brexitschadefonds in te zetten voor deze scheepswerven. Het kan niet zo zijn dat zij de dupe zijn van deze Brexit-afspraken.”


Daarnaast wil Berendsen weten of het klopt dat de Britse schepen op extra kosten worden gejaagd wanneer ze in Stellendam aan willen meren, vanwege een extra controle van de NVWA. "Oneerlijke concurrentie moeten we ten alle tijden tegengaan."

 

Wethouder Tea Both-Verhoeven van de gemeente Goeree-Overflakkee is blij dat Tom Berendsen deze situatie in Brussel aan de kaak stelt: "Dat het nog steeds onduidelijk is of Britse vissersschepen volgens Europese regels voor onderhoud of reparatie mogen aanmeren in Den Helder zorgt voor grote onzekerheid onder scheepswerven. Ik ben blij dat onze lijnen met Brussel kort zijn en het CDA hierover vragen stelt aan de Europese Commissie ".

14 april 2021
 

Te veel stroom opgewekt op Goeree:
stop op zonnepanelen bij bedrijven dreigt

 

Op Goeree-Overflakkee wordt zo veel elektriciteit opgewekt met wind- en zonneparken dat netbeheerder Stedin die het eiland niet meer af krijgt. De kans bestaat dat bedrijven die de komende tijd zonnepanelen op hun dak willen leggen, de stroom niet kunnen afstaan. 


https://tinyurl.com/24ymd2xm13 april 2021
 

Raadsvergadering door tijdgebrek geschorst tot volgende week

 

MIDDELHARNIS - Wel of niet een oostelijke randweg om Middelharnis aanleggen? De gemeenteraad kwam er vorig week nog niet helemaal uit. De discussie beperkte zich namelijk niet alleen tot het verkeerscirculatieplan, maar ook de bouw van nieuwe woningen werd er bij betrokken. Uiteindelijk is het agendapunt naar de volgende vergadering doorgeschoven.

https://tinyurl.com/fd4ra54d
10 april 2021

Donkere wolken boven het havenkanaal

Door: Maria Evers

Donderdag kwam de gemeenteraad digitaal bijeen. Een belangrijk punt op de agenda was punt 8, het verkeerscirculatieplan, met in het bijzonder het voorstel aan de raad om met een onderzoek ad 100.000 euro in te stemmen naar scenario vier, een Oostelijke randweg met kanaalkruising tussen Havenkade en Hernesseroord in. De meeste raadsleden vonden dit ‘een brug te ver’.

 

VVD-raadslid Ellen Nijsse vond de afwijzende houding van andere fracties bijna onfatsoenlijk. “De VVD is niet tegen bomen maar wil dat er na 25 jaar eindelijk een besluit wordt genomen.”  Ook wethouder Peter Feller (VVD) reageerde geirriteerd vanwege de kritische reacties uit de raad. Hij benadrukte dat dit voorstel niet uit de lucht komt vallen. “Dit is gewoon het vervolg van besprekingen die al heel lang gaande zijn over het oplossing van knellende verkeerssituaties.”
 

Worsteling
Feller: “Dit voorstel zoals dat nu voorligt is het resultaat van worstelingen in de achterliggende jaren met deze raad en die daarvoor, over de verkeerscirculatie Middelharnis/Sommelsdijk dat vraagt om duurzame oplossing. Met name op de Noord-zuidverbindingen. In de laatste fase van het concept verkeerscirculatieplan was al afgestapt van de rondwegstructuur en gekeken naar andere varianten. De conclusie was toen, we missen eigenlijk toch wel de oorspronkelijke visie over die randwegstructuur om het centrum beter bereikbaar te maken en de druk op de Langeweg te verminderen.”

 

Voortschrijdend inzicht
Inzichten veranderen. Tegenwoordig gaan we toch anders met bomen en natuur om. We moeten elk stukje groen koesteren, zuinig zijn op elke m2 meter natuur die we nog hebben. Wat er nog is moet behouden blijven. Natuur boven mobiliteit. Raadslid Zweerus vraagt zich af of er ook wordt gekeken naar de gevolgen van corona. Minder autobewegingen door meer thuiswerken. Heeft dit ook effect op de toekomst?

 

Heintjes (VKGO) vraag naar nut en noodzaak, gerelateerd aan de toekomst. Van der Meer (EVV): “Wij zijn er voor de burger en als de burger zich roert dan denk ik dat daar aandacht aan besteed moet worden”. Hij stelt voor als eerste in het onderzoek het maatschappelijk draagvlak mee laten nemen. Grinwis (PvdA) herhaalt dat uit twee eerdere onderzoeken is komen vast te staan dat een kanaalkruising geen oplossing biedt. Pipping (CU) praat over voortschrijdend inzicht en zou liever scenario 1 (aanpassingen Langeweg) eerst aanpakken.
 

Kap van 2200 bomen
Onder de bewoners rond het Havenkanaal is veel ongerustheid ontstaan over het voorgenomen onderzoek. Er werden diverse brieven gestuurd naar de gemeenteraad en ook een zienswijze ingediend door de natuur- en landschapsbeschermingsorganisatie NLGO, die wijst op het belang van de 2200 bomen en de biotoop die zij vormen. “Het is een bos met een hoge ecologische waarde maar ook een grote waarde in de vastlegging van CO2…. Voor de compensatie van dit bos zouden 1 miljoen bomen moeten worden geplant.” Even verderop stelt de NLGO dat bomen meer zijn dan een vat CO2 en ze ook belangrijke functies hebben als woongebied voor diverse wilde dieren en als plek voor de (gemoed)rust voor mensen, die komen genieten van het bos. Zij raadt de gemeente dan ook met klem aan om scenario vier af te wijzen.

 

Wind weg op voormalige vuilnisbelt
Vanuit een bewoner kwam ook bezwaar tegen plaatsen van een geluidsscherm naast Oosthavendijk/Havenkade. “…Hoop dat men beseft dat de wind die nu al grotendeels weg is door de mega hoge huizenblokken van de Havenkade wijk, we straks met een geluidsscherm aan de andere zijde geheel zijn opgesloten! Op warmere dagen zal het niet meer te doen zijn om daar te kunnen wonen naast en in een wijk waar geen bomen geplant worden (op een paar na) omdat deze wijk is gebouwd op een voormalige vuilnisbelt met daarover een doekje en een laagje grond…”

 

Een andere betrokken bewoner:  “Is er nagedacht over de authenticiteit van het havenkanaal? Heeft men gedacht aan de herrie die gepaard gaat met het passeren van een ophaalbrug, zodat het gebonk de bewoners van het Vingerling en Oosthavendijk zal storen en met hen, alle passanten in hun boten of campers?”
 

Natuur en rust
Familie Van Dam namens de nieuwe bewoners Havenkade: “Alle bewoners hebben deze wijk gekozen, omwille de natuur en rust.” Enkele bezwaren zijn onder andere de kap van 2200 bomen, geluidsoverlast, onveilige verkeerssituatie, verdwijnen van een groot stuk van het mountainbikeparcours, afbreuk van de groene omgeving en het verdwijnen van flora en fauna. “Naast de direct omwonenden, maken er ook wekelijks honderden fietsers en wandelaars uit een groot deel van Goeree-Overflakkee gebruik van de rustige omgeving om te genieten van de natuur.”


Een natuurliefhebber: “Voor het project zou de gehele buitenste 30 meter bos over de lengte van de Oosthavendijk tot aan de industrieweg, van om en nabij duizend meter moeten wijken. In deze bomenstrook huizen ijsvogels, roofvogels, uilen en vele andere soorten dieren. Heel veel mensen wandelen hier.”
 

Economische belangen?
Er was vanuit betrokken burgers ook kritiek op de inbreng van de werkgroep Kanaalkruising Middelharnis die bestaat uit Bizz - Peter Visser, Bizz - Daan Buijze, Heerendwinger - Alex Schuring, Roos Vastgoed & Ontwikkeling - Bram Roos, Antea Group – Jack Post en Strukton civiel West - Fransie v.d.Tonnekreek. Bewoners vermoeden dat hier economische belangen in het spel zijn.

 

Eigenbelang
“Nu concludeert deze werkgroep dat er een Oostelijke Randweg moet komen om het centrum van Middelharnis goed toegankelijk te maken/houden voor het autoverkeer.  Volgens deze zelfbenoemde werkgroep is de nieuwe brug “essentieel” voor het voortbestaan van Middelharnis Centrum.

 

Alternatieven
Meerdere bewoners en brievenschrijvers opperen een alternatief: “Het verlengde van de Oostplaatseweg (de weg langs de sportvelden). Deze route lijkt niet alleen veel goedkoper, kost geen natuur en is voor de toekomst een betere plek dan bijna in het centrum. Of: “Tussen industriegebied en Hennesseroord loopt een bijna niet gebruikt fietspad wat misschien ook wel een plek zou zijn als het dan toch moet.”

De gemeenteraad kwam er niet uit op 8 april en schuift het onderwerp door naar de  raadsvergadering van 20 mei. Voor burgers bestaat de mogelijkheid (digitaal) in te spreken bij de komende Diaoloogavond op donderdag 15 april om 19.30 uur.  (aanvragen bij de griffier)

8 april 2021

De gemeenteraadsvergadering is vanavond vanaf 19.30 uur live te volgen (en eventueel later terug te zien) Punt 8 is het verkeerscirculatieplan waaronder het voorstel tot een onderzoek naar de mogelijkheden van een kanaalkruising tussen Hernesseroord en Havenkade.

https://goeree-overflakkee.notubiz.nl/live

wilt u de agenda en onderliggende stukken raadplegen (pijltjes rechts van punt 8 aanklikken) kijk dan op

https://goeree-overflakkee.notubiz.nl/vergadering/786527/Gemeenteraad%2008-04-20218 april 2021

Petitie gestart

NEE TEGEN OOSTELIJKE RANDWEG MIDDELHARNIS

Wij zeggen nee tegen de Oostelijke randweg met kanaalkruising in Middelharnis.

Hiervoor moet ontzettend veel groen verdwijnen, het doorkruist het leefgebied van uilen en vleermuizen. Recreatie in de vorm van het mountainbikepad verdwijnt, daarnaast zijn wij bang voor overlast en verkeersdrukte. 
Er zijn ook andere mogelijkheden voor een doorsteek, zoals bijvoorbeeld het al aanwezige pad achter Hernesseroord, aan de Heuvelweg.

https://www.petitie24.nl/petitie/3692/nee-tegen-oostelijke-randweg-middelharnis-


twee reacties: 

Daniëlle Berloth
Bovenstaande is geen alternatief voor het idiote plan voor een brug danwel tunnel over/onder het kanaal en de toenemende verkeersdrukte aan de Westhavendijk. Dat plan is in 2017 overigens ook al eens afgeschoten. Een ton voor onderzoek verspild.


Jan Briek
Een volstrekt bezopen plan waar ook nog eens niets mee wordt opgelost. Dat is al eens vastgesteld in een - in opdracht van de gemeente - uitgevoerd onderzoek. En dan nu weer een ton gemeenschapsgeld verspillen aan een haalbaarheidsonderzoek? Te gek voor woorden; 't is te hopen dat de gemeenteraad dit genadeloos afschiet.7 april 2021

Brouwerseiland claimt 32,5 miljoen euro schadevergoeding van Schouwen-Duiveland

ZIERIKZEE - Brouwerseiland BV heeft een schadeclaim van 32,5 miljoen euro neergelegd bij Schouwen-Duiveland. De projectontwikkelaar stelt de gemeente aansprakelijk voor de gemaakte kosten en gederfde inkomsten voor het afgeschoten plan van luxe vakantievilla’s in de Grevelingen.


https://tinyurl.com/xrp4t27v

6 april 2021

NLGO stuurt zienswijze naar gemeenteraad over kanaalkruising
2 april

Eilanden Nieuws  

Onderzoek naar Oostelijke Randweg met kanaalkruising via brug of tunnel

 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Een Oostelijke Randweg die parallel loopt aan de Oudelandsedijk/Waterweg met een brug of tunnel om het kanaal te passeren. Dat is de voorkeursoptie die het college van B en W van Goeree-Overflakkee volgende week voorlegt aan de gemeenteraad.


In de vergadering van 8 april wordt de gemeenteraad dus gevraagd een belangrijke vervolgstap te zetten voor de toekomstige invulling van het Verkeerscirculatieplan Middelharnis/Sommelsdijk (VCP). Het betreft een haalbaarheidsonderzoek naar scenario 4, die de aanleg van de Oostelijke Randweg met kanaalkruising bevat, al dan niet met een brug of tunnel. De kosten voor het haalbaarheidsonderzoek worden vooralsnog ingeschat op rond 100.000 euro. De investeringskosten zijn 14-18 miljoen euro als wordt gekozen voor een brug en 29-35 miljoen euro bij de keuze voor een tunnel.

lees verder op: 
https://www.eilandennieuws.nl/nieuws/algemeen/10910/onderzoek-naar-oostelijke-randweg-met-kanaalkruising-via-brug-o
1 april 2021


Lood om oud ijzer:
Beugsloep MD10 ‘Johanna Hendrika’ in nieuwe handen


Vandaag precies twee weken geleden is de romp van de enige nog bestaande ijzeren beugsloep ‘Johanna Hendrika’ (anno 1896) door de stichting Behoud Beugsloep MD10 voor €1 overgedragen aan de stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis. Die symbolische euro bleek gisteren nog véél meer waard te zijn: nu de beugsloep is overgedragen, beijvert de werfstichting zich om een groter publiek aan het schip te koppelen.Eén van de plannen is om het nieuwe panoramadek op vrijdagen en zaterdagen van mei t/m september open te stellen als uniek zomerterras aan de haven. Hierin wordt nauw samengewerkt met de lokale zorgbrouwerij Solaes. Omdat het panoramadek bijna 6 meter hoog ligt en er geen lift bij het schip is, zouden er hiervoor onderdeks één of meerdere biertanks aangebracht moeten worden.

Helemaal voorin de boeg van het schip is een geheel afgesloten ruimte die hiervoor uitermate geschikt zou zijn: de ankerkluis. Het gietijzeren deksel van het mangat naar deze ruimte is waarschijnlijk sinds de jaren ’20 van de vorige eeuw niet meer geopend en leek één met het dek. 

Verborgen schat
Toen het na verhitten, smeren en kloppen eindelijk meegaf, troffen de nieuwe eigenaren tot hun grote verrassing een verborgen schat aan: de ruimte bleek tot een meter onder dekniveau gevuld te zijn met op elkaar gestapelde blokken en staven. Even leek het een vergeten lading contrabande te zijn (het schip is in 1997 aangehouden op volle zee met 5 ton hasj in het ruim), maar na afdalen in de kluis bleken het diverse gecorrodeerde loden en koperen ballastdelen te zijn. Deze ballast is waarschijnlijk in de jaren ’20 van de vorige eeuw aangebracht als tegenwicht van de zware motor die toen in het achterschip is geplaatst. Gebaseerd op het gewicht van de toenmalige motor en de aangepaste tuigage die het schip destijds had als logger, heeft de ballast in de ankerkluis waarschijnlijk een gewicht tussen de 10 en 12 ton. Als de verdeling koper/lood gelijk is, zou dit een waarde van minimaal € 41.000 vertegenwoordigen.

Helpende handen welkom

De vondst kon qua timing niet beter: De waarde van de ontdekte schat aan edelmetalen dekt ruimschoots de kosten voor het inrichten van het haventerras en het aanbrengen van een stijlvolle overkapping. Voor de heel korte termijn: doordat het mangat klein is en de ruimte in de ankerkluis heel hoog en stijl, zijn er nu nog maar een paar blokken en staven aan dek gehaald. De komende dagen wordt met vrijwilligers de rest van de ballast verplaatst. Helpende handjes zijn zeer van harte welkom, zelfs al vanmiddag om 17u op de Menheerse Werf. Vanzelfsprekend met een Solaes biertje als dank.

Achtergrondinformatie toekomst MD10
Voor de toekomst van de MD10 is de wisseling van eigenaar alleen maar goed nieuws. Het doel blijft gelijk: het in originele staat restaureren van dit voor Nederland uniek stuk varend erfgoed. Alle voorbereidingen voor deze restauratie zijn door de MD10-stichting al gerealiseerd: de ontdekking van het schip in Boulogne-sur-Mer, de vaartocht naar Nederland, het op de wal hijsen, het aanleggen van een eigen helling op de Menheerse Werf, het transport over de weg naar de werf, het in kaart brengen van de huidige staat, het opstellen van een gedetailleerd restauratieplan, het aanbrengen van een voor publiek toegankelijk promenadedek en de start van de fondsenwerving voor de restauratie.


Museaal schip te water
Er ligt nog wel een taak voor de nieuwe eigenaars: het herschrijven van het laatste hoofdstuk van het restauratieplan. Het voornemen om de toekomstige jaarlijkse onderhoudskosten te dekken uit opbrengsten van dagvaartochten met maximaal 75 betalende passagiers, blijkt qua regelgeving niet te verenigen met de ambitie om het schip in zo authentiek mogelijke staat te restaureren. Er wordt nu gekeken naar alternatieve exploitatiemogelijkheden voor een gerestaureerde MD10. De bandbreedte voor dat laatste hoofdstuk ligt tussen het gerestaureerde schip permanent op de werfhelling als te bezichtigen object (met aanvullende functies als overnachtingsvoorziening, evenementlocatie etc.) tot museaal schip te water en afgemeerd voor de werf. In die laatste optie zou de beugsloep te boek gesteld worden als jacht, met bovengenoemde functies en de mogelijkheid om gratis vaartochten met groepen van maximaal 12 personen te maken.

MD10 behouden
Het komende jaar gaat de werfstichting vanaf juni aan de hand van het nieuwe restauratieplan aan de slag met de fondsenwerving. In juni 2021 wordt de balans opgemaakt en moet duidelijk zijn of de restauratie financieel haalbaar is. Zo niet, dan wordt een andere functie voor de romp gezocht. Belangrijk uitgangspunt is dat de MD10 voor Goeree-Overflakkee behouden blijft, in welke vorm dan ook. 

31 maart 2021
 

Jan Arends voor jeugdhulp Goeree-Overflakkee

 

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft vandaag het contract ondertekend met organisatie Jan Arends, de nieuwe zorgaanbieder voor jeugdhulp. Na een zorgvuldig aanbestedingsproces kwam deze aanbieder als beste naar voren. Vanaf 1 juli 2021 gaat Jan Arends aan de slag voor kinderen, jongeren en gezinnen.

 

V.l.n.r.: directeur Jochem van Doorn, directeur Marcel Lekkerkerker (beide Jan Arends) en wethouder Berend Jan Bruggeman.

Foto: Wim van Vossen


De overeenkomst werd getekend door directeuren Jochem van Doorn en Marcel Lekkerkerker van Jan Arends en wethouder Berend Jan Bruggeman (Jeugd). De ondertekening is een belangrijke stap, zo stelt Bruggeman. “Jan Arends is een gerenommeerde partij, die in veel regio’s al actief is. In hun hulpverlening kijken ze naar de sterke punten binnen de omgeving van een kind of jongere om oplossingen te vinden. Eigen kracht en sociaal netwerk zijn heel belangrijk.”

 

Team Jeugd Jan Arends

Met Jan Arends wil de gemeente Goeree-Overflakkee de volgende stap maken op het gebied van jeugdhulpverlening, nadat in 2015 de gemeenten verantwoordelijk werden voor de jeugdzorg. Jan Arends biedt al hulpverlening aan volwassenen op Goeree-Overflakkee. Op dit moment stelt Jan Arends een nieuw team Jeugd samen, met de focus op diagnostiek (de hulpvraag in beeld brengen) en lichte behandeling, opvoedondersteuning en intensievere hulp aan huis. Dat gaat dan om kinderen en jongeren met bijvoorbeeld autisme en gedragsproblemen of minderjarigen uit gezinnen waar problemen als huiselijk geweld, armoede en scheidingsproblematiek spelen. Het team Jeugd gaat werken in drie gebiedsteams en een team complexe zaken, verdeeld over heel Goeree-Overflakkee. Een gedragswetenschapper heeft inhoudelijk de regie. “Jan Arends ziet er naar uit om de nu al goede samenwerking met de gemeente verder te intensiveren en als partners het beste uit elkaar te halen met als streven een nog betere en efficiëntere jeugdhulp", reageert directeur van Doorn. 

 

Team Jeugd en Gezin

Team Jeugd en Gezin (TJG) van de gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp op Goeree-Overflakkee. Zij zorgen dat er hulp komt als hulp nodig is, bijvoorbeeld bij problemen in het gezin of bij psychische en gedragsproblemen bij kinderen. De intake vindt bij de gemeente plaats en samen met het gezin wordt gekeken welke ondersteuning nodig is. De medewerkers van het TJG weten wat de mogelijkheden zijn, maken helder wat de hulpvraag precies is en houden samen met het hulpvragende gezin overzicht. Bij meerdere of complexe ondersteuningen kan er ondersteuning worden geboden door een procesregisseur, die zorgt dat de verschillende partijen elkaar aanvullen, samenwerken om de beste hulp te bieden en het totaalplaatje duidelijk is. Team Jeugd en Gezin werkt intensief samen met het nieuwe team Jeugdhulp van Jan Arends.

 

Overgang

Vanaf 2015 waren zorgpartijen Youz en Enver betrokken bij de jeugdhulpverlening. Zij waren daarbij onderdeel van het Team Jeugd en Gezin. Deze organisaties blijven op een aantal onderdelen van de jeugdhulp nog actief op Goeree-Overflakkee om de beste zorg voor de inwoners te blijven bieden. Dat doen ze vanaf de eigen locaties in Middelharnis. De komende periode werkt het TJG samen met de verschillende organisaties aan een zorgvuldige overgang voor de cliënten. Daarbij staat – vanzelfsprekend – het belang van de cliënt centraal en wordt per cliënt gekeken wat de beste keuze is.

30 maart 2021

Bewoners kunnen voortaan PMD-zakken ophalen bij diverse afhaalpunten in Goeree-Overflakkee

RAD en wethouder Daan Markwat introduceren PMD-inzameling

 

De huis-aan-huis inzameling van PMD-afval gaat vanaf 1 april van start op Goeree-Overflakkee. Voor deze inzameling kunnen de bewoners voortaan hun verpakkingen van Plastic, Metaal en Drinkpakken aanbieden in speciale PMD-zakken. Deze zakken zijn gratis verkrijgbaar bij diverse afhaalpunten op Goeree-Overflakkee.
 Wethouder Daan Markwat is blij met de gratis zakken en de huis-aan-huisinzameling. “We kunnen als Goeree-Overflakkee nog flink verbeteren op het gebied van afvalscheiding. Dat is goed voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee. Uit een sorteerproef eind vorig jaar bleek dat een inwoner gemiddeld maar liefst 224 kilogram restafval heeft, terwijl  maar 89 kilogram echt restafval is. De rest is PMD, textiel of gft. Er is nog een wereld te winnen.”

 

De RAD verzorgt vanaf komende donderdag de afvalinzamelingop het eiland. Daarmee is de huis-aan-huisinzameling van het PMD-afval een feit. Als symbolische aftrap hebben Daan Markwat en René Huisman, directeur van de RAD, de PMD-mand overhandigd aan de medewerkers van de lokale supermarkt in Dirksland.


Met deze samenwerking kunnen de bewoners van Dirksland en omgeving, gratis en makkelijk aan PMD-zakken komen.


29 maart 2021
 

Wethouder Feller feliciteert accommodaties met Zoover Award

 

Zeven accommodaties op Goeree-Overflakkee ontvingen een Zoover Award Gold. Het gaat om: camping Elizabeth Hoeve, camping De Lage Werf, camping ’t Vogelnest, camping de Vlugtheuvel, camping de Vrijheid, Park Zeedijk en Qurios ECO Grevelingenstrand. “Een heel bijzondere prestatie”, zegt wethouder Peter Feller (Recreatie en Toerisme). Hij bezocht vrijdag 26 maart een aantal ondernemers die in de prijzen vielen om hen namens de gemeente te feliciteren en een boeket bloemen aan te bieden.

 “Met het winnen van deze prijs worden de mogelijkheden van toerisme en recreatie in onze regio in heel Nederland op de kaart gezet. Het is wel duidelijk dat de service en kwaliteit op Goeree-Overflakkee op een hoog niveau staan. Een mooie blijk van waardering voor deze accommodaties die daarmee positief bijdragen aan de recreatieve meerwaarde van ons eiland!”, zegt wethouder Feller.

 

Zoover Award

De Zoover Award is een jaarlijks terugkerende publieksprijs in de reisbranche. De prijs staat voor de waardering van vakantiegangers. Deze waardering is gebaseerd op reviews die op zoover.nl zijn geplaatst.

 

Hieronder een overzicht van de accommodaties die een Zoover Award Gold hebben gewonnen:

 

•           Camping Elizabeth Hoeve.

•           Camping De Lage Werf wint voor de 4e keer op rij de Zoover Award Gold.

•           Camping ’t Vogelnest heeft de coronamaatregelen aangegrepen om een volledig nieuwe receptie te maken.

•           Camping de Vlugtheuvel is een van de weinige campings in Zuid-Holland met een Green Key Goud.

•           Camping de Vrijheid heeft recent meerdere units vernieuwd.

•           Park Zeedijk staat in de top 3 van de schoonste parken en top 10 beste parken van Nederland in de lijst van Zoover.

•           Qurios ECO Grevelingenstrand onderscheidt zich met duurzame huisjes. Ook zij staan in de top 10 beste parken van Nederland in de lijst van Zoover.

 

Green Key Goud

Ook bezocht wethouder Feller RCN Toppershoedje om hen te feliciteren met hun Green Key Goud. Dit certificaat is de hoogst haalbare waardering als het gaat om duurzaam ondernemen. Andere accommodaties op Goeree-Overflakkee die dit certificaat hebben, zijn: Center Parcs Port Zélande, Qurios Grevelingen Strand, Landal Ouddorp Duin en camping de Vlugtheuvel.


29 maart 2021

persbericht VVD

 

VVD positief over uitstel aanvraag NLDelta, maar nog niet gerust

 

De VVD Goeree-Overflakkee is positief over het besluit om de Aanvraag Status Nationaal Park NLDelta uit te stellen. Dit is besloten naar aanleiding van de onrust die is ontstaan over de plannen. De VVD Goeree-Overflakkee trok hier begin februari hard over aan de bel. Er is volgens de partij onvoldoende duidelijk over de economische, juridische en bestuurlijke consequenties.

 

Het Nationaal Park NLDelta moet een zogenoemd nationaal park nieuwe stijl worden. Hierin worden niet alleen de natuurgebieden opgenomen, maar ook overig landoppervlak. Zo zou heel Goeree-Overflakkee onder NLDelta vallen. De VVD Goeree-Overflakkee was zeer kritisch op dit voornemen. Ook het bedrijfsleven heeft inmiddels haar bezwaren kenbaar gemaakt.

 

“Het is op dit moment onvoldoende duidelijk wat de mogelijke gevolgen zijn. We zien aan de hele stikstof problematiek dat we heel erg moet oppassen wat we besluiten. De juridische consequenties van deze nieuwe status zijn onvoldoende duidelijk. Wij willen op geen enkele manier extra beperkingen voor onze inwoners en ondernemers”, aldus raadslid Ellen Nijssen. Ook heeft de VVD vragen bij de zogenoemde ‘beheerautoriteit’ en de bevoegdheden ervan. De partij was ook kritisch op het feit dat ondernemers, landbouwers, vissers en inwoners niet zijn betrokken.

 

Inmiddels is besloten de aanvraag voor NLDelta uit te stellen en de tijd te nemen om diverse partijen in het gebied meer te betrekken bij de planvorming. De VVD is positief over deze tussenstap, maar nog niet gerust. De partij heeft meer dan 20 vragen gesteld aan het college. “Er zijn nog veel vragen die beantwoord zullen moeten worden voordat wij met een dergelijke aanvraag kunnen instemmen”, volgens Nijssen.


28 maart 2021


Asociaal zooitje

Je kunt zeggen dat de ophaaldienst er een rommeltje van maakt, maar wat de inwoners die oude stoelen en zelfs caviakooien bij de PMD container aan de Frank van Borselen in nieuwe-Tonge zetten, is niet normaal.
27 maart 2021

Ondanks het weer snel kleurrijke tulpenvelden?
De tulpen staan half april gewoon in de bloei’

De winterkou, sneeuw en vele regen hebben geen invloed gehad op de tulpenvelden op Goeree-Overflakkee. ,,Ze bloeien gewoon half april, net als in andere jaren’’, verzekert Jacob Jan Dogterom, een van de grote tulpenboeren op het eiland.https://www.ad.nl/voorne-putten/ondanks-het-weer-snel-kleurrijke-tulpenvelden-de-tulpen-staan-half-april-gewoon-in-de-bloei~a18929d3/26 maart 2021


PERSBERICHT
26 maart 2021

RAD start per 1 april met PMD-inzameling aan huis in Goeree-Overflakkee


Met ingang van 1 april gaat de RAD de afvalinzameling verzorgen in de gemeente Goeree-Overflakkee. Naast de gescheiden inzameling van GFT, oud papier en restafval haalt de RAD vanaf 1 april ook PMD-afval aan huis op.
 

PMD staat voor verpakkingsafval van Plastic, Metaal en Drinkpakken. Verpakkingen van huishoudelijk afval die zijn gemaakt van deze grondstoffen mogen in de PMD-zak. Vaak is niet helemaal duidelijk wat nu wel of geen PMD is. De RAD heeft daarom een handig overzicht gemaakt. Deze kunt u terugvinden op de website https://www.radbv.nl/afval-scheiden. Daarnaast verschijnt ook elke laatste dinsdag van de maand het Afvalnieuws in de regionale huis-aan-huis kranten, met daarin een maandelijkse rubriek wat wel of juist niet in de PMD-zak kan worden aangeboden.

 

PMD-zakken

Om PMD in te zamelen maakt de RAD gebruik van zogenaamde PMD-zakken. De RAD wil zo zuiver mogelijk PMD-afval inzamelen, daarom zijn de PMD-zakken gemaakt van doorzichtig gerecycled plastic. Op die manier kunnen de chauffeurs altijd nakijken of het aangeboden afval bij het PMD mag, zodat het wel wordt geaccepteerd door de verwerker en daarmee boetes door afkeuringen worden voorkomen. De PMD-zakken zijn verkrijgbaar bij diverse afhaalpunten en bij de milieustraten. Kijk voor een actueel overzicht van alle afhaalpunten op https://www.radbv.nl/goed-scheiden-loont-go-PMD-scheiden/.
 

Inzameldagen PMD

Het PMD wordt 1 x per 2 weken huis-aan-huis opgehaald. De zakken kunnen op de aanbiedplaats van de containers worden aangeboden. Alle inzameldagen zijn makkelijk terug te vinden in de RAD app en op de website van de RAD. Beschikt u niet over internet? Neem dan telefonisch contact op met de RAD via 0186 57 25 86 en vraag een papieren versie van de Afvalkalender 2021 aan.
25 maart 2021

Meer dan 800 kinderen doen mee met Bieb Dictee!

 

Regionaal –Lees- en taalvaardigheid is een belangrijk thema waar de bibliotheek zich sterk voor inzet. Kinderen aan het lezen en schrijven krijgen én houden, is in de huidige digitale wereld toch een uitdaging. Daarom organiseerde Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta samen met Bibliotheek de Boekenberg op vrijdag 19 maart voor het eerst een online dictee. Een dictee organiseren is niet nieuw maar online via een livestream wel. En ruim 800 kinderen in de leeftijd 8 t/m 12 jaar deden vanuit de klas mee aan Bieb Dictee en testten zo hun taalkennis!
 

Meer dan 800 kinderen deden mee aan het kinderdictee van jeugdschrijfster Janneke Schotveld. Janneke, bedenkster van Superjuffie, heeft een mooi verhaal geschreven dat kinderen woord voor woord moesten opschrijven inclusief leestekens. Er was ook een dictee voor volwassenen. Daarvoor had actrice en schrijfster Nhung Dam allerlei taalkundige valkuilen verzameld in een mooi verhaal. Circa honderd volwassenen schreven mee met dit dictee. Al met al een mooi resultaat!
23 maart 2021

Achterstand op Goeree-Overflakkee

Oude vrouwtjes, die een halve kilometer hebben lopen sjouwen met hun zakken, moeten die weer mee terug nemen? Het staat hier al hartstikke vol. Iedereen die een zak naast de container heeft gezet, wordt opgeroepen deze weer op te halen, want de Irado heeft een achterstand opgelopen op Goeree-Overflakkee.


foto van de PMD container hoek Fr. van Borselenstraat, Nieuwe-Tonge
23 maart 2021

Op onze vragen over vaccineren in de Staver kregen we onderstaande reactie van Irene Warbout

Ik ben dit nagegaan. Het kan zijn dat er op het moment van bellen geen plek was, maar er zijn weer voldoende afspraken bijgezet.

 

Dus het klopt niet dat er pas in mei weer ruimte is in de Staver.

 

Met vriendelijke groet,

Irene Warbout
Portefeuillehouder Zorg, Welzijn en Vitale Rotterdammers / Adviseur communicatie
Gemeente Rotterdam
GGD Rotterdam-Rijnmond

Mobiel 06 51 00 38 52
Website www.rotterdam.nl

 

 
23 maart 2021

Mensen worden doorverwezen naar Den Haag, Oud Beijerland en verder
 

GGD heeft in De Staver geen vaccinatieplek voor veel inwoners
 

GOEREE-OVERFLAKKEE – Veel inwoners worden naar ver buiten het eiland doorverwezen voor hun coronavaccinatie. De GGD wijt dit aan het geringe vaccins die over de locaties moeten worden verspreid. De eilandelijke vaccinatielocatie De Staver zou tot half mei vol zitten.
 

Mevrouw H. belde 22 maart naar de GGD voor een afspraak in Sommelsdijk. Zij werd doorverwezen  naar Den Haag, Oud Beijerland of Rotterdam. Er werd haar verteld dat in Sommelsdijk geen plaats is  tot zeker 18 mei. “Raar dat ze maar twee dagen in Sommelsdijk vaccineren. (red: maandag en dinsdag) Dit wordt wel lang wachten. De GGD zegt: we hebben geen plaats.”
 

Mevrouw H. is niet de enige, die verbijsterd was na haar telefoontje. De heer G. : “Erg fijn dat we op ons eiland een mooie locatie hebben om dat te kunnen doen, namelijk De Staver in Sommelsdijk. Met veel toeters en bellen is dat bekend gemaakt. En wij? Heel simpel:  over een paar weken naar Oud-Beijerland voor de prik. Ik hoorde vanmorgen van andere inwoners dat ze naar Roosendaal moeten.”
 

Mevrouw H. nam contact op met de GGD en kreeg als reactie: "We hebben meerdere vaccinatielocaties opgezet. Zodra er meer vaccins komen, kunnen we dus mensen dichter bij huis vaccineren. Je hebt voor het vaccineren van mensen veel nodig: personeel, locatie, voorraad etc. Aangezien we niet voldoende vaccins hebben kunnen we op dit moment niet versnipperd over de regio vaccineren. Daarom kiezen we er nu voor om in 5 locaties te werken tot er meer vaccins komen. Zo werken we efficiënter en kunnen we ook meer mensen opleiden tot prikkers. We hoeven dan ook geen vaccins weg te gooien. Hopelijk kunnen er binnenkort meer locaties open."
 

Geen plek op uw voorkeurslocatie
Op de website van GGD Rotterdam Rijnmond is te lezen: Bij het maken van de afspraak via de landelijke afsprakenlijn kan het voorkomen dat er op uw voorkeurslocatie geen plek is. Er zijn voldoende vaccins om iedereen die is uitgenodigd te vaccineren. Soms moet u hiervoor iets verder reizen, bijvoorbeeld naar een vaccinatie-locatie buiten uw regio. U kunt ook wachten totdat er plek is op uw voorkeurslocatie.


De reactie van de gemeente: "Graag laat ik u weten dat uw vraag is doorgezet naar de woordvoerder van de GGD. De gemeente gaat niet over het vaccinatieprogramma. Als gemeente hebben wij alleen Het Prieel van recreatiecentrum de Staver als locatie ter beschikking gesteld aan de GGD. Vandaar dat zij uw vraag rondom het vaccineren en het maken van afspraken het beste kunnen beantwoorden."

 

22 maart 2021

“Onze vragen gaan verder dan de projectgroep op dit moment kan beantwoorden.”

Onrust en vragen rond het aardgasvrij maken van Stad

Enkele bewoners van Stad aan het Haringvliet zitten met vragen rond het voornemen om het dorp  aardgasvrij te maken. Zij hebben met een begeleidende schrijven een enquête op Stadsweb geplaatst en huis aan huis verspreid om de mening van de inwoners van Stad te peilen.


Naar aanleiding van de nieuwsbrief van de Dorpsraad in combinatie met inwonersinitiatief Stad Aardgasvrij zijn er vragen gerezen bij Eva Mikx en Jildou Huisman. “We ontvangen al geruime tijd allerlei informatie en ook zijn er speciale bijeenkomsten door dit initiatief georganiseerd. Het is bij toch nog steeds niet helemaal duidelijk van waaruit deze groep nu is ontstaan en waar wij als inwoners staan.”


De overheid wil heel Nederland in 2050 van het gas af, maar op welke wijze, door wie en hoe snel, is nog nader in te vullen. De gemeente heeft recent in een brief laten weten dat Stad één van de pilot kernen is op het gebied van verduurzaming. “Dat klinkt natuurlijk heel mooi, zeker als er ook de benodigde subsidie beschikbaar wordt gesteld, maar wij vragen ons toch af: Is Stad Aardgasvrij een project van ons allemaal? In onze omgeving merken we vooral veel terughoudendheid en vragen, er is twijfel over of dit voor ieder huishouden haalbaar is en of groene waterstof de juiste vorm van energie is.”
 

Twijfels
Mikx en Huisman hebben hun vragen eerst voorgelegd aan de projectleider van Stad Aardgasvrij, die als externe is ingehuurd door de gemeente en namens het inwonersinitiatief het woord voert. “We hebben op veel van onze vragen antwoord gekregen, soms bevredigend, soms ook niet.” De vragen die blijven staan, willen ze graag delen met de bewoners. “We zijn namelijk nieuwsgierig naar wat er bij heb speelt. Hebben zij ook twijfels?” Ze doen dat middels een enquête die huis aan huis is verspreid

 

Verontrustende berichten

De twijfels begonnen te groeien bij Mikx en Huisman na berichten in de media waarin gesteld wordt dat gasvrij maken van een huis € 40.000 kost. “Ook de eerdere aandacht die er in het TV programma Radar was over dit onderwerp, waar wordt gezegd dat de Warmtewet de consument onvoldoende beschermt. Dorpen die in een soortgelijk project zaten, zijn gestopt.” Dit draagt allemaal bij aan de onrust bij bewoners op Stad.


“Wij vragen ons af wanneer er wel duidelijkheid is en of dit voor of na de stemming lukt, die de projectgroep Stad Aardgasvrij wil houden onder inwoners. Zij zeggen dat  zij met 50% van de huishoudens in contact zijn geweest. Als wij op de geluiden om ons heen af gaan, is dit te betwijfelen. We willen voorkomen dat er straks geen weg meer terug is en dachten dat het goed is om alle Stadtenaren nu al een aantal vragen voor te leggen."
21 maart 2021
19 maart 2021

 

Tussenvoorziening de Hobbemastraat voor dak- en thuislozen
opent bijna haar deuren

 

Vanmiddag ondertekenden de gemeenten Nissewaard en Goeree-Overflakkee, zorgorganisatie Pameijer en woningcorporatie Oost West Wonen de samenwerkingsovereenkomst die de tussenvoorziening voor dak- en thuislozen in Middelharnis mogelijk maakt. De ondertekening vond plaats in het pand aan de Hobbemastraat, dat binnenkort de deuren opent.

 

Met deze tussenvoorziening krijgt Goeree-Overflakkee een eigen dak- en thuislozenopvang die beschikbaar is voor inwoners van de Zuid-Hollandse eilanden. De voorziening is specifiek voor mensen die korte tijd een extra steuntje in de rug nodig hebben. De bewoners kunnen er maximaal een jaar verblijven en werken in die periode aan hun terugkeer naar een zelfstandig bestaan. Eigen motivatie is daarbij belangrijk.

 

Een sociaal team op de locatie en individuele begeleiders van Pameijer werken met de bewoners aan hun persoonlijk plan. Daarin staan duidelijke afspraken over doelen, resultaten en stappen voor een bepaalde periode. Aanmeldingen voor de tussenvoorziening verlopen via het Wmo-loket van de gemeente waar iemand op dat moment verblijft. Alle gemeenten binnen de Zuid-Hollandse eilanden kunnen inwoners verwijzen naar deze nieuwe tussenvoorziening.

 

Rust en veiligheid

De overeenkomst werd getekend door bestuurder Aimee Heijdenrijk van zorgorganisatie Pameijer, directeur-bestuurder Marleen van de Kamp van woningcorporatie Oost West Wonen, wethouder Léon Soeterboek van de gemeente Nissewaard en wethouder Berend Jan Bruggeman van de gemeente Goeree-Overflakkee.

 

De ondertekenaars zijn ervan overtuigd dat zij met deze tussenvoorziening samen voorzien in een behoefte. “Opvang dekt de lading eigenlijk niet. Deze tussenvoorziening biedt bewoners een dak boven hun hoofd. Dat betekent: niet meer zoeken naar een slaapplek, of met een schuldgevoel slapen op de bank van een familielid”, zo concluderen de ondertekenaars. “De locatie heeft een fijne, huiselijke uitstraling. Wij hopen dat de toekomstige bewoners hier de rust en veiligheid vinden om met intensieve begeleiding aan hun terugkeer naar een zelfstandig bestaan te werken.”

 

 

Opknapbeurt

De nieuwe tussenvoorziening in Middelharnis is bijna klaar. Naar verwachting opent zij begin april haar deuren voor de eerste bewoners. Vanaf dat moment zullen geleidelijk meer bewoners hun intrek nemen aan de Hobbemastraat. In totaal heeft de tussenvoorziening acht kamers. De afgelopen weken kreeg het pand een opknapbeurt. Zo werden de verschillende ruimten geverfd, liggen er nieuwe vloeren en zijn de ramen voorzien van frisse raambekleding. Op dit moment worden de kamers ingericht met meubilair van kringloopwinkel Goed voor Goed. Daarnaast verfraaide een Klus en Werk team van Pameijer - bestaande uit enkele cliënten - de tuin.

 

Ondersteunen

Alle vier de ondertekenende partijen hebben een eigen rol in de voorziening. De gemeente Nissewaard is betrokken als centrumgemeente en heeft als zodanig de taak maatschappelijke opvang te realiseren voor alle inwoners van de Zuid-Hollandse eilanden. De bedoeling is dat deze voorziening de druk op de bestaande opvang verlicht. Nissewaard is samen met de gemeente Goeree-Overflakkee opdrachtgever bij dit project. De gemeente Goeree-Overflakkee ondersteunt de bewoners bij bijvoorbeeld het regelen van dagbesteding en een eventuele uitkering.  Pameijer biedt de bewoners een tijdelijk onderkomen en helpt hen om van daaruit te werken aan een stabiele toekomst. Oost West Wonen is als verhuurder van het pand betrokken. Bovendien zorgt de corporatie ervoor dat bewoners kunnen uitstromen naar een eigen zelfstandige huurwoning.

 

Het gaat om een pilot van twee jaar. Tijdens en na afloop van deze pilot wordt het project geëvalueerd.

18 maart 2021
18 maart 2021

Goeree-Overflakkee: VVD blijft SGP andermaal voor

Op het kerkelijke eiland Goeree-Overflakkee is de VVD net als in 2017 als grootste partij uit de bus gekomen bij de Tweede Kamerverkiezingen. De SGP eindigde daar als tweede achter.

https://www.ad.nl/voorne-putten/goeree-overflakkee-vvd-blijft-sgp-andermaal-voor~ab233e0a/
17 maart 2021

Knotwilgen terug in de Bernisse

 

Ridderkerk, 17 maart 2021 – Wethouder Martijn Hamerslag (gemeente Nissewaard), Loek Bal (secretaris Recreatieschap Voorne-Putten) en Eric van der Meij (ambtelijk opdrachtgever bij het waterschap), planten vandaag de eerste knotwilgen terug in het Bernisse-gebied. In totaal komen er langs de Bernisse zo’n 1100 wilgen te staan. Bijzonder aan deze jonge staken is dat ze afkomstig zijn van andere plekken in het gebied van het waterschap. Nu worden ze in de Bernisse duurzaam hergebruikt.

 

Het terugbrengen van knotwilgen is één van de bouwstenen uit het Ontwikkelplan Bernisse. Naast het terugplaatsen van bomen, worden in deze fase ook visoevers aangelegd. Zo’n visoever maakt het voor sportvissers gemakkelijker om met hun hengel bij het water te komen. Voor aanvang van de werkzaamheden heeft een onafhankelijk bureau een quick scan uitgevoerd om te onderzoeken of de aanwezige flora en fauna geen last heeft van het werk.

 

Samenwerking

 “De Bernisse is volop in ontwikkeling,” vertelt Eric van der Meij namens het waterschap. “Stap voor stap wordt het gebied steeds een stukje mooier. We bieden hier ruimte aan mens, water en natuur.” Ook de gemeente en het Recreatieschap zijn enthousiast over de ontwikkelingen. Wethouder Hamerslag: “We zijn verheugd zijn dat het waterschap samen met de Landschapstafel Voorne-Putten investeert in het Bernissegebied. We zijn ervan overtuigd dat als alle belanghebbenden in het gebied samenwerken er nog veel moois bereikt kan worden.” Loek Bal, secretaris van het Recreatieschap, vult hem aan: ”Samen werken we hard aan een aantrekkelijk Bernissegebied met een natuurlijke uitstraling, voor nu en in de toekomst.”
17 maart 2021
 

Project Stad Aardgasvrij ontvangt steun vanuit Green Deal H2-Wijken

 

Op 12 maart ondertekenden gemeente Goeree-Overflakkee en Stedin Netbeheer B.V. de Green Deal “H2-Wijken: Naar praktische toepassing van waterstof als warmtevoorziening in woonwijken. In de Green Deal spreken partijen af om samen de ontwikkeling van waterstofwijken in de praktijk te verkennen. Stad aan ’t Haringvliet is een van de twee leerprojecten waar inzichten en ervaringen opgedaan worden over de voordelen en voorwaarden voor het gebruik van waterstof in de gebouwde omgeving.

 

Deze Green Deal is een welkome ondersteuning voor het project Stad Aardgasvrij, waarbij gekeken wordt of de bestaande gebouwen in Stad aan ’t Haringvliet duurzaam verwarmd kunnen worden met groene waterstof. Wethouder Tea Both-Verhoeven: ”We zijn met iets bezig wat nog niet eerder gedaan is. Ondersteuning vanuit overheid om juridische wegen vrij te maken is essentieel om tot een succes te komen. Daarnaast leren we van elkaar hoe we met obstakels om moeten gaan. Na de toekenning van de financiële bijdrage uit het programma Aardgasvrije wijken voor duurzame verwarming met waterstof in Stad aan ’t Haringvliet, is dit opnieuw een belangrijke stap vooruit.”

 

Uitgangspunt Green Deal

Het uitgangspunt van de Green Deal is te komen tot een veilige en maatschappelijk geaccepteerde toepassing van waterstof voor de verwarming van bestaande gebouwen, en om dit op een kostenefficiënte manier te kunnen realiseren. De overeenkomst biedt alle partijen de gelegenheid om samen te verkennen welke tijdelijke en structurele wet- en regelgeving hiervoor nodig is. Aan de hand van de twee leerprojecten binnen de Green Deal, het dorp Stad aan ’t Haringvliet in de gemeente Goeree-Overflakkee en de wijk Erflanden in de gemeente Hoogeveen, worden inzichten en ervaringen opgedaan over bestaande knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen.  In de Green Deal zijn onderlinge afspraken duidelijk en specifiek omschreven. Een overzicht van alle afspraken is te vinden op: www.greendeals.nl/green-deals/green-deal-h2-wijken.

 

Stad Aardgasvrij

In Stad aan ’t Haringvliet werken zakelijke en maatschappelijke partijen samen met inwoners, ondernemers en andere partijen om in 2025 mogelijk de overstap te maken naar een collectieve warmtevoorziening met groene waterstof. Hierin zijn een aantal aspecten belangrijk. Allereerst valt of staat deze overstap met de steun van de inwoners en andere pandeigenaren van Stad aan ’t Haringvliet, die een beslissende stem hebben. Daarnaast is het belangrijk dat de overstap technisch mogelijk is en natuurlijk dat het binnen de regels past. De afspraken gemaakt in de Green Deal ondersteunen deze drie aspecten.

16 maart 2021
 

Tweede fase in onderzoek naar verbeteren bestuurscultuur en versterken bestuurskracht van start

 

Wijzigingen in dagelijks bestuur Hollandse Delta

 

In het tweede deel van de extra vergadering van 11 maart heeft de Verenigde Vergadering (algemeen bestuur) van waterschap Hollandse Delta op 15 maart besloten om Peter van der Velden opdracht te geven te verkennen welke concrete oplossingen en maatregelen mogelijk zijn om de bestuurscultuur te verbeteren en de bestuurskracht te versterken. Ook is in deze vergadering artikel 41, lid 6 van de Waterschapswet in werking getreden. Dit betekent dat de voorzitter van het Dagelijks Bestuur -de dijkgraaf- voorlopig de overige leden van het college vervangt.

 

Ter beschikking

Bij aanvang van de vergadering deelden heemraden Van Driel en Stehouwer mee dat zij per direct hun functie als heemraad ter beschikking stelden. In de loop van de vergadering stelden ook heemraden Kome, Van Nes en Van Maurik hun functie als heemraad ter beschikking van de VV. Met het vertrek van de vijf heemraden treedt artikel 41, lid 6 van de Waterschapswet in werking en vervangt dijkgraaf Jan Bonjer als voorzitter van het college voorlopig het dagelijks bestuur.

 

Onderzoek

De opdracht aan Peter van der Velden is het tweede deel in een onderzoekstraject dat de Verenigde Vergadering in december 2020 is gestart. Sinds het aantreden van dijkgraaf Jan Bonjer in mei vorig jaar, is het bestuur van waterschap Hollandse Delta in gesprek over een strategisch bestuurlijk verbetertraject. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben de fracties onder meer geconstateerd dat een verbetering van de interne bestuurlijke verhoudingen noodzakelijk is. Daarom heeft de VV in december 2020 besloten een externe analyse en verkenning uit te laten voeren, om met de adviezen uit deze onderzoeken de bestuurscultuur te verbeteren en de bestuurskracht te versterken. Op aanbeveling van de Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland zijn voor dit traject twee zeer ervaren adviseurs benaderd: Hans Andersson en Peter van der Velden. Beiden hebben een grote staat van dienst in het openbaar bestuur.

 

Onwerkbare situatie

De eerste fase, de analyse, is de afgelopen maanden uitgevoerd door Hans Andersson. In een extra vergadering op 11 maart presenteerde hij zijn bevindingen aan de Verenigde Vergadering. Hans Andersson stelde onder meer vast dat er meer en meer een onwerkbare situatie was ontstaan binnen het college van dijkgraaf en heemraden. Ook signaleerde hij een verziekte bestuurscultuur tussen college en Verenigde Vergadering en binnen de Verenigde Vergadering, die al een lange voorgeschiedenis heeft. Hans Andersson adviseerde de Verenigde Vergadering daarom een interim-college aan te stellen, dat in een gedepolitiseerde en zakelijke sfeer onder leiding van de nieuwe dijkgraaf de resterende zittingsperiode van het bestuur gaat werken aan eerder geformuleerde verbetersporen.

 

Oplossingsrichtingen

De bevindingen van Hans Andersson zijn nu het vertrekpunt van de tweede fase van het traject: de verkenning van oplossingsrichtingen en mogelijke verbetermaatregelen. Peter van der Velden voert deze verkenning de komende periode uit. Nadat het rapport van de verkenning door het bestuur is behandeld, geeft dijkgraaf Jan Bonjer vanuit het waterschap nadere informatie over de uitkomsten.

 

Voor het vervullen van de ontstane vacatures voor heemraden is het na gisteravond aan de Verenigde Vergadering om, in samenspraak met Peter van der Velden, nieuwe kandidaten voor te stellen. Daarna neemt de Verenigde Vergadering er zo spoedig mogelijk een besluit over. De verwachting is dat dit proces enkele weken duurt. Tot die tijd neemt de dijkgraaf het Dagelijks Bestuur waar.
13 maart 2021
 

Daniël Huising kandidaat voor Tweede Kamer
 

Er valt wat te kiezen tijdens de komende Tweede Kamerverkiezingen. Uit onze regio staat Daniël Huising (39) uit Sommelsdijk op de kandidatenlijst – plaats 72 bij het CDA. Huising vindt het belangrijk om de stem van Goeree-Overflakkee te laten horen. “Eervol dat ik door het CDA gevraagd ben om ons eiland te vertegenwoordigen en zo ook lijsttrekker Wopke Hoekstra, Pieter Omtzigt en alle andere kandidaten mag ondersteunen.”
 Huising werd in 2018 met 731 voorkeursstemmen gekozen in de gemeenteraad. Voor de Tweede Kamer zijn 18.000 voorkeursstemmen nodig. Hij hoopt op minimaal hetzelfde aantal stemmen als bij de gemeenteraadsverkiezingen. “Met een groot aantal voorkeursstemmen ziet Den Haag dat wij een regio zijn om rekening mee te houden. Dat maakt de kans voor een kandidaat van Goeree-Overflakkee groter om bij de volgende verkiezingen hoog op de lijst te komen.”

 

Investeren in de regio en het platteland

Huising is blij dat het CDA in het verkiezingsprogramma radicaal kiest voor de regio, zoals hij vorig jaar bij het CDA-congres heeft opgeroepen. Investeren in bereikbaarheid en behoud van voorzieningen op het platteland, extra wijkagenten, zorg dichtbij en versterking van regionale ziekenhuizen. “Voor goede zorg en de werkgelegenheid is het ziekenhuis in Dirksland essentieel voor ons eiland.”
 

Zekerheid voor de middeninkomens

Sterker uit de crisis door in de regio te investeren in de economie van morgen. Kleinere ondernemers helpen om de draad weer op te pakken. Voor innovatieve landbouw en visserij met een fatsoenlijk verdienmodel voor boeren en vissers. Zekerheden herstellen met vaste banen weer als norm, lagere belastingen voor gezinnen en middeninkomens, terug naar de basisbeurs en een goed pensioen.
 

Zekerheid van een eigen woning

Huising: “We moeten gericht betaalbare en duurzame woningen bouwen in alle dorpen, zodat ook jongeren en jonge gezinnen op het eiland een eigen huis kunnen hebben. Met variatie in het aanbod van woonvormen zoals tiny houses voor starters en hofjes voor ouderen, groen in de wijk en ruimte voor kinderen om buiten te spelen en veilig naar school te fietsen.”
 

Een land van fatsoen en saamhorigheid

Het CDA vindt dat er een omslag nodig is van individualisme naar saamhorigheid. Meer dan ooit is eenzaamheid een probleem. Het CDA staat voor een samenleving waar mensen elkaar helpen en de overheid dienstbaar is aan burgers. Onze waarden weer centraal stellen, tradities koesteren en normen bewaken. Elkaar behandelen met respect en fatsoen.
 

Een stem voor ons eiland

Huising hoopt dat de kiezer via hem het eiland een stem geeft in Den Haag. “Velen in Den Haag weten oprecht niet wat er speelt in de regio. De afgelopen jaren is de aandacht voor kansen in de regio gegroeid, maar alleen als we nu doorpakken kunnen we dit verzilveren. Het is belangrijk dat ook onze regio een vertegenwoordiger in de Tweede Kamer heeft.”

12 maart 2021
 

“Verslavingen gaan gewoon door tijdens de lockdown”
 

Weerbaarheidstrainingen bij Moedige Moeders

door: Maria Evers

GOEREE-OVERFLAKKEE - Moedige moeders gaan zo snel mogelijk weer weerbaarheidstrainingen geven. “We zouden in april al willen beginnen, want het sociale leven ligt stil door corona, maar het gebruik van middelen gaat gewoon door” vertelt woordvoerder Pythia Maasdam. “Zo gauw als het licht op groen springt, beginnen we. Mensen kunnen zich nu al aanmelden.” Tel: 06 252 950 21 of mail via [email protected]
 Moedige Moeders zijn altijd telefonisch bereikbaar. Ook tijdens coronatijd. Maar een van de belangrijkste pijlers is de weerbaarheidstraining voor familie en vrienden van drugsverslaafden. “Tweemaal per jaar geven we een weerbaarheidstraining, die bestaat uit zes avonden. We roepen belangstellenden op om contact op te nemen, want we willen snel aan de slag. Uit het rioolwateronderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren, en waarvoor wij ons sterk hebben gemaakt, blijkt maar weer het enorme middelengebruik op het eiland.”

 

De Moedige Moeders Goeree-Overflakkee zijn er klaar voor. “Het is belangrijk dat mensen weten dat wij er voor ze zijn. Nog te vaak zijn mensen en instellingen er niet van op de hoogte, dat ze bij ons praktische ondersteuning kunnen krijgen en een luisterend oor.” Moedige Moeders willen graag hun kennis delen en handvatten aanreiken. Ons team kan ook nog wat groeien, dus als er mensen zijn die zich willen inzetten om samen met ons dit probleem aan te pakken, meld je ook aan.”
 

Ontwrichtend
Moedige Moeders GO is opgericht in 2007 uit vrijwilligers, in navolging van de Moedige Moeders Volendam. De moeders zijn ervaringsdeskundigen. In hun gezinnen is een kind (ex)verslaafd of gebruikt(e) heel veel alcohol en/of drugs. Als geen ander kennen zij de problemen rondom een verslaving en hoe ontwrichtend dat werkt op je gezin. “Bezoek ook eens onze website en  Facebookpagina.”

12 maart 2021


Voorstel van Water Natuurlijk om meer aan kwaliteitsverbetering te doen sneuvelde
 

De waterkwaliteit in ons gebied is slecht
 

Een voorstel van WaterNatuurlijk om direct hier iets aan te gaan doen is met 19 tegen en 8 voor naar de prullenbak verwezen. Een bestuurder verwoordde het aldus “ALS BOEREN BEREGENEN GAAN DE PLANTEN NIET DOOD, DUS IS DE KWALITEIT GOED”. Er is nog veel te doen.
Water Natuurlijk geeft prioriteit aan waterkwaliteit. De zorg daarvoor is een kerntaak van het waterschap. Vooral de ecologische kwaliteit is zwaar onvoldoende. De provincie schrijft voor dat er nu stappen gezet worden voor de kleinere wateren. De discussie en besluitvorming in de Verenigde Vergadering van het waterschap deze week over de ‘tussendoelen’ voor deze wateren biedt nog weinig perspectief.


Gezond water

Het systeem van sloten, kreken, kanalen en boezems op onze eilanden is er voor de aan- en afvoer van water. Droge voeten is belangrijk. Het is echter ook een biologisch systeem waar water-, oeverplanten en allerlei dieren moeten kunnen leven. De omstandigheden hiervoor moeten op orde zijn, anders kunnen ze er niet leven. Dat betekent onder ander voldoende waterdiepte, niet teveel mest- of giftige stoffen.

Voor een beperkt aantal aangewezen grotere wateren gelden Europese normen. In de Hollandse Delta wordt daar niet aan voldaan. Zo’n 90% van de watergangen behoort echter tot de reguliere wateren. In een overeenkomst met de provincie Zuid-Holland is nu vastgelegd dat er hiervoor doelen moeten worden vastgesteld. Dat er dus gewerkt moet gaan worden aan gezond water.
 

Tussendoelen

Het stellen van doelen was voor het waterschap Hollandse Delta nog een brug te ver. Deze week lag er een voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden om ‘tussendoelen’ vast te stellen. “Een ambitieloos voorstel” schetste heemraad Van Driel het stuk. De ambitie van het waterschapsbestuur moet in de loop van dit jaar duidelijk worden.

Voor deze ‘tussendoelen’ werd de huidige toestand van clusters van sloten en kanalen bepaald. De flora en fauna hiervan is in beeld gebracht. Dit bleek zwaar onvoldoende. Niettemin was het voorstel om deze huidige toestand als tussendoel vast te stellen. Voor Water Natuurlijk en enkele andere fracties was dit niet goed genoeg, maar de poging om meer aan kwaliteitsverbetering te doen sneuvelde.
 

Amendement

Een amendement van de fracties van de ChristenUnie, Natuur en Water Natuurlijk stelde voor om in de aanloop naar de uiteindelijke doelstellingen kansen te benutten en te werken aan verbetering van de waterkwaliteit. Dit is verworpen met 8 stemmen vóór en 19 tegen.

In de discussie werd duidelijk dat diverse partijen de waterkwaliteit goed genoeg vinden. Namens Hollandse Delta Natuurlijk werd gesteld dat de boeren gebruik maken van het water om te beregenen. “De planten hebben er geen last van dus het water is schoon genoeg”, aldus Hollandse Delta Natuurlijk. Het is bijzonder dat een partij met  ‘natuurlijk’ in de naam ecologische waterkwaliteit niet belangrijk vindt.

Wanneer zijn er definitieve doelen?  Wat zullen dan de ambities van het waterschapsbestuur zijn? Wanneer gaan we dan gericht  werken aan verbetering van de kwaliteit. Het is allemaal nog ongewis. De vissen, kikkers en waterplanten moeten geduld hebben. Water Natuurlijk heeft dat niet en blijft zich inzetten voor een gezonden leefomgeving voor planten, dieren en mensen.


Joost Kievit MSc

 
11 maart 2021
 

Beeldje in Ooltgensplaat krijgt nieuwe locatie
 

Een stenen beeldje van een gezin dat al sinds jaar en dag in Ooltgensplaat aan de Van Weelstraat staat, heeft een nieuw plekje gekregen. Sinds het begin van deze week prijkt het voor de hoofdingang van het seniorencomplex Plaetinum/Maximaplein. Oost West Wonen heeft het in overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee, de dorpsraad en de nabestaanden van de kunstenaar daar naar toe verplaatst.
 Ooit stond in de Van Weelstraat in Ooltgensplaat het verenigingsgebouw Het Centrum. Daar stond het beeldje, gemaakt door de inmiddels overleden kunstenaar Henk Tieman, op het speelplein van de aangrenzende peuterspeelzaal. Het Centrum verhuisde naar de rand van het dorp en de woningbouwvereniging bouwde een seniorencomplex op de vrijgekomen grond. Voor het beeldje was geen plaats meer. De toenmalige opzichter van de woningbouwvereniging stelde voor het een paar meter te verplaatsen naar de tuin van de naastgelegen tandarts- en fysiotherapiepraktijk. Zo geschiedde.

 

Nog steeds in Van Weelstraat
Nu bouwt Oost West Wonen de oude praktijkruimte om tot twee appartementen en moet het beeld wederom wijken. Na overleg met de gemeente, de dorpsraad en de nabestaanden van de kunstenaar is het begin van deze week verplaatst naar de hoofdingang van gebouw Plaetinum. Een mooie plek waar het beeld van het gezin in de open ruimte goed tot z’n recht komt. Mooi detail: na al die jaren staat het nog steeds in dezelfde straat, de Van Weelstraat in Ooltgensplaat.

Kunstenaar H.J. Tieman
In mei 1964 werd het beeldje geplaats in Ooltgensplaat. Het is een ontwerp van de heer H.J. Tieman, hij werkte bij de Porceleine Flesch in Delft. Het beeld stelt het gezin voor: vader, moeder en kind. Het kind heeft een tasje om haar arm en voor haar staat een poes. Op de sokkel staan de wapens van Ooltgensplaat (voorkant) en Sint Adolfsland (achterkant) afgebeeld. Op de twee zijkanten staan werkzaamheden die hier in de buurt plaatsvinden. Het beeld is van keramisch plastiek.


11 maart 2021

Doe mee met het online Bieb Dictee op 19 maart

 

REGIONAAL - Ben je een kei in spelling? Doe dan mee met Bieb Dictee! Schrijver Nhung Dam heeft alle taalkundige valkuilen verzameld in een mooi verhaal. Je kunt op vrijdag 19 maart meeschrijven vanuit huis en zo je taalkennis op de proef stellen. Ook aan de kinderen is gedacht. Voor hen is er een speciale junior editie gemaakt door jeugdschrijver Janneke Schotveld.

 

Bieb Dictee met Superjuffie Janneke Schotveld (8 t/m 12 jaar)

Zodra Superjuffie een hap van haar krijtje neemt, krijgt ze superkrachten en schiet ze als een tornado door de lucht. Ze is super slim, moedig en gaat geen enkel avontuur uit de weg. Kinderen die net als Superjuffie houden van uitdagingen, kunnen meedoen aan het spannende Bieb Dictee. Janneke Schotveld, de bedenker van Superjuffie, heeft een mooi verhaal geschreven dat kinderen woord voor woord moeten opschrijven. Wie dit zonder veel spelfouten en met de juiste leestekens doet, heeft eigenlijk ook wel superkrachten!

11.00-12.00 uur | gratis, doe mee

 

Bieb Dictee met Nhung Dam (volwassenen)

Nhung Dam is een Nederlandse actrice, theatermaakster en schrijfster. Na haar studie psychologie ging ze naar de Amsterdamse Toneelschool. Ze schreef diverse toneelstukken en debuteerde in 2017 met de roman ‘Duizend vaders’. Ze neemt haar publiek graag mee op reis naar andere werelden. Voor Bieb Dictee stelde ze een speciaal verhaal op. Schrijf zoveel mogelijk woorden goed en vergeet ook de leestekens niet te plaatsen.

13.00-14.00 uur | gratis, doe mee

 

Deelname aan Bieb Dictee is gratis. Iedereen kan meedoen, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. Vooraf aanmelden is niet nodig. Speel mee via de livestream op YouTube of de Facebookpagina’s van Bibliotheek de Boekenberg en Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta.

 

Na afloop van het dictee, waarin ook wordt nagekeken, plaatsen we de teksten ook online. Zo kun je kijken wat jouw score is. Veel succes!
10 maart 2021


Duurzaam Nieuws

Burger flink belast en industrie ontzien onder kabinetten Rutte

chemische industrie

Uit onderzoek van Milieudefensie blijkt dat de kabinetten onder Rutte afgelopen tien jaar nauwelijks resultaat boekten op het gebied van klimaat, milieu, energie en natuur. Burgers werden flink op kosten gejaagd terwijl vervuilende bedrijven ontzien werden. Volgens Milieudefensie moet het nieuwe kabinet snel regels opstellen om bedrijven te dwingen hun uitstoot te verminderen, zodat ook zij hun eerlijke bijdrage leveren en klimaatverandering effectief wordt tegengegaan.

9 maart 2021

 

Slimme verkeerslichten voor N59

 

De verkeersregelinstallaties (VRI’s) van drie kruisingen aan de N59 op Goeree-Overflakkee worden in maart 2021 vervangen door iVRI’s, oftewel ‘slimme verkeerslichten’. Ook worden er observatiecamera’s geplaatst, waardoor wegverkeersleiders sneller kunnen handelen bij incidenten en verstoringen. Het gaat om de kruisingen Oude-Tonge, De Tille en Schaapsweg.

Deze maatregel komt de doorstroming en veiligheid op de N59 ten goede en is onderdeel van het volledige maatregelenpakket dat ervoor moeten zorgen dat de veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie van de N59 verbeteren.

 

Werking iVRI’s

Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) communiceren met apps en navigatiesystemen van voertuigen. Met de ontvangen voertuigdata kunnen kruispunten efficiënter worden geregeld. De iVRI ‘weet’ immers hoeveel verkeer eraan komt en wat voor verkeer het is. De iVRI registreert op basis van een uniek nummer de locatie, snelheid, rijrichting en het soort voertuig (auto, vrachtwagen, etc.). Die gegevens zijn niet te herleiden naar kentekens of personen.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats in twee weekenden:

 • Vrijdagavond 12 maart 20.00 uur tot maandagochtend 15 maart 05.00 uur zijn de kruisingen Oude-Tonge en De Tille aan de beurt. De N59 is in beide richtingen afgesloten voor verkeer vanaf kruising N59/N498 tot de Krammersluis. Er is wel verkeer mogelijk via de N498.
 • Vrijdagavond 26 maart 22.00 uur tot maandagochtend 29 maart 05.00 uur is de kruising Schaapsweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen wel van noord naar zuid over de kruising rijden. De N59 is in beide richtingen afgesloten voor verkeer vanaf de A29 tot kruising N215/N59. Er is wel verkeer mogelijk via de N215.

 

Omleidingen

De omleidingsroutes voor beide weekenden worden aangegeven via bebording en tekstwagens. Doorgaand verkeer dat normaal via de N59 rijdt, wordt nu omgeleid via de A4 en A29. De extra reistijd bedraagt maximaal 20 minuten. Lokaal verkeer wordt via het onderliggend wegennet omgeleid. Dit kan leiden tot een langere reistijd van maximaal 40 minuten.

 

Meer informatie

Een toelichting op alle maatregelen is te vinden op de website www.n59vandetoekomst.nl. Geïnteresseerden kunnen de voortgang van het project volgen via deze website en zich via de website inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.

 

 

De provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland en de provincie Zeeland werken middels een pakket van 14 maatregelen samen aan de verbetering van de veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie van de N59. Het streven is om alle maatregelen eind 2024 te hebben uitgevoerd.

9 maart 2021
 

Meer pollen in de lucht gerelateerd aan meer coronabesmettingen

Elkerliek ZiekenhuisLUMCWageningen University
9-MRT-2021 - Een wereldwijd onderzoek toont aan dat meer pollen in de lucht geassocieerd is met meer coronabesmettingen. Het SARS-CoV-2-virus profiteert mogelijk van een verzwakte afweer door pollenblootstelling. Dit is niet alleen het geval bij hooikoortspatiënten, maar ook bij mensen die niet allergisch zijn. De resultaten zijn 9 maart gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PNAS.

lees meer op:   https://tinyurl.com/su948rhr
9 maart 2021

Raadslid uit coalitie Goeree-Overflakkee zit zonder mededeling plots als eenmanspartij in de raad


De gemeente Goeree-Overflakkee heeft er een nieuwe partij bij, of eigenlijk: een teruggekeerde partij. Gemeenteraadslid Rita van den Nieuwendijk heeft besloten coalitiepartij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO) te verlaten en door te gaan als eenmansfractie. Ze blaast de oude partij Algemeen Burger Belang (ABB) nieuw leven in, maar bijna ging dat onopgemerkt voorbij. 

https://www.ad.nl/voorne-putten/raadslid-uit-coalitie-goeree-overflakkee-zit-zonder-mededeling-plots-als-eenmanspartij-in-de-raad~a17e4319/

6 maart 2021


Water Natuurlijk legt partijen langs de meetlat

Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer deze hebben directe gevolgen voor het beleid en de wetgeving voor het werk van de waterschappen. Om duidelijkheid te krijgen over de opstelling van de zijn de programma’s van de partijen onderzocht gelet op de volgende vragen:

lees verder op: https://tinyurl.com/3fdtfvww

4 maart 2021


De ideale hoogte bepalen van windturbines

Hoge windturbines vangen veel wind. Maar hoe hoog moeten de windturbines in windparken zijn om zoveel mogelijk windenergie te oogsten? Onderzoekers van de Universiteit Twente hebben gedetailleerde computersimulaties ontwikkeld die laten zien wat de beste hoogte van de turbines is om te profiteren van sterke stromingen in de atmosfeer.

https://www.deingenieur.nl/artikel/de-ideale-hoogte-bepalen-van-windturbines
4 maart 2021

Jan Zwerus ontwikkelt alternatief scenario voor SRGO


Lokaal beheer van de gemeentelijke gebouwen met een bestuur van de lokale gebruikers. Onderhoud gebeurt onder toezicht van de gemeente. Medewerkers zwembaden in gemeentedienst nemen en de gemeente houdt direct toezicht op de zwembaden. Dit zijn enkele van de voorstellen die Jan Zwerus presenteert aan de gemeenteraad.


Jan Zwerus van Groep Jan Zwerus heeft naar aanleiding van het rapport over het functioneren van SRGO en gemeente een derde scenario ontwikkeld. Hierbij stelt hij diverse bezuinigen voor (Keep It Simple Stupid) waaronder de kosten van de directeur en zijn bedrijfsauto. Verder stelt hij voor een werkgroep op te richten die, onder andere, een nieuw organisatiemodel gaat ontwikkelen.
 

Schrijfbedrijf Evers van der Waart stuurt geïnteresseerden op aanvraag het scenario toe.


2 maart 2021


De Grevelingen zijn ziek, maar we maken ons druk over of er nog wat te verdienen valt voor de vissers! Natuur weer vertaald naar economische waarde. Niet de intrenstieke waarde van de Grevelingen zelf, maar het verdienmodel. Er zit iets echt niet goed in ons systeem. En waarom zien we dat niet?

PZC:

Grevelingen is ziek: ‘Snel vers water nodig’

BRUINISSE - Kunnen vissers nog een boterham verdienen in de Grevelingen? Zuurstofloosheid in dieper water steekt elke zomer weer de kop op. In warme zomers met windstille dagen leggen veel kreeften, oesters en mosselen het loodje. De sluiting van de Flakkeese spuisluis heeft het probleem verergerd. ,,De Grevelingen is ziek.”


https://tinyurl.com/mdxu6n992 maart 2021
 

Partij voor de Dieren:

Zorgvuldiger afweging provincie voor ontheffingverlening doden van wilde dieren noodzakelijk

 

REGIO – Als de rechter heeft geoordeeld dat in Zuid-Holland wilde dieren niet mogen worden afgeschoten, dan moet de provincie zich daarbij neerleggen. Nu gaat de provincie tegen de rechterlijke beslissing in hoger beroep en krijgt dan alsnog ongelijk. Dat is zonde van de kosten, de tijd en de menskracht en het vraagt om een veel zorgvuldiger afweging om een ontheffing te verlening om dieren te doden, stelt de Partij voor de Dieren.

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland verloren in relatief korte tijd diverse hoger beroepszaken over het verlenen van ontheffing op het verbod om knobbelzwanen, vossen en konijnen te doden. Ook heeft de rechter een voorlopige voorziening getroffen om geen damherten in de Hoeksche Waard te mogen doden. Volgens het provinciebestuur veroorzaken de dieren schade of overlast. De faunabeheereenheid in Zuid-Holland kreeg daarom toestemming de dieren af te schieten. Maar de rechter veegt dat argument elke keer van tafel en verbiedt het doden van de dieren.

 

De Partij voor de Dieren wil nu van Gedeputeerde Staten weten waarom ze telkens in hoger beroep gaan als de rechter hen telkens in het ongelijk stelt. Want daar zijn geld, tijd en menskracht mee gemoeid die beter aan andere zaken kunnen worden besteed, zoals schadevergoeding zonder dieren te hoeven doden. Ook is de vraag in hoeverre die kosten zich verhouden tot de vermeende economische schade die voor de provincie hét argument is om de dieren te laten doden.

 

Het provinciebestuur kan voortaan beter het verlenen van ontheffing op het verbod om dieren af te schieten, zorgvuldiger beoordelen. En als de provincie vindt dat sommige dieren schade of overlast veroorzaken, zou ze moeten onderzoeken of die zonder ontheffingverlening met niet-dodelijke methoden kunnen worden voorkomen, suggereert de Partij voor de Dieren.

 

Verder vraagt de partij of de provincie bereid is meer zetels binnen het bestuur van de faunabeheereenheid beschikbaar te stellen voor natuur- en dierenwelzijnsorganisaties. Dan zijn zij niet langer sterk in de minderheid ten opzichte van grondeigenaren, agrariërs en jagers binnen dat bestuur en kan een zorgvuldiger advies worden afgegeven aan het provinciebestuur. Ook wil de partij weten hoe vaak de provincie de ontheffingsbesluiten afstemt met de faunabeheereenheid en hoe vaak met natuur- en dierenwelzijnsorganisaties. De Partij voor de Dieren vraagt dat, omdat ze op dit punt twijfels heeft over de onafhankelijke rol en de eigen verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten als bevoegd gezag.

1 maart 2021
 

Politiek icafé belicht een innovatieve landbouwsector 

 

Met 92 aanmeldingen vond op donderdag 25 februari het politieke iCafé van de VVD over landbouw plaats. Na een introductie door Mirjam Nelisse (VVD Statenlid en kandidaat Tweede Kamerlid) en Helma Lodders (Tweede Kamerlid VVD en woordvoerder landbouw) vertelden ondernemers Ruud Dukker en Jacob Jan Dogterom over de innovaties in hun bedrijf. 

 

De avond was een gezamenlijk initiatief van de VVD netwerken Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne. De aftrap werd gegeven door Mirjam Nelisse. Zij maakt zich zorgen over het verdienvermogen voor agrariërs. Er wordt steeds meer gevraagd aan de sector qua voedselveiligheid, biodiversiteit en duurzaamheid, maar de opbrengsten blijven relatief laag. Ook vindt ze dat de politiek meer naar de lange termijn moet gaan kijken in plaats van korte termijn beleid. Tot slot mogen we best trotser zijn op de sector. 

 

Helma Lodders vindt dat we moeten erkennen dat we de meest duurzame land- en tuinbouw ter wereld hebben. Verdere verduurzaming is mogelijk, maar dit moet zich vertalen in de opbrengst voor de boeren. De afgelopen jaren heeft Helma zich met succes ingezet voor een meer feitelijke discussie over landbouw, het beter op de agenda krijgen van veredelingstechieken en de aanstelling van een innovatiegezant. Die laatste is door de minister toegezegd en moet ondernemers die willen innoveren helpen als ze tegen verstikkende regelgeving of trage procedures aanlopen. Ook is er nauwelijks nieuwe nationale regelgeving toegevoegd de afgelopen jaren, mede dankzij de inspanningen van de VVD.

 

Ruud Dukker is tomatenkweker (onder andere op Voorne) en gaf een inkijkje in de vernieuwingen in het verkoopkanaal. Zo vindt de prijsbepaling tegenwoordig op een hele transparante manier plaats en wordt ingezet op korte ketens. Hierbij levert de tuinder direct aan de consument of via maximaal één tussenpartij. Een bedreiging voor de sector is dat de inkoop van producten van 54.000 boeren en tuinders slechts via vijf inkoopkantoren verloopt. 

 

Jacob Jan Dogterom heeft met zijn broer een akkerbouw- en bloembollenbedrijf op Goeree-Overflakkee. Samen met Arie Pieter van der Hoek (Hoeksche Waard) werkt hij aan een innovatief project, waarbij ze energie opwekken via zon en wind. Maar dit is weersafhankelijk en daaruit kwam het idee van groene waterstof als energiedrager. Dit kan gebruikt worden voor de tractoren of kachels in de loodsen, maar uiteindelijk ook worden geleverd aan huishoudens. 

 

Na de inleidingen was er ruimte voor vragen. Hoe kan de VVD zorgen dat innovaties meer de ruimte krijgen? Waarom is er nog geen meerprijs voor boeren voor bovenwettelijke eisen? Zorgen de landbouwsubsidies wel voldoende voor prikkels om te vernieuwen? Wat wil de VVD doen om de stikstof te verlagen? Wat verwachten de ondernemers van de gemeenten?


Het politieke iCafé over Landbouw is terug te kijken via www.vvdgo.nl.
28 februari 2021

 

Ziekenhuizen op ramkoers met artsen die cashen op coronatesten

JAN-HEIN STROP

Brabantse ziekenhuizen liggen overhoop met de artsen-microbioloog van laboratorium Microvida. Deze artsen hebben contractueel recht op miljoenen extra voor het uitvoeren van coronatesten. Omdat hun ‘overwinsten’ volgens de ziekenhuizen in geen enkele verhouding staan tot hun inspanningen, willen de ziekenhuizen het geld – afkomstig uit publieke middelen – niet betalen. Arts en OMT-lid Jan Kluytmans behoort tot de veelverdieners.


https://tinyurl.com/67ccz6tn
28 februari 2021


In Nederland gezenderde zeearend dood door botsing met Duitse windturbine
 

Een jonge zeearend die in de Dordtse Biesbosch gezenderd werd, heeft een aanvaring met de rotor van een windturbine in Duitsland niet overleefd. Met tien soortgenoten kreeg de roofvogel in 2019 een zender om meer te weten te komen over de gebieden waar zeearenden heengaan en hoe ze overleven. De gestorven zeearend is het eerste sterfgeval in deze groep, meldt natuurwebsite Nature Today zondag.

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=27358#


 

27 februari 2021
 

Vlag van Ouddorp wappert nu ook op campings

 

In menig dorp op het eiland wapperen dorpsvlaggen. Sommelsdijk spant daarmee de kroon. Een lid van de Dorpsraad van Ouddorp heeft het Streekmuseum, als initiatiefnemer van de verkoop van de vlaggen, benaderd of er ook een kleiner formaat beschikbaar is. Dit, zodat de Ouddorpse vlag ook op menig tentzeil kan wapperen. Vanaf deze week is daarom ook de vlag van Ouddorp te koop als caravanvlaggetje!

 


De vlag van Ouddorp is naar het door de Hoge Raad van Adel vastgestelde wapen uit 1816. Ouddorp was toen nog een zelfstandige gemeente. Het wapen van Ouddorp is bijzonder voor Goeree-Overflakkee. Het is het enige wapen wat bestaat uit kleinere 4 wapens ofwel kwartieren. Het zijn de 4 wapens van de polders waaruit de gemeente is ontstaan; het Oudeland (de burcht), het Oude Nieuwland (de kruisbogen), West Nieuwland (papegaai) en De Ouden Oostdijk (met het kasteel). De eerste vermelding van deze gecombineerde wapens dateert uit 1716.

 

Een caravan of bootvlaggetje kost slechts 9,95 euro. Het formaat is 30 bij 45 cm. De vlag is te koop via www.streekmuseum.nl/winkel in de categorie vlaggen, waar ook alle andere dorpsvlaggen van Goeree-Overflakkee te vinden zijn.

 

Met de aankoop van de vlag steunt u het museum en helpt u het Streekmuseum eilandverhalen te vertellen en door te vertellen. Het vlagprotocol is niet van toepassing. Daarom mag de vlag het gehele jaar buiten hangen en versterkt het de dorpsidentiteit.
26 februari 2021

 

Wat is er leuker dan met een groepje je eigen omgeving opruimen?
 

Het is gezellig, het is gezond en met dit lekkere weer echt genieten. Het groepje van Schoon Goeree-Overflakkee was zo positief over het samen afval/zwerfgrondstoffen opruimen, dat het aanstekelijk werkte. “In Melissant is ook al een lokale groep gestart. We hopen dat er nog velen volgen.”
 


Dat is nu echt 'samen'. Iedereen kan meedoen (foto: Maria Evers)

Het groepje bij Middelharnis is enthousiast en vrolijk. Ze zijn goed bezig. Een inventieve geest heeft een afvalbak op haar rollator gebonden en werkt keihard mee. Iedereen werkt met afvalgrijpers, die beschikbaar worden gesteld, net zoals de ringen om de afvalzakken mee vast te maken. Als ze de hele buurt vrij hebben gemaakt van zwerfvuil wordt de opruimvogel geplaatst, als teken van een geschoonde omgeving.
 

In deze coronatijd met al die restricties, voelt samen opruimen als een uitje. Lekker kletsen, lekker buiten bezig zijn. En je laat een mooie, schone omgeving achter. Het zou mooi zijn wanneer elke wijk, elk dorp, zijn eigen lokale opruimgroep heeft. Je verantwoordelijk voelen voor je leefomgeving, contacten leggen en relaties opbouwen in deze, vaak zo eenzame tijd, kan een mooie invulling zijn.
 

Iedereen kan meedoen. Contacten lopen via app en verschillende Facebookgroepen. ‘Doe mee samen voor een Schoon Goeree-Overflakkee’ en ‘Schoon Goeree-Overflakkee’. Ook in Hellevoetsluis is een groep actief. Die is te vinden op ‘Opruimers Hellevoet’.25 februari 2021

Een nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt

Het nieuwe boek van Omtzigt 'Een nieuw sociaal contract’ ligt bij de boekhandel. In dit boek doet hij tien voorstellen om de rechtsstaat te verbeteren. "En dat is keihard nodig."
  


Heel lang geloofden we dat Nederland af was. Maar schijn bedriegt. Er zijn in Nederland grote problemen met macht en tegenmacht. De mechanismen van de rechtsstaat functioneren niet goed meer, zoals uit het kinderopvangtoeslagenschandaal is gebleken. Daarom pleit ik voor een nieuw sociaal contract.

Het is nodig om het vertrouwen tussen overheid en burgers te herstellen. Dat is zeker niet eenvoudig. We moeten instituties herbouwen door checks-and-balances te hernieuwen. Het vraagt ook om een andere mentaliteit van de overheid én van de burgers zelf. Er is geen simpele oplossing. Het hele weefsel van de rechtsstaat moet worden onderzocht en gerepareerd.

Ik ben ervan overtuigd dat het niet alleen mis is gegaan bij het toeslagenschandaal. Er is een aantal structurele problemen in de manier waarop onze samenleving is ingericht. In dit boek wil ik er een paar benoemen en uitwerken. Het boek bevat geen perfecte oplossingen, geen fijngeslepen edelstenen. Eerder ruwe natuurstenen blokken. Blokken om samen een nieuw sociaal contract mee vorm te geven en op te bouwen.

25 februari 2021


Dirk start petitie voor btw-verlaging op groente en fruit

De supermarktketen Dirk van den Broek start een petitie onder de noemer 'de tijd is rijp' om de regering te doen bewegen de BTW op gezond eten te verlagen. Groente en fruit van 9 naar 6 procent. Tekenen kan op https://detijdisrijp.nl/ 


23 februari 2021

persbericht  Waterschap Zuid Hollandse Delta

Extra aandacht voor lozingen van plastic korrels

 

REGIO – De waterkwaliteit staat bij waterschap Hollandse Delta altijd voorop. Schoon en voldoende water zorgt voor een prettige leefomgeving – voor mens en natuur, voor stad en platteland. We maken het afvalwater van bedrijven schoon, maar liever nog proberen we ernstige vervuiling van het water te voorkomen. De komende tijd krijgen de plastic korrels vanuit de industrie extra aandacht. Want die korrels vormen een wijdverbreid en hardnekkig maatschappelijk probleem.

 

Microplastics

De plastic korrels worden door bedrijven gebruikt om plastic producten te maken of ze worden verwerkt in kunststof producten. Helaas worden er tijdens dat proces jaarlijks zo’n 8 biljoen exemplaren verspild en gemorst, bijvoorbeeld tijdens het transport. Die komen in het milieu terecht of stromen via het afvalwater naar onze rioolwaterzuiveringsinstallaties. In het milieu worden ze door de zon afgebroken tot microplastics. Vissen en andere waterdieren zien de microplastics als voedsel en zo raakt het hele ecosysteem verstoord. Op de zuiveringsinstallaties kost het veel extra geld om de korrels te verwijderen. Het is dus belangrijk om te zorgen dat de korrels niet in het water terecht komen.

 

Samenwerking met DCMR

Maar het probleem gaat verder dan alleen de vervuiling in het water. Daarom heeft Hollandse Delta zich aangesloten bij het project ‘plastic korrels’ van de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Bij dat project zijn ook partijen als het Havenbedrijf, Rijkswaterstaat en vele andere aangesloten. Samen met hen zetten we in op bewustwording van het probleem en preventie. Want samen kom je verder.

 

Speciaal team

De Milieudienst Rijnmond (DCMR) heeft samen met Rijkswaterstaat en ons waterschap een speciaal team ingericht. Dat richt zich op het signaleren en controleren van dit soort vervuiling door plastic korrels. Inspecteurs gaan op bezoek bij bedrijven en maken hen bewust van het probleem. Vaak kan er met relatief simpele aanpassingen, zoals opstaande randen langs het terrein, het afdekken van rioolputten of gaas langs laad- en losplaatsen, al veel winst worden behaald. Zo komen er minder plastic korrels in het afvalwater en oppervlaktewater terecht.


22 februari 2021
 

Vaccinaties via de huisartsen

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook de huisartsen dragen hier aan bij, door te vaccineren met het Astra Zenica-vaccin. De komende tijd zullen zij zo snel als de praktijk en de vaccinvoorraad dat toelaat een specifieke groep patiënten gaan vaccineren.

Wanneer dit gaat gebeuren is nog niet bekend.  Het gaat per provincie en er wordt gekeken of een partij vaccins wat Nederland binnenkomt past bij het aantal inwoners van een provincie. De huisartsenpraktijken moeten wel zorgen dat ze er klaar voor zijn.


Hier is uw hulp nodig.
 

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat deze vaccinatie op dit moment alleen is voor:

 • Patiënten geboren in 1956 en 1957
 • Patiënten met zwaar overgewicht (BMI > 40), geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 - 64 jaar).
 • Patiënten met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1956 en 31-12-2002 (18 - 64 jaar)

Met name de patiënten met een BMI van > 40 zijn niet allemaal bij de huisartsen bekend bekend. De vraag aan hen is dan ook om dit door te geven aan de eigen huisartsenpraktijk.  U kunt eenvoudig uw eigen BMI berekenen op de site van het voedingscentrum, op www.thuisarts.nl,  of via een programma op een mobiele telefoon. Evt. mag u ook uw lengte en gewicht doorgeven aan de assistente die het voor u uitrekent.
 

Alle bij de parktijk bekende patiënten uit deze groepen ontvangen komende tijd (wanneer precies is nog niet bekend) een uitnodiging via de eigen huisartsenpraktijk met meer informatie. Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment moet u nog rustig afwachten.
 

Uiteraard gaat de normale patiënten zorg gewoon door.  Tot nu toe lukt dat prima binnen de huisartsenpraktijken. Dus stel medische  vragen niet uit, vanwege de corona.  Achter de schermen wordt heel veel geregeld, maar de huisartsenpraktijken zijn echt niet overbelast.


21 februari 2021


"Er is een plan, waarmee Nederland open kan


 

Het Plan van Herstel-NL

De tijd is aangebroken om Nederland met beter beleid uit de coronacrisis te halen. Primaire doelstellingen

Kwetsbaren beter beschermen, veilige zones inrichten, per 1 maart Nederland weer open


Lees meer op:  

https://herstel-nl.nl/het-plan
19 februari 2021
 

Nieuwe Erasmusvaart moet Westland en Den Haag droog houden:
 ‘Dit is een unieke kans’

 

Met een 3,8 kilometer lange nieuwe waterverbinding wil het Hoogheemraadschap van Delfland de kans aanzienlijk vergroten dat inwoners van Westland en Den Haag-zuidwest ook in de toekomst droge voeten houden. Deze Erasmusvaart moet in 2035 klaar zijn. De aanleg kost tientallen miljoenen euro’s. 
 

https://tinyurl.com/lr9hccm017 februari 2021

Den Bommel uit het goede hout gesneden

 

SOMMELSDIJK - Houtsneden worden niet meer zoveel gemaakt, maar de 31 jarige Vince Trommel uit Den Bommel verstaat zijn vak! In samenwerking met het Streekmuseum Goeree-Overflakkee heeft hij twee prachtige houtsneden van zijn eigen woonplaats gemaakt.
 De kunstenaar Vince is weken lang bezig geweest om in het hout de dorpskerk en de molen van Den Bommel uit te gutsen en te snijden. En dan ook nog in spiegelbeeld!  Fouten maken is niet mogelijk, want bij één kleine fout, moet hij helemaal opnieuw beginnen.

 

Dat het werk van deze ambachtelijke illustrator zeer bijzonder is, zien we in de afdrukken die hij zelf heeft gedrukt op zijn eigen pers.
 

Al eerder maakte hij voor de museumwinkel van het Streekmuseum een reproductie van het Laantje van Middelharnis. Dit werd uitgevoerd in zwart-wit. “De afbeeldingen van Den Bommel zijn in kleur en sieren erg mooi boven de bank” aldus een bestuurslid van het museum.
 

Aan de muur

Interesse in deze unieke afbeeldingen van Den Bommel? Bestel deze dan via de webshop www.streekmuseum.nl/winkel.  De afdrukken van de houtsnede worden verkocht voor 20 euro per stuk en zijn in zeer beperkte oplage gedrukt. Met de aanschaf steunt u het Streekmuseum Goeree-Overflakkee in coronatijd.

17 februari 2021

EOS:

Vaccin tegen desinformatie

De coronacrisis gaat gepaard met een pandemie aan desinformatie. Een psychologisch vaccin, aangereikt via games of infographics, kan de weerstand tegen nepnieuws verhogen. ‘Met een psychologisch vaccin kunnen we de weerstand tegen misleidende argumenten verhogen, nog voordat mensen ermee in aanraking komen’, zegt Jon Roozenbeek. Hij ontwikkelt aan de University of Cambridge online games die de mechanismen achter nepnieuws inzichtelijk maken.

https://tinyurl.com/1b6idwd4
16 februari 2021

VVD kritisch op status nationaal park voor de hele gemeente

Op de dialoogavond van de gemeenteraad van 4 februari stond de aanwijzing van NL Delta als nationaal park op de agenda. Dit nieuwe nationale park moet een gebied gaan omvatten van de Biesbosch tot de Haringvlietsluizen. Het nationale park zal niet alleen de huidige beschermde natuurgebieden omvatten. Als het aan de initiatiefnemers ligt, zal Goeree-Overflakkee in zijn geheel in het nationale park opgaan. Dit roept bij de VVD Goeree-Overflakkee veel vragen op.


Er zijn nog erg veel zaken onduidelijk, bijvoorbeeld welke juridische status en bescherming NL Delta zal krijgen. De bestaande nationale parken zijn allemaal Natura 2000 gebied en worden daardoor beschermd. Volgens het college zal dat niet gelden voor NL Delta en verandert er eigenlijk helemaal niks. De VVD Goeree-Overflakkee betwijfelt dat. Hoe voorkomen we dat via de rechter kan worden afgedwongen dat het nieuwe nationaal park extra beschermingsmaatregelen moet gaan nemen? Of dat de status nationaal park kan worden aangevoerd als argument om nieuwe ontwikkelingen tegen te gaan of af te remmen.

“Wat betekent dat voor onze bestaande en toekomstige bedrijvigheid, voor onze agrariërs en vissers, voor wonen, werken en recreëren op ons eiland? Hoe denkt de gemeente de regie te houden over het gebied?”, vraagt VVD raadslid Ellen Nijssen zich af. “De stikstofproblematiek en de klimaatzaak hebben laten zien hoe dit soort dossiers uit de hand kunnen lopen en politiek en bestuur na slepende juridische procedures het nakijken hebben.”

Beheerautoriteit
Ook het bestuur van het nationaal park roept vragen op bij Nijssen. “Voor het bestuur en het beheer van NL Delta zal een nieuwe vereniging opgericht worden, waarin in ieder geval de betrokken overheden vertegenwoordigd zullen zijn. Er is een kans dat in een later stadium een ‘beheerautoriteit’ ingesteld gaat worden voor NL Delta. Over de rol en bevoegdheden van deze beheerautoriteit is nog niets bekend. Wat wordt het democratisch gehalte van de nieuwe organisatie en van de beheerautoriteit? Hoe gaan zij zich verhouden tot het gemeentebestuur? Hoe werkt NL Delta door in de nog op te stellen omgevingsvisie voor ons eiland?”

Van bovenaf opgelegd
De VVD Goeree-Overflakkee is ook ontevreden over het proces rond de statusaanvraag voor NL Delta. Dat heeft zich niet alleen buiten het gezichtsveld van de gemeenteraad voltrokken, maar ook ondernemers, landbouwers, vissers en inwoners zijn niet betrokken. “Het van bovenaf opleggen van dit soort zaken zonder overleg met inwoners en ondernemers is niet meer van deze tijd”, meent Ellen Nijssen. Een door wethouder Markwat beloofd webinar over het onderwerp voor ondernemers en inwoners vindt zij mosterd na de maaltijd: “De pap is al gestort, zoveel is wel duidelijk. Daarom zullen wij in de komende raadsvergadering het college scherp bevragen op dit onderwerp.”

Inmiddels heeft de VVD Goeree-Overflakkee haar zorgen en vragen ook neergelegd bij een aantal leden van de provinciale staten van Zuid-Holland.

16 februari 2021

AD.nl

Rechter: Avondklok moet per direct opgeheven

De avondklok moet per direct worden opgeheven. Dat heeft de rechtbank Den Haag zojuist besloten in een door Stichting Viruswaarheid aangespannen rechtszaak.

https://www.ad.nl/politiek/rechter-avondklok-moet-per-direct-opgeheven~a84b3732/?fbclid=IwAR2jIQGUIyyj6f9BlANUqw_NFVWxOQAfF31XyCTxMSFTkHWjVBu2g2TgZr4

12 februari 2021


De Groene Amsterdammer

Onderzoek Van wie is de vis?

De quota worden duur betaald

Wereldwijd kwijnen kleine vissers weg omdat de reuzen de zeeën inpikken. Nergens zijn de gevolgen zo zichtbaar als in Faeröer. De macht van de bulkvissers reikt er tot in de politiek. ‘De multinationals uit IJsland en Nederland hebben hier nu een soort koninkrijk.’

https://tinyurl.com/1i1qdbv9

11 februari 2021
 

persbericht Natuurmonumenten
 
Boswachters bezorgd om drukte en loslopende honden

Het aantal bezoekers van de natuurgebieden in Zuid-Hollandse Eilanden is in de afgelopen maanden flink toegenomen en ook het aantal loslopende honden nam sterk toe. Dit terwijl wilde dieren juist in deze periode van het jaar extra kwetsbaar zijn. Boswachter Mathieu Ogay van Natuurmonumenten doet een oproep aan bezoekers om zich aan de regels te houden.

 


Doodgebeten ree (foto: Jan de Roon)


De coronacrisis zorgt voor een sterke toename aan bezoekers in de natuurgebieden. Mensen zijn massaal op zoek naar ontspanning en rust in de natuur. Groeiende waardering en meer draagvlak voor de Nederlandse natuur zijn heel positief, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Als mensen zich niet aan de regels houden, kunnen ze – vaak onbewust – wilde dieren verstoren. Dat kan in het ergste geval leiden tot sterfte. Het aantal incidenten met loslopende honden is in de afgelopen maanden fors toegenomen. Ook deze week werd een doodgebeten ree gevonden in de Duinen van Goeree.

 

“Geniet van de natuur, maar houd je aan de toegangsregels!” benadrukt boswachter Mathieu Ogay van Natuurmonumenten. “De toegangsregels zijn er niet voor niets, en in deze periode extra belangrijk: blijf op de paden, hond aan de lijn, laat geen afval achter. Reeën en vele andere diersoorten zijn in de winter kwetsbaar vanwege een kleinere beschikbaarheid van voedsel, dat met de huidige laag sneeuw ook nog eens veel moeilijker te vinden is. Daarbij komt dat de dieren door de drukte in de gebieden minder rust krijgen. De wandelpaden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar wild zich kan terugtrekken. Reeën weten waar de recreatiepaden lopen, maar houden geen rekening met loslopende honden die ze opjagen buiten de paden. Behalve dodelijke bijtincidenten kan het opjagen of verstoren van reeën ook leiden tot aanrijdingen op wegen rond de natuurgebieden, omdat de dieren in paniek een weg oprennen.

 

Natuurmonumenten heeft vanwege de drukte en de incidenten het toezicht in de gebieden verscherpt. “Wij zijn bovenal gastheer in de natuur; we wijzen mensen de weg, vertellen wat over het gebied. Maar bij overtredingen delen wij ook boetes uit.” vertelt boswachter Mathieu Ogay. “Bezoekers die hun hond los laten lopen waar dat niet mag riskeren een boete van 100 euro. Gaat je hond achter dieren aan? Dan kan de boete oplopen tot 500 euro. Bezoekers die de hond los willen laten lopen kunnen terecht in natuurgebieden die hiervoor zijn aangewezen.”


11 februari 2021
 

Huisarts en gemeente versterken samenwerking voor betere jeugdzorg

 

Vier huisartspraktijken op Goeree-Overflakkee hebben vanaf 1 februari versterking gekregen van een praktijkondersteuner, die zich specifiek bezig houdt met de jeugd. Deze zorgprofessional is de verbindende schakel tussen huisarts en de (gemeentelijke) jeugdhulpverlening.

 

Soms komt een ouder/verzorger of jongere voor vragen te staan, waarbij hulp of advies van een professional nodig is. Deze praktijkondersteuner kan via de huisarts worden ingeschakeld bij jongeren met (lichte) psychische, emotionele of gedragsproblemen. Dat kan bijvoorbeeld zijn zorgen over de ontwikkeling of het gedrag van het kind (bijvoorbeeld: druk, stil, prikkelbaar of vaak boos), angstige of nerveuze gevoelens, somberheid, dwanggedachten of problemen bij moeilijke situaties (scheiding, verlies, pesten).

 

De gemeente Goeree-Overflakkee nam samen met huisartsen en praktijkondersteuners het initiatief voor deze pilot van maximaal twee jaar. Huisarts Hermen Driece van Huisartsenpraktijk Boom en Driece in Ooltgensplaat en de wethouder Zorg, Berend Jan Bruggeman, zetten recent hun handtekening onder de intentieovereenkomst als symbolische start voor de inzet van de Praktijkondersteuner Jeugd.

 

In andere gemeenten in Nederland worden al enige tijd praktijkondersteuners jeugd ingezet. De huisartsen, jeugdhulpverleners, gemeenten en de ouders/verzorgers en de jongeren zelf zijn positief. De praktijkondersteuner ontlast de huisarts en neemt de tijd om goed met een kind of jongere in gesprek te gaan en de hulpvraag duidelijk te krijgen. De praktijkondersteuner jeugd weet vervolgens ook wat de mogelijkheden zijn voor de juiste hulp in de eigen omgeving. Uit onderzoek blijkt dat jeugdzorg meer op maat kan worden ingezet waardoor de jongeren en ouders eerder en beter geholpen worden.

 

“Sneller de juiste hulp voor onze jongeren, dat is de inzet”, zo vat wethouder Berend Jan Bruggeman samen. “We zien allemaal de meerwaarde van goede samenwerking en korte lijntjes.” Hij heeft hoge verwachtingen van de proef. “Van huisartsen hoorden we dat ze regelmatig jongeren op hun spreekuur krijgen, voor wie er eigenlijk te weinig tijd is om de hulpvraag duidelijk te krijgen. Doorverwijzen naar specialistische hulp is lang niet altijd de beste oplossing. De praktijkondersteuner is iemand die doorvraagt, inzicht krijgt in de omgeving van een jongere en investeert in een vertrouwensband. Zo wordt sneller duidelijk wat echt nodig is. Dat kan specialistische zorg zijn, maar het kan ook heel goed dat laagdrempelige meer preventieve hulp in de eigen omgeving meer resultaat geeft.”

 

Huisarts Hermen Driece vult aan: "We hopen op deze manier jongeren met psychische problemen sneller te kunnen helpen. We hopen ook dat vroegtijdige inzet van de praktijkondersteuner preventief werkt door psychische problemen op tijd te behandelen. Daarmee worden mogelijk psychische aandoeningen in de toekomst voorkomen. Zo verwachten we ook de kwaliteit van de psychische zorg voor onze jongeren te verbeteren.” Hij benoemt dat de huisartsenzorg op deze manier een specialist extra in het team krijgt die voor deze problematiek expertise en extra tijd heeft. “Verder brengen we door deze ondersteuner de zorg waar mogelijk dichter bij de patiënt: de juiste zorg op de juiste plaats. Als psychische problematiek door de praktijkondersteuner op de praktijk behandeld kan worden hoeft de patiënt niet, zoals eerder, te reizen naar elders. Daardoor is de drempel lager om behandeling te krijgen en te accepteren.”

 

De afgelopen periode is in overleg met Zorggroep Haringvliet, een aantal enthousiaste huisartsen en de gemeente de invoering van de praktijkondersteuner vormgegeven. De praktijkondersteuner Jeugd werkt bij Huisartsenpraktijk Boom en Driece in Ooltgensplaat, Huisartsenpraktijk Oude-Tonge, Huisartsenpraktijk Westplaat in Sommelsdijk en Huisartsenpraktijk Kop van ’t Eiland in Ouddorp. 
11 februari 2021

Regiowinnaars van de Nationale Voorleeswedstrijd bekend

 

REGIO – Na verschillende voorleesrondes te hebben doorlopen, zijn de regiowinnaars van de Nationale Voorleeswedstrijd bekend. Zij gaan door naar de provinciale voorleesrondes, waar ze het opnemen tegen de afgevaardigden van basisscholen uit Zuid-Holland. En wie weet gaan ze daarna de eer van hun school verdedigen tijdens de finale!

 

De winnaars zijn:

 • Mila Berenfinger van OBS AMG Schmidt voor de regio Nissewaard.
 • Vienna Moerman van CNS de Nieuwe Weg voor de regio Voorne-Putten.
 • Rachel Wassink van CBS Eben Haezer voor de regio Goeree Overflakkee.

 

 

Over de Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheek. De betrokken organisaties willen met de wedstrijd een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is. Voorlezen helpt bij het begrijpen van teksten en vergroot de woordenschat. De wedstrijd wordt al 25 jaar georganiseerd in Nederland. Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 strijden om de titel Nederlands Voorleeskampioen!11 februari 2021
 

Webinar: hoe kan ik vergroenen als ik rood sta
 

De Partij van de Arbeid Goeree-Overflakkee houdt op 3 maart een webinar over de energietransitie en de gevolgen voor uw portemonnee. Log in op 3 maart om 19.30 uur via https://bit.ly/pvdago-webinar en discusieer mee.

 

Als we niets doen, kunnen de gevolgen van de verduurzaming voor mensen met een laag inkomen groot zijn. De energiekosten zullen de komende jaren blijven stijgen en mensen met een lager tot midden inkomen dreigen hiervan de dupe te worden. Zij kunnen wel energie besparen, maar kunnen onvoldoende investeren in duurzaamheidsmaatregelen en zullen daardoor niet kunnen profiteren van de voordelen van duurzame energie.

 

Tijd om de noodklok te luiden! Als we niet snel ingrijpen zal de verduurzaming leiden tot een nieuwe tweedeling in de maatschappij. De mensen die kunnen investeren in maatregelen zullen profiteren, terwijl de mensen die dit niet kunnen de rekening zullen gaan betalen. Dit is voor de PvdA onacceptabel.

 

In een interactief webinar zullen Evelyn Hijink (statenlid PvdA Zuid-Holland) en Jaap Willem Eijkenduijn (fractievoorzitter PvdA Goeree-Overflakkee) u meenemen in dit vraagstuk en de mogelijke oplossingen. Gezamenlijk met u gaan we proberen antwoorden te geven op de vraag hoe we de nieuwe tweedeling kunnen voorkomen.

 

 

 
11 februari 2021
 

Tienduizenden jonge, gezonde mensen gesloopt door corona:
‘Ik neem afscheid van wie ik was’

 

Artsen slaan alarm over gezondheidsschade op de lange termijn door corona. Op zijn minst enkele tienduizenden Nederlanders kampen maanden na hun besmetting nog met zware klachten. Het gaat om mensen tussen de 20 en 60 jaar, die de ziekte veelal thuis doormaakten.


https://tinyurl.com/1g20pk62


10 februari 2021

Afvalkalender

Overdracht taken afval naar RAD

 

Sinds 1 januari 2021  worden alle gemeentelijke taken, die te maken hebben met afval, uitgevoerd door de Regionale Afvalstoffendienst (RAD). Dat betekent dat u voor alles wat met afval te maken heeft contact moet opnemen met de RAD.
 

Dus als u vragen of klachten heeft over het ophalen van huishoudelijk afval, neem dan contact op met de RAD. De RAD is telefonisch bereikbaar via nummer 0186 - 57 25 86. U kunt ook een mailtje sturen naar [email protected].


Kijk voor meer informatie op www.radbv.nl.


Ingezonden reactie:

Overgang naar RAD

 

Goedenavond, ik bericht jullie vanuit slot Bommelstein. Ik besprak met een goede kennis, Kees Kliko hoe hij dacht over afvoer van afval. Joost serveerde geurige koffie hij luisterde mee, hij is tenslotte eindverantwoordelijk voor een schoon en rein Loevestein.
 

Twee maanden voor de vorst intrad, keurig ons oud papier langs onze ophaalbrug neergezet. Eind van de dag stond het er nog steeds, navraag, misschien moeten we ons schema aanpassen. Kees, je weet wel de man die van achteren  heet Kliko kwam weer eens langs, inmiddels was het gaan vriezen. Hij gaf aan, jullie wonen hier afgelegen, bij jullie wordt niet gestrooid, dus zet je afval aan de rand van een doorgaande weg, daar wordt keurig gestrooid. Aan het eind van de dag, nog steeds een volle container.
 

Nu naar vandaag, contact met Regionaal Afval Dumpen gezocht. Inmiddels volgens schema ook weer papier naast de afhaalbrug. Oh, papier is verschoven naar de 17e van deze maand en voor de rest maar afwachten was het antwoord.

Inmiddels is mijn goede vriend Tom Poes aangeschoven. Goede vriend wat te doen? vroeg ik. Slim als hij is: doe een mail naar Markwat en een bbc naar Zwerus.

Heer Bommel 


 9 februari 2021
 

Waterkwaliteit Goeree-Overflakke slechtste van Europa

Water Natuurlijk zag het graag anders, maar er is geen uitzicht op verbetering van de waterkwaliteit in de Hollandse Delta.  In de recent vastgestelde doelen en maatregelen van het waterschap voor het nieuwe stroomgebiedsbeheersplan voor Goeree-Overflakkee is opgenomen dat er eerst onderzoek moet worden gedaan. Hiermee schuift het waterschap Hollandse Delta de problemen weer voor zich uit. Dit terwijl de waterkwaliteit hier tot de slechtste van Europa behoort.

lees verder op: https://www.waternatuurlijk.nl/hollandse-delta-wn/nieuws-wn9 februari 2021
 

In Kopenhagen komt de grootste vertical farm van Europa

door  

In een buitenwijk van Kopenhagen wordt hard gebouwd aan de grootste vertical farm van Europa. De eerste fase van de bouw is net afgerond en deze maand zijn, naar verluid, de eerste biologisch geteelde kroppen sla en kruiden geoogst. Uiteindelijk moet de verticale boerderij veertien verdiepingen hoog worden, 7.000 m2 beslaan en jaarlijks duizend ton aan voedsel produceren. En daarmee kan Nordic Harvest zich met recht de grootste verticale boerderij van Europa noemen. 

lees verder:
https://tinyurl.com/32tpxtbj
8 februari 2021


persbericht gemeente

Webego en taxibedrijven helpen toekomstige chauffeurs op weg

 

Mens-ontwikkelbedrijf Webego gaat samen met Taxi Donkersloot en Munckhof kandidaten ontwikkelen en opleiden tot (taxi)chauffeur. Kortgeleden werd een intentieovereenkomst voor een samenwerking in het leertraject vervoer ondertekend door Peter Klink van Taxi Donkersloot, Harm van Hoof van Munckhof en wethouder Berend Jan Bruggeman.

 Het leertraject vervoer is bedoeld voor kandidaten uit de Participatiewet die zich graag verder willen ontwikkelen in de vervoersbranche. Onder de Participatiewet vallen inwoners van de gemeente die moeilijker aan het werk komen. De kandidaten krijgen tijdens het leertraject werknemers- en vakvaardigheden aangeleerd die passen bij het beroep (taxi)chauffeur.

 

Leertraject bij Webego

Dat begint bij Webego, het mens-ontwikkelbedrijf van de gemeente Goeree-Overflakkee. Kandidaten worden eerst aan de hand van een werkboek getraind. In die periode leren ze veel over bijvoorbeeld communiceren met passagiers, professioneel rijgedrag en het rijden volgens een dienstregeling. Ook leren kandidaten in de praktijk door oefenritten te maken en als chauffeur te werken bij Webego zelf.

 

Taxi Donkersloot en Munckhof

De volgende stap is dat kandidaten ervaring opdoen in het werkveld. Taxi Donkersloot en Munckhof zijn bereid om kandidaten in hun bedrijf op te leiden en bij goed functioneren een arbeidsplaats te bieden. Samen met de gemeente investeren zij zo in de economische vitaliteit van het eiland. Zij bundelen hun krachten om mensen te ontwikkelen zodat zij (weer) volwaardig kunnen deelnemen aan onze samenleving.

 

Intentieovereenkomst

De samenwerking is bezegeld met de intentieovereenkomst. Alle partijen ondertekenden de intentieovereenkomst om met enthousiasme in het partnerschap te stappen en nieuwe medewerkers klaar te stomen voor het vak van (taxi)chauffeur. De eerste kandidaat is inmiddels gestart bij Taxi Donkersloot.8 februari 2021
 

Help mee minder mobiele plaatsgenoten naar de vaccinatielocatie te brengen
 

Ook op Goeree-Overflakkee hebben veel ouderen een uitnodiging van het RIVM ontvangen om zich te laten vaccineren tegen COVID 19. ANWB Automaatje biedt de mogelijkheid om minder mobiele personen naar de vaccinatielocatie te brengen. ANWB AutoMaatje heeft al een groot aantal vrijwillige chauffeurs, maar dat aantal is nog niet genoeg om al deze speciale ritten te kunnen uitvoeren.
 Wil je ook graag je steentje bijdragen en hulp bieden aan de mensen in je omgeving, meld je dan nu aan als chauffeur. Dit kan door op werkdagen contact op te nemen met ANWB AutoMaatje Goeree-Overflakkee : 06 – 868 905 06 (tussen 09.00 en 12.00 uur) of e-mail: [email protected]

 

Naast een goed gevoel iets voor je medemens te kunnen betekenen in deze tijd dat het er op aan komt, ontvang je als vrijwilliger voor elke gereden kilometer een vergoeding van € 0,30.  
We hopen van harte dat je mee kan doen, alvast erg bedankt! Samen komen we er wel!5 februari 2021

persbericht gemeente Goeree-Overflakkee

Gemeente en SRGO bezinnen zich op toekomst (05-02-2021)

Gemeente Goeree-Overflakkee en SRGO, exploitant van onder andere zwembaden De Staver, De Gooye en het Zuiderdiep, kijken de komende periode naar een toekomstbestendige sportorganisatie.
 

Uit een onafhankelijk rapport over het functioneren van SRGO, in combinatie met de relatie met de gemeente, komen stevige conclusies. Het evaluatieonderzoek werd uitgevoerd door Tien organisatieadvies, in opdracht van zowel SRGO als de gemeente.
 

De onderzoekers concluderen dat er sprake was van een valse start door een flinke bezuinigingsopgave. De gemeente gaf door de jaren heen niet duidelijk aan wat ze precies verwachtte. Ook is er sprake bij SRGO van een sterke doe-cultuur, de samenwerking tussen de locaties is minimaal en onderlinge verhoudingen zijn niet optimaal. Voor zowel SRGO als de gemeente zijn er verbeterpunten. Zo krijgt de gemeente het advies om het opdrachtgeverschap te professionaliseren en consistent en consequent aan te sturen.
 

We hebben flink wat huiswerk meegekregen”, reageert wethouder Berend Jan Bruggeman van Sport. Hij wil, samen met de gemeenteraad, aan de slag met de conclusies van het onderzoek. “Laten we wel in het oog houden dat de verbeterpunten op organisatorisch vlak liggen. Veel gaat gewoon goed. De medewerkers van SRGO werken hard om, als de coronamaatregelen het toelaten, onder andere onze kinderen zwemles te geven en ruimte te bieden voor ontmoeting en sport. Het is nu belangrijk dat er op organisatorisch vlak structurele verbeteringen komen.
 

Het bestuur van SRGO herkent zich in het onafhankelijke rapport en dankt Tien organisatieadvies voor hun inzet en verwoording in het rapport. “Ook bedanken we iedereen die hier in alle openheid aan mee heeft kunnen werken. De afgelopen jaren zijn vooral gebruikt om overall op orde te komen. Financiën en HR zijn voor heel SRGO nu goed opgezet. De vervolgstap is om kwalitatief en kwantitatief meer uit de locaties te gaan halen door verdere samenwerking en het opzetten van activiteiten die aansluiten bij de behoefte van de inwoners van Goeree-Overflakkee. Dit zullen we doen in overleg met de gemeente.
 

De onderzoekers bekeken relevante documentatie en interviewden zowel medewerkers van SRGO als van de gemeente. De evaluatie was al afgesproken op het moment dat SRGO als één eilandelijke organisatie eind 2016 het beheer en exploitatie van de zwembaden, multifunctionele accommodaties Grutterswei en Dorpstienden en buurtcentra Oostdam en Haegse Huus overnam. Tot die tijd waren beheer en exploitatie in handen van verschillende partijen.
 

Donderdagavond 4 februari is het onderzoek gepresenteerd aan de raad, nadat het college enkele dagen eerder geïnformeerd was. Ook bestuur en personeel van SRGO hebben een terugkoppeling gehad. De onderzoekers hebben scenario’s voor de toekomst in hun advies genoemd: van aanpassingen aan de huidige organisatie tot omvormen tot een sportbedrijf.
 

Het college heeft nog geen voorkeur voor een scenario uitgesproken. De komende periode beraadt ze zich, net als het bestuur van SRGO, op de nodige vervolgstappen voor de toekomst.


Het volledige rapport is te vinden onder het persbericht op: 

https://www.goeree-overflakkee.nl/portal/overzicht-nieuwsberichten_43553/item/gemeente-en-srgo-bezinnen-zich-op-toekomst_265749.html2 februari 2021

Klimaatbestendig watersysteem ver weg

Waterschap Hollandse Delta heeft tot op heden gewerkt aan een opgave die  gebaseerd is op gegevens van net na de eeuwwisseling. Dit beleid is nog nooit geactualiseerd. Binnenkort komt de 4e generatie scenario’s uit. We zijn dan niet veel verder. De achterstanden en het risico’s op wateroverlast worden groter.  Water Natuurlijk ziet dit liever anders en zet zich ook daar voor in.


Lees het hele artikel op:   https://www.waternatuurlijk.nl/hollandse-delta-wn/nieuws-wn2 februari 2021persbericht PvdA Goeree-Overflakkee10 maart online evenement Bezuinigingen Goeree-Overflakkee

‘De mens centraal’ bij gemeentelijk ombuigingstraject

 

Jaap Willem Eijkenduin, fractievoorzitter van de PvdA gemeenteraadsfractie heeft ‘ de mens centraal als kader meegegeven aan het college bij het zoeken naar 2,5 miljoen euro bezuinigingen per jaar. Bij de raadsvergadering van 28 januari 2021 is het plan van aanpak voor het ombuigingstraject 2021-2024 door het college met de raad besproken.

 

De PvdA is kritisch en verbaasd dat de gemeente na een bezuiniging van ruim 13 miljoen in 2013 opnieuw 2,5 miljoen euro structureel moet bezuinigen. Volgens Eijkenduin ‘is de rek er onder tussen wel uit’.
 

Eind 2021 is de gemeenteraad geconfronteerd met een tekort op de begroting. ‘Het tekort was zelfs zodanig, dat de provincie niet van plan was een goedkeurende verklaring af te geven. Of de gemeenteraad maar even in de Eneco-pot (red. een bedrag van bijna 50 miljoen door de verkoop van de aandelen Eneco)wilde graaien. Met de rug tegen de muur heeft de raad daarmee ingestemd.’
 

Eijkenduin concludeert dat de PvdA zelden zo’n pijnlijke situatie voor een wethouder Financien heeft meegemaakt. ‘Er zijn colleges over minder gevallen’, zo stelt de PvdA.

 

De PvdA geeft het college voor het ombuigingstraject een helder kader mee. De PvdA stelt mensen centraal. De PvdA gaat dus niet bezuinigen op zaken die kwetsbare burgers treffen. Denk aan de Jeugdzorg, de thuiszorg, de bijstand, participatie, sport, cultuur en verenigingen.
 

De PvdA geeft het college mee om het geld te zoeken in spullen, bakstenen, asfalt, minder juridische procedures en een efficientere bedrijfsvoering. Even geen nieuwbouw, ook geen nieuw gemeentehuis, geen investeringen in het verkeerscirculatieplan Middelharnis-Sommelsdijk en dergelijke. En kijk naar inkomstenverhoging. De toeristenbelasting is landelijk gezien op Goeree-Overflakkee erg laag.
 

De PvdA ziet graag dat het college burgers betrekt bij het ombuigingstraject. De PvdA gaat dat zelf in ieder geval doen. De wethouder ziet mogelijkheden via een dialoogavond. Het college wil juni-juli 2021 haar ombuigingsvoorstel aan de raad presenteren.

 

Wil je de PvdA laten weten hoe je denkt over het gemeentelijk ombuigingstraject en/of heb je ideeen waar bezuinigingen kunnen plaats vinden, of inkomsten kunnen worden gevonden en wil je die met ons delen dan horen wij dat graag. Dat kan op onze facebookpagina PVDA GOEREE OVERFLAKKEE.
 

Wil je op 10 maart 2021 meedoen aan ons online evenement Bezuinigingen Goeree-Overflakkee #Hoedan meld je aan via onze facebookpagina. We horen graag van je, of je nu jong, of wat ouder bent bij de PvdA ben je welkom.


1 februari 2021

 

Wie wordt de regionale voorleeskampioen 2021?


Regiofinale van de Nationale Voorleeswedstrijd voor groep 7 en 8

 

REGIO  -  De regiowinnaar van de Nationale Voorleeswedstrijd wordt op woensdag 10 februari bekend gemaakt. Deze wedstrijd wordt al 25 jaar georganiseerd in Nederland. Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 strijden eerst om voorleeskampioen van hun eigen school te worden, daarna nemen ze het tegen elkaar op voor het regiokampioenschap. Vervolgens mogen de regiokampioenen de eer verdedigen tijdens de Nationale finale. En wie weet wordt hij of zij de nieuwe Nederlandse Voorleeskampioen!

 

Bekendmaking winnaars tijdens livestream op 10 februari

Maar voor het zover is, gaat het op 2 februari tussen de afgevaardigden van maar liefs 28 basisscholen uit de regio’s Goeree-Overflakkee, Nissewaard en Voorne-Putten. Leerlingen van scholen uit deze regio’s worden verdeeld in drie groepen en lezen online voor. Uit elke groep wordt een winnaar gekozen die door gaan naar de landelijke finale. De winnaars worden op 10 februari bekend gemaakt tijdens het wekelijkse online voorlezen. De bekendmaking is te volgen door via de website van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Bibliotheek de Boekenberg door te klikken naar de livestream Voorlezen op woensdagochtend.  

 

De Nationale Voorleeswedstrijd

De Nationale Voorleeswedstrijd is een initiatief van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheek. De betrokken organisaties willen met de wedstrijd een breed publiek laten zien dat voorlezen niet alleen belangrijk, maar vooral ook erg leuk is. Voorlezen helpt bij het begrijpen van teksten en vergroot de woordenschat.

1 februari 2021

persbericht stichting Duinbehoud

‘Coronawandelaar’ schaadt de duinen

Stichting Duinbehoud luidt de noodklok over schade aan de duinen door het sterk gestegen aantal wandelaars. Met het broedseizoen in het verschiet, roept Duinbehoud-directeur Marc Janssen wandelaars op vooral op de paden te blijven.
 


foto: Nico van Kappel

Het bezoek aan de Nationaal Park Kennemerduinen, de duinen van PWN en Meijendel is zo sterk gegroeid, dat beheerders handhaving van de regels niet aankunnen. Zij signaleren onder andere verstoring van dieren als reeën, damherten en vossen, nu veel wandelaars buiten de paden wandelen. “En wij zijn bezorgd over het komende broedseizoen, dat in maart begint”, aldus Duinbehoud-directeur Marc Janssen. “Vogels zoeken begin maart een broedplek. Als die wordt verstoord, komt het niet goed met het leggen en eieren en het broeden.”

Janssen benadrukt dat van kwade wil geen sprake is. “Het is vooral een nieuwe groep duinbezoekers die niet met de regels vertrouwd is. Zodra je mensen uitlegt wat er speelt, blijven ze op de paden. Dan is er niks aan de hand, want het padennetwerk in de duinen kan het bezoekersaantal goed aan.”

 
30 januari 2021
 

De Staver wordt vaccinatielocatie Goeree-Overflakkee

 

Het Prieel van recreatiecentrum De Staver in Sommelsdijk wordt de centrale vaccinatielocatie in de gemeente Goeree Overflakkee. Medewerkers van de GGD staan klaar om, zodra de locatie geopend is, de inwoners van de gemeente te vaccineren tegen COVID-19. De opening van de locatie is afhankelijk van de levering van het vaccin.

 Om zoveel mogelijk inwoners zo dicht mogelijk bij huis te bereiken, komen er meer dan vijftien vaccinatielocaties in de regio. De Staver in Sommelsdijk en Sporthal Den Oert in Spijkenisse zijn de eerste vaccinatielocaties in de regio Rotterdam Rijnmond waar men van start gaat met de vaccineren van mensen zonder medische indicatie. Iedereen wordt via een brief op het huisadres opgeroepen om een afspraak te maken.

 

Laagdrempelig

Burgemeester Ada Grootenboer en Maarten Tanis, Programmamanager GGD-GHOR Rotterdam-Rijnmond, werden deze week door Henk van Oostenbrugge projectleider van de gemeente rondgeleid. Burgemeester Grootenboer is blij dat er op Goeree-Overflakkee een vaccinatielocatie is. “Met De Staver als centrale locatie op het eiland, willen we het vaccineren voor mensen zo laagdrempelig mogelijk maken. Het is een grootse operatie waar we als gemeente graag aan meewerken. Ik heb bewondering voor hen die met man en macht in zo’n korte tijd voor elkaar krijgen dat hier binnenkort inwoners van Goeree-Overflakkee worden gevaccineerd.”

 

“Het is goed te zien dat we er een prachtige vaccinatielocatie bij hebben, waarmee we kunnen bijdragen aan het verminderen van de druk op de zorg,” vult Tanis aan. “Vaccinatie kan een belangrijke stap zijn om terug te keren naar een periode waar corona minder of niet meer dominant is. De vaccinatielocatie in De Staver voldoet aan alle eisen, het is centraal gelegen en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De Staver is één van de nieuw te openen vaccinatielocaties in de regio Rijnmond, maar omdat deze locatie op mijn geboorte-eiland ligt, voel ik me natuurlijk extra betrokken”.

 

Goed bereikbaar

De Staver is goed bereikbaar: Er is voldoende parkeergelegenheid en voor wie met het openbaar vervoer komt, rijdt er straks een gratis pendelbus vanaf het gemeentehuis tot aan de voordeur van de vaccinatielocatie. Inwoners die niet zelf naar deze locatie kunnen reizen, kunnen gebruik maken van het Wmo-vervoer wanneer zij hier een indicatie voor hebben.

 

Een leven zonder coronaregels

Om jezelf en uiteindelijk de mensen om je heen te beschermen tegen het coronavirus, is vaccineren de belangrijkste stap. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter we kunnen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Zo beschermen we de meest kwetsbaren, verminderen we de druk op de zorg en krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Vaccinatie is dus de belangrijkste stap om terug te keren naar het leven zonder coronaregels. De vaccins zijn zorgvuldig getest en veilig. Kijk voor informatie op www.coronavaccinatie.nl of bel 0800-1803.

29 januari 2021

persbericht Waterschap Hollandse Delta

Denk mee met onze doelen voor 2022 – 2027

 

REGIO - Kunnen we onze dijken en waterkeringen ook gebruiken voor recreatie? Hoe schoon moet het water in ons gebied in 2027 zijn? Wat doet het waterschap om zich voor te bereiden op de klimaatverandering? Allemaal vragen waar het Waterbeheerprogramma een antwoord op geeft.

 

Meerjarige doelen en beleid

Het Waterbeheerprogramma bevat de doelen die het waterschap eind 2027 bereikt wil hebben. Het plan bestaat uit verschillende onderdelen:

 • droge voeten – veilige dijken, duinen en kades
 • voldoende en schoon water – waterkwaliteit en waterkwantiteit
 • afvalwater – het schoonmaken van rioolwater en hergebruik van grondstoffen

Ook thema’s als klimaatadaptatie, duurzaamheid en biodiversiteit klinken door in het waterbeheerprogramma.

 

Meedenken en vragen stellen

Het huidige waterbeheerprogramma loopt tot eind 2021. Daarom maken wij nu het plan voor de periode 2022-2027. Dat wordt medio dit jaar vastgesteld door het algemeen bestuur. We horen graag jouw suggesties en ideeën!

 

Denk mee over je eigen leefomgeving en de rol die water daarin speelt. Geef je mening of stel vragen tijdens de online participatiebijeenkomst. Deze vindt plaats op 4 februari 2021 van 13.30-15.30 uur. Aanmelden kan tot 31 januari via het formulier op www.wshd.nl/waterbeheerprogramma. Daar vind je ook het programma en de link naar de digitale vergadering.

 

Vragen?

Heb je nog vragen over het waterbeheerprogramma of de bijeenkomst? Stuur ons een bericht via [email protected]
29 januari 2021

Kap noodzakelijk voor bouw windpark

 

MELISSANT/STELLENDAM - Voor het transport van grote onderdelen voor windmolens moeten er in de polders van Melissant en Stellendam 17 populieren langs de route worden gekapt. Het gaat om 7 bomen bij het punt Kraaijenissedijk–Oosterweg, 9 bij de Kraaijenissedijk–Kruisweg en 1 bij de Halsdijk–Oude Dijk. Na het transport worden er bomen herplant.


 

Voor de bouw van een windpark worden de komende weken grote onderdelen vervoerd over de Kraaijenissedijk in Melissant en de Halsdijk in Stellendam op Goeree-Overflakkee. Om het transport doorgang te kunnen laten vinden, bleek de kap van 17 bomen nodig te zijn. De 17 populieren stammen uit 1981.

 

Duivels dilemma

Na lang wikken en wegen besloot het waterschap medewerking te verlenen. Het transport van de grote onderdelen is noodzakelijk voor 19 windturbines van windpark Kroningswind, die 65.000 huishoudens van groene stroom kunnen voorzien. Er zijn helaas geen alternatieven. Na het transport worden er bomen teruggeplant.

 

Flora- en faunaonderzoek

Voor de 17 bomen is geen kapvergunning nodig. Wel is er officieel melding gedaan bij de Omgevingsdienst. Er is vooraf uitgebreid onderzoek gedaan naar bijzondere flora en fauna maar er zijn geen bijzonderheden aangetroffen, geen vleermuizen of vogelnesten.

 

Heemraad wegen en groen Petra van Nes-de Man: “Wij willen zorgvuldig omgaan met alle bomen, flora en fauna in ons gebied. Maar Hollandse Delta wil ook duurzaam zijn, energieneutraal en klimaatbewust. Het besluit tot medewerking hebben we daarom niet lichtvaardig genomen: 17 bomen offeren om groene energie voor 65.000 woningen mogelijk te maken. We gaan voor herplant.”

ingezonden reactie: 
 

Aan allen.

Weer zoveel bomen. Er bestaan ook nog wentelwieken oftewel helikopters. Daar hang je met het grootste gemak een legertank onder om die op de plaats van bestemming te brengen. Al eens over nagedacht om dit gereedschap in te zetten in plaats van de  kettingzaag  te hanteren?

Misschien denk ik te simpel.


naam en adres bij de redactie bekend
29 januari 2021

Volkskrant

Shell moet Nigeriaanse boeren schadevergoeding betalen voor vervuiling

Shell Nigeria is in hoger beroep veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan enkele Nigeriaanse boeren wegens betrokkenheid van het olieconcern bij twee ernstige olielekkages. 

https://tinyurl.com/y6nss4bw
29 januari 2021

 

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta schenkt prentenboek van het jaar aan Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

 

GOEREE-OVERFLAKKEE – Op dinsdag 26 januari ontvingen pedagogisch medewerker Ilonka Verschoor en zorgcoördinator Petra Knöps van de kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis drie exemplaren van het prentenboek van het jaar uit handen van leesconsulent Dorien ’t Jong.Prentenboek “Coco kan het!” is verkozen tot prentenboek van het jaar en staat centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen. Dorien ‘t Jong vertelt: ‘Boeken kunnen zoveel brengen, ze bieden niet alleen troost, maar helpen ook om lastige zaken simpel uit te leggen. Bij de kinderafdeling van het ziekenhuis is dat, zeker bij jonge kinderen, een mooi hulpmiddel. Coco kan het! gaat over angsten overwinnen en nieuwe dingen durven. Dat past dus goed bij de kinderafdeling. Ook kan een verhaal, als je het meerdere keren vertelt, ervoor zorgen dat een kind zich veilig voelt. Reden genoeg om dit mooie boek te schenken!’

 

Voorlezen kalmeert en verlaagt stress bij kinderen

In het ziekenhuis gebruiken de pedagogisch medewerkers van de kinderafdeling verschillende manieren om kinderen te helpen in de verwerking van hun verblijf op de afdeling. Ilonka Verschoor, pedagogisch medewerker: ‘Een ingreep of behandeling kan voor een kind een traumatische ervaring zijn. Om ervoor te zorgen dat de behandeling veilig voelt voor een kind, zetten we verschillende middelen in, zoals bellenblaas of speelgoed, maar ook het vertellen van verhalen én voorlezen. Voorlezen kan helpen om een kind op het gemak te stellen en geeft het afleiding van eventuele pijn. Ook kan het helpen de ervaring te begrijpen en te verwerken. Daarnaast kalmeert luisteren naar een verhaal en vermindert het stress. We gebruiken voorlezen dus vaak op de afdeling, zeker bij jongere kinderen.’

 

Het prentenboek van het jaar is te vinden in de bibliotheek

Coco kan het! is een prachtig geïllustreerd prentenboek van Loes Riphagen. Het verhaal gaat over de kleine Coco; Het is een grote dag voor haar. Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen. Alleen Coco durft niet. Wat als ze valt? Coco is een verhaal over durf en je grenzen verleggen. Dit prentenboek kan geleend worden bij de bibliotheek en op dit moment staan er op de website van de bibliotheek meerdere knutsel-, teken- en dansfilmpjes over Coco om samen met jonge kinderen aan de slag te gaan.
28 januari 2021


Het gaat om een pilot van twee jaar, na afloop wordt het project grondig geëvalueerd

Kleinschalige daklozenopvang in Middelharnis
 

Goeree-Overflakkee krijgt een eigen opvang voor mensen die dak- en thuisloos zijn of op korte termijn dreigen dat te worden. Het gaat om een tussenvoorziening. De mensen die hier tijdelijk verblijven werken onder begeleiding van stichting Pameijer aan hun terugkeer naar een zelfstandig bestaan, waarin zij zelf weer de regie voeren.
 


Daklozenopvang in de Hobebmastraat, Middelharnis

Gisteravond, woensdag 27 januari, besloot de raad van Nissewaard om geld beschikbaar te stellen voor de proef met acht appartementen in een complex aan de Hobbemastraat in Middelharnis. Een deel van het geld is afkomstig uit het Rijksprogramma ‘Een (t)huis, een toekomst’.
 

Met het besluit is de weg vrij voor de samenwerkende partijen – zorgaanbieder Pameijer, woningcorporatie Oost West Wonen en de gemeenten Goeree-Overflakkee en Nissewaard – om binnenkort de overeenkomst te tekenen voor de samenwerking. Het project kan daarmee officieel van start. Het streven is dat vanaf 1 april de eerste bewoners onderdak vinden in het complex aan de Hobbemastraat, dat al enige tijd leeg staat. Dat kunnen inwoners van Goeree-Overflakkee zijn, maar dat hoeft niet. Eerder was dit een beschermd wonen locatie waar stichting Pameijer mensen begeleidde die ondersteuning nodig hadden bij hun woonvaardigheden en hun herstel.
 

De (maximaal) acht bewoners van deze dak- en thuislozenopvang worden begeleid door een deskundig team van stichting Pameijer. Individuele begeleiders en een 24/7 bereikbaarheidsteam werken met elke bewoner aan zijn persoonlijke plan, met daarin duidelijke afspraken over doelen, resultaten en stappen voor een bepaalde periode.
 

Er is elke dag begeleiding op de locatie aanwezig. Met elke bewoner wordt een plan gemaakt met duidelijke afspraken over doelen, resultaten en stappen voor een bepaalde periode. Door deze intensieve begeleiding kunnen de bewoners na een korte periode doorstromen naar een eigen huurwoning. “Pameijer is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving moeilijk is”, vertelt Astrid Dobbinga van Pameijer.  “Met deze tussenvoorziening geven we mensen de rust om op adem te komen, hun leven op orde te krijgen en samen te werken aan de toekomst. Dat is alleen mogelijk met een dak boven je hoofd.”   

 

Voor Goeree-Overflakkee is de opvang een mooie stap vooruit. In het coalitieakkoord werd de ambitie voor een dergelijke voorziening al uitgesproken. Wethouder Berend Jan Bruggeman (Sociaal Domein): “Hiermee kunnen we onze dakloze inwoners gewoon thuis op bekend terrein helpen. We zien nu vaak dat dak- en thuislozen onderdak vaak met wat moeite binnen het eigen netwerk vinden. Als de problemen vervolgens verergeren of de situatie niet meer houdbaar is, dan kiest men alsnog voor opvang in Nissewaard. Met deze tussenvoorziening denken we ook te kunnen voorkomen dat problemen verergeren.”
 

“Opvang concentreert zich momenteel in Nissewaard en is daarmee lastig bereikbaar voor de inwoners van de andere eilanden”, zo beaamt collega-wethouder Leon Soeterboek van Nissewaard. Nissewaard heeft als zogenoemde centrumgemeente de taak Maatschappelijke Opvang te realiseren voor alle inwoners van de Zuid-Hollandse eilanden. “Dit is een voorziening die de druk op de bestaande opvang kan verlichten en cliënten voorbereidt op duurzame uitstroom naar een eigen woning.”
 

Woningcorporatie Oost West Wonen is als verhuurder bij het pand betrokken. “Daarnaast zorgt de corporatie ervoor dat een bewoner kan uitstromen, door het aanbieden van een reguliere huurwoning in een van onze dorpskernen“, voegt directeur-bestuurder Marleen van de Kamp van Oost West Wonen aan. “Het mooie is dat we samenwerken. We geven samen mensen het nodige steuntje in de rug en we blijven ondersteunen om te voorkomen dat mensen opnieuw dakloos raken.”

 
26 januari 2021
 

Persbericht GJZ

 

Groep Jan Zwerus dient wederom een motie in om hondenbelasting af te schaffen
 

Groep Jan Zwerus heeft tijdens de raadsvergadering van 11 april 2019 een motie ingediend om de hondenbelasting af te schaffen omdat Groep Jan Zwerus het onrechtvaardig vindt om alleen belasting te heffen op honden en niet op andere huisdieren. Alle andere partijen stemden tegen deze motie van Groep Jan Zwerus. Tijdens de raadsvergadering van 12 november 2020 heeft Groep Jan Zwerus bij agendapunt 6; “Diverse belasting verordeningen 2021”, als enige fractie tegengestemd vanwege de hondenbelasting.
 

Groep Jan Zwerus dient wederom een motie in om de hondenbelasting af te schaffen? Deze motie is mede ondertekend door eenmansfractie Vol Vreugde.  Waarom wordt deze motie opnieuw ingediend? Vanwege de actualiteit. De brief van de gemeente aan alle hondenbezitters dat alle hondenuitlaat plekken gaan verdwijnen, heeft de nodige ophef  veroorzaakt op Facebook en op andere sociale media. En de reactie van de gemeente dat hondenbelasting betaal je voor het houden voor een hond en niet voor het opruimen van hondenpoep, zorgde nog voor meer ophef.
 

Groep Jan Zwerus en eenmansfractie Vol Vreugde vinden het onrechtvaardig dat alleen belasting wordt geheven op honden en niet op andere huisdieren. Ook omdat deze belasting in de Middeleeuwen is ingevoerd dus  niet meer van deze tijd is,  Deze belasting werd ingevoerd om het aantal zwerfhonden te beperken,  om de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan en omdat de hond als transportmiddel werd gebruikt.
 

in een rapport van de Rijksoverheid uit mei 2020 over de herziening van het gemeentelijk belastinggebied wordt het afschaffen van de hondenbelasting al gesuggereerd als mogelijkheid om de gemeentelijke belastingen te moderniseren.
 

Groep Jan Zwerus en eenmansfractie Vol Vreugde  vinden dat  honden in alle tijden veel plezier en liefde geven aan mensen zoals alle huisdieren en zeker in deze tijd van eenzaamheid door Covid-19.  Daarom pleiten Groep Jan Zwerus en eenmansfractie Vol Vreugde voor dat naast gelijke behandeling van alle hondenbezitters om hondenpoep op te ruimen, dat nu ook alle huisdieren gelijk behandeld worden. Dus geen belasting heffen op huisdieren.

De motie kunt u lezen op de Groep Jan Zwerus facebook en op onze website: www. groepjanzwerus.nl

25 januari 2021

Water Natuurlijk Hollandse Delta

Nieuwe bomen voor Zuiderlandsezeedijk?

Nieuwe aanplant laat op zich wachten

Er is een enorm contrast tussen het besluit om te kappen en dat om te planten. Het eerste bericht, na de storm in juli 2019, was dat het waterschap zoveel mogelijk bomen zou sparen. Enkele tientallen waren beschadigd. Een week later was alles gekapt. 


https://www.waternatuurlijk.nl/hollandse-delta-wn/nieuws-wn
23 januari 2021

De kier is een mooi begin

Wereld Natuur Fonds
Twee jaar geleden was het dan zo ver: de Haringvlietsluizen gingen voor het eerst een stukje open. De kier is groots aangekondigd als oplossing voor veel ecologische problemen, maar in hoeverre maakt de opening de verwachtingen waar?

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=user-mailing&msg=27202#22 januari 2021
 

Webinar H2GO Met Waterstof in transitie

H2GO hield op donderdag 21 januari een webinar over de uitdagingen en kansen van de energietransitie en de rol die waterstof daar speelt. Het H2GO-programma beperkt zich niet tot een aspect, maar verkent nadrukkelijk de toepassing van waterstoffen in de diverse sectoren, van mobiliteit tot wonen.
 

door: Jan Mastenbroek


Als deskundige was Jan Rotmans, hoogleraar duurzame ontwikkeling en transitievraagstukken van de Erasmus Universiteit uitgenodigd. “We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperk”, is een van zijn uitspraken. Rotmans hoort tot de personen van het eerste uur die duurzaamheid als urgent beleidsthema op de kaart hebben gezet.

 

Het H2GO-programma timmert met partners stevig aan de weg om met waterstof een klimaatneutraal Goeree-Overflakkee te organiseren. En er was veel belangstelling voor deze presentatie. Ook werd er veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid vragen te stellen via de chatfunctie.
 

Groene waterstof
Gespreksleider de heer F Stout opende de digitale bijeenkomst. Het lag in de bedoeling dat Jan Rotmans de inleiding zou doen maar een technisch probleem verhinderde dit. Daarop werd het programma aangepast en stak mevrouw Thea Keuzekamp, Programmamanager H2GO, van wal. Zij gaf aan dat gedurende het eerste jaar veel ideeën zijn uitgewisseld. Ook benadrukte zij het belang van groene waterstof. De verschillende projecten op Goeree-Overflakkee en hun toepassingen werden besproken, waaronder de visserij, het H2 tankstation in Oude-Tonge (aanvraag loopt nog), het project ‘Stad van het gas af’ en het Innovathuis.

 

Op vissersschepen zijn al verschillende experimenten uitgevoerd in de vorm van brandstofcel motoren. Hierbij wordt waterstof via een chemisch proces omgezet in elektriciteit waarmee dan de voortstuwing van het schip wordt gerealiseerd. Maar ook voor koeling voor de opslag van producten. H2 heeft als nadeel dat het veel volume inneemt. Er wordt gezocht naar een alternatief. Dit is er in de vorm van vast materiaal. Hierbij is waterstof gebonden aan andere elementen waaruit het in een latere fase kan worden vrijgemaakt.

Urgentie
Er volgde een film waarin te zien was welke experimenten in volle gang zijn. Hierna kwam Jan Rotmans aan het woord. Zijn relaas bestond uit drie onderdelen. De urgentie van deze ontwikkeling, het belang hiervan voor Nederland en de projecten op Goeree-Overflakkee.

 

Zijn belangrijkste adviezen waren: durf uitdagingen aan te gaan en combineer de bestaande kennis. Alles is er al. Kies hiervoor de juiste mensen en vorm daarmee een team. Laat het niet bij de gevestigde orde maar vernieuw. “Wanneer we de klimaatdoelen willen halen moet er nog een grote inhaalslag worden gemaakt. Vooral het plaatsen van windmolens moet snel doorgaan. Ga H2 nog niet gebruiken voor verwarming, te duur en technisch heel moeilijk. Gebruik het niet voor personenauto's. Kies dan voor elektrisch. Voor zwaar vervoer is het wel geschikt. De ontwikkeling hiervoor is volop aan de gang.”
 

Lange adem
Rotmans vindt dat het gebruik van zonnepanelen nog op een te kleine schaal  wordt toegepast. “Het is jammer dat hiervoor teveel kostbare landbouwgrond en weilanden worden gebruikt. Op daken van bedrijfsgebouwen is hier een veelvoud aan ruimte beschikbaar.” Hij prees de initiatieven die op Goeree-Overflakkee worden genomen. “Het vergt een lange adem. Het is net een marathon. Jullie zitten op 10 km maar vergeet niet dat het moeilijkste van een marathon komt bij 32 km. Buig niet voor deze hindernis maar neem hem gewoon.”

 

Hienar sprak Anne Geurts, H2 coördinatrice van het Havenbedrijf Rotterdam en regionale partners. Op een kaart werd getoond dat er een H2 transportleiding vanuit het Botlek gebied wordt gerealiseerd naar Geleen, Groningen en Duitsland. H2 wordt geïmporteerd, een deel wordt geproduceerd in de Botlek zelf. Hieraan nemen verschillende bedrijven deel.
 

Berend Potjer sprak daarna als gedeputeerde van de Provincie ZuidHolland. Hij besprak verschillende projecten in de H2 sfeer, opvallend was zijn uitspraak dat het bestaande aardgas systeem niet geschikt is  voor het transporteren van H2. Wethouder Both, portefeuillehoude energie van de gemeente Goeree-Overflakkee sprak als laatste.  
 

De laatste drie sprekers legden veel nadruk op het aspect veiligheid voor het werken met H2. Hier was veel contact geweest met de overheid ten aanzien van wet en regelgeving. Hierna besloot de heer Stout de bijeenkomst. 

 
21 januari 2021
 


Waterschap Hollandse Delta onderzoekt gevolgen van klimaatverandering voor ruimtelijke ontwikkelingen

 

Waterschap Hollandse Delta laat de gevolgen van klimaatverandering voor ruimtelijke ontwikkelingen in het Rijnmond-Drechtstedengebied onderzoeken. Door de klimaatverandering krijgen we ook in Nederland te maken met een stijgende zeespiegel en hogere waterstanden in de rivieren. Daarnaast daalt de bodem heel langzaam. Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen heeft dat grote gevolgen.

Die informatie is niet alleen voor de waterschappen van belang, maar ook voor de gemeenten, Rijkswaterstaat en de Rotterdamse Haven. Vanuit het samenwerkingsverband Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden heeft waterschap Hollandse Delta opdracht gegeven aan ingenieursadviesbureau Sweco om de risico’s in beeld te brengen en aanbevelingen te doen. Het eindrapport verschijnt medio 2021. De resultaten zijn mogelijk ook toepasbaar op andere gebieden.

 

Geen spijt

Voor planologen, investeerders, gebieds- en projectontwikkelaars, maar ook voor bewoners en gebruikers brengen de hogere waterstanden op zee en in de rivieren veel onzekerheid met zich mee. Dat geldt vooral voor investeringen die minstens 50 jaar tot 150 jaar moeten meegaan in buitendijkse gebieden en rondom dijken. Het onderzoek moet inzicht geven in de risico’s en mogelijke maatregelen zodat overheden en investeerders later geen spijt krijgen van beslissingen uit het verleden. Daarom heeft het onderzoek de naam ‘No-regret onderzoek’ gekregen.

 

Veilige dijken

Eén van de taken van het waterschap is bescherming bieden tegen overstromingen. Dat gebeurt onder andere door het aanleggen, onderhouden en beheren van dijken langs de grote rivieren en de zee. Bij hogere waterstanden zijn dijkversterkingen nodig, waarvoor meer ruimte nodig is. Als er nu gebouwen langs de dijk worden gebouwd, staan die mogelijk straks in de weg als de dijk moet worden versterkt. Ook de buitendijkse gebieden worden meegenomen in het onderzoek.

 

Maximaal 80 cm stijging

Hoeveel de zeespiegel zal stijgen is onzeker. Op dit moment gaat het waterschap uit van een stijging maximaal 40 cm in 2050 en maximaal 80 cm in 2100 (ten opzichte van 1995). Er zijn scenario’s die met hogere waterstanden en grotere onzekerheden rekening houden.

 

Handvatten

Het eindrapport moet handvatten bieden voor zowel planologen (Welke bestemming is waar mogelijk?) als voor bouwers en investeerders (Zijn er waterbestendige deuren nodig en op welke hoogte moeten de stopcontacten komen?). Het moet inzicht geven in de wijze waarop men rekening kan houden met de onzekerheden ten aanzien van zeespiegelstijging om grote kosten in de toekomst te voorkomen.

21 januari 2021
 

Persbericht

 

Groep Jan Zwerus stelt vragen over promotiefilm Goeree-Overflakkee

 

Met grote verbazing heeft GJZ vernomen dat de stichting Eilandmarketing, mede namens de gemeente Goeree-Overflakkee, reclamezendtijd heeft gekocht op de NPO. “Ontdek je eigen horizon op Goeree-Overflakkee” is het thema van deze reclamespot en vertelt met prachtige beelden  hoe mooi Goeree-Overflakkee is.
 

Deze promotiefilm laat de kijker zien hoe aantrekkelijk  ons eiland is, in de hoop dat de kijkers ons eiland zullen gaan bezoeken.
 

GJZ vraagt zich af of het wel gepast is om een promotiefilm uit te zenden tijdens deze sombere en onzekere tijd van een covid-19 lockdown. De mensen worden afgeraden te reizen en en hebben heel andere dingen aan hun hoofd. En rest nog de vraag wanneer er weer gereisd mag worden?
 

Er is volgens GJZ wederom sprake van belastinggeldverspilling. Televisie-reclamezendtijd kost veel geld. Reclame maken voor Goeree-Overflakkee in januari en tijdens de Covid-19-crisis getuigt van een amateuristisch en van een onnozel gedrag. De stichting Eilandmarketing krijgt van de gemeente 300.000 euro subsidie per jaar, uw belastinggeld. GJZ vindt dat het bestuur van de stichting Eilandmarketing hun beschamende fout goedmaakt door zelf te betalen voor het uitzenden van de promotiefilm op de NPO.
 

GJZ  heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over deze kwestie. De vragen zijn te lezen op GJZ Facebook of op de website www.groepjanzwerus.nl.
21 januari 2021

Pieter Omtzigt vernietigend over de overheid

Ze hebben niet de waarheid gesproken, zelfs niet bij de rechter

Ongekend Onrecht

De rechtsstaat is in het geding. De regering heeft de Kamer ontijdig, onjuist en onvolledig geinformeerd. En dat bij herhaling. En openheid, voilledigheid en transparatie waren niet de leidende principes richting de Kamer en de pers en bij het samenstellen van dossiers voor de rechtbank.

https://www.youtube.com/watch?v=qRjin8TERRk

20 januari 2021

Aanslagen waterschapsbelasting Hollandse Delta op de mat

 

RIDDERKERK– Deze week ontvangen inwoners en bedrijven op de Zuid-Hollandse eilanden de aanslagen voor de waterschapsbelastingen van waterschap Hollandse Delta. Met het belastinggeld betaalt het waterschap het werk voor stevige dijken, voor het zuiveren van afvalwater, voor voldoende water en veilige wegen.

Dit jaar gaat het waterschap daarvoor onder meer de regionale waterkeringen Puttershoek, Strijen en Dirksland verbeteren en de Visservliet en de Oud-Beijerlandse kreek baggeren. Ook staan de renovatie van het gemaal Oudenhoorn, vervanging van de beluchting van rioolwaterzuivering Zwijndrecht en groot onderhoud aan de wegen gepland. Zo zorgt het waterschap voor schoon en voldoende water, veilige (vaar)wegen en sterke dijken en duinen.

 

Belastingsoorten

Piet Kome, heemraad Financiën, licht toe: “Om alle werkzaamheden in 2021 uit te voeren, heft het waterschap belastingen. Zodat burgers en bedrijven veilig kunnen wonen, werken en recreëren in Zuid-Holland Zuid.” Het waterschap heeft verschillende taken: schoon water, voldoende water, veilige dijken en veilige wegen. Voor elke taak zijn er aparte belastingen, de zogenaamde heffingen. Uit de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing betaalt het waterschap het zuiveren van afvalwater. Met de watersysteemheffing bekostigt het waterschap schoon en voldoende water in sloten en singels en het onderhoud aan dijken. Ook de maatregelen tegen wateroverlast of droogte worden hiermee betaald. De wegenheffing wordt ingezet voor wegonderhoud. Dan gaat het om wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen.

 

Makkelijk betalen

SVHW int de aanslagen voor het waterschap. U kunt betalen via de QR code of de link op het aanslagbiljet en via de beveiligde omgeving ‘Mijn SVHW’ op www.svhw.nl. U kunt ook in termijnen betalen voor de vervaldatum of over het jaar via automatische incasso.

 

Vragen of meer weten?

Meer informatie over de waterschapsbelastingen staat op www.wshd.nl/over-uw-aanslag en op de site van SVHW: www.svhw.nl/belastingen-en-tarieven.

Liever telefonisch contact? In de periode van 1 februari tot en met 5 maart heeft SVHW verruimde openingstijden. SVHW is dan van maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 18.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar via (0186) 577 222 of (0800) 02 00 873.

20 januari 2021

Alle stemwijzers, kieswijzers en partijprogramma’s voor de verkiezingen 2021

De volgende verkiezingen voor de Tweede Kamer worden op 17 maart gehouden. We kiezen dan de nieuwe samenstelling van de 2e kamer in het parlement. Dat worden andere verkiezingen dan anders, in de nasleep van de coronacrisis. Zo zijn sommige stembureau's al open op 15 en 16 maart. In de aanloop daar naartoe houden we je op de hoogte van ontwikkelingen en standpunten, vooral waar het om duurzaamheid en democratie gaat.


lees verder op
https://www.duurzaamnieuws.nl/alle-stemwijzers-kieswijzers-en-partijprogrammas-voor-de-tweede-kamer-verkiezingen-2021/
19 januari 2021

 

Tijdelijke bewoners voor voormalige ‘Tech’

 

De voormalige Technische school aan de Schoolstraat 11 in Middelharnis krijgt tijdelijke bewoners. Leegstandbeheerder Camelot Europe heeft namens de gemeente het beheer op zich genomen en zoekt momenteel bewoners voor het pand. In de volksmond wordt dit ‘anti-kraakbewoning’ genoemd. In eerste instantie gaat het om vier tijdelijke bewoners. Inwoners van Goeree-Overflakkee krijgen voorrang.

 

Deze maand komt het schoolgebouw leeg te staan, nadat de leerlingen van de RGO (voormalig EduDelta) verhuizen naar de nieuwe Beroepscampus. Er zijn nog geen plannen met de locatie. Dit jaar moet dat duidelijker worden. Om het pand in de tussentijd te beschermen tegen verval, krakers en vandalen is er voorlopig gekozen voor leegstandbeheer.

 

“De voormalige Tech is een markant gebouw in het centrum van Middelharnis. We willen goed kijken naar wat de beste invulling is, passend bij de omgeving. Dat kost tijd”, aldus wethouder Peter Feller (Vastgoed). “Leegstand doet een pand geen goed en dat voorkomen we zo. Ik denk dat voor onze jongeren of inwoners met een klein budget het ook wel aantrekkelijk is: ruim wonen in een oud schoolgebouw. Misschien slaap je straks wel in dezelfde ruimte als waar je heel wat uurtjes onderwijs hebt genoten.”

 

Camelot Europe past het pand aan voor de tijdelijke bewoning. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een indeling in (afsluitbare) ruimten en de plaatsing van een mobiele douche. Belangrijk is ook dat het pand voldoet aan de brand- en veiligheidseisen. Ook hier zorgt de leegstandbeheerder voor. Met onder andere raamposters wordt op het pand aangegeven dat er sprake is van leegstandbeheer.

 

Het is nog niet duidelijk hoe lang de tijdelijke bewoners er kunnen blijven. Dit jaar worden er plannen uitgewerkt worden voor de locatie. Mogelijke bewoners weten dat er sprake is van een wederzijdse opzegtermijn van een maand.

Geïnteresseerden voor anti-kraakbewoning van de Technische School kunnen kijken op www.camelotrooms.com.

18 januari 2021
 

Herdenkingen Watersnoodramp online te volgen

 

Dit jaar is het 68 jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Op 1 februari herdenken we jaarlijks de slachtoffers van deze ramp, ook dit jaar.

 


Monument Stellendam  (foto: Maria Evers)In verband met de coronamaatregelen verlopen de plechtigheden op maandag 1 februari anders dan gebruikelijk. Omdat het niet mogelijk is om bij de herdenkingen aanwezig te zijn, kunt u deze online volgen via onderstaande livestreams.

 

Oude-Tonge

10:00 uur        Gesprekken met ooggetuigen en kranslegging door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, te volgen via de livestream via www.herdenkingwatersnoodrampoudetonge.nl

 

Nieuwe-Tonge

19:00 uur        Digitale herdenking, te volgen via het YouTube-kanaal van de Hervormde Gemeente Nieuwe-Tonge en via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10402

 

Stellendam

19:00 uur        Digitale herdenking, te volgen via www.kerkomroep.nl/#/kerken/11118

 

Den Bommel

19:00 uur        Digitale herdenking, te volgen via het YouTube-kanaal Kerk Den Bommel en via www.kerkomroep.nl/#/kerken/10541

 

Daarnaast houdt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman op 1 februari een toespraak die te volgen is vanaf 14.00 uur op www.live-go.nl en op tv via RTV Slogo vanaf 15.00 uur.

 

16 januari 2021
 

Levendig politiek icafe energie met veel vragen

 

Zo’n 45 deelnemers hadden zich aangemeld voor het Politieke iCafé op donderdag 14 januari over energie met Mirjam Nelisse. De digitale bijeenkomst leverde een interessant gesprek op over energie in de breedste zin van het woord.
 


 

De avond was een gezamenlijk initiatief van de VVD Goeree-Overflakkee en VVD Voorne. De voorzitter van de avond, Marja Roza-De Pijper, benadrukte bij de start de uiteenlopende samenstelling van de deelnemers. Inwoners, politici, ondernemers en belanghebbenden van binnen en buiten de regio met verschillende politieke achtergronden.

 

De bijeenkomst begon met een introductie door VVD Statenlid Mirjam Nelisse (tevens kandidaat Tweede Kamerlid) over de Regionale Energie Strategie. Ze riep inwoners en belanghebbenden op om mee te praten over de nieuwe strategie. Voor de VVD is het belangrijk dat er draagvlak is voor de aanpak en dat de energietransitie betaalbaar blijft voor inwoners. “We hebben 30 jaar de tijd en we verwachten dat er nieuwe technieken komen die zorgen voor meer energie, goedkoper worden of minder belastend zijn voor het landschap. Laten we daarom voortvarend aan de slag gaan, maar ook niet nu gelijk alles vol zetten met windmolens of zonnepanelen”, benadrukte Mirjam. De VVD is dan ook voorstander van het gebruik van kernenergie.

 

Na de introductie was er ruimte voor vragen en die bleken er genoeg te zijn. Waarom kan het niet op zee? Moet er niet meer snelheid worden gemaakt met kernenergie? Hoeveel inbreuk op het landschap vinden we acceptabel? Wat zijn de mogelijkheden van geothermie of thorium? Hoe kijken we aan tegen meer import van gas en stroom? En hoe zit het met de afstemming tussen de provincies onderling, zodat niet alles op de grenzen komt te staan?


Een verslag van de bijeenkomst is vanaf volgende week te vinden op www.vvdgo.nl. Hier is de bijeenkomst ook terug te zien. Het volgende Politieke iCafé eind februari zal gaan over landbouw. De datum hiervoor wordt binnenkort bekend gemaakt. 
14 januari 2021
 

Proef met dijk Hedwigepolder start dit jaar

 

Komend jaar start Waterschap Hollandse Delta een proef om de sterkte van dijken met een zandondergrond die dichtbij zee liggen te testen. Er zijn aanwijzingen dat dijken met zogeheten getijdenzand  in de dijkvoet sterker zijn dan dijken met rivierzand. Maar dat is nog niet voldoende in de praktijk getest. Het waterschap krijgt voor de proef ruim 5 miljoen euro vanuit het zogeheten Hoogwaterschermingsprogramma. In 2022 moeten de resultaten van de proef beschikbaar zijn.

 

Eén van de risico’s bij dijken is dat het water door de voet van de dijk naar de andere kant stroomt. In vaktermen wordt dat ‘piping’ genoemd. Als het gaat om kleine hoeveelheden, is dat geen probleem, maar als het een grotere waterstroom is, kan het de dijk verzwakken.

Nu de dijk langs de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen geen functie meer heeft omdat de polder aan de natuur wordt teruggeven, kan daar een praktijkproef plaatsvinden. Bij de proef onderzoekt het waterschap de weerstand van getijdenzand onder dijken.

 

Dijken beoordelen

Alle dijken in Nederland worden minimaal eens in de twaalf jaar volgens eenzelfde methodiek beoordeeld. Als uit de proef blijkt dat er veel minder water door de voet van een dijk met getijdenzand kan doordringen, kan dat voor heel Nederland een besparing opleveren van naar schatting 100 miljoen euro. Daarvoor moet dan wel de beoordelingsmethodiek worden aangepast. Op minder plaatsen hoeven dan de dijken te worden verhoogd en er is op plaatsen waar dat wel moet gebeuren minder ruimte nodig.

 

Samenwerking

Waterschap Hollandse Delta laat de proef in afstemming met Living Lab Hedwige-ProsperPolder' (LLHPP) dat is opgericht door het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) Vlaanderen en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer uitvoeren. Dat gebeurt door de geodataspecialist Fugro en kennisinstituut Deltares. De kosten van het onderzoek zijn ruim 5 miljoen euro. Waterschap Hollandse Delta krijgt de kosten voor 100 procent vergoed uit het zogeheten Hoogwaterbeschermingsprogramma. In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken.

 

Prosper- of Hedwigepolder

De Prosper- of Hedwigepolder ligt op de grens van Nederland en Vlaanderen en wordt weer een getijdennatuurgebied met hoog en laag water. De polder biedt straks ruimte voor overtollig water waardoor Vlaanderen beter beschermd is tegen overstromingen. Het is uitgelezen kans voor Waterschap Hollandse Delta om hier de praktijkproef piping in getijdenzand te kunnen uitvoeren.
13 januari 2021
 

Geen verre reis meer naar Spijkenisse, maar huis met hulp voor daklozen op Flakkee

 

Daklozen op Goeree-Overflakkee hoeven niet langer voor een slaapplek naar de centrale opvang in Spijkenisse. De bedoeling is dat in de Hobbemastraat in Middelharnis een proef begint met acht huizen waar mensen die op straat zijn komen te staan, tijdelijk mogen wonen. 

https://www.ad.nl/voorne-putten/geen-verre-reis-meer-naar-spijkenisse-maar-huis-met-hulp-voor-daklozen-op-flakkee~a0e52041/2 januari 2021


Beroepscampus Sommelsdijk

Protestants en openbaar vmbo samen onder één dak: ‘Christelijk metselen bestaat niet’

https://www.ad.nl/voorne-putten/protestants-en-openbaar-vmbo-samen-onder-een-dak-christelijk-metselen-bestaat-niet~a2b171f5/


Eigenlijk erg dat dit een primeur is in Nederland. Wij zijn voorstander van neutraal/openbaar onderwijs. Inderdaad christelijk metselen bestaat niet. (red)28 december 2020


Kerkklokken luiden tijdens de jaarwisseling

 

In een aantal dorpen op gemeente Goeree-Overflakkee wordt met oud en nieuw de kerkklokken geluid om het nieuwe jaar te verwelkomen. Op deze manier zetten we het erfgoed van kerken in om alle inwoners op een speciale manier een goed nieuwjaar te wensen.

 


Klokken in de toren van Goedereede (foto: Maria Evers)

Omdat er dit jaar geen vuurwerk afgestoken mag worden tijdens de jaarwisseling, deden twee kamerleden onlangs de oproep om om twaalf uur ‘s nachts de klokken te laten luiden. Ook wij kregen de vraag vanuit een aantal raadsleden om hier gehoor aan te geven.

 

Een aantal medewerkers van de buitendienst laat op 31 december om 00.00 uur de kerkklokken luiden.

 

Burgemeester Ada Grootenboer: “Ik vind het een mooi initiatief om tijdens de jaarwisseling de klokken te laten luiden. Het aanbreken van een nieuw jaar is toch iets waar mensen naar uitkijken. En het afgelopen moeilijke jaar willen we niet in stilte eindigen. Het luiden van de klokken is door de tijden heen een teken geweest van eenheid, hoop en een nieuw begin.’’

24 december 2020
 

Burgemeester ontsteekt lichtjes bij oorlogsgraven

 

Stichting WO2GO is evenals de laatste jaren betrokken bij het landelijke project “Lichtjes op oorlogsgraven”. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman ontstak op kerstavond de lichtjes in Dirksland bij een oorlogsgraf van kinderen. 
 


Betrokken inwoners uit Nieuwe-Tonge steken jaarlijks de kaars aan bij het graf van verzetsheld Jacob Arie Verolme

In 1991 plaatsten schoolkinderen uit Holten op kerstavond brandende kaarsjes op de Canadese militaire begraafplaats, een initiatief van een Finse vrouw die deze traditie overbracht vanuit haar geboorteland. Inmiddels branden er op kerstavond op meer dan 400 locaties in Nederland kaarsjes bij oorlogsgraven.

 

Deelname Stichting WO2GO
 

Sinds 2016 doet Stichting WO2GO mee met het mooie project “Lichtjes op oorlogsgraven”. Tijdens de eerste jaren dat de stichting deelnam, werd er alleen nog een kaarsje gezet bij de 31 geallieerde militairen die op het eiland begraven liggen. Vorig jaar brandde er ook een lichtje bij de graven van Nederlandse militairen op Goeree-Overflakkee: Gerrit Born (Middelharnis), Jacob Breen en Mark van ’t Geloof (beiden Ouddorp), Jan Troost (Goedereede), Leendert Goedegebuur (Melissant) en Stoffel van Dam (Stellendam). 

 

Dit jaar zorgt Stichting WO2GO ervoor dat bij alle graven van oorlogsslachtoffers op Goeree-Overflakkee een kaarsje brandt. Met de hulp van maar liefst twaalf vrijwilligers zal op kerstavond een kaarsje worden aangestoken bij 75 oorlogsgraven. De rouwkaarsen branden zo’n vijftig uur waardoor op beide kerstdagen een lichtje brandt ter herinnering aan hen die om het leven kwamen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Burgemeester ontsteekt lichtjes in Dirksland

Stichting WO2GO wilde dit jaar bij alle graven van oorlogsslachtoffers een kaarsje branden. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman nam graag deel aan dit unieke initiatief, waarmee zij het belang van dit soort herdenkingen onderschrijft. Op kerstavond ontstak zij op de begraafplaats aan de Kapoenstraat in Dirksland een aantal kaarsjes. Daar liggen namelijk de broertjes De Bruin en hun vriendje Beije Soldaat begraven. De vier jongetjes kwamen om het leven door een mijnexplosie op het gors tussen Herkingen en Melissant. 

 

“Aangrijpend en confronterend om bij de graven van deze jonge kinderen te staan. Ik kan me het verdriet en de ontreddering voorstellen van de ouders die hun kinderen moesten begraven. Onmenselijk zwaar”, aldus de burgemeester. “Het is goed om met kerst – het feest van het licht – stil te staan bij hen die omkwamen in oorlogstijd, jong en oud. Door de lichtjes realiseren we ons ook wat een rijkdom het is dat we in vrede leven.”

 

Bijzonder is ook dat twee nichtjes van de overleden broertjes een speelgoedauto hebben geschonken aan stichting WO2GO. Dat is een auto waarmee de jongens zelf hebben gespeeld. Deze speelgoedauto werd voor een korte periode bij het graf geplaatst op het moment dat de burgemeester het kaarsje aanstak.

 

Inachtneming coronamaatregelen

Stichting WO2GO hield rekening met de coronamaatregelen tijdens dit unieke landelijke project. Het aansteken van de lichtjes vond eind van de middag/begin avond plaats en namens de Stichting waren er maximaal twee mensen aanwezig op de begraafplaatsen.

22 december 2020

 

Uitreiking certificaten aan deelnemers taalles Webego

 

MIDDELHARNIS - Net voor de lock-down kregen de deelnemers van de lesgroep Taalvaardigheden bij ontwikkelbedrijf Webego hun certificaat uitgereikt. Sinds 5 jaar worden door de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en ontwikkelbedrijf Webego taallessen verzorgd voor de werknemers die hun taalvaardigheden willen verbeteren. Vanaf het begin zijn de lessen verzorgd door docent Mary van Dongen, daarbij ondersteund door enthousiaste vrijwilligers. Tijdens de lessen wordt gewerkt aan het beter leren lezen en schrijven, maar er wordt ook aandacht besteed aan digitale vaardigheden.
 


 

De cursisten zijn blij met hun docent en geven aan weer veel te hebben geleerd het afgelopen jaar. Ook al hebben de lessen in het voorjaar helaas een aantal weken stilgelegen. Tijdens de laatste les van de cursus werden de certificaten uitgereikt. Natuurlijk onder het genot van een kop koffie met taart. Helaas konden 2 deelnemers deze ochtend niet “live” aanwezig zijn. Maar via videobellen konden ze er toch een beetje bij zijn.

 

De taalles bij Webego is een van de activiteiten van het digiTaalhuis Goeree-Overflakkee. Het digiTaalhuis is er voor inwoners van Goeree-Overflakkee die hun basisvaardigheden willen verbeteren. Meer informatie over het digitaalhuis en de activiteiten is te vinden op www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl21 december 2020

De Correspondent

De volgende pandemie wordt uitgebroed in kolossale kippenstallen

In Engeland is een mutatie van het coronavirus ontstaan. Eerder ontstond in Denemarken al een mutatie van het coronavirus in de nertsenhouderij.

Hoe werkt dat, zo'n mutatie? En wat is het risico van het dicht op elkaar houden van grote aantallen dieren in relatie tot virusmutaties? Thomas Oudman legt het uit aan de hand van een ander virus wat elk jaar wel opduikt: de vogelgriep

"Korte samenvatting: de pluimveehouderij in zijn huidige vorm is een kakelende tijdbom."

https://decorrespondent.nl/.../de.../947411668500-2131c04421 december 2020

NRC.nl 

Hoe veilig is het mRNA-vaccin van farmaceut Pfizer?

Coronavirus Deze maandag adviseert medicijnwaakhond EMA over het Pfizer-vaccin. Na goedkeuring door de Europese Commissie kan de vaccinatiecampagne in Nederland beginnen. Wat belandt er straks in je bovenarm?

https://tinyurl.com/y8cuahte
18 december 2020
 

Vervolgstap na sleuteloverdracht Beroepscampus Zuid


Ondertekening intentieovereenkomst Beroepscampus Noord

 

Het is zover! Na een jaar lang bouwen aan de Beroepscampus Zuid in Sommelsdijk werd op vrijdag 18 december de sleutel overgedragen door aannemer Vaessen aan de onderwijsinstellingen en de gemeente Goeree-Overflakkee. Tegelijkertijd werd de intentieovereenkomst getekend voor de nieuwbouw van Beroepscampus Noord, op de huidige locatie van RGO Groen.

 


Foto: Jaap Peeman

Twee mijlpalen voor de campus aan de Langeweg in Sommelsdijk. De sleuteloverdracht als afsluiting van een bouwperiode, de intentieovereenkomst als volgende stap. De betrokken organisaties – onderwijs, ondernemers en overheid - bouwen ook figuurlijk verder aan het ‘kloppende hart’ van het vmbo- en mbo-onderwijs, de plek waar onderwijs en praktijk elkaar ontmoeten, uitdagen en versterken.

Vanwege de lockdown vond het feestelijke moment in kleine kring plaats en was alles voor geïnteresseerden te volgen via een livestream. Wethouder Peter Feller (onderwijs en financiën) ontving de sleutel uit handen van projectmanager Adrian Dikmans van Vaessen. Feller gaf de sleutel door aan rector-bestuurder Arie Cové van RGO en René Louwerse, lid van het College van Bestuur van Albeda. Deze onderwijsinstellingen verzorgen het onderwijs op Beroepscampus Zuid.

 

Overeenkomst
De intentieovereenkomst voor fase 2 van de nieuwbouw werd getekend door de ‘grootste gebruikers’ hiervan: Irene Drenth van de FOGO (Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee), rector-bestuurder Adam van Heest van CSG Prins Maurits en rector-bestuurder Arie Cové van RGO. Zij hebben zich verenigd in de Stichting Beroepscampus. Wethouder Peter Feller tekende namens de gemeente.

 

Feller is enthousiast over de Beroepscampus Zuid. Een mooi gebouw ontworpen door RoosRos Architecten en tot stand gekomen in goede samenwerking met de gebruikers en adviseurs onder begeleiding van de projectmanager van Sweco. De wethouder noemt het een blikvanger en aanwinst voor Goeree-Overflakkee. Feller bedankte Vaessen en alle bouwende partijen voor het realiseren van fase 1 van het complex. De nieuwbouw van Noord vormt straks naadloos één geheel met het nu opgeleverde Zuid. Het resultaat is dan één integraal gebouw dat vanaf dat moment Beroepscampus heet.

 

Kansen
Het functionele en duurzame complex is mooi, maar nog enthousiaster is Feller over de invulling ervan. Voor de gebruikers RGO, CSG Prins Maurits, Bouwmensen Zuid-West, Lentiz, Albeda, TCR en regionale ondernemers als CuraMare is de Beroepscampus belangrijk, maar uiteindelijk profiteert heel Goeree-Overflakkee.

 

“De Beroepscampus biedt kansen. Voor onze leerlingen, ze kunnen door de samenwerking tussen de vmbo-scholen en het mbo kiezen uit een breed pakket aan profielen en leerlijnen. Maar ook kansen voor onze ondernemers. Zij versterken de campus doordat zij kennis en technieken van nu binnenbrengen en bijvoorbeeld praktijklessen en stages aanbieden”, legt de wethouder uit.

“Leerlingen en ondernemers leren elkaar zo in een eerder stadium kennen. Leerlingen zien wat voor bedrijven er op Goeree-Overflakkee zijn en wat voor werk je er kunt doen, terwijl voor ondernemers de Beroepscampus de vijver is waaruit ze hun toekomstige personeel kunnen vissen. Kortom: via de Beroepscampus sluiten onderwijs en bedrijfsleven veel beter op elkaar aan.”

In de eerste week na de kerstvakantie worden de eerste leerlingen verwelkomd. Dat gebeurt door de lockdown nu op beperkte schaal. De officiële opening van het pand staat gepland op donderdag 25 maart 2021.

 


17 december 2020

persbericht gemeente Goeree-Overflakkee

Zwemdiploma A opgenomen in Kindpakket Goeree-Overflakkee

 

De gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. Daarom is vanaf 1 januari 2021 het behalen van zwemdiploma A opgenomen in het zogeheten Kindpakket, de extra ondersteuning voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.

 

De regeling is tot stand gekomen in goed overleg met SRGO, de exploitant van de 3 gemeentelijke zwembaden. De zwemlesregeling is bedoeld voor kinderen vanaf 5 jaar. Het maakt niet uit hoeveel lessen nodig zijn.

 

In de afgelopen jaren konden ouders al voor de zwemlessen gebruik maken van het jaarlijks budget ‘sport en cultuur’ van € 250. Dat was echter niet voldoende voor het hele zwemtraject A met als gevolg dat kinderen te vroeg weer stopten. Daarom is besloten om het zwemtraject A nu op te nemen als aparte regeling. Om de extra kosten hiervan te dekken, is besloten de aparte budgetten voor zomer- en winterkleding – elk € 250 – samen te voegen tot één budget van € 400. Na het behalen van het zwemtraject A blijft de mogelijkheid bestaan om het zwemtraject B en/of C uit het budget van ‘sport en cultuur’ te volgen.

 

Uit een evaluatie van het Kindpakket over 2020 blijkt dat ouders bekend zijn met het Kindpakket en er ook goed gebruik van maken. Wel blijkt dat het gebruik op het gebied van sporten en bewegen achterblijft bij de andere regelingen in het Kindpakket. Sporten en bewegen wil de gemeente in 2021 extra gaan stimuleren. “Het is op elke leeftijd belangrijk om in beweging te blijven. Sporten is gezond, het is een uitlaatklep voor kinderen. Ze leren er ook hoe ze met elkaar om moeten gaan. Maar belangrijk is ook dat sporten belangrijk is in onze strijd om overgewicht te voorkomen”, legt wethouder Berend Jan Bruggeman uit. “We hebben op Goeree-Overflakkee mooie verenigingen waar kinderen terecht kunnen. Geld hoort geen belemmering te zijn.”

 

Eind 2018 introduceerde de gemeente het zogeheten Kindpakket, ter ondersteuning van ouders die met hun minderjarige kind of kinderen van een laag inkomen moeten rondkomen. Voor hen is het zonder een extra steuntje in de rug niet mogelijk om bijvoorbeeld een voor school benodigde tablet aan te schaffen, lid te worden van de voetbalvereniging of mee te gaan met een schoolreisje.

 

Het Kindpakket is dat ‘steuntje in de rug’ voor de bijna 600 kinderen die op Goeree-Overflakkee opgroeien in een gezin met een inkomen tot 125% van het sociaal minimum (het bedrag dat minimaal nodig is om van te leven). In het pakket staan de regelingen van de gemeente, aangevuld met initiatieven van lokale ondernemers, scholen, (sport)verenigingen en culturele instellingen.

 

Gezinnen die in aanmerking komen voor het Kindpakket worden door de gemeente en bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en sportverenigingen actief gewezen op het Kindpakket. Ze kunnen zichzelf aanmelden. Met een inlogcode zien ze vervolgens op de website in een soort webshop wat de mogelijkheden zijn.

 

Meer weten? Kijk op goeree-overflakkee.mijnkindpakket.nl.17 december 2020


Walnotenboom als icoon van Zeeuwse koolstofboer

Vanaf medio december duiken ze steeds vaker op in het Zeeuwse landschap rondom Windpark Krammer: kleine walnotenbomen. De walnotenbomen vormen het symbool op het boerenland bij de 15 deelnemende koolstofboeren rondom het windpark, die koolstof binden in de bodem en planten. Dit is een uniek project in Nederland.

De koolstofboeren en de walnotenbomen groeien als iconen op het Zeeuwse platteland. In mei 2020 zijn de eigenaren van Windpark Krammer, energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind, een eigentijdse samenwerking aangegaan met boerenclub ZLTO. Vanuit het omgevingsfonds van Windpark Krammer worden 15 boeren gedurende 5 jaren extra beloond om koolstof vast te leggen in de bodem. Per jaar wordt er door de boeren 550 ton CO2 uit de atmosfeer gehaald en vastgelegd in de bodem. Daarmee leveren de boeren een direct bijdrage aan het verminderen van CO2 emissies in de atmosfeer. En tegelijkertijd vergroent en verfraait het Zeeuwse platteland rondom het windpark.

Om deze samenwerking te markeren voor Zeeuwse burgers en toeristen worden op vrijdag 18 december 2020 de walnotenbomen geplant bij de koolstofboeren. De walnotenboom is een zichtbaar symbool voor koolstofvastlegging en levert een landschappelijke bijdrage aan de omgeving. Tevens bindt de walnotenboom zelf ook CO2 als koolstof. Bij iedere walnotenboom komt een informatiebord om meer informatie te geven over deze unieke samenwerking tussen boeren en energiecoöperaties.


De pilot Koolstofboeren Windpark Krammer is tot stand gekomen door het EU Interreg NSR project Carbon Farming. Dit project wordt mede gefinancierd vanuit de provincie Zeeland en LNV.
16 december 2020

"Het is heel jammer dat juist christelijke partijen als de ChristenUnie/SGP en het CDA, maar ook de VVD tegen dit voorstel hebben gestemd.”

PvdD: Provinciale ondersteuning (dieren)voedselbanken en opvang dak- en thuislozen regio's Haaglanden en Rijnmond

DEN HAAG – De cateringkosten, die tijdens de vergaderingen van Provinciale Staten zijn bespaard vanwege het digitaal vergaderen, worden besteed aan de (dieren)voedselbanken en de dak- en thuislozenopvangen van het Leger des Heils in de regio’s Den Haag en Rotterdam. Dit voorstel van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is met brede steun aangenomen.

 

In 2020 hebben Provinciale Staten in Zuid-Holland vanwege de coronacrisis grotendeels digitaal vergaderd. Daardoor is ruim 15.000 euro bespaard aan cateringkosten. Daarom diende de Partij voor de Dieren een voorstel in om het geld te besteden aan een kwetsbare groep mensen, die het goed kunnen gebruiken. Het voorstel is aangenomen met steun van de SP, PvdA, PVV, Forum voor Democratie, Groep van Pareren, 50Plus, GroenLinks en deels VVD. De ChristenUnie/SGP, CDA en Groep GO stemden tegen het voorstel.

 

Er is veel maatschappelijk draagvlak voor ondersteuning van voedselbanken, waaronder de actie van Radio 538. Veel mensen hebben het financieel zwaar, mede vanwege de coronacrisis. De besparing op de provinciale cateringkosten bood een mooie gelegenheid om een kwetsbare groep mensen, eventueel met hun huisdieren, te ondersteunen in hun eerste levensbehoeften. Het bedrag van ruim € 15.000,-- is verdeeld over de Stichting voedselbanken regio’s Den Haag en Rotterdam, de Dak- en Thuislozenopvangen van het Leger des Heils in Rotterdam en Den Haag en de dierenvoedselbanken Haaglanden en Rijnmond.

 

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “We zijn heel blij met de brede steun voor ons voorstel. Het is een klein, maar waardevol gebaar naar die mensen die het moeilijk hebben in deze bijzondere tijd. Eén van de Statenleden verwoordde het heel mooi door te zeggen dat er ook aan de ‘os en de ezel’ wordt gedacht.  Het is heel jammer dat juist christelijke partijen als de ChristenUnie/SGP en het CDA, maar ook de VVD tegen dit voorstel hebben gestemd.”

 16 december 2020


Roetdeeltjes in omgeving na brand Oude-Tonge

Bij de brand aan de Heerendijk in Oude-Tonge zijn gisteren ongeveer 15 oude bussen uitgebrand. Er is geen asbest aangetroffen. Wel kan het zijn dat er op straat en in de tuinen in de omgeving roetdeeltjes zijn achtergebleven.


https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/gezond-leven-wonen/roet-en-rook/?fbclid=IwAR00Apku-KUcdKAFyYzeiDerDRVp6sXwTprEF5n1p_43oyJGQqtlpUvZGk0

16 december 2020

Tussen 1950 en 2015 is er wereldwijd 8.300 miljoen ton plastic gemaakt

EOS WETENSCHAP:

Wie maakt een eind aan de plasticproblematiek?

De plasticproductie blijft stijgen en daarmee groeit ook de afvalberg aan. Een vergassingsinstallatie die plastic afval omzet naar onder meer groene brandstof biedt een mogelijke oplossing.Lees verder op: 
https://tinyurl.com/yakssbov15 december 2020

Wandelpuzzeltochten Streekmuseum AFGELAST

 

In verband met de nieuwe coronamaatregelen gaan de wandelpuzzeltochten van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee helaas niet door. Dat geldt voor zowel de wandelpuzzeltochten Middelharnis/Sommelsdijk (thema Eilandverhalen) als de Kids Kerstpuzzeltocht.
 

Gelet op alle enthousiaste reacties van iedereen vindt het bestuur het ontzettend jammer en zijn zij genoodzaakt zijn om de tochten af te gelasten. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet: zodra het weer mogelijk is, gaat het museumbestuur alsnog van start met de verkoop van de tochten tezamen met koek en gebak van andere eilanden voor onderweg.
 

Binnenkort maakt het Streekmuseumbestuur bekend welke twee nieuwe dorpswandelpuzzeltochten in de maak zijn. Deze zijn, evenals de autopuzzeltochten, in prachtige boekjes te verwachten. Daarin wetenswaardigheden en een vleugje humor. Het bestuur van het museum willen graag verhalen over ons mooie eiland en haar dorpen vertellen. Het thema van de twee nieuw te verwachten puzzeltochten worden: Waterlanders!
 

Blijf het Streekmuseum volgen op Facebook of Instagram: zij vertellen telkens een beetje meer (eiland)verhalen.

Het museum is conform de landelijke richtlijnen tot 19 januari gesloten.


14 december 2020
 

persbericht PvdA

Starterslening minder ruim dan PvdA, CDA en VVD willen

 

De gemeenteraad heeft op 10 december voor de tweede maal gesproken over verruiming van de starterslening. Het college wil de verordening aanpassen. Echter, voor de PvdA, het CDA en de VVD gaat de aanpassing niet ver genoeg.

 

De starterslening is bedoeld voor starters op de woningmarkt. Het kan hen helpen bij de aankoop van een woning. Het college wil de aankoopprijs van de woning verhogen. Zo komen meer starters in aanmerking. Het maximale bedrag van de lening wil het college gelijk houden aan 2013 nl. 30.000 euro. De regeling stelt daarnaast eisen aan het aantal jaren dat starters ingeschreven staan op het eiland of dat ze economisch gebonden zijn.

 

Voor PvdA, CDA en VVD gaat het voorstel van het college niet ver genoeg

Willen  we op Goeree-Overflakkee alle voorzieningen (kinderopvang, scholen, winkels, zorginstellingen, buurthuizen e.d.) kunnen doorgeven aan de volgende generatie dan hebben we meer inwoners nodig en moeten de eisen aan de starter minder streng zijn. Het project Smart Water en de actieve eilandmarketing nodigt actief jongeren uit om op het eiland te komen wonen en werken. Dat is ook hard nodig gezien het aantal vacatures o.a. in de zorg. Daar past vanzelfsprekend een ruimhartige en gastvrije starterslening bij.

 

De Hoekse Waard heeft een gastvrije en eenvoudige regeling. Leeftijd (t/m 36 jaar) en de voorwaarde dat het om de eerste koopwoning gaat zijn voldoende. Daarnaast willen de drie partijen dat het leenbedrag wordt verhoogd van 30.000 euro naar 35.000 euro. Dat loopt meer in de pas met de hogere koopprijzen.

 

Een groot deel van de gemeenteraad (13 leden) steunde het voorstel van de PvdA, het CDA en de VVD. Helaas is dat niet genoeg om het voorstel door te laten gaan. Daar zijn 15 stemmen voor nodig. Jammer, voor de starters op de woningmarkt en spijtig voor de toekomst van het eiland.

14 december 2020
 

De Achtsprong ontvangt vierde Groene Vlag!  

 

Woensdag 9 december was het feest bij De Achtsprong. Ze kregen namelijk voor de vierde keer de Groene Vlag. Een hele mooie prestatie voor deze basisschool uit Achthuizen. Wethouder Tea Both-Verhoeven kwam langs om de vlag en het officiële certificaat uit te reiken aan de trotse leerlingen van het Eco-Team.

 De leerlingen hadden een mooi lied over afval ingestudeerd, compleet met een rap en muziek. Daarna was het woord aan de wethouder. Zij was zeer te spreken over wat de school allemaal doet. Zo wordt afval zo veel mogelijk gescheiden, is er aandacht voor gezond eten, waterbesparing en vertelt het Eco-Team aan de andere groepen waarom het zo belangrijk is om goed voor het milieu en de natuur te zorgen. De vierde Groene Vlag is dan ook zeer verdiend voor De Achtsprong.

 

Opruimactie

Dit jaar stond een grote opruimactie gepland om samen met de inwoners het zwerfafval in het dorp op te ruimen. Die kon vanwege de corona-maatregelen helaas niet doorgaan en is verzet naar volgend voorjaar. Bij een schone, groene school hoort ook een schoon dorp.

 

Vergroenen schoolplein

Als extra beloning om het goede werk voort te zetten, kreeg de school van Coöperatie Deltawind een cheque ter waarde van € 500,-. Het Eco-Team wil het geld graag gaan gebruiken voor het vergroenen van het schoolplein. Dat kan wel wat groener met minder tegels en meer ruimte voor planten en dieren.

 

Eco-schools

De Achtsprong doet sinds 2010 mee aan Eco-Schools. Eco-Schools is een internationaal programma dat de school helpt om milieuzorg, natuureducatie en duurzaamheid in zowel het schoolbeleid, in het lesprogramma als in het gebouwbeheer structureel in te bedden. Op Goeree-Overflakkee doen zo’n negen scholen mee met Eco-Schools.14 december 2020
 

Elise Tanis zwemt twee Nederlands records 18 jaar

In het Pieter van den Hoogenband zwemstadion was afgelopen weekend, 11,12 en 13 december, een mooie team wedstrijd bedacht in het 25 meter bad. Bij deze wedstrijd mochten alleen zwemmers deelnemen van het OC en HPC Eindhoven. Elise Tanis maakt onderdeel uit van het OC Eindhoven.Op de 100 meter wisselslag leverde Elise een bijzondere prestatie. Ze verbeterd namelijk het vier jaar oude Nederlandse record 18 jaar in een razendsnelle tijd van 1.01.05. Dit was ruim 0.5 seconden onder het oude NR. Hiermee was de koek voor Elise echter nog lang niet op, twee dagen later verbeterde ze namelijk ook het Nederlands record voor 18-jarigen op de 200 meter wissel. Dit deed ze in een tijd van 2.14.45. Dit was een verbetering van 0.4 van het oude NR.

Ook op andere afstanden liet Elise zien dat ze uitstekend in vorm is. Zo zwom zij op de 100 meter rugslag voor het eerst onder de magische minutengrens. De elektronische tijdwaarneming gaf een tijd aan van 59.46. Dit was goed voor 10e tijd op de eeuwige ranglijst van alle Nederlandse dames. Op de 50 meter vrij verbeterde zij zich ook naar 25.62. En er ging ruim een seconde van haar persoonlijk record op de 50 meter vlinderslag af (27.28). Ten slotte zwom ze ook een uitstekende 100 vlinder in 1.00.40, wat ook goed was voor een persoonlijk record.


Twee andere Flakkeese zwemmers zwommen tijdens onderlinge wedstrijden in Rotterdam van hun club Feijenoord Albion naar nieuwe persoonlijke records. Leyla Oversluizen opende haar zwemweekend met een mooi persoonlijk record op de 50 meter rugslag: 32.70. Vervolgens wist ze ook enkele tienden van haar persoonlijk record af te snoepen op de 50 meter vlinderslag (30.28). Ten slotte zwom ze een prima pr op de 50 meter schoolslag in 36.19.

Ook Jorian Tanis kende een sterk zwemweekend in Rotterdam. Zo verbeterde hij zijn persoonlijk record op de 100 meter vrij naar 52.58. Ook op de 100 meter wissel komt hij dicht bij de grens van 1 minuut.  Hij zwom hierop met 1.00.70 een overtuigend persoonlijk record. Hij sloot het weekeind vervolgens mooi af met een nieuw persoonlijk op de 50 meter schoolslag (31.94).

 

10 december 2020

AD.nl

Gemeente Goeree-Overflakkee vraagt bewoners om hulp: 'Drugsverslaving met hele eiland aanpakken'

 

De gemeente Goeree-Overflakkee vraagt alle instanties en bewoners op het eiland mee te denken over de beste aanpak om drugsverslaving aan te pakken. ,,We willen openheid. Niet meer wegkijken", zegt wethouder Berend Jan Bruggeman.

https://tinyurl.com/yymssw3610 december 2020


Eén miljoen euro voor behoud sociaal aanbod op Goeree-Overflakkee

Het corona-steunfonds Behoud Sociaal Aanbod van de gemeente Goeree-Overflakkee is vanaf nu open voor aanvragen. Voor culturele instellingen, sportverenigingen én verenigingsgebouwen binnen de gemeente is er in totaal één miljoen euro beschikbaar. Het geld is bedoeld als extra ondersteuning voor organisaties zonder winstoogmerk om in deze lastige tijd het sociaal aanbod in stand te houden.

Lees meer op: https://tinyurl.com/yyxkn9fk9 december 2020

 

Kunstenaar Vince (31) maakt prints van internationaal bekend schilderij uit Middelharnis

 

Kunstenaar Vince Trommel (31) uit Den Bommel zag jaren terug het schilderij Laantje van Middelharnis hangen in het bekende Londense museum The National Gallery. Dit jaar maakte hij er een reproductie van. ,,Bij een kleine fout moest ik opnieuw beginnen.’’ 
 

https://www.ad.nl/voorne-putten/kunstenaar-vince-31-maakt-prints-van-internationaal-bekend-schilderij-uit-middelharnis~ae491300/9 december 2020
 

Justitie onderzoekt foute afvoer van staalslakken bij groot wegenbouwproject op Goeree-Overflakkee

 

Het Openbaar Ministerie (OM) laat een onderzoek uitvoeren naar het mogelijk fout afvoeren van verontreinigde staalslakken bij een groot wegenbouwproject op Goeree-Overflakkee.

https://www.ad.nl/voorne-putten/justitie-onderzoekt-foute-afvoer-van-staalslakken-bij-groot-wegenbouwproject-op-goeree-overflakkee~aaa65295/
8 december 2020
 

Elise Tanis zwemt mee met landelijke top
 

Elise Tanis heeft afgelopen weekend deelgenomen aan de Rotterdam Qualification Meet 2020. Tijdens dit internationale kwalificatietoernooi was de mogelijkheid om plaatsing af te dwingen  voor verschillende internationale zwemtoernooien zoals de Olympische spelen en het Europees Kampioenschap lange baan in Budapest.


Elise Tanis ( foto: DT Fotografie)


Een select aantal zwemmers mocht aan deze wedstrijd deelnemen i.v.m. de corona maatregelen. Deze groep bestond uit Nederlandse topzwemmers en een aantal internationale toppers uit o.a. België, Oostenrijk, Israël en Zwitserland.
 

Elise heeft aan 3 afstanden deelgenomen. Op de eerste dag nam ze deel aan de 50 meter rugslag. In de ochtend sessies wist zij een mooie tijd op de klokken te zetten van 29.32. Een ruime verbetering van haar persoonlijke record. Met deze tijd plaatste ze zich voor de A-finale. Deze werd aan het begin van de avond gezwommen. Tijdens deze spannende finale wist ze haar pr nog iets te verbeteren tot 29.31. Ze eindigde op een mooie 7e plaats.

Op de 2e dag van het toernooi nam de in Middelharnis woonachtige 18-jarige VWO studente deel aan de 100 meter vrij. In de series zwom ze op deze afstand weer naar een nieuwe persoonlijke toptijd: 56.41. In de B finale waar ze `s-avonds aan deel mocht nemen werd ze zevende. Op de laatste dag was haar favoriete nummer aan de beurt.  Dit is de 100 meter rugslag. `s Morgens zwom ze hierop een prima 1.02.50. Met deze tijd plaatste ze zich andermaal voor de A-finale. In deze spectaculaire finale werd ze uiteindelijk 7e in 1.02.74. Elise kwam uit voor de zwemvereniging MNC Dordrecht en zij traint bij het KNZB opleidingscentrum in Eindhoven onder leiding van topcoach Geert Janssen.

8 december 2020

Kijk eens mee. Die mensen zitten daar voor ons

Gemeente Goeree-Overflakkee online raadsvergadering 10 december 2020

De live-uitzending van de online raadsvergadering op donderdag 10 december start om 19.30 uur. De agenda en stukken voor deze vergadering en ook de uitzending zelf zijn hier te vinden: https://bit.ly/33SFPMb
7 december 2020

Persbericht Groep Jan Zwerus en Eiland van Vrijheid

 

Groep Jan Zwerus en Eiland van Vrijheid vinden plastic scheiden door huishoudens grote nonsens

 

Tijdens de raadsvergadering van 7 maart 2019 werd het grondstoffenbeleidsplan gepresenteerd door een duur extern adviesbureau. In dit plan werd het belang van afval scheiden door huishoudens benadrukt, vooral plastic scheiden was heel erg belangrijk.
 

GJZ en EvV hebben toen ook voorgestemd maar tijden veranderen. Sinds een jaar verschijnen er berichten op internet dat plastic scheiden door huishoudens niet meer noodzakelijk is omdat de afvalverwerkingsbedrijven zoals de AVR in 2018 nieuwe moderne machines hebben aangeschaft. Deze machines kunnen plastic van het restafval scheiden en zelfs recyclebaar plastic scheiden van niet recyclebaar plastic.
 

GJZ en EvV vragen zich af waarom werd de gemeenteraad op 7 maart 2019 niet op de hoogte gebracht van deze moderne machines die plastic kunnen scheiden. Was het zogenaamde gerenommeerde adviesbureau niet op de hoogte van deze machines? En de wethouder ook niet? Beide partijen vinden dat zij niet volledig zijn voorgelicht door B&W en door het dure adviesbureau op 7 maart 2019 omdat in 2018 al bekend was dat de AVR deze machines had aangeschaft.
 

Als de raad toen op de hoogte was gebracht van deze machines dan hadden GJZ en EvV tegen het grondstoffenbeleidsplan gestemd omdat  plastic scheiden door  huishoudens zinloos is geworden. 


In Rotterdam ging vorig jaar de stekker al uit het scheiden van plastic  bij huishoudens. Ook in andere gemeenten zoals Leiderdorp, Nieuwegein, Leiden, Den Haag en Bunschoten, ging het roer om. Amsterdam volgt volgend jaar. Ook Utrecht wil overstappen. Veel gemeenten zullen volgen en de grote vraag is wat doet onze gemeente?


Plastic scheiden bij huishoudens is feitelijk overbodig geworden maar als de gemeente hier mee doorgaat dan moet de gemeente enkele miljoenen euro’s investeren in ondergrondse containers en in andere inzamelmiddelen. Dat betekent dat de afvalheffingen op ons eiland omhoog gaan. Maar dit betekent ook verspilling van belastinggeld.


Aanstaande donderdag, 10 december, beslist de raad over de verordening afvalstoffenheffing of; over hoeveel u in 2021 gaat betalen. Er zullen kritische vragen gesteld worden aan de wethouder of hij op de hoogte was van het feit dat de AVR al in 2018 plastic kon scheiden?
 


GJZ en  EvV gaan een motie indienen waarin het college wordt verzocht om te onderzoeken of het nog zinvol is om plastic te scheiden bij huishoudens en met een feitelijk  en vooral geen politiek antwoord te komen voor 1 april.


Waarom dienen deze beide partijen deze motie in?  GJZ en EvV vinden het grote nonsens dat de inwoners van ons eiland meer moeten gaan betalen voor iets wat totaal overbodig is geworden.

 

 
7 december 2020


 

EcoNL is van start gegaan

 

Na jaren van voorbereiding is het zover. EcoNL is van start gegaan. EcoNL is een samenwerking van elektriciteit grootgebruikers, opgericht om onderling elektriciteit uit te wisselen en indien nodig gezamenlijk in te kopen en te verkopen. Grootgebruikers hebben dan geen energiebedrijf meer nodig. De coöperatie EcoNL vervult deze rol.


Bestuur EcoNL, v.l.n.r. Jaap Willem Eijkenduijn, Arjo Vroegindewey, Jacob Herrewijnen en Jacob Jan Dogterom 
 

EcoNL werkt samen met lokale en regionale overheden en maatschappelijke instellingen. De gemeente Goeree-Overflakkee en de provincie Zuid-Holland hebben bij het ontstaan van deze coöperatie financieel geholpen. Men zag het belang van lokale energieopwekking en lokaal gebruik van energie in en stimuleerde het initiatief met een startsubsidie. Stichting Energieke Regio heeft het project tijdens de onderzoeks- en oprichtingsfase begeleid.

 

EcoNL is een coöperatie zonder winstoogmerk. EcoNL streeft naast rendement voor de deelnemers ook een maatschappelijk doel na. Zo zal er ieder jaar bepaald worden welke duurzame initiatieven gesteund gaan worden. Dit doen de leden van EcoNL.

 

Vanaf januari 2021 kunnen bedrijven en maatschappelijke instellingen, mits ze grootgebruiker zijn, met hun energiecontract overstappen naar EcoNL. Zij worden dan lid van de coöperatie en kunnen dan, samen met de andere leden, bepalen hoe hun coöperatie verder vormgegeven moet worden. Alle voorwaarden en tarieven zijn bij het bestuur van EcoNL op te vragen. Neem contact p[ door middel van het contactformulier de website Econl.nl of via [email protected]

 
4 december 2020


EOS Wetenschap: 

Mensen stammen af van wormen. Een beetje nederigheid kan geen kwaad

De voorouder van alle dieren

Welk organisme ligt aan de evolutionaire basis van alle dieren – en dus ook van de mens? De vraag bleef decennialang onbeantwoord. Tot nu. Ikaria, de ronde platworm, zou verantwoordelijk zijn voor kruipsporen gedateerd vóór het cambrium.

Enkele gezegdes: 
- Toen de mensen nog niet bestonden waren er al wormen om ze op te vreten. (Lucebert) 
- Wij zijn allemaal wormen, maar ik denk dat ik een glimworm ben. (Winston Churchill) 


lees het hele artikel op:
https://tinyurl.com/yxcznk782 december 2020

Waterschap Hollandse Delta kruipt het land op

 

RIDDERKERK, 2 december 2020 - Het is hoog tijd dat Nederland de betekenis van water herontdekt bij het ordenen van de ruimte, vindt dijkgraaf Jan Bonjer. „Door de klimaatverandering staan we op een keerpunt en daarom moeten we als waterschap het land op kruipen.”


Dit zei Bonjer tijdens zijn officiële beëdiging als dijkgraaf door Commissaris van de Koning Jaap Smit.

Voor het behoud van Nederland is een samenspel nodig van ‘harde’ techniek en ‘zachte’ natuur, vindt hij. Bouwen met de natuur is noodzakelijk, anders wordt veiligheid voor de lage landen onbetaalbaar. „Johan van Veen, de ingenieur van het Deltaplan, zei het al: de beste ingenieur is moeder natuur.”

 

Omdenken

Ook de samenleving speelt een grotere rol bij het waterschapswerk. „Dat vraagt van ons om met een open blik en met creativiteit nieuwe allianties aan te gaan.” Daar is een verandering van denken voor nodig, ook binnen Hollandse Delta. „We zijn een organisatie van professionals die moet veranderen in een professionele organisatie”, aldus de dijkgraaf.

 

Bonjer trad op 1 mei aan als dijkgraaf van Hollandse Delta. Vanwege de coronacrisis kon zijn beëdiging pas op 2 december doorgaan. Na zeven maanden is zijn eerste indruk over Nederland en het water: „Veel praten en veel plannen, te weinig durven en doen. Waar is ons urgentiegevoel?”
2 december 2020

Uitreiking KNZB-prestatiemedailles aan Schotejil Zwemmers

 

Maandagavond 30 november zijn de jaarlijkse KNZB-prestatiemedailles uitgereikt aan een viertal wedstrijdzwemmers van zwemclub De Schotejil uit Middelharnis.

Prestatie-medailles zijn gekoppeld aan bijzondere prestaties, waarvoor de KNZB ranglijsten (25- en 50 meterbaan) gelden als uitgangspunt voor toekenning. Hierin worden alle gezwommen tijden over een heel zwemseizoen opgenomen. Het zwemseizoen betrof het de periode 1 september 2019- 31 augustus 2020. De vier Schotejil zwemmers kregen allemaal de medaille in brons op basis van een nationale ranking bij de beste 10 zwemmers op de nationale ranglijsten per leeftijdscategorie.

De hoogste klassering was voor Meyke van Nimwegen bij de Junioren met een 2e plaats op de 800m vrije slag (10.24.29). Een 3e plaats eveneens in de categorie Junioren was er voor Lyke Buscop op 100m schoolslag (1.15.34) gezwommen tijdens de Nationale Junioren Kampioenschappen in december 2019. Laurens Kalle vervolgens wist op 400m wisselslag (5.21.14) een landelijk 8e plaats te bemachtigen andermaal in de categorie Junioren. Xander Vis eindigde landelijk als 10e op 100m schoolslag (1.07.96) in de categorie Jeugd.

 

Deze uitreiking was speciaal ingelast tijdens een officiële ‘Onderlinge’ wedstrijd voor Junioren/Jeugd t/m 17 jaar in het zwembad van Sportcomplex De Staver. Weliswaar vanwege de beperkingen zonder publiek, maar conform de geldende protocollen wel met bevoegde officials. Tijdens een reguliere trainingsavond zwommen 23 jonge zwemmers de op één hand te tellen officiële wedstrijden van 2020. Volstaan wordt met het noemen van enkele vermeldenswaardige prestaties tijdens deze wedstrijden.

In de Minioren leeftijdsgroep tot 10 jaar waren er forse tijdsverbeteringen op 100m vrij voor resp. Famke Franzen (1.21.28), Fleur Jelier (1.24.61) en Evy de Bonte (1.24.84). In de Junioren categorie waren er snelle tijden op 200m vrij voor resp. Lyke Buscop (2.20.64), Meyke van Nimwegen (2.22.24) en Dominique Overduin (2.27.85). Bij jongens waren dat eveneens op 200m vrij resp. Christian Kalle (2.09.42), Laurens Kalle (2.22.57) en Rien Mackloet (2.32.57). Xander Vis zwom als zwemmer in de categorie Jeugd naar de snelste tijd op 50m vlinderslag (28.15) en 100m vrij (27.29).
1 december 2020
 

Samenwerken aan weerbare en vitale recreatieparken en jachthavens

 

‘’Recreatieparken en jachthavens kunnen kwetsbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit. Deze vorm van georganiseerde criminaliteit brengt schade toe aan onze samenleving’’. Dat zegt burgemeester Ada Grootenboer van de gemeente Goeree-Overflakkee. Daarom bezoeken we de komende tijd de recreatieparken en jachthavens om ondernemers en beheerders bewust te maken van het risico dat zij lopen. En om meer zicht te krijgen op eventuele signalen van ondermijnende criminaliteit op het eiland.

 


foto: Maria Evers


“Deze week is het eerste recreatiepark op het eiland bezocht. We willen weten wat er speelt op de parken. Hoe zit het met de vitaliteit van het park en is er mogelijk sprake ondermijnende activiteiten?” Aldus een toezichthouder van het Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT onderdeel van het RIEC).

 

Dekmantel van recreatief gebruik

Eigenaren van recreatieparken en beheerders van jachthavens kunnen in aanraking komen met ondermijnende criminaliteit zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Zij lopen het risico om onder de dekmantel van recreatief gebruik te worden misbruikt voor bijvoorbeeld drugshandel, illegale huisvesting, arbeidsuitbuiting of andere vormen van ondermijnende criminaliteit.

 

Samen tegen ondermijning

De gemeente Goeree-Overflakkee werkt in de aanpak ook nauw samen met de naastgelegen gemeenten Westvoorne, Brielle, Nissewaard, Hellevoetsluis, Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Burgemeester Ada Grootenboer: ‘’Het is belangrijk om hierin samen op te trekken. Als de ene gemeente wel een drempel opwerpt en de andere niet, dan trekken criminelen naar daar, waar er gelegenheid is voor ondermijning. We moeten een waterbedeffect zien te voorkomen. Daarnaast roep ik iedereen op om signalen van ondermijnende activiteiten te melden om schade aan onze maatschappij te voorkomen. Door samen alert te zijn, creëren we weerbare en vitale vakantieparken en jachthavens waarin geen ruimte is voor ondermijnende criminaliteit’’. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.

 

Signalen melden

Signalen kunnen op verschillende manieren gemeld worden. Aan de politie op 0900-8844. (112 bij spoed). Via de gemeente op 140187 of [email protected]. Een melding kan ook doorgeven worden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl.

 

Samenwerking

De politie, het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en de gemeente bezoeken de komende tijd recreatieparken en jachthavens in de gemeente Goeree-Overflakkee.


20 november
 

Kerstkaarten in het Flakkees verkrijgbaar 

 

Kerstkaarten en kersthangers zijn, evenals vele andere items, verkrijgbaar in de museumwinkel in de Kerkstraat van Sommelsdijk. Openingstijden in de wintermaanden: woensdag van 10:00-12:00 uur en van 14.00 – 17.00 uur en zaterdagmiddag van 14:00-17:00 uur. Is de winkel dicht? De gehele week is het museum op afspraak geopend. En dankzij corona heeft het museum op haar site www.streekmuseum.nl/winkel een webshop, zodat ook op een veilige manier producten voor het goede doel te kopen zijn.

De kerst is weer in aantocht. Het versturen en ontvangen van kerstkaarten vinden we, ondanks de digitale wereld waar we in leven, nog steeds erg leuk. Zeker nu! Het is een periode dat afspreken lastig is en de leefwereld van veel mensen klein is geworden. 
Vrolijk daarom je familielid, vriend of kennis op met een leuke kerstkaart in het dialect van Goeree-Overflakkee!

 

In de museumwinkel waren al diverse wenskaarten in het dialect verkrijgbaar en daar zijn speciale Corona kerstkaarten bijgekomen. Kaarten met teksten als “Nie bie mekoare, mar toch saeme” en “mit ’n kaertje ken ik toch vlak bie joe komme”. Alle wenskaarten (inclusief enveloppe) kosten € 2,50. Vijf stuks voor € 11,50 en tien voor € 20,00. Met deze actie probeert het Streekmuseum geld binnen te halen om haar financiële problemen door corona te beperken. https://streekmuseum.nl/product/wenskaarten/

 

Flakkeese kersthangers

Gelijktijdig bij de aankoop van kerstkaarten zijn er in de aanbieding Flakkeese Kersthangers. Kerstballen in de vorm van een kerstboom, maar dan in plaats van glas gemaakt van leisteen met teksten als: “Lae mun nie valle… Ik ken borste!” en “’t is weer meraekels”.

Deze leistenen kersthangers gebruik je ter verfraaiing van de kerstboom of gewoon leuk om op te hangen in de herfst aan de sleutel van de kast.

 

Dialect

“Dialect is immaterieel erfgoed wat langzamerhand verdwijnt. Op deze manier blijft het Goerees en het Flakkees zichtbaar voor een groot publiek en dat proberen we op een leuke manier”, aldus een bestuurslid van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee.

 

Met de aanschaf steunt u het Streekmuseum Goeree-Overflakkee en wil het museum blijven werken om aan jong en oud eilandverhalen te vertellen en door te vertellen.   25 november 2020

 

Rolstoeldraaimolen en speelboxen voor Zuidwester Hernesseroord dankzij sponsoring

 

Dankzij een sponsoring van VINCI Foundation NL heeft Zuidwester er sinds eind oktober een mooie rolstoeldraaimolen bij op het terrein Hernesseroord in Middelharnis. Afgelopen zomer ontving Zuidwester een mooie bijdrage om sport en spel tijdens deze moeilijke coronatijd te stimuleren bij de bewoners.


Zorgmanager Mariska bij 
de rolstoeldraaimolen. Vanwege corona was het helaas niet mogelijk om de rolstoeldraaimolen op een feestelijke wijze samen met de cliënten te openen.
Naast de rolstoeldraaimolen heeft iedere Zuidwester woonlocatie op Goeree-Overflakkee onlangs een speelbox ontvangen. Er was keuze uit duurzaam spelmateriaal, bedoeld voor cliënten met een laag ontwikkelingsniveau en regulier spelmateriaal, bestaande uit spelletjes, sport- en ontwikkelingsspelletjes en knutselmaterialen.


Juiste moment
“We zijn ontzettend blij met deze sponsoring”, vertelt Mariska Kokke, zorgmanager bij Zuidwester. “Zeker in deze coronatijd is het soms best een uitdaging om de cliënten te vermaken. Waar onze cliënten normaal gesproken naar de dagbesteding gaan om verschillende activiteiten te verrichten en andere cliënten te ontmoeten is dat nu heel anders. Zo zijn onze dagbestedingslocaties al eerder dit jaar en ook nu weer gesloten om verspreiding van het virus te voorkomen. Dat betekent dat de cliënten zoveel als mogelijk dagbesteding in de woonlocaties ontvangen. De speelboxen en de rolstoeldraaimolen kwamen echt op het juiste moment! We zijn VINCI Foundation NL ontzettend dankbaar voor dit geweldige initiatief.”

 

De rolstoeldraaimolen staat tussen de speeltuin en de kinderboerderij van de Blije wei in. De draaimolen is bedoeld voor algemeen gebruik op het terrein en is geschikt voor zowel mobiele mensen als mensen in een rolstoel. Het was de bedoeling dat de draaimolen op een feestelijke wijze samen met de cliënten officieel werd geopend, maar dat is door corona helaas niet mogelijk.

 

 


24 november 2020

 

 

Collectieve zorgverzekering minima Goeree-Overflakkee

 

De gemeente Goeree-Overflakkee biedt aan inwoners met een laag inkomen de mogelijkheid een collectieve zorgverzekering af te sluiten. Daarvoor is een overeenkomst afgesloten met zorgverzekeraar CZ. Voor 2021 is het nu voor inwoners met een minimuminkomen mogelijk om over te stappen. Graag vóór 15 december, zodat de gemeente de aanvraag tijdig kan verwerken.

 

De gemeente is van mening dat een goede zorgverzekering de basis is voor toegankelijke zorg en dat daardoor ook de kans op participatie in de samenleving wordt vergroot.

 

Gemeentepolis

Het pakket dat de gemeente aanbiedt, heet de Gemeentepolis en bestaat uit de basisverzekering en één van de drie mogelijke varianten voor de aanvullende verzekering. Voor verzekerden zijn er verschillende voordelen, zo betaalt de gemeente mee (variërend van € 10,00 tot € 17,76 per verzekerde per maand), is er een collectiviteitskorting op de aanvullende zorgverzekering en afhankelijk van de gekozen variant van de aanvullende verzekering krijgen mensen ruime vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdragen Wmo/WIz.

 

Meer informatie en afsluiten

Kijk voor meer informatie op www.goeree-overflakkee.nl/zorgverzekering of neem contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 14 0187, optie 1. Het afsluiten van de Gemeentepolis kan op de website www.gezondverzekerd.nl/goeree-overflakkee.
22 november 2020

'Verzet en medemenselijkheid'

Bakker Jan van Harberden uit Melissant, doet meer dan zoete broodjes bakken. Hij schreef een boek over de oorlog op Goeree-Overflakkee.


In de winkel van Van Harberden is het boek te koop (foto: Maria Evers)

In dit boekje gaat Jan van Harberden op bezoek bij verschillende oude mensen die de Tweede Wereldoorlog nog hebben meegemaakt. Ze vertellen over het leven op het eiland in oorlogstijd. Het zijn verhalen over verzet, over dapperheid en over lijden. In dit boekje is de laatste generatie die ons nog wat kan vertellen over de oorlog aan het woord. De verhalen, ondersteund door nieuw fotomateriaal, vertellen een verhaal over verzet en medemenselijkheid. Tussen de verhalen zijn dwarsverbanden te ontdekken, waardoor alle losse verhalen toch een geheel vormen. 21 november 2020


Ter voorbreiding op het vervolg van de enquet over de kinderopvangtoeslagenaffaire

Het uur van de waarheid slaat voor Lodewijk Asscher in de toeslagenaffaire

door Jan-Hein Strop (Follow the Money)

Die eerste negen stukken – later zullen er meer volgen – slaan een bres in de ontkenning van Asscher. Het ‘ministerstafbericht’ van 8 december 2014 duikt op, waaruit blijkt dat Asscher toen is geïnformeerd over de zorgen van de Belastingdienst. Ook saillant is een ‘ambtelijke spreekschets’ voor Asscher, ter voorbereiding op een algemeen overleg over kinderopvang in de Kamer, op 5 februari 2015.

https://tinyurl.com/yyqw2oap19 november 2020

EU wil 25 keer meer windparken op zee in 2050

De Europese Commissie wil komende decennia 800 miljard euro investeren in windparken op zee. Dat moet leiden tot een vervijfvoudiging van de offshore windenergiecapaciteit in 2030. In 2050 moeten er zelfs 25 keer meer windturbines in de Europese wateren staan dan nu.


De aanleg en exploitatie van windturbines brengt verstoring van mariene habitats met zich mee, met name door lawaai en trillingen die schadelijk zijn voor migrerende en foeragerende zeezoogdieren, vissen en vogels.

lees het hele artikel: https://www.volkskrant.nl/es-b507cf2319 november 2020

Samenwerking waterschap Hollandse Delta en HVC verlengd

 

Waterschap Hollandse Delta werkt ook de komende jaren samen met energie- en grondstoffenbedrijf HVC om te komen tot een energieneutraal waterschap in 2030. Vandaag verlengen zij daarvoor een samenwerkingsovereenkomst.links Arjan ten Elshof (HVC) en rechts Leo Stehouwer (waterschap Hollandse Delta)

De komende jaren werken HVC en het waterschap verder aan projecten die duurzame energie opwekken op locaties van waterschap Hollandse Delta. Heemraad Leo Stehouwer verantwoordelijk voor duurzaamheid en energie: “Samenwerking met HVC geeft ons mogelijkheden om gezamenlijk met HVC en de gemeenten de Regionale Energie Strategie (RES) in te vullen.”

 

Zonneparken

HVC heeft dit jaar zes zonneparken op rioolwaterzuiveringen van waterschap Hollandse Delta aangelegd. De zonneparken in Barendrecht, Goedereede, Middelharnis, Numansdorp, Oostvoorne en Zwijndrecht hebben in totaal bijna 19.000 zonnepanelen en wekken samen 7.300 MWh per jaar op. Dit is goed voor 2.100 huishoudens.

 

Windenergie

Na de zonneparken werken HVC en het waterschap nu gezamenlijk plannen uit voor windenergie op locaties van het waterschap. HVC en het waterschap onderzoeken onder andere de locaties aan de Brielse Maasdijk in Nissewaard en aan de Noordzeeboulevard in Westvoorne.

 

Aquathermie

Arjan ten Elshof, directeur Duurzame Energie van HVC: “Naast zonne- en windenergie kijken we naar aquathermie waarbij warmte uit water wordt gewonnen. Hiermee dragen we bij aan de verduurzaming van het waterschap en de regio.”

 
18 november 2020
 

Partij voor de Dieren wil jachtstop vanwege vogelgriep

 

Den Haag, 18 november 2020 – De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland heeft Gedeputeerde Staten gevraagd de jacht op watervogels stil te leggen. Dit om de verdere verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan.

 

De Veiligheidsregio Fryslãn roept al op om gebieden met watervogels met rust te laten om te voorkomen dat de vogelgriep zich verder verspreidt. Daarnaast kost het vogels die ziek zijn energie om beter te worden. Het regelmatig opjagen van vogels verlengt daarmee aanwezigheid van vogelgriep in een wilde populatie.

 

Vogelgriep is een zoönose, een dierziekte die kan overslaan van dier op mens. Zo’n ziekte is dus niet alleen gevaarlijk voor dieren, maar ook voor mensen. Zeker als het virus muteert, wat al het geval is. Het kan zelfs van mens op mens worden overgedragen.
 

Ook in Zuid-Holland zijn vogels met het vogelgriepvirus aangetroffen, maar dit heeft nog niet geleid tot een oproep om gebieden met watervogels met rust te laten. Deze oproep moet zich niet beperken tot wandelaars, maar moet zeker ook gericht zijn aan jagers, vindt de Partij voor de Dieren.

 

De partij vraagt het provinciebestuur of zij de zorg voor het gevaar van besmetting van dier op mens delen en hoe zij het gevaar voor de mens inschatten van de vogelgriep. De partij wil daarom dat de provincie de hobbyjacht gedurende de periode dat de vogelgriep heerst verbiedt om verspreiding van het vogelgriepvirus zo veel mogelijk te voorkomen. Dat verbod zou ook moeten gelden voor de jacht waarbij gebruik wordt gemaakt van vrijstellingen en ontheffingen. De Wet natuurbescherming biedt hiertoe mogelijkheden en is tevens vanuit het oogpunt van veiligheid voor alle inwoners van Zuid-Holland, mens en dier, zeer wenselijk.
 

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland, Carla van Viegen: “Er is ook in Zuid-Holland weer vogelgriep aangetroffen. Vooral dichte populaties van dieren in de intensieve veehouderij blijken bijzonder vatbaar te zijn voor het virus. Dieren in het wild zijn sterker, omdat hun genetische diversiteit veel breder is. De overdracht van zoönosen als de vogelgriep, maar ook andere zoönosen als varkensgriep en Q-koorts, is een reden om de intensieve veehouderij aan banden te leggen.

Daarnaast wordt er enorm veel gejaagd in deze maanden. Zo is de hobbyjacht opengesteld: jagers mogen voor hun plezier wilde eenden, hazen, konijnen, fazanten en houtduiven doorschieten. Daarnaast wordt er gejaagd op onder meer ganzen, vossen, kraaien en kauwen. Jagers verstoren (water)vogels, waardoor er een groter gevaar is van verspreiding van het virus. Daarom is het in het belang van de veiligheid verstandig de jacht voorlopig op te schorten.”

 

Met vriendelijke groet,

 

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Provinciale Staten Zuid-Holland

 

 16 nopvember 2020

Algemene Beschouwingen van politieke partij Vol Vreugde
 

Het coronavirus heeft ook op ons eiland veel verdriet gebracht. Wij leven mee met alle mensen die dierbaren hebben verloren en/of zelf ziek zijn geworden en misschien zelfs nog niet hersteld zijn. VV denkt ook aan alle mensen die ook op ons eiland actief zijn om het virus er onder te krijgen. Niet alleen de mensen in de zorg maar ook vele anderen in diverse beroepstakken die te weinig genoemd worden. We wensen hen sterkte bij hun inzet.
 

En ondanks alles ligt er toch ook dit jaar weer een begroting voor. Complimenten voor alle de medewerkers in het gemeentehuis. Het zal in deze tijden van thuiswerken niet altijd zijn meegevallen. Ook fijn om te zien dat het college beter inzicht geeft n.a.v. alle PM posten die er waren. In de komende tijd worden beslissingen genomen die ons huishoudboekje zwaarder gaan belasten. Ook zal ons huishoudboekje er anders uitgaan zien door de herverdeling van het gemeentefonds
 

Wonen
Het eerste thema waar we de focus op willen richten is wonen. Ondanks en misschien wel dankzij de coronacrisis zien we de vraag toenemen. Hier hebben we de ruimte en afstand doet er in deze digitale wereld steeds minder toe. VV maakt zich vooral zorgen over de starter op de woningmarkt. De wachttijd voor een sociale huurwoning is ten opzichte van de Randstad nog altijd relatief laag. Maar je zal maar aan het wachten zijn, dan heb je daar niks aan. Om over de prijzen voor koopwoningen maar te zwijgen.

VV ziet ook kansen in de coronacrisis om het vertrek van jongeren naar de Randstad te verminderen en hen eerder terug te laten keren. Maar dat vraagt wel om een totaalverhaal. Het gaat niet alleen om meer ruimte voor betaalbare woningen, maar het gaat er ook om dat er op ons eiland voldoende leuk werk is, dat er wat te beleven valt en de kwaliteit van voorzieningen uitstekend is. Vandaar ook dat wij willen pleiten voor een bijstelling van de woonvisie, door daarin meer de focus komt te leggen op behoud van jongeren voor onze gemeente.

 

Wat is ervoor nodig om hen hier te houden, aan woningen, voorzieningen en cultuur? Want het gaat niet alleen om woningen. Het gaat om het totaalplaatje. En dan mag het wat ons betreft soms ook wat hipper. Dat vraagt dus ook om een impuls in de vernieuwing van het culturele aanbod.


Verkeer is ons tweede thema
Op Goeree Overflakkee hebben we te maken met diverse knelpunten qua verkeersdoorstroming. Middelharnis/Sommelsdijk en Ouddorp zijn voorbeelden waar regelmatig verkeersopstoppingen te vinden zijn. Andere dorpen klagen regelmatig over doorgaande wegen waar veel te hard wordt gereden of waar zwaar vracht- of landbouwverkeer dezelfde wegen doorkruist of geparkeerd staat. Sommige knelpunten kunnen snel verholpen worden, maar bij andere punten zijn wij afhankelijk van harde argumenten zoals verkeerstellingen en/of andere partijen.


We hebben op ons eiland te maken met andere wegbeheerders zoals het Waterschap, de Provincie en Rijkswaterstaat. Zij hebben de verantwoordelijkheid over hun gedeelten en baseren de binnenkomende plannen dan ook vanuit hun uitgangspunten. Voor de een is doorstroming en veiligheid prioriteit en voor een ander bereikbaarheid of capaciteit. Het is in alle gevallen wel “ons” eiland, ons “product”, dus VV is van mening dat daarin juist ook de uitdaging zit om alle partijen op een lijn te krijgen en hen te laten inzien waar  onze prioriteiten liggen. Daarnaast moet het duidelijk zijn dat er op GO enorme verschillen waar te nemen zijn tijdens de verschillende seizoenen.

 

Vol Vreugde kan instemmen met de programmabegroting van 2021

 

 16 november 2020

"We hoeven nu niet naar Rotterdam en kunnen gewoon een wijntje erbij drinken"

Nu ook sushi in MiddelharnisVorige week plaatsen we een foto van een nieuwe zaak op D'n Diek in Middelharnis, op onze Facebookpagina. Nog binnen twee dagen waren er al een kleine drieduizend bezoekers en velen hebben het bericht gedeeld. Hele enthousiaste reacties. Het winkeltje zit op het dubbele gedeelte, tussen de Flakkeese Bazar en Van Dam mode.https://www.kaitosushi.nl/?fbclid=IwAR001LwVGg5gFjU2FT68Z_FMDyJ06rBsSQYgnmrkNeDOT9qH4n8sj2KuaPg14 november 2020

 

Fractie EVV - Algemene beschouwingen 2021

 

Vanwege de korte spreektijd beperkt onze fractie zich tot een recapitulatie van hetgeen wij graag hadden willen zeggen. 

 

Bijvoorbeeld over de noodkreet van vooraanstaande bestuurskundigen over de uitholling van de democratische legitimatie van de gemeenteraad. De kern is namelijk dat de burger ‘iets’ te kiezen moet hebben. En dat de raad over een een vrij besteedbaar budget kan beschikken van redelijke omvang. Feit is echter, dat tenminste 70% van de gemeentelijke taken bestaat uit uitvoering van Rijksbeleid. En het gaat richting 80%. Het Rijk heeft steeds meer de neiging om die gemeenten te beschouwen als uitvoerende organisaties. 

Tel maar op: energietransitie, transitie sociaal domein, omgevingswet.
 

Wij hollen ons werkelijk suf van de ene naar de andere klankbordgroep. Politieke inbreng: nul.
En dan worden gemeenten ook nog gekort op de uitvoering van taken wat weer ten koste gaat van “ons eigen” beleid. 
Maar laten we het hier later over hebben.

 

Een tweede punt is (moeilijk woord) proportionaliteit. Of misschien wel dis-proportionaliteit.

Ik sprak zoeven over de decentralisaties en de negatieve effecten voor gemeenten. Nadat de  VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) zich op een aandoenlijk naïeve wijze naar de slachtbank had laten leiden met de transitie van het sociale domein, vertoonde  men bij de energietransitie meer realiteitszin. "Daar trappen we niet meer in", sprak scheidend voorzitter Jantien Kriens. Boter bij de vis. En onze wethouder zei het haar na. En inderdaad: de gemeente ontving rond € 400.000,00 in de proceskosten en gaf er inmiddels zo’n slordige € 300.000,00 aan uit. Maar nu staat er toch weer gewoon € 250.000,00 op de begroting voor de energietransitie (75 voor ‘stad’ en 175.000 voor de warmte transitie).

Kennelijk hebben wij een soort vreemd vermogen om aan onderwerpen waarvan niet aan te tonen is wat de meerwaarde is, prioriteit te verlenen.


Bijvoorbeeld wij kregen jaren geleden te maken met een windopgave. En wij moesten zonodig als eerste gemeente in Nederland CO2 neutraal zijn. Wat was en is de zin daarvan? Wat zijn onze inwoners daar nog precies mee opgeschoten? Wij hebben er nog nooit een antwoord op gekregen. Geen bevredigend antwoord, maar ook geen onbevredigend antwoord. Kortom dat ‘roomser dan de paus zijn’, waar komt dat vandaan? Een soort minderwaardigheidscomplex soms? Wij komen er te zijner tijd graag meer uitgebreid op terug.

 

Een derde punt waar wij graag uitgebreid aandacht aan wilden besteden is de verhouding met de provincie. Is dat soms historisch verklaarbaar? Dat zat ongeveer zo. Rond 1600 was er sprake van een opleving van onze plattelandseconomie. Een soort plattelands-industrialisatie. Maar die zekere plattelandswelvaart was niet naar de zin van de Staten van Holland. Het officiële argument: anders dan in de steden was de handel ‘ten plattelande’ moeilijk controleerbaar en dat bracht schade toe aan ’s lands belastingen’.
 

In werkelijkheid bezaten de staten en de steden alle politieke macht en men wilde zich simpelweg ontdoen van te veel concurrentie. En zodoende werden er overal beperkingen opgelegd. Men mocht op het platteland wel schepen bouwen maar niet groter dan x. Men mocht wel vis verkopen maar niet alle vis. En ga zo maar door.


Er is in dat opzicht  in 400 jaar maar weinig veranderd. De  provincie beziet het platteland vooral als het door Jacques Brel zo mooi bezongen le plat pays. De open velden, de lage lucht die over de velden scheert. De torenspits van hemelhoge kerken die in dit vlakke land de enige bergen zijn. En dat is het wel zo’n beetje.
Maar dan komt de provincie in problemen. In verband met nieuwe milieuwetgeving moet er ruimte komen voor grote baggerstorten. En jawel: u raadt het al.


En waar vind ik ruimte voor de zogenoemde kleine luchtvaart? Juist. Nota bene in de buurt van stiltegebieden. En nu we het er toch over hebben: we zoeken nog 500 ha. voor de glastuinbouw. Moet toch kunnen in die open velden? Geen punt. De provincie heeft als het erop aankomt weinig met het landelijk gebied. Tot er windmolens geplaatst moeten worden. Iemand stelt vast dat er op de Brouwersdam nog iets moet met een getijdencentrale en in Oude Tonge wordt waterstof uitgevonden. En jawel: Energy Island.

De gemeente doet in alles haar uiterste best en de provincie prijst de gemeente de de hemel in. En op elke havendag en elke portdag worden de provinciale ambtenaren en bestuurders ingehaald als waren het de Canadese bevrijders. De provincie wijst zelfs zonder daarover een besluit te nemen pilots aan voor de aanleg van zonnevelden. Knoeiwerk in optima forma, maar het doel heiligt de middelen.

En daar staan we weer. Met 22 Megawatt teveel aan wind en vrij lege handen.
 

Onze boodschap: meer werk maken van wat wij zelf belangrijk vinden en als zich dat niet zou verhouden met het provinciaal belang dan horen wij dat wel. En onze fractie heeft ook wel iets met die reclameslogan: als je maar lang genoeg gewoon blijft, word je vanzelf bijzonder.

 

En tot slot: onze dank aan allen die zich inzetten voor het wel en wee van de gemeente in deze bijzondere tijden.


  


14 november 2020


Preventie wordt steeds belanger. Werk aan je eigen gezondheid
 

Cees Breederland in de moringabomen

Tekst en foto: Maria Evers
 

STELLENDAM - “Aan je gezondheid kan je zelf veel doen. Verdiep je in preventie om aan je eigen gezondheid te werken en zo ook de zorgkosten in de hand te houden.” Cees Breederland uit Stellendam heeft in de moringa oleifera, de peperwortelboom, ook wel ‘wonderboom’, een boom gevonden die veel voor de gezondheid doet. “De meest bruikbare boom ter wereld, omdat bijna elk onderdeel van de boom kan worden gebruikt.” Cees kweekt ze zelf.


Cees wordt helemaal blij van een bloeiende Moringaboom

 

In deze pandemietijd waarin we - nog meer dan anders-  praten over gezondheid en weerstand, valt het verhaal van deze boom in goede aarde. “Ik hoorde voor het eerst over de Moringa tijdens een lezing bij Sundancer (www.sundancer.nl). Het raakte mij. Het verhaal pakte me. Ik ben sowieso voorstander van een gezonde levensstijl. Daarnaast houd ik van een tuin met bijzondere planten en planten die nuttig zijn voor je gezondheid.”
 

Omdat de Moringa een tropische boom, is die speciale omstandigheden vraagt, is het geen  eenvoudig proces. “Ik vond het wel een uitdaging om met het zaad aan de slag te gaan. Het is mijn derde seizoen dat ik het probeer en nu is het gelukt om een aantal boompjes op te kweken.” Hij heeft er zelfs al flink van kunnen oogsten. Het blad voor bij een groetenschotel, of om thee van te trekken. “Je kunt er ook poeder van maken voor door de yoghurt of kefir.”
 

Uitdaging
Om de boompjes goed te houden mag de temperatuur niet onder de 10 graden komen. Cees heeft ze in de kas, maar met de kou in aantocht maakt hij een speciaal geïsoleerd en verwarmd gedeelte. “Ook dat is weer een uitdaging, om ze de winter door te krijgen.” Cees leeft met de groei van de bomen mee, en wordt helemaal blij wanneer hij enkele bloeiende takjes ontdekt.

 

Wonderboom
Moringa verlaagt bloedsuikerwaarden, vermindert ontstekingen, wordt traditioneel gebruikt voor de behandeling van reuma. Verder is van Moringa Oleifera bekend dat het cholesterol verlaagt, wat het risico op hartaandoeningen vermindert. Ook worden er anti-verouderende eigenschappen aan toe geschreven. Cees: ”Het is een natuurlijk antibioticum. Het is zo’n gezonde boom, dat je erop zou kunnen overleven.”

 

Niet zweverig
Voor Cees is het een hobby om met zijn gezondheid bezig te zijn. Hij beoefent ook Tai Chi en heeft al veel mensen laten kennismaken met deze oosterse vorm van beweegkunst. Maar zweverig is hij helemaal niet.  Als bouwkundige staat hij met beide benen op de grond. “Maar als docent Tai Chi heb ik  ook een voorbeeldfunctie. Practice what you preach. We moeten leren luisteren naar ons lichaam. Moringa helpt daarbij. Het vermindert je trek in zoetigheid of alcohol. Het helpt je beter naar je lichaam te luisteren. Het geeft energie.”
13 november 2020

Buurtschap Langstraat wordt gék van de grote vrachtwagens die pal langs de huizen karren

 

Het mag niet, maar ze rijden er toch. Dagelijks tuffen grote vrachtwagens over de smalle dijk in Langstraat. Een verbodsbord helpt niet. Bewoners van de dijk vragen de gemeente Goeree-Overflakkee om actie. 

https://tinyurl.com/y4jcrxj7

13 november 2020

Volkskrant  Mac van Dinther

INTERVIEWHOOGLERAAR VIOLETTE GEISSEN

Wat doet landbouwgif met onze gezondheid? ‘Veel vragen zijn nog nooit onderzocht’

Er is nog veel onbekend over wat pesticiden in de landbouw doen met mens en milieu. De Wageningse hoogleraar Violette Geissen leidt een grootschalig onderzoek. Is er een verband met ziekten als parkinson?https://www.rivm.nl/publicaties/bestrijdingsmiddelen-en-omwonenden-samenvattend-rapport-over-blootstelling-en-mogelijke13 november 2020

AD Voorne Putten:

,,Wij zijn niet laaiend enthousiast over het inzetten van Enecogeld," alsdus Hendrik Herweijer, fractievoorzitter van de SGP, de grootste partij op het eiland

Goeree rekent zich rijk, krijgt tik op de vingers van provincie en moet Eneco-winst aanspreken

 

De gemeente Goeree-Overflakkee moet onverwacht een deel van de miljoenen die verdiend zijn met de verkoop van energiebedrijf Eneco aanspreken. Dat is nodig omdat de provincie de begroting dreigde af te keuren.Lees verder op:    https://tinyurl.com/y5deec2s
13 november 2020

Algemene Politieke Beschouwingen 2020
PvdA – Jaap Willem Eijkenduijn

12 november 2020

 

Het voelt raar deze algemene politieke beschouwingen uit te spreken kijkend naar een camera op mijn laptop. Het zijn vreemde tijden. Laten we hopen, dat de problemen, de pijn en de onzekerheden die vele mensen, burgers en ondernemers, op dit moment ervaren snel voorbij zijn. Onze gedachten zijn permanent bij hen. Zij verdienen onze steun. Ik wil hier met name de zorgmedewerkers noemen, die sinds het uitbreken van de pandemie permanent in touw zin geweest om voor ons te zorgen. Laten we ook niet vergeten, dat ook als de pandemie voorbij is, we nazorg zullen moeten blijven bieden.

 

In de komende 5 minuten wil ik vier onderwerpen bespreken; Sport, Cultuur, Werken en Wonen. Natuurlijk zijn er veel meer onderwerpen die onze aandacht hebben, maar deze vier onderwerpen raken de mensen en hun leefomgeving direct. Iedereen moet zeker kunnen zijn van een mooie, veilige, gezonde en fijne woon- en leefomgeving. Hier staan wij als PvdA voor.

 

Sport

Sporten is goed, maar sporten is meer dan alleen bewegen. Volgens de PvdA is sporten ook samen zijn, samen werken, samen beleven en samen genieten. Sporten kan voor iedereen bijdragen aan een gezonde levensstijl. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal en sociaal. Daarom ons warme pleidooi om sportbeleid integraal te maken bij alle plannen die we de komende tijd gaan maken. Voeg sport en vitaliteit toe als zevende criterium om alle voorstellen te toetsen. Wij zullen hier in een motie om vragen.

 

Maar laten we ook goed regelen dat onze burgers, die niet in staat zijn te sporten, omdat ze beperkingen hebben, of geen geld hebben, ook kunnen sporten. De PvdA vindt, dat iedereen zeker moet zijn om te kunnen sporten en te bewegen.

 

Cultuur

Het stiefkindje van onze gemeente. Ik ga niet zegen dat wij cultuurarm zijn. Daarvoor gebeurt er te veel op het gebied van muziek en erfgoed. Maar cultuur is meer.

Cultuur is ook kunst. Niet alleen kunst maken, maar ook kunst beleven. We hebben zulke goede kunstenaars op ons eiland, maar geen museum waar ze hun prachtige werken kunnen laten zien. In een motie zullen wij vragen hier een verkennend onderzoek naar te doen.

 

Cultuur is meer dan kunst, muziek en erfgoed. Cultuur is ook creativiteit. Cultuur is ook plezier. Cultuur is ook een verbinder in de samenleving. Door cultuur komen mensen bij elkaar om samen te beleven.

De PvdA vindt dan ook: dat iedereen zeker moet kunnen zijn van kunst en cultuur.

 

Werk

Het hebben van werk is essentieel voor een gevoel van eigenwaarde, maar is ook essentieel voor een economie. Dit gaat hand in hand. Geen werk betekent verschraling en op termijn verpaupering. Iedereen moet zeker kunnen van vast werk met een fatsoenlijk salaris. Daar strijdt de PvdA al vanaf de oprichting voor.

De gemeente, maatschappelijke instellingen en ondernemers zorgen voor banen. De gemeente kan echter meer mensen aannemen om onze mooie gemeente nog mooier te maken. Meer mensen in eigen dienst nemen in plaats van in te huren. Er is zat te doen. In een motie zullen we vragen om bij de evaluatie van de organisatie, nadrukkelijk het versterken van de eigen uitvoeringskracht mee te nemen.

 

Wonen

Over wonen kan de PvdA kort  zijn: Er moet meer gebouwd worden. We moeten stoppen met bouwen voor de rijken en de mensen die het zich toch wel kunnen veroorloven. We moeten weer gaan bouwen voor mensen die veel moeilijker aan een woning kunnen komen. We moeten meer bouwen voor mensen met een laag inkomen. Meer sociale woningbouw. Meer bouwen voor starters. Meer bouwen voor alleenstaanden. Meer bouwen voor ouderen. Meer bouwen om mensen te binden aan het eiland. Meer duurzaam bouwen.

Kortom: bouwen, bouwen, bouwen. In een motie zullen we hier bestuurlijk commitment voor gaan vragen. Volgende week zullen wij in een motie aanpassing van de starterslening vragen, zodat meer starters makkelijker aan een woning kunnen komen.

 

Ik wil eindigen met een wat gecensureerde versie van de uitspraak van wijlen PvdA politicus Jan Schaefer ‘In geouwehoer kun je niet wonen”. Dus, aan de slag!

 13 november 2020

 

Steunfonds Goeree-Overflakkee open voor aanvragen ondernemers

 

De gemeenteraad Goeree-Overflakkee heeft een steunfonds van 2,5 miljoen euro in het leven geroepen om ondernemers en sport- en sociaal-culturele instellingen te helpen tijdens en na de coronacrisis. De subsidieregeling Steunfonds Coronamaatregelen Ondernemers Goeree-Overflakkee (SCOGO) – waar 1,5 miljoen euro voor is gereserveerd - is vanaf nu open voor aanvragen.

 

Voor de instellingen in de sport- en sociaal-culturele sector is een bedrag van 1 miljoen euro gereserveerd in het Steunfonds. Momenteel wordt dit deel van het Steunfonds nog verder uitgewerkt.

 

Vanuit de Rijksoverheid en provincie zijn er verschillende regelingen om organisaties en ondernemingen financieel te helpen. Het steunfonds is aanvullend daarop en vooral bedoeld voor ondernemers met omzetverlies die hun bedrijfsvoering willen of moeten aanpassen vanwege de Covid-19-pandemie.

 

“We weten en zien dat een aantal ondernemers hard getroffen is door de coronacrisis”, legt wethouder Tea Both (Economie) uit. “Voor een aantal is een koerswijziging of aanpassing in de bedrijfsvoering nodig om verder te kunnen. Met dit steunfonds geven we deze ondernemers een zetje in de goede richting, naar een gezonde toekomst voor hun onderneming.”

 

Wethouder Peter Feller (Financiën) vult aan. “We hebben zorgvuldig gekeken naar waar de behoefte bij ondernemers ligt. Wat hebben de andere regelingen te bieden en wat mist nog? Het resultaat is deze subsidieregeling waarmee we denken ondernemers echt te kunnen helpen.”

 

Advisering

De subsidieregeling SCOGO bestaat uit twee delen. Er is in totaal 1,5 miljoen euro gereserveerd voor deze subsidieregeling. Een deel van dit bedrag is voor advisering en ondersteuning, om ondernemers te helpen bij het zoeken van een nieuwe koers als door de coronacrisis voortzetting van de huidige activiteiten niet (goed) meer mogelijk is. Ondernemers kunnen een verzoek doen voor een bijdrage van maximaal € 5.000 euro, waarbij het principe van cofinanciering geldt. Een ondernemer die een bijdrage krijgt draagt zelf ook minimaal datzelfde bedrag bij.

 

Scholing/fysieke investeringen

Het andere deel van het bedrag is voor scholing/fysieke investeringen. Ondernemers kunnen een bedrag van maximaal € 20.000 euro aanvragen om te gebruiken om hun onderneming (toekomstbestendig) aan te passen. De gemeente vindt hierbij product- en marktontwikkeling en diversificatie (een compleet nieuw product geïntroduceerd waarmee wordt ingespeeld op een totaal nieuwe markt) belangrijke elementen. Ook bij deze aanvragen geldt cofinanciering. Overigens gaat de regeling met terugwerkende kracht in: projecten en activiteiten vanaf 1 september 2020 komen in aanmerking.

 

Meer informatie over de subsidieregeling Steunfonds Coronamaatregelen Ondernemers Goeree-Overflakkee is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/steunfonds.

12 november 2020

Hierbij de tekst van de algemene beschouwingen van de Groep Jan Zwerus, die afgelopen avond in de gemeenteraad is uitgesproken

 

Mevrouw de voorzitter

Toen ik afgelopen zaterdagochtend op de Westdijk liep, heb ik vijf lege winkelpanden gezien. En ook was het niet druk om elf uur in de ochtend. Triest!!!!


En dan de sombere financiële, economische cijfers. In het tweede kwartaal van 2020 is het Bruto Binnenlands Product met 8,5%  gedaald.  Eind 2020 verwacht men een tekort van 68 miljard euro en dat hierdoor de totale overheidsschuld zal oplopen tot 491 miljard euro of tot 63,1% van het BBP.


Met deze negatieve statistieken en deze sombere tijden, valt er weinig zinnigs over de programmabegroting te zeggen. Dus moeten wij zeker nu voorzichtig met belastinggeld omgaan. Alle grote financiële projecten zoals het bouwen van een nieuw gemeentehuis en van een nieuw zwembad moeten voorlopig in de ijskast gezet worden. Ik geloof dat wij ook niet zullen ontkomen aan  bezuinigen in de nabije toekomst. Dan zou ik u willen adviseren om eerst te bezuinigen op Smart Water, a waste of the tax payer’s money.


De gevolgen van de Corona crisis zullen behoorlijk wat maatschappelijke en economische gevolgen hebben maar wat ook de nodige maatschappelijke gevolgen zal hebben, is de hysterische oorlog van de klimaat maoïsten in Den Haag tegen het aardgas.


Deze klimaat maoïsten pretenderen de absolute waarheid in pacht te hebben, politiseren de rechtspraak en de wetenschap en controleren de staatsomroep. Dus krijgen de groene kabouters van een van de 82 belastinggeld slurpende milieuclubjes die wij in NL hebben, wel media aandacht en niet de bèta wetenschappers van Clintel die beweren dat de menselijke emissie van CO2 niet de oorzaak is van de klimaatverandering maar wel natuurverschijnselen  zoals  bijvoorbeeld de verandering van baan van de aarde om de zon.


Maar nu de feiten
De alternatieve duurzame projecten voor aardgas zijn veel duurder qua investeringen en qua kosten. Dit veroorzaakt veel ontevredenheid en verzet bij de bewoners. Dit gebeurt nu al.


De bewoners van De Teuge, een woonwijk van 187 woningen op aardwarmte in Zutphen, klagen steen en been omdat de elektriciteitsrekening met honderden euro’s omhoog zijn gegaan.


In de wijk Overwhere-Zuid in Purmerend moeten in de komende twee jaar 1276 gebouwen van het aardgas af en op het gemeentelijke warmtenet aangesloten worden en natuurlijk weer met een subsidie van 6.9 miljoen. De bewoners weigeren van het aardgas af te gaan omdat het warmtenet veel duurder is. Door druk van de bewoners heeft de gemeente de tweede fase uitgesteld.


Dus maak je borst maar nat voor de toekomstige bewoners van de waterstofwijk in Stad aan het Haringvliet en van de aardwarmtewijk Molenpolder in Oude Tonge en van andere aardwarmtewijken op ons eiland. Zowel voor aardwarmte als voor waterstof gebruikt men pompen en elektrische apparaten. En deze dure jongens zijn dol op de KWUurtjes. Op Waterstofgate.nl  kunt u verschillende berekeningen zien dat ondanks de opbrengst van het aantal KWU van de zonnepanelen, de elektriciteitsrekeningen minimaal  enkele honderden euro’s per maand omhoog gaan, zelfs met aftrek van de aardgas kosten.


Naast het verhaal van de hoge kosten, hoe wilt u mensen op G.O. overtuigen dat aardgas de grote boosdoener is terwijl:

 • men in Duitsland 900 euro subsidie krijgt als men overstapt op aardgas.
 • In de V.S. zijn solar,wind and natural gas sustainable energy sources. In NL is aardgas niet duurzaam en in andere landen wel.
 • Op Greenpoint, pure fuels and energy, in Oude Tonge,  verkoopt men LNG (liquified natural gas)  en CNG (compressed natural gas). Aardgas is niet duurzaam maar vloeibaar aardgas wel.

 
Wat een gotspe! Begrijpt u het nog wel, Mevrouw de Voorzitter


Mevrouw de voorzitter,  ik wens u en uw medebestuurders veel sterkte en wijsheid toe in de verdere afhandeling van uw strijd tegen het aardgas op ons prachtig eiland. Waarom veel sterkte? Omdat de toekomstige bewoners van de aardwarmte woningen in de Molenpolder en de bewoners van de waterstof woningen in Stad zeer ontevreden zullen zijn over de hoge elektriciteitskosten. Ook zullen deze bewoners de politiek kwalijk nemen dat deze kosten nooit in de gemeentelijke voorlichting over duurzame projecten werden genoemd. Dit zal zeker maatschappelijke onrust veroorzaken.

Mijn dank Mevrouw de voorzitter
12 november 2020

Passeert de burgemeester de gemeenteraad?

Illegaal cameratoezicht op Goeree-Overflakkee?

Naar aanleiding van het bericht over cameratoezicht door de gemeente kregen we diverse reacties binnen. Er zouden al langere tijd camera's zijn geplaatst, mogelijk zonder de gemeenteraad daarvan op de hoogte was. Het Nederlands Genootschaps voor Burgemeesters stelt over het plaatsen van camaratoezicht:

Mobiel en tijdelijk cameratoezicht

De regelgeving rond cameratoezicht in het openbaar gebied beperkt zich sinds 2016 niet langer tot de inzet van vaste camera’s. Ook mobiel en tijdelijk cameratoezicht vallen onder de regelgeving. Flexibel cameratoezicht heeft grote voordelen: tijdwinst, maatwerk, inspelen op verplaatsing van overlast, etc. De burgemeester wijst, nadat de gemeenteraad hem die bevoegdheid heeft verleend, een gebied aan waarbinnen mobiele camera’s kunnen worden geplaatst of verplaatst. Dat gebied mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk voor de handhaving van de openbare orde. De burgemeester trekt de gebiedsaanwijzing in als het cameragebruik niet meer nodig is. reactie Frank/Janine

Bijzonder, op 23 juni j.l. poste ik op mijn facebook een foto van een mobiele camera op het openbare parkeerterrein onder aan de haven van Ooltgensplaat. Ik zette er nog bij 'zijn daar geen regels voor?' Ja, die zijn er; de burgemeester dient handtekening te zetten voor de specifieke locatie nadat de gemeenteraad een principeuitspraak heeft gedaan over de wenselijkheid. De beleidsnotitie is 6 november uitgekomen en staat nog niet geagendeerd voor de gemeenteraad. Waar wel eens gezegd wordt dat ze hier op dit eiland 30 jaar achterlopen loopt ons bestuur dit keer ruim een half jaar op de zaken vooruit

Martin van der Zee

Buitenhaven Middelharnis ookillegaal cameratoezicht (foto: F. Boerman)


11 november 2020 (herhaling)

Gemeente Goeree-Overflakkee start met flexibel cameratoezicht

 

De gemeente Goeree-Overflakkee start met flexibel cameratoezicht. De gemeente zet samen met de politie en het Openbaar Ministerie mobiele camera’s in bij de handhaving van de openbare orde. De driehoek (politie, Openbaar Ministerie en burgemeester) hoopt dat de inzet van camera’s bijdraagt aan de opsporing van daders van strafbare feiten.

 

Het inzetten van cameratoezicht is gebaseerd op de wettelijke taak van de lokale overheid met als doel om de openbare orde te handhaven. Fysiek toezicht is helaas niet altijd afdoende om criminaliteit te voorkomen of te bestrijden. Cameratoezicht is dan een geschikt middel om meer zicht te krijgen op criminaliteit.

 

‘Op Goeree-Overflakkee zijn de criminaliteitscijfers in vergelijking met andere gemeenten laag, maar er gebeuren hier ook genoeg zaken die de veiligheid en de leefbaarheid aantasten. Denk aan het gebruik en verhandelen van drugs, brandstichting, diefstal en vandalisme. We zetten allerlei middelen in om dit een halt toe te roepen. Cameratoezicht is er daar één van, hopelijk gaat hier een preventieve werking van uit. Mochten er toch incidenten zichtbaar zijn, dan hopen we met de beelden daders te kunnen traceren en hun de rekening te sturen voor het vergoeden van de schade.’ Aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

 

Hotspots

Het plaatsen van camera’s gebeurt op die plaatsen waar de noodzaak het grootst is. De gemeente brengt in samenwerking met de politie de zogenaamde hotspots in beeld. In afstemming met de driehoek zal de burgemeester locaties aanwijzen waar – bij wijze van proef – een camera zal worden geplaatst.

 

De effecten van de inzet van het cameratoezicht worden met enige regelmaat gemonitord. Na één jaar wordt het gebruik van mobiele camera’s geëvalueerd.

 

Gebruik van de beelden

De politie heeft een belangrijke rol bij het beheer van cameratoezicht op openbare plaatsen. Zij is verantwoordelijk voor het verwerken van de beelden op grond van de Wet politiegegevens en voert de operationele regie. De politie is ook de instantie die gebruik maakt van de beelden bij incidenten of ongeregeldheden met betrekking tot handhaving van de openbare orde.

 

Operationeel expert wijkagent Sacha Houtman over de proef: ‘De mobiele camera’s kunnen helpen om openbare orde problematiek op Goeree-Overflakkee tegen te gaan. Als politie kunnen we straks de camerabeelden gebruiken om strafbare feiten op te sporen’.

 

Maak melding

Ons gezamenlijk doel is om met elkaar de veiligheid op het eiland te waarborgen. Heeft u informatie over de daders of iets gezien wat kan helpen om hen op te sporen? Maak er melding van bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem. Telefoonnummer politie: 0900-8844 (bij heterdaad 112), telefoonnummer Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.11 november 2020
 

Cliënten dagbesteding Zuidwester werken mee aan Flakkeezenspel

De cliënten van dagbesteding Sfeer & Meer van Zuidwester hebben meegewerkt aan een prachtig project. Zij hebben de spelborden ingekleurd van het nieuwe Flakkeezenspel dat is ontwikkeld door het Streekmuseum in Sommelsdijk in samenwerking met lokale ondernemers.
John en Conny werken aan het spel

Hoogtepunt in deze gemeenschappelijke ontwikkeling is de inzet van cliënten van de dagbesteding Sfeer & Meer van Zuidwester in Middelharnis. Begeleider van die dagbesteding Marjo Vroegindeweij was dolblij toen zij het verzoek kreeg haar cliënten het Flakkeezenspel handmatig te laten inkleuren. “Op onze dagbesteding zijn we altijd op zoek naar manieren om de activiteiten of het werk van de cliënten nog zinvoller en dus waardevoller te maken”, vertelt Marjo. “Vooral nu, in deze coronatijd, waarin de cliënten 24u per dag met elkaar wonen, maar ook dagbesteding verrichten. Dat is best heftig. Denk eens in wat het betekent voor onze cliënten dat ze kunnen meewerken aan een nieuw spel dat verkocht wordt in een museum. Daar zijn ze ontzettend trots op! Iedereen, ook met een beperking, wil meedoen en waardevol werk verrichten. Ik hoop dat dit het begin is van veel mooie samenwerkingen voor de toekomst. Wij staan er in ieder geval zeker voor open!”
 

Overhandiging spel aan burgemeester
Woensdag 11 november was het een spannende dag voor John en Conny, cliënten van de dagbesteding Sfeer & Meer. Zij mochten namelijk, op gepaste afstand, geheel coronaproof, het eerste Flakkeezenspel overhandigen aan niemand minder dan mevrouw Grootenboer, de burgemeester van Goeree-Overflakkee. De burgemeester was er heel erg blij mee en sprak haar bewondering uit over de inzet van de cliënten van Zuidwester. “Ik heb een groot gezin en wij houden van spelletjes, dus wij gaan het spel zeker spelen”, vertelde ze. Ook gaf ze aan het spel als promotiegeschenk van de gemeente in te gaan zetten. De eerste bestellingen zijn al gedaan.


Het Flakkeezenspel
Het Flakkeezenspel is gebaseerd op het oudhollandse Keeze bordspel, een combinatie van Mens-Erger-Je-Niet en pesten. Het is een leuk cadeau voor de feestdagen. Het spel is te koop in de museumwinkel van het streekmuseum en kost € 34,50. Openingstijden en meer informatie vindt u op de website: www.streekmuseum.nl/product/flakkeezenspel

 
11 november 2020

Gemeente Goeree-Overflakkee start met flexibel cameratoezicht

 

De gemeente Goeree-Overflakkee start met flexibel cameratoezicht. De gemeente zet samen met de politie en het Openbaar Ministerie mobiele camera’s in bij de handhaving van de openbare orde. De driehoek (politie, Openbaar Ministerie en burgemeester) hoopt dat de inzet van camera’s bijdraagt aan de opsporing van daders van strafbare feiten.

 

Het inzetten van cameratoezicht is gebaseerd op de wettelijke taak van de lokale overheid met als doel om de openbare orde te handhaven. Fysiek toezicht is helaas niet altijd afdoende om criminaliteit te voorkomen of te bestrijden. Cameratoezicht is dan een geschikt middel om meer zicht te krijgen op criminaliteit.

 

‘Op Goeree-Overflakkee zijn de criminaliteitscijfers in vergelijking met andere gemeenten laag, maar er gebeuren hier ook genoeg zaken die de veiligheid en de leefbaarheid aantasten. Denk aan het gebruik en verhandelen van drugs, brandstichting, diefstal en vandalisme. We zetten allerlei middelen in om dit een halt toe te roepen. Cameratoezicht is er daar één van, hopelijk gaat hier een preventieve werking van uit. Mochten er toch incidenten zichtbaar zijn, dan hopen we met de beelden daders te kunnen traceren en hun de rekening te sturen voor het vergoeden van de schade.’ Aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman.

 

Hotspots

Het plaatsen van camera’s gebeurt op die plaatsen waar de noodzaak het grootst is. De gemeente brengt in samenwerking met de politie de zogenaamde hotspots in beeld. In afstemming met de driehoek zal de burgemeester locaties aanwijzen waar – bij wijze van proef – een camera zal worden geplaatst.

 

De effecten van de inzet van het cameratoezicht worden met enige regelmaat gemonitord. Na één jaar wordt het gebruik van mobiele camera’s geëvalueerd.

 

Gebruik van de beelden

De politie heeft een belangrijke rol bij het beheer van cameratoezicht op openbare plaatsen. Zij is verantwoordelijk voor het verwerken van de beelden op grond van de Wet politiegegevens en voert de operationele regie. De politie is ook de instantie die gebruik maakt van de beelden bij incidenten of ongeregeldheden met betrekking tot handhaving van de openbare orde.

 

Operationeel expert wijkagent Sacha Houtman over de proef: ‘De mobiele camera’s kunnen helpen om openbare orde problematiek op Goeree-Overflakkee tegen te gaan. Als politie kunnen we straks de camerabeelden gebruiken om strafbare feiten op te sporen’.

 

Maak melding

Ons gezamenlijk doel is om met elkaar de veiligheid op het eiland te waarborgen. Heeft u informatie over de daders of iets gezien wat kan helpen om hen op te sporen? Maak er melding van bij de politie of via Meld Misdaad Anoniem. Telefoonnummer politie: 0900-8844 (bij heterdaad 112), telefoonnummer Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.


reactie Frank/Janine

Bijzonder, op 23 juni j.l. poste ik op mijn facebook een foto van een mobiele camera op het openbare parkeerterrein onder aan de haven van Ooltgensplaat. Ik zette er nog bij 'zijn daar geen regels voor?' Ja, die zijn er; de burgemeester dient handtekening te zetten voor de specifieke locatie nadat de gemeenteraad een principeuitspraak heeft gedaan over de wenselijkheid. De beleidsnotitie is 6 november uitgekomen en staat nog niet geagendeerd voor de gemeenteraad. Waar wel eens gezegd wordt dat ze hier op dit eiland 30 jaar achterlopen loopt ons bestuur dit keer ruim een half jaar op de zaken vooruit
10 november 2020

Goeree-Overflakkee reikt mantelzorgcomplimenten uit

 

De gemeente Goeree-Overflakkee reikt vanaf woensdag 11 november ruim 450 mantelzorgcomplimenten uit. Het compliment is bedoeld om de mantelzorgers te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. De gemeente wil zo ook haar waardering uitspreken richting deze mensen die het verschil maken voor de inwoner die zorg nodig heeft.

 Het allereerste compliment - een cadeaukaart ter waarde van 200 euro – is uitgereikt aan de heer Gerrit Nieuwland uit Sommelsdijk, die mantelzorger is voor zijn vrouw. Wethouder Berend Jan Bruggeman (Sociaal Domein) ging vanwege de coronamaatregelen telefonisch in gesprek met het echtpaar.

 

De 80-jarige meneer Nieuwland neemt het grootste deel van de zorg voor zijn vrouw op zich. Elke ochtend komt de verpleegkundige langs om de medische zorg te geven. Ook een aantal familieleden springt af en toe bij, bijvoorbeeld om een boodschapje te doen. Zeker in de afgelopen periode was de mantelzorg zwaar, omdat de heer Nieuwland zelf ook tobt met zijn gezondheid. “Het is niet makkelijk, maar we redden het samen. We werken goed samen en helpen elkaar, bijvoorbeeld met de was opvouwen. Het gaat niet altijd snel, maar het lukt wel.”

 

Dag van de Mantelzorger

Vandaag, dinsdag 10 november, is het voor de 23ste keer de Dag van de Mantelzorg. Op deze dag staan we landelijk stil bij alle Nederlanders die zorgen voor iemand die zij lief hebben. Op Goeree-Overflakkee ontvangen onze mantelzorgers als waardering ook het mantelzorgcompliment. Uit landelijk onderzoek blijkt dat ruim zeven op de tien mantelzorgers de zorg zwaarder dan normaal vonden tijdens de eerste coronacrisis (maart tot half juni), juist ook omdat ze het gevoel hebben altijd ‘aan’ te moeten staan. Reden ook om juist in deze tweede coronagolf extra aandacht te vragen voor de mantelzorger.

 

“We willen alle mantelzorgers bedanken voor hun inzet. Met dit compliment laten we weten dat mantelzorgers op onze steun kunnen rekenen. Het is fijn en goed dat mensen zich  inzetten om zo hun naaste te helpen, maar het is in veel gevallen ook zwaar”, zo vertelt wethouder Berend Jan Bruggeman. “Vraag om hulp als het niet meer lukt, zorg dat het niet te zwaar wordt. Onze klantadviseurs van het sociaal meldpunt of de mantelzorgadviseurs van Stichting ZIJN willen graag meedenken.”

 

Ophalen

Inwoners van Goeree-Overflakkee konden de afgelopen periode voor hun mantelzorger het compliment aanvragen. Dat is ruim 450 keer gebeurd. Inmiddels hebben de mantelzorgers een brief gekregen dat hen een mantelzorgcompliment is toegekend. Het ophalen kan vanaf woensdag 11 november. Mantelzorgers kunnen ook iemand machtigen om het mantelzorgcompliment op te halen. In verband met de coronamaatregelen is besloten de GO Bus hiervoor in te zetten. Dit mobiele gemeentehuis wordt op vaste tijden op het plein voor het gemeentehuis neergezet, zodat mensen daar hun mantelzorgcompliment kunnen ophalen en niet het gemeentehuis in hoeven. Ophalen kan maandag t/m donderdag van 9.00 tot 16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De gemeente vraagt u bij het ophalen een mondkapje te dragen.
9 november 2020


Geen gewasbeschermingsmiddelen (gif) meer in de sloten. Maar wat gebeurt er nu mee?

https://flakkeenieuws.nl/nieuws/samen-werken-aan-schoner-water-in-de-hollandse-delta/9081https://www.rivm.nl/publicaties/bestrijdingsmiddelen-en-omwonenden-samenvattend-rapport-over-blootstelling-en-mogelijke9 november 2020


Programmabegroting Waterschap Hollandse Delta 

Van groot wegonderhoud in alle regio’s tot verbeteren regionale waterkeringen: dijkgraaf en heemraden willen inhaalslag doorzetten met Programmabegroting 2021

 

Verbeteren van de regionale waterkeringen Puttershoek, Strijen en Dirksland; baggeren van de Visservliet en de Oud-Beijerlandse kreek; renovatie van het gemaal Oudenhoorn, vervangen van de beluchting van de RWZI Zwijndrecht en groot onderhoud aan de wegen in alle regio’s: deze en andere activiteiten stelt het college van dijkgraaf en heemraden voor in de Programmabegroting 2021. Zo zorgt het waterschap voor schoon en voldoende water, veilige (vaar)wegen en sterke dijken en duinen.

 

Inhaalslag gemaakt

Vorig jaar maakte het waterschap bij het vaststellen van de Programmabegroting 2020 al een duidelijk statement: waterschap Hollandse Delta gaat een flinke inhaalslag maken om klaar te zijn voor de toekomst. Ook in 2021 wil het college nadrukkelijk invulling blijven geven aan de ambitie uit het Bestuursprogramma 2019-2023 om binnen de huidige bestuursperiode de achterstanden in onderhoud weg te werken. In de voorbije 10 maanden zijn daarin stevige stappen gezet. Zo is het gemaal in de Hoeksche Waard vernieuwd en is de Rotterdamseweg verkeersveiliger gemaakt met een nieuwe inrichting. De Oude Diep in Numansdorp is uitgebaggerd, de natuurlijke duiversterking van de Springertduinen op de kop van Goeree-Overflakkee is gestart en de aanleg van zeven vispaaiplaatsen rond het Brielse Meer is afgerond. De beschermde vooroevers die op een aantal locaties langs de Bernisse zijn aangelegd, zorgen voor beter water en een grotere diversiteit van waterplanten en waterdieren in de Bernisse.

 

Belastingverhoging van 5,8% in 2021

Om de achterstanden in te kunnen lopen en de kerntaken goed uit te kunnen blijven voeren, was voor 2020 al een extra bedrag benodigd. Daarom besloot het waterschap om, naast het inzetten van eigen middelen, in de periode 2020-2024 de belasting jaarlijks stapsgewijs te verhogen. In 2021 zijn de kosten van het waterschap hoger dan in 2020. De achterstand is nog niet ingelopen, terwijl de samenleving door de impact van klimaaterverandering steeds meer van het waterschap verwacht. Tegelijkertijd is, sinds het vaststellen van de Kaderbrief 2021, door de coronacrisis de wereld ingrijpend veranderd. Het college heeft hier oog voor en houdt rekening met de veranderde omstandigheden van inwoners en bedrijven. Daarom stelt het college voor om, zonder op activiteiten en werkzaamheden in te leveren, de Programmabegroting 2021 met 5,8% te laten stijgen.

 

Definitieve besluitvorming
Na advisering door de commissies op 9, 10 en 11 november vindt de definitieve besluitvorming over de Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming 2022-2025 plaats in de Verenigde Vergadering op 25 november aanstaande. Vanwege de coronamaatregelen vergadert de Verenigde Vergadering digitaal. Belangstellenden kunnen de vergadering volgen via de website van waterschap Hollandse Delta: www.wshd.nl. Ga naar Organisatie en beleid -> Verenigde Vergadering -> Vergaderingen algemeen bestuur bijwonen -> Vergaderkalender. Klik de betreffende vergadering aan. Op de avond van de vergadering staat hier een link voor toegang tot de digitale vergadering. Ook de documenten van de begroting zijn hier te vinden. (https://bit.ly/2JKdLDr)

3 november 2020
 

Actiegroep Mallemolens boos over onnodige windmolens: ‘We hebben dit tientallen keren gezegd’

De actiegroep Mallemolens zei het altijd al, maar nu staat het ook zwart-op-wit in een brief van de gemeente Goeree-Overflakkee. De zes nieuwe windmolens bij Oude- en Nieuwe-Tonge waren niet nodig geweest om te voldoen aan de opdracht van de provincie. Ze zijn inmiddels in aanbouw.

https://www.ad.nl/voorne-putten/actiegroep-mallemolens-boos-over-onnodige-windmolens-we-hebben-dit-tientallen-keren-gezegd~a29d1f7a/

2 november 2020

 

Water Natuurlijk: Illegale kap leidt tot vette winst

 

2 november 2020, Regio - Water Natuurlijk Hollandse Delta en de fractie Natuur stelden schriftelijke vragen over het uitblijven van de herplant van een illegaal gekapte houtopstand. Het beeld dat naar voren komt is schokkend. Het beeld van een waterschap dat in strijd met de wet een stuk natuur vernietigt en vervolgens een vette winst boekt met de verkoop van de vrijgekomen grond.


Lees verder op: https://igo.nl/nieuws/actueel/artikel/28160/Water-Natuurlijk-Illegale-kap-leidt-tot-vette-winst
1 november 2020

Biologisch strookt met principes Mosselman

 

Tekst en foto’s: Maria Evers

 

“Ach, misschien is wat ik doe niet voor iedereen weggelegd, maar ik vind het mooi. Mijn insteek is dat ik goed voor de grond wil zorgen. Het kan, het kan echt anders.” Aan het woord Cornelis Mosselman. Een traditionele boer, op Goeree-Overflakkee, schakelt om naar biologische strokenteelt.
 


Achter de bloeiende akkerranden liggen de stroken van Mosselman 

Mosselman nam in 2018 de beslissing om het anders te gaan doen. Stellig: “De traditionele manier van boeren is niet lang meer vol te houden.” Hij zag de diversiteit afnemen. Ook zag hij hoe de grond uitgeput raakte en steeds moeilijker te bewerken was, door inklinking.

 

Pionier
Voor de omschakeling heeft hij enkele jaren uitgetrokken. “Als pionier in biologische strokenteelt loop ik nog al eens tegen ‘uitdagingen’ aan. Je moet letterlijk het wiel opnieuw uitvinden.” Dat merkte Mosselman half oktober toen de oogstmachine niet deed wat hij wilde. “Tja.. en dan moet je het zelf oplossen, want het zijn nieuw gebouwde machines, speciaal aangepast aan de strokenteelt van drie meter breed. Die investeringen, brengen hoge kosten met zich mee.”

 

Door de verkoop van een deel van zijn land en een investeerder kon hij de stappen zetten om de omschakeling in gang te zetten. “Ik voel een enorme vrijheid nu ik geen keuzes meer maak voor de korte termijn, maar voor de lange termijn. Dat geeft veel positieve energie.” Voor het initiatief van Mosselman was enorm veel interesse vanuit de media en hij kreeg veel  enthousiaste reacties. “Dat was erg leuk. En ik krijg ook veel hulp en medewerking.” Aan de andere kant zou hij wel wat meer ondersteuning vanuit overheden willen. “Ik steek mijn nek uit en doe wat zij graag willen en daar hangt voor mij een behoorlijk prijskaartje aan.”
 

De gewassen in de stroken zijn afwisselend. Aardappel, ui, pastinaak, rode kool, witlof, wortel en pompoen. Mosselman heeft ook enkele stroken ingezaaid met boekweit om de insecten en hun natuurlijke vijanden aan te trekken. Hij gebruikt geen chemische gewasbestrijdingsmiddelen meer of kunstmest. Door de afwisseling krijgen ziektes en plaagdieren veel minder kans. Een vorm van risicospreiding. “Als er een ziekte in een gewas komt, slaat dat niet over op een strook twintig meter verderop.”
 


Mosselman toont de mooie losse grond 

Goede resultaten
Hij gebruikt geen zware machines meer om over het land te rijden. De aangepaste machines, zijn veel lichter en rijden over vaste paden, waardoor hij nog maar 10% van zijn grond berijdt. Het inzaaien van grasklaver verbeterde het bodemleven al veel en verminderde de groei van onkruid. Het gebruik van Bokashi (organische bemester) geeft de grond goede voeding. Hij toont enthousiast de enorme hoeveelheid gaatjes in de grond. “Het heeft me echt verrast hoe snel het gaat, als we de grond met rust laten. Het herstelvermogen van de natuur is heel groot. Het bodemleven is in het geheel sterk verbeterd. Er is meer organische stof en veel wormen die de grond losser maken. En tot mijn verbazing groeien de gewassen harder zonder bestrijdingsmiddelen.” De omslag  naar deze nieuwe manier van telen is een constante ontdekkingstocht. “Het is voortdurend afwegingen maken. Het beste is de grond met rust te laten, maar het is geen voedselbos, maar groententeelt. Er moet ook gewoon geoogst worden. Dus ik blijft zoeken naar het beste compromis, zonder mijn principes te laten varen. ”

 


Mosselman bij een strook die ingezaaid gaat worden 

Variatie en biodiversiteit
Terugblikkend op het afgelopen seizoen: “Deze zomer was het een bont feest van fladderende, zoemende en kruipende insecten. Ook zag ik meer hazen, zwaluwen, kraaien, meeuwen en roofvogels.” De verschillende gewassen worden op verschillende tijdstippen geoogst. Na die oogst wordt er een ander gewas ingezaaid. “Hier geen kale akkers meer. Er staan altijd gewassen op het land.”

 

Verbinding
Mosselman hield dit jaar al enkele oogstdagen voor de consument en dat beviel zo goed dat hij hiermee verder wil gaan en uitbreiden. Ook om de verbinding te maken met de consument en de toerist, die in de nabijheid van zijn boerderij Sluishaven met paviljoen en natuurspeeltuin vindt. Hij heeft veel plannen voor de toekomst van zijn akkers. Op een deel wil hij een voedselbos aanleggen, met tiny houses.

 

Mooi Nederland
“Het is leuk en spannend om te werken met twee systemen op een boerderij. En educatie geven om de consument te laten zien wat het verhaal is achter het product.” Hij hoopt dat andere boeren zijn voorbeeld zullen volgen en dat ze weer enthousiast worden van hun beroep. “Als al de boeren op 10% van hun perceel een voedselbos zouden aanleggen zou dat zoveel betekenen voor de biodiversiteit en dan maken we samen een heel mooi Nederland.”


https://youtu.be/cDXM5EZ4jNs


https://www.denieuweboerenfamilie.nl  Mosselman is aangesloten bij de Boerenversnellers, een club van agrariërs die verandering willen. “Als deelnemer word je omringd door je Nieuwe Boerenfamilie, krijg je coaching van experts binnen en buiten de sector, én vergroot je je kennis en innovatiekracht.”

 


31 oktober 2020
 

Bibliotheek bezorgt boeken aan huis bij leden die in corona-risicogroep vallen
 

HELLEVOETSLUIS - Mensen die als ze corona krijgen in een risicogroep vallen, zoals 70-plussers of mensen met een chronische ziekte, kunnen sinds deze week via de website van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta boeken bestellen. Deze boeken worden volgens een vaste route thuis afgeleverd. Hiermee hoeven kwetsbare leden niet meer naar de bibliotheek om boeken te kunnen lezen. Ook zijn ze minder afhankelijk van anderen om boeken te halen voor ze.
 

Mirjam Vancrayelynghe, teamleider Sociaal Domein: ‘We merken dat onze leden die in een risicogroep vallen huiverig zijn om naar de bibliotheek te komen. Dat is logisch, maar we vinden het belangrijk dat onze leden kunnen blijven lezen. Natuurlijk zijn e-books en luisterboeken altijd en overal voor iedereen beschikbaar, maar mensen hechten ook waarde aan een ‘echt’ boek. Om daarin tegemoet te komen hebben we voor onze kwetsbare leden deze service opgezet. Zeker met de donkere dagen voor de deur en het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven. Dan is het fijn om met een boek op de bank te kunnen kruipen.’
 

Er kunnen alleen boeken besteld worden uit de collectie van de bibliotheek zelf. Voor leden uit Hellevoetsluis betekent dat, dat ze uit de collectie van Hellevoetsluis bestellen, voor inwoners van Goeree-Overflakkee uit de collectie van bibliotheek Middelharnis en voor Brielle en Westvoorne uit bibliotheek Brielle. Per keer kunnen er maximaal vijf boeken besteld worden. Kijk op de website van de bibliotheek voor alle informatie.

30 oktober 2020

 

Zien drinken. Doet drinken.

 

Voorbeeldgedrag van ouders vergroot risico alcoholgebruik door kinderen

 

Als ouder heeft u meer invloed dan u denkt om te voorkomen dat uw kind op jonge leeftijd al alcohol gaat drinken. Het voorbeeldgedrag van ouders en van andere volwassenen in de omgeving van een kind, doet er toe: Als u geen alcohol drinkt in het bijzijn van kinderen en jongeren, verkleint dat de kans dat ze al op jonge leeftijd alcohol gaan drinken.

 

Voor veel kinderen die volwassenen alcohol zien drinken, wordt alcohol aantrekkelijk. Daardoor bestaat het risico dat ze op jonge leeftijd gaan drinken en op latere leeftijd te veel en te vaak gaan drinken. Kinderen ontwikkelen al vanaf hun tweede jaar ‘kennis’ over alcohol: ze leren over alcohol. Vanaf het vierde jaar beginnen kinderen te onthouden, wanneer hun ouders drinken. Ook merken ze dat het gedrag van hun ouders verandert, als die hebben gedronken. Vanaf hun zesde jaar hebben kinderen positieve verwachtingen over de effecten van alcohol. Dat betekent dat veel kinderen die hun ouders zien drinken, positiever gaan denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien drinken. Kortom: zien drinken, doet drinken.

 

Online ouderbijeenkomsten

Youz verslavingszorg organiseert samen met Helder Theater een interactieve online ouderbijeenkomsten. Het theatergezelschap gaat diverse situaties naspelen, die u als ouder waarschijnlijk bekend voor kunnen komen. De preventiemedewerkers van Youz zullen de avond ondersteunen om met u in gesprek te gaan en handvatten te bieden. Wilt u meer informatie over de ouderbijeenkomst of wilt u zich hiervoor aanmelden, dan verwijzen wij u graag naar www.puberenco.nl.

 

Meer informatie

De campagne ‘Zien drinken. Doet drinken.’ is opgezet door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland.

Gemeente Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne steunen deze

campagne in samenwerking met Youz verslavingszorg. Meer informatie over de campagne kunt u vinden op www.ziendrinkendoetdrinken.nl
27 oktober 2020

 

Minister geeft miljoenen voor ‘aardgasvrij’ maken Stad aan ‘t Haringvliet

Stad aan ‘t Haringvliet krijgt 5,6 miljoen euro subsidie van het Rijk om de huizen in het dorp met waterstof te verwarmen. Dat heeft minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) maandag bekendgemaakt.


https://www.ad.nl/voorne-putten/minister-geeft-miljoenen-voor-aardgasvrij-maken-stad-aan-t-haringvliet~ac3aafbb/Reactie van onze technische redactie: 

 

Hoezo van het gas af?

Stad aan het Haringvliet bestaat uit 560 woningen. Per huishouden wordt 1400 kuub gas verbruikt. Dit komt op jaarbasis uit op een verbruik van 784.000 m3(CH4=aardgas)

Ga je hiervoor waterstof(H2) gebruiken dan heb je een factor 3 meer kubieke meters nodig. Dit verschil zit hem in de verbrandingswaarde van waterstof ten opzichte van die van aardgas. 3X784.000 = 2.352.000  m3 H2

Voor het door elektrolyse maken van H2 heb je per kuub 5kW elektriciteit nodig. Elektrolyse is het sturen van stroom door een vloeistof, in dit geval water(H2O), dit water ontleedt in H2 en O2. Om de benodigde hoeveelheid H2 te maken hebben we 11.760.000 kW stroom nodig.

Hiervoor heb je een aardige batterij windmolens nodig. Elektrolyse komt op dit moment goed van pas omdat ons huidige elektriciteitsnet overbelast raakt door de geproduceerde ‘molen-en zonneweide stroom’.

Waterstof neemt een groot volume in, daarom wordt het door comprimeren op een druk van ongeveer 200 atmosfeer gebracht. Dit kost veel energie, lees elektriciteit.

We praten over het verbranden van pure waterstof. Wanneer je je realiseert dat de verbrandingstemperatuur van H2 2100 graden is, dan is het duidelijk dat hiervoor een speciaal verbrandingstoestel nodig is. Installatie eist dat dit wordt uitgevoerd door zeer gespecialiseerd personeel.

Op Ameland is een proef gedaan door H2 te mengen met CH4. Dit kan tot ongeveer 16%. Navraag leverde als antwoord dat de proef gestopt is.

Qua veiligheid moet je H2 niet onderschatten, bij een geringe lekkage en een redelijke luchtvochtigheid ontbrandt het spontaan.

Ons huidige aardgasnet is niet geschikt om waterstof te transporteren, het leidingwerk moet inwendig worden gepassiveerd. Dit is een oxidelaag die wordt aangebracht om te voorkomen dat H2 het metaal indringt.

Voor de liefhebbers van een warmtepomp het volgende

De aanschaf ligt tussen de 8.000 en 12.000 euro, het verbruik is 6000 kW per jaar. De pomp maakt ook veel lawaai.

De levensduur van een warmtepomp is 8 tot 10 jaar, verder is dit systeem alleen geschikt voor vloerverwarming, dit zit hem in het temperatuur werkgebied van de pomp.

Om ons eten warm te krijgen gaan we ook nog elektrisch koken.

Nu de praktijk
Elk huis zal voorzien moeten worden van een sterkstroomaansluiting,de installatie moet worden aangepast. Buitenshuis moet het totale net worden verzwaard, kosten, belastingbetaler. Verder moeten alle verbrandingstoestellen worden vernieuwd. Het H2 transportsysteem moet worden aangepast.

Dit alles overziend, vinden we het noch steeds leuk om van het gas af te gaan?

 

 
24 oktober 2020

Bibliotheek Oude-Tonge overhandigt een jaar gratis lezen

OUDE-TONGE – Begin deze zomer opende de pop-up bibliotheek aan de Dabbehof in Oude-Tonge. Om dat te vieren kon er worden meegedaan aan een leuke winactie. In de bibliotheek lag een grote stapel boeken en bezoekers werden uitgedaagd het juiste aantal bladzijdes te raden. Mevrouw Tuns uit Oude-Tonge is de gelukkige winnaar.Zij onting haar prijs op dinsdag 20 oktober: een jaar gratis lezen bij Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Voor de liefhebbers van cijfertjes: het juiste aantal bladzijden was 12.777. Mevrouw Tuns kwam met het aantal van 12.675 het dichtstbij.

 

Voorlopig nog aan de Dabbehof

Met de sluiting van Ebbe en Vloed in verband met de maatregelen rondom Covid-19 was ook de bibliotheek gesloten. Gelukkig kon de bibliotheek al in juni haar deuren weer openen aan de Dabbehof 40. De keuze voor het pand aan de Dabbehof bleek een gelukkige: de vestiging mag gerust een groot succes worden genoemd. De reacties van de vele bezoekers zijn dan ook erg positief. Tot voorjaar 2021 is de pop-up vestiging geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 12.00. De bibliotheek beschikt over een grote collectie boeken voor jeugd en volwassenen. En is iets niet direct aanwezig, dan kan uit de hele collectie worden gereserveerd en afgehaald.
23 oktober 2020
 

Verloren vistuig dodelijkste vorm van plastic afval voor zeedieren

Wereld Natuur Fonds

23-OKT-2020 - Wereldwijd is meer dan de helft (66 procent) van de zeezoogdieren, de helft (50 procent) van de zeevogels, en ook alle zeven soorten zeeschildpadden al eens slachtoffer van plastic afval in zee. Uit een nieuw rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF) 'Stop Ghost Gear: The most deadly form of marine plastic debris' blijkt ‘spookvistuig’ de schadelijkste vorm van plastic afval voor zeedieren.

https://tinyurl.com/yxsgryam21 oktober 2020
 

Voor-, en tegenstanders Brouwerseiland scherpen de messen


   

De natuurorganisaties en Brouwerseiland BV scherpen de messen nu het politieke oordeel over het plan in de werkhaven van de Grevelingen politiek dichterbij komt. De natuurorganisaties wijzen de gemeente in een open brief (vrijdag in WereldRegio) onder meer op gemaakte afspraken. Brouwerseiland bestrijdt die afspraken. 


https://www.wereldregio.nl/nieuws/algemeen/35620/voor-en-tegenstanders-brouwerseiland-scherpen-de-messen#


21 oktober 2020

Europa moet groen worden: ‘Moeder Aarde heeft genoeg van ons gedrag’

 

Het was de middag van grote woorden en grote plannen. De Europese Commissie presenteerde dinsdag haar Green Deal, die ervoor moet zorgen dat Europa het eerste klimaatneutrale continent wordt. Alles gaat op de schop, zo lijkt het. ,,Moeder Aarde heeft genoeg van ons gedrag.’’


Dat:  ‘we onze manier van leven en werken gaan veranderen’. ,,Het moet, voor onszelf en voor deze planeet. Voor Europa’s natuurlijke erfgoed, de biodiversiteit, de bossen en de zeeën.’’

https://tinyurl.com/y6mg3urw

20 oktober 2020

AD.nl

Nieuw leven voor een miljoen bomen, gratis en voor niets


KLIMAATBEWUSTDeze winter komen er in Nederland een miljoen bomen bij, voor noppes. Hoe dan? Milieugroepen en vrijwilligers gaan boompjes en struiken verplaatsen die staan te zieltogen in park of bos.


https://tinyurl.com/y3752cdu20 oktober 2020
 

Partij voor de Dieren
 
De nert­sen­fok­kerij is een groter gevaar voor de volksgezondheid dan de minister beweert

In Denemarken zijn mutaties van het coronavirus ontstaan die ongevoelig zijn voor vaccins. De nertsenfokkerij moet worden stilgelegd in heel Europa!

https://tinyurl.com/y58phwls
20 oktober 2020

De online fabeltjesfuik | Zondag met Lubach (S12)Het wantrouwen richting de overheid en media groeit. En dat komt deels omdat op sociale media een heel circuit aan mensen langzaamaan een eigen parallelle werkelijkheid in wordt gezogen. En hoe langer mensen in die fuik zitten, hoe meer ze openstaan voor radicale ideeën die ze zelf nog niet hadden.

https://youtu.be/FLoR2Spftwg
20 oktober 2020
 

PvdA stelt kritische vragen bij inkoopcontract gemeente met Diaconaal Maatschappelijk Werk

 

De gemeente Goeree-Overflakkee en het Diaconaal Maatschappelijk Werk hebben recent een inkoopcontract gesloten. De afspraak is dat het Diaconaal Maatschappelijk Werk 12 uur per week op Goeree-Overflakkee aan de slag gaat. Dit naast Kwadraad, de organisatie die voor alle gezindten maatschappelijk werk aanbiedt.

Petra ’t Hoen, raadslid voor de PvdA heeft onlangs, in de gemeenteraadsvergaderingvan 15 oktober, over de afspraak tussen de gemeente en het Diaconaal Maatschappelijk Werk vragen gesteld. Overigens bleek in de vergadering dat de gemeenteraadsfractie van de VVD schriftelijke vragen over dit onderwerp aan het college heeft gesteld.

 

De PvdA wilde onder andere van wethouder Bruggeman (Vkgo) weten wat de noodzaak is geweest om met het Diaconaal Maatschappelijk Werk een meerjarige overeenkomst te sluiten voor het aanbieden van psychosociale hulpverlening zonder eigen bijdrage?

Was er een leemte in het huidige aanbod van algemeen maatschappelijk werk? En wat is het beleid van het college als andere maatschappelijke groeperingen zich melden voor eigen maatschappelijk werk?

Petra ‘’t Hoen was ook benieuwd waarom de gemeenteraad niet door de wethouder is geïnformeerd. Nu heeft de gemeenteraad dit uit de lokale kranten moeten vernemen.

 

Het college, bij monde van wethouder Bruggeman, heeft geen leemte vastgesteld in het aanbod. De wethouder ziet de afspraak als een klein contract naar voorbeeld van de Hoekse Waard. Als andere partijen zich melden, dan wordt de maatschappelijke relevantie getoetst. Op dit moment is het budget wel helemaal op.

 

Voor de PvdA was deze reactie onvoldoende. De PvdA ziet het algemeen maatschappelijk werk, voor iedereen toegankelijk met expertise voor alle gezindten, als de basis. De weg die het college lijkt te kiezen nl. versnippering vindt de PvdA risicovol.

 

Heeft u ideeën/opvattingen over dit onderwerp die u met ons wilt delen dan kan dat o.a. via onze maandelijkse digitale inloopfractie. In deze fractie-inloop bent u degene die de onderwerpen aandraagt. De fractie luistert en gaat met u in gesprek. Heeft u interesse en wilt u ook meedoen aan de inloop fractie, kijk dan op onze facebookpagina PvdAGO.

 

 

 

19 oktober 2020


Lees en huiver

Gerard Aalders' nieuwste uitgave Oranje Zwartboek toont de ontluisterende geschiedenis van onze koninklijke familie

Intriges, spionage, geweld, corruptie en geldzucht


Warm aanbevolen

19 oktober 2020
 

CBS Eben Haezer opent haar eigen Bibliotheek op School; de juf Wolfert bibliotheek
 

GOEDEREEDE-HAVENHOOFD - Op woensdag 14 oktober was het zover, CBS Eben Haëzer in Goedereede Havenhoofd opende hun eigen Bibliotheek op School. Uit voorzorg was gekozen voor een kleinschalige opening waar geen publiek van buitenaf bij aanwezig was. Maar dat maakte het feestje er niet minder groot om.Een grote sliert van kinderen ging de hele school door om samen het laatste boek in de bibliotheek te plaatsen en deze daarmee officieel te openen. Na de opening ruilden alle leerlingen een boek in de bibliotheek en gaf leesconsulent Irene uitleg over hoe je het juiste boek vindt. De opening is ook te zien op het YouTube kanaal van de bibliotheek- BiebTV.

 

Daarnaast was er nog een grote verrassing voor juf Wolfert. Omdat zij dit jaar 40 jaar in dienst is, is de bibliotheek op school naar haar vernoemd. Directrice Jos Koopman vertelt: “Juf Wolfert staat al 40 jaar voor de klas op de Eben Haëzer. Bovendien is de juf gek op lezen! Reden om haar favoriete boek “Alleen op de wereld” van Hector Malot in de bibliotheekcollectie op te nemen en de bibliotheek naar haar te vernoemen”.
 

Met de Bibliotheek op school hebben de leerlingen, naast het favoriete boek van juf Wolfert, toegang tot een grote collectie boeken. Daarnaast hebben de docenten regelmatig contact met de leesconsulente van  Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Zij is aanspreekpunt voor de docenten op gebied van taalontwikkeling, leesbevordering en het ontwikkelen van (digitale) mediavaardigheden. Zo werken school en bibliotheek samen om de leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst. Leesconsulente Irene kon bij de opening meteen aan de slag met uitleg over hoe je nou het juiste boek vindt.

18 oktober 2020
 

 

26 brandweermannen Koninklijk onderscheiden

 

Op vrijdag 16 oktober werden 26 vrijwilligers van de brandweer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Door de maatregelen tegen het coronavirus sprak burgemeester Grootenboer-Dubbelman de brandweermannen toe via WhatsApp-videobellen. Op die manier was er toch een uniek persoonlijk contact. Later op de dag kregen de brandweermannen de Koninklijke onderscheiding thuisbezorgd mét een oranje boeket en cadeaubon voor een taart.

 


Fotocollege Wim van Vossen

De 26 brandweermannen leverden jarenlang een waardevolle bijdrage van grote betekenis, met hun inzet voor de veiligheid van de samenleving. Het gaat om de volgende brandweermannen:

 

Korps Melissant:

Arie van der Graaf en Dirk-Jan van Soest.

 

Korps Oude-Tonge:

Jeroen Koese.

 

Korps Ooltgensplaat:

Rémon van Dam, Leon Snaauw en Johan van Veen.

 

Korps Den Bommel:

Erik van den Boogert, Eric Braber, René Jacobs, Danny Lokker en Johan Post.

 

Korps Nieuwe-Tonge:

Leendert van Alphen en Wim Bruggeman.

 

Korps Stad aan ’t Haringvliet:

Pieter van Gurp, Michel van den Heerik-Eenhoorn en Johan Melaard.

 

Korps Olympia:

Kees Dubbeld, Paul de Blok, Cornelis Grootenboer, Cor Kieviet, Peter Kieviet, Dick Maliepaard, Gert van den Nieuwendijk, Gerard Pille, Adrie Vis en Arco Kooijman.

 

Vanaf 1 mei 2005 was het mogelijk om leden van de vrijwillige brandweer na twintig jaren dienst voor te dragen voor een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1 januari dit jaar is dat niet meer mogelijk. Brandweermannen kunnen nog wel in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding, maar dan op basis van bijzondere persoonlijke verdiensten.

 

De eerder geplande momenten van uitreiking aan decorandi moesten vanwege corona-maatregelen worden uitgesteld. Om aan de voorschriften van uitreiking na datum van toekenning te voldoen, werden de uitreikingen aan de 26 brandweermannen op eenzelfde dag gepland. De brandweermannen van de andere korpsen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee kregen de Koninklijke onderscheidingen al uitgereikt in januari en februari. 
17 oktober 2020
 

Ontbrekend stukje fietspad voor rondje Voorne-Putten eindelijk af. ‘Het ziet er prachtig uit’

 

Voorne-Putten heeft er een fietsattractie bij. Het fietspad rond het eiland is na bijna dertig jaar vergaderen en soebatten eindelijk af. ,,Het is een schitterend stukje fietsen.”

https://tinyurl.com/y3rebsyk

16 oktober 2020
 

Ik walg van de kerk in zijn orthodoxe varianten
 

COLUMN - Het is makkelijk schelden op de orthodoxe christenen uit Barendrecht en Staphorst, die midden in coronatijd gewoon met 250 man naar de kerk gaan. Zou ze om hun hoedjes, rokken, zwarte kousen en kostuums hier graag uitgebreid afschilderen als een surrealistische carnavalsstoet op reformatorische grondslag.

https://tinyurl.com/y5mprpn9

15 oktober 2020

 

Poging om vleermuizen te ‘verhuizen’ voordat ze zich te pletter vliegen tegen nieuwe windmolens

Vleermuizen dreigen ten prooi te vallen aan de wieken van in aanbouw zijnde windmolens langs het Volkerak bij Ooltgensplaat op Flakkee. Om dat te voorkomen, wordt geprobeerd de nachtdieren te ‘verhuizen’.

https://tinyurl.com/yyzcehvb
15 oktober 2020
 

Meer buurtkastjes met eten op de eilanden? Anneke Rotmans zou niks liever willen

 

Ongebruikte etenswaren in de voorraadkast? Zet ze in een buurtkastje! Mensen die iets nodig hebben kunnen het er dan zo uit halen. 

https://tinyurl.com/y66ufunq

12 oktober 2020

Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks  vragen om opheldering over plannen kustbebouwing
 

Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid en GroenLinks willen dat de afspraken, die zijn gemaakt in het kader van het Kustpact, worden gerespecteerd. Natuur- en milieuorganisaties hebben hier in september een brandbrief over gestuurd aan minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij vrezen dat verschillende kustgemeenten, die eveneens partner zijn in het Kustpact, ruimte gaan geven aan ongewenste bouwontwikkelingen in de nabijheid van de kust. Provincie Zuid-Holland is één van de partners in het Kustpact. De partijen hebben over de kwestie vragen gesteld.

 

In het Kustpact staat beschreven waar wel, waar geen, en waar onder voorwaarden ruimte is voor (recreatieve) bebouwing. In Zuid-Holland gaat het om de opwaardering en uitbreiding van het Badcentrum Langevelderslag in Noordwijk. Daarnaast staan er op het strand van Kijkduin in Den Haag voor de duur van vijf jaar veertig houten huisjes, die van maart tot oktober te huur zijn voor recreanten.

 

Partij voor de Dieren statenlid Hoogerwerf: “De Partij voor de Dieren wil geen uitbreiding van de bebouwing aan de kust; zeker niet in natuurgebieden. We zijn dan ook zeer kritisch over de geschetste plannen”.

 

Willem Minderhout, statenlid voor de Partij van de Arbeid: “De uitbreiding van het Badcentrum Langevelderslag in Noordwijk is gelegen in het Natura2000-gebied “Kennemerland Zuid”. Anneloes van Hunnik, fractievoorzitter van  voor GroenLinks vult aan: “De strandhuisjes in Den Haag zijn deels gelegen binnen NNN-gebied. Momenteel lopen er hier twee aanvragen voor een permanente vergunning”.

 

De partijen willen onder meer weten hoe deze ruimtelijke ontwikkelingen te rijmen vallen met de afspraken
12 oktober 2020
 

Familieleden bezorgd over speciale corona-afdeling Nieuw Rijsenburgh

 

Familieleden van bewoners van zorgcentrum Nieuw Rijsenburgh in Sommelsdijk maken zich ongerust over de corona-afdeling die daar onlangs is geopend. Volgens zorgverlener CuraMare is de situatie veilig.


https://tinyurl.com/y6ekaqj9


 

9 oktober 2020


 

Goeree-Overflakkee dient concept RES in

 

Gemeente Goeree-Overflakkee heeft op 29 september de Concept Regionale Energiestrategie (RES) ingediend bij het Nationaal Programma RES. In deze strategie staat hoe we op Goeree-Overflakkee de afspraken uit het Klimaatakkoord gaan uitvoeren.

 

Het Parijsakkoord uit 2015 bevat afspraken om wereldwijd de CO2uitstoot terug te dringen en daarmee de temperatuurstijging van ons klimaat te beperken. In Nederland zijn deze afspraken vastgelegd in het Klimaatakkoord. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de opwek van hernieuwbare elektriciteit en de transitie naar duurzame warmte in de gebouwde omgeving. Hoe we op Goeree-Overflakkee deze afspraken gaan uitvoeren, staat omschreven in de Concept Regionale Energiestrategie (RES).

 

RES regio Goeree-Overflakkee

In Nederland zijn 30 RES-regio’s. Goeree-Overflakkee is één van deze dertig regio’s. In de jaren voor het klimaatakkoord is op ons eiland al veel in gang gezet op het gebied van duurzaamheid, zowel vanuit initiatieven van particulieren en ondernemers als door inspanningen van de gemeente en de provincie. Al voor de herindeling en sinds haar ontstaan in 2013 heeft de gemeente de ambitie om zich te onderscheiden op het gebied van duurzaamheid.

 

De impact hiervan wordt nu en in het komende jaar duidelijk zichtbaar. Na het plaatsen van de laatste windmolens (naar verwachting in 2021) zullen totaal 69 windmolens zeker 225 megawatt energie opwekken. Ook wordt inmiddels het vierde zonneveld gerealiseerd, waarmee het vermogen van zonnevelden in totaal bijna 81 megawatt bedraagt. Goeree-Overflakkee produceert inmiddels ruimschoots meer elektriciteit dan ze zelf gebruikt en is daarmee een netto producent van elektriciteit.

 

Op kern- en buurtniveau zijn we gestart met het organiseren van maatregelen om woningen en andere gebouwen optimaal te isoleren en woningen duurzaam te gaan verwarmen. Op het vlak van warmte is Goeree-Overflakkee al aan de slag. Dit gebeurt door gebouwen te isoleren, met elektrificatie of deze door toepassing van andere warmtebronnen aardgasvrij te maken. De Transitievisie Warmte (TVW) zal als visie in 2021 gereed zijn. Voor de eerste vijf wijken en kernen worden de komende jaren al concrete plannen gemaakt.

 

Samenwerking

De Concept RES is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met Coöperatie Deltawind, FOGO, gemeente Goeree-Overflakkee, LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee, Provincie Zuid-Holland, Stedin, Waterschap Hollandse Delta en Wooncorporatie Oost West Wonen.

 

Wethouder Tea Both Verhoeven: “Goeree-Overflakkee wil een duurzame, innovatieve regio zijn. Deze Concept RES geeft aan wat Goeree-Overflakkee bijdraagt aan de opwek van duurzame energie en gaat verder in op de warmte-opgave. We weten nu waar we staan en waar we naartoe willen. Nu komen we in de fase waarin duurzaamheid ‘achter de voordeur’ gerealiseerd gaat worden. We willen veel meer partijen, zoals inwoners en ondernemers, betrekken en ruimte bieden voor initiatieven. Een onderdeel hiervan is de start van het traject Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee, waarbij we met inwoners en ondernemers onder andere in gesprek gaan over de vragen hoe we in de toekomst energie gaan opwekken en hoe we onze huizen en panden gaan verwarmen zonder aardgas. De komende periode worden hiervoor bijeenkomsten georganiseerd.”

 

Vervolgproces

De Concept RES wordt de komende periode verder uitgewerkt tot een definitieve RES 1.0. Deze moet juli 2021 gereed zijn. De concept RES is te lezen via de website https://klimaatkrachtiggo.nl/regionale-energiestrategie-res-goeree-overflakkee/. 

9 oktober  2020

 

Waterschap snoeit populieren Volkerak vleermuisvriendelijk

 

OOLTGENSPLAAT/ OUDE TONGE - Waterschap Hollandse Delta start maandag met het onderhoud aan 1.139 populieren langs het Volkerak-fietspad. Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat vleermuizen deze bomen als verblijfplaats gebruiken. De bomen worden daarom met advies van een gespecialiseerde ecoloog vleermuisvriendelijk gesnoeid.

 Heemraad wegen & groen Petra van Nes-de Man: “Wij willen zorgvuldig omgaan met het beheer van alle flora en fauna in ons gebied. We brachten de verblijfplaatsen van de vleermuizen in kaart. Deze plekken worden zoveel mogelijk met rust gelaten. Verder verwijderen we dood hout uit de boomkruin tot ongeveer een meter boven de stam. Zo behouden de bomen hun functie voor de vleermuizen.”

 

Ruige dwergvleermuis

De bijna zeventig jaar oude Canadese populieren zijn geplant na de watersnoodramp van 1953. In de bomenrij huist de ruige dwergvleermuis. Ze hebben er nesten en zoeken er hun voedsel. Deze plek is uniek in Nederland door de combinatie van voedselrijk zoet water en plekken achter de bomen waar vleermuizen voedsel kunnen vinden.

 

Vleermuiskasten

Het waterschap plaatst tweehonderd vleermuiskasten in gezonde populieren uit de buurt van de acht windmolens in aanbouw. Met de kasten wordt geprobeerd de vleermuizen te laten verhuizen naar het deel in de bomenrij waar geen windmolens staan.

 

Veiligheid

Het onderhoud aan deze bomen is nodig voor de veiligheid van fietsers en wandelaars op het pad en het voorkomen van overlast door dood hout op aangrenzende akkers. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken afhankelijk van de weersomstandigheden. Na het extra onderhoud en de ingrijpende snoei kunnen de bomen voorlopig blijven staan.

 

Veel omwonenden ondertekenden in 2019 een petitie voor het behoud van de bomen. In de toekomst wil het waterschap de oude bomen in fasen vervangen. Zo blijft de beeldbepalende bomenrij met grote landschappelijke waarde ook in de toekomst in stand.

9 oktober 2020

AD.nl
 

Kitesurfers woedend over bouw van windmolens op hun geliefde Maasvlaktestrand

Kitesurfers zijn verbijsterd over het plan om windmolens te bouwen op het strand bij de Tweede Maasvlakte. Op één van de drukste kiteplekken van het land is kitesurfen hierdoor niet meer mogelijk zonder gevaar. 

https://tinyurl.com/y53cmfql8 oktober 2020

AD.nl

Na jaren procederen groen licht voor bouwplan Hazersweg Ouddorp

 

Ontwikkelaar Woonwens Wonen kan doorgaan met haar plan om in Ouddorp acht huizen en tien appartementen aan de Havenweg en Hazersweg te bouwen.
 

https://tinyurl.com/y4ycmmsf
8 oktober 2020

AD 7-10-20
 

Advocaat ziet einde van windmolenparken naderen: ‘Als mens niet wordt beschermd, is het foute boel’

 

Gaat er een streep door nieuwe én bestaande windmolenparken in Nederland? De Piershilse advocaat Peter de Lange denkt van wel. Volgens hem is voor de bouw onvoldoende gekeken naar de negatieve effecten voor omwonenden. Recente uitspraken van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg sterken hem in die opvatting. ,,Als de mens niet wordt beschermd, is het foute boel.’’
https://tinyurl.com/yxpv7kyk7 oktober 2020

Snel genezen na milde corona-infectie?

Meer dan de helft van de patiënten blijft maanden na een milde besmetting met het coronavirus met zes of meer klachten kampen

https://tinyurl.com/y6ghjv5a

7 oktober 2020

Verpleeghuizen Goeree voorbereid op tweede golf: ‘Mensen kunnen hun geliefde blijven bezoeken en daar zijn we blij mee’

INTERVIEWFamilie is tijdens de tweede Covid-19-golf welkom in verpleeghuizen op Goeree-Overflakkee, zelfs bij bewoners die besmet zijn. ,,Het wegblijven van bezoek heeft voor veel mensen veel impact gehad”, zegt bestuurder Ellen Hoogervorst- Van der Meer van zorgorganisatie CuraMare.


https://tinyurl.com/y4ztck2j6 oktober 2020
 

Atleten AV Flakkee presteren sterk op baanwedstrijden

 

In deze bijzondere tijd is het voor de atleten van AV Flakkee lastig om wedstrijden te lopen. Wegwedstrijden komen niet of nauwelijks van de grond maar gelukkig biedt de baan een mooi alternatief. Op de klassieke baanonderdelen 1500m en 5000m werden diverse persoonlijke records aangescherpt, met name de prestatie van Maikel Peeman sprong eruit!

 


 Jeroen Stoop liep zijn eerste 5000m baanwedstrijd in Rotterdam

“Wat trainen betreft is het korte werk wat makkelijker in deze tijd, de aanloop naar een baanwedstrijd is korter. Dat is anders met een marathon, daarvoor moet je zeker drie maanden vooraf opbouwen en met de onzekerheid van nu kan het zomaar gebeuren dat je dan halverwege moet afbreken omdat een evenement geannuleerd wordt”, aldus Eric Wolfert die donderdag 3 september samen met Ricardo Sint Nicolaas aanwezig was bij de 1500m baanwedstrijd in Naaldwijk. “De omstandigheden zijn helaas niet gunstig, het regent en er staat een harde wind, ik wil mijn PR van 4.16min aanvallen, alleen met een gunstige serie heb ik nog een kans”, aldus Sint Nicolaas die inderdaad een mooi treintje had in zijn serie. De atleet uit Oude-Tonge ging sterk mee met o.a. Marco van Etten, topatleet van R’dam Atletiek. De rondetijden maakten duidelijk dat Sint Nicolaas op het schema van zijn PR liep, tot in de laatste meters bleef het spannend en uiteindelijk werd het 4.17:24. “Net een seconde tekort, maar met deze omstandigheden ben ik er toch tevreden mee.” Eric Wolfert had duidelijk moeite met de wind en klokte 4.32:16, ruim boven zijn PR (4.23min).

 

Voor Eric Wolfert kwam er donderdag 17 september een nieuwe poging, nu tijdens de 5000m bij Rotterdam Atletiek. “De trainingen draaien lekker en het baanseizoen loopt op z’n eind, een PR zou veel voldoening geven!” Met 23 atleten was Wolfert vertrokken voor de 12,5 ronden, het veld bleef mooi compact en Wolfert had zich goed van voren genesteld. De doorkomst na 3000m was 9.57min, een strakke tussentijd. Maar om zijn PR van 16.30min te verbeteren moest er nu versnelt worden, kon dat er nog af in de laatste ronden?! Wolfert liet zien over karakter te beschikken, om het inmiddels uitgedunde groepje te volgen moest hij knokken, maar het lukte! In de slotronde wist de 29-jarige Sommelsdijker dat een PR in de maak was, hij sprintte met alles wat hij nog had naar 16.29:05 (18,2 p/u), een nieuw PR! De euforie was groot: “het was echt zo’n race dat alles klopte, het groepje, de opbouw, genieten dit!” Jeroen Stoop kwam later op de avond in actie, voor hem was het zijn eerste baanwedstrijd en hij debuteerde in een goede tijd van 19.48:97. “Het was een mooie ervaring, na drie rondjes kwam ik alleen te lopen maar ik kon het tempo toch goed vlak houden.”

 

Maikel Peeman reisde vrijdag 25 september af naar Zwolle voor een baanwedstrijd 5000m. “Het is niet in de buurt maar ik zag dat veel topatleten zich hadden ingeschreven voor deze wedstrijd, om een persoonlijk record te kunnen lopen heb je die sterke tegenstand nodig.” Peeman ging in de laatste serie van start, het was inmiddels 21.30u en er stond een stevige wind. Peeman ging uitstekend mee in het sterke veld waarin Bjorn Koreman uiteindelijk de winst zou pakken met 14.12:39. Peeman liep heel de wedstrijd in het tweede groepje waar ook de Middelburger Floris Willeboordse in zat. De samenwerking was goed en met kilometers van 2.55min was al snel duidelijk dat Peeman zijn PR van 14.52min flink zou verbeteren. “Ik had me voorgenomen om in het begin niet teveel naar de tijd te kijken, ik weet wat ik kan, als ik gewoon mijn ding doe komt het goed!” Ook in de laatste ronden bleef het tempo onverminderd hoog, de groep viel nu wat uit elkaar maar Peeman liet met zijn krachtige passen de meeste mannen nog achter zich om zo als vierde te finishen in een fantastische tijd van 14.35:11, opnieuw de bevestiging dat zijn klasse van nationaal topniveau is. “Het was de reis meer dan waard!”

 

 


5 oktober 2020

 

Bijengif imidacloprid nog steeds in het slootwater in het Westland

 

Den Haag, 5 oktober 2020 – Partij voor de Dieren in Zuid-Holland vraagt zich af hoe het mogelijk is, dat imidacloprid in het kassengebied in het Westland nog steeds in het slootwater wordt aangetroffen. Het is verboden om deze insecticide te gebruiken op open velden, maar in kassen is imidacloprid nog wel toegestaan, omdat het gesloten systeem van de kas zou voorkomen dat het in het milieu terecht komt. Dit blijkt nu toch niet het geval te zijn. Partij voor de Dieren vraagt aan de provincie hoe mogelijk is, dat imidacloprid uit kassen nog steeds in het milieu terecht kan komen en dringt aan op verbetering van de waterkwaliteit.

 


Foto: Maria Evers

In het Westland, tussen de kassen, komt het verboden middel imidacloprid in het slootwater van alle onderzochte sloten voor binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland. In 2019 werd op alle meetpunten van het Hoogheemraadschap de norm overschreden, terwijl het middel in theorie niet in het oppervlaktewater zou mogen voorkomen.

 

De waterkwaliteit voldoet nu niet aan de norm uit de Kaderrichtlijn Water. Daarnaast worden insecten en andere dieren worden alsnog blootgesteld aan imidacloprid, evenals het vee in de wei, dat uit de sloot drinkt. Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Hanke Hoogerwerf: “Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het milieu en de dieren die worden blootgesteld aan imidacloprid  en vraagt zich of het mogelijk is, dat door waterstromingen het middel verder wordt verspreid in de polders. Met alle schadelijke gevolgen van dien”.

 

Hoogerwerf: “Hoe worden de provinciale taak en verantwoordelijkheid op het gebied van het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water dan ingevuld? Met andere woorden, wat is op dit gebied precies de taak en verantwoordelijkheid van de provincie en wat is de taak van het waterschap?”.

5 oktober 2020
 

Schotejil verrassend goed van start in de Nationale zwemcompetitie


Zwemclub De Schotejil uit Middelharnis heeft zaterdag 3 oktober de eerste wedstrijd van de Nationale zwemcompetitie gezwommen in het 8-banen bad te Papendrecht. De wedstrijd werd gezwommen samen met ACZ uit Capelle a/d IJssel en De Geul uit Papendrecht. Omdat er geen publiek in het zwembad mocht, had de thuis zwemmende vereniging De Geul gezorgd voor een online video link met het wedstrijdbad en een digitale tijdenregistratie. Op deze manier konden de thuisblijvers en ook meegereisde ouders toch de wedstrijdstrijd van nabij volgen.

 

Ondanks de lange periode waarin niet kon worden getraind en er ook geen wedstrijden konden worden gezwommen, werden er verrassend scherpe tijden gerealiseerd. Bij de senioren waren er op 50m vrij persoonlijke records voor Aron Paasse (24.85) en Jacob Mackloet (25.23). Ook eerstejaars senior Jens Kooijman (27.92) liet een mooi p.r. zien. Op 100m schoolslag maakten David Kievit (1.10.39) en Aron Paasse (1.10.49) het erg spannend. De 50m vrij sprintafstand leverde de dames Lotte Tillema (29.04), Lieske Zijlstra (29.45), Manon Middelbos (29.45) en Marjon van Kempen (29.65) eveneens snelle tijden op.

In de junioren-Jeugd categorie werden veelbelovende tijden gerealiseerd bij de meisjes door o.a. Lyke Buscop op 200m vrij (2.19.70), Eva v/d Slik op 100m vrij (1.05.94), Dominique Overduin op 100m vrij (1.07.45) en Meyke van Nimwegen op 100m vlinderslag (1.16.76). Bij de jongens deed Daniel ’t Mannetje goede zaken op 100m schoolslag (1.19.61). Laurens Kalle won de 50m vlinderslag (30.16) en op de 100m vrij (59.59) zwom hij voor het eerst onder de 1-minuut grens. De 200m vrij bij de jeugd was een nek-aan-nek race tussen Xander Vis (2.08.21), Daniel ’t Mannetje (2.08.26) en Christian Alle (2.08.70). Knappe verbeteringen waren er verder voor Daphne v/d Slik op 100m vlinderslag (1.40.93) en Rien Mackloet op 100m vrij (1.11.15).

Ook de allerjongste zwemmers kwamen tot mooie tijden. Tylin Middelbos zwom een snelle tijd op 100m vlinderslag (1.44.38), evenals Evy de Bonte (1.48.48). Later op 100m wisselslag maakten Fleur Jelier (1.35.43) en Famke Franzen (1.35.91) het opnieuw erg spannend. Vermeldenswaardige tijden zwom tenslotte Abya Buscop op 50m rugslag (45.48) en 100m schoolslag (1.51.90).30 september 2020
 

Flakkeese zwemmers presteren goed op NK estafette
 

Eindelijk was er weer een groot zwemtournooi waar de landelijke top aan kon deelnemen. Afgelopen weekend werden namelijk de Nederlands Estafette Kampioenschappen zwemmen georganiseerd in het Pieter van den Hoogenband zwemstadion. Ondanks uitbreide corona maatregelen werd het een prachtige wedstrijd.

Vijf Flakkeese zwemmers en zwemsters kwamen aan de start voor twee verschillende clubs. Leyla Oversluizen zwom in de ochtend sessie bij het team van Feijenoord zwemmen meisjes onder de 14 jaar. Zij zwom in totaal 4 estafettes mee. Waarbij haar meest aansprekende prestatie de 100 schoolslag was. Daarop zwom ze naar een spectaculaire 1.22.91. Thalia Meijer is 1 jaar jonger, maar zij mocht meedoen bij de senioren van MNC Dordrecht. Thalia zwom een schitterend pr op de 100 rug. Ruim 3 seconden onder haar tot dan toe beste tijd. Tevens zwom ze een goede tijd op de 100 meter schoolslag (1.20.74).

Haar zus Phaedra was 4 keer opgesteld bij het zelfde team. De beste prestatie van Phaedra was haar 100 vrij. Waarbij ze haar pr net niet kon verbeteren. (1.01.27) Elise Tanis was ook zwemster van het MNC Dordrecht team. Elise zwom 4 uitstekende tijden. De 100 vinder ging in 1.02.49 en op de 100 meter vrij zwom ze een mooie 56.37. Haar broer Jorian zwom bij het senioren team van Feijenoord zwemmen. Hij zwom op de 100 rug een mooie 1.00.74. Het team van Jorian kwam uiteindelijk op een verdienstelijke 5e plaats terecht. Het team van Thalia, Phaedra en Elise eindigde als 11e. Het junioren team van Leyla werd uiteindelijk twintigste. 28 september 2020
 

Eilandelijk zwemteam succesvol bij zwemwedstrijd onder 12 jaar


Zaterdag 26 september hebben ca. 25 jonge zwemmertjes namens De Gooye, De Stelle en De Schotejil onder de vlag van Start Gemeenschap Goeree-Overflakkee (SGGO) deelgenomen aan de eerste zwemwedstrijd na lange tijd. In Barendrecht werd met nog vier andere teams het Minioren Circuit programma gezwommen.

 

Ere plaatsen waren er op 100m vrij onder 9-jaar voor Abya Buscop op 100m vrij (1e in 1.26.82) en Evy van Nimwegen (2e in 1.36.90). Op 100m schoolslag zwom Abya Buscop opnieuw naar de snelste tijd (1.58.67), terwijl Evy van Nimwegen 3e werd in 2.04.53. Op 100m wisselslag werd Abya Buscop andermaal 1e in 1.41.02 en Evy van Nimwegen eindigde als 2e (1.50.99). Bij de jongens onder 9 jaar waren er 3e plaatsen voor Thomas Blonk op resp. 100m schoolslag (2.05.18), 100m wisselslag (2.03.45) en 100m vrij (1.54.45).


In de leeftijd tot 10 jaar waren de plaatsen 1-2-3 op 400m vrij bij de meisjes voor resp. Famke Franzen (6.24.14), Fleur Jelier 6.41.72) en Evy de Bonte (7.15.72). Op 100m rugslag waren de plaatsen 1-2-3 opnieuw voor zwemmertjes van Goeree-Overflakkee namelijk voor Famke Franzen (1.35.30), Fleur Jelier (1.36.65) en Maud Franzen (1.46.64). Op 100m schoolslag was de 1-2-3 volgorde resp. Fleur Jelier (1.43.93), Maud Franzen (1.47.55) en Famke Franzen (1.50.34). Tijn v.d. Voordt werd 3e op 100m rugslag (1.40.27) bij de jongens.


In de Swimkick categorie tot 9 jaar, waarin debuterende zwemmertjes aan de start verschenen, waren er 3e plaatsen voor Evy van Kempen op 50m rugslag (1.07.95) en 50m schoolslag (1.10.96).

In de estafette 4x50m vrij voor jongens en meisjes zwommen Evy de Bonte, Rufus Zorge, Abya Buscop en Famke Franzen naar de 2e plaats (2.32.45)
Sorry computerproblemen 


22 september 2020
 

Groep Jan Zwerus belicht donkere kant elektrisch rijden met motie

Jan Zwerus van Groep Jan Zwerus (GJZ) dient tijdens de gemeenteraadsvergadering op 24 september een ludieke motie in: alle eigenaren van de elektrische auto’s in de gemeente Goeree-Overflakkee moeten een sticker met het jongetje Mamadou op hun achterruit plakken.Waarom deze Sticker? GJZ wordt een beetje moe van al die eenzijdige, halleluja-verhalen over alle duurzame initiatieven van de groene kabouters in Den Haag om de uitstoot van CO2 te verminderen. De elektrische auto is een van deze duurzame initiatieven en wordt in de media neergezet als iets geweldigs.

Maar er is een keerzijde of een donkere kant aan de duurzame, elektrische auto. In de accucellen van de elektrische auto zit kobalt en veel kobalt omdat een elektrische auto veel accucellen nodig heeft. En waar komt het meeste kobalt vandaan? Zestig procent komt uit de provincie Katanga in Congo. En hier werkt Mamadou, het jongetje op de sticker. Mamadou is acht jaar oud  en werkt lange dagen in de gevaarlijke, zelf gegraven tunnels om kobalt met zijn handen op te graven. Na een lange dag brengt hij zijn kobalt naar een Chinees bedrijf, Congo Dinfang Mining. CDM betaalt Mamadou gemiddeld een tot twee dollar per dag.

Voor het kobalt in de accucellen van de elektrische auto’s moeten 150.000 tot 200.000 volwassen Congolezen en kinderen lange dagen in gevaarlijke en ongezonde tunnels werken voor een paar dollar per dag. In januari 2019 stierven er 43 mensen door het instorten van de tunnels. Er sterven ongeveer 80 mensen per jaar door ongelukken, maar cijfers zijn niet al te betrouwbaar want veel sterfgevallen worden niet meegeteld. En veel mensen sterven op een langere termijn wegens gezondheidsproblemen veroorzaakt door de ongezonde werkomstandigheden in de tunnels. Volgens een onderzoek van de K.U. Leuven krijgen veel kinderen van mijnwerkers aangeboren afwijkingen.

En dan de schade aan het milieu in Katanga? Bossen en landbouwgronden worden verwoest door het aanleggen van de zelf gegraven mijnen, en bewoners worden zonder compensatie verjaagd. Rivieren worden ernstig vervuild door het afvalwater van het kobalterts.

Daarom wil Groep Jan Zwerus dat de eigenaren van de duurzame, elektrische auto’s in de gemeente Goeree-Overflakkee de sticker op hun achterruit plakken om Mamadou te bedanken voor zijn kobalt. En ook om deze duurzame mensen de donkere kant van de elektrische auto te laten zien wanneer zij met hun kobaltrijke elektrische voertuig rijden.

Jan Zwerus betaalt zelf voor de stickers en schenkt de eerste vijftig stickers aan de gemeente Goeree-Overflakkee.
21 september 2020

Koolhydraatarme voeding, lekker en gezond

Droom Nicolet voorlopig in de koelkast door Corona
 

OUDE-TONGE – Koolhydraatarme kookworkshops geven in haar eigen kookstudio, dat was de grote wens van Nicolet Draisma. Zij en haar man Rob vonden hun droomwoning met bedrijfsruimte en buitenkeuken aan de  Julianastraat. Toen kwam corona roet in het eten gooien en de (verbouw)plannen staakten. Tijdens de tuintjesmarkt zag ze de gelegenheid haar nieuwe leefstijl toe te lichten aan de bezoekers, die het lekkere eten en de gezelligheid erg op prijs stelden.


Nicolet met een stoof in de Big Green Egg
 

“Alles is verkocht”, vertelt Nicolet. “De zelfgemengde kruidenmixen zonder meuk, de gemarineerde, biologische tomaatjes uit de oven, de paprikatomatensoep. En niet te vergeten de pulled chicken.” Een stoofgerecht met kip met veel groenten, langzaam gegaard in de Big Green Egg (Kamado bbq). Een superlekker gerecht waar bezoekers voor terugkwamen. Anderen namen het mee voor thuis. “Het was zo’n leuke dag. Er was zelfs een gezin met drie kleine kinderen en opa, die zich geruime tijd hier hebben vermaakt en gegeten en gedronken.” Het is dan ook heel gezellig en ontspannen bij Nicolet en Rob in hun mooie achtertuin.

Lokale producten
Nicolet werkt met goede, liefst biologische producten. “Het is geweldig dat ik hier bij lokale boeren kan kopen.” Regelmatig fietst ze naar het biostalletje. “Dan ben ik ook nog lekker in beweging.” En dat is wel eens anders geweest. “Na een auto-ongeluk heb ik 17 jaar in het medisch circuit gezeten. Ik ging steeds verder achteruit, raakte afhankelijk van scootmobiel en kreeg begin 2018 ook nog diabetes type 2. Ik wilde daar absoluut geen medicatie voor en besloot mijn gezondheid te zoeken in voeding. Gelukkig had ik een huisarts met hetzelfde inzicht die me volledig ondersteunde. Binnen 15 maanden heb ik mijn diabetes om kunnen keren.”

Traditioneel
Een bruine boterham met kaas en een glas melk. Aardappels-groenten-vlees. Veel Nederlanders zijn er  groot mee geworden en beseffen niet hoeveel koolhydraten ze binnen krijgen. Maar Nicolet weet uit eigen ervaring dat koolhydraatarm eten haar gezondheid bracht. “Tweeëneenhalf jaar ben ik nu medicijnvrij en mijn darmflora is gerepareerd. Mijn bloedwaardes zijn prachtig en … met heerlijk eten ben ik 25 kilo afgevallen. Ik kan weer lopen en de scootmobiel is verkocht. Rob heeft zijn bloeddrukmedicatie kunnen halveren en is 10 kilo kwijt.”

Diëten
Na het terugkijken van de NPO serie ‘Hoe word je honderd', verdiepte ze zich verder in voeding, wat ze vorig jaar oktober afsloot met HBO voedingsdeskundige. “Ik heb allerlei diëten geprobeerd die niet bleken te werken. Nu eet ik zo puur en onbewerkt mogelijk. Behalve naar de prijs kijk ik ook naar de achtergrond en leefomgeving. Ik koop bijvoorbeeld oereieren en eet vlees van grasgevoerde dieren en veel goede vetten zoals in vis, noten en olijfolie. Doordat mijn lichaam is overgeschakeld van glucoseverbranding naar vetverbranding eet ik minder maar wel beter voor hetzelfde geld.”

Nicolet gebruikt als basis de voedingslijsten van de Real Meal Revolution, ookwel Banting genoemd. “Wanneer je weet wat goed voor je is en je luistert naar je lichaam, kun je je creativiteit erop los laten zonder alles af te wegen. Heerlijk op gevoel koken met kruiden en specerijen.” De maaltijden die ze maakt als thuiskok, ook op bestelling, vinden afnemers via haar account smic.by.nic op www.Thuisgekookt.nl  En via haar Instagram pic.by.nic.lowcarblife maakt ze mensen meer bekend met haar passie en weet ze velen te inspireren.

 21 september 2020
 

Uniek transport voor Windpark Blaakweg

Aan de Blaakweg in Nieuwe-Tonge is de ontwikkeling van Windpark Blaakweg in volle gang. De komende weken zullen alle onderdelen van de windmolens op locatie aankomen en zal naar verwachting half oktober gestart worden met het opbouwen van de eerste windturbine.

Om alle onderdelen op locatie te krijgen is soms bijzonder transport nodig. Zo is het met regulier transport niet mogelijk om de bladen van de windmolens door de bocht van de Oudelandsedijk-Blaakweg te vervoeren. Leverancier Nordex zal daarom voor het laatste deel van het transport gebruik maken van een Bladelifter. Met deze Bladelifter kunnen ze het blad in de moeilijkere bochten liften en verticaal kantelen. Dit is een unieke manier van transport en één van de eerste keren dat dit transportmiddel in Nederland wordt ingezet.

Verkeersmaatregelen
Mede door deze manier van transport is een totale wegafsluiting gelukkig niet nodig. In de periode van 21 september tot en met 13 november 2020 dient het verkeer wel rekening te houden met tijdelijke verkeershinder. Tijdens die momenten zullen verkeersregelaars worden ingezet, zodat het verkeer zo min mogelijk hinder ondervindt. Bebording op locatie geeft aan op welke plekken het verkeershinder kan optreden.
21 september 2020

Piloot ongedeerd, maar sportvliegtuigje zwaar beschadigd na noodlanding in suikerbietenveld

Het sportvliegtuigje dat zaterdagmiddag even na 12.00 uur een noodlanding maakte in een suikerbietenveld in Den Bommel is zwaar beschadigd. De piloot kreeg de schrik van zijn leven, maar bleef ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kon de piloot zelfstandig uit het toestel komen. 

Lees verder op: https://www.ad.nl/voorne-putten/piloot-ongedeerd-maar-sportvliegtuigje-zwaar-beschadigd-na-noodlanding-in-suikerbietenveld~afda1fa9/18 september 2020

Onderzoek naar renovatie- en investeringsopgave rioolwaterzuiveringen

               

Waterschap Hollandse Delta en Witteveen+Bos gaan de renovatie- en investeringsopgave van vier  rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) in kaart brengen. Het gaat om de installaties in Dordrecht, Heenvliet, Hellevoetsluis en Dokhaven in Rotterdam. RWZI Dokhaven is de enige ondergrondse waterzuivering van Nederland en zuivert het afvalwater van een half miljoen Rotterdammers. 

Heemraad Leo Stehouwer voor een rioolwaterzuiveringsinstallatie. (foto:  Remi Kranendonk|REEM) 

 


Het zuiveren van afvalwater is een van de kerntaken van het waterschap. Hollandse Delta heeft momenteel twintig rioolwaterzuiveringsinstallaties en een slibverwerkingsinstallatie (SVB) Sluisjesdijk in bedrijf. De meeste installaties zijn gebouwd tussen 1970 en 1990. Nadien zijn er wel aanpassingen uitgevoerd, maar gezien de leeftijd wordt voor de komende jaren een grote renovatie- en investeringsopgave verwacht. In 2013 voerde Witteveen+Bos al een vergelijkbare studie uit voor SVB Sluisjesdijk.

    

ALM-studie: ook maatschappelijke ontwikkelingen en innovatie

Om deze opgave voor elke zuivering te kunnen bepalen, wordt de methodiek van Asset Lifecycle Management (ALM) gebruikt. Met een ALM-studie kan per installatie worden berekend op welke wijze de vereiste zuiveringsprestaties ook in de toekomst kunnen worden geleverd. Een ALM-studie kijkt daarbij breder dan de techniek: ook maatschappelijke ontwikkelingen en innovatie zijn hiervan onderdeel. De hoofdambitie is het realiseren van kosteneffectieve en circulaire zuiveringen, waarin bijvoorbeeld schoon water en meststoffen worden geproduceerd uit rioolwater.

 

Heemraad waterketen en duurzaamheid Leo Stehouwer van waterschap Hollandse Delta: “De uitkomsten van de ALM-studies moeten leiden tot een weloverwogen en toekomstbestendige, bestuurlijke keuze voor een voorkeursvariant. Deze voorkeursvariant bepaalt uiteindelijk de renovatie- en investeringsopgave van het waterschap voor de komende jaren.”

 

Technische schouw

Aan de hand van een technische schouw worden eerst de uitgangspunten voor de ALM-studies bepaald. Daarna worden ALM-studies uitgevoerd voor de zuiveringen in Dordrecht, Heenvliet, Hellevoetsluis en Dokhaven Rotterdam.

 

Toekomstvarianten

Witteveen+Bos zal haar ervaring met en kennis van innovatieve concepten inzetten om toekomstvarianten te ontwikkelen die passen binnen de ambities van waterschap Hollandse Delta. Daarbij worden innovaties geclusterd per thema: topkwaliteit effluent/bruikbaarheid effluent, minimale CO2-emissie; maximaal energiezuinig, maximale grondstofterugwinning, minimale kosten, enzovoorts. De innovaties dragen onder meer bij aan een 100% energieneutraal waterschap in 2030.

 

Jochem Schut, projectleider van Witteveen+Bos: “door rioolwater als bron voor waardevolle grondstoffen te gebruiken, kunnen de waterschappen een belangrijke bijdrage leveren aan de circulaire economie. De ambities van de sector zijn hoog, wat vraagt om een multidisciplinaire aanpak en een stapsgewijze implementatie van de juiste technologie. Tegelijkertijd zijn maatschappelijk verantwoorde keuzes nodig. Door middel van een ALM-studie bekijken we wat specifiek voor waterschap Hollandse Delta de meest kosteneffectieve, duurzame en circulaire methode van zuiveren is voor de komende vijftien jaar. Doordat we in de ALM-studies ver vooruit kijken, voorkomen we zogenaamde ‘lock-ins’ en kunnen we in de variantenstudie nieuwe concepten en innovaties toepassen.”

 
9 september 2020

Goeree krijgt windmolenpark dat waterstof produceert voor huishoudens op het eiland

Bij Stad aan ‘t Haringvliet komen mogelijk windmolens die waterstof maken. Daarmee wordt het voor het dorp makkelijker om de overstap te maken van aardgas naar waterstof als brandstof voor in huis. 

https://www.ad.nl/voorne-putten/goeree-krijgt-windmolenpark-dat-waterstof-produceert-voor-huishoudens-op-het-eiland~ad83985f/


4 september 2020

 

Maikel Peeman derde op 3000m baanwedstrijd Rotterdam

 

De atleten van AV Flakkee hebben sinds juli weer doelen om naartoe te werken, namelijk de baanwedstrijden. Ondanks alle beperkingen zijn deze wedstrijden een begin om weer iets te organiseren. Tot tevredenheid van de organisatie kon donderdagavond 20 augustus PAC Rotterdam 195 atleten verwelkomen. In de snelste serie ging Maikel Peeman er vol voor en zijn strijdlust werd beloont met een persoonlijk record.


Maikel Peeman in actie op de baan (Utrecht, juli 2020)

 

Het programma startte met de recreatieve lopers en in acht series werd naar de finale toegewerkt met daarin de snelste atleten van de avond. In de eerste serie zagen we Ruth Stolk in actie komen, zij finishte na 17.36min. De omstandigheden waren opnieuw zwaar, aan het eind van de middag was het nog 31 graden en de temperatuur zakte maar langzaam, ook de luchtvochtigheid was met 80% zeer hoog. In de vierde serie was het de beurt aan Eric Paul Boeters die zijn debuut maakte op dit onderdeel. Met een eerste kilometer van 3.27min zat hij nog op het schema van zijn richttijd, 10.20min, maar al snel werd duidelijk dat de warmte Boeters teveel parten speelde om dit schema aan te houden. Na een paar zware rondes klokte hij af in 10.57:75. “Helaas, dit was niet mijn dag, volgende keer beter!”

 

Inmiddels was de schemer ingevallen en klonk om 21.15u het startschot voor de zesde serie van 19 atleten met daarbij Eric Wolfert namens AV Flakkee. Bij de start kwam hij wat in het gedrang kwam maar Wolfert was bij de les en zat na 200m alweer goed voorin. De groep was erg compact en er werd voortdurend ingehaald. “Het ging niet hard genoeg, sommigen werden nerveus, kwamen hard langszij, maar vielen een rondje later alweer terug.” De eerste kilometer ging in 3.13min en nu lag het tempo wat strakker, Wolfert besloot nog even te volgen rond plaats acht. “De benen voelden nog goed, ik rekende op een snel slot.” Met 3.09min was de tweede kilometer inderdaad sneller en Wolfert ging nu uitstekend mee in de versnelling die voorin de groep werd ingezet. Met een slotkilometer van 3.06min noteerde hij 9.28:01. “Het begin had iets sneller gemogen maar uiteindelijk ben ik wel tevreden met de race, het was echt pittig met de warmte, met betere omstandigheden zit er nog meer in.”

 

En terwijl Wolfert aan het bijkomen was zag hij zijn trainingsgenoten Ricardo Sint Nicolaas en Maikel Peeman de laatste versnellingen doen voor de start van de finaleserie. Deze zestien atleten hebben allemaal al eens onder de 9.00min gelopen, Peeman liep zelfs al 8.28min en had eigenlijk gehoopt op wat meer concurrentie. “Op de startlijst stonden veel snelle mannen maar sommigen hebben zich op het laatste moment afgemeld, dat is jammer, maar ik ben er klaar voor, we gaan het zien!” Vanuit de start was het de Zeeuw Floris Willeboordse die het initiatief nam en met een openingsronde van 1.06min ging het keihard! Peeman was de enige die kon volgen, en dat niet alleen, hij gooide er in de tweede ronde nog een schepje bovenop! Willeboordse moest passen en volgde op een tiental meters van Peeman die een duizelingwekkend snelle eerste kilometer van 2.39min klokte. Wanneer hij dit vol zou houden zou een tijd rond de 8.00min gelopen worden! Peeman moest het nu echter wel helemaal alleen doen en langzaam liepen de rondetijden wat op, de doorkomst na 2km was 5.30min, een PR was nog altijd binnen bereik. Het was nu Illias El Khabati die uit de achtergrond op kwam zetten, hij had zijn race anders ingedeeld en bij het ingaan van de laatste ronde snelde hij Peeman voorbij om de winst te pakken na 8.23:18. Willeboordse finishte als tweede met 8.24:80 en Peeman werd derde met 8.28:01 (21 p/u). Ricardo Sint Nicolaas zat na twee kilometer in 5.55min keurig op schema om zijn PR van 8.57min aan te scherpen maar in het slot raakte hij de aansluiting kwijt en ging het tempo er wat uit, met 8.59:94 bleef hij nog net onder de 9min.
31 augustus 2020
 

Stad aan 't Haringvliet droomt van een toekomst op waterstof

Is waterstof een goed alternatief voor aardgas voor de verwarming van huizen? Een groep bewoners van Stad aan 't Haringvliet vindt van wel. Zij willen dat hun dorp als eerste dorp in Nederland overstapt op de groene brandstof. Dit najaar hoort het dorp of het Rijk miljoenen wil meebetalen aan die droom.

https://www.ad.nl/voorne-putten/stad-aan-t-haringvliet-droomt-van-een-toekomst-op-waterstof~ae0f06f4/30 augustus 2020

‘CDA en VVD laten zorgen en kansen voor mobiliteit en verkeersveiligheid zien’

Tweede Kamerlid Wytske Postma bezoekt Goeree-Overflakkee

 

Welke uitdagingen zijn er op het gebied van mobiliteit op Goeree-Overflakkee? Hoe pakken we met elkaar de doorstromings- en veiligheidsproblematiek aan, met name met betrekking tot de N57 en N59? Deze vragen stonden centraal tijdens het werkbezoek van Wytske Postma, Tweede Kamerlid en woordvoerder Verkeer van het CDA, aan het eiland.
 Wethouders Tea Both-Verhoeven (CDA) en Peter Feller (VVD) heetten bij de start van het werkbezoek Wytske Postma, Michel Rogier (lid Provinciale Staten CDA), diverse deskundigen op het gebied van mobiliteit én raadsleden van de VVD en CDA van de gemeenten Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard van harte welkom. Voor de deelnemers stond een interactief en afwisselend programma klaar. Zo werd kennis uitgewisseld aan de hand van een tweetal presentaties en er werd een busrit over het eiland gemaakt.


Regionale aanpak

Lennert Onvlee, beleidsadviseur verkeer bij Metropoolregio Rotterdam Den Haag, vertelde in zijn presentatie over de uitkomsten een onderzoek naar de bereikbaarheid op Voorne-Putten, het gebied aangrenzend aan Goeree-Overflakkee. Henk Groeneveld, beleidsadviseur mobiliteit van de gemeente Goeree-Overflakkee, benadrukte in zijn presentatie het belang van een regionale aanpak bij mobiliteitsvraagstukken en een goede samenwerking met omliggende gemeenten en andere betrokken partners. Ook lichtte hij toe dat oplossingen voor de problematiek niet alleen gezocht moeten worden in het normale wegverkeer. Er liggen ook kansen in het reizen met het openbaar vervoer, maar bijvoorbeeld ook voor vervoer via het water.
 

In een busrit deed het gezelschap diverse plekken aan op Goeree-Overflakkee. Zo werd een bezoek gebracht aan de N59, ter hoogte van de Schaapweg. Daar werd stilgestaan bij het project ‘N59 de weg van de toekomst’. De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan een maatregelenpakket die de veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie op en rondom de N59 gaan verbeteren. Eén van de belangrijkste maatregelen is de realisatie van een middenbermscheiding.


Met elkaar

Tijdens haar werkbezoek viel het Wytske Postma op hoe goed er rondom het thema mobiliteit wordt samengewerkt op Goeree-Overflakkee. “Kijk maar naar deze bijeenkomst, vertegenwoordigers van het CDA en de VVD gaan actief het gesprek met elkaar aan. De politieke kleur is niet belangrijk, er wordt gekeken naar de opgave. En die opgave is er, op het gebied van mobiliteit en de verkeersveiligheid.”


Het Tweede Kamerlid vindt het goed dat niet alleen wordt gewerkt aan het verbeteren van het wegennet, er wordt ook ingezet op het beïnvloeden van gedrag. “Het stimuleren van thuiswerken vind ik daar een goed voorbeeld van. Mooi om te zien dat er zo creatief wordt nagedacht op Goeree-Overflakkee!” 28 augustus 2020


Dit gaat over de staalslakken die nu in de polder in Oude-Tonge zijn gestort
 

Bedrijf wil duidelijkheid: ‘Geen regels overtreden bij stort staalslakken’

 

De staalslakken in de polder tussen Hellevoetsluis en Rockanje zijn al meer dan een jaar weg, maar de juridische strijd over de vraag óf er regels zijn overtreden en wie de rekening moet betalen, gaat door.
 

https://tinyurl.com/yye32uvv28 augustus 2020

 

Experiment van waterschap met Bokashi blijkt een succes

 

Een experiment van waterschap Hollandse Delta met Bokashi blijkt een succes. Met deze methode is grasmaaisel van dijken, slootkanten en wegbermen omgezet in een bodemverbeteraar. Het wordt vandaag uitgereden over akkers in Oud-Beijerland en Strijen.


Heemraad Petra van Nes met Bokashi (Foto: PR)
 

Het klinkt als een Oosterse vechtsport, maar Bokashi is het Japanse woord voor 'gefermenteerd organisch afval'. Fermentatie is het omzetten van biomassa door bacteriën, gisten en schimmels in een bodemverbeteraar. Eind juni is bij twee landbouwers in de Hoeksche Waard in totaal 600 m³ maaisel en blad afgedekt en in twee maanden tijd door het natuurlijke proces omgezet.

 

Heemraad Wegen en Groen Petra van Nes-de Man: “De Bokashi-methode is een manier om het grasmaaisel van onze dijken, slootkanten en wegbermen circulair en duurzaam te verwerken. Bovendien zorgt de lokaal toepassing op aangrenzende percelen voor minder transport en daardoor minder CO² wat beter is voor het klimaat. Het mes snijdt dus zo aan twee kanten.”

 

Organische voedingsstoffen behouden

Bokashi is in de jaren tachtig bedacht door een Japanse professor. Het is vergelijkbaar met compost, maar heeft belangrijke voordelen. Bij compostering gaat een deel van de snel afbreekbare organische stof verloren. Bij Bokashi worden deze voedingsstoffen nauwelijks afgebroken en blijven behouden. Bovendien brengt het meer structuur in de grond dan compost.

 

Verschillende agrariërs in de Hoeksche Waard zijn al geïnteresseerd in het gefermenteerd maaisel en willen deelnemen.

 
27 augustus 2020

Opinie: Mensen eten graag plantaardig, help ze daarbij


Het helpt niet dat er gestunt mag worden met vlees, dat duurzaam eten veel duurder is en dat de overheid zelf met haar inkoopbeleid maar mondjesmaat een voorbeeld stelt.


https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/opinie-mensen-eten-graag-plantaardig-help-ze-daarbij/
26 augustus 2020


Cancelen van het jaarlijkse windsurf evenement DAM-X 

Sinds 2013 organiseert Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam jaarlijks het watersport evenement DAM-X met als hoogtepunt het EK freestyle windsurfen. Helaas is de organisatie genoodzaakt ook dit evenement, wat begin oktober plaats zou vinden, te cancelen.

"We hebben dit besluit zo lang mogelijk proberen uit te stellen maar zijn tot de conclusie gekomen dat er geen andere optie mogelijk is. We hebben geprobeerd een mogelijkheid te vinden om toch iets te organiseren, aangezien er al zoveel wordt gecanceld, maar op dit moment zien wij geen manier een evenement op een leuke en verantwoorde manier te realiseren." De afgelopen periode is hierover veel contact geweest met de gemeentes, sponsoren en andere betrokken instanties van DAM-X.

I.v.m. COVID-19 is het niet mogelijk alle Europese windsurf toppers op locatie te krijgen en daarnaast iets leuks op te zetten voor een groot aantal bezoekers. Onze gasten hebben een bepaalde verwachting van het evenement die wij als organisatie natuurlijk graag waar maken. Omdat we vele side-events zoals de BBQ, Boardsports- & foodmarket, etc. al niet kunnen organiseren en strenge terrein regels op zullen moeten stellen wordt het voor onze bezoekers geen leuk uitje meer; en het teleurstellen van onze bezoekers is wel het laatste wat we willen.

Daarnaast dragen wij als organisatie natuurlijk een grote verantwoordelijkheid met ons mee bij het realiseren van een evenement, helemaal tijdens deze COVID-19 crisis. Het is niet realistisch dat dit op een verantwoorde manier te organiseren valt en zowel wij als organisatie als onze sponsoren hebben niet de mogelijkheid een dusdanig groot financieel risico te lopen met doorgang van dit evenement. Dat kan dit jaar gewoonweg niet. Natuurlijk balen wij ontzettend van dit besluit.

Al het werk dat er al ingestoken is en het uitkijken naar één van de leukste weekenden van het jaar is ineens voorbij. We hebben begrip voor alle maatregelen maar vooral voor onze gasten en alle betrokkenen is het toch wel een hap uit een zure appel. We hopen met dit bericht iedereen toch nog tijdig te kunnen informeren. Natuurlijk kijken we alvast met één oog naar 2021 en daarom willen we via deze weg bekend maken dat onze 6e editie van DAM-X plaats zal vinden van vrijdag 08 t/m zondag 10 oktober 2021!25 augustus 2020

Betere beschutting en schuilmogelijkheden weidedieren noodzakelijk

 

De  Partij voor de Dieren in Zuid-Holland dringt bij de provincie aan om meer beschuttings- en schuilmogelijkheden voor weidedieren te realiseren. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld en vraagt het provinciebestuur zich actief in te zetten om dierenwelzijn hiermee beter te waarborgen.

 


Foto: Maria Evers


Uit een recente steekproef van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier op een tropische dag blijkt dat bijna driekwart van de schapen in de hitte staat zonder enige vorm van schaduw.  De organisatie trof duizenden hijgende schapen aan met hittestress. Dierenwelzijn wordt geschaad wanneer weidedieren bij 30 graden of meer de hele dag in de volle zon staan. Voldoende schaduw- en schuilplekken en vers water zijn noodzakelijk om hittestress bij weidedieren tegen te gaan.

 

Zuid-Holland heeft veel schapen, maar naast schapen staan ook koeien en andere dieren, zoals geiten en paarden in weilanden zonder enige beschutting tegen extreme weersomstandigheden. Door de klimaatverandering zullen extremere weersomstandigheden als hitte, droogte en wateroverlast steeds vaker voorkomen. Weidedieren moeten hiertegen beschermd worden. Wettelijk is bepaald dat dieren bescherming moet worden geboden tegen slechte weersomstandigheden, als hitte, maar ook kou, storm en regen (art. 1.3 en 1.6 Wet dieren).

 

De Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur of zij het ontbreken van beschutting van weidedieren ook als een probleem ziet en om zich vanuit haar taakstelling te gaan inspannen meer beschutting in en rond weilanden, waar dieren worden gehouden, te realiseren, zoals bomen en schuilstallen.

 

In het huidige provinciale beleid zijn schuilstallen slechts in een beperkt aantal gebieden toegestaan. Het is momenteel voor velen niet duidelijk wat de geldende regels zijn en of een schuilstal bijvoorbeeld vergunningplichtig is. De partij vraag of het beleid voor schuilstallen kan worden uitgebreid naar de gehele provincie, daar waar weidedieren staan en wil weten of een generieke ontheffing kan worden verleend, als er voldaan wordt aan (landschappelijke) randvoorwaarden.

 

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: ‘Het provinciebestuur heeft in het coalitieakkoord opgenomen om in het landelijk gebied meer ruimte te voorzien voor bomen en dat zij zich samen met veehouders gaan inzetten voor dierenwelzijn. Dat biedt voldoende mogelijkheden om vanuit de taken ruimtelijke ordening en landbouw te gaan inzetten op betere bescherming van weidedieren. We gaan er van uit dat het provinciebestuur dit gaat oppakken in het belang van verbetering van dierenwelzijn en dat weidedieren beter beschermd gaan worden.’

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland, telefoon: 06-42741835, e-mail: [email protected].

 

Profiel van de Partij voor de Dieren

De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een samenleving voor mens, dier en natuur waarbij duurzaamheid, mededogen, persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid de uitgangspunten vormen. Voor meer informatie: www.partijvoordedieren.nl
25 augustus 2020

 

Werkzaamheden Korteweegje Dirksland tot eind 2020
 

Tot en met eind 2020 zijn er werkzaamheden in het Korteweegje in Dirksland. Aannemer Siers start in opdracht van DNWG op maandag 31 augustus met het vervangen van de drinkwaterleiding en het aanpassen van de huisaansluitingen. Daarvoor worden graafwerkzaamheden uitgevoerd in de straat en het trottoir. Alle aanwonenden hebben een brief ontvangen over de werkzaamheden.
 

De waterleiding ligt tussen industrieterrein Watertoren en de rotonde in het dorp. De werkzaamheden duren ongeveer zestien weken, wanneer zich geen onvoorziene situaties voordoen. Het fietspad achter de woningen aan de Korteweegje 14 tot en met 26 wordt op termijn tijdelijk afgesloten. (Brom)fietsers worden hier veilig omgeleid met borden. De werklocaties worden afgezet en zo klein mogelijk gehouden om de veiligheid voor de omgeving te garanderen. 
 

Wekelijks is de bouwkeet van Siers op woensdag van 13.00 tot 14.00 uur geopend voor vragen van omwonenden of andere belangstellenden of belanghebbenden. De bouwkeet is te vinden aan het Korteweegje 65. De voortgang van de werkzaamheden is te volgen via de BouwApp. Deze is gratis te downloaden voor telefoon of tablet (in de Playstore of in de Appstore). De app geeft met regelmaat informatie over de voortgang van de werkzaamheden, wegafsluitingen, omleidingen, enzovoort.
 

Netbeheerder Evides Waterbedrijf produceert en levert drinkwater in Zuidwest-Nederland. In opdracht van Evides werkt DNWG aan het drinkwaterleidingnet.


24 augustus 2020
 

7e editie Week van de Goereese Vis gaat door
 

Veel visliefhebbers genieten ieder jaar van de Goereese vismenu’s bij de deelnemende restaurants op Goeree-Overflakkee. De 7e editie van het jaarlijkse visfeestje van 28 augustus t/m 5 september gaat dankzij de enthousiaste horeca op het eiland door. Negentien restaurants serveren een week lang een vismenu met verse vis uit de Noordzee.Stellendamse garnaal door Maud van obs De NobelaerDe Week van de Goereese Vis staat in het teken van culinair en cultureel genieten van vis op je bord tot visserij gerelateerde activiteiten op Goeree-Overflakkee voor het hele gezin. Het evenement heeft als doel, de heerlijke lokale vis en Stellendamse garnalen aan zo veel mogelijk inwoners, toeristen en consumenten smakelijk te serveren bij de horeca op Goeree-Overflakkee. Door het coronavirus valt het culturele onderdeel met activiteiten dit jaar af, evenals de officiële opening.


Waardering

De organisatie is blij dat ze niemand teleur hoeven te stellen. Na een belronde reageerden horecadeelnemers enthousiast om weer deel te nemen in een voor hen moeilijk jaar. “We hopen weer op een smakelijke en succesvolle week. Voor zowel de restaurants die meedoen, als de visliefhebber die weer volop keus heeft uit heerlijke vismenu’s. En wij? Wij hopen dat de kok en consument nog meer waardering krijgt voor het product Noordzeevis en de vissersvloot,” zegt Caroline Melissant, medeorganisator van het evenement en voorzitter van Stichting Verbreding Visserij GO.


Stellendamse garnaal

Geen feestelijke opening, maar ze zijn er toch gewoon hoor, laat de organisatie met een lach weten. Vier het seizoen van de Stellendamse garnaal, roepen ze iedereen dan ook op. Dat kan in de horeca, want de meeste restaurants hebben de ‘gornet’ verwerkt in het vismenu. Of koop ze bij de visspecialist. Omdat de bewoners er altijd zo enorm naar uitkijken zet de organisatie zich ook weer in ongepelde garnalen bij zorgcentrum De Vliedberg in Ouddorp te bezorgen waar de bewoners toch van het jaarlijkse feestje, dit keer zonder mee-pellers en kijkers, traditiegetrouw kunnen genieten.


Vlag

Begin dit jaar is kunstenares Mirian Zimmerman in groep 7/8 van basisschool de Nobelaer in Oude-Tonge aan de slag gegaan met ontzettend creatieve leerlingen met als opdracht het maken van een nieuw vlagontwerp. Het kunstwerk van Maud waarop de Stellendamse garnaal pronkt is het winnende ontwerp en zal wapperen op het eiland tijdens De Week van de Goereese Vis!


Proeverij

De 20e deelnemer van De Week van de Goereese Vis is geen restaurant maar een wijngaard in Goedereede waar op 29 augustus en 3 september bijzonder smaakvolle proeverijen met vis, garnalen, streekproducten en natuurlijk wijn worden georganiseerd door Gert-Jan van Veen van GoedeReede Wijnen. www.goedereedewijnen.nl  
23 augustus 2020

 

‘Maak Grevelingen zo snel mogelijk zoet’

SCHARENDIJKE - Het Grevelingenmeer moet zo snel mogelijk zoet worden. Dat is nodig om in de toekomst te zorgen voor voldoende zoet water in Zeeland. Adviesgroep Borm & Huijgens uit Etten-Leur, specialisten op het gebied van waterbeheer, pleit daarvoor in een brief aan het Zeeuwse provinciebestuur.


https://tinyurl.com/y37yw3t5

23 augustus 2020Volkskrant

ANALYSE RIVM

 

Waarom het RIVM steeds meer onder vuur ligtDe wetenschappelijke kennis over covid-19 ontwikkelt zich razendsnel. Het OMT zal zijn adviezen daarom af en toe moeten herzien als gevolg van voortschrijdend inzicht. Alleen dat al kan de indruk wekken van zwalkend politiek beleid, gebaseerd op adviezen van wetenschappers die er ook maar een slag naar slaan.

Hans Brug bevestigt dat wetenschappelijk medewerkers van het RIVM getraind worden in de omgang met ambtenaren om ze weerbaar te maken tegen politieke beïnvloeding. Als er geen politieke druk is, zoals Brug beweert, vanwaar dan die trainingsprogramma’s?

Lees verder: 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/waarom-het-rivm-steeds-meer-onder-vuur-ligt~b624f7bc/


20 augustus 2020
 

Gifspuit in de ban in Zuid-Hollandse natuur

 

Beheerders van Zuid-Hollandse natuurgebieden mogen geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer gebruiken. Dat is vastgelegd in het Natuurbeheerplan 2021 dat door Gedeputeerde Staten is vastgesteld.

https://tinyurl.com/y2ugsesq

19 augustus 2020


Volkskrant:
 

Ook maanden na corona nog extreem moe: ‘Dit is een nieuwe ziekte. En een buitensporige’

 

Fysiek lijkt er niets aan de hand en toch heeft een deel van de ex-covid-patiënten maanden later nog altijd ernstige klachten. Die lijken sterk op een onbegrepen aandoening, het chronisch­vermoeidheidssyndroom. Het onderzoek ernaar komt nu op gang.


https://tinyurl.com/y56w8ufg18 augustus 2020
 

Groeiende hoop op blijvende immuniteit tegen covid-19

 

Voor het eerst is aangetoond dat mensen die de ziekte al eens gehad hebben geen tweede keer covid-19 krijgen. Dat is uitstekend nieuws voor ­groepsimmuniteit en een vaccin.


Dries De Smet


https://www.standaard.be/cnt/dmf20200817_97566526

 13 augustus 2020
 

Ricardo Sint Nicolaas verpulvert PR op de 5000m in Utrecht
 

 

Nu er weer baanwedstrijden worden georganiseerd hebben ook de atleten van AV Flakkee weer doelen om naartoe te werken. Op de baan van sportpark Maarschalkerweerd in Utrecht werd vrijdag 7 augustus de derde Track Meeting van dit seizoen georganiseerd, een mooie opstap voor de organisatie die het slotweekend van augustus ook het NK verzorgt. Ricardo Sint Nicolaas zette namens AV Flakkee een bijzonder mooie tijd neer op de 5000m.
 

 

Overdag was het met 36 graden extreem warm en in de avonduren zakte het kwik erg langzaam, toen de zon eenmaal onder was stond er nog altijd 27 graden op de meter. “Ik ga zeker proberen om mijn persoonlijk record van 15.38min aan te vallen maar als ik zie hoe zwaar sommige atleten het hebben blijf ik even voorzichtig,” aldus Sint Nicolaas. De snelste serie werd gewonnen door Filmon Tesfu in een tijd van 14.07:09, totaal bleven vijftien lopers onder de grens van 15.00min, wat ook laat zien dat deze wedstrijd zeer sterk bezet was.


Om 22.00u klonk het startschot voor de tweede serie van 23 atleten met daarbij Sint Nicolaas die uitstekend vertrokken was. In de eerste kilometer zagen we hem keurig rond plaats zeven volgen in een groepje. De doorkomst na twee km was 6.18min, een veelbelovende start! Er werd goed samengewerkt waardoor het tempo zeer strak bleef, gaandeweg de ronden werd er zelfs wat versnelt. Sint Nicolaas liep erg soepel en ging ogenschijnlijk makkelijk mee in het tempo, met 12.25min na 4km was een PR in de maak. De atleten in zijn groepje versnelden hard en Sint Nicolaas moest nu echt alles geven om bij te blijven, maar het lukte! Met een sterke eindsprint zette hij een fantastische 15.26:91 (19,3 p/u) op de klok. “Dit is super, afgelopen voorjaar was ik in topvorm voor de marathon, die ging helaas niet door, maar nu deze mooie 5000m, dat geeft toch voldoening en beloning voor de vele trainingsuren!”

 


 


Na deze topprestatie was het de beurt aan Eric Wolfert die in de derde serie van de 5000m in actie kwam. “Ik ben benieuwd hoe dit uitpakt, het is echt benauwd, ik ga iets rustiger starten dan anders.” De eerste km ging geheel volgens plan in 3.20min, daarna zakte het tempo van zijn groepje wat in. Dat ging Wolfert te langzaam, hij nam nu zelf het initiatief en bracht het tempo weer terug naar 3.20 p/km. De andere atleten konden niet volgen waardoor Wolfert al snel in de wedstrijd alleen tussen twee groepjes liep. Het tempo bleef weliswaar stabiel maar dit was niet gunstig om zuinig de rondjes door te komen. Pas in de vierde km kreeg Wolfert weer aansluiting van achteren. “Eenmaal in de slipstream van het groepje voelde het weer vrij makkelijk, normaal zit ik in deze fase veel dieper in de reserves, ik denk dat de hitte dat nu niet toeliet, die haalt de pit eruit.” Met een goede slotkilometer van 3.15min finishte Wolfert na 16.48:58. “Voor nu oké, maar het kan zeker harder!”

 

Donderdag 23 juli werd in Hilversum een baanwedstrijd 800m georganiseerd. Namens AV Flakkee waren Edwin en Ruth Stolk en André van der Meijde afgereisd naar het Gooi. “Er zijn nu bijna geen wedstrijden en je zoekt toch een doel, voor mij is dat het NK masters waar ik in de categorie 45-50jr zal meedoen. Het is al jaren geleden dat ik een 800m gelopen heb dus ik ben beniewd!”, aldus de zeer ervaren Edwin Stolk die na vele jaren atletiek nog altijd veel plezier heeft in de sport. Het lukte hem om zijn race goed in te delen, de eerste 500m volgde hij de groep en met een mooie eindsprint finishte hij na 2.21:42. Ruth Stolk finishte na 3.17:93 en André van der Meijde passeerde de streep na 3.29:34. De Flakkeese ploeg hoopt donderdag 20 augustus bij Rotterdam Atletiek een baanwedstrijd 3000m te lopen, gezien het topdeelnemersveld liggen er kansen, zeker als de temperatuur een beetje zakt.
8 augustus 2020

 

Boer Mosselman is blij met zijn experiment: ‘het wordt elke week mooier’

 

Boer Cornelis Mosselman gooide dit voorjaar het roer om. Hij schakelde over van traditionele landbouw naar biologisch en verbouwt zijn gewassen in stroken. ,,Ik zie nu al veel meer leven.”


https://www.ad.nl/voorne-putten/boer-mosselman-is-blij-met-zijn-experiment-het-wordt-elke-week-mooier~a91742ba/

 4 augustus 2020
 

1600 zorgprofessionals: wacht niet op vaccin, maar werk aan gezonde leefstijl


Het kan nog maanden tot jaren duren voordat er een vaccin of geneesmiddel beschikbaar is tegen het coronavirus. Maar dat betekent niet dat we tot die tijd stil moeten zitten. Meer dan 1600 artsen en andere medisch experts roepen Nederlanders op om meer werk te maken van een gezonde leefstijl. Want fit zijn verkleint de kans op ernstige symptomen en vergroot de kans op een spoedig herstel.


https://tinyurl.com/yxsdqwhs
 3 augustus 2020


 

Verkeer op Goeree-Overflakkee eist veel meer slachtoffers dan ergens anders: ‘Elke gewonde is er één te veel’

 

Nergens in de regio Rijnmond sterven zoveel mensen in het verkeer als op Goeree-Overflakkee. Vooral onder jongeren maakt het verkeer veel slachtoffers. ,,We hebben een wegennet dat problemen geeft.”

https://www.ad.nl/voorne-putten/verkeer-op-goeree-overflakkee-eist-veel-meer-slachtoffers-dan-ergens-anders-elke-gewonde-is-er-een-te-veel~ab334bf3/

28 juli 2020


uit: PZC

Antwerpen voert avondklok in en verplicht mondkapjes


In de hele provincie Antwerpen worden extra maatregelen genomen om het stijgende aantal coronabesmettingen in te dammen. Zo wordt een avondklok ingesteld vanaf 23.30 uur tot 06.00 uur, en moeten de horeca dicht om 23.00 uur. De maatregelen gaan vandaag in en blijven in elk geval vier weken van kracht.
 

https://tinyurl.com/y5fkkljc24 juli 2020

 

17.000 zonnepanelen wekken groene stroom op voor Hollandse Delta
 

Aanleg vijf zonneparken gestart
 

 

HVC start met de aanleg van vijf zonnepaneelparken op vijf rioolwaterzuiveringen van waterschap Hollandse Delta. De zonneparken in Barendrecht, Goedereede, Middelharnis, Numansdorp en Zwijndrecht met in totaal bijna 17.000 zonnepanelen wekken samen 6,6 MWh op.
 


 

Heemraad Leo Stehouwer van het waterschap, wethouder Tanja de Jonge van de gemeente Barendrecht en directeur Duurzame Energie Arjan ten Elshof van HVC gaven vandaag in Barendrecht het officiële startsein voor de start van de bouw.

 

Barendrecht is met 7.000 zonnepanelen de grootste. Dan volgen Zwijndrecht (3.800 zonnepanelen), Middelharnis (3.300), Goedereede (1.700) en Numansdorp (1.000). In totaal wekken de zonnepanelen genoeg energie op om in de totale energiebehoeften van deze locaties te voorzien.

 

Heemraad rioolwaterzuivering, duurzaamheid en energie Leo Stehouwer: “Positief dat we samen met onze partner HVC een groot deel van onze duurzaamheidsopgave kunnen realiseren. Samen met HVC geven we invulling aan de energiedoelstelling van waterschap Hollandse Delta, namelijk energieneutraal in 2030.”

 

Ruimte nuttig gebruiken voor zonne-energie
 

Bij de aanleg van de rioolwaterzuiveringen werd rekening gehouden met toekomstige uitbreiding. Op een deel van deze ongebruikte grond komen nu de zonneparken voor de opwekking van groene stroom. Er blijft nog voldoende terrein over voor eventuele uitbreiding.

 

Wethouder van de gemeente Barendrecht Tanja de Jonge: “Om in een gezonde leefomgeving comfortabel te kunnen wonen en recreëren moeten we overstappen naar duurzame energiebronnen. Zonne-energie speelt een belangrijke rol hierbij. In Barendrecht kijken we naar geschikte daken en zones langs infrastructuur. Het zonnepark van HVC en het waterschap is een voorbeeld van hoe het opwekken van duurzame energie goed past in het landschap langs de A29. Ik ben blij met de bijdrage van het zonnepark aan de Barendrechtse ambitie om CO2-neutraal te worden.”

 

 

 

Samenwerken aan duurzaamheid

In 2017 tekenden het waterschap en duurzame energie- en grondstoffenbedrijf HVC een overeenkomst om samen duurzame energieopwekking op waterschaplocaties te realiseren met zonne-energie en windenergie. Het doel is om te werken aan een energieneutraal waterschap in de toekomst. De realisatie van de vijf zonneparken is de eerste concretisering van deze samenwerking.

 

WSHD is, net als 5 andere waterschappen en 44 gemeenten, aandeelhouder van HVC. Voor de waterschappen zorgt HVC voor het transport en de verwerking van het rioolwaterzuiveringsslib. De duurzame ambities gaan daarnaast verder.

 

Arjan ten Elshof, directeur Duurzame Energie van HVC: “Samen met de waterschappen zetten we in op hergebruik van waardevolle grondstoffen uit het slib en verduurzaming. Onder andere door zon- en windprojecten te realiseren, zoals nu bij waterschap Hollandse Delta.”

 

Het waterschap onderzoekt nog of ook de waterzuivering in Oostvoorne kan worden benut voor het opwekken van zonne-energie.

 

Op de foto van links naar rechts: Arjan ten Elshof (HVC), Tanja de Jonge (gemeente Barendrecht) en Leo Stehouwer (waterschap Hollandse Delta) met op de achtergrond de locatie voor het zonnepark. 

21 juli 2020

 

Maikel Peeman imponeert op 3000m bij herstart atletiekseizoen

 

Half maart werd de sportkalender abrupt en noodgedwongen stopgezet door de corona-maatregelen. De doelen moesten in de ijskast maar op vrijdag 10 juli kwam er met de Track Meeting in Utrecht een eind aan de wedstrijdloze periode. Maikel Peeman zette direct een indrukwekkende tijd neer op de 3000m.

 


Maikel Peeman geeft alles in de laatste meters van de 3000m baanwedstrijd in Utrecht. (Foto: Bjorn Parée).

Aangekomen op sportpark Maarschalkerweerd zagen we veel blijde gezichten, iedereen was zeer verheugd dat er weer een wedstrijd was! “Als je bijna elke dag traint, zoals iedereen hier, is het goed om een doel te hebben, dat houdt je gemotiveerd,” aldus Peeman die zijn conditie onderhoud met hardlopen maar ook fietsen en zwemmen. Eric Wolfert was er ook bij namens AV Flakkee. “In de trainingen merk ik dat de vorm goed is, dus ik heb echt zin in deze race! Ik had gehoopt deze zomer de training voor de Kustmarathon in oktober op te pakken, helaas gaat die niet door, dus het is nu wel fijn dat het baanseizoen geopend is!”

 

Het startveld was uitzonderlijk, de eerste én enige wedstrijd na lange tijd, daar wil iedereen wel bij zijn! Zo zagen we profs als Michel Butter, Ronald Schroer en Bart van Nunen om er maar een paar te noemen. Zij stonden om 22.15u klaar met 25 atleten voor de eerste serie 3000m met daarbij ook Maikel Peeman. “Ik heb ingeschreven op mijn PR van 8.28min, het is lastig te zeggen of ik dat al kan lopen maar het plan is wel om op dat schema weg te gaan.” De omstandigheden waren ideaal, bijna windstil en zo’n 15 graden. Peeman had een goede start en zat in het tweede groepje met vijf andere atleten waaronder Michel Butter. Na een snelle openingskilometer van 2.48min zagen we Peeman met machtige passen tempo maken op kop van het groepje, de atleet uit Sommelsdijk blaakte van het zelfvertrouwen, hij liet grote namen bikkelen om in zijn spoor te blijven! In de tweede kilometer bleef het groepje mooi bij elkaar en ook het tempo was nog altijd zeer hoog. In het slot wisten mannen als Butter er nog een flinke versnelling uit te gooien, dat was voor Peeman teveel gevraagd maar hij bleef strijden en noteerde een geweldige 8.30:56, een gemiddelde snelheid van 21 p/u en goed voor de twaalfde plaats! “Dit is echt heerlijk, zo’n mooie tijd en zo goed mee in dit sterke veld, dat geeft enorm veel vertrouwen!”

 


 Eric Wolfert in de laatste meters van de 1500m baanwedstrijd in Utrecht. (Foto: Bjorn Parée).

In de tweede serie was het de beurt aan Eric Wolfert. “De 3000m op de baan loop ik graag, het is heel goed voor de snelheid die de basis vormt voor de langere afstanden”. Met zijn PR van 9.19min was Wolfert één van de langzaamste atleten van deze serie waar de meesten rond de 9.00min liepen. Met een openingskilometer van 3.06min was hij keurig vertrokken, daarna zakte het tempo even wat in. “De benen moesten even wennen aan dit harde tempo maar gelukkig was het Siem Uittenhout (Utrecht) die overnam en zo kon ik aanhaken.” Met 3.10min op de tweede km was het verval beperkt en in het slot zagen we Wolfert in zijn element komen, met een mooie versnelling finishte hij in een uitstekende 9.23:55 (19,2 p/u). Eerder op de avond kwam Ruth Stolk in actie op de 100m, daar sprintte ze naar 16.12sec. “Als ik nog iets beter oefen op de start kan ik het zeker nog wat sneller!”

 

De organisatie was zeer tevreden met het verloop van de avond, vanwege het succes werd er zaterdagmiddag 18 juli een extra Track Meeting ingelast. Eric Wolfert had de smaak te pakken en liep de 1500m. Het was met 27 graden erg warm en iets voor 14u klonk het startschot voor serie vier waar Wolfert in de eerste ronde in de staart van de groep volgde. Al snel verbrokkelde het veld en Wolfert kon van achteruit elke ronde een paar plaatsen opschuiven om uiteindelijk na 4.28:21 (20,1 p/u) te finishen. “Achteraf ben ik iets te voorzichtig gestart maar het voelde goed zo!”

 

 

21 juli 2020

 

Blije bijeenkomst van leden Zang Apollo

Theetuin De Bongerd in Herkingen bood genoeg ruimte voor een groot deel van de leden van Gemengde Zangvereniging Apollo, om bij elkaar te komen ter afsluiting van het (corona)seizoen 2019-2020. Teleurstellend was dat het jubileum vanwege het 100-jarig bestaan in april, geen doorgang kon vinden. Onder leiding van dirigent Els van de Wetering hopen de leden dat alsnog volgend jaar te kunnen doen.


Apollo Zang vier het 40-jarig jubileum van Aat Vroegindeweij 

Wat hebben ze elkaar moeten missen. Het was al vier maanden geleden, dat de leden voor de laatste repetitie bij elkaar kwamen in Ons Dorpshuis van Nieuwe-Tonge. En toen kwam het virus. Een virus dat ook nog eens veel slachtoffers maakte bij zangkoren. Er zat niets anders op dan een maandenlange stilte. Voor zover dat kon, zongen de koorleden nog wel thuis een liedje. Soms via YouTube met een ander koor mee of gewoon in de badkamer of op de fiets.

Het was niet alleen het zingen dat gemist werd, maar ook het samenkomen. De gezelligheid van elke donderdagavond bezig zijn met het instuderen van nieuwe liedjes en uit volle borst zingen van de bekende nummers. Ruim twintig leden die in de gelegenheid waren, kwamen zaterdag 18 juli naar de theetuin, waar ze door Matie Almekinders van koffie, thee en later nog een hapje en een drankje werden voorzien.

Jubilaris
Het was ook een prima gelegenheid om jubilaris Aat Vroegindeweij in het zonnetje te zetten. Veertig jaar deelt zij niet alleen haar zanghobby maar ook lief en leed met de vereniging. Dat was een mooi moment. Erelid Lia Bruggeman sprak haar verdriet uit over het effect van corona op de viering van het jubileum van de zangvereniging, waarbij haar vader nog aan de wieg had gestaan. Maar de leden willen graag doorgaan en u zult zeker nog van ze horen.


 

 

 

18 juli 2020

 

Ontmoet dr. Leesplezier bij de Bieb!

Tijdens de zomervakantie weten kinderen soms niet meer wat ze moeten gaan lezen. Elk boek in huis hebben ze al uit. Of ze vinden lezen helemaal niet leuk maar het is wel belangrijk om te blijven lezen. Heb jij thuis zo’n kind? Dan weet dr. Leesplezier raad.Zij komt langs in de vestigingen van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en Bibliotheek de Boekenberg om kinderen advies te geven over het boek wat past bij hun interesse. Is je kind helemaal gek van dino’s? Wil hij alles weten over de Romeinen? Of heb je een dochter die gek is van paarden? Samen gaat dr. Leesplezier op zoek naar hét leukste, beste of spannendste boek.

Dr.Leesplezier komt langs tijdens SummerSchool

Dr. Leesplezier komt langs op de tijden dat de Bieb ook SummerSchool organiseert. Kinderen kunnen na deelname aan een van de actieve en uitdagende workshops van SummerSchool meteen langslopen voor advies over het perfect leesboek om de zomer mee door te komen.

Dr. Leesplezier is op woensdag 22 juli en 12 augustus van 12.00 – 13.00 uur in Hellevoetsluis en woensdag 5 augustus van 11.00 – 12.00 uur en donderdag 20 augustus van 12.00 – 13.00 uur in Middelharnis. Vooraf aanmelden is niet nodig, zoek dr. Leesplezier op bij de jeugdboeken en laat je verrassen!

----

 

Een zomer vol lezen én doen! Wat is er te doen in de Bieb?

 

Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta organiseert in de zomervakantie actieve, uitdagende en leerzame activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar onder de noemer SummerSchool. Voor volwassenen is er de SummerAcademy met korte, praktische workshops.  Kijk voor het complete programma en aanmelden op www.bibliotheekzuidhollandsedelta.nl. Je hoeft geen lid te zijn om deel te nemen!

 

 • 23 juli  van 10.00 – 12.00 uur                          SummerSchool: Programmeren in de bieb in Middelharnis
 • 30 juli van 10.00 – 12.00 uur                           SummerSchool: GigaGrootGanzenbord in de bieb in Middelharnis
 • 5 augustus van 10.00 – 11. 00 uur                  SummerSchool: Kleuterochtend BoemPatsBoem in de bieb
   in Middelharnis
 • 6 augustus van 10.00 – 12.00 uur                   SummerSchool: EscapeRoom in de bieb in Middelharnis
 • 11 augustus van 10.00 – 12.00 uur                 SummerAcademy: Schilderen voor ouder en kind bij HoutenKaap in Ouddorp
 • 13 augustus van 10.00 -12.00 uur                  SummerSchool: Regisseren met BiebTV in de bieb in Middelharnis
 • 14 augustus van 10.00 – 11.30 uur                 SummerAcademy: wandel door historisch Middelharnis o.l.v. Bertrand van den Boogert. Start bij de bieb in Middelharnis
 • 19 augustus van 10.00 – 12.00 uur                SummerAcademy: natuurfotografie. Verzamelen bij de Kwade Hoek.
 • 20 augustus van 10.00 – 12.00 uur                SummerSchool:Bloemen&Plantenfestijn in de bieb in Middelharnis
 • 24 augustus van 10.00 tot 12.00 uur             SummerAcademy: introductieles Spaans in de bieb in Middelharnis
 • 27 augustus van 10.00 tot 12.00 uur             SummerSchool: muziek maken met BoomWhackers in de bieb in Middelharnis

18 juli 2020
 

Impuls van € 15 miljoen voor een vitale regio

Regio Deal Zuid-Hollandse Delta is rond

 

Eén gezamenlijk label voor streekproducten, een vacaturebank voor de regio, een netwerk van onderwijscampussen én meer waterstoftankstations. Een greep uit de projecten waarmee de regio Zuid-Hollandse Delta aan de slag gaat. 3 eilanden – 6 gemeenten – staan te trappelen om zich te ontwikkelen tot koploper op het gebied van agrifood, landschap en toerisme, zorg, duurzaamheid en innovatie.

 

Met de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta bundelen de gemeenten Brielle, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Nissewaard en Westvoorne de krachten om hun aantrekkelijkheid en vitaliteit te versterken. Op vrijdag 17 juli ondertekenden de 6 burgemeesters op het eiland Tiengemeten – als een symbolisch knooppunt van alle gemeenten – de definitieve Regio Deal. De eilanden hebben voor hun ambities een bedrag van € 7,5 miljoen van het Rijk ontvangen en dragen daar zelf nog eens € 7,5 miljoen aan bij. Symbolisch legden de burgemeesters en betrokken wethouders ieder een puzzelstuk in de vorm van hun gemeente: elk puzzelstuk is nodig om de puzzel compleet te maken. Zo vormen de gemeenten met elkaar een sterke regio.

 

Vliegwiel

“We hebben elkaar nodig en samen kunnen we onze positie versterken. De Regio Deal zet het vliegwiel in werking”, aldus Foort van Oosten, burgemeester van de gemeente Nissewaard, op het eiland Voorne-Putten. “We wonen in een prachtig en vitale regio. Door samen te werken kunnen we de uitdagingen voor de toekomst beter aan.” De burgemeester van Goeree-Overflakkee, Ada Grootenboer-Dubbelman, vult aan: “Samen zorgen we ervoor dat we in de toekomst voor onze inwoners een regio zijn waar het uitzonderlijk goed wonen, werken en verblijven is.” 

 

De Zuid-Hollandse Delta is een bijzonder gebied, met de haven van Rotterdam in het noorden en de haven van Antwerpen in het zuiden. De 6 gemeenten zijn heel verschillend, maar er zijn ook veel overeenkomsten. Het hele gebied met zo’n 300.000 inwoners heeft sterke punten op het gebied van agrifood, duurzame industrie, logistiek, handel, toerisme en recreatie. Het landschappelijke karakter is een grote plus, met Natura 2000-gebieden Voordelta en Haringvliet.

 

“De uitdaging is om economische groei, duurzaamheid en natuur hand in hand te laten gaan en zo een kwaliteitsimpuls aan de regio te geven”, vat burgemeester Bram van Hemmen van Hoeksche Waard samen. “Innovatie is daarbij de sleutel.”

 

Uitdagingen

De regio is vitaal en wil dat blijven. Uitdagingen zijn het tegengaan van de vergrijzing, ontgroening en een dalende beroepsbevolking. Tegelijkertijd zijn er inwoners die niet goed de aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat de regio in 2025 circa 20.000 nieuwe werknemers nodig heeft, terwijl er nu dagelijks ongeveer 56.000 mensen uit de regio reizen om elders te werken. De 6 gemeenten willen talent graag behouden voor de regio.

 

Er is een toenemende behoefte aan balans tussen economische groei en natuur. Klimaatverandering, duurzaamheid en toekomstbestendige landbouw vragen landelijk – en ook in de regio – om aandacht. 

 

Groot en klein

De samenwerkende gemeenten gaan door de ondertekening van de Regio Deal samen aan de slag op het gebied van duurzaamheid, agrifood, landschap en toerisme en onderwijs en arbeidsmarkt. Dat doen de gemeenten niet alleen, zij werken aan de hand van het zogenaamde Triple helix model hierbij intensief samen met het onderwijs en ondernemers. De ambities worden met grote én kleine projecten gerealiseerd. Zo komt er een proef met mobiele zonnecellen bij een agrarisch bedrijf, om te kijken of het lukt zelfvoorzienend te worden. Daarnaast wordt er geëxperimenteerd met bokashi. Dit is een vorm van fermenteren van organisch materiaal zónder CO2-uitstoot. Daarnaast wordt het netwerk van waterstofvulstations in de regio uitgebreid.

 

Met de herstructurering van de verouderde campings en de transformatie van oude jachthaven  naar veelzijdig watercentrum zet men de eerste stappen op het gebied van toerisme. De projecten om de natuur van het Haringvliet meer bekend, toegankelijk en beleefbaar te maken, worden nu opgestart. De gemeenten willen bovendien zorgen voor een ‘dekkend onderwijsaanbod’ in de regio, voor de sectoren agrifood, toerisme en recreatie, duurzaamheid, zorg en innovatie-techniek. Daarbij zijn de drie campussen in Goeree-Overflakkee, Brielle en Hoeksche Waard belangrijk. In aanvulling daarop komt een regionale online vacaturebank, waar werkzoekenden in één oogopslag zien welke vacatures in de Zuid-Hollandse Delta openstaan. 


10 juli 2020


Extra Nieuwsbrief Achthuizen juli 2020 Verkeer/N498


Zoals in de laatste nieuwsbrief van mei/juni genoemd:

Rotonde
De aanleg is in volle gang. We zouden daar nog uitleg over krijgen, echter dit is niet (meer)
gelukt. Nog steeds is, ook ons, niet duidelijk welk doel deze grote investering nu
rechtvaardigt. In ieder geval is de aanpak verkeersvriendelijk gerealiseerd, de doorstroom
loopt naar wens.

Update 10 juli 2020
Wij zijn deze week overvallen door een aantal routeborden in het dorp. Enkele
dorpsgenoten hebben contact opgenomen met verschillende instanties, waaronder de
Dorpsraad. We zijn gaan navragen wat de bedoeling is en tot onze schrik en verbazing, heeft
Rijkswaterstaat, met goedkeuring van de gemeente, de hele logistieke route dus door het
dorp/ Achthuizensedijk/Bommelsedijk laten lopen. Dat betekent dat er een reële kans is op
logistieke chaos en zeker een verkeersveiligheids vraagstuk! We zijn hier direct achteraan
gegaan zoals gezegd, en er zou nu niets meer aan te doen zijn. Hoewel alles omleggen
misschien nu nog lastig is, gaan we vandaag, vrijdag de 10e, nog verder contacten leggen en
trachten af te stemmen of er een aantal veiligheidsmaatregelen alsnog genomen kunnen
worden.

We vonden het goed u in ieder geval te informeren over de huidige gang en stand van zaken.
Mogelijk dat, als u woont aan de Achthuizensedijk of Bommelsedijk, u uw auto’s elders kunt
parkeren en dat de bewoners aan de aanpalende straten hier rekening mee kunnen houden.
Dan komen we er gezamenlijk wel uit.

De Dorpsraad gaat in ieder geval ook de komende week regelmatig kijken hoe een en ander
verloopt en zullen dit terugkoppelen als het nodig is naar het ambtelijk apparaat.
vriendelijke groet,

Piet, Jack en Aad
[email protected] 
-Achthuizen, het kleinste dorp, de grootste ambitie9 juli 2020

Postuum uitreiking Mobilisatie-Oorlogskruis voor Machiel Osseweijer, oud-inwoner van Den Bommel

 

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte donderdag 9 juli postuum de onderscheiding Mobilisatie-Oorlogskruis uit aan de kinderen van de heer Machiel Osseweijer. De onderscheiding werd toegekend door het Ministerie van Defensie.

 Machiel Osseweijer werd in 1914 in Den Bommel geboren en groeide daar ook op. In 1984 overleed hij in zijn woonplaats Hilversum. In het bijzijn van familie en bekenden, vond de uitreiking van de onderscheiding Mobilisatie-Oorlogskruis dan ook plaats in verenigingsgebouw De Bommelstee.

 

Militaire inzet

In haar toespraak stond burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman stil bij de inzet op militair gebied van de heer Osseweijer. Als jongen van 20 jaar vervulde hij in 1934 zijn dienstplicht bij de Koninklijke Landmacht bij het 14e Regiment Infanterie. Tijdens de mobilisatie van 1939-1940 werd hij ingezet aan de Zanddijkstelling in Zuid-Beveland en maakte hij het bombardement in Middelburg mee. Tot juli 1940 was hij aangesloten als Bijzondere Vrijwilliger bij het Landstormkorps. Door de razzia in december 1944 werd hij als arbeidskracht ingezet. Na de oorlogsjaren meldde hij zich in 1949 aan bij de Nationale Reserve.

 

Mobilisatie-Oorlogskruis

Het Mobilisatie-Oorlogskruis is een onderscheiding die betrekking heeft op tenminste zes maanden inzet in diensttijd in de jaren 1939 en 1940 tijdens de mobilisatie. Deze onderscheiding is ingesteld door koningin Wilhelmina in een Koninklijk Besluit van 11 augustus 1948. Op 1 december 1992 kwam er een wijziging op het instellingbesluit.

 

Uitreiking aan kinderen

De kinderen van Machiel Osseweijer dienden een aanvraag in voor toekenning van het Mobilisatie-Oorlogskruis voor hun vader. Nadat het Ministerie van Defensie de kinderen berichtte dat het Mobilisatie-Oorlogskruis postuum werd toegekend, voldeed burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman graag aan het verzoek om de onderscheiding uit te reiken op de geboortegrond van Machiel Osseweijer.

9 juli 2020
 

Met de trein aapjes kijken op Faunapark Flakkee


NIEUWE-TONGE - Afgelopen week heeft het Faunapark toestemming gekregen om haar eerste primaten te gaan houden. Na de aanvraag is de bouw begonnen van een verblijf voor de Callithrix jacchus, de witoorpenseel aap. Nadat alle protocollen waren goedgekeurd moest het verblijf nog worden gevisiteerd. Deze visitatie vond vorige week plaats en daarna werd meegedeeld dat de aapjes mochten worden gehouden.De witoorpenseelaap, ook wel klauwaapje genoemd, behoort met zijn lengte van 16 tot 21 cm en een staart van 29 tot 35 cm  en een gewicht tot 320 gram, tot de kleinste aapjes ter wereld. Ze leven voornamelijk in het tropisch regenwoud van noordelijk Zuid-Amerika.  Ze eten voornamelijk kleine zoete vruchten, bloemen, nectar, plantensappen zoals gom en het sap van de Brazilliaanse rubberboom, en dierlijk voedsel als insecten  ( voornamelijk sprinkhanen, kevers, spinnen en hagedissen).

 

Vanaf volgende week rijdt het treintje vanuit Middelharnis, op donderdag en vrijdag, naar Faunapark Flakkee (dienstregeling  vindt u op de website van de gemeente). Een bijzonder dagje uit, met de trein naar de dierentuin op Goeree Overflakkkee. Het adres is Duivenwaardsedijk 22 in Nieuwe Tonge, op de facebook pagina kunt u het allerlaatste nieuwe over de dieren volgen. De mensen van het Faunapark hopen u snel te mogen op het park !

7 juli 2020


Dit zou wel eens de grootste massaclaim uit de Nederlandse historie kunnen zijn
 

Consumentenbond begint massaclaim tegen Facebook

 

Facebook moet zijn miljoenen Nederlandse gebruikers financieel compenseren voor het jarenlang schenden van hun privacy. Dat eisen de Consumentenbond en de Data Privacy Stichting (DPS), die een claimzaak beginnen tegen Facebook en mensen oproepen zich daarbij aan te sluiten.


lees verder op: https://www.ad.nl/tech/consumentenbond-begint-massaclaim-tegen-facebook~a8416742/


6 juli 2020
 

Goeree-Overflakkee omarmt De Beroepscampus

 

De Beroepscampus, dé plek waar vakmensen van de toekomst worden opgeleid. Met die ambitie slaan RGO, CSG Prins Maurits, Bouwmensen Zuid-West, Lentiz, Albeda, regionale ondernemers en de gemeente Goeree-Overflakkee de handen ineen om toonaangevend en vernieuwend beroepsonderwijs in de regio aan te bieden. De Beroepscampus – inmiddels bekend op Goeree-Overflakkee en in de regio – blijft de naam waarmee de onderwijsinstellingen samen sterk de toekomst ingaan.

 

De betrokken onderwijsinstellingen ondertekenden de definitieve samenwerkingsovereenkomst waarin de partijen zich ten doel stellen om gezamenlijk het opleidingsaanbod en de aansluiting met de arbeidsmarkt te versterken, de samenwerking met het bedrijfsleven en overheden te intensiveren en te werken aan de doorstroom van vmbo naar mbo én van mbo naar hbo.  

 

Krachtige naam

De naam beroepscampus ontstond ooit als ‘werknaam’, maar raakte al snel ingeburgerd op Goeree-Overflakkee. De verschillende partijen hebben met elkaar nagedacht over een passende naamgeving, maar konden concluderen dat De Beroepscampus de beste optie bleef. De ondertitel ‘Vakmensen in opleiding’ is toegevoegd, zodat gelijk duidelijk is waar de Beroepscampus voor staat. Het woord campus is passend, omdat het concept verder gaat dan onderwijs. De Beroepscampus is dé plek waar bestaande scholen samenwerken met bedrijven, overheden, instellingen en maatschappelijke organisaties. Waar ruimte is voor nieuwe initiatieven op onderwijsgebied.

 

Kloppend hart

Ondertussen wordt er op het bouwterrein aan de Langeweg in Middelharnis/Sommelsdijk nog hard gewerkt aan de totstandkoming van het eerste deel van de campus. Dit deel van de nieuwbouw wordt waarschijnlijk begin 2021 in gebruik genomen. Het tweede deel van de nieuwbouw vindt daarna plaats op de locatie van de huidige RGO vmbo. Op dit moment is het vmbo- en het mbo-onderwijs op Goeree-Overflakkee gehuisvest op meerdere locaties. De Beroepscampus is straks het kloppend hart van het vmbo- en mbo-onderwijs, de plek waar onderwijs en praktijk elkaar ontmoeten, uitdagen en versterken. De centrale huisvesting én de samenwerking geeft de onderwijsinstellingen de ruimte om jonge mensen nog beter te kunnen vormen en scholen.

 

Innovatief eiland

Goeree-Overflakkee wil innovatie stimuleren. Zo wil het eiland bijvoorbeeld de proeftuin zijn op het gebied van duurzaamheid. Wethouder (Onderwijs) Peter Feller: “Om dit te realiseren zijn nu en in de toekomst goed geschoolde professionals nodig. Een goede samenwerking tussen het onderwijs, ondernemers en de overheid is hierbij van cruciaal belang. Samen werken we aan een groen, innovatief eiland om trots op te zijn!”

 

De Beroepscampus biedt ook een kans voor bij- en nascholing van personeel in de regio. Op de campus zijn straks ook ruimten voor bedrijven en instellingen in de regio te vinden. De Beroepscampus wordt daarmee een leer-, werk- en ontmoetingsplaats van kennis, ontwikkeling en innovatie voor Goeree-Overflakkee en de regio’s eromheen.
4 juli 2020

 

Winst voor de Boerenlandvogels

 

Den Haag, 3 juli 2020 – De provincie gaat op zoek naar financiële middelen om het ‘Actieplan Boerenlandvogels 2019 – 2027’ ook na 2020 te continueren. Een voorstel van de Partij voor de Dieren daartoe behaalde tijdens de vergadering van Provinciale Staten afgelopen woensdag een ruime meerderheid. Alleen het CDA stemde tegen

 

De motie daarvoor werd mede ingediend door GroenLinks, SP, PvdA, CU/SGP en de VVD.

 

Het ‘Actieplan Boerenlandvogels 2019 – 2027’ is in 2019 opgesteld om de boerenlandvogels en daarmee de biodiversiteit te versterken. Terreinbeherende organisaties, agrarische collectieven en vrijwilligers hebben veel tijd en inspanningen gepleegd om samen met de provincie het ‘Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027’ tot stand te brengen.

 

De biodiversiteit gaat veel harder achteruit dan gedacht en ook de boerenlandvogels, zoals de grutto, de kievit en de patrijs nemen in aantallen in Zuid-Holland nog steeds af, ondanks alle reeds genomen maatregelen.

 

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: “Ik ben heel blij met de brede steun vanuit de oppositie en coalitie, zoals GroenLinks, VVD, PvdA, en CU/SGP. Verbazingwekkend was wel dat alleen het CDA tegenstemde, terwijl zij in de vorige Statenperiode zelf nog een motie hiertoe hebben ingediend. Het is namelijk winst voor de weidevogels en dat is hard nodig”.

 

Ariëtte Kasbergen (woordvoerder natuur voor GroenLinks): “In de nieuwe coalitie is er minder geld beschikbaar dan voorheen, maar de plannen lopen tot 2027. Er zijn verwachtingen gewekt bij de betrokken instanties en het is mooi dat dit college de afspraken uit de vorige periode probeert na te komen en ook voor de komende tijd zijn best gaat doen om geld te reserveren voor dit belangrijke actieplan.”3 juli 2020


AD.nl

Speedgebruik op Goeree-Overflakkee groter dan in Barcelona en Parijs


Onderling verschil

Overigens blijkt uit een vergelijk tussen de meetpunten op Goeree-Overflakkee dat de zuivering van Goedereede meer sporen van crystal meth, xtc, cocaïne en cannabis laat zien dan de zuiveringen van Oude-Tonge en Middelharnis.

lees het hele artikel op:   https://tinyurl.com/ycqjn9fo

3 juli 2020

 

Uitreiking Koninklijke onderscheidingen van de Lintjesregen 2020

 

De vijf inwoners van Goeree-Overflakkee die tijdens de Lintjesregen 2020 werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, namen de versierselen op vrijdag 3 juli in ontvangst. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke onderscheidingen uit in het oude raadhuis van Middelharnis.

 


 

Door de crisismaatregelen was het dit jaar niet mogelijk om de Koninklijke onderscheidingen tijdens de Lintjesregen op 24 april uit te reiken. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman nam toen met elk van de gedecoreerden telefonisch contact op via videobellen. Later op die dag werd aan huis een oranje boeket, een taart met afbeelding van een onderscheiding en een kaart met persoonlijke boodschap van de burgemeester bezorgd bij de decorandi.

 

Uitreiking op 3 juli

Op vrijdag 3 juli was het zo ver dat de vijf inwoners de Koninklijke onderscheidingen in ontvangst mochten nemen. Deze datum werd landelijk vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gedecoreerden werden, elk apart met tussenpozen van een uur, uitgenodigd in het oude raadhuis van Middelharnis. In het bijzijn van een aantal familieleden, sprak de burgemeester hen toe en werden de versierselen overhandigd. Zo werd het nogmaals een unieke feestelijke dag voor Maja Ihrman-Breen uit Ouddorp, Jaap van Oostenbrugge uit Stellendam, Ad Hameete uit Dirksland, Gerrit Born uit Sommelsdijk en Jan Terlouw uit Middelharnis. 


3 juli 2020

De Groene Amsterdammer:
 

Corona: Wat we weten over immuniteit

Antilichamen of aangeboren afweerNog altijd is er veel onduidelijk over het coronavirus SARS-CoV-2, maar het staat inmiddels vast dat een groot deel van de bevolking, met name kinderen en jongeren, er nauwelijks ziek van wordt. Het lijkt erop dat zo’n 45 procent van de besmette personen zelfs helemaal ‘asymptomatisch’ blijft.

Onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Zurich (nog niet beoordeeld door collega-onderzoekers) onderschrijft dit: onderzochte personen die een milde Covid-19-infectie hadden, bouwden niet in hun bloed maar wel in hun slijmvliezen een meetbare antilichaamrespons op.

Lees het hele artikel op: 

https://tinyurl.com/y8cru6uf1 juli 2020


Hoe welkom is een nieuwe speeltuin in en dorp als Nieuwe-Tonge?


Er wordt al enkele weken flink gebruikt van gemaakt door kinderen vanuit het hele dorp. Vandaag was de officiele opening. Er was een grote opkomst. Vijf kinderen werden in het zonnetje gezet die de naam aan deze fijne plek hebben gegeven: het Sterktuintje aan het burg. Sterkplein. Zij mochten ook de vlag hijsen. Alle kinderen kregen na afloop een ijsje.(foto: C. Koole)

30 juni 2020

Algemeen Dagblad

,,Ja, het mooiste kerkenpad van Ouddorp moet dicht.’’

Tja, de gemeenteraad heeft besloten

https://www.ad.nl/voorne-putten/hans-klijn-baalt-van-raadsbesluit-er-blijven-alleen-wat-losse-kerkenpaden-over~a635e583/30 juni 2020


Hij werd in Hellevoetsluis door Pameijer begeleid om aan een terugkeer in de maatschappij te werken!

Dodelijke aanval op hulpverleenster Jessica Slui (27) was gepland

https://tinyurl.com/yc98cesd30 juni 2020

Nachtafsluitingen N215 bij Melissant en Dirksland

 

De provincie Zuid-Holland verbetert samen met de gemeente en het waterschap de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N215 tussen Melissant en Dirksland. Om werkzaamheden uit het maatregelenpakket veilig uit te voeren, gaat de N215 begin juli vier nachten dicht voor doorgaand verkeer.

 

Verbeteren verkeersveiligheid en doorstroming N215

De provincie Zuid-Holland werkt samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en het Waterschap Hollandse Delta aan de verkeersveiligheid en de doorstroming van de N215 tussen Melissant en Dirksland. Verschillende maatregelen verbeteren de verkeerssituatie, zoals de aanleg van een parallelweg, een fietstunnel en twee rotondes. De rotonde Plaatweg is daar één van. De fundering van de rotonde is al klaar. Tijdens de nachtafsluitingen wordt de rotonde geasfalteerd en aangesloten op de N215.  

 

In de nachten van dinsdag 7 juli tot en met zaterdag 11 juli vanaf 20.00 uur tot 06.00 uur is de N215 dicht voor doorgaand verkeer. Het gaat om het gedeelte vanaf de N57 tot aan de rotonde Staakweg in Dirksland. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid over Schouwen-Duiveland via de N57 en de N59. De extra reistijd bedraagt ongeveer een uur. Voor de hulpdiensten en het openbaar vervoer is een speciale passage beschikbaar. Zo kunnen zij tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van de provinciale weg.

 

De verkeershinder wordt zoveel mogelijk beperkt door de N215 ’s nachts af te sluiten. Mocht er toch overlast ontstaan, dan vragen wij begrip voor de situatie. In tegenstelling tot eerdere planvorming zijn afsluitingen op zondag niet meer noodzakelijk.        

 

Bereikbaarheid Melissant

Inwoners van Melissant hebben van de provincie een vignet ontvangen. Zij krijgen toegang om met het vignet langs de verkeersregelaars richting Melissant te rijden. De verkeersregelaars staan op de N215 in Stellendam bij de rotonde Voorstraat en in Dirksland bij de rotonde Staakweg.

 

Julianaweg rotonde Plaatweg afgesloten

Vanaf woensdag 1 juli 14.00 uur tot donderdag 9 juli 20.00 uur is de Julianaweg bij de rotonde Plaatweg ook afgesloten voor het verkeer dat Melissant in en uit rijdt. Het verkeer dat Melissant in- en uit wil rijden vanaf de N215, wordt omgeleid via de Noorddijk.

 

Bereikbaarheid Dirksland en Stellendam

Dirksland is alleen bereikbaar vanaf de N215 uit de richting van Middelharnis. Het verkeer vanaf Stellendam richting Dirksland wordt omgeleid via de algehele omleidingsroute. Stellendam is alleen bereikbaar vanaf de N57.

 

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is voor hulpdiensten te allen tijde bereikbaar. Bezoekers kunnen het ziekenhuis alleen bereiken via de omleidingsroutes.

 

Fietsers en voetgangers volgen tijdens de nachtafsluitingen de gebruikelijke routes over de Kraaijerdijk en de Westhavendijk.

 

Reserveweek 

Als de werkzaamheden door slecht weer uitlopen, dan worden de werkzaamheden twee weken later uitgevoerd. In dat geval vinden de werkzaamheden plaats in de week van 20 juli.

 

Blijf op de hoogte via gratis sms-alert

Blijf op de hoogte van de werkzaamheden met de gratis sms-alert. Informatie over de werkzaamheden, als deze uitlopen of eerder zijn afgerond, wordt verspreid via de sms-dienst. Aanmelden kan door PZH N215 AAN te sms’en naar 1008.

 

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden en over het hele project is te vinden op www.zuid-holland.nl/N215. Vragen kunnen worden gesteld aan het Klant Contact Centrum van de provincie Zuid-Holland, te bereiken per e-mail: [email protected] of telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur: 070 - 441 6622.

29 juni 2020


Hollandia fiets kwijt? In Nieuwe-Tonge achtergelaten?

29 juni 2020

Bouw Windpark Blaakweg zichtbaar van start gegaan

Langs de N59 tussen Oude-Tonge en de Grevelingendam wordt zichtbaar dat de bouw van Windpark Blaakweg is gestart. In de berm van de N59 is Stedin begonnen met het leggen van de kabels voor de netaansluiting. Het eindpunt van de kabels is het hoofdverdeelstation bij Stad aan ‘t Haringvliet ruim 9 kilometer verderop.


Blaakweg Nieuwe-Tonge afgesloten voor verkeer

Om het wegdek van deze polderweg te beschermen tegen beschadiging door de zware transporten is de weg deels voorzien van rijplaten. Dit vormt voor het gewone verkeer een risico, vandaar dat de Blaakweg de komende periode is afgesloten voor verkeer.

Start heiwerkzaamheden

Op maandag 28 juni starten de heiwerkzaamheden voor het windpark. Windpark Blaakweg bestaat uit 3 Nordex-windturbines met een totaal vermogen van 10,8 MW. In oktober worden de windturbines gebouwd waarna het windpark naar verwachting eind 2020 in productie wordt genomen. Het windpark is een gezamenlijk initiatief van Coöperatie Deltawind en Eneco.

29 juni 2020
 

Inwoners en ondernemers in gesprek met VVD Tweede Kamerlid Judith Tielen

 

VVD Goeree-Overflakkee en VVD Voorne hielden vrijdag 26 juni gezamenlijk een digitale bijeenkomst over het thema arbeidsmarkt. Te gast was VVD Tweede Kamerlid Judith Tielen.

 

De arbeidsmarkt is een actueel onderwerp met thema’s als pensioenen, behoud van banen, de verzorgingsstaat of een toegankelijke arbeidsmarkt. Kortom: genoeg te bespreken. Waar voor de coronacrisis nog sprake was van een serieus tekort aan werknemers, is het nu de grote uitdaging om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Op de lange termijn is er de uitdaging om de alsmaar stijgende kosten van de publieke sector (bijvoorbeeld de zorg) te blijven dekken met steeds minder mensen. Door vergrijzing neemt het aantal arbeidskrachten namelijk af.

 

Hierbij kwam ook het onderwerp aan de orde dat veel vrouwen nog altijd deeltijd werken (gemiddeld 25 uur per week). Als bijvoorbeeld alle vrouwen in het onderwijs een uur per week meer zouden werken, dan zou het lerarentekort zijn opgelost. Maar ook meer economische zelfstandigheid voor vrouwen en meer gebruik van de talenten achter de voordeur speelt hierbij een rol. Wat is er nodig om te zorgen dat vrouwen meer uren willen en kunnen werken was de vraag.

 

Er was ook ruimte om zorgen te bespreken. Een student die het in deze tijd moeilijk vindt om een baan te vinden, de sollicitatieplicht voor ouderen terwijl je herhaaldelijk wordt afgewezen en de zorg of de overheid wel voldoende is voorbereid op een tweede coronagolf. Tot slot ging het ook over de mogelijkheden om armoede te bestrijden en om voldoende prikkels te blijven houden voor mensen om te werken. 

 

Een samenvatting van de bijeenkomst is te vinden op www.vvdgo.nl24 juni 2020
 

Bijeenkomst over waterschapsbelastingen

 

RIDDERKERK - Elke vijf jaar wordt de verdeling van de waterschapsbelastingen vastgesteld, de zogenoemde kostentoedelingsverordening. Dan wordt gekeken welke groepen belastingbetalers, zoals inwoners, huiseigenaren, wegbeheerders en agrariërs, welk deel van de belastingen moeten betalen.
Piet Kome, heemraad Financiën van waterschap Hollandse Delta: “Dit is belangrijk voor iedereen in ons werkgebied en belanghebbenden kunnen hierover meedenken. De stukken liggen nu ter inzage. U kunt uw zienswijze indienen. Ook willen we op 2 juli een digitale informatiebijeenkomst houden. U bent hiervoor van harte welkom.”

 


Foto: PRVerdeling

De kostentoedelingsverordening geeft aan hoe de belastingen vanaf 2021 verdeeld worden over de verschillende groepen belastingbetalers. Het gaat daarbij zowel om de kosten voor droge voeten en schoon water als voor veilige wegen.

Uitleg over deze kostentoedelingsverordening en de officiële stukken vindt u hier: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-6043.html

 

De digitale bijeenkomst is op donderdag 2 juli en begint om 14.00 uur. Als u interesse heeft voor deze digitale bijeenkomst via Zoom, dan kunt u zich aanmelden via het Waterschapsloket; telefoon 0900-2005005 of per email: [email protected] .


20 juni 2020


AD: 

"Angst voor waterstof niet terecht"

Na de proef met het waterstofhuis komt nu óók de eerste waterstofwoonwijk naar de regio

 

Ineens is de toekomst hier. In Stad aan ‘t Haringvliet op Goeree-Overflakkee staat het eerste huis in Nederland met een goedgekeurde waterstofinstallatie die het huis verwarmt en van elektriciteit voorziet. Na dit huis volgen twee woonwijken.
https://www.ad.nl/voorne-putten/na-de-proef-met-het-waterstofhuis-komt-nu-ook-de-eerste-waterstofwoonwijk-naar-de-regio~a616e214/20 juni 2020
 

Koninklijke onderscheiding voor Carolien Struijk-Klepper uit Ouddorp

 

Op zaterdag 20 juni is Carolien Struijk-Klepper benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wethouder Berend Jan Bruggeman reikte de Koninklijke onderscheiding door de coronamaatregelen uit op aangepaste wijze.

 Al sinds 1986 is Carolien Struijk nauw betrokken bij de activiteiten van Oranjevereniging Ouddorp. Van deze 34 jaar vervult zij nu 25 jaar de rol van voorzitter. Daarnaast is zij enthousiast vrijwilliger bij de Ouddorpse voetbalvereniging WFB. Daar verricht zij jarenlang vrijwillige activiteiten, waaronder jeugdtrainer en voorzitter van de evenementencommissie.  Deze vrijwilligersactiviteiten voert zij uit naast haar gezin en baan als onderwijzeres.

 

Door de coronamaatregelen werd de Koninklijke onderscheiding iets anders dan gebruikelijk uitgereikt. Haar man speldde de onderscheiding op. Wethouder Berend Jan Bruggeman sprak zijn complimenten uit aan mevrouw Struijk voor haar jarenlange inzet. Haar betrokkenheid en vrijwillige activiteiten zijn van grote betekenis voor onze lokale samenleving.

 
19 juni 2020

AD Voorne Putten 19 junihttps://www.ad.nl/voorne-putten/goeree-wil-nieuw-zwembad-tussen-dirksland-en-middelharnis-in~acd6239d/?fbclid=IwAR2AnZmoGo9Fe7cfoGvMwkocYfiJRyREA2uxwKtzkWjiaTKArCyxbQ9SVog17 juni 2020

 

Nieuwe stap herontwikkeling locatie gemeentehuis voormalige gemeente Oostflakkee

 

De gemeente Goeree-Overflakkee, woningcorporatie Oost West Wonen en Zorgvastgoedexpert Estea hebben op woensdag 17 juni een intentieovereenkomst getekend. Partijen bekrachtigen hiermee de afspraken die gemaakt zijn over de herontwikkeling van de kantoorlocatie van de voormalige gemeente Oostflakkee. Het doel is om op deze locatie senioren- en zorgappartementen te realiseren.

 


Jan Salverda (Directeur-Bestuurder woningcorporatie Oost West Wonen), Teus Oskam (Directeur Estea), Kees van Dam (Manager Vastgoed woningcorporatie Oost West Wonen), Erik van den Brand (Directeur Estea), Irma van Erp (Projectmanager Estea), Arie de Jong (Senior Beleidsadviseur Programmamanager Vastgoed gemeente Goeree-Overflakkee) en Peter Feller (Wethouder (Vastgoed) gemeente Goeree-Overflakkee).


De ontwikkeling van deze locatie is al enkele jaren onderwerp van gesprek. Er zijn meerdere ideeën onderzocht en getoetst op hun haalbaarheid. Begin 2018 gingen de toenmalige plannen, voor de bouw van 25 appartementen, uiteindelijk niet door.

 

Intentieovereenkomst

Wethouder Peter Feller (Vastgoed) heeft in april 2018 met de toenmalige woningbouwvereniging Woongoed GO verkennende gesprekken gevoerd, over de vraag of er interesse was in het aankopen van de locatie voor sociale woningbouw. Woongoed GO is daar vervolgens enthousiast mee aan de slag gegaan en heeft de samenwerking gezocht met Zorgvastgoedexpert Estea. Estea is een landelijk opererende (zorg)vastgoedbelegger die nauwkeurig kijkt naar de lokale behoefte. Directeur Teus Oskam: “Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een veilige en prettige woonomgeving van bewoners die veelal kwetsbaar zijn en een zorgvraag hebben. Door middel van deze unieke samenwerking, waarbij een woningcorporatie samenwerkt met een particuliere belegger en waarin ieder van de partijen haar eigen maatschappelijke rol vervult, kunnen we passende huisvesting bieden aan ouderen.”

 

De partijen kijken ernaar uit om samen een mooie maatschappelijke en toekomstbestendige invulling te geven aan de locatie van het voormalige gemeentehuis. Zij hebben in de afgelopen periode de plannen verder uitgewerkt. Hierbij zijn diverse haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Uiteindelijk is het plan om – in de plaats van het bestaande gebouw – 27 seniorenappartementen voor de sociale huursector, 18 kleinschalige zorgappartementen, 12 vrije sector zorgappartementen en 4 EersteLijns Verblijf (ELV) appartementen (met bijbehorende zorgfuncties) te bouwen. Ook een gezamenlijke ontmoetingsruimte, voor zowel de bewoners van Oost West Wonen als de bewoners van Estea, maakt onderdeel uit van de plannen.

 

Grote behoefte

Wethouder Peter Feller: “Ik ben blij met deze mooie stap. Met het ondertekenen van deze intentieovereenkomst komt de bouw van de appartementen nu echt dichterbij. Ik vind het belangrijk om aanvullende zorgvoorzieningen en sociale huurwoningen voor senioren in Oude-Tonge te realiseren. Het plan voorziet in een grote behoefte. Zo heeft dorpsraad in de afgelopen jaren meermaals gepleit voor de bouw van seniorenwoningen.”

 

Medio 2019 vond de fusie plaats van de vier woningbouwverenigingen op Goeree-Overflakkee. Uit deze fusie ontstond de nieuwe woningcorporatie: Oost West Wonen. “Wij zijn in samenwerking met de gemeente en Estea verder aan de slag gegaan om dit nieuwbouwproject te realiseren. Oost West Wonen heeft grote ambities, zowel op sociaal gebied als op het vlak van wonen. Dit project in Oude-Tonge past daar heel goed bij”, aldus Jan Salverda, directeur-bestuurder van de woningcorporatie.

 

Vervolgstappen

De komende tijd zullen partijen het plan verder uitwerken. Ook de financiële haalbaarheid wordt verder onderzocht. Het doel is om te komen tot een koop- en ontwikkelovereenkomst en eind 2021 te starten met de bouw. Te zijner tijd zal er – binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen – een informatiebijeenkomst georganiseerd worden.
17 juni 2020

 

Persbericht Groep Jan Zwerus

Motie Smart water

Groep Jan Zwerus is een felle tegenstander van belastinggeldverspilling door subsidies. En dat is aan de orde van de dag in Nederland en op Goeree-Overflakkee. Zonder concrete cijfers wil GJZ een motie indienen om alle subsidies aan Smart Water te stoppen.
 

Miljoenen euro’s aan belastinggeld worden verspild aan duurzame projecten van de overheid en deze leveren meestal  weinig op. Hele mooie verhalen worden afgestoken over duurzame projecten maar deze kosten vaak meer dan dat zij opleveren. Dus de burger draait hier voor op. Denk maar aan de biomassacentrales, plastic scheiden, duurzame winkels en hier op ons eiland moet je denken aan Smart Water. Smart Water krijgt per jaar 100 duizend euro subsidie van de gemeente en nog eens 100 duizend euro subsidie van de provincie Zuid Holland.

Smart Water wordt door de gemeente neergezet als een als een unieke, innovatieve en duurzame samenwerking tussen de drie O’s. ( overheid, onderwijs en ondernemers ) Smart Water gaat projecten aan die te maken met water op het gebied van Water&Leven, Water&Voedsel en Water&Energie.

En in de flitsende brochures van Smart Water wordt beloofd dat in de periode van 2016 tot 2025 1600 nieuwe banen op ons eiland worden gegenereerd door nieuwe en duurzame projecten van Smart Water. En zij beloven nog meer. In 2025 zal de BRP (Bruto Regionaal Product) met 400 miljoen toenemen of dat de economie op GO met 400 miljoen euro zal groeien door nieuwe en innovatieve projecten van Smart Water.

Maar? Op de dialoogavond van 4 juni stond Smart Water op de agenda. Smart Water is nu halverwege en GJZ verwachtte een tussenstand van hoeveel van de 1600 banen gerealiseerd zouden zijn  en hoeveel de economie gegroeid zou zijn door projecten van Smart Water. Tot grote teleurstelling van GJZ werden geen concrete cijfers gegeven over de groei van de banen en over de economische groei.

Vandaar de motie van GJZ om de gemeente te dwingen om met concrete cijfers te komen voor 23 juli. Als de gemeente niet met concrete cijfers kan komen dan zal GJZ tijdens de volgende gemeenteraadsvergadering  een motie indienen om alle subsidies aan Smart water te stoppen om verdere belastinggeldverspilling ter voorkomen.

 
16 juni 2020

persbericht VVD GO

VVD raadslid Ellen Nijssen gaat live op Facebook

 

Op woensdag 24 juni om 19.30 uur gaat VVD raadslid Ellen Nijssen live op Facebook. In een live uitzending gaat ze het gesprek aan over onderwerpen die mensen bezig houden in deze bijzondere tijd. Het is de eerste keer op Goeree-Overflakkee dat een raadslid in een live sessie op Facebook vragen beantwoord.

 In deze coronatijd zijn veel dingen anders dan normaal. Dat zorgt ook voor nieuwe uitdagingen. Daarnaast wil de VVD graag in contact blijven met inwoners, ook al moet dit soms op andere manieren dan tot voor kort. Ellen Nijssen gaat daarom graag in een live uitzending op Facebook het gesprek aan over onderwerpen die inwoners of ondernemers op dit moment bezig houden. 

 

Meedoen is mogelijk door op 24 juni vanaf 19.30 uur naar de Facebook pagina van VVD Goeree-Overflakkee te gaan (facebook.com/vvdgo) en in te schakelen op de live uitzending. Je kunt door het plaatsen van een opmerking bij de uitzending, live jouw vragen stellen. Heb je nu al een vraag? Stel die dan alvast via [email protected].

16 juni 2020

persbericht PvdD

 

Betere aanpak droogte en verdroging in Zuid-Holland noodzakelijk

De  Partij voor de Dieren in Zuid-Holland dringt bij de provincie aan op een betere aanpak van de verdroging en vraagt wanneer het College gerichte plannen voor een klimaatrobuust waterbeheer gaat presenteren. Het provinciale beleid biedt mogelijkheden om het watergebruik te sturen en de watervoorraden eerlijker te verdelen. De fractie vraagt onder andere hoe de natuur beschermd kan worden tegen de gevolgen van grootschalige wateronttrekking door de industrie en de land- en tuinbouwsector.

 

Ook in Zuid-Holland slaat de verdroging toe. Na periodes van droogte in de zomer van 2018 en 2019, is het de verwachting dat ook de zomer van 2020 zeer droog zal worden. Het gaat niet alleen om inrichtingsmaatregelen in en nabij natuurgebieden, maar ook om het vasthouden van water in brongebieden, het verhogen van het waterpeil in veenweidegebieden, het verminderen van afwatering en het aanpassen van ontwatering in bebouwd gebied. Ook moet bodemverbetering worden toegepast: meer infiltratie en een groter waterbergend vermogen)..” De Partij voor de Dieren pleit voor het aanleggen van bufferzones rondom natuurgebieden, waar drainage en wateronttrekking verboden is. Daarnaast is waterbezuiniging door zowel particulieren, het bedrijfsleven en de land- en tuinbouwsector noodzakelijk.

 

Statenlid voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Hanke Hoogerwerf: “De manier waarop nu in Zuid-Holland met zowel grond- als oppervlaktewater wordt omgegaan is niet langer houdbaar. We raken kostbaar water kwijt, terwijl het doel zou moeten zijn om water zo lang mogelijk vast te houden Daarnaast wordt door de industrie en voor beregening van land- en tuinbouwgebieden zó veel water onttrokken, dat de natuur en particulieren daarvan de dupe zijn.”

 

Ernstige verdroging kan zelfs leiden tot een golf van uitsterven van diersoorten. Ook drinkwaterbedrijven en de waterschappen hebben inmiddels de noodklok geluid en vragen om een fundamentele hervorming van het waterbeheer. Hoogerwerf: “Nieuwe afspraken tussen Rijk, gemeenten en waterschappen zijn hoogst urgent. Maar de provincie kan eigenstandig ook maatregelen nemen. De provincie verleent bijvoorbeeld de vergunningen voor wateronttrekking voor industrie en bodemenergie. En het ruimtelijk beleid en de landschaps- en natuurontwikkeling bieden mogelijkheden voor het langer vasthouden van water. Wij hopen dat er op korte termijn een crisisaanpak gepresenteerd wordt voordat er onomkeerbare schade optreedt.”

15 juni 2020


persbericht CU en 50+

De rekening eerlijk verdelen

                            

 

Wie betaalt de rekening en waarom?

We kennen het allemaal: je hebt ergens zitten eten met vrienden en dan komt de rekening. Hoe ga je die verdelen? Daar gaat het bij het waterschap de komende weken ook om: worden de kosten die het waterschap maakt wel eerlijk verdeeld over burgers, bedrijven en eigenaren van huizen en grond (voor landbouw of natuur)?

 

Droge voeten en voldoende water.

Het waterschap moet er voor zorgen dat wij allemaal droge voeten houden bij hoogwater, dat er voldoende en goed water is voor de industrie, de landbouw en voor groei en bloei in de natuur. Het geld dat nodig is om het waterschap haar werk te laten doen, wordt via belastingheffingen ontvangen van burgers, agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. 

 

Belastingheffing: verdeling en solidariteit.

De rekening van het waterschap wordt verdeeld over burgers aan de ene kant en eigenaren van bezittingen aan de andere kant. Op grond van de wet zouden burgers in ons gebied tussen de 31 en 50% van de kosten mogen betalen. Meer dan 10 jaar geleden is er voor gekozen om burgers 45% te laten betalen. De andere 55% moet betaald worden door de eigenaren van huizen, bedrijven en grond. Door de grote groep burgers meer te laten betalen dan 31%, hoeven eigenaren van bezittingen minder te betalen. Dat noemen we solidariteit.

 

Nieuwe verdeling van belastingheffingen.

Jantien Fröling (ChristenUnie) is een groot voorstander van solidariteit, met elkaar de lasten dragen. Ze zegt: “Dat leert de Bijbel ons ook: dat we er voor elkaar moeten zijn en de ander die misschien moeite heeft met de hoge kosten, moeten helpen. Daarbij is de eerste vraag of er wel een noodzaak is om de ander te helpen. Waarom, met welk bedrag, hoelang? Wij vinden het belangrijk om dat te weten.

 

Harry Wagemakers (50PLUS) vindt solidariteit en het profijtbeginsel belangrijk. Hij zegt: “Degene die baat heeft bij het werk van ons waterschap dient de kosten hiervoor te betalen tenzij de draagkracht dat niet toelaat. Inzicht in welke kosten we maken voor burgers, bedrijven en agrariërs is complex maar noodzakelijk om als bestuur verstandige keuzes te maken over verdeling van kosten en gemaakte keuzes te verantwoorden aan u.”

 

Terug naar de rekening voor het etentje: wie moet wat betalen en waarom. Bij het waterschap wordt de verdeling van die rekening voor de komende 5 jaar vastgesteld. Het voorstel is om dat te blijven doen op grond van oude afspraken. Wat nu als die oude afspraken helemaal niet meer passen bij de situatie van nu? ChristenUnie en 50Plus vinden dat daar eerst goed naar gekeken moet worden.

 

Het laatste woord is aan u.

Voordat de verdeling van kosten vastgelegd wordt, mag u er uw mening over geven. Daar heeft u tot 17 juli de tijd voor. U kunt het voorstel vinden op: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2020-6043.html (Waterschapsblad van Waterschap Hollandse Delta nr. 6043)

 

Vindt u dat er een verdeling moet komen waarbij eerst gekeken wordt naar de werkelijke uitgaven voor burgers en eigenaren van bezittingen (huizen, bedrijven, grond)? Laat dat dan vóór 17 juli weten door een brief of mail te sturen aan Waterschap Hollandse Delta. ([email protected] of Waterschap Hollandse Delta, Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk)15 juni 2020

 

Persbericht GoedvoorGoed

 

 

Kringloopcentrum GoedvoorGoed opent woensdag 17 juni haar deuren in Stellendam

 

Stellendam is de derde locatie voor de kringloopketen. De twee andere winkels zijn te vinden in Oude-Tonge en Sommelsdijk. In maart begonnen de eerste werkzaamheden al, maar het corona-virus gooide al meteen roet in het eten.
 

Er werden wat aanpassingen gedaan in de werkwijze waardoor de voorbereidingen door konden gaan. Een enthousiast team van medewerkers en vrijwilligers creëerden in een korte tijd een enorme winkel. De grote ruimte zorgde er direct ook voor dat er veilig en verantwoord gewerkt kon worden.

Inrichting van de winkel

GoedvoorGoed staat bekend om de grote hoeveelheid spullen die ze verkopen. Van grote meubels, tot computers en van boeken tot servies. Op de nieuwe locatie zijn woonkamers gecreëerd en werkplaatsen gemaakt. Er zijn stellages opgebouwd, goederen uitgezocht en contact gelegd. De belangstellenden stonden elke dag de voorderingen te bekijken.

Het team van Stellendam kijkt er dan ook heel erg naar uit om iedereen te ontvangen in de nieuwe winkel. Deze is gevestigd aan de Delta Industrieweg 38 in Stellendam. Hij is geopend van maandag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur. Het afgeven van goedereden kan op dezelfde dagen van 10.00 tot 15.30 uur.

Corona-proof winkelen

De winkel mag dan geopend worden, we leven nog steeds in corona-tijd. Het is dus belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. Zo mogen er maximaal 20 klanten tegelijk de winkel in, een mandje is hierbij verplicht. Heb je last van gezondheidsklachten? Dan blijf je thuis. Kom ook alleen naar de winkel, maar er geen gezellig uitje van.

Door de maatregelen rondom het corona-virus zal een grootse opening op een later moment plaatsvinden.

Andere locaties

Ook bij de andere locaties van GoedvoorGoed waren dingen veranderd in verband met het virus. Daar zijn de openingstijden weer terug naar de vertrouwde tijden. Dit geldt ook voor de moment voor het inleveren van spullen.

De winkel in Sommelsdijk is van maandag tot en met vrijdag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag is dit van 10.00 tot 16.00 uur. Het inleveren van de spullen kan daar van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 15.30 uur. Op zaterdag kan dit tussen 10.00 en 12.00 uur.

De winkel in Oude-Tonge is de hele week van 10.00 tot 16.00 uur geopend. Het afgeven van spullen kan op dezelfde tijden als in Sommelsdijk.


 13 juni 2020

Ondernemers in gesprek over corona met VVD politici 

 

VVD Goeree-Overflakkee en VVD Voorne hielden op donderdag 11 juni gezamenlijk een digitale bijeenkomst voor ondernemers. Hierbij konden ze hun vragen stellen aan VVD Tweede Kamerlid Thierry Aartsen (woordvoerder MKB en ondernemers), Pieter van Klaveren (voorzitter MKB Rotterdam-Rijnmond en bestuurslid MKB Nederland) en raadsleden.

 Met bijna 35 deelnemers is het eerste webinar een succes te noemen. Ondernemers stelden vragen en gingen in gesprek met VVD politici over corona, wat het voor hun bedrijf betekent en met welke vragen ze zitten. 

 

Er waren veel vragen bij de ondernemers. Over de plannen voor beperking van de zelfstandigenaftrek, de op handen zijnde nieuwe coronawet en de rol van gemeenten en provincie bijvoorbeeld. Het uitstalbeleid in het winkelcentrum van Middelharnis kwam ter sprake, maar ook manieren hoe ondernemerscollectieven op beide eilanden zich meer zouden kunnen versterken. Het nieuwe stikstofrapport van de commissie Remkes baarde diverse ondernemers zorgen. 

 

Thierry Aartsen gaf aan dat voor veel ondernemers de problemen nu pas beginnen en dat het voor veel ondernemers overleven is. Er komen twee uitdagingen op ons af. Als eerste dat de economie stil valt doordat consumenten minder besteden. Tweede uitdaging is de uitgestelde kredieten en belastingen van ondernemers. Hierdoor zijn ondernemers niet meer bezig met investeren, maar met het aflossen van kredieten en belastingen. De eerste prioriteit van het kabinet is nu: hoe komen ondernemers de komende maanden door? Er werden tussen Pieter van Klaveren en ondernemers direct praktische afspraken gemaakt om samen op te trekken richting de provincie. 

 

Een samenvatting van de vragen tijdens het webinar is te vinden op www.vvdgo.nl12 juni 2020

 

Het digiTaalhuis gaat online

In het voorjaar van 2019 startte de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, samen met de gemeente Goeree-Overflakkee, het digiTaalhuis. Met als gezamenlijk doel de laaggeletterdheid te verminderen en de participatie en zelfredzaamheid van inwoners van Goeree-Overflakkee te vergroten.

Zoals de naam al zegt, biedt het digiTaalhuis hulp en ondersteuning op den op het gebied van digitale vaardigheden en taalvaardigheden. Zo zijn er cursussen op digitaal gebied, de ‘Opmaat naar School’ (een taalopleiding voor beginners), het Leescafé en het Taalcafé. Ook zijn er Taalmaatjes actief; vrijwilligers die één of twee cursisten begeleiden bij het verbeteren van de Nederlandse taal.

Het digiTaalhuis is er voor iedereen die zijn of haar taal en digitale vaardigheden wil ontwikkelen. Of je nu van buiten Nederland komt of hier bent geboren.

 

Tot de uitbraak van het coronavirus zorgden al deze activiteiten voor een gezellige drukte in de bibliotheek aan het Kerkepad in Middelharnis, maar uiteraard kwam hier abrupt een eind aan door alle beperkende maatregelen. Gelukkig is de bibliotheek intussen weer geopend voor het uitlenen van boeken, maar voor het opstarten van groepsactiviteiten is er op dit moment nog geen ruimte.


Beter Nederlands leren spreken via Whatsapp

Maar de mensen van het digiTaalhuis zijn inventief! Al in april werden de lessen van ‘Opmaat naar School’ online opgepakt en vanaf begin mei is het wekelijkse Taalcafé online van start gegaan. Elke week hebben de taalvrijwilligers contact met de deelnemers van het Taalcafé door te videobellen in Whatsapp. Het is even wennen, er valt wel eens iets weg en niet elke wifi-verbinding werkt even goed, maar de gezelligheid is als vanouds. Bovendien zijn de deelnemers erg enthousiast en velen hebben zich dan ook aangemeld.

Vrijwilligers gezocht!

Er is zelfs zoveel animo voor dat er moment té weinig vrijwilligers om alle ingeschreven deelnemers elke week mee te laten doen. De Whatsapp-groepjes zijn met opzet klein, omdat het lastig is om met teveel mensen tegelijk een duidelijk gesprek te voeren. Lijkt het jou leuk om één keer per week, op donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur gezellig te kletsen met mensen die de Nederlandse taal (beter) willen leren? Ervaring is niet vereist. Meld je aan of neem contact op voor meer informatie met het digiTaalhuis: [email protected] of telefonisch via coördinator Kristi Okker 06 33 92 06 00.11 juni 2020

Aansluitend op de noodverordening COVID-19, 1 juni 2020 is een nieuw aanwijzingsbesluit vastgesteld

Ter uitvoering van artikel 2.5. van de Noodverordening Covid-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 1 juni 2020 wordt het wenselijk geacht om bepaalde gebieden en locaties aan te wijzen waar het eenieder verboden is zich te bevinden.

https://www.rijnmondveilig.nl/algemeen/aanwijzingsbesluit-10-juni-2020/De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kan recreatieparken, natuurgebieden of delen van deze gebieden, maar ook locaties als winkels aanwijzen indien op deze locaties niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen of het niet in acht nemen daarvan dreigt. De voorzitter kan ook een gebied of locatie aanwijzen indien hij dat noodzakelijk acht om de zorgcontinuïteit in de regio te garanderen.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft geconstateerd, na consultatie van het lokale bestuur in de gemeenten van de veiligheidsregio, dat in de in bijlage 1 genoemde gebieden en locaties de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen de daar aanwezige personen in zijn geheel niet tot het beoogde resultaat zal leiden en/of de zorgcontinuïteit in de regio niet gegarandeerd kan worden.

De in de bijlage genoemde gebieden en locaties zijn niet limitatief. Indien het lokale bestuur in een gemeente constateert dat er uitbreiding van de lijst gebieden en locaties noodzakelijk is dan kunnen deze worden toegevoegd aan de bijlage na besluitvorming van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
10 juni 2020

Herhaalt de geschiedenis zich?

PvdA zet zich (weer) in voor behoud zwembad Stellendam

 

De PvdA zal zich ook nu hard maken voor het behoud van het zwembad in Stellendam net als in 2011 ( zie foto) toen de PvdA samen met verontruste inwoners het initiatief genomen heeft tot een grootste demonstratie voor het behoud van het zwembad in Stellendam.De belangstelling was zelf zo groot dat de commissievergadering moest uitwijken van het gemeentehuis naar de locatie Delta Expo om de ruim 300 belangstellenden een plaats te kunnen geven. Vanzelf sprekend zullen wij alle voor en nadelen eerst goed in kaart brengen zoals goede volksvertegenwoordigers behoren te doen en waar voor u op de PvdA gestemd heeft.


10 juni 2020

 

Definitieve vergunning voor Innovathuis

 

De definitieve vergunning voor het Innovathuis in Stad aan ’t Haringvliet – de eerste waterstofwoning in Nederland – is rond. Deze nieuwe mijlpaal is voor initiatiefnemer Hylife Innovations een bevestiging dat ze met het prestigieuze project op de goede weg is.

 
Het Innovathuis, een bijzondere eengezinswoning in wijk Havenstadt in Stad aan ’t Haringvliet, werd in september vorig jaar feestelijk geopend. De woning is het eerste ‘normale‘ huis met een eigen groene waterstofinstallatie. Daarmee kan volledig onafhankelijk energie worden opgewekt, opgeslagen en weer gebruikt. De woning zit daarnaast vol met andere bouwkundige en technische vernieuwingen: van de ramen van driedubbelglas, tot de prefab-wanden en de domotica (de elektronische hulpjes bij wonen en leven). Het Innovathuis doet dienst als kenniscentrum, waar belangstellenden op afspraak/uitnodiging kunnen kijken hoe de nieuwste technologie werkt. Ook komt er een periode een ‘proefgezin’ om de technieken in de praktijk te testen.

 

Luisteren

De vergunningverlening is goed verlopen, ook al is het een innovatief project en waren er vanuit de omwonenden wel zorgen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Dat komt ook omdat partijen de tijd namen om naar elkaar te luisteren en te kijken waar ze elkaar konden ‘vinden’. “Nog voor de vergunningprocedure van start ging, waren er gesprekken tussen de initiatiefnemer, inwoners en de gemeente. In deze gesprekken bekeken we de plannen, maar er was ook ruimte om zorgen te bespreken en waar mogelijk weg te nemen”, aldus wethouder Daan Markwat (Wonen). “Het is ook begrijpelijk dat er zorgen waren bij de omwonenden, want het is nieuw en anders dan normaal. Maar door de open en positieve houding van de bewoners én de positieve insteek van de initiatiefnemer kon het vergunningentraject relatief snel doorlopen worden.”

 

Toekomst

De gemeente Goeree-Overflakkee is trots op de bijzondere eengezinswoning in Stad aan ’t Haringvliet. “Dit project past perfect bij onze ambitie om een koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid en een proeftuin voor de energietransitie. Samen met ondernemers, onderwijs en inwoners werken we aan een groen, innovatief eiland om trots op te zijn”, reageert wethouder duurzaamheid, Tea Both-Verhoeven. “Het Innovathuis en alle kennis die we nu opdoen over waterstof als energiebron is niet alleen belangrijk voor ons als gemeente, maar wordt zelfs landelijk en internationaal met veel interesse gevolgd. Deze projecten vormen de bouwstenen van onze toekomst.” 

 

Dat vindt ook de initiatiefnemer, Jean-Paul Scheurleer van Hylife Innovations. “Het is een enorme prestatie die wij met z’n allen hebben neergezet, niet alleen de realisatie maar ook de manier waarop dit tot stand is gekomen. Samenwerking tussen de gemeente Goeree-Overflakkee, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, DCMR, inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet en de partners uit het bedrijfsleven. Onze gezamenlijke ambitie is groot en zo willen we op deze manier een bijdrage leveren aan de energietransitie in Nederland die op ons unieke eiland in Stad aan ‘t Haringvliet is begonnen.”
10 juni 2020
 

Partij voor de Dieren wil maatregelen nertsenfokkerijen Zuid-Holland

 

Den Haag, 10 juni 2020 – De provincie Zuid-Holland moet nagaan of er op nertsenfokkerijen in deze provincie risico’s bestaan op coronabesmetting. Als dat het geval is, zouden de nertsenfokkerijen strenge maatregelen moeten treffen, dan wel stilgelegd moeten worden. Dat stelt de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland na besmettingen in nertsenfokkerijen elders in Nederland.

 

Nederland heeft als eerste land ter wereld een uitbraak van het coronavirus in de veehouderij. In nertsenfokkerijen in onder meer Beek en Donk en Milheeze in Noord-Brabant zijn recent uitbraken van het coronavirus geconstateerd. Inmiddels zijn al op meerdere bedrijven nertsen aangetroffen die zijn besmet en soms al overleden aan het coronavirus. Daarbij komt nog het feit dat het virus van nertsen op mensen overdraagbaar blijkt te zijn 

 

Voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland was dit aanleiding aan de bel te trekken bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De partij wil allereerst weten hoe veel nertsenfokkerijen er in Zuid-Holland zijn en waar die zich bevinden. Ook vraagt de partij zich af of deze fokkerijen worden meegenomen bij de risico-inventarisatie van de veiligheidsregio’s in Zuid-Holland als het gaat om de coronacrisis.

 

En als zo’n inventarisatie heeft plaatsgevonden, hoe zijn dan de risico’s gewogen en ingeschat vraagt de partij zich af? Zijn nertsenfokkerijen bijvoorbeeld potentiële brandhaarden van coronabesmetting, en als dat zo is, welke maatregelen worden er dan in deze nertsenfokkerijen genomen, wil de Partij voor de Dieren weten.

 

Ook vraagt de partij aan het provinciebestuur hoe die het besmettingsgevaar inschat van de werkzaamheden in de nertsenfokkerijen voor andere inwoners van Zuid-Holland. Als er inderdaad besmettingsrisico’s zijn voor medewerkers van de fokkerijen of anderen, dan zou de provincie de veiligheidsregio’s moeten opdragen de nertsenfokkerijen stil te leggen of minimaal extra maatregelen te laten treffen.

 

Ten slotte vraagt de partij aan Gedeputeerde Staten om zoönosen in het vervolg onderdeel uit te laten maken van het Zuid-Hollandse veiligheids- en gezondheidsbeleid.
 

Fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland, Carla van Viegen: ‘Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s is de Commissaris van de Koning bevoegd om aanwijzingen te geven aan de veiligheidsregio’s en kan hij ingrijpen in het belang van de veiligheid. Gezien de besmettingen in nertsenfokkerijen in Noord-Brabant, is het van groot belang ook alert te zijn in de Zuid-Hollandse nertsenfokkerijen en maatregelen te treffen om besmetting te voorkomen. Ook willen we dat de nertsenfokkerij eerder beëindigd gaat worden dan 1 januari 2024 in het belang van de gezondheid van mens en dier. Zoönosen (infectieziekte die van dier op mens kan overgaan) vormen een steeds groter gevaar vanwege de intensieve veehouderij in Nederland. Dat moet echt veranderen!’

 

 
9 juni 2020


Het Nederlandse natuurbeleid is een juridische en bureaucratische karikatuur geworden van wat op papier ooit goed in elkaar zat

8-JUN-2020 - Ooit was Nederland koploper innovatief natuurbeleid, maar de laatste 25 jaar scoren we abominabele rapportcijfers. Dat komt doordat we onze indicatoren oneigenlijk gebruiken. We gaan ermee om als in de wet van Campbell die stelt dat hoe meer je mensen afrekent op cijfers, hoe meer ze zich op de cijfers gaan richten, zelfs als dat ten koste gaat van waar de cijfers oorspronkelijk voor bedoeld zijn.

https://tinyurl.com/y9ceohjy


8 juni 2020

Blije wei al een tijd gesloten i.v.m. corona
Volg de Facebookpagina om de (nieuwe) dieren te zien

In de afgelopen periode zijn er veel dieren geboren in kinderboerderij Blije wei in Middelharnis. De kinderboerderij, en bijbehorende natuurspeeltuin, zijn weliswaar gesloten vanwege de coronacrisis, dierenliefhebbers kunnen toch genieten van prachtige voorjaarsbeelden op de Facebookpagina van Blije wei.

 Medewerker dagbesteding bij Zuidwester Christina werkt in de kinderboerderij en vertelt dat er dagelijks veel mensen voor het hek staan om de lammetjes, geitjes, varkens, koeien, kippen en konijnen in het echt te bewonderen. "Voor veel mensen uit de buurt is onze kinderboerderij en natuurspeeltuin, maar ook de Kwekerij en Dok16, onderdeel van hun loopje of rondje fietsen door de omgeving. Andere mensen maakten er voorheen echt een uitje van."

"Zeker in deze periode vorig jaar was het druk. Onze kinderboerderij is een dagbestedingsplek voor cliënten van Zuidwester. Zij kunnen in verband met de coronacrisis al wekenlang niet naar de dagbesteding. Dat is echt wel triest, maar helaas noodzakelijk. Het is een kwetsbare doelgroep en we willen geen risico’s lopen. Gelukkig kunnen we nu langzaamaan onder bepaalde voorwaarden de dagbestedingsactiviteiten weer oppakken.”


“Met de foto’s en video’s op onze Facebookpagina proberen we toch te laten zien hoe het met de dieren gaat”, vertelt Christina verder. “De cliënten vinden het fantastisch om te zien en we krijgen ook veel leuke reacties van onze trouwe bezoekers.”

 

De telefoon van de kinderboerderij gaat regelmatig. "Ze vragen allemaal wanneer we weer opengaan. Helaas is daarover nog niets bekend. Dit zal waarschijnlijk pas na de zomervakantie zijn. Dat geldt ook voor de kwekerij en Dok16. Zodra hierover meer bekend is, delen we dit uiteraard op onze Facebookpagina en onze website www.blijewei.nl. We hopen dat onze bezoekers ons tot die tijd blijven volgen via Facebook of Instagram.”

 
7 juni 2020

'Extra vitamine K kan ernstig ziekbed door coronavirus voorkomen'

Coronapatiënten die op de ic terechtkomen of overlijden hebben een heel laag vitamine K-gehalte. Dat hebben artsen van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen ontdekt. En dat is geen toeval, want deze vitamine is belangrijk voor gezonde bloedvaten en longen. Volgens de onderzoekers zou een hoog vitamine K-gehalte dus kunnen voorkomen dat je ernstig ziek wordt door het coronavirus.https://tinyurl.com/yaqd36t97 juni 2020

Buutenplaets een natuurparadijs voor kinderen

Sluishaven open met speeltuin en paviljoen

Tweede Pinksterdag opende de faciliteiten op Sluishaven. En bijzondere plek op het eiland om eens naar toe te fietsen of met de (klein) kinderen te bezoeken. De natuurspeeltuin Buutenplaets, rolstoeltoegankelijk, ligt er mooi bij. Het paviljoen trok de hele dag vele bezoekers die genoten op het terras. De botenhelling was in gebruik en vele camperbezitters genoten van deze bijzondere plek.
 Paviljoen Sluishaven is een prachtige plek aan het haventje aan het Volkerak. Vanaf het terras van het paviljoen zie je grote vrachtschepen richting Antwerpen glijden door het grote water. Ook de reactievaart komt op gang. De nieuwe aanbouw, een soort strandje, geeft extra ruimte, waardoor bezoekers ruim uit elkaar kunnen genieten van de drankjes, hapjes en het fraaie, rustgevende uitzicht. Ook het restaurant is weer te bezoeken, op afspraak. Vriendelijk personeel brengt bestellingen rond en geeft informatie.

Buutenplaets
De speeltuin is een verhaal apart. Vrijwilligers hebben hard gewerkt om de speeltuin weer helemaal op te knappen en aan te passen aan de eisen van deze tijd. Daarnaast is getest op rolstoeltoegankelijkheid. Vrijwilliger Frank/Janine leidt ons rond.  “De speeltuin is voor iedereen. Cliënten van het Thomashuis en Zuidwester komen hier graag naar toe. We zijn bezig om nog een aangepast speeltoestel aan te schaffen. Sponsoren (in natura) en vrijwilligers zijn altijd welkom.”Spiegeltheater
Een groot schip ligt in de speeltuin. Aan de achterzijde van het schip is een eenvoudig theater gebouwd. Het Spiegeltheater. Een mooie plek voor kleinere openluchtvoorstellingen. In de uiterste hoek van het terrein staan drie reuzenpopulieren. “Die zijn vlak na de ramp geplaatst. Met medewerking van het waterschap heeft een boomchirurg ze optimaal verzorgd en kunnen ze voorlopig weer 5 jaar mee.” Natuurwaarden zijn belangrijk en er zijn dan ook diverse insektenhotels geplaatst en een enkele windkering die ook als zodanig dienst doet.
Water

Voor kinderen is zand en water het mooiste om mee te spelen. Dat kan volop in de Buutenplaets. In het midden van de speeltuin is een (ondiepe) vijver en er ligt een speelsloep. “Het water wordt  constant ververst vanuit het Volkerak. Mocht er blauwalg komen dan gaan we, - weer met behulp van het waterschap – overschakelen op polderwater.”

Kortom Sluishaven is een prachtige plek om te bezoeken, voor iedereen. Het maakt dat ook aan de Oostzijde van het eiland het vakantiegevoel goed is te ervaren.

7 juni 2020

 

CDA-raadslid Liesbeth Keijzer pleit voor behoud zwembad in Stellendam

 

“Het CDA kan zich geen eiland voorstellen zonder zwembad Zuiderdiep”

 

Afgelopen donderdag hebben de gemeenteraadsleden een presentatie gekregen over de uitkomsten van het onderzoek naar de behoefte aan zwemwater op Goeree-Overflakkee. In dit onderzoek zijn verschillende scenario’s onderzocht, ook scenario’s waarin het zwembad Zuiderdiep gesloten wordt. 

 

Liesbeth Keijzer, raadslid van het CDA en zelf woonachtig in Stellendam, heeft zich altijd sterk gemaakt voor het Zuiderdiep. “Voor mij is het meer dan alleen een zwembad. Na de watersnoodramp waarbij Stellendam en haar inwoners zwaar getroffen werden, is door de betoncentrale die bij de bouw van de Haringvlietsluizen betrokken was, het buitenbad aan de inwoners van Stellendam geschonken. Voormalig CDA-wethouder L. Visser heeft zich hier sterk voor gemaakt. Hij vond dat je moet kunnen zwemmen als je woont in een plaats omgeven door water. 

 

Later was het zijn grote wens om een overdekt zwembad te realiseren in Stellendam en in september 1988 vond de opening plaats van het Zuiderdiep zoals we dat nu kennen. Een zwembad uniek in zijn soort door het buitenbad, de ligweide en het grote terras bij een overdekt zwembad. Ik durf echt te stellen dat Stellendammers een band hebben met hun zwembad. Dit bleek bijvoorbeeld in 2011 toen het toenmalige gemeentebestuur van Goedereede het voortbestaan van het Zuiderdiep ter discussie stelde. In grote getale kwamen de inwoners op voor het behoud van hun zwembad.”

 

Liesbeth Keijzer was raadslid voor het CDA in Goedereede en heeft toen in het begin écht tegen de stroom in moeten zwemmen om het zwembad te behouden. Mede door de enorme opkomst, betrokkenheid en standvastigheid van de Stellendammers is het zwembad toen met succes behouden. En die betrokkenheid merkt ze nu weer. Tijdens de boodschappen wordt ze aangesproken met de mededeling: “We blijven staan voor het zwembad, hé Liesbeth. Het was een cadeau aan de inwoners van Stellendam en dat blijft het. Hoeveel plezier hebben we al wel niet gehad van het zwembad. We laten het niet sluiten!”

 

Daniël Huising, portefeuillehouder en fractievoorzitter is het eens met zijn collega-raadslid. Zelf bezoekt hij het zwembad regelmatig. “Het is er altijd druk en alhoewel het qua ligging een mooie recreatievoorziening is voor toeristen ziet Huising door het jaar heen vooral de lokale gemeenschap gebruik maken van het zwembad. Op vrijdagochtend komen ouders vanuit alle kernen met hun peuters zwemmen. Op een doordeweekse avond ligt het bad vol met volwassenen die hun baantjes trekken en na schooltijd en in vakanties bezoekt veel jeugd van ons eiland het bad.”

 

Binnenkort zal de raad opnieuw over de zwembaden spreken. Het college presenteert dan een notitie waarin het een voorkeursscenario uitspreekt. Keijzer is duidelijk: “Ik zal altijd blijven pleiten voor behoud van het zwembad in Stellendam.”

 6 juni 2020

 

Mantelzorgers in het zonnetje gezet door CDA Goeree-Overflakkee
 

In deze bijzondere tijden wordt er op alle plaatsen in de zorg heel hard en met veel liefde gewerkt. Ook van mantelzorgers wordt opnieuw veel gevraagd. Het CDA Goeree-Overflakkee waardeert hun inzet, liefde en aandacht enorm. Daarom heeft het CDA mantelzorgers – die na een eerdere oproep door bekenden zijn opgegeven – verrast met een kaartje en DoeGoedbon van een lokale onderneming als bedankje.

 


Raadslid Dirk Pijl verrast mantelzorgers Jan en Josien Tanis uit Goedereede-Havenhoofd
met een bedankkaartje en DoeGoedbonnen van Visspecialist Hameeteman.
Elk jaar gaat het CDA Goeree-Overflakkee rondom de ‘Dag van de Mantelzorg’ in november het eiland over om in alle dorpen de opgegeven mantelzorgers te verrassen en te luisteren naar hun persoonlijke verhalen. Maar in deze tijd wilden de christendemocraten de mantelzorgers eens extra een hart onder de riem te steken. Het CDA roept op om zeker ook nu aandacht te hebben voor elkaar en spreekt haar waardering uit voor alle mantelzorgers op ons eiland. Ook vragen zij contact op te nemen als zij iets voor u kunnen betekenen.
 

Steun voor lokale ondernemers en bestrijden eenzaamheid

De mantelzorgers ontvingen van het CDA een bedankkaartje en Doegoedbon van een lokale onderneming. Hiermee wil het CDA het belang onderstrepen om onze ondernemers te steunen door lokaal te kopen.
 

De DoeGoed Actie geeft lokale winkeliers en horeca een impuls en draagt financieel bij aan een goed zorgdoel zoals het bestrijden van eenzaamheid op het eiland. De uitgedeelde DoeGoedbonnen zijn te besteden bij Bakker van Helden, Bakkerij Bienefelt of Visspecialist Hameeteman.

 

 

6 juni 2020


6 juni 2020

Vlag van Herkingen nu ook te koop

 

 

Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee heeft vorige jaren diverse dorpsvlaggen uitgegeven. Deze week is daar aan toegevoegd de vlag van Herkingen. Een zeer fraaie vlag met drie krabben en een oester. Elk dorp op Goeree-Overflakkee heeft nu een dorpsvlag met uitzondering van Achthuizen.

 
Wapen Herkingen

In 1695 wordt al melding gemaakt van het wapen van Herkingen met drie krabben en een oester, maar dan nog in een andere kleursamenstelling.

De vlag van Herkingen is naar het door de Hoge Raad van Adel vastgestelde wapen uit 1817. Herkingen was toen nog een zelfstandige gemeente.

Tot de samenvoeging in 1966 met Dirksland en Melissant werd dit wapen gebruikt. In het wapen van de gemeente Dirkland symboliseerde de krab het dorp Herkingen.

De nieuw uitgebrachte vlag van Herkingen is tot stand gekomen in overleg met de Dorpsraad.

 

Achthuizen heeft geen vlag

Alle dorpsvlaggen zijn inmiddels te koop in de winkel van het Streekmuseum, met uitzondering van Ooltgensplaat (te koop via de Dorpsraad) en Achthuizen.

“Als Streekmuseum maken we altijd de dorpsvlag op basis van het officieel door de Hoge Raad van Adel vastgestelde gemeentewapen. Achthuizen is geen zelfstandige gemeente geweest en hoorde bij Ooltgensplaat. De dorpsraad en de school zullen wederom worden benaderd om te kijken of we met elkaar een vlag kunnen ontwikkelen. Eventueel het uitschrijven van een prijsvraag”.

 

Vlagprotocol niet van toepassing

Alle dorpsvlaggen zijn te koop vanaf 25 euro en verkrijgbaar in de museumwinkel van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee, Kerkstraat in Sommelsdijk. Dagelijks geopend van dinsdag t/m zaterdag 14:00-17:00 uur.

Met de aankoop van een dorpsvlag steunt u het museum en helpt u het Streekmuseum eilandverhalen te vertellen en door te vertellen. Het vlagprotocol is niet van toepassing. Daarom mag de vlag het gehele jaar buiten hangen.

5 juni 2020

Koninklijke onderscheiding voor Johan Butijn uit Ooltgensplaat

Johan Butijn uit Ooltgensplaat is op vrijdag 5 juni 2020 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Door de coronamaatregelen reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman de Koninklijke onderscheiding op aangepaste wijze uit.

 De heer Butijn maakt zich al jarenlang verdienstelijk door veel activiteiten op kerkelijk gebied. Inmiddels vervult hij 25 jaar de taak van organist bij de Gereformeerde Gemeente Ooltgensplaat. Sinds 1999 is hij voorzitter bij Jeugdvereniging Eben-Haëzer en is hij een positieve verbinder onder de jongeren. Ook is de heer Butijn, sinds de start in 2004, actief bij de vrijwillige kerkelijke thuishulp van de plaatselijke Gereformeerde Gemeente. Daarnaast maakt hij sinds 1998 deel uit van het SGP-bestuur van de afdeling Ooltgensplaat, waar hij de veelomvattende taak van secretaris verricht.

 

Door de coronamaatregelen verliep de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding anders dan gebruikelijk. Na haar toespraak legde burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman de onderscheiding met de bijbehorende doos binnen handbereik voor de heer en mevrouw Butijn. Zijn vrouw speldde het versiersel daarna op.

5 juni 2020

 

 

Nationaal Tuinonderzoek
 

Tuinonderzoek: 81% wil iets extra doen voor de natuur
 

Uit het Nationaal Tuinonderzoek blijkt dat 81% van de deelnemers iets extra’s wil doen voor de natuur. Natuurmonumenten deed onderzoek naar ruimte voor natuur in Nederlandse tuinen. 43.942 mensen vulden de enquête in. Dat grote aantal laat zien dat ‘de groene tuin’ zeer actueel is. En dat is goed nieuws voor de natuur: ruim 56.000 hectare grond in Nederland is privétuin, als daar meer ruimte komt voor natuur, profiteren heel veel planten en dieren daarvan.
 

Door corona lijkt een herwaardering van de natuur te ontstaan. Dat uit zich niet alleen in vele bezoekers in natuurgebieden, maar ook in de manier waarop mensen met hun tuin omgaan. “Meer dan ooit werken mensen in de tuin en genieten ze van alles wat er dicht bij huis groeit, bloeit, zoemt en fladdert,”  zegt Mathiska Lont, boswachter bij Natuurmonumenten. En dat is goed nieuws voor de Nederlandse natuur. Nederlandse én internationale onderzoeken tonen keer op keer aan dat Insecten dramatisch afnemen. In de natuur hangt alles met elkaar samen: zonder bomen geen bloesem, zonder bloesem geen insecten, zonder insecten geen vogels. Juist die variatie is belangrijk om alles in evenwicht te houden. Ruim 56.000 hectare grond in Nederland is privétuin en daar werkt het precies hetzelfde: hoe meer variatie, hoe beter. De inrichting van tuinen is, zeker binnen de stedelijke omgeving, voor biodiversiteit zeer belangrijk.”
 

Grote bereidheid om iets extra’s te doen voor natuur
 

Respondenten werd gevraagd of ze wat extra’s wilden doen voor de natuur in hun tuin. Bijvoorbeeld of ze een rommelhoekje wilden maken, een waterbak neerzetten, een nestkast of insectenhotel ophangen. 81% van de deelnemers wil minimaal één ding extra doen voor de natuur. Het zijn kleine aanpassingen maar voor dieren van grote waarde. Koolmezen, egels, bijen of vlinders vinden zo voedsel, veiligheid en de mogelijkheid om zich voort te planten. De tuin is dan niet alleen een plek voor een kop koffie op het terras of de barbecue, maar ook een aantrekkelijker leefgebied voor dieren.
 

Hoe ouder hoe groener, hoe jonger hoe ambitieuzer
 

Opvallende uitkomst is dat oudere mensen een groenere tuin hebben. 67% van de mensen ouder dan 50 jaar heeft minder dan de helft van de tuin betegeld, tegenover 48% van de mensen jonger dan 50 jaar. Maar er is hoop: de jongere generatie heeft juist grotere ambitie om natuur meer de ruimte te geven in hun tuin. 63% van de mensen jonger dan 50 jaar geeft aan dat ze van plan is het komend jaar bestrating of schuttingen te vervangen door groen.
 

Weinig ruimte? The sky is de limit
 

Zorgen zijn er over de lage ambitie om tegels te verwijderen en te vervangen door planten. De respondenten geven aan dat ruimtegebrek vaak een reden is om een flink stuk betegeld te houden, waardoor er minder ruimte is voor planten. Mathiska: “Maar ook daar is een oplossing voor. heb je weinig ruimte, ga dan de hoogte in!” Veel respondenten zien dat ook in; van degenen die nu nog een kale schutting of muur hebben, geeft zestig procent aan dat ze die het komend jaar willen laten begroeien (53%) of vervangen door struiken of een heg (6%). “Een klimop neemt amper meer ruimte in dan een kale schutting. Hij biedt ons verkoeling en voor veel vogels is het een prima plek om een nestje in te bouwen.”
 

Natuurgebied in het klein
 

Nederland is rijk aan verschillende landschappen: bos, kwelders, heide, stuifzand, grasland. In Nederland komen zo’n 28.000 diersoorten voor, waaronder 200 soorten broedvogels en 20.000 soorten insecten. Natuurmonumenten werkt er hard aan om die gebieden te beschermen en te behouden. Maar ook tuinen vormen een belangrijk ‘landschap’ waar veel dieren kunnen wonen. Mathiska: “We willen mensen bewust maken van wat ze zelf kunnen doen voor de natuur. En dat er heel vaak nog wel wat extra’s kan. Een struik, een waterbak, een nestkastje. Het hoeven geen grote verbouwingen te zijn, insecten en vogels maak je met kleine dingen al heel blij. Waarom zou je het dan níet doen?”

 5 juni 2020
 

Goeree-Overflakkee: veel overdekt zwemwater, weinig mogelijkheden voor zwemsport
 

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft recent door het Mulier Instituut uit Utrecht onderzoek uit laten voeren naar de behoefte aan zwemwater nu én in de toekomst. Belangrijkste conclusie van het sportonderzoeksinstituut is dat er relatief veel zwemwater is, maar dat het niet goed aansluit bij de behoefte op het eiland.
 

Op Goeree-Overflakkee zijn drie gemeentelijke zwembaden, die geëxploiteerd worden door de Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee. De overdekte zwembaden – De Gooye in Dirksland, De Staver in Middelharnis en ’t Zuiderdiep in Stellendam – lijken op elkaar. Ze hebben alle drie een vierbaans 25-meterbassin met een relatief hoge watertemperatuur. In Stellendam is ook een recreatief bad en een buitenbad.


Activiteiten
Het Mulier Instituut heeft gekeken naar de behoefte aan zwemwater voor vijf typen activiteiten: leren zwemmen, zwemsport, banenzwemmen, doelgroepenzwemmen (denk aan Aquajoggen of zwemmen voor mensen met een beperking) en pretzwemmen.

Voor alle activiteiten, behalve voor de zwemsport, is in vergelijking met andere gemeenten relatief veel water beschikbaar. Voor zwemsport is dat niet zo, omdat de temperatuur van de bassins van ’t Zuiderdiep en De Gooye niet voldoet aan de eisen. Voor wat betreft de zwemlessen is er in zwembad ’t Zuiderdiep een wachtlijst, bij De Staver is op dat gebied nog voldoende ruimte.

Wat opvalt is dat vooral ’t Zuiderdiep veel bezoekers heeft van buiten Goeree-Overflakkee: 33% van de abonnementhouders komt van buiten de gemeente. Voor De Staver en De Gooye gaat het om enkele procenten.


Scenario’s
Het Mulier Instituut heeft scenario’s onderzocht om in de toekomst te voorzien in de behoefte aan zwemwater op Goeree-Overflakkee. Daarbij is gekeken naar de nodige capaciteit en de reisafstanden. Aspecten als financiën en beschikbare locaties zijn hier nog niet in meegenomen. Er zijn vier scenario’s onderzocht:

 1. Behoud van drie zwembaden en betere programmering;
 2. Behoud ’t Zuiderdiep en een nieuw bad op een centraal op het eiland gelegen locatie;
 3. Eén zwembad in het midden van de gemeente (evt. met behoud van het buitenbad ’t Zuiderdiep);
 4. Eén zwembad op de kop van het eiland.

 

Aantrekkelijk

De onderzoekers zien zelf de beste mogelijkheden bij scenario 2 en 3. Scenario 3 kan wat minder aantrekkelijk zijn, vanwege de grotere reisafstand en de mogelijkheden voor toerisme. Het is nu aan de gemeenteraad om hier met elkaar over in gesprek te gaan.

“Dit onderzoek brengt de behoefte goed in beeld, maar er zijn veel zaken op dit vlak waar we rekening mee moeten houden”, benadrukt wethouder Peter Feller (Vastgoed, recreatie en toerisme). “De zwembaden zijn allemaal al wat ouder en er spelen op elke locatie vraagstukken op het gebied van vervanging, renovatie en verduurzaming. We willen goed naar het totaalplaatje kijken.”

Wethouder Berend Jan Bruggeman (Welzijn, Sport, Accommodaties) vult aan: “Het onderzoek laat zien dat we het goed voor elkaar hebben op het gebied van overdekt zwemwater, maar wel oog moeten hebben voor de diversiteit in het aanbod. Het staat voorop dat we dit ook in de toekomst goed willen borgen. Onze inwoners hebben nu en in de toekomst de ruimte om te kunnen zwemmen.”4 juni 202

Algemeen Dagblad Voorne Putten:


4 juni 2020

Uitbreiding skatepark Vliedpark Middelharnis

 

 

Skatepark Het Vliedpark, Middelharnis is het skatepark dat zich bevindt naast de welbekende ‘berg’ gemaakt door Nine-Yards in samenwerking met 2 Move en gemeente Goeree-Overflakkee. Het is een zeer bekende plek onder de lokale skaters, steppers en bmx’ers. Niet alleen inwoners uit de gemeente komen er, maar enthousiaste skaters uit heel de regio Rotterdam komen graag het skatepark bezoeken.


Foto: pr

Op een zonnige doordeweekse dag komen zo’n 20 à 30 mensen naar het skatepark. Veel van deze mensen, vaak jongeren, komen daar graag samen. Ook ouders komen hier graag met hun kinderen om zich te vermaken. Maar ondanks dat het een wel ontvangen park is, zijn de bezoekers het er allemaal over eens dat er verandering moet komen.

 

“Doordat er zoveel mensen komen, wat hartstikke leuk is, is het vaak erg druk. Hierdoor wordt de kans op een botsing erg groot,” zegt één van de lokale skaters. “Ook is het ‘s avonds erg gevaarlijk omdat er geen lantaarnpalen op het skatepark zijn.” Veel mensen denken dat dit beter kan. Ze willen namelijk graag laat in de avond nog de dag kunnen afsluiten met een succesvolle trick en gezelligheid met vrienden. Daarnaast is het skatepark gericht op de ervaren skater. Dit maakt het lastig om als beginnende skater, stepper of BMX’er te oefenen en je vaardigheden te verbeteren. De obstakels zijn erg hoog. Dit is niet erg maar maakt het wel moeilijk om te leren. Er zijn ook een paar obstakels die ontbreken. Voorbeelden hiervan zijn: manualboxen (lage boxen waar je op kunt rijden en op kunt oefenen), een miniramp, een flatbar, een trap, een bowl en een stukje flatground (plat stuk grond om te oefenen).

 

Verder ontbreekt er een zitplek voor ouders die bij hun kinderen komen kijken. Zij zitten vaak aan de zijkant op het gras, wat erg oncomfortabel kan zijn. Bankjes zouden hiervoor een goede oplossing zijn.

 

Wij zouden het fijn vinden om dit park aan te passen zodat het beschikbaar wordt voor iedereen.

 

https://petities.nl/petitions/skatepark-uitbreiden-in-middelharnis?locale=nl
3 juni 2020
 

Voorval in de privésfeer aanleiding tot uitzetting bij fractie Vitale Kernen

Raadslid komt uit de kast
 

Een gewone ordinaire ruzie binnen een fractie of is er meer aan de hand? Vreugde is enige tijd geleden uitgekomen voor zijn geaardheid. Om roddels en geruchten voor te zijn, heeft hij iedereen in zijn omgeving hiervan op de hoogte gesteld. Ook het gemeentebestuur.  
 

Fractielid Heintjes noemt een 'incident' de aanleiding tot de vertrouwensbreuk met Vreugde en uiteindelijk zijn aanzegging tot ‘ontslag’ uit de fractie en de partij. Vreugde zelf noemt het liever een voorval in de privésfeer. “Een persoon die bij dat voorval betrokken was, heeft fractievoorzitter De Vos hierover benaderd.” Hierna zijn er gesprekken geweest tussen de De Vos en met de fractie. Het heeft uiteindelijk geleid tot een aangetekend schrijven van de fractie aan Vreugde om zijn lidmaatschap op te zeggen en zijn zetel in te leveren. De fractie zegt dat het gedrag van Vreugde aanleiding is tot een vertrouwensbreuk. 

Vreugde voelt zich zo betrokken bij de lokale politiek dat hij door wil gaan en hij levert tot groot ongenoegen van de fractie Vitale Kernen zijn zetel niet in.

Wij hopen van harte dat de politiek carriere van Vreugde niet valt of staat op grond van zijn seksuele geaardheid. 
2 juni 2020
 

Vitale Kernen zet raadslid Binic Vreugde uit de fractie

tekst Maria Evers

GOEREE-OVERFLAKKEE - In een aangetekende brief is raadslid Binic Vreugde de wacht aangezet door zijn fractie. Er zou sprake zijn van een vertrouwensbreuk. Vreugde laat zich niet kisten en start de eenmansfractie Vol vreugde.

“Ik wist dat het er aan kwam, maar het kwam zo zwart op wit, toch nog heftig binnen”, vertelt Vreugde. Na lange gesprekken tussen de fractie en Vreugde is door de fractie aangegeven dat er sprake is van een vertrouwensbreuk. Voorzitter Johan de Vos: “We hebben normen en waarden en die zijn overtreden. Het gaat om zaken in de privésfeer en we doen er verder geen mededelingen over.”

Mederaadslid Willy Heintjes beaamt dat het om een persoonlijke zaak gaat, “Er is een kwestie voorgevallen, een incident”. Dat Binic als eenmansfractie doorgaat en dus zetelroof pleegt vindt hij erg teleurstellend. “Dat doet geen recht aan de verkiezingsuitslag van 2018.”

Vreugde heeft de tijd genomen om de zaken te wikken en te wegen. Daarnaast heeft hij zich goed geïnformeerd bij andere landelijke lokale fracties. Hij heeft een digitale achterban voor ondersteuning opgezet. “Ik ga nu door als eenmansfractie Vol Vreugde: een moderne en liberale lokale politieke fractie op Goeree-Overflakkee. Verder onderschrijf het coalitieakkoord. Er zijn vijf punten, (Sociaal Domein, Jeugd- en Jongerenbeleid, Voorzieningen in in Kernen en de Buurtschappen, Communicatieve Gemeente en Financien,) waaraan ik meer diepgang wil geven.

D
e komende twee jaar blijft Binic dus in de politiek. “De lokale politiek zit diep in mijn hart. Die drive heb ik nog steeds. Ik wil de politiek positief kritisch volgen.” Is bij de komende verkiezingen Vol Vreugde van de partij? “Als het bevalt dan gaan we door. Dat ligt aan de kiezer.”

2 juni 2020
 

VVD houdt online MKB bijeenkomst met Tweede Kamerlid Thierry Aartsen

 

VVD Goeree-Overflakkee en VVD Voorne houden gezamenlijk een webinar op donderdag 11 juni (20.00 - 21.30 uur) voor lokale ondernemers en andere geïnteresseerden: de MKB Factory. Te gast tijdens deze MKB Factory zijn Thierry Aartsen (VVD Tweede Kamerlid en MKB-woordvoerder) en Pieter van Klaveren (voorzitter MKB Rotterdam-Rijnmond).

 

Sinds de uitbraak van de corona-crisis hebben veel lokale ondernemers nieuwe en innovatieve manieren gevonden om te kunnen blijven ondernemen. De samenleving van nu vraagt namelijk om aanpassingen bij zowel burgers als ondernemers. En dat is niet altijd even makkelijk. 

 

De VVD wil daarom in gesprek met lokale ondernemers om te kijken wat er goed gaat en om te kijken wat er nog beter kan. Daarom organiseren de VVD Goeree-Overflakkee en de VVD Voorne gezamenlijk op donderdagavond 11 juni van 20:00 tot 21:30 een online webinar voor lokale ondernemers: de MKB factory. 

 

Tijdens het webinar beantwoorden Thierry Aartsen, Pieter van Klaveren en lokale VVD’ers vragen van ondernemers over de kansen en moeilijkheden van het ondernemen in tijden van corona. De centrale vraag is dan ook: “Kan de lokale overheid iets doen om je te ondersteunen als ondernemer?“

 

Ondernemers en andere geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door te mailen naar [email protected]. Voor deze webinar wordt gebruik gemaakt van het online platform Zoom. Na aanmelding ontvang je meer informatie.


1 juni 2020


 B R E A K I N G   N E W S 

VKGO  staat op instorten

Binic Vreugde verlaat partij en begint voor zichzelf, onder de naam fractie Vol Vreugde. Willie Heintjes neemt fractievoorzitterschap over van Johan de Vos.  Heintjes moet wethouder Berend Jan Bruggeman (VKGO) in het spoor houden. Meer nieuws volgt...

Officiele reactie Binic Vreugde:

"Per 1 juni 2020 zal er een nieuwe eenmansfractie in de gemeenteraad ontstaan. Binic Vreugde begint de fractie: " Vol Vreugde" met een lokaal liberaal karakter.

Binic Vreugde heeft jarenlange politiek ervaring op Goeree Overflakkee. Na vele jaren is er tussen de vorige fractie ( VKGO) en Binic een vertrouwensbreuk ontstaan. Binic gaat verder met een positief kritische blik - met vreugdevolle toon - op het beleid van de gemeente Goeree-Overflakkee."


 

Binic Vreugde

 

Vol Vreugde


 

volvreugde.online
29 mei 2020
 

Goeree-Overflakkee levert concept-RES op

 

Goeree-Overflakkee gaat de uitdaging aan om op het gebied van energiebesparing, aardgasalternatieven en duurzame mobiliteit forse stappen vooruit te zetten. Het Zuid-Hollandse eiland is al goed op weg als het gaat om de productie van wind- en zonne-energie, dus daar hoeft de focus niet op gericht te zijn. Sterker nog: er wordt niet uitgegaan van verdere uitbreiding van het vermogen aan windenergie.

 

Dat staat te lezen in de concept-Regionale Energiestrategie. Vanaf vandaag is het ontwerp online in te zien, als eerste stap naar een definitieve RES.

 

Om nu de benodigde verduurzamingsstappen te kunnen zetten, is samenwerking nodig. Het zijn bewoners en de ondernemers zelf die hier aan zet zijn. Dat kan van klein naar groot, van het isoleren van de eigen woning, elektrisch rijden of zonnepanelen op het dak tot als wijk of dorp gezamenlijk van het aardgas afstappen en overstappen op elektrisch verwarmen. De gemeente informeert, ondersteunt, begeleidt, brengt bij elkaar. Het (tussentijdse) doel is dat in 2030 20 procent van de buurten aardgasvrij is.

 

Daarnaast wordt op Goeree-Overflakkee gewerkt aan allerlei innovaties, zoals de ontwikkeling van waterstofproductie en -gebruik als alternatief voor aardgas. Maar denk ook aan warmtewinning uit oppervlaktewater, biogas uit zuiveringsslib van mest en zeewier, mobiele zonnevelden of – net opgestart - de pakketbezorgdienst van de Goederenhub.

 

Wethouder Duurzaamheid, Tea Both-Verhoeven, kijkt met frisse moed naar de komende uitdagingen. Ze benadrukt wel dat ook het Rijk een belangrijke rol heeft in de overgang naar een duurzamere samenleving. “Stimuleringsmaatregelen als subsidies zijn belangrijk, evenals passende regelgeving, waardoor het mogelijk wordt nieuwe technieken te kunnen toepassen.”

 

Ambitie

Goeree-Overflakkee heeft de ambitie om een voorloper te zijn én te blijven op het gebied van duurzaamheid. Met ‘Energy Island’ – proeftuin in de energietransitie – wordt samengewerkt richting een volledig duurzaam eiland.

 

Die samenwerking tussen veel organisaties is verder versterkt na het Klimaatakkoord in 2019. Dat is een pakket van maatregelen en afspraken van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden om gezamenlijk de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Daarbij is Nederland verdeeld in 30 energieregio’s die elk een strategie ontwikkelen om in 2050 volledig duurzaam te zijn. Goeree-Overflakkee is één van die regio’s. Dat is bijzonder, want de andere regio’s bestaan uit meer gemeenten. Dat komt vanwege de bijzondere ligging als eiland en omdat er de afgelopen jaren met ‘Energy Island’ al veel is gerealiseerd. Er zijn hier al eerder – lastige - keuzes gemaakt voor windmolenparken en zonnevelden.

 

Deze concept-RES is opgesteld door de overheidspartners op Goeree-Overflakkee, in samenspraak met een aantal maatschappelijke partijen. In een zogenoemde stuurgroep zijn partijen als Coöperatie Deltawind, ondernemersvereniging FOGO, LTO Noord, woon corporatie Oost West Wonen en netbeheerder Stedin vertegenwoordigd. De komende tijd wordt het concept verder besproken met onder andere de raad om in oktober vastgesteld te worden. In juli 2021 wordt de definitieve RES vastgesteld.

 

Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee

"De energietransitie is van ons allemaal, aldus wethouder Both-Verhoeven. “We kunnen deze opgave alleen in een goede samenwerking met elkaar het hoofd bieden. Ik vind het dan ook belangrijk om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van inwoners en partijen hierbij te betrekken. Onder de noemer ‘Klimaatkrachtig Goeree-Overflakkee’ wordt vanuit de gemeente een traject opgestart om het gesprek met elkaar aan te gaan”.

 

De concept-RES is in te zien op de website van de gemeente Goeree-Overflakkee, via www.klimaatkrachtiggo.nl.
27 mei 2020

 

GGD opent extra coronatestlocatie op Goeree-Overflakkee

 

GGD Rotterdam-Rijnmond bereidt zich voor om in juni dagelijks ruim 1000 inwoners te testen op het coronavirus. In juni kunnen alle Nederlanders die klachten hebben zoals verkoudheid, keelpijn of koorts zich door de GGD laten testen. De GGD opent daarom vier extra testlocaties in de regio waarvan één op Goeree-Overflakkee. Iedereen kan zelf – zonder tussenkomst van een arts – een afspraak maken.

 

Op Goeree-Overflakkee wordt een locatie geopend in een leegstaand bedrijfspand op bedrijventerrein Oostplaat, aan de rand van Middelharnis (Zernikeweg 28). Ook komt er een tweede testlocatie bij in Rotterdam en een in Schiedam en Nissewaard. In Schiedam wordt een testlocatie geopend in de Margriethal. Ook komt er een testlocatie in de gemeente Nissewaard. De precieze locatie wordt later deze week bekend gemaakt. De GGD beschikt daarnaast nog over twee mobiele testunits die ingezet kunnen worden. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Ik vind het belangrijk dat er nu ook een testlocatie dichtbij is, zo kunnen onze inwoners zich op een laagdrempelige manier laten testen.”

 

Voorwaarden locaties

Saskia Baas, directeur Publieke Gezondheid licht toe: ”We willen en moeten goed voorbereid zijn op het moment dat iedereen getest kan worden. Door de versoepeling van de maatregelen is het belangrijk om het virus onder controle te houden. Dat krijgen we onder andere voor elkaar door veel te testen. Voor de extra locaties hebben we gekeken naar een goede spreiding, zodat ze bereikbaar zijn voor inwoners vanuit de hele regio. De locaties die we gekozen hebben zijn bovendien langer in te zetten en makkelijk op te schalen als dit nodig is.”

 

Drive-thru

De GGD beschikt al over een testlocatie in de parkeergarage bij het Topsportcentrum Rotterdam. Baas: ‘Hier is vorige week een extra teststraat aan toegevoegd, zodat we ook hier meer mensen kunnen helpen.” De nieuwe locaties werken – net als de huidige testlocatie - volgens drive-thru concept. Als het nodig is kan de GGD opschalen naar 1820 testen per dag in de regio.

 

Auto

De GGD adviseert mensen met klachten om alleen en met de auto te komen. Zij hoeven dan alleen hun portier te openen voor de test. Maar ook mensen die lopend of met de fiets komen kunnen op elke locatie getest worden. Gebruik maken van het openbaar vervoer raadt de GGD af. Wie te ziek is om naar de teststraat te komen, krijgt bezoek aan huis. Hier heeft de GGD een speciaal bemonsterteam voor.

 

Verruiming testbeleid

Vanaf juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus. Het gaat hierbij om verkoudheid, keelpijn en/of koorts. Er komt een landelijk telefoonnummer waar mensen zich kunnen aanmelden. Telefonisch aanmelden via de GGD Rotterdam-Rijnmond is ook mogelijk. De telefoonnummers worden binnenkort bekend gemaakt. Het is belangrijk om bij klachten te testen of je het coronavirus bij je draagt. Zo krijgen we meer inzicht in de verspreiding van het virus en kunnen de GGD’en werken aan het indammen van het virus. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Het is belangrijk dat straks alle mensen met klachten getest kunnen worden op het coronavirus. Mensen met milde klachten krijgen na een test duidelijkheid of ze thuis moeten blijven om verdere verspreiding te voorkomen.”

26 mei 2020


EilandenNieuws
26 mei 2020
 

College Goeree-Overflakkee belt met mantelzorgers
 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee hebben als onderdeel van het ‘belteam‘ van 0187Coronahulp/stichting ZIJN recent een aantal mantelzorgers gebeld.
 

Na een korte belinstructie konden ze aan de slag. Elk collegelid belde twee tot drie mensen op om te informeren hoe het met hen ging en om te kijken of er extra hulp of ondersteuning nodig was. “Als welzijnsorganisatie kennen we veel mantelzorgers. We zoeken in deze tijd met iedereen bewust contact. Hoe gaat het met hen? Hoe gaat het met de naaste waar ze voor zorgen?“, legt Anne Verhey, directeur van st. ZIJN uit. “Dit is een lastige tijd voor mantelzorgers. Als je geen mantelzorger bent, maak je je nu al extra zorgen en heb je al meer stress. Voor een mantelzorger die al heel weinig speelruimte heeft is de coronatijd echt nog een stuk lastiger.”
 

De collegeleden waren onder de indruk van de gesprekken die ze hadden. “We willen oog en oor hebben voor al onze inwoners, zeker ook voor de mantelzorgers”, legt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman uit. “Het waren telefoontjes van een kwartiertje, maar mensen waren er zo blij mee. We zeggen het vaker maar het is echt zo: iets kleins kan al zoveel betekenen voor iemand.”  Wethouder Berend Jan Bruggeman, met zowel welzijn, volksgezondheid als ouderenbeleid in zijn portefeuille beaamt dat. “We hebben als gemeente altijd veel waardering en respect voor de mantelzorgers die hun eigen leven toch in het teken stellen van hun naaste. Maar zeker in deze coronacrisis wordt er wel heel veel van hen gevraagd. Dan is het extra belangrijk dat zij ook goed voor zichzelf blijven zorgen.”
 


Hulp
Kort na de uitbraak van het coronavirus besloten de verschillende zorg- en welzijnsinstellingen samen met de gemeente hun expertise, ervaring en netwerk in te zetten om inwoners zo goed mogelijk bij te staan in deze tijd. Dat resulteerde eerder in het initiatief 0187Coronahulp met website www.0187coronahulp.nl, e-mailadres [email protected] en telefoonnummer 0187-483366. Achter dat nummer zit een belteam van welzijnsorganisatie st. ZIJN om alle dagen van de week een luisterend oor te bieden. “Er is een ingang gecreëerd waar mensen voor allerlei vragen terecht kunnen en waarachter weer allerlei organisaties gekoppeld zitten. Het is een samenwerking die voor ons als gemeente heel belangrijk is.”

 

De partijen achter 0187Coronahulp en het gemeentebestuur vinden het belangrijk om oog te hebben voor alle inwoners. Ze doen daarbij ook een dringend beroep aan alle inwoners: “Kijk naar elkaar om. Bel de mensen die je lief zijn, bel je naaste, houd goed contact, ook al is het lastig. Houd vol!”, vat Verhey samen.   
26 mei 2020
23 mei 2020

22 mei 2020
 

Markt Sommelsdijk wijkt tijdelijk uit naar Middelharnis

 

De woensdagmarkt van Sommelsdijk wordt tijdelijk verplaatst naar Middelharnis. Op het nieuwe marktterrein – bij het parkeerterrein van de Nieuwstraat -  is voldoende ruimte om de kramen ruim uit elkaar te plaatsen. Ook zijn veilige looppaden en wachtruimten voor de bezoekers daar mogelijk.

 

De markt van Sommelsdijk – met food- én non-foodkramen - vindt op woensdag 27 mei voor de eerste keer op de nieuwe locatie plaats.

 

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman is blij met de oplossing. “De Voorstraat is qua buitenruimte te beperkt om de kramen op voldoende afstand op te zetten. Inwoners en ondernemers in Sommelsdijk zullen het tijdelijk vertrek van de markt zeker jammer vinden, maar het kan nu niet anders. Bezoekers hebben ruimte nodig om te kunnen voldoen aan de 1,5 meterregel”, legt de burgemeester uit. “Fijn dat de stichting BIZ Middelharnis Centrum de markt wil ontvangen in hun centrum.”

 

In Dirksland en Ouddorp zijn vanaf deze week naast de foodkramen ook de non-food kramen weer toegestaan op het marktterrein, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Voor Sommelsdijk kon die versoepeling nog niet, vanwege de beperkte ruimte in de Voorstraat en het Marktveld. Verplaatsing was de enige optie.

 

Alternatieven
In overleg met de marktcommissie is de afgelopen weken gezocht naar een tijdelijke alternatieve locatie. Daarbij is bijvoorbeeld gekeken naar locaties als de Kaai, de Herman Heijermanssingel en bij recreatiecentrum De Staver. Bij de afweging bleek het parkeerterrein tussen de PLUS en de winkels van het dubbele deel van D’n Diek het meest geschikt voor de markt.

 

Bezoekers van de supermarkt kunnen gebruikmaken van het parkeerterrein achter PLUS Slingerland. Ook liggen de parkeerterreinen van het Spuiplein en de Herman Heijermanssingel in de nabijheid. Het terrein is ook vlak en goed toegankelijk voor de marktwagens. Bovendien komen veel marktbezoekers op de fiets en op dit terrein zijn veel fietsenstallingen.

 

Inmiddels is in overleg met de marktcommissie een indeling van de markt gemaakt. Dat is besproken met het bestuur van Stichting BIZ Middelharnis Centrum en de eigenaar van de supermarkt. Daarbij staan de kramen op geruime afstand van elkaar, waarbij rekening is gehouden met drukke kramen waar meer toeloop wordt verwacht. Automobilisten worden met borden verwezen naar de beschikbare parkeerterreinen.

 

De verhuizing is tijdelijk van aard, tot 31 december. Maandelijks wordt de situatie geëvalueerd door de marktcommissie, het bestuur van de BIZ Middelharnis Centrum, de eigenaar van de supermarkt en de gemeente.
19 mei 2020

 

Politie Haringvliet

Per 1 juni gaan er nieuwe versoepelingen in van de #coronaregels.
De belangrijkste staan hieronder op een rij.
Voor uitgebreidere informatie verwijzen we door naar deze link:


https://tinyurl.com/yadgju6212 mei 2020

 

Stapsgewijs verruiming recreatieve verhuur

 

Campings en recreatieparken in Rotterdam-Rijnmond, waar Goeree-Overflakkee onder valt, mogen met ingang van 15 mei weer hun verblijven verhuren. Dat gaat wel met verantwoorde stappen, beginnend met 25 procent verhuur voor verblijven met eigen sanitair.

 

Vanaf 9 mei was het al mogelijk om dag en nacht te verblijven op campings, recreatieparken, jachthavens en stranden onder de voorwaarde dat het om vaste verhuur of eigendom van een verblijf ging. Omdat de druk op de zorg nog altijd afneemt, tijdelijke zorglocaties kunnen worden gesloten en afgebouwd en de besmettingsgraad daalt, is het mogelijk ook de verhuur van verblijven met eigen sanitaire voorzieningen te verruimen.

 

De stappen zijn als volgt:

Vrijdag 15 mei:           25% verhuur voor verblijven met eigen sanitair

Vrijdag 22 mei:           50% verhuur voor verblijven met eigen sanitair

Vrijdag 29 mei:           75% verhuur voor verblijven met eigen sanitair

Woensdag 1 juli:         In heel Nederland zijn alle voorzieningen op campings en vakantieparken open en 100% verhuur.

 

Monitoring

De verruiming is in overleg met de burgemeesters van de recreatiegemeenten en de voorzitter van de veiligheidsregio besloten. Wel geldt te allen tijde dat de stappen afhankelijk zijn van besluitvorming van het kabinet én wekelijkse monitoring en evaluatie. Op het moment dat het aantal besmettingen met het coronavirus in de regio veel groter wordt, is de kans aanwezig dat versoepelingen worden teruggedraaid of uitgesteld.

 

Medewerking

Vanzelfsprekend geldt voor alle versoepelingen dat de maatregelen rond horeca, sanitair, persoonlijke hygiëne en 1,5 meter afstand van kracht blijven. De medewerking van alle beheerders en toeristen is keihard nodig om deze versoepelingen mogelijk te maken.

 

“We doen dit met elkaar”, benadrukt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman nog eens extra. “We zijn heel blij dat we behoedzaam weer toeristen kunnen ontvangen op ons prachtige eiland. Maar tegelijkertijd roep ik iedereen op, inwoners, ondernemers én gasten, om zich goed aan de geldende regels en richtlijnen te houden. Samen moeten we voorkomen dat het aantal besmettingen toeneemt. Neem uw verantwoordelijkheid en wijs elkaar zo nodig op de regels in deze bijzondere periode.”

11 mei 2020
 

Stad aan ’t Haringvliet wil meedoen met het Programma Aardgasvrije Wijken

 

Met het project ‘Stad Aardgasvrij’ wil Stad aan ’t Haringvliet meedoen met het Rijksprogramma Aardgasvrije Wijken. Hiermee komt het duurzame toekomstbeeld van wonen zonder aardgas voor de inwoners van deze dorpskern een stap dichterbij. Van de door zon en wind geproduceerde energie op het eiland Goeree-Overflakkee zal in dit project waterstof worden gemaakt om de huizen mee te verwarmen. Gemeente Goeree-Overflakkee, provincie Zuid-Holland, Stedin, Gasunie, Deltawind, Hygro, Eneco, Oost West Wonen, Greenpoint en de inwonersgroep Stad Aardgasvrij werken samen aan dit initiatief.

 

De gemeente heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om het project Stad Aardgasvrij deel te laten zijn van het Programma Aardgasvrije Wijken. Dit is een Rijksprogramma waarbij pionierende wijken met financiële steun een aardgasvrije wijk realiseren. De aanvraag is op 30 april ingediend. Bij een gehonoreerde aanvraag komen er meer middelen beschikbaar om te werken aan het aardgasvrij maken van het dorp. Stad Aardgasvrij maakt tevens onderdeel uit van H2GO, het programma dat zich richt op verduurzaming van Goeree-Overflakkee door de inzet van waterstof.

 

Draagvlak

Stad aan ’t Haringvliet bestaat uit een compacte woonkern. Dat is gunstig voor het verwarmen van de huizen met groene waterstof, via de bestaande aardgasleidingen. Maar vooral het grote enthousiasme onder inwoners in de kern Stad aan ’t Haringvliet is reden om dit initiatief bij het ministerie voor te dragen. De afgelopen periode is er samen met een groep van vijftien zeer betrokken inwoners gewerkt aan het onderzoek naar de mogelijke overstap van aardgas naar groene waterstof. Vragen over wat een overstap van aardgas naar waterstof betekent voor bijvoorbeeld aanschaf van een andere ketel, overstappen naar een andere energieleverancier, kosten, veiligheid of noodzaak tot verduurzamen worden in dit project verkend. Uiteindelijk moet een draagvlakmeting bevestigen dat dit project breed gedragen wordt. De voortekenen zijn voor nu veelbelovend.  

 

Samenwerking

De energietransitie brengt veel verandering en vernieuwing met zich mee. Zowel voor producenten, als voor consumenten komen er veel nieuwe aspecten naar voren. Inwoners leveren soms energie met hun zonnepanelen, in plaats van alleen energie af te nemen. De verhouding en de klassieke rolverdeling tussen producent en consument kantelt en vervaagt. Bij het initiatief Stad Aardgasvrij werken veel partijen samen. Verschillende partners gaan onder coördinatie van Coöperatie Deltawind samenwerken met technologieleverancier Hygro, om gezamenlijk de haalbaarheid van een groen waterstof productiesysteem te onderzoeken. Een systeem dat het mogelijk maakt om een bestaande windmolen uit te rusten met deze waterstoftechniek. Ook Greenpoint, het initiatief van ondernemer Tonnie van Peperstraten en Van Kessel Olie, is aangesloten bij dit project. Er wordt onderzocht of het leveren van groene waterstof via een pijpleiding vanuit Oude-Tonge mogelijk is. De partijen in dit project werken samen om het comfort, de veiligheid, de leveringszekerheid en betaalbaarheid voor de inwoners te realiseren.

 

De uitslag van de subsidieaanvraag wordt eind september 2020 verwacht. Los van de uitslag blijft het motto van Stad Aardgasvrij: Samen zetten we onze schouders eronder!
8 mei 2020
 

Alle parkeerplaatsen stranden Goeree-Overflakkee weer open


Dit weekend gaan ook de kleinere parkeerplaatsen bij de stranden van Goeree-Overflakkee weer open. Afgelopen week was parkeren op de grote parkeerplaatsen bij de stranden van Ouddorp al mogelijk. Hiermee zijn alle parkeerplaatsen bij de stranden van Goeree-Overflakkee vanaf dit weekend weer open.

De versoepeling is mogelijk omdat de bezoekers zich goed aan de maatregelen houden.
Met elkaar zetten we de weg in om, als het mogelijk is, stap voor stap de maatregelen te versoepelen. De prioriteit blijft om de druk op de zorg niet op te laten lopen. De parkeerplaatsen die dit weekend weer opengaan zijn: Ouddorp beach (Noordweg Ouddorp), De Kwade Hoek (Oostdijkseweg Goedereede), het strand bij de Vuurtoren (Westhoofdduinpad Ouddorp) en het strand van Herkingen.

 

Vermijd drukte, houd 1,5 meter afstand

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman roept iedereen op om zorgvuldig met deze versoepeling om te gaan. “Als u naar het strand gaat, neem uw verantwoordelijkheid voor uzelf en medemens. Het is belangrijk dat u 1,5 meter afstand houdt en elkaar de ruimte geeft. Vermijd grote groepen. Ziet u grote drukte? Loop ervan weg, zoek een andere plek op of ga weer naar huis.”

 

De politie en de BOA’s houden de situatie nauwlettend in de gaten. Als bezoekers de maatregelen goed opvolgen kunnen de parkeerplaatsen openblijven. 


8 mei 2020
 

Een aantal vestigingen van de Bibliotheek gaat weer open op 20 mei
 

Vorige week kwam het goede nieuws van de overheid, bibliotheken mogen hun deuren weer openen! Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta werkt sindsdien toe naar het openen van een aantal vestigingen per 20 mei. Het gaat dan om de vestigingen in Hellevoetsluis, Brielle, Oostvoorne, Ouddorp en Middelharnis.


Bij deze vestigingen kunnen dan weer boeken geleend worden. Andere faciliteiten, zoals de leestafel, studie- en werkplekken en computers zijn nog even niet beschikbaar en ook activiteiten zoals het aanschuifkoor, tekentafel of het leescafé kunnen nog even niet. De vestigingen in Oude-Tonge en Rockanje blijven voorlopig nog gesloten.

 

Victor Thissen, bestuurder van de Bibliotheek, licht toe: ‘Het belangrijkste is dat we onze bezoekers veilig kunnen ontvangen. Daarvoor moeten we uiteraard voldoen aan allerlei richtlijnen zoals het plaatsen van schermen en aanbrengen van looproutes. De eerste stap is dat mensen weer langs kunnen komen om boeken te lenen, daarna gaan we kijken hoe we op een verantwoorde manier andere zaken weer op kunnen pakken.’7 mei 2020

Nieuwe regels op een rij in het AD

6 mei 2020
 

VVD GOEREE-OVERFLAKKEE stelt vragen over ondersteuning van de horeca
 

De VVD Goeree-Overflakkee heeft vragen gesteld aan het college over mogelijkheden om de horeca te ondersteunen. De sector is door de coronacrisis uitzonderlijk hard getroffen. De vragen richten zich op verruiming van de terrassen, regelingen rondom de precariobelasting en mogelijke andere opties.

 

Voorzichtig komen er signalen dat terrassen van de horeca binnenkort weer open zouden kunnen. Dit binnen de geldende 1,5 meter-normen. Dit kan problemen opleveren voor ondernemers, indien zij dit binnen hun bestaande terrasoppervlak moeten doen. Bovendien is ook de binnenruimte dan nog niet in gebruik. Indien dit wel weer kan, zal ook dit bij veel bedrijven wellicht met minder tafels kunnen. Een tijdelijke verruiming van het terras kan een tegemoetkoming zijn van de horeca.

 

De VVD wil graag dat het college kijkt naar de mogelijkheid voor ondernemers om hun bestaande terras tijdelijk uit te breiden in de openbare ruimte. Hierbij denkt de VVD niet alleen aan terrassen in de bebouwde omgeving, maar ook aan terrassen op het strand voor strandpaviljoens. Ook wil de VVD weten wat de mogelijkheden zijn voor het toestaan van een tijdelijke buitenbar bij de horecabedrijven.

 

Daarnaast betalen ondernemers voor hun terras precariobelasting. De VVD wil van het college weten hoe daar mee om wordt gegaan dit jaar. Het terras kan immers een deel van het jaar niet gebruikt worden en ondernemers hebben het zwaar. Hoe kijkt het college naar gedeeltelijke of gehele kwijtschelding, teruggaaf of opschorting van precariobelasting? Daarnaast wil de VVD Goeree-Overflakkee weten welke andere mogelijkheden het college ziet om de horeca te ondersteunen, financieel danwel beleidsmatig.

5 mei 2020Campings en recreatieparken Goeree-Overflakkee weer open voor eigenaren en huurders van vaste plekken

Met ingang van zaterdag 9 mei mogen mensen met vaste plekken op campings, recreatieparken in Rotterdam-Rijnmond weer volledig gebruik maken van hun stacaravan, boot met vaste ligplaats, recreatiewoning, die voor een heel seizoen aan hen is verhuurd of bij hen in eigendom is. Dit met de voorwaarde dat deze vaste plekken voorzien zijn van eigen sanitair.


Dit besluit heeft burgemeester Aboutaleb, voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond, genomen op verzoek van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman en haar collega burgemeesters van de recreatiegemeenten in de regio. De recreatieondernemers zijn middels een brief op de hoogte gesteld van dit besluit.

Versoepelen Sinds eind maart waren op Goeree-Overflakkee de campings en recreatieparken gesloten voor nachtrecreatie, vanaf 7 april gold een algeheel verbod op recreatief verblijf. Deze maatregel werd getroffen om besmetting te voorkomen en zo de zorgcapaciteit in de regio zoveel mogelijk te kunnen ontlasten. Vanaf 29 april was het alweer mogelijk overdag op vaste plekken te verblijven. Omdat de druk op deze zorg in de regio afneemt en de reguliere zorg weer opstart, zet ook Rotterdam-Rijnmond hierin een volgende stap.


Verantwoordelijkheid
Ada Grootenboer-Dubbelman: “Ik ben blij dat de voorzitter van de Veiligheidsregio het besluit heeft genomen om de maatregelen te versoepelen, vooral voor de recreatieondernemers. Samen met mijn collega burgemeesters en een afvaardiging van de recreatiesector deden wij een voorstel aan de voorzitter van de Veiligheidsregio om de maatregelen in de recreatiesector stapsgewijs te versoepelen. Ik wil daarbij het belang benadrukken om ons te blijven houden aan de richtlijnen van het RIVM. Hoe meer de maatregelen versoepeld worden, hoe groter het beroep dat gedaan wordt op onze eigen verantwoordelijkheid.”


Stapsgewijs
De maatregelen worden stapsgewijs versoepeld. “Het grote belang blijft om de druk op de zorg niet op te laten lopen”, aldus Ada Grootenboer-Dubbelman. Daarom blijft ook het gedeelde sanitair op de parken en kan er vooralsnog geen losse verhuur van recreatief verblijf plaatsvinden

 


4 mei 2020


Dodenherdenking 4 mei 2020

Door de maatregelen tegen het coronavirus vond Dodenherdenking 2020 op een andere wijze plaats dan gebruikelijk. Binnen de gemeente Goeree-Overflakkee legden bestuurders een krans bij de oorlogsmonumenten waar op 4 mei 2020 een herdenking gepland stond. Behalve een fotograaf waren daar geen andere personen bij aanwezig.
Stichting WO2GO legde boeketten bij de graven van de omgekomen vliegeniers en bij de Joodse en Armeense monumenten. Ook het aangepaste vlaggenprotocol werd gevolgd. De hele dag hingen vlaggen halfstok op de - voor de gemeente - gebruikelijke plaatsen.

Nóg een mooi alternatief was de toespraak van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, die vooraf op 4 mei vanaf 19.00 uur online te zien was in diverse media. Zo was er ook gelegenheid om 20.00 uur de landelijke toespraak van Koning Willem Alexander te volgen.

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Ook in deze bijzondere periode is het belangrijk dat er op 4 mei werd stil gestaan bij de slachtoffers en nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, conflicten en vredesmissies. Dit jaar leven wij 75 jaar in vrijheid en dat is van enorme waarde. Juist in deze tijd beseffen we de kwetsbaarheid van het gewone dagelijkse leven. Fijn dat deze alternatieve vorm van Dodenherdenking mogelijk was”.
In heel de gemeente gaven mensen ook thuis gehoor aan de oproep om de hele dag de vlag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers. In veel kernen werd daarnaast om 19.58 uur door geoefende bespelers van blaasinstrumenten het Taptoe-signaal vanuit huis meegespeeld.

Naast 4 mei staat de gemeente op 5 mei, op ingetogen wijze via social media, stil bij Bevrijdingsdag.


4 mei 2020
 

Stremming bruggen Zandkreeksluis
 

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de bruggen van de Zandkreeksluis (N256). De Zandkreeksluis is daarom voor vaarwegverkeer gestremd van maandag 11 mei tot en met woensdag 13 mei tussen 07.00 uur – 17.00 uur. Wegverkeer ondervindt alleen op maandag 11 mei tussen 07.00 uur – 17.00 uur lichte hinder en wordt ter plaatse omgeleid via de Hongerdijckbrug (de brug in de bypass).
 

Rijkswaterstaat herstelt de slijtlagen van beide bruggen bij de Zandkreeksluis. Bovendien voert Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de draaipunten van de Hongerdijckbrug. Deze werkzaamheden maken deel uit van de grote onderhoudsgave waar Rijkswaterstaat mee bezig is.
 

Reservedag
De planning is onder voorbehoud. Donderdag 14 mei is de reserve dag voor alle werkzaamheden die week, dus mogelijk is ook dan sprake van een stremming voor het vaarwegverkeer tussen 07.00 uur - 17 uur. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

 

Werkzaamheden Deltaweg
In dezelfde periode voert Provincie Zeeland werkzaamheden uit aan de Deltaweg tussen Goes en Colijnsplaat (N256). De hoofdrijbaan richting Goes is daarom van 11 mei – 15 mei afgesloten tussen 20.00 uur – 06.00 uur. Verkeer wordt omgeleid via de parallelweg.


3 mei 2020


Persbericht


Watersport de perfecte corona sport?
 
Blijdschap toen we hoorden dat er vanaf 28 april weer buiten gesport mocht worden. Daar werd dit weekend volop gebruik van gemaakt. Het wordt drukker op de Brouwersdam. Uiteraard een teken van leven, mensen gaan weer naar buiten, maar laten we er samen voor zorgen dat dit blijvend kan en dat Brouwersdam niet afgesloten wordt, gebruik gezond verstand en houd die afstand van elkaar ook op de parkeerplek. Wij hebben daarin al de eerste stappen gezet. Anders sluit straks ook de Brouwersdam waar mee ook onze deuren.

Toen we hoorden dat kinderen en jeugd in groepsverband met elkaar mogen buiten sporten, was onze eerste gedachte: De Rookies! Deze jonge, surfende enthousiastelingen mogen weer met elkaar trainen onder begeleiding van onze instructeurs. Dit gebeurt in twee groepen gebaseerd op leeftijd. Tot 12 jaar mag er samen gesport worden en blijven de instructeurs op 1,5 meter afstand. 13- tot en met 18-jarigen mogen ook buiten in groepsverband trainen waar allen 1,5 meter afstand houden.

Niet alleen die leeftijdscategorie mag er weer tegenaan, iedereen is welkom om te watersporten bij Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam. Watersporten als windsurfen, zeilen en SUP’en zijn ideaal. Op het water ben je automatisch op ruime afstand van elkaar omdat het individuele sporten zijn op een groot oppervlak, het Grevelingenmeer!

Wij kunnen niet wachten om hopelijk binnenkort weer volledig open te mogen. Met dat doel voor ogen zijn wij de afgelopen maanden met Team Brouwersdam bezig geweest om de voorgeschreven maatregelen volgens het RIVM toe te passen. Daardoor kunnen en mogen wij u op 1,5 meter afstand verwelkomen in onze kleding- en surfshop, snackbar en verhuur. Door looproutes door het gebouw te plaatsen, een maximum te stellen voor het aantal bezoekers per afdeling, fysiek contact te vermijden en elkaar en de bezoekers te wijzen op de richtlijnen, zijn wij voorbereid op uw komst. In de zeil- en surfverhuur moedigen we bezoekers aan zoveel mogelijk thuis om te kleden en te douchen. Door alleen het hoognodige te melden en fysiek contact te minimaliseren, waardoor het verblijf wel optimaal blijft. Met al deze maatregelen kan Brouwersdam haar bezoekers de service geven die men van ons gewend is.

We kijken er sterk naar uit dat we ook weer toeristen mogen ontvangen, wij als bedrijf zijn er klaar voor. Naast dat we er klaar voor zijn is het ook uiterst belangrijk voor de toekomst en de zekerheid van de bedrijven en het behoud van personeel op de gehele Brouwersdam.

Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam doet het nu alleen met wat de naam al doet zeggen. Als horecaonderneming is er in deze moeilijke tijd nog geen houvast tot 20 mei. Vooralsnog is het restaurant gesloten. Om toch de trouwe bezoeker van de Brouwersdam te voorzien van een snelle hap of een bakkie koffie, is de Take Away snackbar geopend tussen 10:00 en 19:00 uur! Op die manier proberen wij ons steentje bij te dragen aan een vereenvoudiging van de quarantaine voor de bezoekers uit de buurt.

 
30 april 2020

Grote parkeerplaatsen stranden Goeree-Overflakkee weer open


De grote parkeerplaatsen bij de stranden van Goeree-Overflakkee zijn niet meer gesloten. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft dat besloten. Vier parkeerplaatsen bij stranden blijven nog wel gesloten: bij Ouddorp beach, De Kwade Hoek, de Vuurtoren en bij het strand van Herkingen.

 

Stap voor stap

Op 7 april sloot de burgemeester de parkeerplaatsen bij de stranden van Goeree-Overflakkee. Ze nam dit besluit om te voorkomen dat veel mensen een bezoek brachten aan de stranden, wat risico’s voor de verspreiding van het coronavirus met zich mee zou brengen.

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman: “De eerder getroffen maatregel om de parkeerplaatsen te sluiten was noodzakelijk. We zien dat de inwoners zich goed aan alle maatregelen houden. We zetten nu met elkaar de weg in om, als het mogelijk is, stap voor stap de maatregelen te versoepelen.” Op de grote parkeerplaatsen die nu weer opengaan en de bijbehorende strandopgangen kunnen mensen elkaar op een goede manier de ruimte geven.

 

Tegelijkertijd gaat ook het Vliedpark in Middelharnis, met skatepark, klimheuvel en een beweegtoestel weer open.

 

Verantwoordelijkheid

De richtlijnen van het RIVM blijven leidend. “Ik doe daarbij een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Alleen als we ons aan de richtlijnen houden, zoals het houden van 1,5 meter afstand, kunnen de grote parkeerplaatsen openblijven. Anders ben ik genoodzaakt om weer over te gaan tot sluiting. De prioriteit blijft om de druk op de zorg niet op te laten lopen”, aldus de burgemeester.

 

Kleinere parkeerplaatsen

Een viertal parkeerplaatsen blijft nog gesloten: Ouddorp beach (Noordweg Ouddorp), De Kwade Hoek (Oostdijkseweg Goedereede), Strand bij Vuurtoren (Westhoofdduinpad Ouddorp) en de parkeerplaats bij het strand van Herkingen. Deze parkeerterreinen zijn kleiner, daardoor wordt het moeilijker de coronamaatregelen in acht te nemen. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman: “Als we zien dat de bezoekers de maatregelen op de grote parkeerplaatsen goed opvolgen, kunnen we op termijn ook de kleinere parkeerplaatsen weer openstellen.” 

Meer informatie over de coronamaatregelen die in de gemeente Goeree-Overflakkee getroffen zijn, is te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/coronavirus
29 april 2020

 

Zeeuws Sommelsdijk wier Hollands

 

Sommelsdijk vlagt vandaag. Op 29 april is het 215 jaar geleden dat het dorp bij Holland kwam. Tot die tijd was Sommelsdijk een Zeeuwse enclave op Goeree-Overflakkee. In het gehele dorp en zelfs op de kerktoren hangt het blauw-gele doek te wapperen. Er zijn nog twee redenen om te vlaggen. De weekmarkt is sinds de Corona-crisis weer terug op de Voorstraat en via het Facebook-evenement ‘Sommerdiek wier Hollands’ klinkt de oproep om de vlag van Sommelsdijk uit te hangen voor alle cruciale beroepen in deze tijd van corona.
 

Het initiatief om de vlag uit te steken is afkomstig van een bestuurslid van het Streekmuseum Goeree-Overflakkee. Corné Hollaar, vrijwilliger van het museum, koppelde daar rond Pasen de lancering van de facebookgroep aan. De oproep luidt: “215 jaar geleden werd Sommelsdijk bij Holland gevoegd. Op deze dag wordt iedere Sommelsdijker gevraagd de Sommelsdijkse vlag uit te hangen. Tevens als een teken voor alle mensen die zich met hart en ziel inzetten voor ons allen in deze tijd van corona. Sommerdiekers doe mee! hang uit die vlag. Heeft u geen vlag? Deze is te koop bij ons Streekmuseum.”
 

Het standbeeldje van het Koeienwachtertje is zelfs aangekleed in een op maat gemaakt voetbaltenue van de hand van Marianne Heemes. Sommelsdijk viert feest!
 

Grenspaal

Loop je over de dijk tussen Middelharnis en Sommelsdijk, kom je opeens een grenspaal tegen: Holland-Zeeland. Een grens tussen Holland en Zeeland. Het paaltje markeert de situatie tot 1805.
 

In het Eilanden Nieuws uit 17 oktober 2016 lezen we een uitgebreid stuk van de hand van Kees van Rixoort. “Volgens de overlevering zouden Sommelsdijk en het omliggende gebied al in 'de grijze oudheid' tot Zeeland hebben behoord. Er zijn echter onvoldoende bronnen die dat bewijzen. Wel is bekend dat de heren van Voorne en Putten het grootste deel kochten. Dat was in de Middeleeuwen: van een eiland was nog geen sprake. Alleen Goeree vormde een eilandje. Veel bewoners waren er niet in de onherbergzame oorden ten oosten daarvan. Pas in de vijftiende eeuw ging men ertoe over de schorren en platen te bedijken. Daarna was permanente bewoning mogelijk. Hier en daar verrezen dorpen.


De heren van Voorne en Putten hadden vergaande privileges. Met de graaf van Holland hadden ze weinig te maken. Voorne en Putten waren, met andere woorden, min of meer afzonderlijke staatjes, een stukje niemandsland tussen Holland en Zeeland. Maar de dynastie van Voorne en Putten stierf uit, waarna hun gebied onder bestuur kwam van de Grafelijkheid van Holland. Ook Goeree (Westvoorne) en Overflakkee (Zuidvoorne). "Een bijzondere plaats nam Sommelsdijk in", schrijft streekarchivaris Jan Both in zijn artikel over Holland-Zeeland, dat in 2005 verscheen in historisch tijdschrift De Ouwe Waerelt. "De Staten van Zeeland konden aantonen dat Sommelsdijk Zeeuws territorium was. De heerlijkheid Sommelsdijk heeft dan ook nimmer deel uitgemaakt van de landen van Voorne en Putten en kon dus ook niet vervallen aan de Staten van Holland."


Enclave

Sommelsdijk vormde dus een Zeeuwse enclave op het Hollandse eiland. De positie van het dorp was enigszins geïsoleerd. "Wie denkt, dat men in vroeger tijd alleen maar oorlogen en ruzies uitvocht, slaat de plank mis. Als het nodig was, sloeg men de handen ineen. Zo werden Middelharnis, Sommelsdijk en Duivenwaard binnen één ringdijk bedijkt. De reuzenklus – de grootste bedijking op Overflakkee – kon enkel en alleen maar door samenwerking worden gerealiseerd. Als we dan bedenken dat Middelharnnis tot Putten behoorde, Sommelsdijk tot Zeeland en Duivenwaard tot Voorne dan mogen wij ons petje afnemen voor een dergelijke onderneming."


Geschillen

Vooral toen Sommelsdijk zich ontwikkelde tot een welvarend dorp, ontstonden er geschillen tussen de Staten van Holland en die van Zeeland. Holland maakte aanspraak op Sommelsdijk en Zeeland claimde de landen van Voorne. Sommelsdijk kende lagere belastingtarieven en had als gevolg daarvan – en enkele andere voorrechten – meer aantrekkingskracht voor handels- en ambachtslieden. Dat leidde ertoe dat men vanuit omliggende (Hollandse) dorpen soms misgunnend keek naar de welvaart in Sommelsdijk.
"Een probleem voor Sommelsdijk was de haven", schrijft Jan Both. "Door de verzanding van het Zuiddiep dreigde het dorp afgesloten te worden van de buitenwereld. De haven bleef bevaarbaar, maar ook niet zodanig dat Sommelsdijk zich kon ontwikkelen tot een vissersdorp. Voor het graven van een nieuwe haven door de plaat Flakkee kreeg men van de Staten van Holland geen toestemming. Deze plaat was namelijk Hollands gebied en door het verlenen van medewerking aan de havenplannen van Sommelsdijk benadeelde men het Hollandse Middelharnis..."

 

In de Bataafs/Franse tijd werd Goeree-Overflakkee eerst ingedeeld in Ring III, met Zierikzee als hoofdplaats. Daarmee was het hele eiland Zeeuws, maar dat duurde maar kort – van 1798 tot 1801 – want daarna viel Goeree-Overflakkee onder het Departement Holland. Met uitzondering van Sommelsdijk. Maar in 1805 volgde nog een grenscorrectie: Sommelsdijk ging naar Holland. En Hollands is het nog steeds.”

 

 


28 april 2020

 

Deltawind deelt met de omgeving   
        

Coöperatie Deltawind is van de lokale bevolking. Uitgangspunt is dat ook inwoners van Goeree-Overflakkee mee profiteren van de inkomsten uit de windprojecten. In de afgelopen maanden is er dan ook op diverse manieren gedeeld en hebben lokale initiatieven een steuntje in de rug ontvangen.

 


Foto: Herman Maas

De Coöperatie is opgericht door en voor de lokale bevolking met als doel om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken in eigendom van de lokale bevolking. Ieder jaar ontvangen leden, die gezamenlijk in het bezit zijn van bijna €5 miljoen aan Obligaties Deltawind, rente over hun obligaties. Die rente wordt gebaseerd op de Windex (hoe hard waait het in een jaar). In 2019 kwam het rente percentage uit op 5,4%. In dit jaar heeft Deltawind in totaal ruim € 246.000 aan rente uitgekeerd aan haar ruim 2.300 leden. 


Obligaties Windpark Battenoert

Ook Windpark Battenoert keert ieder jaar rente uit aan haar obligatiehouders. Voor dit park is in 2015 voor bijna €1 miljoen aan obligaties verkocht aan leden en inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. Obligatiehouders ontvangen ieder jaar 4,5% rente over hun investering. In 2019 is in totaal ruim € 42.000 aan rente uitgekeerd .


Windfonds Battenoert

Windpark Battenoert draagt af aan een eigen Windfonds. De omgeving heeft in 2015 zelf bepaald hoe de bijdrage wordt verdeeld over enerzijds omwonenden en anderzijds de beide dorpsraden. Omwonenden binnen 1.500 meter van het windpark ontvangen een vaste vergoeding en de dorpsraden van beide dorpen delen het overige deel. De bijdrage wordt gebaseerd op de energieproductie. Per geproduceerde MWh gaat het om € 0,35. Windpark Battenoert produceerde in 2019 in totaal 36.529 MWh aan schone energie, waardoor er dit jaar ruim € 12.000 euro is afgedragen. Na afdracht aan de omwonenden resteert er ruim € 4.800 euro voor Dorpsraad Nieuwe-Tonge en € 2.400 euro voor Dorpsraad Oude-Tonge. Dorpsraad Nieuwe-Tonge gebruikt de bijdrage van dit jaar voor het realiseren van een speeltuin in het dorp, waarvoor ook een bijdrage vanuit Windfonds Krammer wordt benut. De dorpsraad van Oude-Tonge heeft een nieuwe bestemming voor de bijdrage van dit jaar nog in overweging.  

 

Windfonds Krammer

Ook Windpark Krammer heeft een Windfonds. Van elke opgewekte MWh aan elektriciteit wordt door het windpark € 0,50 aan het Windfonds en Stichting Omwonenden gedoneerd. Via het Windfonds gaat circa € 90.000 naar duurzame projecten uit de regio en circa € 60.000 naar direct omwonenden in de vorm van een eenmalige tegemoetkoming in zonnepanelen of een jaarlijkse bijdrage in de (groene) energierekening.

Verenigingen of organisaties uit de omgeving van Windpark Krammer kunnen voor een financiële bijdrage aan hun duurzame project een aanvraag indienen bij het Windfonds Windpark Krammer. Meer informatie hierover: https://www.windparkkrammer.nl/windfonds/
28 april 2020
 

Een swingende woningsdag voor de cliënten van Zuidwester
 

27 april was het ondanks alles toch een swingende woningsdag voor de cliënten van Zuidwester die op Hernesseroord in Middelharnis en in Oude-Tonge wonen. Er ging een mobiele DJ kar langs alle woningen om de favoriete liedjes van de bewoners te draaien. De dj’s Dimitri Visch van DiscoRoyaal.nl en Dean Wild (Dylan Vervloet) maakten er een feestje van! Uiteraard werden de richtlijnen van de RIVM aangehouden.

Om het extra feestelijk te maken ontvingen de cliënten van de Plusmarkt en Lidl in Middelharnis verschillende lekkernijen voor onze cliënten. De cliënten hebben enorm genoten. 
26 april 2020


Heel langzaam en gecontroleerd de goede kant op?

Kringloopwinkels Goed voor Goed gaan weer open

https://tinyurl.com/yc37h8gu
24 april 2020

Weekmarkten op Goeree-Overflakkee vanaf 28 april (beperkt) toegestaan

 

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft op 24 april besloten om de weekmarkten op Goeree-Overflakkee weer toe te staan, met ingang van dinsdag 28 april. Dit besluit heeft alleen betrekking op zogenaamde foodkramen.

 

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, besloot de burgemeester in maart om de weekmarkten op Goeree-Overflakkee niet meer toe te staan. Burgemeester Grootenboer-Dubbelman: “Mijn eerdere besluit heb ik niet lichtzinnig genomen. Door het hoge aantal besmettingen op Goeree-Overflakkee was en is het noodzakelijk om dergelijke ingrijpende beslissingen te nemen. De volksgezondheid is daarbij mijn eerste prioriteit.”

 

Versoepelen

In aanloop naar 28 april heeft de burgemeester besloten om de maatregelen ten aanzien van de weekmarkten te versoepelen. “In mijn overweging heb ik meegenomen dat we in de afgelopen weken zagen dat onze inwoners zich goed houden aan de getroffen maatregelen. Ook landelijk lijken we op de goede weg, met een daling van het aantal ziekenhuisopnames als gevolg. De situatie van nu maakt dat ik ten aanzien van weekmarkten een andere afweging kan maken”, aldus de burgemeester.

 

Samen met de marktondernemers treft de gemeente wel extra maatregelen om het (beperkt) toestaan van de weekmarkten veilig en binnen de grenzen van landelijke en regionale richtlijnen te laten plaatsvinden. Zo wordt alles ingericht om 1,5 meter afstand te houden. Ook worden de BOA’s van de gemeente ingezet om toezicht te houden.

 

Groeien

De burgemeester kan op haar besluit terugkomen als blijkt dat het beperkt toestaan van de weekmarkten tot een oncontroleerbare toestroom van bezoekers leidt, of dat marktondernemers of bezoekers zich niet aan de richtlijnen van het RIVM houden. “Ik hoop dat het zover niet komt. Ik vertrouw erop dat de marktondernemers en de bezoekers aan de weekmarkten hun verantwoordelijkheid nemen. Alleen als we dit samen doen, is het mogelijk om stap voor stap naar de normale situatie te groeien.”

 

Het is een bewuste keuze om bij het toestaan van de weekmarkten stapsgewijs te werk te gaan. Het besluit heeft nu alleen betrekking op de foodkramen, omdat voedsel een primaire levensbehoefte is. Wekelijks wordt de situatie vanuit de gemeente geëvalueerd. Op het moment dat de weekmarkten op een veilige en positieve wijze verlopen, kan de burgemeester besluiten om de maatregelen verder te versoepelen en ook de non-food kramen weer toe te staan.

24 april 20202
 

Koninklijke onderscheiding voor vijf inwoners van Goeree-Overflakkee tijdens de Lintjesregen
 

Op vrijdag 24 april 2020 werd aan vijf inwoners van Goeree-Overflakkee medegedeeld dat zij zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman verraste decorandi door met hen te videobellen.
 


foto: van links naar rechts : Jan Terlouw, Maja Ihrman. Boven: Onder:  Gerrit Born, Ad Hameete, Jaap van Oostenbrugge
 

Door de maatregelen tegen het coronavirus, was het dit jaar niet mogelijk om de Koninklijke onderscheidingen op de gebruikelijke wijze uit te reiken. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman nam met elk van de gedecoreerden telefonisch contact op via videobellen. Op die manier was er toch een uniek persoonlijk contact. Allen waren blij verrast met de bijzondere mededeling die zij van de burgemeester te horen kregen. Later op de dag werd aan huis een oranje boeket, een taart met afbeelding van een onderscheiding en een kaart met persoonlijke boodschap van de burgemeester bezorgd bij onderstaande decorandi.


Maja Ihrman-Breen uit Ouddorp

Nadat haar echtgenoot Klaas een auto-ongeluk kreeg in 1976, nam Maja Ihrman de taak van mantelzorger op zich. Op zeer bewonderenswaardige wijze zorgt zij al 44 jaar voor haar man. Zijn fysieke gesteldheid veranderde in de loop der jaren van minder-valide naar volledig invalide. Daarnaast was mevrouw Ihrman jarenlang mantelzorger voor haar beide ouders, die in 1989 en 1998 overleden. Daarna nam zij ook jarenlang de verzorgende taak op zich voor haar meervoudig gehandicapte broer Hans, die sinds 2018 in de Vliedberg verblijft.  

 

Jaap van Oostenbrugge uit Stellendam

Van 1986 tot 1998 was Jaap van Oostenbrugge hulpverlener bij het Rode Kruis, afdeling Stellendam. Bij de Hersteld Hervormde Kerk in Stellendam is de heer Van Oostenbrugge sinds 1991 actief in diverse functies. Tot 1999 was hij diaken en scriba, en vanaf 2015 is hij ouderling en sinds 2018 weer scriba. Bij Mannenkoor ‘Door Eendracht Verbonden’ in Stellendam vervult hij de taak van voorzitter vanaf het jaar 2000. En sinds 2013 is de heer Van Oostenbrugge betrokken bij Sjaloom Zorg, enkele jaren als vrijwilliger bij locatie Willemshof en vanaf 2018 als voorzitter van de Stichting Vrienden.

 

Ad Hameete uit Dirksland

Sinds 1987 is Ad Hameete vrijwilliger bij chauffeursvereniging Flakkee. Vanaf het eerste uur is hij als coördinator nauw betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Truckrun. Daarnaast zet de heer Hameete zich al achttien jaar in voor de Hervormde Gemeente Dirksland, in de functies van koster, ouderling-kerkrentmeester, ledenadministrateur en lid van de commissie verbouw van verenigingsgebouw Onder de Wiek.

 

Gerrit Born uit Sommelsdijk

Al vanaf 1978 is Gerrit Born actief als vrijwilliger op het gebied van onderwijs, kerk en zorg. Van 1978 tot 1988 was hij Bestuurslid bij de Groen van Prinstererschool in Sommelsdijk. In de jaren tussen 1991 en 2018 vervulde de heer Born diverse perioden verschillende functies binnen de Christelijk Gereformeerde Kerk in Middelharnis. Hij was diaken, ouderling, voorzitter commissie van beheer, tweede voorzitter van de kerkenraad en voorzitter van de renovatiecommissie. Op dit moment is hij nog secundus van de Generale Synode

Bij Sjaloom Zorg was de heer Born lid van de Raad van Toezicht van 1994 tot 2010.  Daarnaast bood de heer Born sinds 2005 een periode van negen respectievelijk elf jaar ondersteuning aan twee bejaarden in de vorm van praktische en administratieve zaken.

Sinds 2016 is de heer Born actief als Bestuurslid van Stichting ter bevordering van het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen.

 

Jan Terlouw uit Middelharnis

Bij de Protestantse Gemeente in Hoek begon Jan Terlouw met vrijwillige taken en was hij lid van het college Kerkrentmeesters in de jaren van 1982 tot 1986. Daarna zet hij zich vanaf 1988 in voor de Exoduskerk in Sommelsdijk, waar hij veel functies binnen de kerkenraad vervulde: notulist, diaken, scriba en voorzitter van de kerkenraad. Sinds 2012 maakt de heer Terlouw ook deel uit van het college van kerkrentmeesters. Daarnaast betekent hij sinds 2017 namens Stichting Zijn veel voor 70-plussers door zijn preventieve huisbezoeken en biedt hij ondersteuning en advies op financieel gebied.

 

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman gaf tijdens de gesprekken aan dat het gemeentebestuur veel waardering heeft voor zoveel vrijwillige inzet door onze inwoners. Zowel de decorandi als de burgemeester kijken uit naar een feestelijk moment waarop de Koninklijke onderscheidingen opgespeld kunnen worden.

 
24 april 2020


31e Omloop afgelast

De overheid kondigde op dinsdag 21 april een verlenging van de Coronamaatregelen aan. Deze verlenging betekent helaas nu ook dat de Omloop van Goeree-Overflakkee op 28 en 29 augustus 2020 definitief niet door kan gaan.


Lange tijd hadden we de hoop en het vertrouwen dat de maatregelen tijdig effect zouden hebben. De Omloop zou dan alsnog op een veilige manier plaats kunnen vinden. Dat leek ons een mooi statement na een moeilijke periode in Nederland en de rest van de wereld. Alhoewel we steeds minder rekening hielden met dit scenario, valt de definitieve afgelasting ons zwaar. Uiteraard staat ieders gezondheid voorop, maar het annuleren van de Omloop brengt ook teleurstelling met zich mee. De komende weken gaan we aan de slag met de definitieve uitwerking van deze afgelasting. Voor nu wensen we iedereen heel veel sterkte. Blijf gezond, blijf wandelen, we zien u graag volgend jaar op 27 en 28 augustus 2021! Met vriendelijke groet, Bestuur Stichting Omloop Goeree-Overflakkee
21 april 2020


20 april 2020

VVD Goeree-Overflakkee spreekt zich uit tegen Europese steun zonder voorwaarden en Eurobonds

 

De VVD Goeree-Overflakkee heeft zich in een brief aan Mark Rutte en de VVD Tweede Kamer fractie uitgesproken tegenstander verklaard van Eurobonds en steun uit het ESM zonder voorwaarden. Zij doet dit samen met tal van andere VVD-fracties uit het land. De partijen roepen de VVD-fractie in de Tweede Kamer en de minister-president op om tijdens komende onderhandelingen geen concessies te doen over dit onderwerp.

 

Het Coronavirus zorgt voor veel leed in Europa. Een pandemie waar geen enkel zorgsysteem op voorbereid is en waarbij we elkaar in Europa moeten helpen. Door onder andere medische noodhulp, vrije doorgang van goederen, vrije deling van kennis en informatie. We moeten in deze tijd solidair zijn. 

 

Economische gevolgen

Daarnaast zijn er economische gevolgen. Dit is van een andere orde. Nederland staat er financieel goed voor, door de grote offers die onze bevolking heeft gebracht na de vorige crisis. Er zijn door het kabinet destijds ingrijpende maatregelen genomen. Dit was nodig om goed voorbereid te zijn op een nieuwe crisis. Deze crisis. Enkele Europese landen houden zich al vele jaren niet aan de afgesproken begrotingsregels. Het zijn deze landen die nu economische steun verwachten zonder voorwaarden. Dat is niet acceptabel.

 

ESM

De Eurozone heeft na de kredietcrisis van 2008 een noodfonds gecreëerd: het Europees

Stabilisatiemechanisme (ESM). Doel van dit fonds is om steun te kunnen geven aan eurolanden in nood. Hier is een voorwaarde bij opgenomen dat er economische hervormingen dienen plaats te vinden indien gebruik wordt gemaakt van dit noodfonds. Want, zo is te lezen in het regeerakkoord: “Om de muntunie goed te laten werken, is het nodig dat deze wordt verbeterd, dat alle lidstaten hun verantwoordelijkheden nakomen en de negatieve gevolgen van hun beleid niet kunnen afschuiven op andere landen.” 

 

De VVD Goeree-Overflakkee steunt het Europese steunpakket van 500 miljard, indien dat gericht is op corona gerelateerde uitgaven. Maar er is geen steun voor een vrijbrief voor Europese landen om door te gaan met hun huidige financiële beleid, waarbij er geen enkele prikkel is om dit beleid aan te passen. De risico’s die Nederland loopt via het noodfonds (en de opkoop van schulden door de Europese Centrale Bank) moeten beheersbaar en verantwoord blijven. 

 

Eurobonds

Daarnaast is er vanuit enkele landen een pleidooi voor Eurobonds. Het gemeenschappelijk financieren van schulden van EU-lidstaten vindt de VVD Goeree-Overflakkee ongewenst. De EU dient geen schuldengemeenschap te worden. Ook hierin is het regeerakkoord glashelder. De VVD Goeree-Overflakkee roept - samen met tal van andere fracties in het land - de VVD-fractie op om het kabinet aan het regeerakkoord te houden. 

 

Het is tijd voor solidariteit en voor medische noodhulp aan hen die getroffen zijn door het coronavirus. Economische steun is ook zeker mogelijk, alleen wel door afspraken te maken die te verantwoorden zijn. 19 april 2020
16 april 2020


persbericht Groep Jan Zwerus:


Groep Jan Zwerus vraagt om openbaarheid subsidieregister

Subsidieregisterbetoog

 

Na Zweden heeft Nederland de hoogste belastingdruk in Europa. In Nederland moeten wij voor bijna alles belasting betalen. Voor een hond betaal jij belasting. En dan de accijnzen, op een liter van 160,5 euro is het accijns 80,8 cent en de BTW 27,9 cent dus in totaal een belasting van 108,7. Dan de grote vraag wat doet de overheid met onze belastingcenten?
 

Groep Jan Zwerus heeft afgelopen in juli 2019 een motie ingediend om een openbare subsidieregister op de website van de gemeente in te stellen. Deze motie is unaniem aangenomen.
 

Waarom dan een subsidieregister op de website van de gemeente? Groep Jan Zwerus vindt dat de inwoners van Goeree Overflakkee het recht hebben om in te zien hoe gemeenschapsgeld (uw belastinggeld) wordt uitgegeven aan subsidies. Het is daarom voor de inwoners van onze gemeente belangrijk om te weten welke partijen door de gemeente worden gesubsidieerd, waarom, op welke wijze, hoeveel geld en hoe de controle plaatsvindt.
 

Soms wordt subsidiegeld goed besteed maar vaak maken zogenaamde halfzachte ondernemers gebruik van subsidie omdat zij zelf niet het lef hebben om met eigen geld te investeren. Echte ondernemers hebben geen subsidie nodig. Dus u kunt nu zien in het subsidieregister hoe uw belastinggeld besteed wordt en zelf een oordeel vellen of dit naar uw mening goed of niet goed uitgegeven wordt.
16 april 2020
 

Spoedwet regelt digitaal doorpakken voor waterschap

 

Ridderkerk, 15 april 2020 - Door de huidige coronacrisis is het niet mogelijk voor het algemene bestuur van het waterschap om fysiek bij elkaar te komen. Dit levert problemen op bij besluitvorming. De recent aangenomen spoedwet Digitale Besluitvorming maakt het voor waterschap Hollandse Delta mogelijk om rechtsgeldige besluiten te nemen in een digitale vergaderomgeving.

 

De wet komt niet in de plaats van de bestaande wetgeving, maar komt daar tijdelijk naast te staan vanwege de coronamaatregelen. “Deze wet is een uitkomst voor waterschappen, gemeenten en provincies. Als bestuurders kunnen wij door met ons werk. In het belang van inwoners en bedrijven in ons gebied, benutten we alle mogelijkheden om ons werk voort te zetten”, aldus Gerard Doornbos, dijkgraaf bij waterschap Hollandse Delta. “We hebben te maken met een bestuurlijk unieke situatie. Een woord van waardering voor de landelijke organisaties zoals de Unie van Waterschappen en Vereniging Nederlandse Gemeenten. Zij verrichtte snel goed werk zodat wij aan de slag kunnen blijven met oog voor onze opdracht, opgaven en democratische principes.” 

 

Woensdag 15 april heeft waterschap Hollandse Delta binnen de ruimte van de spoedwet een algemene vergadering georganiseerd met bijbehorende digitale besluitvorming. Zoals gewoonlijk werd de hele vergadering live uitgezonden.

 

“De handreiking van de Unie van Waterschappen leerde ons dat bestuursvergaderingen aan een aantal randvoorwaarden moet voldoen om geldige besluiten te nemen. Ieder bestuurslid moet afzonderlijk toegang hebben tot de digitale vergadering en hun identiteit moet zichtbaar én hoorbaar vastgesteld kunnen worden als er gestemd wordt”, licht Doornbos toe. Verder moet de vergadering op afstand toegankelijk zijn voor publiek en ook inspraak moet mogelijk blijven.

 

Over waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid-Hollandse Eilanden tegen wateroverlast, beheert het oppervlaktewater, zuivert het afvalwater, beheert de (vaar)wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied. Het richt zich daarbij, samen met anderen op veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren voor burgers, bedrijven en andere gebruikers. Hollandse Delta is vooruitstrevend, open en transparant in de uitvoering van zijn taken, streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten, stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever.
11 april 2020


Werk zat bij de boeren

Neem tulpen- en aardappelboer Jacob Jan Dogterom. Normaal loopt er in deze tijd van het jaar een ploeg van twintig Poolse werknemers op zijn bedrijf. Nu niet. ,,Er zijn er maar vier", zegt de boer uit Oude Tonge. ,,De rest is bang voor het virus. Ze blijven thuis, en daar heb ik ook wel begrip voor."


https://www.ad.nl/voorne-putten/werk-zat-bij-de-boeren-kom-ons-helpen-met-de-oogst~a0cdfea7/?fbclid=IwAR2zadIpUt5wT0TYQT-ME3wH5SWapqr6nPEOztak9qghKylUrQxALCstjFQ


7 april 2020

Algeheel verbod recreatief verblijf op campings, recreatieparken en jachthavens
 

GOEREE-OVERFLAKKEE - Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft besloten om een algeheel verbod in te stellen op recreatief verblijf op campings, recreatieparken en jachthavens. Ze sluit hierbij aan bij de lijn van de regio Rotterdam-Rijnmond bij de toepassing van de op 30 maart afgekondigde noodverordening.

 

Bij het toepassen van de noodverordening is voor Goeree-Overflakkee – in aansluiting met de regio Zeeland – in eerste instantie alleen het recreatief nachtverblijf verboden. Dagrecreatie werd weliswaar ontraden, maar niet verboden. In de rest van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is echter de lijn gekozen om recreatief verblijf op campings, recreatieparken en jachthavens in zijn geheel niet meer toe te staan. Met het besluit van de burgemeester sluit de gemeente Goeree-Overflakkee zich aan bij de lijn van de regio.

 

Ook geen onderhoud

Bij recreatieparken, campings en jachthavens is recreatief (nacht- én dag)verblijf niet meer mogelijk. Eigenaren en huurders mogen ook geen onderhoud meer plegen aan hun recreatieverblijf, tuin of schip. Alleen voor eigenaren en/of beheerders van de campings, recreatieparken en jachthavens is noodzakelijk onderhoud toegestaan.

 

Bij jachthavens is het voor recreatievaart niet meer mogelijk om in en uit te varen, maar bedrijfsmatige vaart en het in de haven leggen van (recreatie)schepen uit de winterstalling is nog mogelijk.

 

Eenduidig

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Met dit besluit ontstaat er binnen de regio een éénduidige lijn en voorkomen we verwarring die op dit gebied dreigde te ontstaan. Komend weekend is het Pasen. Doordat dagrecreatie nog steeds mogelijk was, voorzag ik – ondanks de eerder getroffen maatregelen – veel verkeersbewegingen van en naar campings, recreatieparken en jachthavens. Dat brengt risico’s met zich mee voor verspreiding van het coronavirus. Op Goeree-Overflakkee is het aantal besmettingen met het virus hoog, de druk op het ziekenhuis en onze zorgfaciliteiten neemt toe. Om die reden zie ik mij genoodzaakt om dit besluit te nemen.” 

 

Uitzonderingen

De eerdergenoemde uitzonderingen op deze maatregel blijven gelden, voor verblijf voor seizoenarbeiders, permanente bewoning, recreatief nachtverblijf in verband met aantoonbare medische noodzaak of tijdelijke bewoning in verband met verhuizing of scheiding. De al toegekende uitzonderingen blijven dan ook van kracht.

 

Per direct

Deze maatregel gaat per direct in, hij is al vastgelegd in de noodverordening. Voor woensdag 8 april 16.00 uur zal er vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee echter geen handhaving plaatsvinden. Op deze manier kan de communicatie aan betrokkenen over dit besluit op een goede wijze plaatsvinden. De noodverordening is van kracht voor onbepaalde tijd. Zodra er ruimte of noodzaak is om deze aan te passen zal de veiligheidsregio hierover besluiten.

 
7 april 2020

Gemeente Goeree-Overflakkee
 

Dodenherdenking: kransen en online toespraak
 

Dodenherdenking op 4 mei 2020 kan helaas niet op de gebruikelijke manier plaatsvinden. De gemeente Goeree-Overflakkee vindt het wel belangrijk om op passende wijze aandacht te besteden aan het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien.
 

Daarom worden op 4 mei kransen gelegd bij de oorlogsmonumenten waar een herdenking gepland stond. De bestuurders ­– burgemeester, wethouders en raadsleden – die op deze plaatsen aanwezig zouden zijn, leggen daar ook nu een krans. Daarbij zijn – behalve een fotograaf - geen andere personen aanwezig. De gemeente zal op haar website en via andere communicatiekanalen aandacht besteden aan deze kransleggingen.

Het vlaggenprotocol wordt gevolgd zoals gebruikelijk. Vanaf 18.00 uur tot zonsondergang hangen de vlaggen halfstok op de voor de gemeente gebruikelijke plaatsen.


Als alternatief voor de toespraken van het gemeentebestuur wordt een toespraak van burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman opgenomen, die vanaf 4 mei rond 19.30 uur in diverse media online te zien is. Zo is er ook de gelegenheid om 20.00 uur de landelijke toespraak van de Koning te volgen.


Naast Dodenherdenking zijn er andere officiële momenten die aangepast of niet doorgaan, zoals bijvoorbeeld de Lintjesregen, Koningsdag, Bevrijdingsdag en themamaand Vier je Vrijheid.


Lintjesregen gaat door in een aangepaste vorm. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman neemt op 24 april persoonlijk contact (via videobellen) op met de te decoreren inwoners om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. Op een later tijdstip zullen de Koninklijke onderscheidingen fysiek worden uitgereikt.

De activiteiten rond Koningsdag gaat niet door. De activiteiten rond 75 jaar Vrijheid/Vier je Vrijheid (inclusief Bevrijdingsdag) kunnen ook niet op de geplande data plaatsvinden.

6 april 2020


Tijdelijk nieuwe locatie psychogeriatrische bewoners met coronavirus van Nieuw Rijsenburgh

Een locatie van Argos Zorggroep in Vlaardingen wordt vanaf zondag 5 april tijdelijk gebruikt als zorglocatie voor 12 bewoners van Nieuw Rijsenburgh. Het gaat om bewoners met een psychogeriatrische aandoening, die besmet zijn met het coronavirus. Bewoners, familie en mantelzorgers zijn hierover zaterdag 4 april geïnformeerd. Hierdoor kunnen psychogeriatrische bewoners van Nieuw Rijsenburgh met en zonder corona besmetting beter gescheiden van elkaar verpleegd worden.https://www.curamare.nl/actueel/nieuws/1203/tijdelijk-nieuwe-locatie-psychogeriatrische-bewoners-met-coronavirus-van-nieuw-rijsenburgh.html
4 april 2020

Verrassingspakket

Lekker blijven lezen? Vraag een verrassingspakket aan bij Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta. Nu ook de bibliotheek, volgens de regels van de overheid, minimaal tot 28 april gesloten is, zet Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta haar dienstverlening op verrassende wijze voort.

Zo kunnen leden sinds deze week op www.bzhd.nl een verrassingspakket met 3 boeken in een genre naar keuze aanvragen. Ook voor de gereserveerde boeken, die de afgelopen periode niet afgehaald konden worden, heeft de bibliotheek een oplossing gevonden. Leden worden gebeld dat het gereserveerde materiaal op een bepaald tijdstip voor hen klaar staat.

 

Tijdelijk geen inschrijfkosten bij het (gratis) jeugdlidmaatschap
In de regio is de bibliotheek heel actief in de samenwerking met scholen en voorscholen. Op veel scholen is een inpandige bibliotheek, de Bibliotheek op school, waar leerlingen boeken kunnen lenen De leesconsulenten van de bibliotheek ondersteunen structureel alle kinderen, leerkrachten en ouders op het gebied van lees- en mediaonderwijs. Ook dit is tijdelijk niet mogelijk, maar de leesconsulenten delen op social media onder de naam BiebTV elke dag een leuke tip of opdracht voor kinderen. Ook leerkrachten en pedagogisch medewerkers krijgen via een wekelijkse nieuwsbrief lesideeën, boekentips, workshops e.d. toegestuurd! Daarbij rekent de bibliotheek tijdelijk geen inschrijfgeld voor het jeugdlidmaatschap voor 0 tot 17 jaar zodat e-books geleend kunnen worden van de ‘normale’ bibliotheek. Lid worden kan via de website www.bzhd.nl

 

Op zoek naar een boek? Volg het digitaal spreekuur van dokter Leesplezier!

Tijdens een digitaal spreekuur helpt dokter Leesplezier kinderen en hun ouders om het juiste boek te vinden in de (online)bibliotheek om zo het leesplezier aan te wakkeren. Zou dokter Leesplezier eerst een bezoek brengen aan de vestigingen van de bibliotheek om zijn patiënten te helpen, nu gaat de dokter aan de slag via Skype. Natuurlijk in doktersjas en bijpassende bril!  Vanaf donderdag 9 april houdt dr. Leesplezier elke dinsdag en donderdag tussen 15.00 en 16.00 uur consult. Meer informatie staat op de website van de bibliotheek.


E-books en luisterboeken altijd beschikbaar
Online is het altijd mogelijk om e-books en luisterboeken te lenen. Daarnaast komt binnenkort een nieuwe app uit, de Thuisbieb, waar 100 gratis populaire e-books beschikbaar zijn voor leden én niet-leden. De website van de bibliotheek biedt alle informatie over online lenen, leren en nog veel meer.

BookChallenge April

Zin in een challenge? Doe dan eens mee aan de Bookchallenge van de bibliotheek! Iedere maand wordt er in de Facebookgroep “Bookchallenge 2020” een nieuwe leesuitdaging gedeeld. Vanwege het coronavirus zijn de bibliotheken helaas gesloten, daarom mag je deze maand kiezen uit drie challenges (of je doet ze alledrie J) . De challenge voor april is als volgt:  Herlees deze maand een boek uit je eigen kast,  lees een e-book of luister een boek via www.onlinebibliotheek.nl. Meedoen aan de Bookchallenge is gratis en verplicht tot niets. Wil je op de hoogte blijven van alles rondom de Bookchallenge, “like” dan de Facebookpagina van Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta, wordt lid van de Facebookgroep en lees mee!

 

Tot ziens in de Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta!
Volg de bibliotheek via facebook.com/bibliotheekzhd  en instagram.com/bibliotheekzhd

 

 
2 april 2020
 

Boswachter blij met Zuiderdiepgorzen

 

Een lichtpuntje in deze bijzondere tijd’ aldus een opgewekt klinkende boswachter Ted Sluijter van Natuurmonumenten. En dan bedoelt hij de vogelrijkdom in het jonge natuurgebied Zuiderdiepgorzen. Het natuurgebied is ruim een jaar geleden ingericht aan de rand van Scheelhoek en is nu al heel succes-en waardevol.

 


foto: Teun Veldman
 

Boswachter Sluijter ‘Fiets of wandel maar eens over het pad door het nieuwe natuurgebied. Het stemt je vrolijk! Overal zingende veldleeuwerik en buitelende kieviten. Sommige zitten al op het nest. En het wemelt van een vinkachtig vogeltje: de kneu. Graspiepers baltsen en af en toe jaagt er de bruine kiekendief. Neem wel je verrekijker mee’.
 

‘Een echte opsteker deze ontwikkeling want dit zijn nu juist vogelsoorten die het ontzettend moeilijk hebben in het intensieve agrarische gebied.  Maar ook soorten als tureluur en kluut zijn mogelijk. Het is onder andere afwachten hoe de vegetatie zich dit jaar verder gaat ontwikkelen’.
 

 

Verbinding met Zuiderdiep

De Zuiderdiepgorzen zijn ingericht als echte Deltanatuur. Hogere en drogere delen wisselen af met gegraven laagtes zoals slikken en kreken in een natuurlijk patroon. Deze variatie in landschap is een garantie voor het ontwikkelen van gebiedseigen natuur. Ook is een verbinding gemaakt tussen het nieuwe natuurgebied en het Zuiderdiep. Het waterpeil in nieuwe natuurgebied fluctueert mee met het peil van het Zuiderdiep.
30 maart 2020

 

Recreatief nachtverblijf op campings, vakantieparken en jachthavens op Goeree-Overflakkee verboden

 

De voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond besloot maandag 30 maart om alle campings en recreatieparken in de regio te sluiten. Deze maatregel geldt daarmee ook voor Goeree-Overflakkee. Dit is vastgelegd in een nieuwe noodverordening.

 

 

Na eerdere maatregelen om recreatief verblijf in te perken, is het per 27 maart niet meer toegestaan gebruik te maken van seizoensplekken, kampeerplaatsen of passantenplaatsen of deze te verhuren.

 

De nieuwe noodverordening gaat een stap verder: alle vormen van recreatief nachtverblijf op campings, vakantieparken en jachthavens zijn verboden. Dit geldt voor zowel privaat gebruik als verhuur. Een uitzondering blijft gelden voor nachtverblijf door seizoenarbeiders en tijdelijke bewoning, nachtverblijf door persoonlijke omstandigheden en zorgmedewerkers die in de regio werken.

 

Druk op de zorg

Deze extra maatregel wordt getroffen op nadrukkelijk verzoek van zorgaanbieders op de Zuid-Hollandse eilanden. Zij geven aan dat de druk op de zorg al erg hoog is en vreesden de gevolgen van een extra toestroom van toeristen. Daarnaast worden in de regio al vele extra maatregelen getroffen om extra zorgcapaciteit te organiseren, zoals de inrichting van Ahoy als tijdelijke zorglocatie.

 

Per direct

Toeristen die nu op een camping of vakantiepark verblijven, hebben tot woensdag 1 april 16.00 uur om terug te keren naar huis. Nieuwe gasten worden per direct niet meer toegelaten. Met betrekking tot de duur van deze maatregel zullen de regionale- en landelijke richtlijnen worden gevolgd.

 

Noodzakelijk

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Er komt met deze extra maatregel heel wat op de recreatieondernemers en toeristen af, het is ingrijpend. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit besluit noodzakelijk is om de continuïteit van de zorg niet in gevaar te brengen en de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan!”


21 maart 2020
 

Namens de gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

 

Kom niet naar de camping, vakantiepark of jachthaven
 

De burgemeesters van Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee roepen iedereen op om niet naar vakantieparken, jachthavens en campings te komen. Vanwege het coronavirus heeft het kabinet verschillende maatregelen genomen om het aantal besmettingen te vertragen. Het moet voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd gebruik moeten maken van het zorgsysteem.

 

De burgemeesters op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee vragen om niet naar de campings, vakantieparken en jachthavens op het eiland te komen. Zij willen zo het belang benadrukken van het vertragen van de verspreiding van het virus en de druk op de zorg. Ook de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Provincie Zeeland hebben deze oproep gedaan.

 17 maart 2020
 

17 maart: Open brief van onze burgemeester aan de inwoners

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman richt zich in deze tijd van onzekerheid en spanning met een open brief tot alle inwoners van Goeree-Overflakkee:
 

Beste inwoners van Goeree-Overflakkee,
 

Het is een spannende tijd. De getroffen maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus krijgen steeds meer impact op ons dagelijks leven. Nu is ook het besluit genomen om de scholen, kinderdagverblijven en eet- en drinkgelegenheden te sluiten. De maatregelen gelden in elk geval tot en met 6 april, maar misschien langer. We weten het niet. Er is veel onzekerheid. We weten wel dat de getroffen maatregelen écht nodig zijn.
 

Volg de richtlijnen!

 

Ik wil iedereen op het hart drukken de maatregelen en richtlijnen vanuit de regering en het RIVM goed te volgen. Was uw handen regelmatig, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, schud geen handen, gebruik papieren zakdoekjes en houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar. Misschien denkt u dat het voor u niet nodig is, maar u doet het niet alleen voor uzelf. We doen dit om de kwetsbare medemens te beschermen en te voorkomen dat de druk op de zorg verder oploopt.
 

De afgelopen dagen zien we dat veel inwoners, organisaties en instellingen al hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Er wordt veel thuisgewerkt, bij gezondheidsklachten gaan mensen de deur niet meer uit en sociale contacten worden beperkt. We zien dat veel evenementen worden afgelast en (sport)clubs hun leden moeten teleurstellen. Ook voor hardwerkende ondernemers is dit een tijd van onzekerheid. De maatregelen doen soms bijna letterlijk pijn. Dat begrijp ik. Maar het is goed dat we met elkaar deze lastige keuzes durven maken
 

Let goed op elkaar!

Het is verstandig om bijvoorbeeld dat bezoek aan ouders of opa en oma even uit te stellen en afspraken te verzetten. De telefoon pakken kan altijd en een e-mail, WhatsApp-bericht of kaart sturen zal ook zeker gewaardeerd worden. Het kan voor mensen die nu noodgedwongen aan huis gebonden zijn, een eenzame tijd worden. Denk aan onze ouderen, maar ook bijvoorbeeld aan mantelzorgers en mensen met astma of COPD.
 

Juist nu moeten we naar elkaar omkijken. Elkaar steunen. Informeer misschien even of