N I E U W S

11 augustus 2022
 

Rijkswaterstaat koelt Haringvlietbrug A29 preventief va 11 augustus

lees verder op: https://www.igo.nl/nieuws/actueel/artikel/31247/Rijkswaterstaat-koelt-Haringvlietbrug-A29-preventief-va-11-augustus6 augustus 2022

Bron: de kleur van geld


Kom je er zelf niet uit, dan kun je een Repair Café bij jou in de buurt bezoeken

Elektronica is de snelst groeiende bron van afval in de EU geworden

Alles met een stekker weigert vroeg of laat een keer dienst. Een mixer die niet meer op volle snelheid draait, of een stofzuiger die zichzelf opblaast. Repareren is vaak erg kostbaar. Daarnaast krijg je niet altijd garantie op de reparatie, of zijn onderdelen van een ouder apparaat soms niet meer verkrijgbaar. Als gevolg daarvan kiezen veel mensen ervoor om een apparaat te vervangen. Elektronica is daarmee de snelst groeiende bron van afval in de EU geworden, maar hopelijk gaat dat nu snel veranderen.


Het Europees Parlement heeft in maart 2021 namelijk een wet aangenomen die het recht op reparatie van apparaten mogelijk maakt. Deze wet dwingt bedrijven om het makkelijker te maken om elektronica te repareren. Op die manier gaan apparaten langer mee en dat is niet alleen duurzamer, maar ook goedkoper. Vooral als je het zelf kunt doen, want dat is ook onderdeel van de wet. Dit gebeurt door reserve-onderdelen die ook een eigen garantie hebben, langer beschikbaar te stellen met een duidelijke uitleg hoe je een apparaat, zoals een citruspers, kunt repareren.


Weet je zeker dat je er zelf niet uitkomt, dan kun je een Repair Café bij jou in de buurt bezoeken. Bij een Repair Café is gereedschap en materiaal aanwezig om reparaties uit te voeren. Je kunt het zelf doen, maar er zijn ook deskundige vrijwilligers aanwezig, die je een handje kunnen helpen. Daarnaast kun je ook hulp inschakelen van iFixit. iFixit is een soort Wikipedia voor het repareren van apparaten. Iedereen kan op deze website een reparatiehandleiding plaatsen, of die van een ander aanvullen of verbeteren. Zo delen de bezoekers hun technische expertise en helpen ze elkaar om apparaten zelf te repareren.

zie ook: https://repaircafego.nl/actueel5 augustus 2022

Toepassing spoedeisende bestuursdwang

De weginspecteurs van de Dienst Beheer Infrastructuur hebben geconstateerd dat zonder vergunning op verschillende locaties langs de provinciale wegen en aan de provinciale eigendommen voorwerpen waaronder vlaggen en borden) zijn aangebracht.


Gelet op het bovenstaande is sprake van een situatie die toepassing van bestuursdwang conform artikel 5:31, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht vergt. Gelet op onze taak als wegbeheerder hebben wij, ten behoeve van vlot en veilig verkeer en de bruikbaarheid van onze infrastructuur, besloten om handhavend op te treden.

lees het hele artikel op: https://tinyurl.com/yc557fk8


4 augustus 2022
 

Duinbehoud verzoekt de provincie om aanscherping natuurvergunning Tata Steel

 

Stichting Duinbehoud heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-besluit van de provincie Noord-Holland over de natuurvergunning voor Tata Steel. Duinbehoud vraagt in haar zienswijze om de natuurvergunning van Tata Steel fors aan te scherpen. De geplande DeNOx installatie voor de pelletfabriek om stikstof af te vangen moet versneld worden uitgevoerd.

En ook voor de kooksfabriek en de sinterfabriek moeten technische maatregelen worden getroffen om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. Desnoods door inkoop van kooks. Daarnaast vraagt Duinbehoud om versneld (binnen 3 jaar) warmtepompen te installeren (ter vervanging van vervuilende kachels), om een walstroomvoorziening te installeren (voor schepen) en om de verouderde en vervuilende locomotieven te vervangen.

Tata Steel grootste uitstoter van stikstof

Tata Steel is op dit moment verreweg de grootste uitstoter van stikstof in Nederland en zorgt voor een dikke mist van NOx over heel Nederland. De omvang van de uitstoot van stikstof door Tata Steel is meer dan 6 miljoen kg NOx per jaar en vergelijkbaar met de uitstoot van enkele honderden agrarische bedrijven. Het kwetsbare duingebied rondom Tata Steel (Natura 2000-gebied) ondervindt daar dagelijks de nadelen van. Het duingebied groeit versneld dicht en waardevolle kruidenvegetaties verdwijnen.

Dweilen met de kraan open

Afgelopen jaren is er in de duinen ten zuiden van IJmuiden nog een grote schoonmaak actie uitgevoerd om de nadelige gevolgen van de stikstof uitstoot te mitigeren. Tientallen hectaren duingebied moesten noodgedwongen worden afgeplagd en het kost de natuur weer vele jaren om te herstellen. Het is voor de natuurorganisatie zeer frustrerend om nog jaren door te moeten doorgaan met dit "dweilen met de kraan open" beleid. De uitstoot van stikstof moet drastische omlaag worden gebracht, ook door de grote industrie.2 augustus 2022

Niet meer bouwen in de duinen


De NLGO (Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee) heeft een zienswijze ingediend over de bouw van Ouddorp Bad Oost. De vereniging staat voor bescherming van het bijzondere landschap en vindt, dat er niet meer tegen de duinen moet worden gebouwd, maar in het dorp en dan voor eigen inwoners. Lees de zienswijze op de website www.nlgo.nl

Deze is erg uitgebreid, maar als u zelf ook een brief(zienswijze) wilt indienen, hoeft dat niet zo uitgebreid te zijn. Lees bijgaande nieuwsbrief. Delen van deze info wordt op prijs gesteld.
31 juli 2022

Zomeravondconcert met uitverkochte zaal

Het zomeravondconcert gisteren op Battenoord werd gezamenlijk afgesloten door Flip Noorman met Vera de Bie en Clementine (midden op de laatste foto) met het Halleluja van Lennard Cohen. De hele zaal zong mee en het trio kreeg een staande ovatie. De avond werd gepresenteerd door July.
foto's: Maria Evers28 juli 2022

Vrijwilligersfestival voor vrijwilligers Goeree-Overflakkee

Vrijwilligers van Goeree-Overflakkee, bedankt voor jullie inzet, tijd en toewijding! Om jullie in het zonnetje te zetten organiseren gemeente Goeree-Overflakkee en GOvoorElkaar het Vrijwilligersfestival. Het festival is op vrijdag 2 september van 16.00 tot 20.30 uur op het parkeerterrein bij het gemeentehuis. Dat is aan de Koningin Julianaweg in Middelharnis. Het terrein verandert in een sfeervol festivalterrein met onder andere een bar, terras en springkussen.


Lokale ondernemers als slagerij Floresteijn, Brandstof koffie, De Mekkerstee, Jan de Visman, brouwerij Solaes, Tinus de IJsboer en bakkerij Van Harberden zorgen voor genoeg te eten en drinken. Ook is er een podium met optredens van lokale talenten. Denk aan hardrockband Refill, dialectrockband Kelluf!, zangtrio Sing it! Sisters en ABBA-tribute band DYMK?. Ook vrijwilligersorganisaties krijgen de mogelijkheid zichzelf te presenteren en vrijwilligers te werven. Zo is GOvoorElkaar met een kraam aanwezig, net als het Streekmuseum.

En dat is nog niet alles. Alles wordt uit de kast getrokken om de gasten - de vrijwilligers - een leuke middag en avond te bezorgen. De gasten krijgen munten om te besteden bij de bar en de kramen.


Voor alle vrijwilligers
De afgelopen jaren was er door de coronamaatregelen geen evenement om de vrijwilligers te bedanken. De jaren daarvoor was er een diner met vermaak in De Staver. Dit jaar is voor een andere insteek gekozen. Zo is het festival voor jong en oud. Ook zijn er door deze opzet meer lokale ondernemers en organisaties betrokken.

Wethouder Berend Jan Bruggeman (Sociaal Domein) is ook op het festival. “Op Goeree-Overflakkee prijzen we ons gelukkig met de vele vrijwilligers. Onze samenleving draait omdat er vrijwilligers zijn. Ze maken onze maatschappij mooier. Voor onze ouderen, voor onze kinderen. Om het eigen dorp mooier te maken. Om kinderen te laten sporten. Als gastvrouw bij zorginstellingen. Of om dieren in nood te helpen. Dit festival is een mooi moment om al onze vrijwilligers te laten zien dat we hun inzet waarderen.” 

Vrijwilliger en actief op Goeree-Overflakkee? Van harte welkom! Iedere vrijwilliger mag één gast meenemen én zijn of haar kinderen. Aanmelden kan via www.goeree-overflakkee.nl/vrijwilligersfestival.

Meer weten over vrijwilligerswerk op Goeree-Overflakkee? Kijk op www.govoorelkaar.nl, waar hulpvragers en hulpaanbieders elkaar vinden.
28 juli 2022

Verlenging gemeentelijke noodopvang in Dirksland

 

De gemeentelijke noodopvang voor Oekraïense vluchtelingen blijft tot het einde van dit jaar in Dirksland. Zowel de Geldershof als Elkersweide kunnen tot en met 31 december 2022 in gebruik blijven. Ook Molenzicht blijft beschikbaar.

 Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en een vluchtelingenstroom richting ons land op gang kwam, besloot gemeente Goeree-Overflakkee om onderdak te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Het voordeel was dat op dat moment drie complexen in Dirksland (deels) leeg stonden, omdat eerder woonzorgcomplex Bestenwaerd was opgeleverd. Zorgorganisatie CuraMare en woningcorporatie Oost West Wonen wilden als eigenaren van de panden meewerken aan de noodopvang. En ook de voormalige en toekomstige gebruikers – Zeeuwse Gronden en Sjaloom Zorg – zegden hun medewerking toe. 

Vanaf het begin was duidelijk dat de opvang op de locaties in Dirksland tijdelijk zou zijn, omdat er toekomstplannen liggen voor de panden. De gemeente is blij dat de partijen bereid zijn om nog even te wachten met de uitvoering van die plannen. Het geeft ook rust aan de opgevangen vluchtelingen. 

 

Draai gevonden
Eind maart betrok een groep van bijna 140 Oekraïense vluchtelingen de locaties Geldershof en het daaraan grenzende Elkersweide. Onder hen zijn veel kinderen. De groep is inmiddels uitgegroeid tot bijna 180 personen. De mensen hebben in de afgelopen maanden hier hun draai gevonden, ondanks de lastige situatie en de zorg om hun geliefden in Oekraïne. De kinderen en jongeren krijgen onderwijs, vaak ook digitaal vanuit hun thuisland. Een deel van de Oekraïners werkt ook. Alle kamers van de twee complexen zijn gevuld.

Molenzicht is vanaf het begin leeg gehouden. Dat is bewust gedaan om knelpunten bij de opvang te kunnen oplossen. Daar blijft Molenzicht ook voor bedoeld.

 

Langdurige opvang
Momenteel kijkt de gemeente samen met woningcorporatie Oost West Wonen naar de mogelijkheden voor langdurige opvang. De intentie is er om de Oekraïense vluchtelingen hier op Goeree-Overflakkee op te blijven vangen. Daarbij is het voornemen om de druk op de (huur)woningmarkt niet verder te laten oplopen. Voor de langdurige opvang is zorgvuldige afstemming nodig met onder andere Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De gemeente hoopt in september/oktober  hier meer duidelijkheid over te hebben.

28 juli 2022

Ouddorp heeft het schoonste strand van Nederland!

 

Het is Goeree-Overflakkee gelukt, het strand in Ouddorp is uitgeroepen tot het Schoonste Strand van Nederland. Het uitgestrekt strand in gemeente Goeree-Overflakkee is de landelijke winnaar van de Schoonste Strand-verkiezing 2022.

 Dit werd vanmiddag bekend bij de prijsuitreiking in Beachclub Lekker in het Zeeuwse Vrouwenpolder. Al jaren zijn de stranden van Ouddorp te vinden in de landelijke top van de schoonste stranden. Meerdere jaren heeft de gemeente de titel Schoonste Strand van Zuid-Holland binnengesleept. In 2018 kreeg Ouddorp ook de titel Schoonste Strand van Nederland.

 

Bekroning op werk

Wethouder Berend Jan Bruggeman is trots. “De landelijke titel winnen is de bekroning op ons werk. We hebben prachtige stranden in onze gemeente, en dat willen we graag zo houden. Met dank aan alle partijen die zich blijven inzetten voor een schone kust. Zoals de vrijwilligers die zwerfvuil ophalen of de medewerkers van de gemeente die zorgen dat een strand er na een warme zomerdag weer tiptop uitziet. Dank ook aan alle strandgasten die – zoals het hoort – hun afval opruimen.”

 

(Inter)nationale waardering

In mei werden de stranden bij Ouddorp en Brouwersdam en diverse jachthavens al bekroond met zeven blauwe vlaggen. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding. Elk jaar worden de vlaggen toegekend aan de stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. Ook hoort Goeree-Overflakkee bij de top 5 meest groene en duurzame toeristische bestemmingen wereldwijd. In april kreeg gemeente Goeree-Overflakkee de Platinum Quality Coast Award. Quality Coast is onderdeel van ‘s werelds grootste programma voor duurzaamheid en kwaliteit voor kustbestemmingen.

 

Schoonste Stranden Verkiezing

De strandverkiezingen zijn een jaarlijks initiatief van Strand Nederland in samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland, Rijkswaterstaat, Stichting KMVK, Entree Magazine en KIMO. Inspecteurs bepalen welk strand het schoonste van Nederland is. Er wordt gekeken naar hoe het staat met het schoonhouden van paviljoens. Maar ook of de bezoeker op een duidelijke en makkelijke manier gewezen wordt op en aangezet wordt tot het schoonhouden van het strand. Hoofddoel is bij te dragen aan blijvende schone(re) toeristische stranden in Nederland. Op een schoon strand is het namelijk fijner zonnen, sporten, wandelen en werken!28 juli 2022
 

Caroline van der Plas doet tijdelijk stap terug na ‘ernstige’ bedreigingen


Caroline van der Plas zal de komende tijd niet in de media optreden omdat ze wordt bedreigd. Dat laat de voorvrouw van de BoerBurgerBeweging (BBB) weten na berichtgeving van RTL Boulevard. ,,Ik voel me niet veilig op dit moment.” 

lees verder op:  https://tinyurl.com/ep95n8pu
21 juli 2022

Wij mensen gaan beestachtig om met dieren. Varkens zijn dichter aan ons verwant, dan je je realiseert 


Stop met dieren als consumptiemiddel te zien! 

Beelden van oververhitte varkens in vrachtwagens

Zembla kreeg videobeelden van vrachtwagens vol met oververhitte varkens bij Boxtel en Apeldoorn. De ademhalingsfrequentie van de varkens liep volgens een dierenarts die bij de opnames was op tot 180 per minuut, een teken van extreme hittestress. Onder normale omstandigheden halen varkens 30 keer adem per minuut. Waarom worden de dieren in deze extreme hitte vervoerd?


https://tinyurl.com/56h5uaay
18 juli 2022

Belgen kopen met grof geld Zeeuwse landbouwgrond op

HULST - Belgische boeren en beleggers kopen met grof geld Zeeuwse landbouwgrond op. Die conclusie trekken Onderzoekscollectief Spit en het Vlaamse journalistieke platform Apache. 

lees verder op: https://tinyurl.com/2p8xnccm
18 juni 2022


Agractie wil Nederland een kwartier platleggen


De boerenactiegroep Agractie wil Nederland vandaag een kwartier platleggen. De organisatie roept iedereen op om 15.00 uur het werk voor 15 minuten stil te leggen.


Op deze manier zou iedereen hun solidariteit met de boeren kunnen tonen. Farmers Defence Force, de andere boerenactiegroep, heeft zich aangesloten bij dit initiatief. De boeren voeren al weken actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze vrezen dat hun bedrijven hierdoor hard worden geraakt. Met de solidariteitsactie willen de boeren “een krachtig signaal afgeven aan politiek Den Haag”.

lees verder op: https://tinyurl.com/b87nttr9
15 juni 2022


NRC:

Rabobank: kwijtschelden boerenleningen niet aan de orde


Stikstoffonds 
Als het aan de Tweede Kamer ligt, draagt de Rabobank een deel van de rekening van het stikstofprobleem door leningen kwijt te schelden. De bank zegt dat niet van plan te zijn.

lees meer op: https://tinyurl.com/4zhack7c

 
14 juli 2022

Weekmarkt blijft in Middelharnis

 

Het parkeerterrein van de Nieuwstraat in Middelharnis blijft de standplaats voor de weekmarkt op woensdag. Daarmee keert de markt definitief niet terug naar de Voorstraat en het Marktveld in Sommelsdijk.

 

De markt werd in 2020 verplaatst van Sommelsdijk naar Middelharnis. Dat werd gedaan vanwege de coronacrisis, om de marktkooplieden en klanten meer ruimte te geven om op een veilige manier de markt te bezoeken. Kort daarvoor was duidelijk geworden dat de locatie in Sommelsdijk een probleem vormde voor de bereikbaarheid van hulpdiensten en de brandveiligheid.

 

Na ruim een jaar besloot het college, op 1 juni 2021, tot de permanente verplaatsing van de markt. Door een unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad werd dit besluit tot nu toe niet uitgevoerd. Het college kreeg de opdracht om handen en voeten te geven aan participatie. En in gesprek te gaan over een alternatieve invulling van de markt voor de Voorstraat van Sommelsdijk.

 

Informatiebijeenkomst

In november 2021 organiseerde de gemeente een goedbezochte informatiebijeenkomst en gaf een toelichting op het besluitvormingsproces. Hierbij beaamde wethouder voormalig Tea Both-Verhoeven dat deze bijeenkomst eerder plaats had moeten vinden. Daarna was er ruimte voor iedereen die er iets over wilde zeggen. De marktkooplui gaven aan blij te zijn met de verplaatsing. Hun omzet was gestegen. Ook de dorpsraad van Sommelsdijk, Sociëteit Rethorica, Stichting tot bescherming van het dorpsgezicht, Culturele raad, winkeliers en direct-omwonenden gaven hun visie. Duidelijk werd dat het vertrek van de markt uit Sommelsdijk veel emoties opriep. Bij de bijeenkomst werden mogelijke alternatieve locaties in Sommelsdijk voor de markt benoemd.

 

Toetsing van besluitvorming

Door enkele aanwezigen is geopperd om het besluitvormingsproces te laten toetsen door een onafhankelijke externe partij. Het college schakelde hiervoor adviesbureau Necker van Naem in. In het eindrapport van het bureau komt naar voren dat het college juridisch gezien juist heeft gehandeld. Wel benoemden onderzoekers als aandachtspunt dat de verschillende belanghebbenden eerder in het proces betrokken hadden moeten worden. 

 

Nieuwe beoordeling locaties

Na de informatiebijeenkomst zijn alle (aangedragen) locaties (her)beoordeeld. Deze beoordeling is daarna ook meegenomen in het onderzoek van Necker van Naem. Veiligheid, bereikbaarheid, combinatie met winkels speelde hierbij onder andere een rol. Ook keek de gemeente bij de beoordeling naar de ‘afstand ten opzichte van woningen (volgens wetgeving), bereikbaarheid voor de hulpdiensten en de belangen van de marktkooplieden. Uit de analyse kwam de Nieuwstraat in Middelharnis naar voren als de beste en meest veilige locatie.  

 

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman: “Het is een ruime locatie waar we de weekmarkt op een goede en veilige manier kunnen organiseren. Ik begrijp heel goed dat het voor een deel van de inwoners teleurstellend is dat de weekmarkt uit Sommelsdijk vertrekt. Het college kijkt naar het algemeen belang en dan is dit de beste keuze. We gaan in gesprek met betrokken partijen en geïnteresseerde inwoners om te komen tot een alternatieve invulling van de weekmarkt in Sommelsdijk.”

 

Alle informatie is te vinden op de gemeentelijke website

Na de informatiebijeenkomst in november 2021 is op de gemeentelijke website een pagina aangemaakt met alle informatie over de besluitvorming: https://www.goeree-overflakkee.nl/besluitvormingsproces-verplaatsen-weekmarkt
13 juli 2022

Volkskrant: 

Opinie:

Laat Rabobank verantwoordelijkheid nemen en meebetalen aan oplossen stikstofcrisis

 

Rabobank is blijven investeren in megastallen, terwijl al lang duidelijk was dat een transitie naar duurzame landbouw nodig was. Laat de bank daarom meebetalen aan het oplossen van de stikstofcrisis, betoogt filosoof Tim Reijsoo.

https://tinyurl.com/3jsrwpvt13 juli 2022

 

Rabobank kan de stikstofcrisis in één klap oplossen


De stikstofcrisis houdt Nederland al een paar jaar in zijn greep, maar in alle beschouwingen wordt één simpele oplossing consequent genegeerd. Volgens Donald Pols, directeur van Milieudefensie, heeft de Rabobank de sleutel in handen. Hij pleit voor het kwijtschelden van agrarische leningen van boeren die omschakelen naar duurzame landbouw. Daarmee zou eindelijk de échte vervuiler gaan betalen.

https://milieudefensie.nl/actueel/rabobank-kan-de-stikstofcrisis-in-een-klap-oplossen13 juli 2022

Provinciale Staten: Overwegende dat het besluit van 29 juni 2021 een wijziging behoeft;

Gedeputeerde Staten stellen de Depositiebank stedelijke ontwikkeling Zuid-Holland in als onderdeel van de stikstofbank met als doel de verlening van natuurvergunningen of (in geval van een aanhakende natuurtoestemming) omgevingsvergunningen voor projecten in het kader van de ontwikkeling van stedelijke functies, waaronder in ieder de woningbouwopgave, mobiliteitsprojecten en overige ontwikkelingen die samenhangen met stedelijke functies, waaronder in ieder geval bedrijvigheid, te faciliteren.

lees meer op: https://tinyurl.com/bdhkhdcx


13 juli 2022
 

Trouw: Wilde natuur


over kappen van begroeiing langs rivieren

Natuurmonumenten daagt Rijkswaterstaat voor de rechter 


Natuurmonumenten bindt de strijd aan tegen de kapregels van Rijkswaterstaat voor bomen en struiken in de uiterwaarden van de grote rivieren. Die zijn veel te streng, meent Natuurmonumenten. Het is voor het eerst dat een natuurorganisatie openlijk in verzet komt tegen eisen die Rijkswaterstaat stelt aan riviernatuur.

lees verder op: https://tinyurl.com/up4y8bfd
 12 juli 2022

officiele bekendmaking: 

Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderij Zuid-Holland

https://tinyurl.com/mrxx8wxw11 juli 2022

Tweede man Vitale Kernen stapt op
 

Willy Heintjes vertrekt per onmiddellijk


De 30 maart ingezworen Willy Heintjes stapt op!


Uit betrouwbare bron heeft het Schrijfbedrijf vernomen dat gemeenteraadslid Heintjes (VKGO) zijn raadslidmaatschap beëindigt om voor hem zeer moverende privéredenen.
11 juli 2022
 

Bijzondere geboortes op Faunapark Flakkee


Op Faunapark Flakkee zijn vuurwezels (mustela siberica), een Bobkat (lynx rufus) en loewakken (Paradoxurus hermaphroditus) geboren. Wilt u de groei van onze dieren volgen dan kan op facebook. Wilt u onze dieren bezoeken het park is geopend van woensdag tot en met zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Meer informatie kunt u vinden op de website. https://www.faunaparkflakkee.nl/
De vuurwezel is een klein roofdier uit de familie van de marterachtigen en komt voor in Oost Azië.
Op dit moment zijn er wereld wijd 15 dierentuinen waar deze dieren te zien zijn, een ervan is Faunapark Flakkee.  Heel trots is de leiding om te kunnen vertellen dat het Faunapark de eerste Nederlandse dierentuin is waar er met deze dieren gefokt is. Er zijn drie vuurwezels geboren, de geslachten zijn nog niet bekend.


De rode lynx, bekend als bobkat komt voor in Noord Amerika. Faunapark Flakkee is het enige park in de Benelux met een koppel rode lynxen. Het spreekt voor zich dat er grote blijdschap is over de geboorte van de kitten. Ook hier is het geslacht nog onbekend.


De loewak is een civet-achtige, ook wel bekend van de “kopi loewak” koffie. Het Faunapark is een van de drie dierentuinen in de Benelux waar je deze dieren kunt zien. Ook zij hebben voor nageslacht gezorgd, twee mannetjes en twee vrouwtjes. Een van de mannen zal in het najaar verhuizen naar een dierentuin in Denemarken.


Er zijn meer dieren geboren, onder andere bij de stokstaarten, prairiehonden, stekelvarkens en nog veel meer. Nieuwe bewoners op het park zijn een koppel Ocelotten, ook dit is weer een bijzondere soort.
10 juli 2022

Foodlog: 

‘Groenboerenplan’ moet toekomstperspectief bieden

Woensdagmiddag hebben zo'n 2.500 biologische-, biodynamische, agro-ecologische en kringloopboeren het 'Groenboerenplan' aangeboden aan de ministers Henk Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Terwijl de boerenprotesten nog volop aan de gang zijn en zelfs gevaarlijk verharden, wil de groep al duurzaam werkende boeren in het 10-puntenplan laten zien dat er perspectief is voor álle boeren. "Met minder stikstof en zonder kunstmest kunnen boeren een goed inkomen verdienen," zegt melkveehouder Arie van den Berg.

lees meer op: https://www.foodlog.nl/artikel/groenboerenplan-moet-toekomstperspectief-bieden/
8 juli 2022

Duidelijke steun gemeenteraad Goeree-Overflakkee voor agrarische sector


Op initiatief van de lokale CDA en VVD is in de gemeenteraad een motie ingediend om te komen tot een breed gedragen gebiedsgerichte aanpak ‘stikstof’ met realistische, haalbare en betaalbare doelen die passen bij Goeree-Overflakkee.

Na een intensieve week van onderhandelen is het de indieners Liesbeth Keijzer-Westhoeve (CDA) en Ellen Nijssen (VVD) gelukt om de gezamenlijke motie unaniem door de raad te krijgen. In de raadszaal zaten ruim 75 boeren op de publieke tribune om deze motie te ondersteunen. De raadsleden werden bij aanvang verrast met worteltjestaart gemaakt van producten van de eilandelijke boeren.

De motie pleit naast haalbare en realistische doelen op Goeree-Overflakkee onder andere ook voor een evenwichtige verdeling van de stikstofopgave, een duidelijk toekomstperspectief voor de agrarische ondernemers en ondersteuning van de sector om zelf met plannen te komen. De motie werd door alle aanwezige fracties ondersteund. Henk van Putten (CDA) heeft als wethouder Landbouw & Visserij aangegeven meteen actief met deze motie aan de slag te gaan in de richting van de provincie en sprak eerder al zijn begrip en steun uit voor de boeren van ons eiland.

Lokaal CDA: nu doen wat we kunnen doen voor leefbaarheid platteland

Voor het CDA Goeree-Overflakkee was de motie een vervolg op een eerder statement waar de eilandelijke partij aangeeft zich grote zorgen te maken over het voorgestelde stikstofbeleid van de regering. “Wij pleiten voor een gebiedsgerichte aanpak en niet voor generieke maatregelen die op de tekentafel bedacht zijn. Boeren worden te veel gezien als het probleem, maar zijn een onmisbare schakel in de oplossing. Samen optrekken in het oplossen van deze opgave en daarbij de agrarische wereld nauw betrekken. We moeten nu doen wat we kunnen doen. Deze plannen hebben niet alleen grote impact op veel boeren, ook de leefbaarheid van het platteland komt in gevaar.”

De lokale CDA’ers komen in gesprekken met provinciale en landelijke CDA-bestuurders op voor onze plattelandsgemeente en brengen regelmatig werkbezoeken aan de agrarische sector. Zeker nu de boeren zo geraakt worden door de stikstofplannen als dit wordt doorgezet. Zo is op initiatief van het lokale CDA op zaterdag 25 juni een bezoek georganiseerd bij een boerenbedrijf in Goedereede met twee provinciale statenleden en een tiental veeboeren van de kop van het eiland. De partij geeft aan dit in de komende periode door te zetten en open te staan voor uitnodigingen om in gesprek te gaan.
8 juli 2022

persbericht TOG

Dankzij initiatief nieuwe fractie Trots op Goeree-Overflakkee


Geen hondenbelasting meer op Goeree-Overflakkee 

Het indienen van een motie van de nieuwe politieke partij Trots op Goeree-Overflakkee heeft er toe geleid dat de hondenbelasting wordt afgeschaft per 01-01-2023. Tijdens de verkiezingsdebatten voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart was de hondenbelasting al een aantal keren onderwerp van gesprek, door de breed gedragen motie van de nieuwe fractie Trots op Goeree-Overflakkee wordt de wens van veel hondenliefhebbers nu werkelijkheid.
6 juli 2022

‘Heel blij met deze uitspraak’


Geen Brouwerseiland, Raad van State veegt beroep van tafel 

BROUWERSDAM - De Raad van State heeft woensdagmorgen definitief een streep gezet door Brouwerseiland: er verschijnen geen kunstmatige eilanden met huisjes in het Grevelingenmeer.


lees verder op: https://tinyurl.com/5d8rtt5z6 juli 2022

Follow the money: 

Meer verdienen met minder vee? Het kan, als de boer het wil

TIES JOOSTEN
 

De melkprijs is hoger dan ooit. Hierdoor staan melkveehouders voor een interessante keuze. Gaan ze verduurzamen en komen ze tegemoet aan de stikstofregels van de overheid? Of gaan ze voor intensivering en breiden ze nog snel uit? Grote zuivelproducenten als A-ware zetten vol in op behoud van de status quo. En dat klinkt ook door in de steeds gewelddadiger boerenprotesten.

lees verder op: https://tinyurl.com/5ed6hstw


5 juli 2022

 

Nieuw bermbeheer hoopgevend


Water Natuurlijk heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een op biodiversiteit gericht bermbeheer door het waterschap Hollandse Delta. Het resultaat is dat nu 60 % van de bermen beter beheerd wordt. We zien de verbeteringen in de praktijk, maar er gaan ook nog dingen mis. De plantenwerkgroep van Hoekschewaards Landschap deed een eerste onderzoek en de resultaten mogen er zijn.

De meer dan 3000 kilometer aan bermen van het waterschap liggen als linten in het landschap. Door de enorme oppervlakte en de functie als ecologische verbinding kunnen ze een belangrijke rol spelen bij herstel van biodiversiteit. Een beter beheer is voldoende en dat was de inzet van Water Natuurlijk. Minder maaien, maaisel afvoeren en faseren van de uitvoering. De hoeveelheid meststoffen in de bodem vermindert en de natuur reageert vanzelf met meer bloeiende kruiden.


Om dit te bereiken stelde Water Natuurlijk vorige jaar een meldpunt “maaimisstanden” in. De ongeveer 2300 reacties uit het publiek vormden de basis voor een advies aan het waterschap. Sindsdien zijn er forse stappen gezet. 60 % van de bermen wordt vanaf dit jaar beter beheerd. Dat zien we in de praktijk. Uiteraard is tijd nodig om echt resultaten te zien, maar toch een doorkijkje.
 

Inventarisatie Hoekschewaards Landschap
Er zijn enkele bermen waar het waterschap al langer een ecologisch beheer uitvoert. Onder andere langs de Tweede Kruisweg in het oosten van de Hoeksche Waard. Een typische kleipolder waar het volgens tegenstanders van ecologisch beheer niet mogelijk zou zijn om een rijke variatie aan plantensoorten te krijgen. Immers de grond is hier van nature erg voedselrijk.

Deze pessimisten krijgen ongelijk. Een eerste inventarisatieronde van de plantenwerkgroep van Hoekschewaards Landschap leverde 64 verschillende plantensoorten op in de bermen van de Tweede Kruisweg. Aansprekende soorten als Vogelmelk, Rolklaver, Aardaker, Wilde cichorei, Heelblaadjes enzovoorts kun je er aantreffen. Het beeld is nog niet compleet. Hiervoor is nog een inventarisatieronde nodig in de nazomer en in het voorjaar. Het aantal soorten komt dus hoger te liggen. Duidelijk is al wel dat de bermen belangrijk zijn voor biodiversiteit.

Wildmaaien

Er gaan ook nog dingen mis. Water Natuurlijk kreeg meldingen over particulieren die gronden van het waterschap maaien en hiermee het nieuwe beleid doorkruisen. Gazonbeheer past niet op een ecologische berm. Medewerkers van het waterschap schatten het areaal  zogenoemd wildmaaien op 20 %. Het gaat dus om een grote oppervlakte.


Met schriftelijke vragen vroeg Water Natuurlijk om hier aandacht aan te besteden in de communicatie van het waterschap  en om via een kaart op de website duidelijk aan te geven waar welk beheer geldt. Dat laatste wordt onderzocht. Het is natuurlijk ook mogelijk om naar 100% ecologisch beheer te gaan. Dat is het streven van Water Natuurlijk en het maakt de boodschap helder en eenduidig.
5 juli 2022

 

Veertiende Havenconcert Goedereede groot succes


Het publiek van het Havenconcert beleefde een geweldige avond, afgelopen zaterdag 2 juli. In de haven van Goedereede werd een fantastisch muziekprogramma neergezet. Er werd door het publiek met volle teugen genoten van de artiesten op het drijvende ponton in de Goereese Haven. Het Havenconcert was een schitterende afsluiter van het Havenconcert Weekend 2022. De organisatie is meer dan tevreden en kan terugkijken op een schitterende editie.


Kijk naar een compilatie door Maria Evers: 
https://www.youtube.com/watch?v=V_M9nOIbnDk

Op vrijdagmorgen 1 juli werd het Havenconcert Weekend afgetrapt met het Havenconcert Junior. Ruim 300 kinderen van diverse basisscholen op het eiland woonden de interactieve voorstelling ‘Be Mozart’ bij. Ton Meijer nam, vergezeld door sopraan Marijje van Stralen, violiste Joanna Trzcionkowska, cellist Fred Edelen en Christina Edelen op klavecimbel, de kinderen mee door het leven van Wolfgang Amadeus Mozart. De muziek was hoge kwaliteit, maar dat kan ook niet anders met een ensemble dat bestaat uit professionele muzikanten, die hun sporen bij internationale gezelschappen ruimschoots verdiend hebben.


Open Podium
Nieuw was het Havenconcert Open Podium dat vrijdagmiddag begon om 17.00 uur. Goeree-Overflakkee heeft veel muzikaal talent, dat nu de kans werd geboden om op te treden op een fantastisch podium. Iedereen - geen genre uitgezonderd – was uitgenodigd zich op te geven. De aanmeldingen waren overweldigend, zodat er een zeer gevarieerd programma was: van klassiek tot pop/rock en van Alpen- tot dweilmuziek. Maar liefst dertien acts waren er op het ponton te zien. Alle acts waren de moeite waard. Vooral de variatie leek het publiek aan te spreken. Iedereen had zo zijn eigen favorieten. Voor elk genre waren er fans aanwezig. Bestuurslid van de Stichting Havenconcert en spreekstalmeester Mike van Noordennen leidde het publiek door de avond heen, daarbij bijgestaan door DJ Jorg Moerkerk, die muziek draaide tijdens de opbouwtijd van de verschillende acts. De avond vloog om. Het was zo elf uur. Het experiment, dat het Open Podium was, is volgens de organisatie meer dan geslaagd. Het was gezellig druk rond de haven.

 

Havenconcert
Het Havenconcert op zaterdagavond had een prachtig affiche. Na het voorprogramma, muziek van beiaardier Hans van Heemst op het carillon van de toren, opende presentator Patrick Polie de avond gevolgd door Koninklijke fanfare Apollo onder leiding van Alex Thyssen. Het fanfareorkest, dat een strak optreden weggaf, speelde vrolijke melodieën en sloten af met het aanstekelijke Des Lacs du Connemara, waarbij enthousiast door het publiek werd meegeklapt. De toon van de avond was met dit vlekkeloze optreden direct gezet. Wereldster harpiste Lavinia Meijer betrad als tweede artiest van de avond het ponton. Velen waren speciaal naar het concert gekomen om haar live te kunnen zien spelen. Artiesten van haar kaliber zijn doorgaans niet te vinden op kleinschalige evenementen in de regio en velen leken dat te beseffen. Het publiek rond de haven luisterde muisstil naar haar optreden. De staande ovatie na afloop zei genoeg.

 

Dansen
Na een kort changement betrad Gerard Alderliefste & Friends het podium. Alderliefste blaast al jaren Frans hitrepertoire nieuw leven in. Hij speelde bekende Franse hits. Hoewel niet iedereen tekstvast was in het frans, zong iedereen mee waar ie kon, neuriede of danste. Waar nog geen artiest in al deze edities van het Havenconcert het gelukt is een publiek zó voor zich in te nemen, deed Gerard Alderliefste dat moeiteloos met zijn ‘amies’. Met Non non rien ná changé in de toegift klonk het allerlaatste nummer van het Havenconcert 2022.

 

Reacties
Rien Slagter, voorzitter van het bestuur van de Stichting Havenconcert Goedereede was zeer verheugd na afloop. “Alles viel op zijn plek. De fantastische artiesten, de grote opkomst, het enthousiasme van het publiek en het mooie weer. Het was een schitterend gezicht; al die mensen klappend en dansend rond de haven. We hebben zoveel mooie reacties gekregen. We zullen wel flink aan de bak moeten om volgend jaar wederom zo’n mooie avond te presenteren, maar de ambitie is er. Het is bovendien nog even spannend hoe het gaat met de financiën, want de subsidie, die de gemeente Goeree-Overflakkee ons heeft verstrekt, loopt dit jaar af en subsidie is nu eenmaal essentieel voor het voortbestaan van dit evenement.”

Dank
De Stichting Havenconcert Goedereede is veel dank verschuldigd aan hoofdsponsor De Vogel Assurantiën|Fitr en de andere sponsoren 
 Paul van Hessenfonds, Stichting 't Blaeuwe Huus, Benschop & Sterling Netwerk Notarissen, De Wit Assurantiën, DS People, Goemaat Glas, Xsarus E-Development & Consulting, Bloemfontein, Eetcafé 't `Sas, FrameWave, Gemeente Goeree-Overflakkee, Hoveniersbedrijf B. Temmink, Klepperstee/Ridderstee, Nouce, Restaurant Gouden Leeuw, Stadscafé Goeree, Tanis & Akershoek Makelaardij, Tandartsenpraktijk Ten Voorde, Van Dis Assurantiën, Van Kooten architectuur, Weeda van den Berg Fysiopraktijken, Mierop Partyservice en hoimetkim.nl. Ook gaat veel dank uit naar alle donateurs en mensen, die giften hebben gedaan omdat ze het Havenconcert een warm hart toedragen.


Wie ook donateur wil worden van het Havenconcert vindt op de website www.havenconcert.nl een knop om met iDEAL een donatie te doen. Elke donatie, klein of groot, wordt enorm op prijs gesteld.
4 juli 2022

persbericht gemeente Goeree-Overflakkee: 

Het doel is om bromfietsers in elk dorp op Goeree-Overflakkee te dirigeren van het fietspad naar de rijbaan


Oude-Tonge wordt eerste dorp op Goeree-Overflakkee
waar bromfietsers op de rijbaan moeten rijden

 

Momenteel worden de werkzaamheden aan de Stationsweg in Oude-Tonge afgerond. Dit brengt een nieuwe verkeersmaatregel met zich mee. Vanaf maandag 11 juli zijn bromfietsers, maar bijvoorbeeld ook zogeheten speedpedelecs – een snelle elektrische fiets waarmee snelheden van 45 kilometer per uur behaald kunnen worden – verplicht om op die locatie op de rijbaan te rijden. Niet meer op het fietspad dus.

 


De onlangs gerenoveerde Stationsweg in Oude-Tonge (foto: PR)


Oude-Tonge is het eerste dorp op Goeree-Overflakkee waar deze maatregel gaat gelden. Om die reden wordt er extra aandacht aan geschonken. Op speciaal ontworpen, tijdelijke borden worden weggebruikers van deze nieuwe maatregel op de hoogte gebracht.

 

De maatregel verhoogt de veiligheid

Afslaande automobilisten schatten de snelheid van bromfietsers op het fietspad vaak verkeerd in of ze worden volledig over het hoofd gezien. Ook voor fietsers is het veiliger. Het snelheidsverschil tussen bromfietsers en het langzamere verkeer veroorzaakt vaak gevaarlijke situaties. Inhalen op de soms krappe fietspaden leidt dan al snel tot aanrijdingen. Bromfietsers zijn op de rijbaan voorzichtiger en beter zichtbaar voor automobilisten. En met een toegestane snelheid van 45 kilometer per uur passen bromfietsers en de eerdergenoemde speedpedelecs beter tussen het overige gemotoriseerde verkeer.

 

Fietspaden

Fietspaden binnen de bebouwde kom zijn in Oude-Tonge straks alleen voor fietsen en bromvoertuigen met een blauw kenteken (zoals snorfietsen) te gebruiken. Wanneer een bromfietser alsnog op het fietspad rijdt, riskeert hij of zij een boete van 95 euro exclusief 9 euro aan administratiekosten. Goede, duidelijke voorlichting moet dit voorkomen. Wethouder Henk van Putten van Mobiliteit vertelt dat uiteindelijk het doel is om bromfietsers in elk dorp op Goeree-Overflakkee te dirigeren van het fietspad naar de rijbaan. “Zo maken we het voor iedereen in het verkeer veiliger. Extra voorlichting en attentieborden moet deze landelijke richtlijn meer bekendheid geven. Daarna is het aan de brommer- en scooterrijders om hun verantwoordelijkheid te nemen. De politie zal hier meer op controleren.”
4 juli 2022

 

Dagelijks bestuur Waterschap door met drie heemraden

 

De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta heeft vandaag in een extra vergadering besloten het aantal heemraden van het college van dijkgraaf en heemraden voor de resterende bestuursperiode vast te stellen op drie. 

 

De vacature voor heemraad die was ontstaan met het vertrek van Harry Wagemakers wordt niet ingevuld. De portefeuille van Wagemakers werd eerder deze week al voorlopig verdeeld onder de resterende collegeleden. Deze verdeling blijft nu definitief gehandhaafd voor de rest van de bestuursperiode tot aan de verkiezingen in 2023.


1 juli 2022

Wat was er mis met de uitbaters van de historische klipperaak de Linquinda? 


persbericht gemeente: 

Geen Expeditie Haringvliet deze zomer

 

Afgelopen week heeft nautisch dienstverlener BlueAmigo aangekondigd Expeditie Haringvliet dit jaar wegens personeelstekort niet te kunnen verzorgen. De betrokken gemeenten Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Moerdijk en Hoeksche Waard zijn hierdoor onaangenaam verrast. In tegenstelling tot eerder gemaakte afspraken vaart Expeditie Haringvliet de komende zomervakantieperiode dan ook niet. Het is niet mogelijk om op korte termijn de opdracht van BlueAmigo elders onder te brengen.

 


De klipperaak de Linquenda II, die jarenlang Expeditie Haringvliet voer voor de omliggende gemeenten. (foto: Maria Evers)

In 2021 heeft BlueAmigo zich ingeschreven voor een meerjarige verbintenis om de vaarverbinding over het Haringvliet te verzorgen. Expeditie Haringvliet is in 2016 ontstaan als activiteit van het Droomfondsenproject Haringvliet met financiële steun van de Nationale Postcode Loterij en provincie Zuid-Holland. Sinds 2018 ligt de organisatie in handen van de 4 omliggende gemeenten. BlueAmigo voldeed aan de gestelde eisen en kreeg officieel de opdracht van de gemeenten om Expeditie Haringvliet te verzorgen. Vanaf 13 juli aanstaande zou de nautisch dienstverlener bezoekers per schip van en naar Stellendam, Hellevoetsluis, Middelharnis, Tiengemeten en Willemstad brengen.

 

BlueAmigo heeft deze week echter besloten Expeditie Haringvliet niet uit te voeren dit jaar. Het is niet gelukt om ruimte te maken binnen het zomerrooster en voldoende gekwalificeerde bemanning te vinden. Dat betekent dat deze zomer er geen vaarverbindingen plaatvinden onder de vlag van Expeditie Haringvliet.  De gemeenten zijn teleurgesteld dat bezoekers dit jaar geen gebruik kunnen maken van deze unieke vaarverbinding.

 

In gesprek

Vanwege organisatorische en juridische belemmeringen is het niet mogelijk de uitvoering van Expeditie Haringvliet op korte termijn ergens anders onder te brengen. BlueAmigo heeft bij de gemeenten aangegeven vertrouwen te hebben om komend jaar genoeg gekwalificeerd personeel aan zich te kunnen binden. Expeditie Haringvliet kan daardoor in 2023 volgens de nautisch dienstverlener wel als gepland doorgaan. De samenwerkende gemeenten beraden zich op dit moment en gaan hierover in gesprek met Blue Amigo. 

1 juli 2022

AD Voorne Putten: 

Dood motoragent Arno dreunt na bij verkeerspolitie:
vier collega's uit de running


Het fatale ongeval van motoragent Arno de Korte (47), een jaar geleden, heeft diepe wonden geslagen in het verkeersteam van de Rotterdamse politie. Vier collega’s van de omgekomen agent zitten sinds het ongeluk - volgens het OM opzettelijk veroorzaakt door een vrachtwagenchauffeur - thuis met PTSS-achtige klachten. 

lees verder op: https://tinyurl.com/47hjp7ku


30 juni 2022

persbericht gemeente GO

Gemeente Goeree-Overflakkee deelt zorgen agrarische sector

Oproep tot samenwerking in de stikstofcrisis

Het stikstofbeleid van het kabinet houdt Nederland in de afgelopen week bezig. Net als in veel andere plaatsen deed dit onderwerp ook op Goeree-Overflakkee veel stof opwaaien. Met een ludieke actie tijdens de raadsvergadering van 30 juni deelden de agrariërs van Goeree-Overflakkee hun grote zorgen. Zorgen, die de gemeente met hen deelt.

 

De gemeente vindt dat er in de aanpak van de stikstofcrisis nog meer ruimte moet komen voor verdere innovatie. Daarnaast is het belangrijk om meerdere functies en diensten op de landbouwbedrijven te combineren. Maatwerk moet daarbij het uitgangspunt zijn. Daarmee sluit de gemeente zich aan bij een statement van de P10, het samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten.

 

In gesprek blijven is van groot belang

Om het stikstofprobleem op te lossen, is het volgens de gemeente belangrijk dat alle partijen met elkaar in gesprek blijven. Daarbij moeten de agrariërs volgens de gemeente van onder op hun input kunnen geven. Alleen op die manier is de overgang naar duurzame landbouw mogelijk.

 

Ludieke actie met serieuze boodschap

Een groep agrariërs verzamelde zich donderdagavond bij het Rondeel, de plaats waar de gemeenteraad vergadert. Hun kinderen reden met hun speelgoedtractoren door de raadzaal. Ieder raadslid ontving daarbij een ‘miniatuurtractor’. De ludieke actie verliep op een goede en respectvolle manier. Een aantal vertegenwoordigers van de agrarische sector van Goeree-Overflakkee maakten gebruik van de mogelijkheid om in te spreken. Hun boodschap was serieus.

 

Zo stelde ondernemer in de agrarische sector mevrouw Hanneke de Baar bij binnenkomst van de kinderen een vraag: “Is er voor onze kinderen nog een toekomst als boer? Wij maken ons ernstige zorgen over het voortbestaan van onze bedrijven. Alle agrarische bedrijven op Goeree-Overflakkee worden geraakt door het stikstofbeleid!” De insprekers riepen de gemeente op om de agrarische sector op Goeree-Overflakkee te steunen.

 

Perspectief is nodig

Als plattelandsgemeente is een duurzame, toekomstgerichte agrarische sector voor Goeree-Overflakkee van groot belang. Wethouder Henk van Putten: “De agrarische sector was in het verleden én is in de huidige tijd ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van Goeree-Overflakkee. Op het gebied van de economie en de leefbaarheid. De agrariërs op Goeree-Overflakkee staan bekend om hun duurzame innovatie. Ik vind dat we met elkaar juist verder in moeten zetten op deze innovatie. Ook vanavond bleek dat onze agrariërs perspectief nodig hebben en daarom roepen wij alle betrokken partijen dringend op om hierover met elkaar in gesprek te gaan.”30 juni 2022

Zes weken crisisnoodopvang op Goeree-Overflakkee

 

Gemeente Goeree-Overflakkee vangt vanwege de schrijnende situatie bij het aanmeldcentrum Ter Apel vanaf ongeveer 16 juli 150 asielzoekers op. De crisisnoodopvang voor maximaal zes weken vindt plaats op riviercruiseschip Alemannia bij het Havenhoofd van Middelharnis.

 

De boot meert aan op de zogenoemde pianosteiger, bij de palmboom op de kop van het gebied. Dat is niet bij de steiger waar afgelopen winter al 75 asielzoekers op een schip werden opgevangen. Daardoor blijft het parkeerterrein intact. Ook het strand blijft gewoon toegankelijk voor inwoners en recreanten.

 

Voorwaarden

De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verantwoordelijk voor de opvang. De gemeente heeft na de goed verlopen eerdere opvang een aantal voorwaarden gesteld:

-           Maximaal 150 mensen; 

-           Voor een periode van maximaal zes weken; 

-           Op het schip én op de wal is dag en nacht beveiliging aanwezig;

-           Het terrein van de crisisnoodopvang wordt afgeschermd. De vluchtelingen krijgen duidelijke regels mee, bijvoorbeeld niet op het strand, Park Nieuw-Zeeland en het bedrijventerrein.

 

Aandacht voor veiligheid

Het is nog niet duidelijk welke groep onderdak vindt op het cruiseschip. De zomervakantie is geen ideale periode voor opvang, zo erkent ook het gemeentebestuur. Daarom zijn er strikte voorwaarden vooraf gesteld en is er veel aandacht voor de veiligheid in het gebied. Met de opvang helpt de gemeente om de druk op het aanmeldcentrum te verlichten. “We nemen onze verantwoordelijkheid en maken goede afspraken om dit zo goed mogelijk te laten verlopen”, beaamt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “Het voordeel is dat we ervaring hebben opgedaan met de goed verlopen eerdere asielopvang. En met die kennis gaan we dit proces in.”

 

Gisteravond is een afvaardiging van de direct-omwonenden ingelicht in een persoonlijk gesprek. Daarna is er gelijk bij en rond Park Nieuw Zeeland een brief bezorgd. Voor de direct-omwonenden is er op maandag 11 juli een informatiebijeenkomst bij Webego.

 

De gemeente heeft de pagina www.goeree-overflakkee.nl/crisisnoodopvang ingericht met meer informatie over de opvang.
30 juni 2022

AD Voorne Putten: 

De winnaar van de verkiezingen op Flakkee was tegen de zondagsrust,
maar vindt het nu wel oké


Vitale Kernen Goeree-Overflakkee was dé winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee. De lokale partij voerde campagne tegen de zondagsrust, die werd gekoesterd door de SGP. Die had het tot nu toe altijd voor het zeggen op het eiland. Toch verandert er niets.

lees verder op: https://tinyurl.com/558drea3


30 juni 2022

Wij vragen ons af wat een verkiezingsbelofte nog waard is: valse start nieuwe gemeenteraad. 
Meerheid gemeenteraad onbetrouwbaar!

 

Gemeenteraad geen bedenkingen Ouddorp Bad


Ingezonden Ouddorpse Kust: 

Helaas heeft de gemeenteraad (18 van de 31 raadsleden) ingestemd met een verklaring van geen bedenkingen t.b.v. Ouddorp Bad. Een hotel en 40 luxe villa's en appartementen waar zowel permanent als recreatief mag worden gewoond aan de Ouddorpse Kust.

 

CDA, TOG en GJZ hebben unaniem tegengestemd. Door VKGO, VVD, PvdA, CU, D66 en de meerderheid van de SGP-fractie werd het plan van Estate Invest ondanks de grote maatschappelijke weerstand toch aangenomen.

 

Tegen vaststaand beleid en eerdere beloftes van de partijen in.

 

Vitale Kernen Goeree-Overflakkee: Tegen verdere bebouwing aan de kust, en dus tegen de uitbreiding van Ouddorp Bad deelgebied Oost.

SGP Goeree-Overflakkee: Geen verdere uitbreiding recreatie in Ouddorp. De woonfunctie en de recreatieve functie niet met elkaar vermengen.

VVD Goeree-Overflakkee: Ouddorp Bad mag geen woonwijk worden.

PvdA Goeree-Overflakkee: Landschap moet open blijven en geen verdere uitbreiding recreatiewoningen op de kop van ons eiland. Niet bouwen aan kust en duin.

ChristenUnie Goeree-Overflakkee: Voor recreatiewoningen op de Kop van Goeree mag geen extra landbouwgrond worden onttrokken.

D66 Goeree-Overflakkee: Tegen Ouddorp Bad. Toerisme moet in balans zijn met natuur, rust, ruimte en cultuur. De openheid en de natuurlijke overgang naar de duinen wegen voor ons zwaar. 
29 juni 2022

Toespraak door Aat van Alphen voorzitter van de coalitie

Bij de presentatie van het coalitieprogramma tijdens de extra raadsvergadering op 29 juni sprak Aat van Alphen, fractievoorzitter VKGO de volgende woorden.


Toespraak coalitieakkoord

 

Ik heb de eer u het coalitieprogramma te mogen toelichten. Of misschien wel beter: om het te typeren.

 

De eerste stappen op weg naar een programma zijn van een enigszins nerveuze aard. Een vreemde gewaarwording. Mensen die elkaar al jaren kennen - vaak door en door -  ogen op zulke momenten als vreemdelingen in Jeruzalem. Maar na een aantal ontmoetingen klaart de lucht op en gaat het daadwerkelijk over zaken en uiteindelijk wordt een programma overeengekomen. Tot zover het proces, waarbij voor onze fractie de leegte die Johan achterliet vaak voelbaar was.

 

En dan het programma. Hoe is dat te typeren?

Ik zag op Facebook een afbeelding van een bierglas dat voor de helft was gevuld. Het was de site van collega Edwin van Os. Ik vroeg hem of het glas halfleeg of halfvol was. Altijd halfvol liet hij mij weten. Een betekenisvolle opmerking en ook bruikbaar om een programma te verklaren. Want het zijn bijzondere tijden. Nu zeiden ze dat in de Middeleeuwen ook al en ik kan me nauwelijks een troonrede voor de geest halen waarin de majesteit niet spreekt van bijzondere tijden. Maar goed… een tweejarige pandemie die misschien nog niet voorbij is en een oorlog dichtbij zorgen voor grote onzekerheden. Niet in de laatste plaats op financieel terrein. De gemeente is voor haar inkomen vooral  afhankelijk van het Rijk en daar stapelen de problemen zich in snel tempo op.

 

Maar er is meer. Ik zal u niet vermoeien met een lang betoog over onze verzorgingsstaat. Maar in de jaren vijftig werd mensen geadviseerd te emigreren. De toekomst zag er somber uit. Niet veel later kantelde Nederland van landbouwland naar industrieland en de welvaart nam met rasse schreden toe. In de jaren zeventig werden er vraagtekens geplaatst bij de “van-de-wieg-tot-het-graf” samenleving. Vanwege de betaalbaarheid en de onwenselijkheid. Vanaf 1981 werd bewust bezuinigd op de verzorgingsstaat (bestek ’81 was de naam van het beleid) en dat is nooit opgehouden. Tot 10 jaar geleden de marktwerking werd geintroduceerd. En flexibilisering van de arbeid. Het resultaat?


Een uitgehold publiek domein: zorg, veiligheid, onderwijs, volkshuisvesting en inkomensbeleid. Het rammelt in meer of mindere mate aan alle kanten. En cijfers zijn er ook: Het CBS: 2/3 van onze samenleving is dat beleid goed doorgekomen. Dus 1/3 niet. En van dat deel is een groot gedeelte niet meer in staat tot enige vorm van zelfredzaamheid. 

 

En tegen deze achtergrond gaan 4 politieke fracties op zoek naar een betekenisvolle invulling van de hoofdtaak van de gemeenteraad: het bewaken of bevorderen  van het welzijn van zijn inwoners. Inwoners die - en dat is vrij universeel - twee hoofdwensen hebben: bestaanszekerheid (dus het hebben van een baan of inkomen) en een woning in een fijne omgeving. Voor veel jonge mensen lijkt dat bijna een utopie want vooral dat wonen is ver weg. En juist op dat thema heeft onze gemeente prachtige kansen. Als het goed is, dan telt onze gemeente over een jaar of zeven/acht 3000 woningen meer. Ruim 1000 zijn al vergund. Voor een deel moet nog een locatie worden gevonden. En niet in de laatste plaats: het bepalen van het type woningen.


Op het gebied van bestaanszekerheid heeft de gemeente minder invloed. Is simpelweg afhankelijk van de heersende conjunctuur. Maar wij kunnen hier en daar wel een duw in de goede richting geven. Gaan met het bedrijfsleven aan de slag over verbeterpunten. Geen romantische vergezichten, maar als het even kan concrete onderwerpen. En deze hoofdthema’s zijn omgeven door vele andere onderwerpen, allen met een eigen dynamiek en allen even belangrijk. Het onderwijs. de zorg, de bereikbaarheid, het landschap, de veiligheid, de arbeidsmigranten, de duurzaamheid, de energietransitie, de vluchtelingen en het vestigingsklimaat. En zelfs op een gevoelig punt als de nota zondagsrust   - waar de een vooral rust wil en de ander meer reuring - kan op een respectvolle wijze invulling worden gegeven, zodat alle partijen aan hun trekken komen. Want het credo van het coalitieprogramma is SAMEN.

 

En dan bijna tot slot: is het een groots en meeslepend programma? Toen ik klein was las ik de boeken van W.G. van der Hulst: Niek van de bovenmeester en Ouwe Bram. En weer later de Graaf van Monte Cristo en De Leeuw van Vlaanderen en Ivanhoe en de Laatste der Mohikanen en Willem Tell. Ik kan u zeggen: daarbij valt het programma in het niet.
 

Maar  aan de andere kant: het mag weer. Gewoon zeggen dat niet alles kan. Dat die polsstok van Peter Feller maar een beperkte reikwijdte heeft. Maar ook: met volle overtuiging de uitdagingen aangaan. En die zijn er voldoende. Die uitdagingen zijn samengevat in het coalitieprogramma en die gaan wij als raad voor de uitvoering in handen geven van een zo dadelijk te benoemen college: Berend Jan Bruggeman, Daan Markwat, Henk van Putten en Jaap Willem Eijkenduin, uiteraard voorgezeten door onze burgemeester.  De portefeuilleverdeling staat in het programma. 

 

En zodoende voorzitter:

Kon het gebeuren dat de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee in 2026, aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen, bijeenkwam in het in aanbouw zijnde nieuwe raadhuis, terugkeek op de voorbij raadsperiode  en kon vaststellen dat, door maar lang genoeg gewoon te doen, het toch bijzonder was geworden.

 

En tot slot: dank aan onze griffie en griffier voor de tomeloze inzet, dank aan de fracties van Groep Jan Zwerus, CU en VVD voor de vriendelijke gesprekken en de inbreng in het programma. Dank aan u burgemeester zonder wiens strenge blik geen enkel programma het daglicht mag zien.

 

 

29 juni 2022

Boswachters kleuren groen van ergernis

Toename aantal vernielingen in natuurgebieden Z-H Eilanden

Hoewel er weer voldoende vrijetijdsbestedingen mogelijk zijn, lijkt het vernielen van voorzieningen in de natuurgebieden op nummer één te staat. “Het is de afgelopen weken flink raak.” Boswachter Chantal van Burg ergert zich groen en geel: “Collega’s en vrijwilligers treffen steeds nieuwe vernielingen aan in de natuurgebieden van Natuurmonumenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard. Juist de laatste maanden is het vandalisme enorm toegenomen.


Vorige week was het voor de tweede keer op rij raak nabij de Scheelhoek op Goeree-Overflakkee. In het vogelobservatorium Tij is de telescoop gesloopt. “Er is gewoon een onderdeel uitgehaald, waardoor deze nu voor bezoekers niet te gebruiken is. En waarom? Je hebt zelf niets aan zo’n onderdeel.” Een paar dagen later viel het boswachters op dat het informatiepaneel in Scheelhoekbos vernield was. “En niet een beetje, het complete paneel is gewoon opgeblazen!”
 

Maar ook afvaldumpingen lijken voor veel mensen de normaalste zaak om dit in de natuur te doen. En wat dacht je van huisdieren? “Van kippen tot konijnen, wanneer men ervan af moet, zetten ze de dieren gewoon uit in de natuur.”


Geld voor natuurbeheer
Ook afrasteringen, bankjes en informatiepanelen worden vernield, zoals het recent vernieuwde paneel bij uitkijkpunt Quackjeswater in Rockanje. “Hier moest zo nodig iemand met een zwarte stift een berichtje achterlaten. Hier word je echt droevig van”, aldus Chantal. Regelmatig worden ook borden van de palen geschroefd en weggehaald.


De schade herstelt Natuurmonumenten door panelen en bankjes schoon te maken, te repareren of borden te vervangen. “Een informatiepaneel zoals bij Scheelhoekbos stond, kost zo’n € 1.500,00.  Daar moeten ook weer mensen naartoe om hem te repareren. Dat geld kunnen we beter besteden aan de natuur zelf. Het is dus niet vanzelfsprekend dat we alle vernielde voorzieningen op kort termijn of in het geheel gaan vervangen.”


Niet overal tegelijk
“Onze toezichthouders, maar ook onze vrijwillige surveillanten trekken samen op in de aanpak van deze vernielingen. Met een gebied van 5.000 hectare verspreid over drie eilanden kunnen we alleen niet overal tegelijk zijn. Hoewel de piek van corona minder is en de natuur niet meer overspoeld wordt door bezoekers, neemt het aantal vernielingen de afgelopen tijd juist wel toe.”


Bij de ingang van de natuurgebieden staan gebiedsborden met regels die gelden in het gebied, de huisregels dus. Die moeten er wel staan. “Wanneer wij iemand aanspreken, omdat hij of zij de hond niet aangelijnd heeft in één van onze gebieden, komt er wel eens de reactie: ‘Dat staat nergens aangegeven’. Nee, omdat het bordje dus vernield of weggehaald is. Het is net of mensen denken: Als je de borden sloopt, gelden de regels niet meer. Het kost ons natuurbeheerders veel tijd, geld en energie om met dit soort ongewenste gasten om te gaan en ze te weren uit onze gebieden. Dit steken we liever in de natuur voor mensen die dit wel kunnen waarderen.”


Schade of vernielingen kan men melden via [email protected].

 

 

Lidstaten saboteren toezicht op de honderden miljarden van het Europese coronaherstelfonds

LISE WITTEMAN
 


lees het hele artikel (gratis) op: https://tinyurl.com/248sfap327 juni 2022

 

Harry Wagemakers treedt terug als heemraad


De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta heeft vanochtend de ontslagbrief ontvangen van heemraad Harry Wagemakers. Namens het waterschapsbestuur accepteerde dijkgraaf Jan Bonjer intussen formeel het ontslag van de heer Wagemakers.


Wagemakers, die deel uitmaakt van de Groep Wagemakers-Kweekel, treedt om gezondheidsredenen per direct terug als heemraad. Wel blijft hij tot de verkiezingen in maart 2023 in functie als lid van de Verenigde Vergadering.

Het dagelijks bestuur wist dat het ambt van heemraad en een aantal dossiers grote druk legde op  de heer Wagemakers en dat hij mede daardoor al langer kampte met gezondheidsproblemen. Het college van dijkgraaf en heemraden vindt het verstandig dat hij nu voorrang geeft aan zijn herstel en bedankt Harry Wagemakers voor de samenwerking.

 

Het college van dijkgraaf en heemraden wordt vanaf vandaag gevormd door dijkgraaf Jan Bonjer en de overgebleven heemraden Henk van der Drift, Dorenda Gerts en Joke Geldhof. Het is aan de Verenigde Vergadering om te bepalen of en hoe de ontstane vacature wordt ingevuld tot aan de verkiezingen in 2023.27 juni 2022

3M verwoest de gezondheid van onze kinderen


Juni 2022: We konden het zelf nauwelijks geloven toen we het hoorden: de fabriek van 3M, het bedrijf dat jarenlang massaal het gif PFOS gedumpt heeft rond Antwerpen, kon deze maand gewoon zijn productie hervatten!


Jarenlang heeft de fabriek van 3M in Antwerpen massaal het gif PFOS gedumpt in de Vlaamse natuur. PFOS is een extreem giftig, niet afbreekbaar zuur. Het verzwakt het immuunsysteem, treft in het bijzonder baby’s die borstvoeding krijgen en zou kanker kunnen veroorzaken.

Eis dat de Vlaamse overheid 3M bestraft en het bedrijf dwingt de schade te vergoeden die het heeft aangericht bij de mensen die in de buurt wonen!

https://action.sumofus.org/nl/a/3m-verwoest-de-gezondheid-van-onze-kinderen?akid=108225.1806867.fDUxxf&rd=1&source=fwd&t=14 
23 juni 2022

AD:

Kamerlid en boerenzoon Grinwis weet wat onteigening betekent:

‘Natuur werd plots de vijand’

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis afkomstig uit Ouddorp wil een beter stikstofplan van het kabinet. Harde onteigening moet zoveel mogelijk voorkomen worden, zo weet zijn familie maar al te goed. ‘We moesten weg voor de natuur, die was onze vriend en werd ineens onze vijand’.

lees het hele interview via onderstaande link: 

https://tinyurl.com/y5p3pe2b


23 juni 2022

redactie: Maar ondertussen gaat het spuiten van ons voedsel wel gewoon door.

Eerste wasplaats om veldspuiten af te spoelen geopend

 

RIDDERKERK – Afgelopen dinsdag is de officiële opening geweest van een wasplaats voor het reinigen van veldspuitmachines in ons werkgebied. Het doel hiervan is om het afspoelen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terug te dringen en te voorkomen.

 

Voor het project Missie Erfemissie GBM (gewasbeschermingsmiddelen) worden er bij verschillende agrariërs in ons gebied wasplaatsen aangelegd. Met behulp van deze wasplaatsen kunnen de landbouwspuiten, waarmee de agrariërs hun gewassen besproeien, op een veilige manier worden afgespoeld, zonder dat er gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater komen.

 

Veilig afspoelen

De meest gangbare manier om landbouwspuiten schoon te maken is op het eigen terrein, want daar is de hogedrukspuit aanwezig. Maar in het waswater spoelen ook resten van de gewasbeschermingsmiddelen mee. Deze kunnen terechtkomen in het grond- of oppervlaktewater. Dat is slecht voor de waterkwaliteit. Met de aanleg van deze wasplaatsen kunnen de stoffen op een verantwoorde manier verwerkt worden.

 

Het project wordt uitgerold in ons hele werkgebied, de Zuid-Hollandse Eilanden. De bedoeling is dat er uiteindelijk tussen de 30 en 40 wasplaatsen worden aangelegd bij akkerbouwbedrijven. De aanleg is een grote investering voor de bedrijven en na de moeilijke corona-jaren blijkt hieruit de sterke drijfveer van deze ondernemers om hun bedrijf toekomstbestendig te maken. 

De aanleg van de wasplaatsen is mede met behulp van Europese subsidie mogelijk gemaakt.

 

Samenwerking met de sector

Bij de officiële opening sprak heemraad Gerts verder over de samenwerking met de agrarische sector: “Het project voor de wasplaatsen staat niet op zichzelf. We werken al vele jaren samen met de agrarische sector aan een betere waterkwaliteit. Daar is onder meer de zeer succesvolle akkerrandenregeling uit voortgekomen. Jaarlijks realiseert de agrarische sector in ons werkgebied zo’n 600 km akkerrand vol bloemenweelde en een prima voedingsbodem voor nuttige insecten.”

 

“Een ander voorbeeld is het project Bodem als Basis van LTO Noord. Een prachtig project gericht op een duurzaam gebruik van landbouwbodems zodat het organisch stof weer toeneemt, nutriënten niet uitspoelen, het water beter vastgehouden wordt, landbouwbodems weer CO2 gaan vastleggen en door een actiever bodemleven het gewas weerbaarder is tegen ziektes en plagen zodat ook minder gewasbeschermingsmiddelen benodigd zijn. Het leidt op termijn ook tot hogere opbrengsten. Echt een win-win situatie.”

 

 

 

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het project “Missie Erfemissie GBM” valt onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. In dit programma werken agrariërs aan schoon en voldoende water en een betere bodem. Zij nemen vrijwillig maatregelen op hun eigen bedrijf of doen mee in een van de 500 projecten om meer kennis op te doen. Denk aan projecten rond verdroging, vernatting of het verbeteren van schoon grond- en oppervlaktewater.

 

Binnen dit programma werkt waterschap Hollandse Delta samen met de agrarische sector, LTO Noord en Delphy aan het realiseren van wasplaatsen voor de veldspuit zodat gewasbeschermingsmiddelen niet in het oppervlaktewater terecht komen. 22 juni 2022

Koninklijke onderscheiding voor Gerrit Kieviet uit Middelharnis

 

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte woensdag 22 juni een Koninklijke onderscheiding uit aan Gerrit Kieviet. De pas gepensioneerde politieman werd op het gemeentehuis verrast met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 Na een werkzame periode van 47 jaren bij Nationale Politie Eenheid Rotterdam, nam Gerrit Kieviet begin juni afscheid. Sinds 1975 vervulde hij diverse functies als politieman. Hij begon als Adspirant der Rijkspolitie, werd Wachtmeester, Wachtmeester eerste klasse, Rayon Commandant, Lid Landgroep, Generalist GGP Milieu (hoofdagent) en Senior GGP (brigadier). Deze functies oefende hij uit in verschillende werkgebieden, waarvan grotendeels regio Goeree-Overflakkee. 

 

In de uitvoering van zijn taken leverde de heer Kieviet een zeer belangrijke bijdrage aan de versterking van een georganiseerde overheid, met name op het gebied van milieucriminaliteit op Goeree-Overflakkee. Gedrevenheid, expertise en betrokkenheid waren kenmerkend voor zijn werkwijze. In zijn rol van coördinator milieu in het district, werd hij gezien als de expert van groengrijze milieuwetgeving. Hij was een vraagbaak voor eenieder. 24 uur per dag was hij bereikbaar voor zijn collega’s en voor zijn zeer groot opgebouwd netwerk. Daarnaast sloot hij zich in 2000 aan als lid van het Team Collegiale Opvang, waar hij ondersteuning bood en een rots in de branding was voor collega’s die een ingrijpende gebeurtenis meemaakten.

 

Burgemeester Grootenboer sprak haar respect uit voor de inzet van de heer Kieviet en gaf hem een groot compliment voor de bovenmatige wijze van uitvoering van zijn functies als politieman. Zijn bijdrage is van grote betekenis voor het welzijn van de inwoners en flora en fauna van Goeree-Overflakkee.
21 juni 2022


Bas Bloem: ‘Boeren zijn geen daders maar slachtoffers’

Neuroloog Bas Bloem won vrijdag 17 juni de Stevinpremie, Nederlands hoogste onderscheiding in de wetenschap. Hij kreeg die voor zijn onderzoek naar de schijnbaar onstuitbare opmars van de ziekte van Parkinson. Juist boeren en tuinders ziet hij als de grootste risicogroep voor deze hersenziekte. “De link met chemische gewasbescherming is evident.”

 

“Wat ik zeker in het artikel wil hebben is dat ik de boeren en tuinders níét als ‘dader’ wil bestempelen. Ze doen volgens de wet niks verkeerd. Maar ze zijn wel slachtoffers, door de regels die nu onvoldoende bescherming bieden.” Slachtoffers van een groot risico op de ziekte van Parkinson. Bas Bloem, hoogleraar neurologie aan het Radboudumc, zet alles op alles om wat hij de parkinson-pandemie noemt een halt toe te roepen. Een pandemie waar juist boeren en tuinders de volle laag van krijgen.

lees (eventueel) meer op: https://tinyurl.com/2ayfd9kz

21 juni 2022

Vier medailles voor Elise Tanis op de Nederlandse Kampioenschappen zwemmen

Vier Flakkeese zwemmers hebben afgelopen weekend deelgenomen aan de Nederlandse Kampioenschappen zwemmen op de lange baan in Amersfoort. Dit waren Elise en Jorian Tanis, Leyla Oversluizen en Phaedra Meijer. Voor Elise waren deze kampioenschappen succesvol, zij won namelijk vier medailles.

Elise combineert haar studie geneeskunde met topsport. Zij kwam uit op vier persoonlijke afstanden en ze was een deelneemster op één estafette. Ze won een zilveren medaille op de 50 meter rugslag in een tijd van 29.15. Op de 100 meter vlinderslag won ze na een bloedstollend spannende finale ook zilver in 1.01.40. Een bronzen medaille won ze op de 200 meter wisselslag (2.18.15). Ten slotte was Elise de vlinderslag zwemster in de estafette 4X100 meter wisselslag. Met haar team van De Dolfijn zwom ze naar een prachtige overwinning en zij werden dus Nederlands kampioen in een tijd van 4.11.45.

Leyla kwam op veel zwemnummers uit, en behaalde de hoogste notering op één van de zwaarste zwemnummers die er zijn, de 200 meter vlinderslag. In de series, die `s-morgens gezwommen werden werd ze vierde bij de jeugd zwemmers. Met haar tijd van 2.37.80 plaatste zij zich voor de senioren A-finale. Hierin behaalde zij een mooie 7e plaats. Haar tijd in deze finale was een stuk sneller, namelijk 2.35.76. Op de 100 meter vlinder behaalde de net geslaagde MAVO scholiere een 8e plaats bij de jeugd (1.07.90). Leyla zwom o.a. ook nog alle schoolslag nummers waarbij ze op de 200 meter met 2.48.37 6e werd bij de jeugd.


Jorian zwom de 100, 200 en de 400 meter vrije slag en nam ook deel aan de 200 meter rugslag. Daarnaast nam hij met het team van Feijenoord Albion deel aan twee estafettes, de 4x100 en 4x200 meter vrije slag (beide 7e). Zijn hoogste notering was de 1e plaats in de B-finale op de 200 meter rugslag. Zijn tijd in deze B-finale was 2.13.49. Dit was uiteindelijk de 6de tijd overall. Op de 400 meter vrij behaalde de bijna afgestudeerde economiestudent de 8ste  plaats in de B-finale (4.14.31).

Phaedra had zich voor dit NK weten te plaatsen voor 4 afstanden. De 50 en 100 meter schoolslag, de 50 meter vrij en 50 meter vlinderslag. Haar hoogste notering behaalde ze op de 50 meter vlinderslag. Met 29.36 werd ze 8e  in haar leeftijdscategorie senioren 1-2. Met haar tijdverbetering op de 50 meter vrij kon Phaedra tevreden terug reizen naar Ouddorp. Met een mooi persoonlijk record van 27.79 werd zij 13e bij de senioren 1-2.  In de komende weekenden zijn er nog een aantal mooie zwemtoernooien in binnen- en buitenland waar deze zwemmers aan deel zullen nemen.20 juni 2022


Wrang:  De ene overheid  stimuleert met subsidies projecten om Patrijzen te behouden voor het platteland en op gronden van de andere overheid wordt het broedbiotoop van deze dieren om zeep geholpen
 

Wettelijke natuurbescherming vaak een wassen neus

Water Natuurlijk kreeg  medio mei een melding van vermoedelijke overtreding van de Wet Natuurbescherming. Het broed biotoop van beschermde vogels zou kapot gemaaid zijn. Schriftelijke vragen aan het College van Dijkgraaf en Heemraden en een handhavingsverzoek bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid brachten meer duidelijkheid. Bescherming van natuur kan en moet beter.

 Midden in de broedtijd was een buitendijks gebied van het waterschap Hollandse Delta langs het Spui tussen Oud-Beijerland en Nieuw Beijerland gemaaid. Het gebied stond bekend als broed biotoop voor Patrijzen,  Rietgors en Rietzanger. Het was een prachtig bloeiende strook waar ook zeldzame vlinders voorkwamen aldus de melder.  Bij een bezoek aan het gebied waren  er ook Scholeksters en Gele kwikstaarten Vermoedelijk ook broedvogels.

Het is wrang. De ene overheid  stimuleert met subsidies projecten om Patrijzen te behouden voor het platteland en op gronden van de andere overheid wordt het broedbiotoop van deze dieren om zeep geholpen. Voor het waterschap geldt een gedragscode en maaien in de broedtijd kan dan alleen met grote zorgvuldigheid  en voorbereidend onderzoek. Echter het was verpachte grond blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen. Weliswaar is op initiatief van Water Natuurlijk een aanpassing van het pachtbeleid van het waterschap Hollandse Delta in voorbereiding, maar dat geeft nu nog geen soelaas.

Handhaving

De Wet Natuurbescherming geldt voor iedereen. Ook particulieren hebben een zorgplicht en iedereen moet bij het maaien rekening houden met broedende vogels, maar het handhavingsverzoek aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland- Zuid leverde geen concrete aanpak op. De algemene informatie dat het om een broedgebied van enkele vogelsoorten gaat,  is niet voldoende.

Er zijn concrete waarnemingen nodig  van broedvogels, waarbij bijvoorbeeld territoriumgedrag, zang en andere broed kenmerken zijn vastgesteld met tijd en plaats. Uit de rapportage van de omgevingsdienst komt naar voren dat door het ontbreken van dit soort concrete informatie een overtreding van artikel 3.1 lid 2 van de Wet Natuurbescherming niet “hard” te maken is.

Goeie leer voor een volgende keer

Natuurorganisaties uit de Hollandse Delta zouden hier op in kunnen spelen.  Veel natuurorganisaties doen aan broedvogel inventarisaties. Kwetsbare terreinen zouden in de planning van deze inventarisaties opgenomen kunnen worden. Dit tevoren aankondigen kan al preventief werken en mocht zo’n incident zich dan toch weer voordoen, dan kan de omgevingsdienst met deze informatie een keer echt gaan handhaven.

De natuur heeft die wettelijke bescherming meer dan nodig. Water Natuurlijk zet zich binnen de mogelijkheden daar voor in.16 juni 2022

“Bij de aanpak van criminaliteit zijn meldingen cruciaal."

 

Vastgoedsector Goeree-Overflakkee opgeroepen om te melden

 

Meld Misdaad Anoniem start samen met de gemeente Goeree-Overflakkee en de private sector een campagne tegen misstanden in de vastgoedbranche. Regelmatig wordt vastgoed misbruikt voor criminele doeleinden. Ook op Goeree-Overflakkee worden mogelijk panden gebruikt voor drugs, de opslag van illegale goederen, illegale prostitutie of om crimineel geld wit te wassen. Criminaliteit zorgt tot onacceptabele veiligheidsrisico’s in een buurt én het heeft ook impact op de branche zelf.

 

Makelaars, notarissen, taxateurs, vastgoedbeheerders, hypotheekadviseurs, accountants en belastingadviseurs signaleren in hun werk soms afwijkingen die kunnen duiden op criminele activiteiten. Denk aan ongebruikelijke betalingen, scheve prijsverhoudingen, vervalste documenten, inconsistentie in dossiers en schijnconstructies. Genoemde partijen kunnen hierbij in een lastige situatie terechtkomen. Meld Misdaad Anoniem biedt dan een veilige meldplek.

 

Campagne vergroot bewustzijn en verlaagt melddrempels

Met offline- en online berichten, e-learning en presentaties zien mensen in de campagne waar ze op moeten letten. Het doel is om zo melddrempels te verlagen. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meldpunt (geen politie). Melden kan telefonisch (0800-7000) en online via een beveiligde omgeving (https://www.meldmisdaadanoniem.nl/). Een klein team van medewerkers zorgt voor de anonimiteit en behandelt de melding met zorg. Het meldpunt stuurt ieder jaar 20.000 meldingen door naar politie en andere opsporingsinstanties. Dagelijks lost men zo veel zaken op.

 

Criminaliteit heeft grote impact

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van de gemeente Goeree-Overflakkee: “Bij de aanpak van criminaliteit zijn meldingen cruciaal. De belangen zijn groot. Het gaat namelijk om de veiligheid van onze inwoners, ondernemers en werknemers. Door criminaliteit staat deze veiligheid onder druk. Het is daarom goed dat we met deze campagne aandacht vragen voor dit thema en daarmee het maken van meldingen stimuleren.”

 

Bij de campagne zijn veel samenwerkingspartners betrokken

De volgende partijen ondersteunen deze campagne: De Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen (NVM), Vereniging Bemiddelaars Onroerende zaken (VBO), Vastgoedpro, Makelaarsvereniging Amsterdam, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Politie, Openbaar Ministerie, Financial Intelligence Unit (FIU), Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC), Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en dertig gemeenten.15 juni 2022

CDA: Jongeren willen betrokken zijn bij hun Provincie!

 

Tijdens de Provinciale Statenvergadering vandaag is er een breed gedragen motie van het CDA aangenomen. De motie roep Gedeputeerde Staten op om samen met jongeren in de provincie Zuid-Holland een projectdag te organiseren waarbij Statenleden en Gedeputeerden langs scholen en MBO-instellingen in Zuid-Holland gaan, om met jongeren in gesprek te gaan over zaken die hen bezighouden.


CDA-Fractievoorzitter Michel Rogier: “Het idee voor zo’n dag komt van jongeren zelf. Hoe mooi is dat?” Onlangs brachten jongeren een bezoek aan het Provinciehuis en overhandigden zij aan Michel Rogier een keurig uitgewerkt en goed onderbouwd plan.


“Juist op provinciaal niveau nemen we beslissingen waarvan de uitvoering soms ver in de toekomst ligt. Door de mening van jongeren daarover te vragen, betrek je hen zeer direct bij de beslissingen die hun eigen leefomgeving beïnvloeden”, aldus Rogier.


Michel Rogier was, voordat hij naar de Provinciale Staten van Zuid-Holland ging, van 2014 tot 2018 gemeenteraadslid in Den Haag. In die periode is hij door Haagse studenten uitgeroepen als het raadslid dat het meeste voor deze doelgroep had gedaan.


14 juni 2022

Niet alleen Eneco trekt zich terug. Meerdere betrokken bewoners hebben zich teruggetrokken of zijn 'kaltgestellt', waaronder dokter Maas, die zijn investeringen in rook zag opgaan


AD VP:

Álle huishoudens in dit dorp zouden overstappen op waterstof, maar leveranciers trekken zich terug

Tot zelfs aan de Europese Commissie in Brussel kon het project op warme belangstelling rekenen: alle huishoudens in één dorp die overstappen van aardgas op waterstof. Maar dit duurzame initiatief in Stad aan ’t Haringvliet loopt averij op, nu drie belangrijke energieleveranciers zich hebben teruggetrokken vanwege ‘een niet op te lossen probleem’.

https://tinyurl.com/yv7sucky


14 juni 2022

Thalia Meijer presteert goed op Nederlands junioren kampioenschappen

Thalia Meijer heeft afgelopen weekend deelgenomen aan het Nederlandse junioren  kampioenschappen zwemmen in Eindhoven. Thalia had zich weten te plaatsen voor vijf afstanden. Zij nam deel op de 50 en 100 meter vrij, 100 en 200 meter schoolslag en de 200 meter wisselslag.

Op de 100 meter vrij zwom ze in de ochtend sessie naar een 11e plek in een tijd van 1.02.79. Hiermee plaatste ze zich voor de finale die `s-avonds werd gezwommen. In de finale werd ze uiteindelijk 9e in 1.02.96. Op de 50 vrij werd ze verdienstelijk elfde in 28.45. Op de twee schoolslag afstanden behaalde ze een 12e plek op de 100 meter (1.20.28) en een 17e plek op de 200 meter (2.58.86). Op de 200 meter wissel behaalde zij een 40ste plek in 2.40.94. Thalia woont in Ouddorp en reist vrijwel elke dag van de week naar Dordrecht om daar te trainen bij MNC Dordrecht.     


13 juni 2022

Nederlandse Junioren Kampioenschappen en Regio Minioren Circuit Finale zwemmen

 

Tijdens de Nederlandse Junioren Kampioenschappen lange baan (NJK lb) in Eindhoven hebben Meyke van Nimwegen en Laurens Kalle namens De Schotejil knappe prestaties geleverd. Op 400m wisselslag wisten beiden een top-10 klassering te bereiken. Laurens Kalle zwom verder op 200m vlinderslag een dik p.r. in 2.24.97 en werd hiermee 8e in de einduitslag. Meyke van Nimwegen bereikte in het vlinderslag klassement gerekend over 100m en 200m vlinderslag een 8e plaats in de ranking. Ook in het wisselslag klassement over 200m en 400m wisselslag was zij succesvol en eindigde als 9e.


de twee NJK deelnemers namens de Schotejil, Meyke van Nimwegen en Laurens Kalle

 

In hetzelfde weekend werd ook de Regionale Minioren Clubmeet Finale gezwommen. Onder de vlag van de eilandelijke SGGO zwommen de minioren Evy van Nimwegen, Syb Boerema, Abya Buscop en Rufus Zorg naar de 2e plaats op de gemengde estafette 4x50m vrij (2.18.17). Rufus Zorge wist op 200m wisselslag tevens een knappe 3.10.38 (9e) te realiseren. Evy van Nimwegen en Abya Buscop eindigden op 100m vlinderslag resp. als 4e (1.35.32) en 5e (1.36.30). Op 200m vrij eindigden Abya Buscop en Evy van Nimwegen nog resp. als 6e en 8e. Naast genoemde zwemmers namen verder ook Evi de Vogel en Fay het Jonk deel aan deze finale.
11 juni 2022

Waterschap test camera op maaiarm

 

Eerder deze week testte waterschap Hollandse Delta een bijzondere maaiarm, voorzien van een camera en sensoren. Hiermee zijn delen van een sloot in de Hoeksche Waard gemaaid. Deze proef heeft de toepasselijke naam 'Mowhawk’.

 Dit is een bestaand systeem, waarvoor waterschap Hollandse Delta een nieuwe toepassing bedacht en deze is nu voor het eerst getest. De camera maakt 5 foto's per seconde en stuurt deze door naar een zelflerend systeem voor beeldanalyse. Op dit moment worden de beelden alleen nog gebruikt als hulpmiddel voor de trekkerchaufeur om beter zicht te hebben op het te maaien deel in de sloot. Naar de toekomst zouden deze beelden gebruikt kunnen worden voor het automatisch herkennen van vogelnesten en kan het systeem een waarschuwing afgeven. De foto’s worden opgeslagen (inclusief de exacte locatie) voor latere analyse.

 

Toekomst

Deze eerste proef laat zeker kansen zien, maar geeft ook nog een aantal vragen die eerst beantwoord moeten worden voor we kunnen bepalen of er een vervolgproef komt. Het gaat hier om zaken als: beeldhoek en positie van de camera, meerwaarde voor nestherkenning en wat er nog nodig is om dit werkbaar te krijgen. Ronald Ykema, veldecoloog bij waterschap Hollandse Delta: “Wanneer deze toepassing zijn belofte waarmaakt en een vervolg krijgt, betekent dit dat wij nog zorgvuldiger kunnen omgaan met de flora en fauna in ons werkgebied.”


11 juni 2022
 

Streekmuseum officieel Geregistreerd museum

SOMMELSDIJK - Tijdens de jaarvergadering deelde voorzitter Hans Kalle mee dat aan alle eisen was voldaan, en dat het Streekmuseum na vier jaar beschrijven en uitzoeken, het officiële predicaat Geregistreerd Museum binnen heeft. Er was veel belangstelling voor de jaarvergadering en daar zal de lezing door Militair-historicus Johan van Doorn over Goeree-Overflakkee dat in 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog in de frontlinie ligt, veel aan hebben bijgedragen.


Het museum ontplooit vele activiteiten. Hiervoor wordt altijd subsidie gevraagd. Dat kan zijn via de gemeente of allerlei fondsen. “Krijgen we geen subsidie dan gaat het niet door.” Het zijn best lastige jaren geweest rond corona waarbij het museum zelfs enige tijd was gesloten. Veel leden hebben extra gedoneerd. Ter plekke oppert zelfs een lid om gezamenlijk over te gaan tot het doneren van 50 euro door de aanwezigen om tot reparatie van de trap over te gaan, waarvoor moeilijk financiering is te verkrijgen.

Ondanks de sluiting zijn er veel activiteiten georganiseerd en heeft het museum nieuwe producten in het assortiment opgenomen: het boek Vrom Kieke, de Flakkeese Avond in de Staver, het kleurboek met prachtige tekeningen van kenmerkende gebouwen en plaatsen van het eiland, het Wereldkampioenschap kruukplaetjes bakken, de Flakkeese Streekrun, de Goereese Streekrun, de Garreltocht en de Kerstrun. Ook heeft het museum 12 verschillende puzzeltochten uitgegeven, die goed zijn ontvangen en massaal verkocht.

Notaris Schuring en mevrouw Anneke van Doorn geven uitleg over de financiën. Alle stukken worden door de vergadering goedgekeurd. Van Doorn wordt voorgesteld als nieuw bestuurslid, waarmee de voltallige vergadering akkoord gaat. Bij de rondvraag werd gevraagd of het Streekmuseum éé schrijfwijze kon aanhouden voor het woord kruukplaetje. Na enig naslagwerk blijken er vier verschillende schrijfwijzen te staan in het Flakkees woordenboek. Ook over De Ramp of de Watersnood zou een van de aanwezigen graag een duiding willen voorstellen. Maar de pragmatische ingestelde voorzitter stelt dat de schrijfwijze minder belangrijk is dan het verkrijgen van subsidie voor projecten.

Bertrand van den Boogert en Jan Overweel hebben veel werk verzet voor het verkrijgen van het officiële predicaat. Zij werden daarvoor bedankt namens de voltallige vergadering met een bloemetje en applaus. Het heugelijke feit was aanleiding voor het bestuur om eenmalig de portemonnee te trekken om dit feestelijk te vieren met een gebakje bij de koffie, maar dit wordt zeker geen gewoonte!
11 juni 2022

Werkzaamheden Vliedpark gaan van start

 

Een heerlijke ontspannen wandeling maken met de hond, fitnessoefeningen doen bij nieuwe beweegtoestellen of stunts uithalen op de skates: het kan straks allemaal in het vernieuwde Vliedpark in Sommelsdijk. In de week van maandag 20 juni 2022 zullen de werkzaamheden van start gaan, waarmee het park een mooie impuls krijgt. Er wordt onder andere gewerkt aan het plaatsen van verlichting, nieuwe sport- en speltoestellen en een toiletvoorziening. Het Vliedpark wordt een prachtige beleving voor jong en oud!

 

Tijdens een inloopmiddag, aan de voet van ‘de berg’ in het Vliedpark, konden omwonenden en andere geïnteresseerden hun reactie geven op het ontwerp van het park. Wethouder Daan Markwat: “De middag werd erg goed bezocht en er kwamen veel reacties en ideeën van de aanwezigen. Deze zijn voor zover als mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp. Mooi dat we op deze manier tot een breed gedragen plan gekomen zijn!”

 

Zo wordt het idee van een duurzaam Kazuba toilet daadwerkelijk gerealiseerd. Dit toilet hoeft niet aangesloten te worden op een riool en geeft door een continue luchtstroom ook geen stankoverlast. Een andere mooie stap in het nieuwe ontwerp is het aanbrengen van verlichting. Hierdoor kunnen inwoners bijvoorbeeld langer sporten op de avonden. Ook komt de verlichting de veiligheid op het park ten goede.

 

Breed scala aan werkzaamheden

De verwachting is dat de werkzaamheden – die worden uitgevoerd door aannemer Gebr. Van Kessel B.V. – vier maanden duren. Er wordt breed scala aan werkzaamheden uitgevoerd. Zo worden er kabels en leidingen getrokken en ondergronden voor plaatsing van toestellen aangebracht. Deze toestellen worden medio september geplaatst. Ook vinden er de komende maanden asfalteerwerkzaamheden plaats, worden er houten stuwen gemaakt en een heus speelstrand aangelegd. Om fijn te kunnen recreëren, worden er houten en betonnen banken én picknicktafels geplaatst. Aansluitend zullen in het najaar de nieuwe bomen, struiken en planten worden geplant, op dat moment is het hele park gereed.

 

Bereikbaarheid van het park

U kunt het park niet bezoeken tijdens de werkzaamheden. Om te voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan, wordt het park geheel afgesloten met bouwhekken. Op het moment dat er geen werkzaamheden plaatsvinden aan de skatebaan, is deze in de avonden en weekenden wel te bereiken via het pad en bruggetje aan de westzijde van het park.

 

Als blijkt dat de materialen of machines op het bouwterrein als gevolg van vandalisme schade oplopen, dan kan de gemeente in overleg met de aannemer besluiten om het park ook in de avonden en weekenden alsnog in zijn geheel af te sluiten.

 

Volg de werkzaamheden via de BouwApp

Wilt u op de hoogte blijven over de uitvoering van de werkzaamheden? Download dan de BouwApp via de app store of bekijk de webversie via de volgende link: https://debouw.app/projects/inrichting-vliedpark-sommelsdijk/updates
10 juni 2022


VKGO, SGP, CDA en PvdA presenteren coalitieprogramma:

‘Samen keuzes maken voor Goeree-Overflakkee’

Goede en verantwoorde keuzes maken voor de toekomst van Goeree-Overflakkee. Dat is de rode lijn in het coalitieprogramma ‘Samen keuzes maken voor GoereeOverflakkee’. De vier coalitiepartijen Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO), SGP, CDA en PvdA ondertekenen aanstaande donderdag 16 juni in het oude Raadhuis van Middelharnis dit programma voor 2022-2026.

Op 16 maart 2022 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats waaraan negen partijen deelnamen. Als grootste partij nam VKGO het initiatief voor verkennende gesprekken met alle partijen. Na het voeren van constructieve gesprekken kwamen VKGO, SGP, CDA en PvdA tot een coalitieprogramma. Ook de andere partijen kregen de mogelijkheid hieraan een bijdrage te leveren. Verschillende partijen maakten hier gebruik van. Omdat er nu overeenstemming is over de inhoud en de portefeuilleverdeling is het tijd voor de volgende stap.

Het coalitieprogramma wordt komende woensdag voorgelegd aan de leden van de PvdA, zoals dat volgens de regels van deze partij verplicht is. Pas als de leden instemmen met coalitiedeelname, kan het programma getekend worden. Beoogd wethouders De beoogd wethouders zijn Berend Jan Bruggeman (VKGO), Daan Markwat (SGP), Henk van Putten (CDA) en Jaap Willem Eijkenduijn (PvdA). Tijdens een extra raadsvergadering op 29 juni wordt hun benoeming voorgesteld. De portefeuilleverdeling is opgenomen in het coalitieprogramma. 

Het coalitieprogramma voor de komende vier jaren heeft als titel ‘Samen keuzes maken voor Goeree-Overflakkee’. Het sluit aan bij de indeling van de programmabegroting met vier programmalijnen, die onderverdeeld zijn in dertien thema’s. De coalitie heeft voor elk van deze thema’s een paragraaf opgenomen. Voor de gemeentelijke financiën bevat het coalitieprogramma een apart hoofdstuk. Meer informatie Het coalitieprogramma vindt u op www.goeree-overflakkee.nl/coalitieprogramma. 


9 juni 2022

persbericht Iris Kom-Prins persvoorlichter Trots op Goeree-Overflakkee

Drie raadsleden van Groep Jan Zwerus stappen uit partij


In de afgelopen tijd is er binnen de fractie van de Groep Jan Zwerus helaas een verschil van inzicht ontstaan over de manier waarop mensen benaderd en bejegend worden. Het gevolg hiervan is dat de raadsleden Mayke Wesdorp, Thomas Kom en Jos de Jonge hebben besloten om als zelfstandige fractie door te gaan.


Groep Jan Zwerus toen alles nog koek en ei was  (foto: Maria Evers)


De naam van de nieuwe politieke partij is Trots op Goeree-Overflakkee (TOG). Fractievoorzitter wordt Jos de Jonge. Onder het motto ‘Horen, Zien en Doen’ gaat de fractie van TOG zich inspannen om boeren, vissers, alle andere inwoners, instellingen en bedrijven van Goeree-Overflakkee optimaal van dienst te zijn.

Jos de Jonge
Mayke Wesdorp
Thomas Kom
6 juni 2022

persbericht Water Natuurlijk


Een stuw teveel

Water Natuurlijk verdiepte zich in de vervanging van een stuw ofwel hoe functioneert het “asset-management”. Een melding van een betrokken burger gaf hiervoor de aanzet. Een analyse geeft een schokkend beeld van een waterschap Hollandse Delta dat besluiten neemt op basis van onjuiste informatie, de volksvertegenwoordiging verkeerd informeert, onzorgvuldig met belastinggeld omgaat, zich vervreemdt van de burger  en niet in staat is de vervanging van een stuw met redelijke argumenten te onderbouwen.Betonrot? Geen betonrot!

Een betrokken burger had grote vraagtekens bij de op handen zijnde vervanging van een stuw aan de Panneweg in Rockanje. Hij trok aan de bel, maar het waterschap was er duidelijk over. Het beton van de stuw was zo slecht dat vervanging absoluut noodzakelijk was.  Die beton zag er gaaf uit, dus hij nam contact op met Water Natuurlijk. Water Natuurlijk heeft de taak om als volksvertegenwoordiger het functioneren van het waterschap te controleren.

Een bezoek aan de stuw maakte helder dat er niets mis was met de beton van de stuw. Althans voor zover een leek dat kan beoordelen.  Uit de watersysteem analyse van het gebied, kun je zelfs concluderen dat de stuw overbodig was  en dus gewoon weggehaald zou kunnen worden. Met schriftelijke vragen werd bij het College van dijkgraaf en Heemraden aangedrongen op heroverweging van het besluit om de stuw te vervangen en eventueel voor renovatie van de houten delen te kiezen.

Het antwoord van het College was duidelijk. Directe vervanging van de houten delen was een noodzaak. Het betonnen deel zou binnen enkele jaren aan vervanging toe zijn. Tegelijk aanpakken was dus verstandig. De verantwoordelijk heemraad bevestigde dit nog een keer in een vergadering van het algemeen bestuur.

De door de betrokken burger geraadpleegde beton expert oordeelde echter anders. Het betonnen deel van de stuw zou nog meerdere decennia mee kunnen.  Een opmerking van  een medewerker van het waterschap dat het beton nog wel 50 jaar mee zou kunnen wekte verbazing.  In een latere bestuurlijke informatiebrief kwam de aap uit de mouw. De staat van het beton was niet de reden van vervanging. Niks mis met het beton. Volksvertegenwoordiging onjuist geïnformeerd.

Wat is dan wel de reden? Dat blijft in nevelen gehuld. Er worden enkele “achteraf” argumenten genoemd. De dimensionering van de oude stuw voldeed niet. De doorstroomopening moest groter worden. Maar, ja dat soort berekeningen komen pas na een besluit tot vervanging. Een hele nieuwe stuw zou 12.000 euro meer kosten ten opzichte van renovatie van de houten delen. Een verstandige keuze volgens het waterschap. Weinig geloofwaardig dat dit een overweging voorafgaand aan het besluit was, gelet op de toen geldende stelligheid over de slechte kwaliteit van het beton.
 

Overbodige stuw

Hoe minder stuwen, hoe beter. Minder kosten is natuurlijk mooi meegenomen, maar ze tasten ook de biologische kwaliteit van het watersysteem aan. Ze belemmeren de migratie van vissen en ander waterleven. Dat moeten we voorkomen zegt ook het Europese waterbeleid. De stuw aan de Panneweg regelt het peil voor een extreem klein gebied van maar net twee hectare en het gaat ook nog om een heel klein peilverschil. 40.000 euro is heel veel geld voor zo’n kleinigheid. Waarom kon die stuw dan niet gewoon vervallen?

Het antwoord van het waterschap op die vraag is dat na uitvoerige analyses de stuw moet blijven omdat anders de systeemcapaciteit  om extreme buien op te vangen verminderd en dat zou gecompenseerd moeten worden.  In de betreffende watersysteemanalyse is te lezen dat de capaciteit bij de stuw onvoldoende is. En dat is vreemd omdat al jaren lang gerapporteerd wordt dat dit overal in het landelijk gebied op orde is.

Tijd voor nieuwe vragen. Hoe kan in de ene rapportage staan dat het wel op orde is en in de andere het tegengestelde? Het antwoord is ontluisterend. Bij de watersysteem analyse voor het peilbesluit is gebruik gemaakt van verouderde gegevens. De wateropgave is opgelost met de aanleg van de Strypse wetering en die ligt er al meer dan 10 jaar. Er was dus alle reden om in te gaan op het verzoek van Water Natuurlijk om handhaving van de stuw te heroverwegen.

Helaas, gemiste kans op een beter watersysteem, besparing op belasting geld en verbetering van geloofwaardigheid van ons waterschap.

 
3 juni 2022

Uitreiking Koninklijke onderscheiding aan de heer Cees Grinwis uit Ouddorp

 

In verenigingsgebouw Eben Haëzer in Ouddorp reikte locoburgemeester Berend Jan Bruggeman vrijdag 3 juni een Koninklijke onderscheiding uit aan Cees Grinwis. De heer Grinwis was daar aanwezig voor zijn afscheid als organist, toen de locoburgemeester hem verraste met zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 De heer Grinwis bespeelde 50 jaar het orgel van de Hersteld Hervormde Gemeente in Ouddorp. Van 1970 tot vorig jaar, toen hij deze functie neerlegde. Naast de muzikale begeleiding bij de wekelijkse erediensten en de rouw- en trouwdiensten, verzorgde hij 32 jaar bij de Zondagsschool en verschillende verenigingen van de kerk de orgelmuziek.

 

In de periode van 1964 tot 1977 was de heer Grinwis als vrijwilliger, ziekenverzorger en ambulance-chauffeur actief bij het Rode Kruis. Hij nam veel deel aan oefeningen, wedstrijden en was begeleider bij vakantieprojecten voor gehandicapten.

 

Daarnaast was hij in de jaren van 1989 tot 1995 nauw betrokken bij de Ouddorpse School met de Bijbel Koningin Beatrix, als oudercommissielid. Hier werkte hij mee aan de invulling aan allerlei activiteiten in en rondom school.

 

Bij alle activiteiten was de betrokkenheid en toewijding van de heer Grinwis groot. In juli 2021 nam hij afscheid van zijn functie als organist. Toen locoburgemeester Berend Jan Bruggeman de Koninklijke onderscheiding uitreikte, sprak hij zijn complimenten uit voor de jarenlange vrijwillige activiteiten die de heer Grinwis uitvoerde. Hiermee vervulde hij een voorbeeldfunctie en zijn inspanningen zijn van grote betekenis voor de lokale samenleving.3 juni 2022

Raadslid Conny Pipping (ChristenUnie) terug in de gemeenteraad

In de raadsvergadering van donderdag 2 juni is Conny Pipping geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Eind maart moest hij nog afscheid nemen van de gemeenteraad omdat de ChristenUnie een zetel verloor bij de verkiezingen op 16 maart 2022. Door het vertrek van fractievoorzitter Bert Tuk, die wethouder in de gemeente Veere is geworden, kwam er een plaats vrij in de fractie.


Om deze plaats in te vullen is in lijn met de Kieswet de volgende persoon op de kandidatenlijst van ChristenUnie benaderd en benoemd door het centraal stembureau. Conny Pipping heeft deze benoeming aanvaard, zodat het onderzoek van de geloofsbrieven tijdens een schorsing in de raadsvergadering plaats kon vinden. Na uitsluitsel van de commissie geloofsbrieven, bestaande uit drie raadsleden, werd Conny Pipping door het afleggen van de eed geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.
 

Raadslid Conny Pipping
Conny was al ruim 12 jaar raadslid en werd daarom bij zijn afscheid eind maart gedecoreerd met een Koninklijke onderscheiding. Al vanaf maart 2007 was hij raadslid voor de fractie van de ChristenUnie. Eerst in Oostflakkee en vanaf 2013 in de gemeente Goeree-Overflakkee. Bij de verkiezingen in maart gaf hij al aan graag nog een periode raadslid te willen zijn en de vervulling van die wens neemt nu een aanvang.


Conny woont al zijn hele leven in Oude-Tonge. Momenteel woont hij met zijn vrouw aan de Handelskade. Hij heeft een zoon en een dochter en drie kleinkinderen. De komende vier jaar hoopt hij zich wederom in te zetten op een verantwoorde wijze voor de  inwoners en ondernemers van onze fijne en mooie gemeente Goeree-Overflakkee. “Een gemeente om trots op te zijn”, aldus Conny.3 juni 2022

Goeree-Overflakkee gaat voor #buitengewoonschoon

 

Je komt ze overal tegen op Goeree-Overflakkee. In natuurgebieden zoals De Vliegers, de Slikken van Flakkee en de Kwade Hoek. Op de prachtige stranden maar ook in de dorpskernen. Weggegooide plastic verpakkingen, blikjes, papier, flesjes, peuken en ook achtergelaten hondendrollen. Tot ergernis van veel inwoners van het eiland, zo blijkt uit onderzoeken. Reden voor de gemeente om een bewustwordingscampagne op te starten. Met #buitengewoonschoon wordt zwerfafval en hondenpoep op allerlei manieren onder de aandacht gebracht. 

 


Heb je een hond, dan zorg je ook voor de stront!

“Wat kan ik van ons mooie eiland genieten. We hebben zoveel om trots op te zijn. Om Goeree-Overflakkee mooi en schoon te houden is het nodig dat we goed voor ons eiland én voor elkaar zorgen. Zwerfafval of overlast door hondenpoep passen daar niet bij. Om de overlast te verminderen, vragen we met de campagne buitengewoonschoon op een positieve manier aandacht voor deze onderwerpen”, zegt wethouder Tea Both.

 

Campagne zet afvalhelden in het zonnetje

Vrijwilliger Joop de Waal uit Ooltgensplaat werkt mee aan de campagne #buitengewoonschoon. “Ik ben vanmorgen om 5.45 uur van huis gegaan en heb 23 kilometer polder schoongemaakt. Ik vind het belangrijk dat ons eiland schoon blijft, daarom ruim ik al 10 jaar vrijwillig zwerfafval op.” Joop is lid van een groeiende groep vrijwilligers (circa 175 vrijwilligers) van de beweging Schoon Goeree-Overflakkee.

 

De wethouder is enorm blij met deze afvalhelden: “Zij verrichten enorm goed werk en met zoveel passie! Een aantal van deze afvalhelden komt terug in de campagne. Maar, als je er goed over nadenkt, zou hun werk eigenlijk niet nodig moeten zijn. Het is een thema waar we allemaal onze schouders onder moeten zetten. Voor ons eiland en voor elkaar”.

 

Dat is toch heel normaal?

De kern van de campagne #buitengewoonschoon: “De rommel die je zelf maakt, ruim je ook zelf op.” Dat is toch heel normaal? Om mensen bewust te maken, is het delen van interessante feitjes ook een onderdeel van #buitengewoonschoon. Hiermee wordt onder meer aandacht gevraagd voor het opruimen van hondenpoep, door de hondeneigenaren. Dit onderwerp staat vaak bovenaan de lijst van ergernissen. Niet zo verwonderlijk, want wat is er irritanter dan in de hondenpoep trappen?

 

Landingspagina staat live

De campagne gaat op 1 juni van start. De gemeente trekt gezamenlijk op met de RAD, als het gaat om communicatie over zwerfafval. Zo richt de RAD zich in haar uitingen via de landelijke campagne “Blikvrij” op de schade van het blikafval in het milieu.

 

Wil jij het eiland ook schoonhouden? Of heb je ideeën, vragen of wil je meer weten? Bekijk dan website www.buitengewoonschoon.nu.
2 juni 2022

De RAD start pilot met een op waterstof aangedreven vuilniswagen


De RAD is gestart met een op waterstof aangedreven achterlader om huishoudelijk afval in te zamelen. Twee maanden lang zal het waterstofvoertuig binnen de gemeenten Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard worden ingezet ter vervanging van een bestaand diesel voertuig.

De RAD heeft uitstekende resultaten behaald op milieugebied. De hoeveelheid vrijgekomen restafval is binnen de gemeenten fors gedaald. Tegelijkertijd heeft de gescheiden grondstoffen inzameling een enorme vlucht genomen. Het past in de duurzaamheidsdoelstelling van de RAD om ook op het gebied van mobiliteit meters te maken.

De RAD doet in de operationele dienst ervaring op met het gebruik van een zero-emissie voertuig om zo meer inzichten te krijgen voor eventueel toekomstig gebruik. De RAD wil o.a. rijervaring opdoen, inzicht krijgen in de techniek en duidelijkheid krijgen over het kostenaspect. Bovendien geven deze ervaringen meer inzichten voor de sector in zijn algemeen.

Gemeente Goeree-Overflakkee
“Hoe maken we ons eiland Goeree-Overflakkee klimaatkrachtig? Als vooruitstrevende gemeente op het gebied van duurzaamheid vindt Goeree-Overflakkee het belangrijk duurzame initiatieven te stimuleren. Zo ook het initiatief van de RAD”, vertelt wethouder Daan Markwat. “Wat hier gebeurt is iets waar we trots op mogen zijn. Er zijn verschillende manieren om CO2 neutraal te vervoeren. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken wat werkt en wat niet. Dit kan alleen door het uit te proberen met pilots zoals deze van de RAD. Op deze manier kunnen we van elkaar leren en zorgen we samen voor een duurzaam eiland”.
30 mei 2022

Kwaliteit op KunstKijk 2022 

Foto’s en tekst: Maria Evers

Vanaf donderdag 26 mei waren de diverse locaties op ons eiland  te bezoeken. En het prachtige weer zorgde voor een fijne belevenis. Inspirerende kunst, fraaie voorwerpen en objecten. Gezellige gesprekken met de kunstenaars, die vertelden over het procedé of over de gedachten erachter.


Over het hele eiland waren locaties te bezoeken met een diversiteit aan kunstenaars. De locaties waren ook heel divers. Van prachtige tuinen en historische panden tot bij mensen thuis in de huiskamer. Ondanks minder bezoekers in vergelijk met vorige jaren, werd er door de bezoekers aardig wat kunst aangekocht. We lichten enkele kunstenaars eruit.


In Theetuin De Bongerd in Herkingen stonden Yvonne Telleman en Jos Gielen. De beelden van Telleman uit Roosendaal zijn figuratief, waarbij de mens centraal staat. De sculpturen, ingetogen of juist uitbundig kwamen op deze prachtige locatie, van alle kanten mooi uit. (zie foto van ‘Eigenwijs’) Deze veelzijdige kunstenaar is ook grafisch onderlegd. www.tellemankreatievezaken.nl Jos Gielen uit Zuid Beierland, maakt beelden van brons, abstract en modern met de mens centraal. Zijn object De Kus was een gewild kunstobject bij menig bezoeker. Hij schildert ook en maakt keramiek. www.josgielen.nl
 


 

Stad
In de Voorstraat in Stad aan het Haringvliet was Theo Mastenbroek en zijn prachtige foto’s te vinden in ’t oude Spuithuis. Mastenbroek is lid van meerdere fotoclubs, waaronder de eilandelijk Rarekiek. Hij is ook lid van de gespreksgroep BMK van de landelijke Fotobond. Schrijver dezes, volgde enkele cursussen fotografie bij hem. www.theomastenbroek-foto.nl Jose van ’t Hek – Hartman schildert olieverf en acryl. Haar idee om de schilderen af te maken met puzzelstukjes, slaat erg aan.  Op de foto staat ze tussen haar creatie van flamingo’s in warme kleuren en de wat koelere blauwe, die een bijna oosterse uitstraling heeft.  www.instagram.com/josevanthek/  

Aan de haven,  een pand uit 1850, voormalig schipperscafé, woont, werkt en exposeert glaskunstenaar Marjan Smit (foto: Els Vat)


In Sommelsdijk in de Remonstrantse kerk was kunst te zien en te koop van Theresia Koelewijn. Mooie aquarellen van onder andere weggetjes en landschappen in de polder van Schouwen Duiveland maar speciaal voor deze KunstKijk ook van Sommelsdijk en van het stadje  Zierikzee. www.theresiakoelewijn.nl  De andere exposant was textielkunstenares Coby Bakker uit Zierikzee. Zij speelt met kleuren en maakt ook prachtige quilts. “Ik gebruik allerlei materialen zoals katoen, zijde, linnen, tule, vilt, wol, organza, tyvek en alles wat ik denk te kunnen gebruiken.” www.kleurenabc.nl


In Ouddorp waren diverse kunstenaars die exposeerden in de Beeldentuin achter de Westduinen en bij De Overkant. Leo van den Bos met een brons van drie paarden, objecten van Herbert Nouwens en Auke Wassenaar en anderen. (foto’s: Els Vat) Zie ook www.kunstkijk.com
25 mei 2022

Duurzaam Nieuws: 


Steeds meer verboden pesticiden in ons eten, in plaats van minder

De EU-lidstaten zijn sinds 2011 wettelijk verplicht 55 verboden pesticiden die als bijzonder schadelijk zijn aangemerkt, geleidelijk uit te bannen. Hun aanwezigheid in levensmiddelen is de afgelopen tien jaar echter dramatisch toegenomen. De lidstaten zijn er niet in geslaagd de wet te handhaven, wat ten koste gaat van de gezondheid van de consument.

lees verder op: https://www.duurzaamnieuws.nl/steeds-meer-verboden-pesticiden-in-ons-eten-in-plaats-van-minder/


24 mei 2022

 

Minder restafval voor inwoners Goeree-Overflakkee

 

Inwoners van Goeree-Overflakkee gooien veel minder restafval weg. In de eerste drie maanden van 2022 werd ongeveer 28 kg fijn restafval per inwoner opgehaald. Dat is bijna een halvering ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

 

Dat is één van de eerste resultaten van het op 1 januari ingevoerde ‘Goed scheiden loont’ op Goeree-Overflakkee. Inzamelaar RAD voert dit afvaltariefsysteem in opdracht van gemeente Goeree-Overflakkee uit. Inwoners betalen per keer dat ze hun restafvalcontainer aan de kant van de weg zetten. Of per weggegooide vuilniszak met restafval.

 

Evaluatie afvalinzameling

De gemeenteraad evalueert eind 2022 de nieuwe manier van afvalinzameling. Daarna wordt besloten of ‘fase 2’ in kan gaan. Dat is restafval wegbrengen naar (ondergrondse) verzamelcontainers en gft, pmd en oud papier in containers aan huis inzamelen. Verantwoordelijk wethouder Daan Markwat noemt de eerste resultaten veelbelovend. “Het uiteindelijke doel is een daling naar 48 kilogram restafval per inwoner per jaar. We zijn er nog niet, maar we hebben grote stappen gezet.”

 

Toename pmd en gft

Minder restafval in de eerste drie maanden van 2022 betekent wel dat er meer in de andere containers verdween. De ingezamelde hoeveelheid plastic, metalen verpakkingen en drinkpakken (pmd) steeg met 168 procent. De inzameling van groente-, fruit- en tuinafval steeg met 38 procent. Voor oud papier veranderde er weinig.

 

Extra aandacht voor pmd-inzameling

Door de toename van pmd zijn er soms overvolle containers. Waar mogelijk plaatst de RAD daarom extra containers. Ook wordt er vaker geleegd. Vooral rond de feestdagen gebeurt dat. De RAD haalt de pmd-zakken ook één keer in de twee weken huis aan huis op. De zakken hangen of liggen dan aan een lantaarnpaal of op de stoep. Dat wordt niet door alle inwoners als positief ervaren, vanwege meer zwerfafval en verrommeling van het straatbeeld. Bij de evaluatie kijkt de gemeenteraad ook goed naar de huidige manier van inzamelen. 

 

Te veel bij restafval

Er zat veel bij het restafval wat er niet in hoort, zoals glas, gft en pmd. Restafval wordt niet opnieuw gebruikt of gerecycled, maar verbrand. Dat is slecht voor het milieu. Ook de kosten van verbranding werden steeds hoger. Daarnaast is landelijk de afspraak dat de hoeveelheid restafval sterk naar beneden moest. Inwoners van Goeree-Overflakkee produceerden in vergelijking met andere gemeenten veel meer restafval. Daarom besloot de gemeente dat een ander systeem nodig was, waarbij de nadruk lag op goede afvalscheiding. 

 

Doel is 154 kilogram

De hoeveelheid restafval was in 2020 maar liefst 272 kg per inwoner. Het doel is dat terug te dringen naar 154 kg in heel 2022. Dat lijkt met de eerste resultaten haalbaar. Daarna is een verdere daling nodig, naar 48 kg per inwoner per jaar. Daarmee zoekt de gemeente aansluiting met de landelijke doelstelling, van maximaal 30 kg in 2025.22 mei 2022

"Dit gaat heel de regio aan"

Zorgen om verzanding van badstranden Rockanje en Oostvoorne

Als Lies van der Pol (40) door de duinen het strand van Rockanje nadert, slaat de schrik haar om het hart. ,,Kijk nou, die zandbanken die boven het water uitsteken. Zo duidelijk heb ik het eigenlijk nog niet eerder gezien.”

lees verder op: https://tinyurl.com/2p93wpzn24 mei 2022


Partij voor de Dieren: zorgen om visstand in Biesbosch

 

Den Haag, 23 mei 2022 – De Partij voor de Dieren in Zuid-Holland maakt zich zorgen om de visstand in de Biesbosch. Omdat het een Nationaal Park en Natura 2000-gebied is, moet de provincie het gebied beschermen, inclusief de vissen. De Partij voor de Dieren wil weten hoe het staat met de aantallen en soorten vis in de Biesbosch en met de gunstige staat van instandhouding van bedreigde vissoorten, die daar voorkomen.

 

In het Natura 2000-gebied de Biesbosch vissen zowel beroeps- als sportvissers. De provincie Zuid-Holland heeft de taak om de Natura 2000-gebieden te beschermen, zo min mogelijk te verstoren en te zorgen voor het in stand houden van diverse vissoorten. Maar in het beheerplan Biesbosch schrijft de provincie dat het onvoldoende zicht heeft op de populatie trekvissen en de relatie met de beroeps- en sportvisserij. Daarom weet ze niet hoe het staat met de aantallen en de soorten vissen in het gebied.

 

Voor de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland was dit aanleiding vragen te stellen aan het provinciebestuur over deze kwestie. Zo wil de partij onder meer weten hoe veel beroepsvissers in de Biesbosch actief zijn, hoe veel vis en welke soorten zij jaarlijks vangen en of voor zowel de beroeps- als de sportvisserij quota gelden in de Biesbosch. Ook vraagt de partij zich af wie die eventuele quota controleert en hoe vaak.

 

Verder merkt de Partij voor de Dieren op dat een aantal vissoorten die in de Biesbosch voorkomen – de bittervoorn, de grote modderkruiper en de fint – op de Nederlandse Rode Lijst van Vissen staan. De partij vraagt de provincie of van deze soorten de visstand in de Biesbosch bekend is. Ook zijn voor negen vissoorten instandhoudingsdoelen opgesteld, waaronder het uitbreiden van de populatie voor vijf vissoorten. Hoe worden die instandhoudingsdoelen bewaakt en wat is de huidige stand van de negen vissoorten, vraagt de partij zich af.

 

Daarnaast wil de partij weten wat het effect is van de visvangst door zowel de beroepsvisserij als de sportvisserij op de populaties broedende en visetende vogels in de Biesbosch. Want daarvoor zijn eveneens vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn instandhoudingsdoelen opgesteld. Ten slotte stel de Partij voor de Dieren vragen over onder meer de visrechten in de Biesbosch, of er een visplan bestaat voor het gebied en wie de naleving van dit visplan controleert.24 mei 2022

Drukbezocht congres over cybercrime onder leiding van Ewout Genemans

 

“Er werd op de deur geklopt dat we waren gehackt. We hadden goed geïnvesteerd in online beveiliging zoals firewalls, dus ik maakte me niet gelijk zorgen. We kregen het advies de stekker eruit te trekken. Het stopte toen, maar wel te laat.”

Dit vertelde Xander Koppelmans tijdens het cybercrime congres ‘Better Safe than Sorry’ tegen dagvoorzitter Ewout Genemans, dat werd georganiseerd door Cybernetwerk Zuid-Hollandse eilanden. Ruim 150 mensen in de zaal luisterden op 17 mei in ‘Zoet of Zout’ in Stellendam met schrik naar wat hij vertelde. Het bedrijf van Koppelmans was slachtoffer geworden van een DDoS-aanval. Duizenden mails werden op het bedrijf afgevuurd om te proberen in te loggen. Dat lukte. Koppelmans: “Alle documenten waren vernietigd. Ik dacht dat het niet zo heel ergwas, want we hadden onze back-ups nog, maar toen bleek dat het back-up station ook leeg was.”

 

De digitale voordeur staat vaak open

Het is bekend dat jongeren een DDoS-pakket kopen en dan proberen bij willekeurige bedrijven of scholen online in te breken. Dave Maasland, CEO van ESET Nederland: “Ze kijken waar de voordeur openstaat en lopen naar binnen. Je ziet echter steeds meer wat vroeger criminele jeugdgroepen waren, nu naar online criminaliteit verschuiven. En het verhardt ook heel erg.” Koppelmans is er nooit achter gekomen wie er achter de aanval zat. De directe schade was een kwart miljoen euro. De vervolgschade was veel groter. Uiteindelijk was hij noodgedwongen om 2 jaar na de aanval de stekker uit zijn 25-jarige bedrijf te trekken. Ewout Genemans, tv-presentator van de bekende programma’s Bureau Burgwallen, Bureau Hofstad en Verslaafd vraagt zich af wat je kunt doen tegen cybercrime. Maasland: “Het belangrijkste is 2-stapsverificatie instellen. Doe dit alsjeblieft. 99% van de criminelen haakt af als ze zien dat 2-stapsverificatie aanstaat.”

 

Focus ook op preventie zeggen Cybercrimeverzekeraars

Schades nemen toe en ook het risico dat het niet meer te verzekeren is. Daarom schuiven verzekeraars op naar preventie en gaan ze in gesprek met ondernemers. Als je toch slachtoffer wordt, krijg je van de verzekering gelijk hulp. Tijdens het event is er ook stilgestaan hoe ondernemers zich kunnen beschermen tegen cyberincidenten. Drie tips van Dave Maasland, die je zelf direct kan instellen, zijn (1) Tweestapsverificatie op persoonlijke email, (2) Zet automatisch updaten aan en (3) maak lange en unieke wachtwoorden. De 5 basisprincipes van bescherming van Het Digital Trust Center staan in de flyer op de website van cybernetwerkzhe. Op 30 mei aanstaande is nog een cybercrime congres in Spijkenisse waar geïnteresseerden zich voor kunnen inschrijven op de website www.cybercrimenetwerkzhe.nl. Op de website van Cybernetwerkzhe kan men ook inschrijven voor gratis tips en tricks en op onze LinkedIn zijn de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van cybercrime te volgen.

 

De organisatie van het cybercrime congres ‘Better Safe than Sorry’ was in handen van Cybernetwerk Zuid-Hollandse eilanden, MKBDeal Digitalisering Zuid-Hollandse Delta, de gemeenten op de drie Zuid-Hollandse eilanden en vele andere publieke- en private partners van Cybernetwerk Zuid-Hollandse eilanden.23 mei 2022

Stop onnodige regeldruk op vrijwilligers

Kamerleden beginnen echt goede vragen te stellen aan minister Kaag over REGELDRUK en DAAROM is het NU de tijd om de petitie Stop onnodige regeldruk voor #vrijwilligers in #besturen EXTRA te delen.


https://stopregeldrukvrijwilligers.petities.nl23 mei 2022

Thalia Meijer wint twee keer goud op Zuid-Hollandse kampioenschappen

Vier Flakkeese zwemmers, uitkomend voor zwemverenigingen van buiten het eiland, hebben deel genomen aan de Zuid-Hollandse Kampioenschappen zwemmen in Den Haag en Dordrecht. Dit waren Thalia en Phaedra Meijer, Jorian Tanis en Leyla Oversluizen.


Thalia Meijer krijgt een medaille voor de eerste plaats op de 50 meter vlinderslag

Deze Zuid-Hollandse Kampioenschappen bestonden uit 8 sessies waar de verschillende zwemafstanden en zwemslagen aan bod kwamen. De wedstrijden werden gezwommen in het 50 meter bad. De jongste van de 4 zwemmers, de 14-jarige Thalia, ontpopt zich steeds meer als pure sprintster. Zij werd Zuid-Hollands kampioen op de 50 meter vrij (28.08) en de 50 meter vlinderslag (30.38) bij de meisjes onder 15 jaar. Het zilver won ze op de 100 meter vrij (1.02.16) en op de 50 meter rug (33.28).

Leyla is daarentegen een zwemster die graag langere en zwaardere nummers. Haar prestaties waren ook erg aansprekend, ondanks dat zij in haar examen periode zat. Zij zwom bij de meisjes onder de 17 jaar naar een aantal mooie 2e plaatsen. Dit waren de 200 meter vrij (2.12.25), 100 meter schoolslag (1.18.89),  200 meter schoolslag (2.48.60) en het loodzware nummer de 200 meter vlinderslag (2.37.40). En passant werd zij ook nog 3e op de 400 meter vrij in 4.51.10. Tevens zwom ze met het estafette team van Feyenoord-Albion naar het brons op de 4x100 meter vrij. Jorian zwom in een super spannende strijd, met het heren estafette team van Feyenoord-Albion naar het goud op de 4x100 vrij. En dit herhaalde hij nog een keer op de 4x200 meter vrije slag. Op de 400 meter vrije slag won de Economie student brons in 4.15.09 bij de senioren.

Phaedra, uitkomende voor MNC Dordrecht, kwam erg dicht bij een medaille op de 50 meter vlinderslag bij de senioren (29.24). En met een aantal mooie persoonlijke records op o.a. de 200 meter wisselslag (2.40.17) en de 100 meter vrij (1.01.77) kon deze VWO studente tevreden terugkijken op een geslaagd zwemtoernooi. Deze zwemmers de gaan komende weken erg hard trainen om zich voor te bereiden op de Nederlandse junioren of senioren kampioenschappen in Eindhoven of Amersfoort.
20 mei 2022

Nieuwe leven blazen in Fort Prins Frederik in Ooltgensplaat 
 

Creatieve ondernemer(s) gezocht 

 

Gemeente Goeree-Overflakkee nodigt ondernemers met creativiteit, lef én visie uit om mee te doen aan een Openbare Prijsvraag: hoe maken we Fort Prins Frederik weer een inspirerende plaats voor inwoners én bezoekers? De ondernemer met de beste ideeën mag de plannen ook daadwerkelijk gaan realiseren.

 

Het grootste gedeelte van het fort is sinds 2018 in eigendom van de gemeente. Inmiddels is een deel van het fort gerestaureerd. Zo is de geschutstoren aan de buitenkant opgeknapt. Nu wordt een vervolgstap gezet in de restauratie van een aantal omliggende gebouwen. In de buitenste ring van het gebied blijft verblijfsrecreatie toegestaan.  

 

Een gebied met veel potentie

Wethouder Daan Markwat: “Wij hebben als doel om deze prachtige plaats en de geschiedenis weer beleefbaar te maken voor iedereen. We willen dat mensen met veel plezier het fort kunnen bezoeken. Bijvoorbeeld lekker een bakje koffie drinken, een hapje eten, genieten van de historische verhalen of van een mooi evenement. Dit gebied aan de oostkant van ons eiland heeft zoveel potentie en we zoeken een ervaren ondernemer die een goed plan maakt en het fort een impuls gaat geven”.

 

Succesvolle invulling

De gemeente daagt ondernemers uit en legt bewust geen uitgewerkt plan voor. Ondernemers die het initiatief nemen, zijn zelf het beste in staat een succesvolle invulling te bedenken én te realiseren. De gemeente hanteert naast wetgeving en bestaand beleid wel een beperkt aantal uitgangspunten. “De ondernemer moet deze historische plaats en het erfgoed een warm hart toedragen. We willen dat het verhaal van Fort Prins Frederik actief wordt verteld. Dit in combinatie met eigen activiteiten”, aldus de wethouder.

 

Het beste plan kent een balans tussen beleefbaarheid, omgeving en concept. De financiële haalbaarheid is natuurlijk ook van belang. De zoektocht naar de juiste partij vindt plaats via een Openbare Prijsvraag met daaropvolgend een Onderhandelingsprocedure.

 

Meer informatie en aanmelden

Bent u als ondernemer geïnteresseerd? Meer informatie over de procedure is te vinden op: www.goeree-overflakkee.nl/fortprinsfrederik. Aanmelden kan via deze link.

 

De gemeente Goeree-Overflakkee wordt in dit traject ondersteund door COUP (in samenwerking met Hylkema Erfgoed) en Inkoopbureau West Brabant.

19 mei 2022

Waterschap Hollandse Delta goed op koers

 

Waterschap Hollandse Delta sloot 2021 af met een positief resultaat van ruim 6,8 miljoen euro. Dat stelde het algemeen bestuur van het waterschap vast op 18 mei bij de bespreking van de jaarstukken 2021.

 

In 2021 lag de realisatie van de plannen die in de begroting beschreven waren, goed op koers. Het algemeen bestuur van het waterschap, de Verenigde Vergadering, sprak daarom waardering uit over het college en de ambtelijke organisatie met de hoge realisatiegraad. Desondanks hadden onverwachte weersomstandigheden, het voortduren van de corona-pandemie en de wisselingen in het dagelijks bestuur invloed op het werk.

 

Toelichting

Waterschap Hollandse Delta sloot 2021 af met een positief resultaat van 6,8 miljoen euro. Het resultaat moet echter worden gerelativeerd. Een deel van het resultaat van 2021 komt voort uit een hogere belastingopbrengst dan vooraf geraamd. Verder bleken er meer projecten subsidiabel dan vooraf aangenomen, vielen de personeelslasten lager uit dan voorzien en waren er minder onderhoudskosten bij het programma Waterketen.

 

Komende jaren

In mei bespreekt de Verenigde Vergadering, naast de jaarstukken 2021, ook de plannen en opgaven voor de komende jaren. Het college verwacht, vanwege onder andere een sterk oplopende inflatie, de nasleep van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, een minder positief resultaat. Deze steeds wijzigende omstandigheden vragen om een wendbaar waterschap. De urgentie van het vinden van nieuwe vormen van samenwerken en het maken van duidelijk keuzes is daarbij groot.
18 mei 2022

Multiculturele avond in de Voorstraat


SOMMELSDIJK – In de Remonstrantse kerk werd dinsdagavond een gecombineerde avond gehouden door het Streekmuseum. De gasten werden getrakteerd op twee presentaties, afgewisseld met een muzikaal optreden.
Schilderkunst, gezien vanaf Meindert Hobbema, terug in de tijd. De meesters die hem inspireerden, door Tony Oomes. Muzikaal Middeleeuwse liederen gezonden door Marloes Jacobs begeleid op de luit door Wim van der Ham. En de boekpresentatie over een Flakkees koeienwachtertje, met uitleg waarom dit verhaal vertelt moest worden door de schrijver Ton Oomes. Na afloop was het mogelijk een gesigneerd exemplaar van het boek aan te schaffen. De opbrengsten zijn voor het Streekmuseum, wat van harte werd aanbevolen door de auteur.


18 mei 2022

Beschoeiingen zijn dodelijk

Water Natuurlijk wil zoveel mogelijk af van beschoeiingen die boven water uitsteken. Ze zijn nadelig voor de kwaliteit van het watersysteem en levensgevaarlijk voor dieren en in de woonomgeving ook voor kleine kinderen. Een advies aan het College van Dijkgraaf en Heemraden hierover vond geen gehoor. Het werd voor kennisgeving aangenomen.

 De oevers zijn een belangrijk onderdeel van het watersysteem. De inrichting en het beheer van oevers bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van het systeem. Geleidelijke overgangen van water naar land herbergen tal van plantensoorten en dieren. Uit een oogpunt van biodiversiteit moeten we deze overgangen koesteren. Oeverplanten en de bacteriën die in de wortelzone leven, zuiveren ook het water. Natuurvriendelijke oevers zijn dus positief voor biodiversiteit en waterkwaliteit.

Kikkers, padden, salamanders, libellen en andere dieren brengen een fase van hun leven in het water door. Beschoeiingen zijn voor hen niet zelden een onneembare barrière. Op die plekken zijn ze dan ook gedoemd uit te sterven, want voortplanting kunnen ze wel vergeten. Ook zeer negatief voor de kwaliteit van het watersysteem.

Dierenleed

Incidentele gevallen van dieren die verdrinken nadat ze eindeloos hebben geprobeerd tegen zo’n steile oever naar boven te komen waren wel bekend. Aandacht via sociale media bracht Water Natuurlijk op het spoor van stelselmatig onderzoek naar aantallen dieren die verdronken bij beschoeiingen.

Het betreffende onderzoek is uitgevoerd  in de driehoek Winsum, Baflo en Onderdendam in het gebied van het waterschap Noorderzijlvest. In dit gebied was een tweezijdige beschoeiing geplaatst die 30 cm boven water uitstak.  Op een strekking van 1,5 kilometer beschoeide watergang zijn gedurende 3 jaar de verdronken hazen geteld. Dat leverde respectievelijk 67, 34 en 27 dode hazen op. Het behoeft geen betoog dat het aantal verdronken kleinere dieren een veelvoud hiervan zal zijn. Die worden niet of nauwelijks terug gevonden.

In hetzelfde gebied, in een grotere omtrek,  is onderzoek gedaan naar sterfte onder kuikens van weidevogels door verdrinking bij beschoeide oevers. Op basis van data uit ring- en zenderonderzoek is een berekening gemaakt. Dit komt uit op 400 – 800 verdronken weidevogelkuikens  op 10 kilometer watergang. Vooral jongen van Kievit en Grutto.  Het aanbrengen van trapjes gaf geen verbetering . Na het met een kraan wegdrukken van de beschoeiing stopte de sterfte. Geen of een verzonken beschoeiing  is dus het beste alternatief.

Gevaar voor kinderen

Beschoeiingen vormen ook een gevaar voor kleine kinderen. Zij lopen hetzelfde risico als de dieren.  Een kind dat van een steile oever af valt, verdrinkt heel snel. Een minuut kan al voldoende  zijn. Het risico op ongelukken bij een natuurvriendelijke oever is veel kleiner. Als kinderen het water in lopen komen ze een barrière tegen van riet en andere oeverplanten. Als ze daar toch doorheen gaan krijgen ze natte voeten omdat de oever heel geleidelijk afloopt. Veelal zal het kind dan terug gaan.

Dit is vooral een verantwoordelijkheid voor gemeenten en veel minder voor het waterschap. Het speelt met name in de woonomgeving. Het waterschap kan wel adviseren en als waterautoriteit zou ze dat ook moeten doen volgens Water Natuurlijk. Helaas voltrok zich in maart van dit jaar zo’n vreselijk drama in de Hoeksche Waard. Een kind verdronk bij een harde steile oever. Wethouder Harry van Waveren van de gemeente Hoeksche Waard zei hierover in het Reformatorisch dagblad dat er vaak niet voldoende ruimte is voor flauwe oevers. Niettemin zien we steeds meer beschoeiingen opduiken in nieuwbouw wijken en daar is het  gewoon een keuze voor meer woningen. Water Natuurlijk ziet liever ook ruimte voor water met mooie oevers.

Oproep

De fracties Natuur en Water Natuurlijk riepen het college van Dijkgraaf en Heemraden op om beleid te ontwikkelen voor het toepassen van beschoeiingen en de gemeenten in de Hollandse Delta hierover te gaan adviseren. Helaas vond onze oproep geen gehoor. Deze is voor kennisgeving aangenomen.
17 mei 2022

Medicijnen elektrisch bezorgd in Nieuwe-Tonge

In het kader van duurzamer en groener willen ondernemen heeft huisarts Hanneke Tan van Medisch Centrum de Weght Nieuwe-Tonge, gekozen voor een elektrische bakfiets voor het bezorgen van medicijnen en hulpmiddelen bij patienten in het dorp.In samenwerking met HuisarsPlus van Brocacef is gekozen voor het concept van Docker om in de praktijk ontzorgt te worden. Tan: "Wij zijn blij met deze uitbreiding voor de praktijk, een volgende stap in een reeks van vernieuwingen sinds de overname van de huisartsenpraktijk in oktober 2021."17 mei 2022

Onderzoek naar bezittingen joodse slachtoffers Goeree-Overflakkee: ‘Het voelt als een morele plicht’


Waar zijn de eigendommen van Joodse inwoners gebleven?

Van de 63 joodse inwoners van Goeree-Overflakkee overleefden er slechts zes de Tweede Wereldoorlog. Joodse bezittingen werden in beslag genomen. De gemeente Goeree-Overflakkee laat de rol hierin onderzoeken van de toenmalige gemeenten op het eiland. Duidelijk moet worden wat er is gebeurd tijdens en na de oorlog.


lees verder op: 

https://www.ad.nl/voorne-putten/onderzoek-naar-bezittingen-joodse-slachtoffers-goeree-overflakkee-het-voelt-als-een-morele-plicht~a39eed5e/16 mei 2022

Jeugdzwemmers succesvol op minioren circuitwedstrijd te Rozenburg

 

De zwemmers tot 12 jaar van De Gooye, De Stelle en De Schotejil hebben zaterdag 14 mei het eerste deel van het Minioren Circuit ingehaald, welke in januari door Corona werd afgelast. De wedstrijd werd gezwommen in Rozenburg onder de vlag van Startgemeenschap Goeree-Overflakkee (SGGO).


Er werd gezwommen met leeftijdsgenootjes van de Wiekslag, de Duck, SG SCOM/Zeehond, ZPB H&L Productions, MNC Dordrecht en Westland Swimming Stars. Er werden in elke leeftijdscategorie 3 afstanden gezwommen. De tijden worden bij elkaar opgeteld en resulteren in een eindklassement.

 

De jaargangen 2010 en 2011 moesten 100m vlinderslag, 100m vrije slag en 200m wisselslag zwemmen. Bij de meisjes 2011 was er een spannende strijd tussen Abya Buscop en Evy van Nimwegen op zowel de 100 vlinder (resp. 1.36.37 en 1.35.32) en 100 vrije slag (resp. 1.18.47 en 1.19.85). Abya Buscop won het klassement door op 200m wissel 2.12.39 te zwemmen. Evy van Nimwegen zwom hierop 3.18.92 en werd 2de in het eindklassement. Evi de Vogel werd overall 4de. 

Bij de jongens van 2010 werd Rufus Zorge van de 14 deelnemers 3de met op 100m vlinderslag een tijd van 1.36.40, op 100m vrije slag 1.16.95 en op 200m wisselslag 3.16.17. Syb boerema werd hier overall 7de.

Bij de meisjes uit 2010 kreeg Evy de Bonte de 3de prijs uitgereikt. Zij zwom resp. 1.34.10, 1.16.93 en 3.15.09 op de eerder genoemde nummers. Phine Laarman werd overall 4de, Nienke van Weenen 7de en Maud van der Slik 10de.

In de 'kennismakingsnummers' 25m rugslag en 25m schoolslag werd gezwommen door Jules Boerema en Meike Sijtsma. Evan Jongejan, Evan Ostdam en Edwan de Geus gingen van start op de 50m rugslag en 50m schoolslag.
13 mei 2022

Goeree-Overflakkee zeven Blauwe Vlaggen en een Groene Wimpel rijker

 

Goeree-Overflakkee ontvangt zeven blauwe vlaggen en een groene wimpel voor haar schone en veilige stranden en jachthavens. De gemeente is trots op het resultaat. Ook is de gemeente blij dat mensen weer kunnen genieten van de prachtige stranden en jachthavens die Goeree-Overflakkee rijk is.

 

Op 12 mei is voor het eerst na drie jaar weer een officiële uitreiking ceremonie geweest voor de Blauwe Vlag in de gemeente Elburg. De Blauwe Vlag wordt elk jaar uitgereikt door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en kwaliteit (KMVK). Goeree-Overflakkee ontvangt vlaggen voor de Noordzeestranden Westerduinpad en Brouwersdam de Kous. Daarnaast ontvangen deze jachthavens op het eiland een blauwe vlag: Jachthaven van Middelharnis, Herkingen Marina, WSV Herkingen, Marina Port Zélande in Ouddorp en WSV Goeree in Ouddorp.

 

De locaties worden onder andere getoetst op de kwaliteit van het (zwem)water, milieuaspecten en veiligheid. De blauwe vlag is één jaar geldig. Jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor schone stranden met goede waterkwaliteit en veilige en schone jachthavens.

 

De Groene Wimpel

In Nederland kunnen Blauwe Vlag gecertificeerde jachthavens in aanmerking komen voor een extra award: de Groene Wimpel. Een jachthaven verdient deze wimpel als zij boven op de internationale criteria extra inspanningen gedaan heeft op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en verduurzaming van de jachthaven. De award is twee jaar geldig. De jachthaven van Middelharnis ontvangt voor de vierde keer op een rij een Groene Wimpel.

 

Trots en erkenning

“We zijn erg trots op de Blauwe Vlaggen en de Groene Wimpel”, zegt wethouder Tea Both. “Het is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze jachthavens en stranden. Deze prestatie hebben we samen met de jachthavenbeheerders, watersportverenigingen, ondernemers en medewerkers van de gemeente bereikt. Ik hoop dat bewoners én bezoekers van Goeree-Overflakkee kunnen genieten van de prachtige stranden en mooie jachthavens”. 

 

189 Blauwe Vlaggen in Nederland

De blauwe vlag wordt door een internationale jury van FEE International in Denemarken uitgereikt. In totaal heeft de jury in Nederland 189 Blauwe Vlaggen toegekend, 130 jachthavens en 59 stranden. Kijk voor meer informatie over de Blauwe Vlag op www.blauwevlag.nl.
13 mei 2022
 

Verloting Gemengde Zangvereniging Apollo

NIEUWE-TONGE - Er zijn nog een aantal prijzen niet opgehaald van de verloting op Koningsdag. De prijzen zijn op te halen bij Rie Timmer, Overdorpstraat 15. Tel; 651244.


Gourmetset                                      847  rood
Boodschappentas                           937 rood
Boodschappentas                           537 blauw
Kleurpotlodenset                           721 blauw
BBQ set                                            187 wit
Plantenpot laars                              90 wit
Bamboe etagère                             938 rood
Vliesdeken                                        714 blauw
Set kaarsen                                        70 wit
Tuinsteker met licht                       942 rood
Tuinsteker met licht                       184 wit12 mei 2022

Goeree-Overflakkee wil investeren in waardevol toerisme

 

Gemeente Goeree-Overflakkee wil uitzoeken hoe toerisme waardevol voor alle inwoners kan zijn. Belangrijk is dat er sprake is van een goede balans tussen de belangen van inwoners, bezoekers, ondernemers én de omgeving. De gemeente liet daarom een onderzoek uitvoeren en presenteerde de resultaten 12 mei 2022 aan de gemeenteraad.

 

De presentatie over het onderzoek viel samen met de evaluatie van het ‘Ontwikkelkader Verblijfsrecreatie’. Dit document, in 2019 vastgesteld door de gemeenteraad, geeft kaders waar initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie aan moeten voldoen. Het doel is ervoor te zorgen dat nieuwe ontwikkelingen van hoge kwaliteit zijn en bijdragen aan beleefbare natuur, leefbaarheid en duurzaamheid. In aanloop naar evaluatie van dit document kwam vanuit de raad de suggestie om een onderzoek onder inwoners uit te laten voeren.

 

In maart vorig jaar heeft het Kenniscentrum Kusttoerisme (onderdeel van HZ University of Applied Sciences) dit onderzoek uitgevoerd. In totaal waren er ruim 800 valide respondenten. Doel was om de houding van inwoners van de kop van Goeree (Ouddorp, Goedereede en Stellendam) ten opzichte van toerisme in beeld te brengen.

 

Keerzijde aan toerisme

Uit het onderzoek komt naar voren dat toerisme positieve effecten heeft maar dat er een keerzijde is. Inwoners in de genoemde kernen hebben ook last van de toeristenstroom. Dat gaat bijvoorbeeld om verkeersdrukte, zoals op de N57. Ook zien inwoners het zwerfafval door toerisme toenemen. Zeven op de tien mensen die deelnamen aan het onderzoek vinden het te druk worden, zeker in de vakantiemaanden. Belangrijke kanttekening bij het onderzoek is dat het is uitgevoerd in de coronaperiode.

 

Geliefde vakantiebestemming

De westkant van de gemeente Goeree-Overflakkee is een toeristische bestemming die geliefd is in binnen- en buitenland. De gemeente telt ongeveer 2 - 2,5 miljoen toeristische overnachtingen en 1,5 miljoen dagbezoekers per jaar. De toeristische sector is belangrijk voor de economie en de werkgelegenheid op Goeree-Overflakkee. Ook zijn er door het toerisme meer winkel- en horecagelegenheden, maar ook meer recreatieve mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de vele mooie, schone en ruime stranden. Of de pumptrack die momenteel bij Ouddorp wordt geplaatst. Deze is voor een groot deel betaald vanuit de toeristenbelasting én juist ook bestemd voor de eigen inwoners.

 

Draagvlak voor toerisme

Investeren in ‘waardevol toerisme’ is volgens het onderzoek belangrijk. Waardevol voor iedereen, met oog voor natuur en landschap en op een schaal die passend is bij Goeree-Overflakkee. Het onderzoek maakt voor de gemeente duidelijk dat door alle inzet het goed gaat met het toerisme op Goeree-Overflakkee. Tegelijkertijd is er werk aan de winkel om te zorgen dat de inwoners draagvlak voor toerisme houden. En juist ook merken wat de positieve effecten van toerisme zijn.

 

In de dialoogavond is besproken met de gemeenteraad hoe zij tegen toerisme aankijkt. Wat vindt zij belangrijk voor de toekomst? Op basis van alle informatie gaat de gemeentelijke organisatie verder aan de slag en komt er een voorstel aan de raad.12 mei 2022Lenie Kamp-Kamerling ontvangt Koninklijke onderscheiding

 

In woonzorglocatie Ebbe en Vloed in Oude-Tonge kreeg Lenie Kamp-Kamerling de versierselen van een Koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. Mevrouw Kamp werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 

Al 40 jaar lang is mevrouw Kamp vrijwillig coördinator van activiteiten bij woonzorglocatie Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. Bij het Rode Kruis vervulde mevrouw Kamp van 1982 tot 2016 diverse vrijwillige taken. Van 1982 tot 2012 coördinator, bestuurslid en lid werkgroep bij de voormalige afdeling Oostflakkee. Van 2008 tot 2011 vrijwilliger Opvang en Verzorging afdeling Goeree-Overflakkee, van 2011 tot 2014 vrijwilliger Opvang en Verzorging district Rotterdam-Rijnmond, van 2012 tot 2016 vrijwilliger Sociale Hulp afdeling Goeree-Overflakkee en van 2014 tot 2016 vrijwilliger Bevolkingszorg district Rotterdam-Rijnmond. Ook was mevrouw Kamp jarenlang organisator van de jaarlijkse collecte voor het Rode Kruis.

 

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman sprak met lof over de tomeloze inzet van mevrouw Kamp: “Met veel toewijding draagt u bij aan het welzijn van onze ouderen en aan onze samenleving. U maakt net dat verschil, mevrouw Kamp!”
11 mei 2022
 

Jarenlang bouwput rond Pizzeria Le Pinocchio

tekst en foto: Maria Evers

“Schandalig”, noemen de klanten het. Eerst wordt er een gigantisch pand voor je neus gebouwd en verdwijnt het parkeerterrein voor je deur. Dan komt er een pandemie met een aantal lockdowns, waardoor je geen klanten kan ontvangen. En als klap op de vuurpijl wordt er grenzend aan je terras een enorm karwei geklaard om de Wilhelminabrug terug te kunnen plaatsen. Van ellende ging de ondernemer maar ‘met vakantie’.Pinocchio weggestopt achter De Parel

Wat eens een prachtig en bijzonder plekje was aan het eind van de Vissersdijk in Middelharnis, met uitzicht op de haven en de Wilhelminabrug, is nu al jaren een bouwput. Vaste klanten die toch graag komen eten, kunnen beter te voet komen. In de afgelopen jaren hebben ze door het zand en modder moeten sjouwen om er te komen. Voor oudere klanten en mensen die slecht ter been zijn, is Le Pinocchio niet meer te bezoeken. Aan de achterzijde kan niet meer geparkeerd worden en het parkeerterreintje aan de voorzijde bestaat al langere tijd niet meer. Het is heldhaftig hoe de ondernemer nog steeds zijn hoofd boven water probeert te houden en zijn restaurantje tegen alle stormen in, staande poogt te houden.
 

Bouw Parel van de Delta
De werkzaamheden die nu plaatsvinden zijn het gevolg van de bouw van ‘De Parel’. Daardoor is de kademuur ernstig beschadigd en de Wilhelminabrug zelfs onherstelbaar. Voor de brug wordt nu een replica gemaakt. Vanwege deze werkzaamheden aan de brugkade ‘hangt’ de hoek van het terras nu zelfs los. Le Pinocchio, ooit zo’n rustieke uitgaansmogelijkheid voor bewoners en bezoekende toeristen. Wanneer is de ellende voor deze ondernemer eindelijk afgelopen en wordt hij (ruimhartig) gecompenseerd? Is er nog toekomst voor de kleine Pinocchio, bijna weggestopt achter de reusachtige Parel?


Het terras wordt ondermijnd door de werkzaamheden
 

De reactie van de gemeente: “We vinden de situatie voor trattoria/pizzeria Le Pinocchio vervelend. Er is sprake van een lange periode van overlast, eerst door de bouw van de Parel van de Delta en nu door de werkzaamheden aan de brug en de kademuur. Gelukkig is het bijna afgerond en is er straks een stabiele, veilige en toekomstbestendige kademuur en een vernieuwde Wilhelminabrug, met behoud van de karakteristieke historische uitstraling. Het werk aan de kademuur en de brug was overigens niet voorzien en een gevolg van de eerdere bouwwerkzaamheden. Omdat we ons realiseerden dat we hiermee opnieuw de omgeving zouden belasten, is destijds een omgevingsmanager aangesteld. Zij is er juist voor de contacten met de omwonenden. We vinden het jammer dat hiervan door de pizzeria geen gebruik is gemaakt. Juist bij zo’n intensief project vinden we het heel belangrijk om ‘korte lijntjes’ met de omgeving te hebben om te weten wat er speelt en samen te kijken naar de mogelijkheden. We zijn eerder in gesprek geweest met de ondernemer en gaan graag opnieuw het gesprek aan.” 

Eline Roest namens Pinocchio: “Er wordt al jaren gezegd vanuit de contacten met de gemeente dat ze het heel vervelend vinden voor ons, maar concrete maatregelen blijven uit, zoals bijvoorbeeld  parkeerplaatsen aanleggen. Wij hebben al zoveel veel contactpersonen langs zien komen en tijdens corona hebben we ervoor gekozen geen fysiek contact te hebben, maar per email. En de brug zou medio april teruggeplaatst worden, inmiddels zijn we al bijna een maand verder.”
10 mei 2022
 

Raadsleden Liesbeth Keijzer (CDA) en Henk van der Meer (VKGO) terug in de gemeenteraad
 

In de raadsvergadering van dinsdag 10 mei zijn Liesbeth Keijzer-Westhoeve en Henk van der Meer geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Eind maart nog moesten zij afscheid nemen van de gemeenteraad omdat zij net niet op een verkiesbare plaats stonden. Door het vertrek van Tea Both-Verhoeven als CDA-raadslid en het overlijden van de fractievoorzitter van VKGO zijn er twee raadszetels vrijgekomen.


De reden voor de installatie op dit moment is in het geheel niet feestelijk en daarom nam Van der Meer de bloemen, behorend bij de installatie, niet in ontvangst.

Om deze beide zetels in te vullen zijn de volgende personen op de kandidatenlijst van CDA en VKGO benaderd en benoemd. Dat is in lijn met de Kieswet. Beide kandidaten hebben deze benoeming aanvaard, zodat het onderzoek van de geloofsbrieven tijdens een schorsing in de raadsvergadering plaats kon vinden. Na uitsluitsel van de commissie geloofsbrieven werden Liesbeth Keijzer en Henk van der Meer door het afleggen van de eed geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee.

Raadslid Liesbeth Keijzer-Westhoeve
Liesbeth was al ruim acht jaar raadslid voor het CDA, een politieke carrière die in 2006 in Goedereede begon en in december 2018 in Middelharnis een vervolg kreeg. “Een boven verwachting aantal inwoners heeft op mij gestemd. Ik was hier oprecht door verrast. Toen de vraag kwam of ik bereid was om Tea op te volgen, kon ik hierop dan ook alleen maar ‘ja’ zeggen. Met veel plezier en met een besef van verantwoording naar de kiezers, zal ik mij als raadslid de aankomende vier jaar inzetten voor de inwoners van ons zo mooie Goeree-Overflakkee”, aldus Liesbeth.    


Liesbeth woont met haar man en twee zonen in Stellendam. Tea Both-Verhoeven blijft aan als wethouder tot het nieuwe college is geïnstalleerd.
 

Raadslid Henk van der Meer
Henk van der Meer was al 28 jaar raadslid. Bij zijn afscheid eind maart werd hij dan ook gedecoreerd met een Koninklijke onderscheiding. Al vanaf april 1994 was Henk raadslid voor achtereenvolgens VVD, Fractie Van der Meer en Eiland van Vrijheid, met fractiegenoot Aat van Alphen. Voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 sloot Eiland van Vrijheid zich aan bij VKGO zodat Henk nu van deze fractie deel gaat uitmaken.

 

Henk woont al bijna een halve eeuw in Ouddorp. Met zijn vrouw heeft hij twee zonen en twee kleinzonen. Hij vindt het fijn om weer aan de slag te mogen gaan en zijn kennis en ervaring in te zetten voor de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. “Maar het gaat mij aan het hart dat ik op deze wijze terug in de raad kom”, aldus Henk. De reden voor de installatie op dit moment is in het geheel niet feestelijk en daarom nam hij de bloemen, behorend bij de installatie, niet in ontvangst.10 mei 2022

Open Nederlandse Masters Kampioenschappen

De Schotejil behaalt 18 medailles


Leander Noordijk, Frank van der Voordt, Niels Albrechts, Whitley Rens, Sybren Groenewegen, Sven Dubbeld, David Kievit, Aron Paasse, Jacob Mackloet en Tamara de Ruiter namen namens zwemclub de Schotejil uit Middelharnis deel aan de Open Nederlandse Masters in het weekend van 7 - 8 mei. Kampioenschappen lange baan in Eindhoven.

Van de 136 deelnemende verenigingen aan dit kampioenschap eindigde de Schotejil in de medaillespiegel op de 23e plaats met maar liefst 6 keer goud, 8 keer zilver en 4 keer brons. Daarnaast werden nog eens 13 persoonlijk records verbeterd.

 

Op alle estafettenummers werd in diverse samenstellingen herenploeg gestart. De dames Whitley en Tamara zorgden nog voor deelnames als gemengd team. De Schotejillers wisten op verschillende estafettes in totaal 3 keer goud, een zilveren en bronzen medaille te bemachtigen. Individueel wist Frank van der Voordt 3 keer goud te pakken op de 400m vrij (4:57.57), de 800m vrij (10:21.86) en de 1500m vrij (19:48.98).

Op dezelfde nummers behaalde Niels Albrechts 3 zilveren medailles in respectievelijk 4:46.54, 9:57.15 en 18:59,94. Al deze tijden betekenden verbetering van persoonlijk records. Op de 1500m vrij won Jacob Mackloet (18:02.84) zilver en Sybren Groenewegen brons in 19:20.62. Deze tijd en al zijn andere gezwommen tijden waren persoonlijke tijdsverbeteringen. 

David Kievit mocht het zilver in ontvangst nemen op 400m wisselslag (5:21.26) en het brons op de 200m schoolslag in 2:41.95. Op de 400m wisselslag waren nog zilveren medailles voor Frank van der Voordt en op de 400m vrij voor Jacob Mackloet.  Aron Paasse zwom in een persoonlijk record (29.79) naar het brons op de 50m rugslag en behaalde een persoonlijk record op 100m schoolslag. Whitley Rens verbeterde haar persoonlijk record op 50m vrij met ruim 1,5 seconde en verbeterde zichzelf ook nog op de 200m rugslag. Sven Dubbeld verbeterde zijn persoonlijk record op de 200m vrij. 
9 mei 2022

Sportactiviteiten brengen ruim 200 kinderen in beweging

 

In de meivakantie hebben de kinderen op Goeree-Overflakkee niet stilgezeten. Sportteam GO organiseerde voor hen verschillende sportactiviteiten. In Dirksland en Oude-Tonge vonden heuse sportfestijnen plaats. Kinderen konden gratis meedoen aan een zaalvoetbaltoernooi en een sportkaravaan.

 

Op dinsdag 26 april ging het balletje rollen bij het zaalvoetbaltoernooi in de Grutterswei in Oude-Tonge. Na een spannend toernooi ging De Jonge Spartaan uit Middelharnis er met de winst vandoor. De Platenaeren werden tweede en het brons ging naar het Ouddorpse team ‘Frikandelbroodje’. Op dinsdag 3 mei werd het tweede zaalvoetbaltoernooi afgetrapt in De Gooye in Dirksland. In een fanatieke strijd wisten de Dirkslandse Boys de eerste prijs in hun eigen dorp te houden. In een zinderende finale wonnen zij van het Bosseteam. Team Dora werd derde.

 

Stunten en stormen

In de middagen werd de sporthal omgebouwd voor de sportkaravaan. De kinderen leefden zich uit op de opblaasbare stormbaan en oefenden stunts bij het freerunningparcours. Ook werd fanatiek Archery Tag gespeeld, een kruising tussen trefbal en paintball. Ten slotte was er ruimte voor de muzikale kinderen, zij dansten mee met Just Dance. De kinderen kregen een gezonde snack, een lekker stuk fruit. Zij gingen moe en voldaan naar huis, met rode hoofden en enthousiaste verhalen. Bij het sportieve evenement is ook gedacht aan de Oekraïense kinderen. Ze keken hun ogen uit en deden heel actief mee.

 

Oproep aan alle kinderen

Sportteam GO kijkt terug op twee geslaagde dagen. Wethouder Berend Jan Bruggeman: “Ik word erg blij van de kinderen die met zoveel enthousiasme aan het sporten zijn. Niet alleen omdat ze plezier maken, sporten is ook nog eens heel gezond en belangrijk voor hun ontwikkeling. Fijn dat we met ons sportteam hier een mooie bijdrage aan kunnen leveren. Alle kinderen zijn van harte welkom bij de buurtsport en andere sport- en beweegactiviteiten die vanuit het Sportteam georganiseerd worden!”

 

Kijk voor de aankomende activiteiten op www.gosportencultuur.nl.

8 mei 2022

Andries Tunru was in het DiekhuusZaterdagavond genoot een bijna volle Rabozaal van cabaretier Andries Tunru. (finalist Slimste Mens). Beweeglijk, adrem, symphatiek, grappig, muzikaal. Tunru tilt het vak cabaretier op een hoger plan.

7 mei 2022

Dodenherdenking Nieuwe-Tonge


Het was een mooie herdenking in Nieuwe-Tonge en druk bezocht. De herdenking begon in de kerk waar meerdere sprekers waren. Conny Verolme, dochter van de verzetsheld Jacob Arie Verolme sprak over het verschil dat een persoon kan maken en de hoge prijs die er voor wordt betaald. Hugo Klapmuts vertelde over de ervaringen van zijn vader, als dwangarbeider in Duitsland. De aanwezigen gingen daarna in een stille optocht naar het kerkhof waar bloemen en kransen werden gelegd.


foto: Rowena Evers


5 mei 2022
 

Zoetwater kanaal blijft een kale boel

Water Natuurlijk heeft een ander ideaal beeld. Het zoetwater kanaal tussen Sommelsdijk en Stellendam oogt glad, strak en kaal. Vorig jaar kwam er een kans daar wat aan te doen. In het bestuur van het waterschap Hollandse Delta lag een voorstel om het kanaal te optimaliseren.  Er kwam een toezegging voor een  onderzoek naar de mogelijkheid van een natuurvriendelijke oever. De uitkomst van het onderzoek: het kan, maar we gaan het niet doen.

 Met het besluit om de Haringvliet sluizen op een kier te zetten moesten de inlaten  voor zoet water op Goeree Overflakkee meer naar het oosten worden verplaatst. Om het eiland zo goed mogelijk van zoet water te voorzien kwam er een zoetwater kanaal. Hoewel het nog maar enkele jaren oud is,  was toch weer een investering nodig van enkele miljoenen. Vooral voor automatisering maar ook omdat er oeverafslag was.

 

Het kanaal tussen Sommelsdijk en Stellendam is gelet op de moderne opvattingen over de inrichting van het watersysteem een aanfluiting. Glad, strak en kaal. Nergens een boom, struik  of rietstrook te bekennen. Geen natuurvriendelijke oevers. Inpassing in het landschap was bij de aanleg kennelijk geen item.  De discussie in het algemeen bestuur van het waterschap leverde een toezegging op van het college van dijkgraaf en heemraden: Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om alsnog natuurvriendelijke oevers aan te brengen.
 

Onderzoek

Het onderzoek kwam er en is inmiddels ook afgerond. Met opmerkelijke resultaten. Zo bleek dat het kanaal niet voldeed aan de hydrologische normen van het waterschap. Het is te krap, onvoldoende aanvoer capaciteit. Wonderlijk dat een nieuw kanaal wordt gegraven dat niet aan de eigen eisen voldoet. 
 

Een terrein bezoek met vertegenwoordigers van de Vereniging Natuur en Landschapsbescherming Goeree Overflakkee leerde dat de kades langs het kanaal die door het waterschap verpacht zijn slecht scoren op biodiversiteit en dat er diverse mogelijkheden zijn om langs het kanaal iets te doen voor de natuur.
 

Er was ook een mogelijkheid voor een natuurvriendelijke oever over een lengte van ongeveer 75 meter. Weliswaar beperkt maar toch zeer de moeite waard. Ook nog op eigen grond van het waterschap en dat is uniek. Veel plannen voor natuurvriendelijke oevers gaan niet door omdat er geen grond verworven kan worden.
 

Helaas

Het kan dus, maar het college van dijkgraaf en heemraden besloot desalniettemin om geen natuurvriendelijke oever aan te leggen. Dat laten ze weten in een bestuurlijk informatiebrief. Een gemiste kans vindt Water Natuurlijk. En dat onderzoek? Wel, dat lijkt op het spreekwoordelijke 'Kluitje in het riet'.3 mei 2022

gemeente Goeree-Overflakkee:

Dodenherdenking 4 mei

In Nederland zijn door het hele jaar heen herdenkingen van verschillende groepen oorlogsslachtoffers. Morgen, tijdens de Nationale Herdenking, herdenken we alle slachtoffers samen Oranjeverenigingen, dorpsraden en stichtingen organiseren acht herdenkingsbijeenkomsten op Goeree-Overflakkee. Op de website lees je de programma’s https://bit.ly/3rKyfPF

Op 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als teken van eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept alle inwoners op om de gehele dag de vlag halfstok te hangen (van zonsopgang tot zonsondergang). De vlag die je gebruikt, is de Nederlandse driekleur zonder wimpel.
3 mei 2022

Tea Both stopt weken na de verkiezingen als raadslid

Tea Both-Verhoeven (CDA) stopt als raadslid. Ze heeft dat burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman van Goeree-Overflakkee laten weten.

https://www.ad.nl/voorne-putten/tea-both-stopt-weken-na-de-verkiezingen-als-raadslid-van-goeree-overflakkee~a29d0097/Voorbeeld van kiezersbedrog

Both noemt zelf alle argumenten om op de lijst op een verkiesbare plaats te gaan staan en vervolgens stopt ze er mee omdat het toch wel lastig is om na een wethouderschap in de raad te gaan zitten.
1 mei 2022

Bomen en windmolens


Water Natuurlijk heeft zich de afgelopen jaren met succes ingezet voor bomen. Het waterschap Hollandse Delta gaat nu veel zorgvuldiger om met bomen. Veel bomen zijn ontkomen aan kap en er wordt structureel herplant.  Veel gehoorde reactie bij onze acties voor het behoud van bomen was: Bomen moeten wijken voor windmolens.

 

Algemene opvatting lijkt  te zijn dat windmolen op de vlakte moeten staan. In de volle wind en dat bomen de prestaties van een molen negatief beïnvloeden.  Bij plannen om bomen te kappen wordt dat nooit onomwonden gezegd. Slecht voor het draagvlak waarschijnlijk en we moeten nu eenmaal zo snel mogelijk van de fossiele energie af.
 

Ook bij het waterschap lijkt die opvatting te heersen. De aanplant langs de buitendijk bij Oude Tonge stopt bij de nieuw gebouwde windmolens. Ook onderzoekt het waterschap of voor nog te bouwen molens langs het Volkerak opnieuw bomen gekapt moeten worden.  Het ziet er naar uit dat deze heersende opvatting door de versnipperaar kan.
 

Verbetering prestaties

Onderzoek van de Universiteit van Twente duidt er op dat bomen en andere obstakels in de heersende windrichting bij windmolens de prestaties van een molen zelfs verbeteren.  Over dit onderzoek werd gepubliceerd in het blad Wetenschap van begin dit jaar, onder de titel “Barrières geven windmolens een boost” .  Bomen of andere barrières blijken de wind naar boven te stuwen in de richting van de rotorbladen met als gevolg een rendementsverhoging van wel 10%, aldus dat artikel.
 

Dit zou er voor pleiten om bij windmolens juist extra bomen aan te planten. Twee vliegen in een klap. We wekken meer duurzame energie op en we leggen extra CO2 vast in de bomen.  Water Natuurlijk adviseerde het College van Dijkgraaf en Heemraden om bij de afwegingen voor het kappen en het planten van bomen rekening te houden met het onderzoek van de Universiteit van Twente. Het College zegde dit toe.
 

Meer bomen is een belangrijk speerpunt voor Water Natuurlijk en daar blijven we aan werken.
29 april 2022

Voorgenomen coalitie Goeree-Overflakkee

VKGO, SGP, CDA en PvdA willen coalitie vormen op Goeree-Overflakkee Kort na de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee nam de grootste partij, Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO), het voortouw in de coalitievorming. Ruim een maand later maken VKGO, SGP, CDA en PvdA na diverse besprekingen bekend dat zij de intentie hebben een coalitie te vormen. Momenteel zijn de vier partijen in gesprek over de inhoud van een coalitieprogramma.

Reactie Schrijfbedrijf Evers van der Waart: opmerkelijk dat een socialistische partij gaat samenwerken met een partij die openlijk vrouwen en homoseksuelen discriminineert. 
29 april 2022

Nederlands Dagblad: 

Discriminatie vrouwen in de kerk gaat door

Een ruime meerderheid van de synode ziet in ieder geval geen ruimte voor vrouwelijke ambtsdragers. Op gemeenten die al voor de synode uit besloten om vrouwen toe te laten tot de ambten wordt een stevig appel gedaan om zich te conformeren aan het landelijke besluit. Opvallend is dat het geluid van vrouwen niet is gehoord.


https://tinyurl.com/yz3z6c4s28 april 2022

Gemeente haalt overbodige obstakels en verkeersborden weg

 

In de afgelopen decennia zijn er op Goeree-Overflakkee de nodige obstakels geplaatst. Denk daarbij aan diamantkoppalen, stenenpalen, hondenpoeppalen, schrikhekken en verkeersborden. Sommige obstakels hebben inmiddels geen functie meer of zijn flink verouderd. Dit zorgt in sommige situaties voor een rommelig straatbeeld. Eén van de redenen voor de gemeente om de komende jaren overbodige obstakels weg te halen (saneren) en een nieuwe richtlijn vast te stellen voor het plaatsen van nieuwe obstakels.
 

De openbare ruimte wordt door het saneren van overbodige obstakels van betere kwaliteit. Het straatbeeld wordt rustiger. Daarnaast komt de sanering van overbodige verkeersborden ook de verkeersveiligheid ten goede. Te veel onduidelijke borden kan leiden tot onzeker rijdgedrag en onoverzichtelijke situaties. Daar komt bij dat er rond obstakels onkruid groeit. Dit vraagt veel tijd van de buitendienst om het weer netjes te krijgen. Met het weghalen van overbodige obstakels kan deze tijd weer in andere projecten gestoken worden. Zo wordt er efficiënter gewerkt en worden kosten bespaard.

 

Uit een inventarisatie van de kern van Nieuwe-Tonge bleek dat er behoorlijk wat obstakels en verkeersborden overbodig waren. In deze kern en een aantal andere kernen op de oostkant van het eiland is inmiddels een start gemaakt om deze te verwijderen.

 

Het weghalen van overbodige obstakels en verkeersborden

De komende jaren worden de overbodige obstakels (circa 4.150 stuks) en overbodige verkeersborden (circa 1.875 stuks) op Goeree-Overflakkee verwijderd. Ook wordt in de gehele gemeente gewerkt volgens de nieuwe richtlijnen voor het plaatsen van obstakels en verkeersborden. Zo wil de gemeente het straatbeeld ook in de toekomst netjes houden en voorkomen dat er bij realisatie van nieuwe werken en renovatie van bestaande werken te veel obstakels worden geplaatst.

 

Inwoners zullen weinig overlast ervaren van de sanering van obstakels. Het project wordt uitgevoerd door de buitendienst van de gemeente, over een periode van minimaal vijf jaar. Er wordt ‘werk met werk gemaakt’. Als er door de buitendienst in een bepaald gebied werkzaamheden plaatsvinden, wordt de sanering van overbodige obstakels hierbij meteen meegenomen.
26 april 2022

Indrukwekkend afscheid van Johan de Vos

Familie, vrienden, collega's van de politie, collega's van het openbaar bestuur en vele anderen kwamen samen in het Prieel van de Staver voor het afscheid van Johan de Vos. Vorige week kreeg De Vos een koninklijke onderscheiding voor zijn raadswerk. Hij overleed op 19 april 2022, één dag voor zijn 64ste verjaardag. 


De kist werd door collega's gedragen (foto: Maria Evers)

De Vos was 42 jaar bij de politie maakte de 25 jaar vol bij de ME  Hij werd politiek betrokken en uiteindelijk zelfs fractievoorzitter van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee, dat de afgelopen verkiezingen won. Na de plechtigheid ging de stoet lopend onder politiebegeleiding naar de begraafplaats in Sommelsdijk voor de laatste rustplaats van Johan de Vos. 

26 april 2022

 

Het regent tien Lintjes op Goeree-Overflakkee

 

Tien inwoners van Goeree-Overflakkee werden op dinsdag 26 april verrast met een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte op diverse locaties binnen de gemeente de lintjes uit. Negen inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
 Onderstaande gedecoreerden waren blij verrast met het bezoek van de burgemeester.

 

Cora Franzen-van Liere uit Dirksland – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Franzen is al 54 jaar nauw betrokken bij de Exoduskerk in Sommelsdijk. In diverse perioden bekleedde zij functies van ouderling en wijkouderling en betekent zij veel op het gebied van pastoraat, diaconaat en de jeugd. Van 1974 tot 2018 was zij bestuurslid en vrijwilliger bij het Rode Kruis en van 1985 tot 2005 was zij bestuurslid, jurylid en trainer van jeugd bij Zwemvereniging De Gooye in Dirksland. Daarnaast vervulde mevrouw Franzen van 2012 tot 2022 de functies van bestuurslid, secretaresse en penningmeester bij Serviceflat Vroonlande in Dirksland. Sinds 2019 is zij ook vrijwilliger bij Schuldhulpmaatje.

 

Laura Jordaan-de Wit uit Middelharnis – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1980 tot op heden is mevrouw Jordaan mantelzorger. Dochter Mirjam heeft een beperking en woonde tot haar 25e jaar thuis, daarna op woonzorglocaties van Sjaloomzorg. Ook vanaf die tijd is mevrouw Jordaan intensief betrokken bij de dagelijkse zorg van Mirjam. Daarnaast vervult zij sinds 2008 de functies van bestuurslid, secretaresse en penningmeester bij LPR - Commissie aangepaste kerkdiensten voor mensen met een beperking. Ook is zij sinds 2014 secretaresse bij het bestuur van Lokale Medezeggenschapsraad Sjaloomzorg.

 

Tonnie Kagchelland-Hellemons uit Oude-Tonge – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1987, een periode van 35 jaar, vervult mevrouw Kagchelland de functies van secretaresse en vrijwilliger bij de Rooms-Katholieke Vrouwenbond in Oude-Tonge. Ook is zij vanaf 2004 vrijwilliger en bestuurslid Unie van Vrijwilligers bij Ebbe en Vloed in Oude-Tonge. Daar verzorgt zij de administratie, activiteiten, sponsoring, kerstmarkt, voorjaarsmarkt en begeleiding busritjes. Daarnaast is mevrouw Kagchelland sinds 2006 bestuurslid en coördinator afdeling activiteiten bij Zonnebloem van de afdeling Goeree-Overflakkee.

 

Jaap Mackloet uit Middelharnis – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Op kerkelijk gebied betekent de heer Mackloet veel voor de Hervormde Gemeente Stad aan ‘t Haringvliet. Vanaf 1994 bekleedt hij de functie van diaken. Daarnaast was hij van 2001 tot 2012 ouderling kerk rentmeester. Hij begeleidde toen onder andere de vernieuwing van het dak van de monumentale dorpskerk. Ook verrichtte hij veel taken als ouderling in de periode van 2013 tot eind 2020. 

 

Henk de Munck uit Dirksland – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bij de Hervormde Gemeente Middelharnis vervulde de heer De Munck diverse functies in de jaren van 1978 tot 2021. Hij was notabel en maakte deelt uit van de kerkenraad, catechese, jeugdwerk en zondagschool. Daarnaast was hij bestuurslid bij de Groen van Prinstererschool in Middelharnis, van 1988 tot 2002. Heden is de heer De Munck sinds 2013 penningmeester bij Stichting Vrienden van Sjaloomzorg en sinds 2017 vrijwilliger bij Kringloopwinkel Woord en Daad in Middelharnis.

 

Adri Robijn uit Sommelsdijk – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Robijn vervulde de functie twee termijnen, van 1985 tot 1996 en van 2002 tot 2010, de functie bij diaken bij de Hervormde Gemeente Sommelsdijk, en maakte van 1996 en 2002 ook onderdeel uit van het college van notabelen. Namens de kerkelijke gemeente is hij sinds 2008 betrokken bij projectondersteuning medemens in Oekraïne waar hij zich inzet voor financiële ondersteuning en jaarlijkse bezoeken. Ook in eigen regio zorgt hij voor de financiële administratie en voor vervoer ziekenhuisbezoeken. Daarnaast betekende de heer Robijn veel als bestuurslid bij Stichting Hervormd Diaconale Gezondheidszorg Goeree-Overflakkee in de periode van 1985 tot 2004. Ook maakte hij zich zeer verdienstelijk als lid Raad van Toezicht bij CuraMare, 2004 tot 2008. Sinds 2010 is de heer Robijn voorzitter Raad van Toezicht en penningmeester Voorzieningenfonds bij Stichting Palliatieve Zorg Calando. Bij Stichting Hulp Oost Europa vervult hij de functie van penningmeester sinds 2019, waar hij ook een eerste aanspreekpunt is bij voorbereidende en uitvoerende activiteiten van commissies.

 

Maria Timmer-Blok uit Nieuwe-Tonge – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1992 is mevrouw Timmer coördinator collectanten Nieuwe-Tonge voor het Longfonds en ook is zij wijkhoofd en collectant voor KWF Kankerbestrijding afdeling Nieuwe-Tonge. Tevens collecteerde en coördineerde zij collecten voor Roparun Goeree-Overflakkee in de jaren 2012 tot 2018. Sinds 1968 is zij betrokken bij Gymnastiekvereniging SSS Nieuwe-Tonge, als lid, bestuurslid en lesgeven. 40 jaar was zij penningmeester en nu is zij algemeen bestuurslid. Ook was mevrouw Timmer van 2000 tot 2008 penningmeester en vrijwilliger bij Schakelunit. Sinds 2003 is zij vrijwilliger maaltijdbezorger Tafeltje Dekje bij CuraMare Bestenwaerd. In de periode van 2006 tot 2016 vervulde zij de functies van penningmeester en vrijwilliger bij Unie Van Vrijwilligers Goeree-Overflakkee en organisator Wandelmars Nieuwe-Tonge i.s.m. de wijkgroep. Vanaf 2008 zet zij zich in als penningmeester bij Bowlingclub "De Plussers" Middelharnis. Daarnaast was zij van 2009 tot 2013 vrijwilliger bij Stichting Palliatieve Zorg Hospice Calando. Bij Gemengde Zangvereniging Apollo Nieuwe-Tonge bekleedt zij sinds 2017 de functies van secretaris en algemeen bestuurslid.

 

Janna Wolfert uit Goedereede – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1979 tot 1990 was mevrouw Wolfert vrijwilliger bij Hervormde Gemeente Goedereede, waar zij meewerkte aan de muzikale ontwikkeling en werkgroep Verenigingsraad. Van 1981 tot 2005 stond zij als dirigent voor het Goerees Kinderkoor. Sinds 2016 is zij collectant voor Hervormde Gemeente Goedereede. Daarnaast vervult zij sinds 1980 ondersteunende en verzorgende taken van mantelzorg. Mevrouw Wolfert ontwikkelde zich in haar dagelijkse functie bij Vereniging tot Stichting en instandhouding Christelijk Onderwijs, en later Stichting Kindwijs, tot deskundig specialist zorg en coach van kinderen en collega’s.   

 

Kitty Zuidijk-van der Vliet uit Den Bommel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Zuidijk zette zich diverse perioden bij meerdere scholen in Den Bommel als hulpmoeder. Van 1981 tot 1986 bij Peuterspeelzaal De Rakkertjes, van 1985 tot 1999 bij basisschool Prins Maurits, later Ollie B. Bommel en van 1997 tot 1999 bij Kleuterschool Bommelijntje. Daarnaast was zij van 1981 tot 1999 redactielid van schoolkrant Bommelbode.

Ook is zij betrokken bij de creatieve activiteiten voor jong en oud van Samen Werken Organiseren in Den Bommel, waar zij sinds 1991 de functie van voorzitter bekleedt.

 

Huib Wolfert uit Den Bommel – Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Wolfert is een boegbeeld voor Voetbal Vereniging Den Bommel. Sinds 1987 vervulde hij veel functies voor de voetbalvereniging. Zowel voor de jeugd als de senioren zet de heer Wolfert zich met veel enthousiasme in. De vervulde functies zijn bestuurslid, wedstrijdsecretaris voor jeugd en senioren, jeugdleider en -coördinator, scheidsrechtercoördinator, secretaris jeugd, coördinator commissie onderhoud gebouwen en terreinen, consul van velden, organisator bedrijvensponsortoernooi, organisator acties ten behoeve van de jeugd. Momenteel vervult hij nog de taken van verenigingsscheidsrechter en assistent scheidsrechter bij het eerste elftal.
26 april 2022

Kwaliteitsimpuls Oudeland van Strijen

Waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer werken samen aan het verbeteren van de waterhuishouding in het natuurgebied Oudeland van Strijen. Een integrale aanpak van maatregelen van beide partijen zal leiden tot een aanzienlijke verbetering van de leefomgeving van weidevogels. Vanmiddag deden Simone Steendijk, secretaris-directeur van het waterschap en Sandra den Adel, provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuidwestelijke Delta samen de aftrap.


Impuls voor waterkwaliteit In het Oudeland van Strijen is sprake van een te laag waterpeil wat leidt tot te droge leefomstandigheden voor weidevogels. De hoeveelheid water in het gebied is van groot belang voor weidevogelsoorten zoals de kievit en grutto. Deze vogels verblijven graag rondom plassen en nattige slikkige delen van het weiland omdat daar veel insecten zijn. Voeding is belangrijk voor vogels en nodig om hun jongen te voeden en groot te brengen. Als de grond te droog is, is de ondergrond te hard en komen ze er met hun snavel niet doorheen. Waterpeil Met de huidige inrichting kan het water in de sloten niet op het juiste peil worden gebracht. In de meeste peilvakken van het natuurgebied Oudeland van Strijen moet het water gedurende het weidevogelseizoen kunnen fluctueren tussen een peil van -2,35 m NAP en -2,00 m NAP. Met het sturen tussen deze peilen ontstaan andere plas-dras situaties evenals een optimale grondwaterstand en watervoerende greppels tijdens het weidevogelseizoen. Het natter maken zorgt ook voor minder afbraak van de veenbodem. Hierdoor zakt het maaiveld minder snel en komt er minder CO2 vrij uit de bodem. Voor het oppervlaktewater is belangrijk dat er minder voedingsstoffen vrijkomen door verminderende veenafbraak. De waterkwaliteit in het gebied en in de stroomafwaarts gelegen verbeteren hierdoor.


Vanwege het positieve effect op de waterkwaliteit is de realisatie van het project ook als een KRW-maatregel opgenomen in het Stroomgebiedsbeheerplan-3. De Kaderrichtlijn Water is Europese regelgeving en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater in Europa te waarborgen. Oudeland van Strijen Het natuurgebied Oudeland van Strijen, 500 hectare groot, is een geliefd terrein voor vele wintergasten zoals de dwerggans en weidevogels zoals de grutto en kievit. Het Natura 2000- gebied Oudeland van Strijen is als speciale beschermingszone aangewezen in het kader van de Vogelrichtlijn. In het natuurgebied zijn door de jaren heen de omstandigheden voor weidevogels verslechterd.


Met de extra maatregelen, het aanpassen van de waterpeilstanden en het beter kunnen toepassen van het mozaïekbeheer beschikken de vogels straks over voldoende en schoon water en zijn meer regenwormen en andere bodemorganismen beschikbaar voor de weidevogels. Werkzaamheden Ín het gebied wordt de inlaatcapaciteit vergroot en stuwen, duikers, kades en watergangen aangelegd en geoptimaliseerd om het gewenste waterpeilbeheer mogelijk te maken. Door deze waterhuishoudkundige en infrastructurele werkzaamheden wordt het natuurgebied de komende jaren verbeterd. De werkzaamheden worden de komende jaren (2022 – 2025) in de periode van half augustus tot en met oktober uitgevoerd. Tijdens het broedseizoen en in de winter zijn er geen werkzaamheden.


Subsidie Dit project is een samenwerkingsverband tussen waterschap Hollandse Delta en Staatsbosbeheer en wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap van de provincie Zuid-Holland. De SKNL-subsidie is aangevraagd voor het verbeteren van de waterhuishouding en het beter kunnen toepassen van mozaïekbeheer. Dit betekent dat er sprake is van verschillende vegetatiehoogten op de percelen. Om het mozaïekbeheer nog beter te kunnen toepassen, worden de komende jaren ook kleinschalige infrastructurele aanpassingen in het Oudeland van Strijen gerealiseerd. Meer informatie over de kwaliteitsimpuls is te vinden op www.wshd.nl/oudelandvanstrijen.25 april 2022

Kinderboerderij Hernesseroord en Zuidwester tekenen overeenkomst

Op maandag 25 april tekenden Mark-Jan Koldijk, voorzitter van stichting kinderboerderij Hernesseroord en Bianca Meulenbroek-Hoitzing regiomanager bij Zuidwester een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan de nieuwe afspraken gericht op een toekomstbestendige en duurzame samenwerking van beide stichtingen. Daarbij is het uitgangspunt dat dat de speeltuin en de kinderboerderij de Blije wei een grote toegevoegde waarde hebben voor de cliënten en de  omgeving en deze nadrukkelijk behouden moet blijven.Bij de nieuwe samenwerkingsafspraken is uitgegaan van elkaars kracht, namelijk:

Stichting Kinderboerderij heeft lokaal een goede bekendheid en speelt als fondsenwerver en ontwikkelaar van het gebied een succesvolle rol tussen Zuidwester en de lokale bevolking.

Zuidwester is vooral gericht op het creëren van dagbestedingsmogelijkheden bij de Blije wei voor haar cliënten.

 

Mark-Jan Koldijk: “Op basis van deze afspraken hebben wij onze statuten aangepast. Met ingang van 1 januari 2022 is ons doel “Het adviseren, promoten, stimuleren en het werven van middelen ten behoeve van het spelen, leren en ontmoeten in de kinderboerderij en de speeltuin de Blije wei op Hernesseroord.” Bianca Meulenbroek: “We verheugen ons de komende jaren op een prettige samenwerking, waarin we samen een nog mooiere kinderboerderij en speeltuin realiseren voor onze cliënten en de lokale bevolking.”


Stichting kinderboerderij Hernesseroord
De Stichting Kinderboerderij Hernesseroord is in 1979 opgericht met als doel ‘het stichten en exploiteren van een kinderboerderij, ter bevordering van de contacten tussen de cliënten van Hernesseroord enerzijds en de bevolking van Goeree-Overflakkee anderzijds’. Hier is in 2013 de ontwikkeling van de speeltuin met een gelijke doelstelling aan toegevoegd. Het realiseren van de eerste fase van de Kinderboerderij en Speeltuin de Blije wei is afgerond in 2019. Maar de wens van Stichting Kinderboerderij en Zuidwester is groter. Door Zeelenberg architectuur is een prachtig ontwerp gemaakt. Stichting Kinderboerderij houdt zich bezig met het werven van de fondsen om deze mooie plek ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.
25 april 2022
 

Start mobility hub pilot bij Buitenhaven in Stellendam


Gemeente Goeree-Overflakkee en provincie Zuid-Holland zijn zaterdag 23 april gestart met een mobility hub pilot. De pilot, die na afgelopen weekend nóg drie weekenden (zaterdag en zondag) plaatsvindt, heeft als doel om met name de dagrecreanten van buiten het eiland te verleiden de auto te laten staan.De laatste kilometers naar de eindbestemming legt men vanaf dat moment af met een (elektrische) fiets of bakfiets. De goede samenwerking tussen gemeente, provincie Zuid-Holland en een aantal commerciële partijen maakt deze pilot mogelijk. De parkeerplaats aan de Meester Snijderweg bij de Buitenhaven in Stellendam is gekozen als pilotlocatie.

 

Goeree-Overflakkee trekt als schoon eiland van zon, zee, rust en ruimte jaarlijks een groot aantal toeristen. Toeristen die genieten van de prachtige natuur en de faciliteiten die het eiland allemaal biedt. Om het eiland ook in de toekomst zijn natuurpracht te laten behouden is duurzaam, schoon vervoer op Goeree-Overflakkee een steeds groter aandachtspunt. Voor de gemeente, ondernemers, inwoners én bezoekers.

 

Volle wegen

Goeree-Overflakkee kent met name in de maanden april tot en met oktober een grote toestroom aan (dag)toeristen. Op mooie (strand)dagen lopen de wegen vaak vol met autoverkeer. Uitstapjes om het eiland Goeree-Overflakkee van west naar oost te ontdekken gebeuren ook meestal per auto. Dit alles zorgt voor een groeiend aantal onveilige situaties. Daarnaast is de extra druk op het wegennetwerk een belangrijke oorzaak van de serieus stijgende CO₂-uitstoot op Goeree-Overflakkee.

 

Mobility Hub Stellendam

De overgang naar schonere vervoersmiddelen voor toeristen op Goeree-Overflakkee krijgt haar eerste gezicht door het organiseren van een mobility hub pilot in Stellendam. Bij de Buitenhaven kan men als gebruiker tijdens deze pilot de auto veilig parkeren en op een eenvoudige, laagdrempelige manier een (elektrische) fiets of bakfiets huren. Vanaf die locatie legt men op een fijne, gezonde én duurzame manier de ‘last miles’ af richting bijvoorbeeld het prachtige Noordzeestrand of de historische binnenstad van Goedereede.

De gebruiker kan er ook voor kiezen om te beginnen aan een verkenningstocht over het eiland en zo prachtige dorpen als Middelharnis, Herkingen en Oude-Tonge ontdekken. Stichter van meerdere landelijke duurzaamheidsinitiatieven en lid van de mobility hub projectgroep Laurens Tuinhout zegt er het volgende over: “Goed en fijn om te zien dat de lokale betrokkenheid groot is. Zo voorziet De Bever Verhuur uit Ouddorp ons van de nodige fietsen. Zij zien, net als wij, het nut en de noodzaak in van een pilot als deze. Het eerste weekend hadden we de nodige aanloop, waarbij de nieuwsgierigheid groot was. Dit stemt me positief! De door ons uitgerolde online campagnes via onder meer Facebook en gratis navigatie app Waze om mensen last minute een duurzaam vervoersalternatief te bieden hebben hieraan bijgedragen. Het is aan ons om de komende weken te schaven aan het concept, zodat nog meer mensen de weg naar de mobility hub weten te vinden en de fiets pakken.”

 

Doel van de pilot

De inzichten die deze mobility hub pilot in Stellendam geeft worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van een visie op duurzame mobiliteit. Op die manier wordt er toegewerkt naar toerisme dat in harmonie is met de veiligheid, de natuur, het milieu en de inwoners. 

 

Data, tijden en reserveren

De mobility hub pop-up unit bij de pilotlocatie in Stellendam is geopend op zaterdag en zondag.

 

Openingstijden: 11.00 – 19.00 uur.

 

- Zaterdag 7 en zondag 8 mei

- Zaterdag 14 en zondag 15 mei

- Zaterdag 21 en zondag 22 mei

 

Bij slecht weer is de mobility hub pop-up unit niet geopend, waardoor weekenden kunnen verschuiven. De kans bestaat daarom dat de pilot doorloopt tot en met het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 juni.

 

De meest actuele informatie over data, openingstijden en het reserveren van een (elektrische) fiets of bakfiets kan gevonden worden op de website van gemeente Goeree-Overflakkee: www.goeree-overflakkee.nl/mobilityhub.

25 april 2022


TROUW:

Nederlandse uitvinding zou energietransitie weleens rap kunnen versnellen


Fabriekswarmte naar woningen verplaatsen, niet via warm water in pijpleidingen maar via zout en vrachtauto's. Klinkt omslachtig, maar Eindhovense onderzoekers denken dat dit weleens de sleutel voor de energietransitie kan worden.

https://tinyurl.com/4kr44s72
25 april 2022

Wijziging openingstijden Milieustraten Goeree-Overflakkee

Ter verbetering van de dienstverlening worden met ingang van 1 mei 2022 de openingstijden van de milieustraten aangepast. Mede door de nieuwe openingstijden kan de RAD over de dag verdeeld meer bezoekers ontvangen.


Op 1 mei 2022 gelden nieuwe openingstijden voor de milieustraten in Goedereede en Middelharnis. De middagsluitingen op de milieustraat in Middelharnis komen te vervallen en de milieustraten zijn op zaterdagen langer open.

De nieuwe openingstijden zijn als volgt:

 

Milieustraat Middelharnis

Milieustraat Goedereede

Maandag

gesloten

gesloten

Dinsdag

8.00 uur – 16.00 uur

gesloten

Woensdag

8.00 uur – 16.00 uur

13.00 uur – 16.00 uur

Donderdag

8.00 uur – 16.00 uur

gesloten

Vrijdag

8.00 uur – 16.00 uur

gesloten

Zaterdag

8.00 uur – 13.30 uur

8.00 uur – 13.30 uur

Zondag

gesloten

gesloten

 

Afsprakensysteem blijft van toepassing
De milieustraten blijven vooralsnog alleen op afspraak toegankelijk. Met het afsprakensysteem worden piekmomenten en lange wachttijden voorkomen. Het is mogelijk om op de dag zelf uw bezoek te reserveren, mits er nog plekken vrij zijn. Wanneer u een voertuig heeft gehuurd of met verhuizing zit, is het dus mogelijk om last-minute extra afspraken te maken.

Een bezoek aan de milieustraat is maximaal  2 weken vooruit te plannen. Nadat u een bezoek hebt gereserveerd ontvangt u digitaal een bevestiging.

 • Een bezoek zonder reservering is helaas niet mogelijk.
 • Reserveren kan uitsluitend via www.radbv.nl of via de RAD app.
 • Geen toegang tot internet? Vraag vrienden, familie of buren om te helpen.
 • Kom op tijd naar de milieustraat.
 • Neem voor de zekerheid de bevestiging en persoonlijke legitimatie (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee.
 • Gebruik uw eigen milieupas voor de milieustraat.
 • Tip! Download de RAD app om makkelijker een afspraak te maken.
 • Lukt het niet om een afspraak te maken? Neem dan contact op met de RAD via 0186 57 25 86 of mail naar [email protected]


 24 april 2022

Schotejil zwemt solide Finalewedstrijd in landelijke competitie

 

Zwemclub De Schotejil uit Middelharnis heeft zaterdag 23 april de 5e en tevens laatste wedstrijd van de Nationale Zwemcompetitie gezwommen. Opnieuw werd een verrassend sterke wedstrijd gezwommen, waarin op nagenoeg alle voor de puntentelling belangrijke programma’s persoonlijke records werden gezwommen. In een aantal gevallen werden zelfs verbeteringen gerealiseerd van 10 seconden en meer.

Voorafgaand op deze laatste wedstrijd stond De Schotejil op de 5e plaats in de A-klasse, een landelijke poule met ca. 70 zwemverenigingen. Gezien de thans gerealiseerde tijden wordt wederom met spanning uitgezien naar de eindklassering, want de verschillen bedragen soms slechts enkele seconden. In de loop van de week zal de eindklassering door de KNZB worden gepubliceerd.

 

In Papendrecht werd gezwommen met De Wiekslag uit Alblasserdam, De Geul uit Papendrecht en Poseidon’56 uit Ridderkerk. De 35 afgereisde Schotejillers waren goed voor ca. 50 persoonlijke records, waaronder clubrecords voor Lieske Zijlstra op 100m vlinderslag (1.06.99) en voor twee gemengde estafettes, te weten bij de junioren 4x100m vrij (4.14.59) en bij de senioren 4x100m wisselslag (4.19.83). Er werden verder ca. 25 ereplaatsen gerealiseerd, waaronder de volle winst op alle vier gezwommen estafettes.

 

Winnende persoonlijke tijden bij de senioren waren er voor Lieske Zijlstra op 100m vlinderslag (1.06.99) en voor Lyke Buscop op 100m wisselslag (1.10.11) bij meisjes-jeugd. Bij de meisjes-junioren werd Meyke van Nimwegen winnares van zowel 200m rugslag (2.27.34) als 50m vrij (29.48). Famke Franzen won bij de jongste junioren-categorie overtuigend de 200m vrij (2.35.94). Bij de jongens-junioren zwom Laurens Kalle eveneens naar het goud op zowel 200m rugslag (2.25.62) als 50m vrij (25.95).

 

Verdere ereplaatsen waren er verder voor Lotte Middelbos op 100m vlinderslag en 50m vrij, evenals voor Manon Middelbos op 50m vrij. Eva v.d. Slik, Aisha Nobels en Christian Kalle wonnen medailles op 100m vlinderslag, waarbij Aisha Nobels en Christian Kalle bovendien op 100m wisselslag succesvol waren. Op 50m schoolslag waren er medailles voor Famke Franzen (opnieuw) en Abya Buscop, waarbij voor Abya Buscop ook op 200m vrij. Dominique Overduin viel in de prijzen op 200m rugslag en 50m vrij. Eva Jongejan zwom naar ereplaatsen bij de allerjongsten op 25m schoolslag en 50m rugslag.

 

Uitslag via Webkalender, zie: https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/webkalender/wedstrijd/22555/

Landelijke klassering in A-klasse:  https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/zwemmen/competitiewedstrijden/nationale_zwemcompetitie/tussenstanden/competitieoverzicht/1000001259/a_klasse/

 

 23 april 2022

 ‘Door Oekraïne nog actueler’

Heel Goeree-Overflakkee moet van deze wethouder van fossiele brandstof af

Een rijdend zonnepark op het erf van een agrariër, windmolens zover het oog kan zien; Goeree-Overflakkee wil dolgraag bekendstaan als de voorloper op het gebied van duurzaamheid. Zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn is het doel van de gemeente, maar de route daarnaartoe? Die is hobbelig en vol kronkelwegen. 

https://www.ad.nl/voorne-putten/heel-goeree-overflakkee-moet-van-deze-wethouder-van-fossiele-brandstof-af-door-oekraine-nog-actueler~a6c45cfe/
22 april 2022
 

The Pollinators roepen heel Nederland op om te gaan bij-voeren

 

Voedselbanken voor Bijen opent deuren in Nieuwe-Tonge

 

Bestuivende soorten zoals bijen en vlinders hebben niet genoeg te eten en daarom openen The Pollinators dit jaar voor de vijfde maal de Voedselbanken voor Bijen. Iedereen kan daar gratis bloemzaad ophalen. Op 22 april - Nationale Zaaidag – zaait heel Nederland in tuinen, op balkons en in de openbare ruimte. De meer dan 15 verschillende soorten bloemen die daaruit voortkomen zijn een welkome versnapering voor hongerige bijen.

 1500 particulieren hebben zich omgeschoold tot Voedselbank voor Bijen. Zij worden bevoorraad met zakjes bijvriendelijk bloemzaad. Vanaf 1 april kun je bij een Voedselbank voor Bijen terecht voor je eigen voorraadje krachtvoer voor bijen. Via de website voerdebijbij.nl vind je de dichtstbijzijnde Voedselbank voor Bijen. Zo ook bij ons in Nieuwe-Tonge. Daar kun je gelijk contact opnemen om langs te gaan. Haal daar je zaad en help met bij-voeren op 22 april Nationale Zaaidag.

 

De campagne wordt mogelijk gemaakt door organisaties die zich hebben aangesloten bij de Nationale Zaaicoalitie, waaronder Natuurhuisje.nl, de Bijenkorf, Pukka Thee, Heijmans en Everday.

Dankzij hen en vele andere bedrijven kunnen The Pollinators gratis bloemzaad verstrekken en kan iedereen meezaaien voor bijen.

 

Over The Pollinators

 

The Pollinators zetten zich al jaren in voor meer voedsel voor bestuivers en meer biodiversiteit. Bestuivende insecten zijn cruciaal voor gezonde ecosystemen en daarom willen we zo veel mogelijk mensen betrekken bij het beschermen van deze kleine maar belangrijke wezens.

 

Bestuivende soorten hebben het erg moeilijk. En dat terwijl ze onmisbaar zijn in onze voedselketen: meer dan 70% van ons voedsel is afhankelijk van de bestuiving door bijen en aanverwante insecten. Hoog tijd om ze een handje te helpen dus. En dat kan! Door te zorgen voor een constant aanbod van voedsel zijn ze beter in staat te overleven. Het zaaien van bloemen helpt de bijen dus direct.

 

www.voerdebijbij.nl

22 april 2022

Deltawind deelt met de omgeving  

Coöperatie Deltawind is van de lokale bevolking. Uitgangspunt is dat ook inwoners van Goeree-Overflakkee mee profiteren van de inkomsten uit onze windprojecten. In de afgelopen maanden is er dan ook op diverse manieren gedeeld en hebben lokale initiatieven een steuntje in de rug ontvangen.

 


Het vernieuwde groene speelplein bij RKB De Nobelaer in Oude-Tonge is inmiddels in gebruik genomen. Het speelplein is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit Windfonds Krammer.De Coöperatie is opgericht door en voor de lokale bevolking met als doel om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken in eigendom van de lokale bevolking. Ieder jaar ontvangen leden, die gezamenlijk in het bezit zijn van bijna € 6,5 miljoen aan Obligaties Deltawind, rente over hun obligaties. Die rente wordt gebaseerd op de Windex (hoe hard waait het in een jaar). In 2021 kwam het rente percentage uit op
4,9 %. In dit jaar heeft Deltawind in totaal ruim € 314.000 aan rente uitgekeerd aan haar ruim 2.350 leden. 

 

Obligaties Windpark Battenoert
Ook voor Windpark Battenoert, 100% eigendom van de coöperatie, zijn obligaties uitgegeven en wordt ieder jaar rente uitbetaald aan de obligatiehouders. In 2015 is voor bijna € 1 miljoen aan obligaties verkocht aan leden en inwoners van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. Obligatiehouders ontvangen ieder jaar 4,5% rente over hun investering. In 2021 is in totaal ruim € 42.000 aan rente uitgekeerd.

 

Windfonds Battenoert
Windpark Battenoert stond er al voordat er een windfonds was. Daarom heeft het windpark een eigen fonds. De omgeving heeft in 2015 zelf bepaald hoe de bijdrage wordt verdeeld over enerzijds omwonenden en anderzijds de dorpsraden van Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge. Omwonenden binnen 1.500 meter van het windpark ontvangen een vaste vergoeding en de dorpsraden van beide dorpen delen het overige deel. De bijdrage wordt gebaseerd op de energieproductie. Per geproduceerde MWh gaat het om € 0,35.

 

Windpark Battenoert produceerde in 2021 in totaal 33.300 MWh aan schone energie, waardoor over dat jaar ruim € 11.000 is afgedragen.

Na afdracht aan de omwonenden resteert er ruim € 4.400 voor Dorpsraad Nieuwe-Tonge en € 2.200 voor Dorpsraad Oude-Tonge. Dorpsraad Nieuwe-Tonge gebruikt de bijdrage van dit jaar voor het opnieuw vullen van de plantenbakken aan de lantaarnpalen in het dorp. Als er nog geld resteert gaan ze de plantenbakken aan nog meer lantaarnpalen hangen. Het geeft het dorp een kleurrijke uitstraling. De dorpsraad van Oude-Tonge heeft een nieuwe bestemming voor de bijdrage van dit jaar nog in overweging. 

 

Windfonds Krammer
Ook Windpark Krammer, waar Deltawind 30% eigenaar van is, heeft een Windfonds. Van elke opgewekte MWh aan elektriciteit wordt door het windpark € 0,50 afgedragen. Via het Windfonds Krammer komt zo jaarlijks circa € 90.000 beschikbaar voor duurzame projecten uit de regio. Daarnaast wordt er nog circa € 60.000 rechtstreeks uitbetaald aan omwonenden, in de vorm van een eenmalige tegemoetkoming in zonnepanelen of een jaarlijkse bijdrage in de (groene) energierekening.

Verenigingen of organisaties uit de omgeving van Windpark Krammer kunnen voor een financiële bijdrage aan hun duurzame project een aanvraag indienen bij het Windfonds Windpark Krammer. Meer informatie hierover: https://www.windparkkrammer.nl/windfonds/


Windfonds Goeree-Overflakkee
Het Windfonds Goeree-Overflakkee is opgericht op initiatief van Deltawind en Eneco, en wordt gevuld samen met alle andere ontwikkelaars op Goeree-Overflakkee. De totale afdracht staat vast en geldt voor alle nieuwe windparken: € 0,50 per geproduceerde MWh gedurende 20 jaar. Op dit moment zijn nog niet alle windparken operationeel. In de loop van 2021 zijn twee nieuwe windparken waar Deltawind bij betrokken is, gaan produceren. Het betreft Windparken Suyderlandt en Blaakweg, waar Deltawind 50% eigenaar is. De eerste beperkte afdrachten aan windfonds Goeree-Overflakkee hebben plaatsgevonden. In 2022 volgt nog Windpark De Plaet. Wanneer alle nieuwe windparken van de ontwikkelaars draaien is de verwachte opbrengst circa € 230.000 per jaar. Ook hier wordt eerst rechtstreeks aan omwonenden afgedragen. Het resterende deel is bestemd voor duurzame projecten op Goeree-Overflakkee binnen een straal van 3,5 km van de windparken, op basis van projectvoorstellen. Meer informatie is te vinden op www.windfondsgo.nl .

 


21 april 2022
 

Goeree-Overflakkee start met logeerzorg pilot om mantelzorgers te ontlasten

 

Gemeente Goeree-Overflakkee biedt sinds begin 2022 op vier locaties op Goeree-Overflakkee en één in Middelburg geplande logeerzorg aan. Het gaat hier om een pilot. De gemeente heeft daarvoor tijdelijke contracten afgesloten met de zorgorganisaties CuraMare, Eleos, Zorgthuys en Sjaloom Zorg. De pilot loopt tot en met 31 december 2023.

 

Goeree-Overflakkee kent een bovengemiddelde vergrijzing. Mensen wonen langer thuis waardoor er een groeiende hulpvraag is. Dit betekent dat de druk op mantelzorgers de komende jaren verder toeneemt. Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers de zorg voor hun naaste volhouden, organiseert de gemeente samen met zorgorganisaties op het eiland logeerzorg. “We bieden logeerzorg aan voor een brede doelgroep”, aldus wethouder Berend Jan Bruggeman. “Voor senioren met een blijvende lichamelijke beperking, mensen met beginnende dementie, zorgvragers met een psychische kwetsbaarheid en (jong)volwassenen vanaf 16 jaar oud met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

 

Voor gemeente Goeree-Overflakkee is het ontwikkelen van logeerzorg belangrijk gezien de zware zorg- en ondersteuningsvraag van de doelgroep.” Lid raad van bestuur bij CuraMare Ellen Hoogervorst zegt over de doelgroep waar zij zich op richten het volgende: “De medewerkers van woonzorglocaties Bestenwaerd in Dirksland en De Vliedberg in Ouddorp verlenen senioren en hun mantelzorgers logeerzorg met hart en ziel! Wij hopen daarmee mantelzorgers een waardevolle steun in de rug te geven. Op deze manier kunnen senioren die dit willen zo lang als mogelijk thuis blijven wonen.”

 

Logeerzorg is een vorm van respijtzorg

Respijtzorg betekent dat iemand de zorg overneemt van de mantelzorger. Er zijn verschillende vormen van respijtzorg waaronder naast logeerzorg bijvoorbeeld ook dagopvang en thuisondersteuning. Bij logeerzorg verblijft de zorgvrager enkele dagen (maximaal 18 per jaar) op een zogeheten logeerzorglocatie. De mantelzorger kan dan even op adem komen. Dit kan op vakantie zijn, maar ook gewoon thuis.

 

De pilot heeft als doel overbelasting van mantelzorgers te voorkomen

Het moet daarnaast meer inzicht geven in de behoefte aan geplande logeerzorg en welke doelgroepen gebruikmaken van het aanbod. Ook moet het bijdragen aan een verbeterde samenwerking tussen de zorgorganisaties en gemeente Goeree-Overflakkee. De pilot moet op meerdere locaties op het eiland de ontwikkeling van logeerzorg op gang brengen.

 

De drempel om gebruik te maken van logeerzorg is vaak nog hoog

Mantelzorgers zien het als vanzelfsprekend om voor hun naaste te zorgen. Men vindt het daarom moeilijk om de zorg over te dragen aan een ander. Of er wordt gedacht dat de naaste niet naar een logeerhuis wil. Het team Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van gemeente Goeree-Overflakkee maakt dit graag bespreekbaar. Voor jezelf zorgen is namelijk een belangrijke voorwaarde om voor de ander te kunnen blijven zorgen. Zij helpen bij het vinden van een goede, juiste plek. Het geeft rust wanneer de mantelzorger weet dat hun naaste in goede handen is.

 

Meer informatie of gebruikmaken van logeerzorg?

Neem dan contact op met het Wmo-team van gemeente Goeree-Overflakkee. Dit kan maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 14 0187 of per e-mail naar [email protected].

21 april 2022


De Blije wei ontvangt Paddock Cleaner van Reinier Looij

Christina Karels, werkzaam bij Zuidwester op kinderboerderij de Blije wei in Middelharnis, nam opp 19 april een nieuwe Paddock Cleaner met zitgrasmaaier in ontvangst. Deze is geschonken door Groenbeheer Reinier Looij en twee anonieme sponsoren uit Dirksland.Foto: De nieuwe Paddock Cleaner met zitgrasmaaier

 
“Ik ben de sponsoren enorm dankbaar. Dankzij dit soort giften kan onze kinderboerderij blijven bestaan en kunnen we onze boerderij onderhouden en nog mooier maken”, vertelt Christina.  “Met deze Paddock Cleaner en zitgrasmaaier kunnen we nu veel gemakkelijker en sneller de weiden schoonmaken. Het is echt een aanwinst!”

De Blije wei is een kinderboerderij en natuurspeeltuin op het terrein Hernesseroord in Middelharnis. Daarnaast is het een dagbestedingslocatie voor cliënten van Zuidwester. De Blije Wei in Middelharnis kan altijd wel een steuntje in de rug gebruiken. Om alleen al de kinderboerderij te kunnen blijven draaien heeft de Blije Wei ieder jaar €12.000,- aan sponsorgeld nodig. Een flink bedrag, daarom zijn alle inkomsten en schenkingen meer dan welkom. De Blije wei gebruikt de donaties voor onder andere het opknappen van het terrein, renovatie en natuurlijk de gezondheid en verzorging van de dieren.

Ook een steentje bijdragen?
Wilt u ook steentje bijdragen? Doneren kan via de website van de Blije wei www.blijewei.nl/steun-ons.  Alle bee(s)tjes helpen!

21 april 2022Partij voor de Dieren:

Provincie moet inzetten op betere bescherming haas, konijn en wilde eend

 

Den Haag, 20 april 2022 – De Partij voor de Dieren wil dat het provinciebestuur van Zuid-Holland maatregelen treft om haas, konijn en wilde eend beter te beschermen. Reden is de zorgwekkende afname van de populatie van deze diersoorten. Dat laatste geldt ook voor de fazant en houtduif.  De provincie zou er juist voor moeten zorgen dat deze vijf diersoorten, die op de wildlijst staan, niet langer in hun bestaan worden bedreigd.

 

Onlangs maakte minister Van der Wal van Natuur en Stikstof bekend dat zij in alle provincies de jacht op het konijn verbiedt en in een aantal provincies beperkingen oplegt voor de jacht op de haas. Zij baseerde zich daarbij op de uitkomst van een onderzoek van de Wageningen Environmental Research en SOVON. Daaruit bleek dat alle vijf de soorten op de wildlijst (fazant, houtduif, haas, konijn en wilde eend) landelijk gezien niet in een gunstige staat van instandhouding verkeren. Met andere woorden: ze worden in hun bestaan bedreigd als de jacht op en schadebestrijding van deze diersoorten niet aan banden wordt gelegd.

 

De Partij voor de Dieren wil dat ook in Zuid-Holland de genoemde diersoorten niet meer worden gedood en dat de ontheffingen worden ingetrokken. Het is de wettelijke taak van de provincie om deze soorten in Zuid-Holland weer in een gunstige staat van instandhouding te brengen. De Partij voor de Dieren wil daarom weten welke maatregelen de provincie gaat nemen om daarvoor te zorgen.

 

In de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland staat dat Provinciale Staten een vrijstelling alleen mogen toestaan als er sprake is van substantiële schade. Pas als een diersoort naar verwachting meer dan € 10.000 schade per jaar veroorzaakt als er geen bestrijding of beheer plaatsvindt, wordt een vrijstelling verleend om dieren te doden. De Partij voor de Dieren vraagt het provinciebestuur om met cijfers onderbouwd aan te geven welke dieren eventueel schade veroorzaken en hoe veel.

 

Uit het jaarverslag van de Faunabeheereenheid blijkt dat er in 2020 meer dan 15.000 konijnen en bijna 10.000 hazen zijn doodgeschoten. De provincie zou daarom, stelt de Partij voor de Dieren, moeten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de gedode aantallen konijnen en hazen te verminderen. De provincie zou bijvoorbeeld beide diersoorten van de vrijstellingslijst kunnen halen.

 

In genoemd jaarverslag staat ook dat de aantallen wilde eenden zorgwekkend zijn achteruitgaan. Wat gaat de provincie doen om hun aantallen weer te herstellen, vraagt de partij zich af. Ten slotte wil de Partij voor de Dieren op de hoogte blijven van het overleg tussen overheid en provincies over te nemen vervolgstappen, zoals het op provinciaal niveau bepalen van de populatiestatus van de soorten van de wildlijst en het periodiek bepalen van de staat van instandhouding.

 

 

 

 18 april 2022
 

Actiegroep wil uitstel besluit Ouddorp Bad Oost


De mensen achter het burgerinitiatief Ouddorp Kust Ruimte Rust, de groep die zich verzet tegen de komst van een luxe villawijk bij de duinen, vinden dat het omstreden plan volgende week donderdag nog niet door de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee behandeld kan worden. Volgens de organisatie is het voorstel nog niet rijp voor een besluit.

https://www.ad.nl/voorne-putten/actiegroep-wil-uitstel-besluit-ouddorp-bad-oost~a3b2c38f/

 


15 april 2022

 

Koninklijke onderscheiding voor raadslid Johan de Vos

 

Op vrijdag 15 april 2022 werd Johan de Vos, raadslid voor VKGO, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke onderscheiding uit.

 Op 16 maart 2006 werd de heer De Vos raadslid van de voormalige gemeente Middelharnis voor VDB’78, tot aan de gemeentelijke herindeling van Goeree-Overflakkee op 1 januari 2013. Sinds de start van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee was de heer De Vos tot op de dag van vandaag onafgebroken raadslid en fractievoorzitter van Vitale Kernen Goeree-Overflakkee.

 

Hoewel de heer De Vos al enige tijd ziek is had hij na de laatste gemeenteraadsverkiezingen nog genoeg energie om op 30 maart jl. opnieuw in de gemeenteraad te worden geïnstalleerd. Hij kon toen nog niet voorzien dat hij al korte tijd daarna vanwege zijn verzwakte gezondheid moest stoppen met het raadswerk.

 

Burgemeester Grootenboer-Dubbelman reikte de onderscheiding uit bij de heer De Vos thuis, in het bijzijn van zijn gezin. Zij sprak haar waardering uit voor zijn jarenlange inzet voor het openbaar bestuur van Goeree-Overflakkee.
14 april 2022
 

Waterschap geeft subsidie voor groene tuinen en wijken


REGIO - Het klimaat verandert: droog wordt droger, heet wordt heter en nat wordt natter. Door onze omgeving groener te maken en regenwater minder snel af te voeren, zijn we beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom geeft waterschap Hollandse Delta ook dit jaar subsidie voor watervriendelijke initiatieven. Voor particulieren en voor bijvoorbeeld scholen en verenigingen. Zo zorgen we samen voor schoon en voldoende water in onze omgeving: niet te veel en niet te weinig.

 

“Als we samenwerken, kunnen we onze omgeving nog sneller aanpassen aan extreme weersomstandigheden”, zo vertelt heemraad Dorenda Gerts van het waterschap. “Iedereen kan helpen. Bijvoorbeeld door tegels te vervangen door groen, door plantjes op een dak te zetten en door regenwater op te vangen. Dat kan in een regenton, in een regenwaterschutting en zelfs onder de grond. We vinden het belangrijk om dat samen te doen. Daarom kun je ook dit jaar weer subsidie krijgen. Ook grotere initiatieven ondersteunen we, bijvoorbeeld het vergroenen van een schoolplein, het aanleggen van een moestuin in de wijk of groene daken op schuurtjes voor een aantal huizen bij elkaar.”


Je kunt subsidie krijgen voor maatregelen vanaf 250 euro. Je krijgt dan 20% van de kosten terug. Op www.wshd.nl/subsidie vind je meer informatie en kun je subsidie aanvragen. Je vindt hier ook tips voor watervriendelijke initiatieven en ideeën van mensen die vorig jaar subsidie kregen.
13 april 2022

Het kan een nieuw gemeentebestuur maken of breken

Wel of geen zondagsrust op Goeree-Overflakkee?

De verruiming van zondagsrust is hét bepalende onderwerp bij de vorming van een nieuw gemeentebestuur op Goeree-Overflakkee. Ondanks dat verkiezingswinnaar Vitale Kernen Goeree-Overflakkee vindt dat er meer reuring op zondag mag zijn, is de partij met de SGP in gesprek voor een nieuwe coalitie en die hecht juist aan een serene dag des Heeren.

lees verder op: https://tinyurl.com/n4nkb843 


12 april 2022

CDA: Het moet anders!

 

Het CDA Zuid-Holland is erg geschrokken van de langverwachte ‘Stikstofbrief’ van minister Christianne van der Wal van Stikstof en Natuur. Haar brief van 1 april jl. geeft volgens de CDA-Statenfractie een eenzijdige benadering van de situatie, namelijk alsof de agrarische sector de voornaamste oorzaak is van het stikstofprobleem.

Geen woord over de inspanningen over de afgelopen 30 jaar en de reductie die de sector gedurende deze periode heeft gerealiseerd. Heel begrijpelijk dat de reacties vanuit de sector er niet om liegen: boos, onthutst, gefrustreerd. Ook het Tweede Kamerdebat gaf het CDA geen vertrouwen op een goede uitkomst.

 

Dat we met elkaar een inspanning moeten leveren, dat is duidelijk. Maar het CDA in Zuid-Holland begrijpt niet waarom er zo’n groot verschil wordt gemaakt tussen industrie, bouw en transport enerzijds en de agrarische sector anderzijds. “Vanuit de agrarische sector zijn legio voorstellen gedaan om stikstofuitstoot te reduceren, zoals meer koeien in de weide en minder op stal, meer water gebruiken bij het mest uitrijden, bronscheiding, werken met ammoniakbinders en nog veel meer,” aldus CDA-Statenlid Jaco Kastelein. “Waarom heeft de minister daar geen oog voor?” Volgens Kastelein zijn de gebiedsprocessen al ingewikkeld genoeg en de brief van de minister heeft het er niet makkelijker op gemaakt.

 

Het CDA Zuid-Holland vreest dat de door de minister voorgestelde aanpak niet zal werken en denkt dat er betere oplossingen zijn. Daarvoor zal de minister een aantal zaken moeten oplossen en verduidelijken. Zo zal er meer ingezet moeten worden op innovatie. Daarbij moeten boeren dan ook gelijkwaardig aan andere sectoren - zoals de luchtvaart en zware industrieën - behandeld worden; zet in op innovatie en geef een realistisch tijdpad om te veranderen. Reducerende maatregelen moeten erkend en gestimuleerd worden, zoals maatregelen die de emissie van ammoniak verlagen. En als onze boeren moeten veranderen, dient er wel een verdienmodel te zijn. Dat biedt de minister nog niet en is een groot gemis.

 

Het CDA ziet ook graag de discussie over de lijst met innovatieve emissiebeperkende systemen stoppen. Zoek in plaats daarvan naar de nodige oplossingen, zodat de systemen beter werken en waarmee bedrijven – door intern salderen – weer binnen de bestaande vergunning kunnen werken. Daarbij is niet de Kritische Depositie Waarde de maatlat, maar de instandhouding van de natuur.

 

Het CDA Zuid-Holland is ervan overtuigd dat er meer bereikt kan worden door samen te werken met de agrarische sector en roept de minister op om hetzelfde te doen. De eenzijdige benadering resulteert enkel in weerstand en maakt het behalen van de doelstellingen een grote zo niet onmogelijke opgave. Het moet echt anders!
12 april 2022
 

Minioren Goeree-Overflakkee zwemmen laatste Circuitwedstrijd

 

Zwemmers in de leeftijd tot 12 jaar hebben zaterdag 9 april in het 6-banen Inge de Bruijn Zwembad te Barendrecht het 4e en tevens laatst deel van het KNZB Minioren Circuit gezwommen. De gecombineerde ploegen van de Gooye, de Stelle en de Schotejil kwamen onder de ‘vlag’ van Startgemeenschap Goeree-Overflakkee (SGGO) aan de start.

Er werd ook nu weer gezwommen met leeftijdsgenootjes van de Wiekslag, de Duck, SG SCOM/Zeehond,  ZPB H&L Productions, MNC Dordrecht en Westland Swimming Stars. De snelst gezwommen tijden over alle Minioren Circuit wedstrijden van seizoen 2021-2022 leveren uiteindelijk startbewijzen op voor de Minioren Finales in juni.

 

In de categorie meisjes junioren jaargang 2010 werd de 200m vrij gewonnen door Nienke van Weenen (2.56.36), op de voet gevolgd werd door Phine Laarman (2.57.56) die als 2e eindigde. Phine Laarman won later zowel de 100m rugslag (1.33.60) en 100m schoolslag (1.44.49).

 

Voor de jaargangen 2010 en 2011 stonden verder resp. 100m rugslag, 200m vrij en 100m schoolslag op het programma. Op 100m rugslag waren er 2e en 3e plaatsen voor resp. Rufus Zorge (1.31.90) en Syb Boerema (1.35.54). Bij de meisjes zwommen Abya Buscop (1.31.22) en Evy v. Nimwegen (1.36.97) resp. naar een 1e e 2e plaats. De 200m vrije slag leverde een zelfde beeld op namelijk opnieuw een 2e en 3e plaats voor Rufus Zorge (2.48.38) en Syb Boerema (2.56.57). Bij de meisjes ging ook op dit nummer het goud naar Abya Buscop (2.47.45) en het zilver naar Evy v. Nimwegen (2.52.85). Rufus Zorge werd 3e op 100m schoolslag (1.44.45) en bij de meisjes ging het goud en zilver andermaal naar Abya Buscop (1.41.85) en Evy v. Nimwegen (1.47.22). Fay ’t Jonk zwom op 100m wisselslag (1.56.50) naar de 2e plaats.

 

In de allerjongste categorie minioren waren de ereplaatsen voor Evy van Kempen op 25m vlinderslag en 50m vrij. En voor Nola v.d. Wel en Jules Boerema op 25m schoolslag. Jules Boerema behaalde nog een medaille op 50m vrij.
11. april 2022


ParkinsonTV Wereld Parkinson Dag

Het is inmiddels traditie, een speciale uitzending van ParkinsonTV op Wereld Parkinson Dag. Dit jaar wordt er live uitgezonden vanuit Den Haag, waar een belangrijk diner van Parkinsonalliantie Nederland plaatsvindt. Kijkt en praat u live via de chat mee? Maandag 11 april, 20.45 uur.


Onder meer neuroloog Bas Bloem en Nickie van der Wulp, directeur van de Parkinson Vereniging, schuiven samen met Minister Conny Helder aan en blikken terug op de dag en kijken naar de toekomst. Wat kunnen we samen doen om parkinson nog meer op de agenda te krijgen? https://www.parkinsontv.nl/


10 april 2022

Koninklijke onderscheiding voor Eileen Willers-van Immerseel

 

Op vrijdag 8 april reikte burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Eileen Willers-van Immerseel uit Stellendam. Mevrouw Willers werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en nam de versierselen in ontvangst in Daltonschool De Vliegers in Middelharnis.

 Begin jaren ‘90 startte mevrouw Willers als invalkracht bij de Daltonschool in Middelharnis. Eind jaren ‘90 kreeg zij een vaste aanstelling en vervulde tot 2001 de taak van leerkracht. Daarna nam zij de functie over van directeur. Zij wist de situatie van de school op een bewonderingswaardige wijze tot een keerpunt te brengen, met een enorme dosis doorzettingsvermogen, veel enthousiasme en inzet. De school werd behouden, het leerlingenaantal nam toe en er kwam zelfs een nieuw schoolgebouw.  

 

Daarnaast was mevrouw Willers oprichter en voorzitter van de Peuterspeelzaal in Stellendam, in de periode van 1984 tot 1991. Ook zette zij zich van 1984 tot 1995 in als vrijwilliger bij het Groene Kruis.

 

Burgemeester Grootenboer complimenteerde mevrouw Willers voor haar bovenmatige inzet en voortrekkersrol, die zorgden voor stabiele voortzetting van deze vorm van onderwijs op Goeree-Overflakkee. Inmiddels geniet mevrouw Willers van haar pensioen. 9 april 2022

Koor Apollo viert alsnog 100-jarig jubileum


NIEUWE-TONGE – Gemengde Zangvereniging vierde op 7 april, de oprichtingsdatum, haar 100-jarige jubileum. Met het bijna voltallige koor werd dit gevierd. Zowel Lia Bruggeman als Gery van de Velde werden in het zonnetje gezet voor hun bijdrage aan het koor.


Als gevolg van corona ging de viering van het jubileum in 2020 niet door. Inmiddels bestaat het koor 102 jaar. Het bestuur wilde graag alsnog met de leden en partners het jubileum vieren. Lia Bruggeman ontving een oorkonde van de KBZON, de korenbond, voor haar 70-jarige lidmaatschap uit handen van de voorzitter. Gery van der Velde is 25 jaar lid en kreeg een boeket en een bon uitgereikt.


Lia Bruggeman (links) is al meer dan 70 lid van Apollo, het koor dat haar vader mede heeft opgericht.
Gery van der Velde is 25 jaar lid en ook bestuurslid


Het koor heeft vele leden die al lang aan het koor verbonden zijn en na de lockdown zijn er ook nieuwe leden bijgekomen. Het koor repeteert momenteel op de woensdagmiddag in het Dorpshuis van Nieuwe-Tonge onder leiding van dirigent Jose van Putten. Voor meer informatie tel: 0187-651244.
8 april 2022
 

Goeree-Overflakkee in top 5 meest groene en duurzame toeristische bestemmingen wereldwijd
 

QualityCoast Award voor Goeree-Overflakkee


Goeree-Overflakkee is op donderdag 7 april met een QualityCoast Award bekroond, voor groen en duurzaam recreatie- en toerisme. ‘Een voorbeeld voor andere gemeenten’, zo luidt het oordeel van de jury. Goeree-Overflakkee kreeg de award voor de derde keer op rij toegekend, in 2017 en 2019 kreeg het eiland ook deze mooie erkenning.


 

De feestelijke uitreiking vond plaats bij Zomertijd in ’s Gravenzande, tijdens de landelijke stranddag. Freddy van der Brugge van Vereniging Kust & Zee en Stichting Green Destinations overhandigde de award aan Joël Eichler, senior adviseur bij de gemeente Goeree-Overflakkee. Ook de gemeente Westvoorne ontving voor de derde keer op rij een Platina QualityCoast Award. Goud was er voor Katwijk. De kustgemeenten namen trots de award en bijbehorende vlag in ontvangst. Binnenkort wapperen de nieuwe vlaggen weer fier in de masttoppen aan de stranden van de bekroonde gemeenten.

 

Platina status

QualityCoast is ’s werelds grootste programma voor duurzaamheid en kwaliteit voor kustbestemmingen. Goeree-Overflakkee is aan de hand van ruim honderd criteria beoordeeld. Een onafhankelijke jury bepaalde de eindscore voor Goeree-Overflakkee op een 9,5. Dat betekent een platina status, boven brons, zilver en goud.

 

De award heeft betrekking op alle gebieden van duurzaam bestemmingsbeheer, zoals natuur- en erfgoedbehoud, afvalbeheer, energie en klimaat. De onderscheiding is ook een erkenning voor de inspanningen van de bestemmingen om de aantrekkelijkheid van hun toerisme in de toekomst te behouden.

 

Samen doen

Wethouder Tea Both: “Op Goeree-Overflakkee doet men het samen. Dat vind ik het grootste compliment uit het juryrapport. En dat is ook de kracht van een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente. Dankzij de gezamenlijke inzet kunnen bewoners en bezoekers genieten van al het moois dat Goeree-Overflakkee te bieden heeft!”

8 april 2022
 

“Natuur als medicijn en als oplossing voor het klimaatprobleem”

Uit de Klimaatadaptatiemonitor van Achmea blijkt dat mensen zich over het algemeen wel zorgen maken over het veranderende klimaat, maar dat zij weinig actie ondernemen om hun huis klimaatbestendig te maken. Volgens Renske Visscher, directeur regio Zuid en landelijk portefeuillehouder Natuur en Gezondheid bij IVN Natuureducatie, kunnen mensen door groen toe te voegen op het balkon en in de tuin al veel bijdragen.  

https://tinyurl.com/2p8rsx4j


7 april 2022

Tegengas op informatieavond waterstof

door: Maria Evers

STAD A/H HARINGVLIET - “Waterstof is niet geschikt voor tienduizenden huishoudens” aldus Jan Rotmans in de documentaire Tegengas van Ron Broekhart, waarin vele partijen aan het woord komen over het initiatief van de Dorpsraad: Stad Aardgasvrij. In het dorp is al een pilotwoning Het Inspiratiehuis op waterstof.Volle zaal in ’t Trefpunt bij de avond over waterstof. Een reactie op de initiatieven van de Dorpsraad om te onderzoeken of waterstof een optie is voor het dorp. Wij waren er op uitnodiging van Jan Zwerus van Groep Jan Zwerus, die de avond organiseerde. Er zijn bewoners aanwezig die het niet eens zijn met de gang van zaken en vinden dat het project hun door de strot wordt gedouwd. Ze willen meer garanties van de overheid over de kosten voor de bewoners. Tegenstanders zijn zelfs een website gestart onder de naam Waterstofgate.

Duurzame parel
In  de documentaire komen bewoners van Stad aan het Haringvliet en deskundigen aan het woord,  zoals Jan Rotmans, de bekende milieuprofessor. Hij waarschuwt om op ons eiland, “een duurzame parel”, niet door te slaan. “Waterstof niet geschikt voor tienduizenden huishoudens.” Mevrouw Tineke Keuzekamp, provinciaal programmamanager H2GO: “We willen graag met elkaar al die fossiele brandstoffen uit onze wereld hebben.” Mevrouw Tineke Keuzekamp provinciaal programmamanager H2GO: “Waterstof stoot  geen CO2 uit. Daar gaat het om.” Bewoner Gerard Leijs staat er positief in: “Waarom zou je een project tegenhouden en niet als pilot proberen of het ook voor een heel dorp te doen is.” ‘Waterstofcriticus’ Wim Schemer die naar Stad is afgereisd vertelt dat er veel energie verloren gaat bij de opslag van energie naar waterstof en dat de ecologische voetafdruk veel groter wordt. “Als we de woningen (589) in Stad op waterstof aansluiten neemt de vervuiling juist toe.”

Met het project Stad Aardgasvrij is veel subsidie gemoeid. Er is 5,8 miljoen euro beschikbaar. Rothmans en Schermer waarschuwen voor de belangen van de grote maatschappijen als Stork, DSM, Shell en vele anderen in waterstof. Rotmans: “Voor de industrie is waterstof heel geschikt.” Get beste advies dat Wim Schermer kan geven aan de bewoners: “Ga liever voor een hybride installatie”. Fred Bolhuis en Jan Mastenbroek, onze eigen Willie Wortel en Lampje, waren als eilandelijke kritische deskundigen aanwezig. Mastenbroek kijkt terug op een geslaagde avond en de grote belangstelling deed hem goed. “De bezoekers hebben veel informatie gekregen.”


De documentaire Tegengas is te zien op: https://www.youtube.com/watch?v=CjkUEFHfNC0


6 april 2022

Ambtenaar pikt geld dat bedoeld was voor arme kinderen

Het geld was bedoeld voor kinderen uit arme gezinnen. Om mee te kunnen met schoolreisjes, een sportclub te bezoeken of eindelijk eens nieuwe kleding te krijgen. Een ambtenaar (32) zag in subsidiegeld van de gemeente Goeree-Overflakkee de oplossing om haar eigen schulden af te betalen. Met behulp van burgerservicenummers van overleden personen maakte ze ruim 66.000 euro over naar zichzelf. ,,Brutaal en schaamteloos’’, aldus het Openbaar Ministerie.


https://www.ad.nl/voorne-putten/ambtenaar-pikt-geld-dat-bedoeld-was-voor-arme-kinderen~a6942c66/


3 april 2022

Schotejil bereikt hoge eindklassering in Regio-competitie

 

Zwemclub De Schotejil uit Middelharnis heeft zaterdag 2 april de laatste wedstrijd gezwommen van KNZB Regio-competitie. In de regionale A-poule werd gezwommen tegen de zwemverenigingen van Feijenoord (Albion) Zwemmen uit Rotterdam, ZV Vlaardingen-Schiedam, ZOB’66 uit Oud-Beijerland, Blue Marlins uit Rotterdam, SCOM/Zeehond uit Hoogvliet/Rozenburg en ZPV Niemo Barracuda uit Nieuwerkerk a/d IJssel.

In de eindklassering behaalde de Schotejil de 2e plaats met slechts een gering punten-verschil met de uiteindelijke Regio-kampioen, ZPV Niemo Barracuda. De wedstrijd werd gezwommen in het 50m-bad van Dordrecht.


 

In tegenstelling tot de gebruikelijke puntentelling in seconden wordt in de Regio-competitie de stand bepaald aan de hand van klasseringen per zwemprogramma. Hoe hoger de plaatsing in de afzonderlijke zwemnummers, des te hoger der ranking in de eindklassering. Per vereniging tellen de twee snelste zwemmers.

 

Het pakte voor de Schotejil in een aantal situaties zeer gunstig uit. Bij meisjes minioren werden namelijk Abya Buscop en Evy van Nimwegen resp. 1e en 2e op zowel 100m schoolslag als 50m rugslag en leverden hun dus de maximale score voor de Schotejil op. Ook was er een 1e plaats voor Laurens Kalle op 100m vrij bij de jongens junioren en later een 3e plaats op 50m vlinderslag. Andere ereplaatsen en dus hoge scores waren er voor Syb Boerema (3e) op 100m schoolslag en andermaal Evy van Nimwegen (3e) op 100m vlinderslag bij resp. jongens en meisjes minioren.

In de categorie jeugd behaalden Daniel ‘t Mannetje en Christian Kalle resp. de 2e en 3e plaats op 50m vlinderslag. Christian Kalle werd bovendien nog 2e op 200m vrij. Eveneens bij de jeugd, maar dan bij de meisjes, zwom Aisha Nobels in een clubrecord (2.19.51) naar de 3e plaats op 200m vrij. Bij de senioren waren er eveneens 3e plaatsen voor Lotte Middelbos en Xander Vis op 100m vrij. Later eindigde Lotte Middelbos als 2e op 100m schoolslag in een clubrecord (1.18.10). Ook Xander Vis zwom een clubrecord en eindigde hiermee als 3e op 100m schoolslag (1.09.96).

 

De start-estafette 4x50m wisselslag senioren met Lyke Buscop, Lotte Middelbos, Xander Vis en Jacob Mackloet eindigde als 2e, evenals de jeugd/senioren estafette 8x50m vrij aan het eind met Aisha Nobels, David Kievit, Lotte Middelbos, Daniel ’t Mannetje, Eva v.d. Slik, Jacob Mackloet, Manon Middelbos, Christian Kalle, Lyke Buscop en Xander Vis. Eveneens aan het eind van de wedstrijd werd op 10x50m vrij door de minioren/junioren nog een 3e plaats behaald door Abya Buscop, Joas Krijgsman, Evy van Nimwegen, Syb Boerema, Evy de Bonte, Sem Jongejan, Dominique Overduin, Rien Mackloet, Meyke van Nimwegen en Laurens Kalle.

 

Zie de volledige uitslag op: https://www.knzb.nl/vereniging__wedstrijdsport/wedstrijdsport/webkalender/wedstrijd/22370/

De punten telling staat op de site van Regio-West: https://www.knzbwest.nl/wedstrijdzwemmen/rwcompetitie/standen1 april 2022

Eenmalige energietoeslag voor minima Goeree-Overflakkee


Gemeente Goeree-Overflakkee heeft de eenmalige energietoeslag van € 800,- overgemaakt naar ongeveer 500 huishoudens met een bijstandsuitkering. Inwoners met een laag inkomen, die ook denken recht te hebben op deze toeslag, kunnen vanaf vandaag - vrijdag 1 april - een aanvraag hiervoor indienen op www.goeree-overflakkee.nl/energietoeslag.

 

Door de hoge energieprijzen besloot het Rijk eind vorig jaar de energiebelasting voor iedereen te verlagen. Dat gaat automatisch. Daarnaast is er een extra tegemoetkoming voor huishoudens met een laag inkomen. De gemeenten zorgen ervoor dat het geld bij de juiste huishoudens terecht komt. De wetgeving hiervoor is nog niet door de Tweede Kamer goedgekeurd, maar desondanks wil gemeente Goeree-Overflakkee niet langer wachten. 

 

“We zien dat de hoge energierekening een probleem is voor mensen die het toch financieel niet breed hebben. En logisch ook, als je hoort dat termijnbedragen voor energie zijn verdubbeld of zelf verdrievoudigd”, zo legt wethouder Berend Jan Bruggeman (sociaal domein) uit. “En die hogere energieprijzen kwamen ook nog gelijk met hogere prijzen aan de pomp en duurdere boodschappen. We roepen als gemeente altijd dat het belangrijk is bij schulden om snel in actie te komen en hulp te vragen. Anders lopen schulden in heel snel tempo op. Daarom zijn we nu tot betalen overgegaan, om te voorkomen dat financiële problemen verder verergeren.”

 

Automatisch op de bankrekening
De € 800,- van de energietoeslag is automatisch overgemaakt aan de huishoudens waarvan bekend was dat zij op 1 maart 2022 én de eerste maanden van 2022 één van de volgende uitkeringen ontvingen: een bijstandsuitkering, een uitkering voor oudere werklozen (IOAW- of IOAZ-uitkering) of een periodieke uitkering voor het dagelijks levensonderhoud (BBZ-uitkering levensonderhoud). Deze groep is bekend bij de gemeente.

 

Zelf energietoeslag aanvragen
Er is echter ook een groep met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die zelf de toeslag moet aanvragen. De gemeente heeft niet voldoende zicht op hun inkomen. Dat geldt bijvoorbeeld voor werkende armen, inwoners met een uitkering van het UWV, AOW-gerechtigden zonder aanvullend pensioen, AIO-gerechtigden (aanvullend inkomen voor ouderen) en zelfstandigen met een laag inkomen. De grens van 120 procent van de bijstandsnorm verschilt per huishouden. De bedragen voor de verschillende groepen huishoudens zijn te vinden op de gemeentelijke website.

 

Er zijn ook andere voorwaarden, zoals een minimumleeftijd van 21 jaar, een woonadres in onze gemeente en niet woonachtig in een instelling. Deze en meer voorwaarden zijn te vinden op www.goeree-overflakkee.nl/energietoeslag. Een aanvraag is in te dienen tot en met 31 december 2022. Als iemand geen toegang heeft tot internet of geen computer, is een papieren aanvraagformulier aan te vragen via 14 0187 (Sociaalcontactpunt, optie 1).

 

Energiebesparing
De gemeente wil alle inwoners ook nogmaals wijzen op de mogelijkheden om energie te besparen. Daarom biedt de gemeente onder andere een duurzaamheidslening aan (www.goeree-overflakkee.nl/duurzaamheidslening). Hiermee kunnen huiseigenaren tegen gunstige voorwaarden geld lenen om energiebesparende aanpassingen aan hun woning te realiseren.

 

Ook is er het Energieloket van Goeree-Overflakkee, te vinden via www.energieloketgo.nl. Dat is een initiatief van Coöperatie Deltawind, in opdracht van en financieel ondersteund door de gemeente. Daar kunnen inwoners bijvoorbeeld gratis een energiecoach inschakelen om energie te besparen. 
31 maart 2022

Nieuwe en ietwat verjongde gemeenteraad
 

Woensdagavond 30 maart werden de nieuwe leden van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee geïnstalleerd middels een eed of een belofte. 8 vrouwen bemannen de nieuwe gemeenteraad, nog geen 30%. Maar we hebben wel te maken met een record: het jongste gemeenteraadslid ooit in deze gemeente Goeree-Overflakkee Mayke Wesdorp, van net 19 jaar.

 De VWO studente verjaarde in februari en rondt dit jaar haar opleiding af. Als nuchtere  boerendochter staat ze met beide benen stevig op de grond van onze gemeenschap. Ze stond nummer 3 op de lijst Groep Jan Zwerus en komt dus in de gemeenteraad nu GJZ vier zetels haalde tijdens de verkiezingen. Door deze exponentiele groei komen ook Jos de Jonge (36) en Thomas Kom (33) in de raad.

 Opa en kleindochter

Nog een opvallend verschijning was het duo opa Aat van Alphen met kleindochter Ceyenne van Alphen (22). Beiden nemen zij zitting in de raad voor de partij Vitale Kernen Goeree-Overflakkee (VKGO).

 Democraten ’66 terug

Na enkele jaren afwezigheid van de partij D’66 op het eiland, is deze partij nu vertegenwoordigd door Jeffrey Verlegh (24), nadat eerder lijsttrekker Maarten Schutte zijn taken neerlegde.

 

Nieuwe gezichten
De stevige groei van het CDA van 4 naar 6 leden, levert ook nieuwe gezichten op in de raad. Zo is daar stemmentrekker Tim Jochems (26), Henk van Putten (53), die als wethouder wordt voorgedragen en Edwin van Os. Bij de SGP zijn Adriaan Kasteleijn en John de Geus de nieuwe raadsleden.Voor de VVD komt Ronald Weydema in de raad.

 

Afleggen eed of belofte
Tien van de 31 raadsleden legden de belofte af, de anderen de eed. Het verschil zit hem vooral in de laatste zin van de ambtseed of ambtsbelofte. Bij de eed is dit namelijk: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!” en bij de belofte: “Dat verklaar en beloof ik!”.

 

Nieuwe coalitie
Johan de Vos, voorzitter van VKGO, de winnaar van de verkiezingen, vertelde de nieuwe raad dat de eerste ronde gesprekken met de andere politieke partijen heeft plaatsgevonden en dat er nog meer gesprekken volgen, voordat er een werkbare coalitie is gevormd. 21 april staat de eerste raadsvergadering op de agenda.
29 maart 2022

Vijf vertrekkende raadsleden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Afscheidnemende raadsleden Henk van der Meer, Rien van der Boom, Rita van den Nieuwendijk-Groenendijk, Addy Rijerkerk-Andriesen en Conny Pipping zijn Koninklijk onderscheiden voor hun langdurige inzet als gemeenteraadslid. Dat gebeurde op dinsdagavond 29 maart tijdens de afscheidsvergadering van de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. In totaal namen deze avond twaalf raadsleden afscheid.

 

Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman reikte de Koninklijke onderscheidingen uit. De vijf raadsleden werden in de raadzaal in het Rondeel onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Van der Meer

Henk van der Meer was bijna 28 jaar raadslid, waarmee hij met recht de nestor van de raad was. Vanaf april 1994 was Van der Meer raadslid voor de VVD in de voormalige gemeente Goedereede en aansluitend in de gemeente Goeree-Overflakkee. In 2017 ging hij alleen verder in Fractie Van der Meer en na de verkiezingen in 2018 in de fractie van Eiland van Vrijheid, samen met Aat van Alphen. Hij werd door de burgemeester als langstzittend raadslid en nestor van de raad geroemd om zijn betrokkenheid, die heeft geresulteerd in dit respectabele dienstverband.

 

Van der Boom

Rien van der Boom was vanaf maart 2002 raadslid voor de SGP in de voormalige gemeente Middelharnis. Aansluitend werd hij vanaf de fusie in 2013 raadslid voor deze partij in de gemeente Goeree-Overflakkee. Burgemeester Grootenboer bedankt hem voor zijn inzet én benoemde nog speciaal het feit dat Van der Boom in augustus voorzitter wordt van de Adviesraad Sociaal Domein Goeree-Overflakkee. “Naar mijn idee een rol die uitstekend bij u past!”

 

Van den Nieuwendijk-Groenendijk

Rita van den Nieuwendijk-Groenendijk kwam eind 2019 in deze gemeenteraad, in de fractie van VKGO, op het moment dat Teun Koote stopte als raadslid. Rita was al ervaren, omdat zij eerder ook in de voormalige gemeente Middelharnis raadslid was voor de ABB. Na afsplitsing van VKGO in maart 2021 ging zij weer verder onder deze naam. De burgemeester gaf aan dat Van den Nieuwendijk in haar 18 jaar als raadslid zich sterk heeft gemaakt voor de sport en recreatie op ons eiland en met regelmaat de historie van onderwerpen voor de jongere raadsleden toelichtte.

 

Pipping
Conny Pipping startte in 2007 als raadslid voor de ChristenUnie in de voormalige gemeente Oostflakkee. Daar zat hij tot 2010 in de raad. Daarna kwam hij bij de start van de nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee in 2013 weer in de gemeenteraad, tot de verkiezingen van maart 2022. De burgemeester noemde Pipping een betrokken raadslid dat wist waarover hij sprak. “Duurzaamheid, infrastructuur zoals de N59, en leefbaarheid in de kernen vindt u belangrijke zaken, net als de economische ontwikkeling van het eiland”, zo sprak ze hem toe.

 

Rijerkerk-Andriesen

Vanaf 2006 was Addy Rijerkerk-Andriesen raadslid en later ook fractievoorzitter van de VVD, eerst in de voormalige gemeente Goedereede en aansluitend in de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. De burgemeester noemde Rijerkerk ‘een vrolijke bezige bij met een druk leven naast het raadslidmaatschap’: “Al geruime tijd geleden gaf u te kennen dat deze raadsperiode de laatste zou zijn en dat het tijd is voor de jongeren om het stokje over te nemen.”

 

Afscheid

De raadsvergadering op 29 maart in het Rondeel in Middelharnis stond in het teken van het afscheid van de vertrekkende raadsleden, na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Een deel van de scheidende raadsleden had het vertrek vooraf al aangekondigd, anderen kwamen door de stem van de kiezer niet terug in de raad.

 

In totaal namen deze avond twaalf raadsleden afscheid. De namen van de overige vertrekkende raadsleden zijn:

 

 • Nynke Zwaga (VVD)
 • Akkie Krouwel-Plantenga (VKGO)
 • Lobke van Oorschot-Coppens (CDA)
 • Cees Grinwis (PvdA)
 • Liesbeth Keijzer-Westhoeve (CDA)
 • Pieter Breederveld (SGP)
 • Binic Vreugde (VVD)

Ook deze raadsleden werden persoonlijk door de burgemeester bedankt voor hun inzet voor het bestuur en de inwoners van Goeree-Overflakkee.

 

Nieuwe raad

De installatie van de 31 herkozen en nieuwgekozen raadsleden is op woensdag 30 maart, tijdens de installatieraadsvergadering. De eerste bijeenkomst van de nieuwe gemeenteraad is de dialoogavond op donderdag 31 maart. De eerstvolgende raadsvergadering is op donderdag 21 april 2022.

29 maart 2022

Waterschap Hollandse Delta plantte ruim 1200 bomen en 800 struiken 

Waterschap houdt bomenbestand op orde


REGIO - Jaarlijks verdwijnen er door kap, storm of ziekte rond de 400 bomen. Om het bomenbestand op orde te houden is herplanten noodzakelijk. In het afgelopen winterseizoen is een inhaalslag gemaakt voor bomen die in de 2 voorgaande jaren verdwenen zijn. In ons Groenbeleidsplan is vastgelegd dat elke boom die verdwijnt minimaal gecompenseerd moet worden door aanplant van een nieuwe boom.Het waterschap heeft ongeveer 60.000 bomen in beheer en onderhoud. Deze staan langs wegen, dijken en sloten in ons werkgebied Zuid-Hollandse Eilanden. In het verleden bestonden veel bomenrijen langs wegen en dijken uit populieren, essen of iepen. Dergelijke eenvormige rijen zijn kwetsbaar voor ziektes en plagen zoals iepziekte en essentaksterfte. Variatie in het boombestand gaat ziekten en plagen tegen. Daarnaast is het gunstig voor de biodiversiteit.

Inheemse soorten

De nieuw aangeplante bomen bestaan voor een groot deel uit inheemse soorten als wilg, populier, zwarte els, es, veldesdoorn, zomereik, berk, haagbeuk, walnoot, zoete kers, iep, appel, gewone peer en boomhazelaar.

Biodiversiteit vergroten
Nieuw is de aanplant van struiken op diverse plekken. Struiken zijn belangrijk om de biodiversiteit te vergroten. De struiken die aangeplant worden zijn meidoorn, sleedoorn, Gelderse roos, kraakwilg, lijsterbes, wilde kardinaalsmuts, gewone vlier, wilde liguster, gewone vogelkers en egelantier. Veel van deze struiken dragen bessen die geliefd zijn onder diverse overwinterende vogelsoorten.

In de Hoeksche Waard werden verschillende struiksoorten geplant als onderdeel van het project Hoeksche Waard Zoemt. Langs de Drieëndijk bij Heenvliet werden bomen herplant en struiken geplant. Hierdoor is het landschap aantrekkelijker geworden voor mens en dier. Groenbeleidsplan 2022 – 2027 In september 2021 heeft het algemeen bestuur van het waterschap het Groenbeleidsplan ‘Buitengewoon groen’ vastgesteld. In dit plan wordt het belang aangegeven om de biodiversiteit en de landschappelijke waarden te vergroten. Hierbij gaat het om herstel van biodiversiteit rondom duizenden kilometers dijken, wegbermen, watergangen, waterbergingsgebieden, terreinen rond zuiveringen en gemalen, 60.000 bomen, hagen en bosplantsoenen.25 maart 2022

Verbetering mogelijk en koers richting toekomst duidelijk ingezet
 

Waterschapsbestuur maakt tussenbalans:

REGIO - Op driekwart van de bestuursperiode heeft het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta een tussenbalans opgemaakt: hoe staat het waterschap ervoor met het realiseren van de doelen die het bestuur zich bij zijn aantreden stelde? Het college van dijkgraaf en heemraden rapporteerde hierover in een Mid Term Review, die de Verenigde Vergadering deze week vaststelde.

 

Twee documenten vormden in 2019 de basis onder de koers die de Verenigde Vergadering uitstippelde voor deze bestuursperiode tot 2023. Dat waren het Bestuursprogramma 2019-2023 en het programma ‘Huis op Orde’. Het Bestuursprogramma formuleerde de bestuurlijke doelstellingen; ‘Huis op Orde’ bevatte de acties om geconstateerde achterstanden in beheer en onderhoud aan te pakken. Van beide kan nu geconstateerd worden dat er weliswaar nog verbetering mogelijk is, maar dat het waterschap duidelijk het been heeft bijgetrokken. De basis is weer op orde en in het bijzonder op het gebied van veiligheid heeft Hollandse Delta flinke stappen gezet.

 

Omslag

De corona-pandemie en de krapte op de arbeidsmarkt speelden het waterschap in de afgelopen twee jaar regelmatig parten. Ondanks deze externe factoren en de interne bestuurlijke strubbelingen, zijn de activiteiten uit ‘Huis op Orde’ zijn inmiddels geïntegreerd in de diverse reguliere programma’s van de waterschapsorganisatie. Daarmee is een grote inhaalslag gemaakt, waarvoor het waterschap de afgelopen jaren ook extra financiële middelen heeft ingezet. De omslag van correctief onderhoud naar preventief onderhoud is gemaakt, wat zichtbaar wordt in een daling van het aantal storingen en noodreparaties. Een punt van aandacht blijft nog wel het behalen en beheersen van de planning van projecten.

 

Verankerd

Het Bestuursprogramma besteedde apart nog aandacht aan externe samenwerking, interne samenwerking en een aantal specifieke onderwerpen als het Groenbeleidsplan en het Waterbeheerprogramma 2022-2027. Ook op deze thema’s zijn inmiddels stevige stappen gezet. Samenwerkingen krijgen steeds beter vorm en ingezette verbetersporen worden verankerd.
 

Evengoed laat de Mid Term Review ook nog zaken zien die de resterende bestuursperiode extra aandacht vragen. Het verder verbeteren van de bestuurskracht is er daar één van, maar ook het doorontwikkelen van de ambtelijke organisatie. Ook kan de rol van het waterschap versterkt worden door de wettelijke kerntaken van het waterschap te beschouwen binnen de context van grote maatschappelijke opgaven als de klimaatcrisis, woningbouw, biodiversiteit en duurzaamheid. Dat draagt eveneens bij aan het verstevigen van de externe samenwerking, waarin gebiedsgericht, klimaatrobuust en integraal de sleutelwoorden zijn.

 

Toekomst

Nu de achterstand in het onderhoud is weggewerkt en ook de uitvoering van de kerntaken een solide basis heeft gekregen, staat het waterschap gesteld om samen met mede-overheden, inwoners en andere belanghebbenden te werken aan deze opgaven voor de toekomst. Daarmee vormt de Mid Term Review en de bestuurlijke behandeling ervan een mooie opmaat naar de waterschapsverkiezingen in maart 2023.25 maart 2022

Waterschap plaatst honderd bankjes in de polder

 

RIDDERKERK - Waterschap Hollandse Delta zal op termijn in totaal honderd extra zitbanken plaatsen in de polders van Dordrecht, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, IJsselmonde en Voorne-Putten. Dit heeft het algemeen bestuur van het waterschap woensdag besloten.

 


Na het fietsen door de Bernisse bij Nissewaard is het goed toeven op een bankje van het waterschap


De Verenigde Vergadering stemde in met een voorstel voor honderd zitbanken langs de wegen en fietspaden en op de dijken van het waterschap. Het voorstel kwam er na een aangenomen motie van Petra van Nes-de Man van Waterschapspartij Hollandse Delta (WPHD).

 

Landschapsplannen

Het waterschap is met gemeenten en andere belanghebbenden in overleg over zogeheten landschapsplannen. Tijdens dat overleg wordt besproken waar een zitbank een waardevolle toevoeging is en of cofinanciering mogelijk is.

 

Cofinanciering

De zitbanken worden hufterproof, vandalismebestendig, indien mogelijk circulair en gemaakt van restmateriaal zoals hout van door het waterschap gekapte bomen. Op de zitbank komt het logo van het waterschap en indien gewenst ook van de cofinancierende gemeente of organisatie.

 

Overigens staan langs de wegen en fietspaden van het waterschap nu al ongeveer honderd zitbanken.

 

23 maart 2022

AD Voorne Putten: 

Hoe een lapje grond bepalend bleek te zijn voor de uitslag van de verkiezingen op Goeree-Overflakkee

 

Plannen Ouddorp Bad Oost lijken stemgedrag te bepalen

De omstreden plannen voor de bouw van een villawijk op een leeg lapje grond lijken de gemeenteraadsverkiezingen op Goeree-Overflakkee mede te hebben bepaald. De tegenstanders van de plannen - CDA en Groep Jan Zwerus - wonnen fors, terwijl expliciete voorstanders VVD en ChristenUnie allebei een zetel moesten inleveren.

https://tinyurl.com/mr3tven8


23 maart 2022
 

Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022

 

Het centraal stembureau van gemeente Goeree-Overflakkee heeft woensdag 23 maart de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vastgesteld. Alle stemmen werden een dag eerder opnieuw geteld, op verzoek van de VVD. Uit de hertelling kwamen minimale verschillen en die hebben niet geleid tot een verandering in de zetelverdeling.

 

In totaal werden er op Goeree-Overflakkee 41.083 stempassen uitgegeven van de gemeenteraadsverkiezing van 14, 15 en 16 maart 2022. Uiteindelijk werden er 26.297 stembiljetten geteld. Dat betekent een opkomstpercentage van afgerond 64 procent. In totaal waren er 34 ongeldige stemmen en 30 blanco stemmen.

 

Zetelverdeling

Er zijn 31 zetels te verdelen voor de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee. Op basis van het aantal uitgebrachte stemmen (én voorkeursstemmen) is de volgorde als volgt:

 

 • VKGO: zeven zetels
  Johan de Vos, Berend Jan Bruggeman, Cheyenne van Alphen, Aat van Alphen, Willy Heintjes, Jannie Campfens, Wilma de Bruine
 • SGP: zeven zetels
  Hendrik Herweijer, Peter Grinwis, Peter Kieviet, Simon van der Tang, Adriaan Kasteleijn, Corné Grinwis, John de Geus
 • CDA: zes zetels
  Daniël Huising, Tim Jochems, Dirk Pijl, Henk van Putten, Tea Both, Edwin van Os
 • Groep Jan Zwerus: vier zetels
  Jan Zwerus, Jos de Jonge, Thomas Kom, Mayke Wesdorp
 • VVD: twee zetels
  Ellen Nijssen, Ronald Weydema
 • ChristenUnie: twee zetels
  Bert Tuk, Mariëlle van den Berg
 • PvdA: twee zetels
  Jaap Willem Eijkenduijn, Petra ‘t Hoen
 • D66: één zetel
  Jeffrey Verlegh

 

Een kandidaat wordt met voorkeursstemmen gekozen als hij of zij minimaal 25 procent van de kiesdeler van 846,226 stemmen heeft gehaald, de partij de kiesdrempel heeft gehaald, en de laagst geplaatste kandidaat die een zetel zou zijn toegewezen minder voorkeurstemmen heeft. Dat betekent dat er 212 voorkeursstemmen nodig zijn voor een zetel. Bij deze gemeenteraadsverkiezingen werd Jos de Jonge, nummer 20 van Groep Jan Zwerus, met 225 voorkeursstemmen gekozen en kreeg zo een zetel toegewezen. 

 

Voor de volledige uitslagen op detailniveau, kijk op www.goeree-overflakkee.nl

 

Afscheids-/Installatieraadsvergadering

Op dinsdag 29 maart wordt in een bijzondere raadsvergadering afscheid genomen van de raadsleden die na de verkiezingen niet terugkeren in de gemeenteraad. Een dag later, op woensdag 30 maart, worden de 31 leden van de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.

Beide vergaderingen zijn om 19.30 uur in Bestuurscentrum Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis. De bijeenkomsten zijn ook te volgen via goeree-overflakkee.raadsinformatie.nl. 
22 maart 2022


Opening milieustraat Hernesseroord Zuidwester

Op de zonnige vrijdag 18 maart, de internationale Dag van het Recyclen, werd de vernieuwde milieustraat van Zuidwester op het terrein Hernesseroord in Middelharnis officieel geopend. Wethouder Markwat deed de officiële openingshandeling en knipte met hulp van twee bewoners een lint van afval door.
Regiomanager bij Zuidwester Bianca Meulenbroek–Hoitzing vertelde dat de opening van de milieustraat gelijk het startsein is voor medewerkers en cliënten van Zuidwester regio Goeree-Overflakkee om met elkaar nog actiever aan de slag te gaan met het scheiden van afval. “We gaan samen aan de bak voor een beter milieu!”, aldus Bianca.

Ramon de Ceuninck van Capelle was namens Renewi aanwezig. Ramon: “We zijn blij dat we met Zuidwester mee mochten denken en deze milieustraat konden realiseren. Renewi wenst de afvalhelden van Zuidwester veel succes met het recyclen en schoonhouden van onze wereld.”

Voorafgaand aan de opening hadden veel cliënten samen met medewerkers van Zuidwester gewerkt aan kunstwerken gemaakt van afvalmateriaal. Zij deden mee aan een wedstrijd en konden een prijs winnen. Tijdens de opening maakte wethouder Markwat bekend dat de cliënten van dagbesteding ’t Want 1A de prijs hebben gewonnen. Zij wonnen een heerlijke high-tea voor heel de groep bij brasserie Dok16. De kunstwerken blijven voorlopig nog even tentoongesteld in de kwekerij op Hernesseroord. Iedereen is van harte welkom om deze te komen bewonderen.

In de nieuwe milieustraat staat een glascontainer, perscontainer voor restafval en GFT en ondergrondse PMD containers, papiercontainers en een container voor incontinentiemateriaal. Deze containers zijn alleen te gebruiken door medewerkers en cliënten van Zuidwester.
 

22 maart 2022

“Halveer het aantal duinhuizen”


Aan het woord is Jort Kelder in het tijdschrift DUIN, die nooit om een stevige uitspraak verlegen zit. Hij vertelt over zijn jeugdvakanties in de duinen van West-Terschelling en het graven van duinhutten. Ook lucht hij zijn hart over de shovels in het duin die veel kapot maken.


fotograaf Ronald van Wijk

Mooie vochtige duinvalleien die op de schop gaan om de watercrassula te bestrijden. Maar vooral ook het kapot maken van het duingebied om de ooit eenvoudige zomerhuisjes te verbouwen tot luxe villa’s. Wat Jort Kelder betreft mag het aantal huizen in het duin worden gehalveerd om zo weer ruimte te maken voor de eenvoudige duinhut. Maar, zo relativeert hij zichzelf, het is waarschijnlijk een onhaalbaar idee.


Meijendel

In het lentenummer van het tijdschrift DUIN staan meer mooie verhalen. Bijvoorbeeld over de pracht van landgoed Keukenhof, over de invloed van provinciale Statenleden op het behoud van natuur en duinlandschap, en over de resultaten van het natuurherstel in Meijendel. Niet voor alle soorten is het natuurherstel gelukt. Zo is het rozenkransje sterk afgenomen, mogelijk door klimaatverandering. In DUIN wordt ook verslag gedaan van het keveronderzoek in het Noord-Hollands Duinreservaat. Vrijwilligers hebben er 531 keversoorten gevonden met spraakmakende namen als de brede duinkruiper, tweevlek-snoerhalskever en grotten-snuitje.


Wil je Stichting Duinbehoud steunen en het tijdschrift DUIN elk kwartaal toegestuurd krijgen? Lees meer op: www.duinbehoud.nl 

 

21 maart 2022

Zwemploeg Goeree-Overflakkee actief in ’s Gravenzande
 

Zwemmers in de leeftijd tot 12 jaar hebben zaterdag 19 maart in het 6-banen bad van ’s Gravenzande het 3e deel van het KNZB Minioren Circuit gezwommen. De gecombineerde ploegen van de Gooye, de Stelle en de Schotejil kwamen onder de ‘vlag’ van Startgemeenschap Goeree-Overflakkee (SGGO) aan de start. Er werd ook nu weer gezwommen met leeftijdsgenootjes van de Wiekslag, de Duck, SG SCOM/Zeehond,  ZPB H&L Productions, MNC Dordrecht en Westland Swimming Stars.
 

Voor de jaargangen 2010 en 2011 stonden resp. 100m vlinderslag, 100m vrij en 200m wisselslag op het programma. Bij de meisjes van jaargang 2010 en 2011 waren de eilandelijke zwemsters uitermate succesvol met op 100m vlinderslag een 1e plaats voor Evy van Nimwegen (1.35.70) en een 2e plaats voor Abya Buscop (1.38.43) in jaargang 2011 Phine Laarman uitkomend in jaargang 2010 behaalde een 3e plaats in 1.37.21. De 100m vrij gaf een zelfde beeld te zien met een 1e plaats voor Abya Buscop (1.16.69), gevolgd door Evy van Nimwegen (1.20.24) op de 2e plaats. Phine Laarman werd opnieuw 3e plaats in 1.21.42. De 200m wisselslag leverde opnieuw ereplaatsen op voor genoemde zwemsters, namelijk Abya Buscop (1e in 3.12.74) en Evy van Nimwegen (2e in 3.18.06). Phine Laarman eindigde met haar 3.20.47 op een knappe 2e plaats in jaargang 2010. In de jongere jaargangen 2012 en jonger werd op 50m rugslag de 3e plaats behaald door Evy van Kempen (59.67).

21 maart


Burgemeester Grootenboer:  "H
et is belangrijk dat de uitslag en de verdeling van de zetels boven elke twijfel verheven is”

Hertelling alle stemmen gemeenteraadsverkiezingen Goeree-Overflakkee 
 

De uitslag van de verkiezingen nog niet definitief is vastgesteld
 

Het centraal stembureau van gemeente Goeree-Overflakkee heeft besloten tot een hertelling van alle uitgebrachte stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De reden is een verzoek van de VVD tot hertelling, omdat er sprake is van maar drie stemmen verschil bij de verdeling van de laatste restzetel. Er is - zo benadrukt zowel het centraal stembureau als de VVD - geen vermoeden van onregelmatigheden of fouten.

 

Het centraal stembureau kan besluiten tot een hertelling als er vermoeden is van onregelmatigheden. “Dat is niet aan de orde, maar het is wel belangrijk dat de uitslag en de verdeling van de zetels boven elke twijfel verheven is”, aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman, hoofd van het centraal stembureau. Dat betekent dat de uitslag van de verkiezingen nog niet definitief is vastgesteld.

 

In totaal zijn er bij deze verkiezingen 41.083 stempassen uitgegeven en zijn er 26.293 stemmen uitgebracht. Dat maakt het opkomstpercentage afgerond 64 procent. Alle stemmen worden opnieuw geteld. Zowel de stemmen van het vervroegd stemmen op maandag en dinsdag als de uitgebrachte stemmen in de 24 stembureaus van woensdag 16 maart 2022.

 

Verdeling restzetels

De verdeling van de restzetels vindt plaats volgens een vooraf vastgestelde methode. Het aantal stemmen voor elke partij wordt gedeeld door het aantal behaalde volle zetels plus 1. De partij die zo uitkomt op het grootste aantal stemmen per zetel (grootste gemiddelde) krijgt de restzetel toegewezen. Het gaat in dit geval om de laatste verdeelde restzetel, die is toegewezen aan de SGP. Het verschil was slechts 3 stemmen met de VVD.

 

Hertelling

De hertelling vindt dinsdag 22 maart 2022 plaats in het Prieel van De Staver in Sommelsdijk, vanaf 8 uur ’s ochtends. De hertelling is openbaar te volgen, maar de tellers werken geconcentreerd en kunnen bij het tellen niet gestoord worden. De zitting van het centraal stembureau om de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen definitief vast te stellen is vervolgens woensdag 23 maart om 16.00 uur in het Rondeel. Direct na deze zitting wordt de officiële uitslag openbaar gemaakt. De zitting is live online te volgen.
20 maart 2021

Hondenuitlaatveld wordt buurtplantsoen


“Een saai en vies grasveldje wordt aantrekkelijker gemaakt voor vogels en insecten”, aldus de initiatiefnemers. Zaterdag zijn door enkele kinderen in de Lauwerijnstraat in Nieuwe-Tonge plantjes gepoot. Dit ter gelegenheid van de feestelijke opening van een buurtplantsoentje.
Veertien omwonende huishoudens uit de Lauwerijnstraat omarmden het idee om het voormalig hondenuitlaatveldje, grenzend aan de straat, duurzamer en mooier te maken. Door samen hieraan te werken, wordt de betrokkenheid met elkaar en met de buurt verhoogd.

 In overleg met de gemeente is ervoor gekozen te starten met een halfronde cirkel. Na het afzetten met weidepalen zijn er enkele struiken aangeplant. Op zaterdag werden de buurtkinderen betrokken, die zelf viooltjes mochten planten.
Een van de eerste kinderen die een viooltje plantte was de Oekraïense Dimitri, die met zijn moeder verblijft bij een gezin in Nieuwe-Tonge, in afwachting van het gereedmaken van het vroegere ziekenhuis/domineeswoning als woonplek voor een groep Oekraïners. Na het planten kreeg hij een vlaggetje met het logo van de gemeente Goeree-Overflakkee, waar hij enthousiast mee zwaaide.

18 maart 2022

NOS

Vitale Kernen Goeree Overflakkee grootste in (op) Goeree-Overflakkee

Op  Goeree-Overflakkee is Vitale Kernen Goeree Overflakkee de grootste geworden. Deze partij kreeg 20,5% van de stemmen, oftewel 7 van de 31 zetels die de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee telt. Dat betekent wel een daling ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018: toen haalde Vitale Kernen Goeree Overflakkee 20,7% van de stemmen (6 zetels).

https://verkiezingen.lab.nos.nl/gr2022/resultaten/goeree-overflakkee


 


15 maart 2022 

Als u op de SGP stemt
bent u mede verantwoordelijk voor discriminatie
van vrouwen en homoseksuelenFrans Evers15 maart 2022
 


Waar staat de politiek op Goeree-Overflakkee in dossier Oekraine?

 

De PVDJ vindt dat ieder mens op onze aarde het recht heeft op een vredevol bestaan. (Tevens zoals velen anderen rechten waarvoor nog veel werk te verzetten is) Wij begrijpen dat deze mensen minder snel het type vluchteling 'gelukzoekers' zijn of moedwillig onder het mom van hun thuisland verlaten. (Al is het wel een 'ver van ons bedshow' via TV en speelt propaganda al jaren een grote rol in de media voor massamanipulatie) Wij oordelen totaal niet maar, proberen wel rekening te houden met alle mogelijke scenario's.

Wij staan graag klaar voor iedere aardling die dat wenst en verwachten dit ook allemaal voor elkaar te doen. Alleen, speelt er ook een andere factor mee! Namelijk de situaties van de al wonende in ons klein stukje land. Hetgeen dat zojuist opnieuw is gebeurd (besluit nemen zonder enige vorm van inspraak beslissing medemensen vooraf) zit de PVDJ toch wel dwars.

 

Verkiezingen waren gestart en ineens zagen de al gekozen partijen een ernst van problemen onder de bevolking in de vorm van woningnood. Deze actie / reactie roept allerlei vragen op bij de PVDJ zoals: Waarom worden eerst maandenlang de woontekorten voor onze mensen op dit eiland gebruikt als media theater spel maar, wanneer andere gebieden uit de wereld aankloppen bij ons. Kunnen er wel per direct ineens 100'n mensen gehuisvest worden zonder enkele ingebrachte redenen van tegenspraak, die eerst wel werden gebruikt voor de 30 jarigen noodgedwongen te wonen bij ouders? Tuurlijk, wij hebben hier allen onze netwerken, routine en dagelijkse leven al etc. En is een oorlog een stapje verder als de vraag naar eigen woning van degene die ook nog bij opa&oma, ouders en familie etc terecht kunnen.  

 

Elkersweide, molenzicht en geldershof (de ex panden van mensen wie zijn verhuisd naar bestenwaerd bij zorginstanties) In totaal gaat het om 70 appartementen die in een week misschien al klaar zouden kunnen zijn door samenwerking mede tussen sjaloomzorg, oost west wonen en gemeente. Waarom kwamen dit soort oplossingen dan niet ten spraken, toen alleen nog de al huidige bewoners in onze gemeente dringend verzochten om woningen en er enkel drama praat over werd gemaakt door volksvertegenwoordigers tijdens het 'debateren' op 'debatavonden' geoorganiseerd door de gemeente? Waar door over al de jarenlange leegstaande gebouwen zoals het gemeentehuis in Dirksland dat voor 500.000 euro te koop is gezet geen woord over is gesproken. De PVDJ deed dat wel maar werd toen ook gewoon genegeerd door VVD en SGP als 'debattegenstanders' gewoon het vragenrondje te vervolgen van de TV presentatrice. 

 

Wij zijn het daarom niet eens met de wijze hoe mensen worden behandeld. De definitie van 'naastenliefde' hoort voor iedereen gelijkwaardige betekenis te kennen. Er zijn talloze voorbeelden te noemen waarbij dat niet het geval is. Het is prima dat wij klaar staan voor de gehele wereld hulp te bieden maar, betreft de PVDJ zijn er wel grenzen. Want hoe los je nu een probleem op dat je zelf al hebt, wanneer je datzelfde probleem van anderen er ook nog eens bij neemt? Of in dit geval anderen hun problemen oplossen maar, de problemen van degene die er al waren blijven verwaarlozen? Begrijp ons niet verkeerd. Het is mooi dat we veel liefdevolle behulpzame mensen kennen in onze gemeente! Wij zien dat enkel liever ook wat meer tegenover elkaar gebeuren als 1 gemeente. Niet eerst 3 jaar wachten op een dakopvang nadat de politiek is aangesproken hierover maar, meteen actie zoals nu ook voor Oekraïne gebeurt! Het is niet dat we er geen geld voor hebben. 

 

Aanpakkers en mensen met inlevingsvermogen die zich 4 jaar lang onder de bevolking bevinden niet enkel tijdens verkiezingen, dat is wat de politiek van Goeree-Overflakkee nodig heeft ! Gelukkig horen wij al veel positieve berichten mbt uitslagen stemwijzers en mensen die ons een kans geven door hun stem te geven, zichzelf niet kortzichtig te houden met wat de media probeert wijs te maken. Onthoudt: de media is een instrument naar de bevolking om gebruik van te maken als politici. Op welke manier dat gedaan wordt? is aan iedere individu en partij zelf. De PVDJ wil media gebruiken de afstand te verkleinen door verbinding met u aan te gaan. Niet om afstand in leven te houden door te plaatsen wanneer iets uitkomt voor eigen gewin. Maar, omdat het nodig is dat u iets te weten krijgt zoals het op de hoogte stellen van een naderende beslissing dat invloed heeft op uw dagelijkse leven in onze gemeente. Kijk bijvoorbeeld www.partijvdjongeren.nl punt 3 van ons programma. Wij hechten waarde aan de relatie tussen elkaar door ook te weten hoe het is wanneer die relatie weinig waarde kent. 

 

Het beleid van de afgelopen 4 jaren ( eigenlijk langer ) heeft vaak genoeg bewezen dat dit punt flink is verwaarloosd door de politiek. Daarom, maak uw keuze en ga stemmen om de sfeer op Goeree-Overflakkee ten goede te veranderen voor iedere inwoner! Jong & oud, niet gelovig & gelovig, alleen & gezin, overkanter & flakkeenaar, introvert & extravert en zo verder. Geef ons de kans een mooiere toekomst voor ons allen neer te zetten. Zet elk verkiesprogramma naast elkaar en volg het programma dat het dichtsbij uw hart ligt! Maak samen met ons de PVDJ de grootste en wij gaan er alles aan doen voor iedereen om een wenselijker bestuurscultuur neer te zetten waar anderen tot dusver enkel nog over kunnen praten. Veel wijsheid toegewenst en een fijne dinsdag. Stem lijst 7.

 

Mvg Florian van der Weide
15 maart 2022

Waar staat de politiek op Goeree-Overflakkee in dossier Oekraine?
Reactie Groep Jan Zwerus over opvang oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne op G-O

 

Door de oorlogssituatie in de Oekraïne hebben veel inwoners van dit getroffen land huis en haard moeten verlaten en zijn hun thuisland ontvlucht. Groep Jan Zwerus vindt een goede opvang voor de slachtoffers van deze vreselijke oorlog belangrijk.
 

De Nederlandse regering heeft toegezegd een aantal van deze vluchtelingen onderdak te bieden. Ook de gemeente Goeree-Overflakkee gaat vluchtelingen opnemen. Het gebouw van de Geldershof dat al een tijdje leeg stond wordt momenteel ingericht als opvanglocatie; een prima initiatief!
 


Als de opvanglocatie Geldershof te weinig capaciteit blijkt te hebben zou ook nog gekeken kunnen worden naar de voormalige gemeentehuizen van Oostflakkee en Dirksland als opvanglocatie. Wellicht zijn daar kleine bouwkundige aanpassingen zoals toilet- en douche voorzieningen voor nodig, maar daar is altijd een mouw aan te passen.
14 maart 2022


Waar staat de politiek op Goeree-Overflakkee in dossier Oekraine?


Reactie D66 Goeree-Overflakkee


Beste inwoner van Goeree-Overflakkee,

De huidige situatie in Oekraïne raakt miljoenen mensen. We vinden het vreselijk wat daar gebeurt. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de Oekraïners. Mensen die hun familie en vrienden, hun thuis, kwijtraken. 

De landelijke politiek is al overgegaan tot sancties. Sancties die ook onszelf raken. Bijvoorbeeld door een hogere brandstofprijs, of mensen die in geldnood komen door de hoge energierekening. Er wordt hard gewerkt aan een verzachting of oplossing van dit probleem. Want, de inzet van onze partij is: we laten niemand vallen. 

Daarom willen we ook als lokale afdeling van D66 open en transparant zijn over onze kijk op de opvang van Oekraïners. Wat D66 Goeree-Overflakkee betreft bieden we hen onderdak en een veilig thuis, ook al kampen we met woningnood. We kijken dus niet weg voor het probleem. Ook willen we benoemd hebben dat het ontzettend mooi is om te zien dat er al zo veel (vrijwillige, particuliere) initiatieven op het eiland zijn opgezet om Oekraïners te helpen. 

Het kabinet heeft voorgesteld dat iedere veiligheidsregio 2000 mensen opneemt. Ons eiland is onderdeel van veiligheidsregio Rijnmond. Deze regio telt 1,2 miljoen inwoners. Ons eiland zo’n 50 duizend. Als we dit dus naar draagkracht doen, houdt dat in dat we zo’n 80 Oekraïense vluchtelingen opnemen. Op dit moment vindt al overleg plaats tussen de gemeente, CuraMare en Oost West Wonen/Sjaloom Zorg

Dat houdt niet in dat we andere mensen op straat zetten. Het gaat om leegstaande panden op 3 locaties in Dirksland die niet in de reguliere verhuur zouden komen. D66 wil samen met u werken aan een oplossing. Denk bijvoorbeeld aan kinderen die zo snel mogelijk weer ‘normaal’ naar school willen gaan. Maar ook aan het doorzetten van deze snelle aanpak bij de voorziening van woningen op het eiland.

Op 14, 15 en 16 maart stemt u voor de nieuwe gemeenteraad. Het blijkt maar weer dat dit een uiterst bijzonder recht is. Maak hiervan gebruik, geef uw steun aan de democratie waar Oekraïners nu zo moedig voor vechten.

We kunnen dit!

Jeffrey Verlegh
Namens D66 Goeree-Overflakkee
14 maart 2022

Waar staat de politiek op Goeree-Overflakkee in dossier Oekraine?Reactie PvdA Goeree-Overflakkee


Welkom en teplyy pryyom
 

Kapot geschoten huizen. Mensen zoekend naar beschutting. Kinderen met onbegrip en verwarring. Verdriet. De zoveelste zinloze oorlog die vooral ellende als resultaat heeft.
 

Mensen uit Oekraïne op de vlucht bereiken het westen waar ze bescherming vinden maar de onzekerheid zal blijven. Op Goeree-Overflakkee zijn vele spontane initiatieven van de grond gekomen om Oekraïners warm welkom te heten. Iets om trots op te zijn. Curamare die verschillende appartementen beschikbaar stelt voor vluchtelingen. Vele scholen en particulieren die spullen inzamelen. Allerlei organisaties die met vrachtwagens vol spullen rijden met het oosten en met vluchtelingen terugkomen. VluchtelingenWerk Nederland dat zich, naast de opvang van vluchtelingen uit andere landen, ook volledig inzet voor Oekraïne. De gemeente die haar coördinerende taak oppakt en partijen bij elkaar brengt. En ga zo maar door.

We zullen waarschijnlijk vele initiatieven vergeten hier te noemen. Warme initiatieven waarmee we met z’n allen laten weten dat we onze medemens niet in de kou laten staan. 
Als Partij van de Arbeid Goeree Overflakkee zeggen we: van harte welkom of in de taal van de slachtoffers: teplyy pryyom!!

14 maart 2022

Schotejil toont vormbehoud in landelijke A-competitie


Zaterdag 12 maart heeft zwemclub De Schotejil uit Middelharnis in de 4e ronde van de Nationale Zwemcompetitie opnieuw een verrassend sterke wedstrijd gezwommen. Na de eerste twee wedstrijden stond De Schotejil geheel onverwacht bij de top-5 in de A-klasse, een landelijke poule met ca. 70 zwemverenigingen.


De 3e wedstrijd was vanwege de bekende beperkingen komen te vervallen. Gezien de recentelijk gerealiseerde tijden in de 4e competitieronde wordt opnieuw met voorzichtig optimisme uitgezien naar de nieuwe klassering, die in de loop van de week door de KNZB zal worden gepubliceerd.

 

In Papendrecht werd deze maal gezwommen met ZOB’66 uit Oud-Beijerland en De Geul uit Papendrecht. De Schotejillers waren goed voor ongeveer 40 persoonlijke records, waaronder 2 clubrecords. Lieske Zijlstra verbeterde haar eigen clubrecord uit 2019 op 50m vlinderslag naar 30.28 met ca. een halve seconde. De heren estafette 4x50m wisselslag met Aron Paasse, Xander Vis, Laurens Kalle en Jacob Mackloet zwommen eveneens een clubrecord met een tijd van 1.52.45. Zij verbeterden het oude record daterend uit 2008 met 0.9 seconde, dat al die tijd op naam stond van een vorige generatie wedstrijdzwemmers, te weten Mark Costeris, Sebastiaan Rosendaal, Leander Noordijk en Martijn van Hoorn.
 

In totaal werden ruim 25 ereplaatsen verdiend. Winnende tijden van belang voor het wedstrijdresultaat waren er bij de senioren dus voor Lieske Zijlstra op 50m vlinderslag (30.28) en bij de heren voor Aron Paasse op 100m rugslag (1.01.31) en Xander Vis op 50m vlinderslag (26.99). In de categorie meisjes-jeugd won Lyke Buscop de 200m rugslag in een tijd van 2.32.65. In de zelfde categorie, maar dan bij de jongens, deed Daniel ’t Mannetje het zelfde. Hij klokte 2.23.78 op de 200m rugslag. Bij de meisjes-junioren was Meyke van Nimwegen de snelste op 100m vlinderslag (1.11.53) en op 100m wisselslag (1.15.10). En bij de jongens-junioren pakte ook Laurens Kalle de volle winst op 100m vlinderslag (1.03.95) en 100m wisselslag (1.05.20).
 

Ook alle estafettes werden door de Schotejil succesvol afgesloten. Behalve de eerder genoemde heren estafette, betrof dat bij aanvang van de wedstrijd de 4x100m vrij voor meisjes-jeugd (4.37.82) met Famke Franzen, Daphne v.d. Slik, Dominique Overduin en Meyke van Nimwegen. Aan het eind van de wedstrijd zwommen ook Lyke Buscop, Lotte Middelbos, Eva v/d Slik en Lieske Zijlstra naar de snelste tijd op 4x100m vrij (4.14.55) bij de categorie dames.
13 maart 2022
 

Waar staat de politiek op Goeree-Overflakkee in dossier Oekraine?

Morgen, overmorgen en aanstaande woensdag is de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee. Wat zijn de standpunten van de politieke partijen in dossier Oekraine, en dan met name de vluchtelingenstroom?
 

Wij ontvangen graag van de SGP, Vitale Kernen Goeree-Overflakkee, CDA VVD, Partij van de Arbeid, ChristenUnie, Partij vd Jongeren, D66, Groep Jan Zwerus de standpunten omtrent dit onderwerp.


Het Schrijfbedrijf zal graag uw standpunt publiceren. Gezien de urgentie per omgaande reageren, dan kunnen kiesgerechtigden nog in hun oordeelsvorming meenemen.

Met vriendelijke groet,

Schrijfbedrijf Evers van der Waart
12 maart 2022

Externe toets  Besluitvormingsproces verplaatsen weekmarkt

In de afgelopen periode zijn de (tijdens de informatiebijeenkomst van 1 november) aangedragen ideeën en opmerkingen over de verplaatsing van de markt geanalyseerd. Daarnaast is concrete invulling gegeven aan een suggestie die tijdens de informatiemarkt door verschillende partijen werd gedaan, namelijk om het doorlopen proces door een onafhankelijke partij te laten onderzoeken en toetsten.

Het college van burgemeester en wethouders stemde eerder in met deze suggestie en inmiddels is een extern bureau geworven die deze toets gaat doen: Necker van Naem uit Utrecht. Dit bureau is onder meer gespecialiseerd in onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid bij overheidsorganisaties. 

Opdracht

Het onderzoek wordt de komende weken uitgevoerd. De onderzoekers van Necker van Naem gaan alle documentatie (waaronder de verslaglegging van de informatiebijeenkomst van 1 november waar partijen hun zienswijzen naar voren brachten) bestuderen en gesprekken voeren. Ze doen een toets aan de hand van een aantal criteria: veiligheid, draagvlak, sociale impact en marktbehoud. Het resultaat is een rapportage met bevindingen die uit de toets naar voren komen. 

Besluitvorming

De bevindingen van de externe partij zullen, tezamen met alle andere stukken en analyses, worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming van het college. Deze besluitvorming vindt naar verwachting plaats in het tweede kwartaal van 2022.  

11 maart 2022
 

Provincie besluit tot versnelde legalisering PAS-melders

 

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 9 maart heeft Provinciale Staten in Zuid-Holland een motie aangenomen om nog in deze Statenperiode een besluit te nemen over legalisering van PAS-meldingen. Daartoe riep het CDA Zuid-Holland op samen met de fracties van VVD en ChristenUnie/SGP. Het is een belangrijke stap in de Stikstofcrisis en het voortbestaan van veel agrarische ondernemers.

 

Het is juli 2015 als er gestart wordt met het Programma Aanpak Stikstof (PAS); maatregelen om de toenemende neerslag van stikstofverbindingen en daarmee de belasting op de natuur te reduceren. Tijdens dit programma werd gekeken naar de hoeveelheid stikstofneerslag die bepaalde activiteiten veroorzaakten, waaronder activiteiten in de landbouw. Onder bepaalde voorwaarden konden activiteiten met minimale toename van de stikstofneerslag doorgaan met een zogenaamde PAS-melding onder de Wet Natuurbescherming. Op deze manier werden de lasten verlicht voor initiatiefnemers van deze activiteiten.

 

Dit veranderde in mei 2019, toen de Raad van State oordeelde dat een PAS-melding in strijd was met de Europese Habitatlijn. Projecten die stikstofneerslag veroorzaken werden voortaan verplicht om een vergunning aan te vragen. De eerder geaccepteerde PAS-melding is dus niet legaal meer.

 

Veel bedrijven in Zuid-Holland met enkel een PAS-melding worden nu geconfronteerd met rechtszaken vanwege het ontbreken van een vergunning. Daardoor krijgen deze bedrijven bovendien geen financiering bij een bank voor bedrijfsontwikkeling en bedrijfsovername.

 

“Na de uitspraak van de Raad van State zijn er nog geen concrete stappen gezet om deze bedrijven te helpen,” aldus CDA-Statenlid Jaco Kastelein, initiatiefnemer van de motie. “Het is echt een kip-en-ei verhaal. Doordat bedrijven geen vergunning hebben, kunnen ze geen financiering krijgen om te verduurzamen, en die verdere verduurzaming is nodig om een vergunning te krijgen.” Volgens Kastelein is er geen overzicht is van welke hoeveelheid stikstof er nodig is om de reeds gedane en geaccepteerde PAS-meldingen te legaliseren naar een Natuurwet Beschermingsvergunning. “Dat moet echt snel veranderen.”

 

Het CDA riep daarom samen met VVD en ChristenUnie/SGP op om – in samenwerking met de andere provincies en het Rijk – nog voor de provinciale verkiezingen in 2023 met een voorstel te komen om de PAS-meldingen om te zetten in legale Natuurwet Beschermingsvergunningen, zodat hier in deze Statenperiode nog een besluit over kan worden genomen. Kastelein: “Met deze motie proberen we dus versneld duidelijkheid te krijgen voor onze agrarische bedrijven.”

8 maart 2022

Deskundigen staan voor raadsel over drugsgebruikend Goeree-Overflakkee: hoe is het mogelijk dat dit eiland functioneert?

Hoe kan het dat in 2020 werd geconcludeerd dat er op Goeree-Overflakkee meer speed in het rioolwater zat dan in een stad als Parijs, terwijl er geen extreme overlast is van drugsgebruikers? Deskundigen nemen aan dat er op het eiland veel mensen zijn die ondanks hun drugsgebruik ‘gewoon’ functioneren, net als op de Amsterdamse Zuidas.https://tinyurl.com/yxjrkujk


8 maart 2022

De video die Xena Maria Evers maakt voor Vrouwendag 2017

Een ode aan vrouwen van alle leeftijd

https://www.youtube.com/watch?v=hQUZVe5B8v0&t=19s


8 maart 2022

Partijen ondertekenen convenant SamenZien integrale aanpak verslaving

 

Samen zorgen voor een gezond, veilig en vitaal Goeree-Overflakkee. Met dat doel voor ogen ondertekenden ruim twintig partijen dinsdag 8 maart tijdens een bijeenkomst in het Diekhuus in Middelharnis het convenant SamenZien integrale aanpak verslaving. Naast gemeente Goeree-Overflakkee ondertekenden onder andere jongerenorganisaties, onderwijsinstellingen, Oost West Wonen en zorginstellingen het convenant. Zij hebben allemaal op één of andere manier te maken met verslavingsproblematiek en zien de noodzaak van een gezamenlijke aanpak.

 

Drugsgebruik en verslavingsproblematiek is geen nieuw thema voor Goeree-Overflakkee. Ondanks de inspanningen van de afgelopen jaren bleef het moeilijk de vinger te leggen op de omvang én de juiste aanpak. In 2019 werd op verzoek van stichting Moedige Moeders GO een rioolwateronderzoek uitgevoerd, waarbij werd getest op drugsrestanten. In het riool van Goeree-Overflakkee werd een erg hoge hoeveelheid amfetamineresten (speed) aangetroffen.

 

Ambitie

Na de uitkomsten van het rioolwateronderzoek gaf het gemeentebestuur in 2020 de opdracht om een integrale aanpak tegen verslavingsproblematiek te ontwikkelen. Voor de bij het convenant betrokken partijen was dit, onder aanvoering van gemeente Goeree-Overflakkee, aanleiding om bij elkaar te komen en de handen ineen te slaan. Met de ondertekening van het convenant verbinden partijen zich aan de ambitie om bij te dragen aan een gezond, vitaal en veilig Goeree-Overflakkee door ervoor te zorgen dat:

-           Onze jeugd opgroeit in een kansrijke omgeving waar middelengebruik geen onderdeel van uitmaakt en waar middelengebruik onder jongeren (18-) niet meer voorkomt;

-           Inwoners gestimuleerd worden gezonde keuzes te maken ten aanzien van legaal middelengebruik;

-           Passende begeleiding en interventies worden toegepast wanneer middelengebruik leidt tot disfunctioneren.

 

SamenZien

Burgemeester Ada Grootenboer onthulde tijdens de bijeenkomst de nieuwe naam en het logo van de integrale aanpak SamenZien. “Het raakt mij als ik zie en hoor dat jongeren door een verslaving helemaal geen perspectief meer zien. Dat ze niet meer zonder hulp uit die fuik kunnen komen. Met heel veel inwoners van Goeree-Overflakkee gaat het gelukkig goed. Maar hoe kan het nu dat we met elkaar geen omgeving kunnen creëren waarin alle kinderen en jongeren veilig en kansrijk kunnen opgroeien?”, zo vraagt ze zich af. “Voor mij is dat we met ‘SamenZien’ met elkáár zien wat er nodig is. De kwetsbare ondersteunen en samen aan de slag gaan om te zorgen voor een gezond, veilig en vitaal Goeree-Overflakkee.”

 

‘We’ en ‘samen’, dat is belangrijk bij SamenZien. Dat is omdat het geen aanpak is van alleen de partijen die het convenant ondertekenen. SamenZien is een aanpak waar heel Goeree-Overflakkee bij nodig is. Met elkaar wordt dit aangegaan. Samen wordt ervaren welke problemen er op Goeree-Overflakkee spelen. Samen worden ook de oplossingen gevonden die ingezet worden om de problemen tegen te gaan en te voorkomen. Met elkaar wordt gewerkt aan het perspectief van alle inwoners op het eiland. Zaak is om gezamenlijk naar hen om te zien en er voor hen te zijn.

 

Mobiel Media Lab

Ook de politie was aanwezig. Op het Diekhuusplein stond het Mobiel Media Lab. Het Mobiel Media Lab is een vrachtwagen waarin inwoners welkom zijn om mee te denken met de politie. Inwoners van Goeree-Overflakkee konden een kijkje nemen in het mobiele lab en met de politie in gesprek over onder andere verslavingsproblematiek op ons eiland.

 

Meer informatie over SamenZien? Bezoek www.samenzien.com.
7 maart 2022

Meer dan half miljoen euro voor behoud sociaal aanbod 

 

Het corona-steunfonds Behoud Sociaal Aanbod van gemeente Goeree-Overflakkee is opengesteld voor aanvragen. Voor culturele instellingen, sportverenigingen en verenigingsgebouwen binnen de gemeente is er in totaal 542.000 euro beschikbaar. Het geld is bedoeld als extra ondersteuning voor organisaties zonder winstoogmerk om in deze lastige tijd het sociale aanbod in stand te houden.

 

Organisaties kunnen een bijdrage vragen uit het steunfonds als ze door de coronapandemie hun inkomsten drastisch zagen dalen of als compensatie voor extra gemaakte kosten in de periode van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022. Denk hierbij aan innovatie- of aanpassingskosten die door de coronamaatregelen noodzakelijk zijn om in het aanbod te kunnen blijven voorzien.

 

Regelingen

De gemeente besloot eind februari het steunfonds opnieuw toe te passen. Er zijn vier verschillende regelingen.

1.         Amateur-sportaanbieders

2.         Culturele instellingen

3.         Verenigingsgebouwen met en zonder sportzaal

4.         Overige sociaal-culturele organisaties en afgelaste evenementen georganiseerd door vrijwilligers

 

Aanvraag

Meer informatie over de verschillende regelingen en hoe een aanvraag ingediend kan worden staat op de website van gemeente Goeree-Overflakkee (www.goeree-overflakkee.nl).

 

Voor vragen kunt u via het algemene telefoonnummer van de gemeente (14 0187) contact opnemen met:

 

Regeling voor amateur-sportaanbieders

Regeling voor culturele instellingen

Regeling voor verenigingsgebouwen met en zonder sportzaal

Regeling voor overige sociaal-culturele organisaties en afgelaste evenementen georganiseerd door vrijwilligers
7 maart 2022
 

Provincie stimuleert woningbouw kleine kernen


Zaterdag 5 maart bracht PvdA-gedeputeerde woningbouw mevrouw Anne Koning een werkbezoek aan den Bommel. Zij liet zich daar voorlichten door de dorpsraad over nieuwbouwplannen in het dorp. Onlangs keurde provinciale staten drie eilandelijke bouwplannen goed. José de Jong liet op locatie zien dat het plan dat voor nieuwbouw van Ollie B Bommel en het Kompas niet optimaal is. Samen met PvdA-raadsleden werd onderzocht hoe het manco te repareren.
Het complex van twee basisscholen in den Bommel is aan vernieuwing toe. Twee jaar geleden werden vertegenwoordigers van de dorpsgemeenschap bijeen geroepen voor een ‘droomsessie’ bedoeld om deze kans aan te grijpen het dorp te versterken. Clustering van voorzieningen rond onderwijs, kinderopvang, gezondheid en sport zou de aantrekkingskracht van den Bommel vergroten. Daar was ieder het over eens.


Schaars groen moet wijken

Met een verzoek de Schaapsweg over te steken en zo de verbinding te maken met het voetbal-complex ging de gemeente naar de tekentafel. Oversteken van de Schaapsweg zou de mogelijkheid van woningbouw openen. De teleurstelling was groot toen de nieuwe scholen ingetekend bleken in het schaarse publieke groen; de volkstuinen en de ijsbaan dienen ervoor het veld ter ruimen.

Mevrouw de Jong van de dorpsraad toonde zich in het gesprek teleurgesteld over de gemiste kans. Ze benadrukte daarbij de aantrekkelijke verbindingen met Brabant en de randstad. Als motivering werd door de gemeente gegeven dat de provincie hiervoor geen toestemming had gegeven. Daarover wilde ze de verantwoordelijk bestuurder nu aan de tand voelen. Gedeputeerde bouwzaken Anne Koning kon daar kort en duidelijk over zijn ‘het plan dat u noemt is nooit bij ons ter beoordeling voorgelegd’.

Uitbreiding gemeentes
De PvdA-bestuurder heeft begrip voor de druk die bij gemeentes ligt om woningbouwplannen te ontwikkelen. ‘3250 woningen bouwen op Goeree-Overflakkee in de komende 10 jaar, waarvan twee-derde in het sociale segment, dat is geen sinecure’ aldus mw. de Koning ‘daarom wil de provincie juist vroeg in de planvorming betrokken zijn en is er een ondersteuningsregeling voor ambtelijke uitbreiding bij gemeentes’.

5 maart 2022

Circulair Ambachtscentrum Middelharnis feestelijk geopend

 

Het innamepunt voor het Circulair Ambachtscentrum op de milieustraat van Middelharnis is donderdag 3 maart feestelijk geopend. Wethouder Tea Both overhandigde een oude stofzuiger aan twee medewerkers van stichting Goed voor Goed. Na de opening kregen de genodigden een rondleiding door het centrum.

 De door de wethouder overhandigde stofzuiger verdwijnt niet in de prullenbak. Medewerkers van Goed voor Goed controleren of de stofzuiger nog te repareren is. Zo niet, dan kijken ze naar andere mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat ze onderdelen kunnen gebruiken voor een kunstproject of voor reparatie van een ander elektrisch apparaat.

 

Samenwerking

Het Ambachtscentrum is een samenwerking tussen de RAD, Goed voor Goed en gemeente Goeree-Overflakkee en is tot stand gekomen met hulp van Rijkswaterstaat. De doorontwikkeling van het centrum is bovendien onderdeel van de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. In dit samenwerkingsverband van zes regiogemeenten, wordt kennis en ervaring op thema’s zoals duurzaamheid gedeeld. Het doel: de kwaliteit van leven, werken en wonen voor de ruim 300.000 inwoners in de regio versterken.

 

Tweede kans

Het Circulair Ambachtscentrum is ontstaan vanuit de gedachte dat er door samenwerking minder bruikbare producten en waardevolle grondstoffen in de verbrandingsovens terechtkomen. Waarom iets weggooien wat nog prima gebruikt kan worden? In het innamepunt op de milieustraat worden producten ingenomen, gesorteerd en naar de kringloopwinkels, de circulaire bouwmarkt of de reparatiewerkplaats van onder andere Goed voor Goed gebracht. Zo kan het zijn dat een oude ‘afgedankte’ stoel wordt opgeknapt en weer een mooi plekje krijgt aan een andere eettafel.  Niet alleen krijgt de keukenstoel een tweede kans. Deze duurzame manier van werken zorgt ook voor een zinvolle dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Het innamepunt is open tijdens de openingstijden van de milieustraat. Maak voor een bezoek aan de milieustraat een afspraak bij www.radbv.nl. 
24 februari 2022

Opbrengsten toerisme geven impuls aan Goeree-Overflakkee

 

Wethouder Peter Feller en voorzitter van de VEERO Marcel Breeman ondertekenden op donderdag 24  ferbuari het convenant toeristische impuls 2022-2024. In deze regeling staan afspraken over de € 200.000,- die de gemeenteraad jaarlijks vanuit de toeristenbelasting heeft vrijgemaakt voor de versterking van de toeristische voorzieningen op het eiland. De ondertekening vond plaats bij het RTM-museum in Ouddorp en dat was geen toeval. Het museum ontving eerder € 140.000,- uit de toeristische impuls (hierna: het budget) en gaat met dit geld binnenkort uitbreiden.

 

Met zo’n 2,6 miljoen overnachtingen per jaar is de toeristische sector belangrijk voor de economie van Goeree-Overflakkee. “Toerisme is niet alleen van belang voor ondernemers, het draagt ook bij aan de werkgelegenheid én het geeft een impuls aan de voorzieningen op het eiland”, aldus wethouder Peter Feller. “De afspraken in dit convenant sluiten hier prachtig bij aan. Met de projecten die hiermee gerealiseerd kunnen worden, versterken we de voorzieningen op het eiland. Daar profiteren niet alleen de toeristen van, het is ook van meerwaarde voor alle inwoners van Goeree-Overflakkee.”

 

Projecten

Vanaf 2016 is er met het budget bijgedragen aan de realisatie van diverse projecten op Goeree-Overflakkee. Denk aan de Pumptrackbaan in Ouddorp, de speeltuin bij strandtent Brouw, de realisatie van de Houten Kaap inclusief een openluchtbioscoop, diverse informatietafels en de speelboot bij natuurspeelplaats de Buutenplaets bij de Galathese haven.

 

Ook voorzitter van de Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Recreatieondernemingen (VEERO) Marcel Breeman is blij met het vastgestelde convenant: “Dit – bij mijn weten unieke – convenant is een gevolg van de goede samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee. Projecten kunnen hierdoor snel en laagdrempelig worden gerealiseerd.”

 

Convenant

Partijen kunnen een beroep doen op het budget en moeten daarbij voldoen aan een aantal voorwaarden. Het project moet een vernieuwend, duurzaam en structureel karakter hebben. Het moet daarnaast niet alleen van meerwaarde zijn voor toeristen, maar ook nadrukkelijk voor de inwoners. Ook moet er sprake zijn van cofinanciering, dat betekent dat de aanvragers minimaal 50% van de kosten zelf financieren.

23 februari 2022
 

CDA wil betere recreatieve routes in Zuid-Holland

 

Als de meest dichtbevolkte provincie van Nederland hecht Zuid-Holland veel waarde aan rust, sport en beweging. Althans, dat is één van de ambities die in het huidige coalitieakkoord benoemd wordt. De provincie wil wandelnetwerken, -verbindingen en recreatievaart bevorderen. En ook in de startnotitie Toerisme Zuid-Holland van vorig jaar is ‘toegankelijk en bereikbaar’ één van de 5 prioriteiten. Maar de digitale vindbaarheid van provinciale routeinformatie is ondermaats. Reden voor CDA Zuid-Holland om kritische vragen te stellen aan het college.

 

Al in juni 2018 heeft de provincie Zuid-Holland een onderzoek laten uitvoeren naar routebeheer en recreatieve routenetwerken, wat geresulteerd heeft in een rapport met veel praktische aanbevelingen. Eén van de aanbevelingen gaat over de vindbaarheid van recreatieve routes in Zuid-Holland. Duidelijk wordt dat landelijke websites zoals route.nl en anwb.nl dominant zijn en er nagenoeg geen Zuid-Hollandse toeristische organisaties in de zoekresultaten getoond worden. CDA-Statenlid Moniek van Sandick betreurt dit ten zeerste. “In het huidige tijdgewricht, waarbij veel Zuid-Hollanders de fiets- en wandelroutes opzoeken, en vanuit huis digitaal hiertoe een eerste stap zetten, is het essentieel dat de routes goed vindbaar zijn via het internet.”

 

Naast dit probleem voor wandelaars en fietsers, heeft het CDA ook vragen over de informatievoorziening voor de recreatieve vaart. Volgens de website van de provincie Zuid-Holland moet de recreatieve vaart namelijk gebruik maken van de River Guide Recreant App. “Opvallend, aangezien er ook een Varen Zuid-Holland app van de provincie Zuid-Holland zelf is,” concludeert Van Sandick. “Waarom staat onze eigen Zuid-Hollandse app niet genoemd op de website van de provincie? Welke informatie levert de provincie aan bij deze externe app?”

 

Het CDA is van mening dat Zuid-Holland een Routebureau Zuid-Holland moet oprichten. “Er zijn al 18 routebureaus in Nederland en wij zijn de enige provincie zonder zo’n routebureau,” zo legt Van Sandick uit. In het najaar van 2018 is er al een brief naar Provinciale Staten verstuurd waarin het oprichten van een routebureau wordt voorgesteld en is hierover gesproken in een commissievergadering. “Maar sindsdien lijkt de voortgang een stille dood gestorven.” Volgens het CDA kan een routebureau Zuid-Holland zorgen voor het beheer, de ontwikkeling en profilering van bewegwijzerde routes en routenetwerken voor fietsen, wandelen en varen. Zo kunnen onze recreatieve routes beter gevonden worden en is de provincie weer een stap dichter bij haar ambitie om rust, sport en beweging in de provincie te bevorderen.
21 februari 2022

D66: ‘Toename aantal mensen met financiële problemen zorgelijk’

MIDDELHARNIS – Stichting Bewindvoering en Beheer (SBB) Zomerland constateert een groeiende hulpvraag naar ‘beschermingsbewind’. Directeur Will van Vliet en lijsttrekker van D66 Jeffrey Verlegh gaan in gesprek over omgaan met kwetsbare mensen.Van Vliet: “Beschermingsbewind is er voor mensen van 18 jaar en ouder die niet voor hun eigen geldzaken kunnen zorgen. Dat zijn bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke beperking, die nooit hebben kunnen werken. Of mensen die niet (meer) in staat zijn om goede beslissingen te nemen zoals ouderen met dementie. De rechter wijst een bewindvoerder toe, als blijkt dat familie die taak niet kan overnemen. Denk daarbij aan mensen met stapels ongeopende post. Mensen die bang zijn voor telefoontjes of bezoek van deurwaarders. Als stichting brengen we de problemen in kaart en stabiliseren we de situatie. Helaas komen deze mensen pas in een laat stadium bij ons terecht.”, verzucht Will van Vliet. “Vaak sta ik dan bij de gemeente op de stoep voor bijzondere bijstand, maar dat potje is snel leeg.”

“Ons werk bestaat uit het beheer van hun uitkeringen, het regelen van toeslagen en het betalen van de gemeentelijke belastingen en vaste lasten. Voor familie is dat vaak een ingewikkelde taak door de toenemende digitalisering. SBB Zomerland neemt deze zorg uit handen. Als stichting werken wij zonder winstoogmerk. Jaarlijks moeten wij verantwoording afleggen aan de rechter.”

Lijsttrekker Jeffrey Verlegh vindt het een zorgelijke ontwikkeling dat steeds meer mensen financiële problemen hebben: “Door de coronacrisis zijn veel mensen verder in de problemen gekomen. Ik wil een oproep doen om goed op elkaar te letten. Schaamte en trots bij deze kwetsbare mensen mogen geen reden zijn om hen te laten vallen.

Daarnaast is het zaak om zo snel mogelijk preventief beleid te maken, zodat mensen niet in de problemen hoeven te komen. Als D66 willen we bijvoorbeeld inzetten op voorlichting voor jongeren om ze bewust te maken van risico’s over schulden. Het is heel makkelijk om online een telefoonabonnement af te sluiten, maar de maandelijkse kosten kunnen hoog oplopen. Daarnaast willen we een inloopspreekuur bij de gemeente zodat mensen laagdrempelig terecht kunnen met hun problemen. Zo werken we aan vooruitgang voor deze doelgroep.


4 februari 2022
 

Opnieuw in Nederland gezenderde Zeearend omgekomen door windturbine

Wageningen Environmental ResearchWerkgroep Zeearend Nederland
3-FEB-2022 - Nadat vorig jaar een jonge in Nederland gezenderde Zeearend stierf door een aanvaring met de rotoren van een Duitse windturbine was het deze week opnieuw raak. Op 31 januari verongelukte een in 2020 als nestjong gezenderde Zeearend uit Biddinghuizen door een aanvaring met een Nederlandse turbine in Flevoland. De zender die de vogel al die tijd droeg documenteerde het verhaal nauwkeurig.

lees verder op: 
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28756


4 februari 2022
 

Detectiesysteem molens in de Delta voorbeeld voor andere windparken

 

De vlucht van de zeearend in Nederland

Door: Maria Evers

Niet live, maar interactief was woensdagavond de Waterpoortlezing van Dirk van Straalen over de zeearend in Nederland, met nadruk op de wateren rondom ons eiland. Negentig mensen logden in uit interesse naar deze machtige vogel, ‘de vliegende deur’, met een spanwijdte tot wel twee meter. Voor meer informatie: www.werkgroepzeearend.nl/ De lezing werd georganiseerd door Stichting Welzijnsfonds Oostflakkee


Dirk van Straalen, uit Ooltgensplaat is ecoloog/vogelonderzoeker bij Deltamilieu Projecten en lid van de Werkgroep Zeearend Nederland. Hij is met andere vrijwilligers regelmatig op pad om de zeearend te observeren, te ringen en te monitoren bij zijn terugkeer in onze Delta. De werkgroep heeft in de periode van 2019-2021 vijftien zeearenden van een gps-zenders voorzien, om precieze gegevens te verkrijgen over het (vlieg)gedrag en overleving van vogels uit de Nederlandse broedpopulatie.

Verstoring
Vroeger was de zeearend vermoedelijk een veelvoorkomende vogel in onze lage landen. Maar door allerlei oorzaken is hij zo’n vijftig jaar geleden verdwenen uit onze contreien. Niet in de laatste plaats door het optreden van de mens. Na bejaging en vergiftiging, is verstoring een belangrijke oorzaak van de terugloop van deze bijzondere roofvogel. Ontginning van de natuur voor landbouw en het gebruik van pesticiden zorgden er verder voor dat de zeearend verdween uit Nederland.

Het is voor natuurliefhebbers fantastisch te zien dat er steeds meer broedende zeearenden te vinden zijn in Nederland en hun aantal gestaag toeneemt. Gestaag vanwege het geringe aantal jongen, pullen genoemd, per leg. Meestal maar een of twee. Bij het Haringvliet is vorig jaar een nieuw broedpaar vastgesteld. Een paartje bij de Hellegatsplaten is in 2021, na een paar succesvolle jaren, vermoedelijk door de stormen gestopt met broeden.

Windmolens
Windmolens vormen een risico voor de zeearend. In onze regio zijn windpark Krammer en OostFlakkee uitgerust met een speciaal automatisch detectiesysteem om zeearenden te beschermen. Opvallend genoeg zijn dit pas de enige twee windparken in Nederland waar dit wordt toegepast. De werkgroep zou graag zien dat dit systeem of andere passende maatregelen wordt overgenomen bij andere parken en vorm gaat krijgen in landelijk beleid. Het is ook mogelijk het aantal slachtoffers aanzienlijk te beperken door het zwartverven van een van de molenwieken. Helaas stuit deze ‘simpele’ maatregel nog op allerlei wettelijke bezwaren.25 januari 2022

Vertraging veilig maken N215

Goeree-Overflakkee - VVD en CDA in Zuid-Holland zetten zich al jaren in voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op Goeree-Overflakkee. "Het onderhoud aan de provinciale weg N215 lijkt achterstand op te gaan lopen". CDA-Statenlid Michel Rogier en VVD-Statenlid Mirjam Nelisse hebben hier kritische vragen over gesteld aan het College van gemeente Goeree-Overflakkee. 

lees verder op: https://igo.nl/nieuws/overig/politiek/artikel/30221/Zorgen-bij-VVD-en-CDA-mogelijke-vertraging-verkeersveilig-maken-N215

22 januari 2022

Subsidie aardgasvrij koken voor inwoners Stad aan ‘t Haringvliet

 

Vanaf deze week is het voor inwoners van Stad aan ‘t Haringvliet mogelijk om subsidie aan te vragen voor de overstap van koken op gas naar elektrisch koken. Gemeente Goeree-Overflakkee heeft hiervoor budget gekregen vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken.

 

Inwoners van Stad aan ’t Haringvliet kunnen deze subsidie gebruiken voor de aanschaf van een elektrisch kooktoestel en pannenset (max. € 500), de benodigde aanpassingen aan de meterkast (max. € 500) en het plaatsen van een extra aansluiting in de keuken om elektrisch te kunnen koken (max. € 250).

 

Waarom Stad aan ’t Haringvliet?

Stad Aardgasvrij is een initiatief vanuit Stad aan ’t Haringvliet. Een groep inwoners zocht naar de beste manier om het dorp aardgasvrij te maken. Samen met het projectteam deskundigen deden zij hier onderzoek naar. Waterstof is een goede optie.

 

In de zomer van dit jaar beslissen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van Stad aan ‘t Haringvliet of het dorp in 2025 de overstap naar aardgasvrij mag maken. Er kan dan gekozen worden voor waterstof of een eigen aardgasvrije oplossing. Als 70% instemt, gaat het plan door.

 

De overstap naar waterstof moet aan acht beloften voldoen: Veilig of anders niet, Betaalbaar, Altijd warm, Groen, Het mag, Het kan, Vertaalbaar en natuurlijk Voldoende draagvlak. Alleen als het project aan alle beloften voldoet, gaat de overgang naar waterstof door. Meer informatie hierover leest u op www.stadaardgasvrij.nl.

 

Hoe wordt dit gefinancierd?

Stad Aardgasvrij heeft een bijdrage van € 5,6 miljoen uit het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) gekregen. Met dit geld wordt de overgang naar aardgasvrij verwarmen van de woningen in Stad aan ’t Haringvliet ondersteund en versneld. Dit bedrag wordt onder andere gebruikt om de overstap naar waterstof betaalbaar voor iedereen te maken. Aardgasvrij koken valt hier ook onder.

 

Meer over de subsidie en hoe deze aangevraagd kan worden, staat op de website van de gemeente www.goeree-overflakkee.nl/subsidie-aardgasvrij-koken.


18 januari 2022


PvdD op bezoek bij biologische boer

REGIO -  Ter gelegenheid van Wereldbodemdag heeft een delegatie van de Werkgroep Zuid-Hollandse Eilanden van de Partij voor de Dieren een bezoek gebracht aan de biologische boerderij van Peter en Aga van der Erve in Goudswaard. De boerderij is gelegen in een natuurrijke omgeving op de uiterste westpunt van de Hoeksche Waard. Het is een bijzondere plek bij het pontje naar Tiengemeten. Boer Peter ontvangt ons hartelijk met thee en koffie en vertelt graag over zijn historie, hobbels, successen en toekomst.

 


Een bedrijf met een lange historie én toekomst Het bedrijf is al generaties in handen van de familie. Het deel van het bedrijf dat Peter overnam heeft hij omgevormd van reguliere- naar

biologisch- naar biologisch dynamische landbouw. Hij heeft veel uitgeprobeerd en heel veel geleerd in de afgelopen jaren. Hij is nog steeds aan het bijleren en beleeft daar ook plezier aan. Geregeld wordt er kennis uitgewisseld tussen de diverse landbouwers, al zijn er op dit moment nog weinig landbouwers die de overstap naar biologisch-dynamisch aandurven. Pioniers als Peter en Aga banen hierin de broodnodige paden!

 

De bodem

Buiten, op weg naar een perceel staan grote balen met plastic omhuld.

Daarin wordt organisch materiaal ‘Bokashi’ verwerkt. Etensresten zoals schillen, stronkjes en kliekjes, maar ook tuinresten, en mest met stro zijn organische materialen die gefermenteerd kunnen worden. Alles kan, als het maar vers is. Peter gebruikt voornamelijk bermmaaisel uit praktische overwegingen. Bokashi is een bodembooster, het biedt niet alleen voeding voor planten en verbetert de structuur van de bodem, maar activeert ook het bodemleven. Deze microben vestigen zich daardoor definitief in de bodem, vermeerderen zich en domineren over de aanwezige schadelijke bacteriën, schimmels en virussen. Zo creëer je een ziektewerende bodem en natuurlijke balans. En die bodem, die is zo ontzettend belangrijk. Peter heeft het zelfs voor elkaar dat er kruiden geteeld worden op de zeeklei. Vooral dat de kwaliteit van de grond zo toeneemt door deze manier van boeren is een drijfveer om op de ingeslagen weg verder te gaan. Over ingeslagen wegen gesproken…..Het vaste rijpaden-systeem dat zij hebben ingevoerd is bijzonder praktisch, omdat die rijpaden ook in natte omstandigheden te berijden zijn. Terwijl vrijwel alle grond ertussen goed gebruikt kan worden voor verbouw van gewassen. Grond die jaar-na-jaar weer tot leven komt in plaats van uitgeput te raken!

 

De werkgroep Zuid-Hollandse Eilanden van de PvdD dankt boer en boerin Van der Erve voor deze leerzame ervaring en wenst hen veel succes bij hun belangrijke werk!  De bescherming van de biodiversiteit is niet alleen van levensbelang voor de overlevingskansen van het grondleven maar ook voor de mens!